اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.3.30 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.3.30 در سایت

* مزایده فروش یکدستگاه خودروی وانت پیکان سفید رنگ / آگهی مزایده, مزایده فروش یکدستگاه خودروی وانت پیکان سفید رنگ * فراخوان مناقصه آسفالت خیابان های ... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه آسفالت خیابان های ... * مزایده فروش اقلام ضایعاتی و ...9...

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.3.28 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.3.28 در سایت

* مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز * مناقصه اجرای عملیات پیاده روسازی خیابان 17 شهریور فاز 1 - نوبت دوم .... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات پیاده روسازی خیابان 17 شهریور فاز 1 - نوبت دوم .... * مناقصه خ...

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.3.27 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.3.27 در سایت

* مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان طبقه چهارم 62.32متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان طبقه چهارم 62.32متر * استعلام اسپیلت سرد و گرم / استعلام, استعلام اسپیلت سرد و گرم * استعلام صندوق صوتی / استعلام, استعلام صندوق صوتی * استعلام خرید لوازم آز...

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.3.25 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.3.25 در سایت

* مناقصه لکه گیری، روکش و زیرسازی و آسفالت (فاز 1 و 2 شهر پردیس) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه لکه گیری، روکش و زیرسازی و آسفالت (فاز 1 و 2 شهر پردیس) * مزایده منزل مسکونی مساحت 186.76مترمربع / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 186.76مترمربع * مزایده یک د...

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.3.24 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.3.24 در سایت

* مناقصه دعوت به مشارکت در ساخت پروژه ای شهر تهران / مناقصه , مناقصه دعوت به مشارکت در ساخت پروژه ای شهر تهران * مزایده مکان تحت پوشش با عنوان واحد رادیولوژی و سونوگرافی تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده مکان تحت پوشش با عنوان واحد ر...

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.3.23 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.3.23 در سایت

* مناقصه واگذاری خدمات نگهداری فضای سبز 96.3.23 / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه واگذاری خدمات نگهداری فضای سبز 96.3.23 * مزایده فروش یک دستگاه خودرو نیسان پیکاپ دوکابین- نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش یک دستگاه خودرو نیسان پیکاپ دوکابین- نوبت دو...

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.3.22 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.3.22 در سایت

* مناقصه تامین برق متقاضیان مدیریت ساوجبلاغ و غرب کرج / مناقصه, مناقصه تامین برق متقاضیان مدیریت ساوجبلاغ و غرب کرج * مناقصه تامین برق متقاضیان مدیریت برق فردیس و جنوب کرج / مناقصه, مناقصه تامین برق متقاضیان مدیریت برق فردیس و جنوب کرج * تمدید مناقصه پ...

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.3.21 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.3.21 در سایت

* مناقصه خرید و طبخ و توزیع غذای آماده / آگهی مناقصه، مناقصه خرید و طبخ و توزیع غذای آماده * مزایده واگذاری مجوز تکمیل و بهره برداری از فضای ناآماده ایستگاه مدنی / آگهی مزایده, مزایده واگذاری مجوز تکمیل و بهره برداری از فضای ناآماده ایستگاه مدنی * مزای...

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.3.19 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.3.19 در سایت

* مزایده فروش یک دستگاه خودرو وانت مزدا 2 کابین / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه خودرو وانت مزدا 2 کابین * مناقصه عملیات ساخت و نصب چهارچوب فلزی / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات ساخت و نصب چهارچوب فلزی * فراخوان خدمات کنترل و بازرسی جوش و خدمات مشاور نظارت ...

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.3.18 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.3.18 در سایت

* مزایده ملک کاربری کشاورزی نوبت اول / مزایده,مزایده ملک کاربری کشاورزی نوبت اول * مناقصه اجرا و نگهداری فضای سبز .... / آگهی مناقصه , مناقصه اجرا و نگهداری فضای سبز ..... * مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پژو 405 مدل 1389 / آگهی مزایده , مزایده فروش ...

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.3.17 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.3.17 در سایت

* مزایده مبل استیل 9 نفره / مزایده مبل استیل 9 نفره * مناقصه خدمات ایاب و ذهاب خودروهای سنگین و نیمه سنگین- نوبت دوم / مناقصه خدمات ایاب و ذهاب خودروهای سنگین و نیمه سنگین- نوبت دوم * مزایده واگذاری بخش تزریقات ، پانسمان و نوار قلب مراکز آموزشی درمانی ...

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.3.16 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.3.16 در سایت

* فراخوان اجرای کارهای ساختماتی و تاسیساتی ...نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان اجرای کارهای ساختماتی و تاسیساتی ...نوبت دوم * مناقصه جهت افزایش سطح تولید و استفاده از ظرفیتهای خالی خطوط تولیدی / اطلاعیه، مناقصه جهت افزایش سطح تولید و استفاده از ظرفی...

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.3.13 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.3.13 در سایت

* مناقصه خرید 800 عدد باطری سیلد اسید / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 800 عدد باطری سیلد اسید * مزایده یک دستگاه ملک به مساحت عرصه 300متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک دستگاه ملک به مساحت عرصه 300متر نوبت دوم * مناقصه نگهداری فضای سبز مناطق سه گانه / آگ...