اطلاعات ثبت شده مناقصات و مزایدات 96.2.11 در سایت

اطلاعات ثبت شده مناقصات و مزایدات 96.2.11 در سایت

* مناقصه خدمات نیروی انسانی / آگهی مناقصه، مناقصه خدمات نیروی انسانی * مناقصه عملیات نگهداری , تعمیرات و بهره برداری از شبکه و انشعاب فاضلاب ناحیه 3 / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه عملیات نگهداری , تعمیرات و بهره برداری از شبکه و انشعاب فاضلاب...

اطلاعات ثبت شده مناقصات وم زایدات تاریخ 96.2.10 در سایت

اطلاعات ثبت شده مناقصات وم زایدات تاریخ 96.2.10 در سایت

* مناقصه بخشی از فعالیت های مورد نیاز خود از جمله اداری، دفتری، عمومی، حفاظت و نگهداری از تاسیسات / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بخشی از فعالیت های مورد نیاز خود از جمله اداری، دفتری، عمومی، حفاظت و نگهداری از تاسیسات * مزایده یک قطعه زمین مساحت 201.39متر...

اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 96.2.9 در سایت

اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 96.2.9 در سایت

* مزایده یک دستگاه خودرو هیوندای سوناتا / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو هیوندای سوناتا * مناقصه غذا و اتاقداری نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه غذا و اتاقداری نوبت دوم * مناقصه واگذاری پنج فقره عملیات پیمانکاری تعمیرات اساسی / مناقصه ، مناقصه واگذاری پنج فقره...

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.2.7 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.2.7 در سایت

* مناقصه احداث مخزن 1000 مترمکعبی بتن مسلح آب شرب - نوبت دوم / آگهی مناقصه ، مناقصه احداث مخزن 1000 مترمکعبی بتن مسلح آب شرب- نوبت دوم * مناقصه احداث مخزن 3000 مترمکعبی بتن مسلح آب شرب نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه احداث مخزن 3000 مترمکعبی بتن ...

اطلاعات ثبت شده مناقصات وم زایدات تاریخ 96.2.6 در سایت

اطلاعات ثبت شده مناقصات وم زایدات تاریخ 96.2.6 در سایت

* مزایده آهن آلات قراضه و مستعمل / آگهی مزایده ,مزایده آهن آلات قراضه و مستعمل * مزایده ششدانگ دو قطعه زمین 16175 و 24556مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ دو قطعه زمین 16175 و 24556مترمربع * مزایده فروش تعداد شش پلاک زمین دولتی نوبت دوم / مزایده,مزایده فر...

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.2.6 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.2.6 در سایت

* مزایده آهن آلات قراضه و مستعمل / آگهی مزایده ,مزایده آهن آلات قراضه و مستعمل * مزایده ششدانگ دو قطعه زمین 16175 و 24556مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ دو قطعه زمین 16175 و 24556مترمربع * مزایده فروش تعداد شش پلاک زمین دولتی نوبت دوم / مزایده,مزایده فر...

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.2.4 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.2.4 در سایت

* دوازدهمین همایش روابط عمومی الکترونیک 96.2.4 / دوازدهمین همایش روابط عمومی الکترونیک 96.2.04 * مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 59.24مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 59.24مترمربع * مزایده فروش یکباب مغازه مساحت 72.95مترمربع نوبت دوم / مزایده...

اطلاعات مناقصات وم زایدات تاریخ 96.2.3 در سایت

اطلاعات مناقصات وم زایدات تاریخ 96.2.3 در سایت

* مناقصه اجرای ساختمان اداری آتش نشانی - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه اجرای ساختمان اداری آتش نشانی نوبت دوم * مناقصه بهره برداری، نگهداری و تعمیرات سیستم مدیریت هوشمند / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بهره برداری، نگهداری و تعمیرات سیستم مدیریت هوشمند * مزا...

اطلاعات ثبت شده مناقصات و مزایدات تاریخ 96.2.2 در سایت

اطلاعات ثبت شده مناقصات و مزایدات تاریخ 96.2.2 در سایت

* مناقصه روکش آسفالت نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی مناقصه, مناقصه روکش آسفالت نوبت دوم * مزایده ششدانگ یک باب کارگاه ، ماشین آلات و تجهیزات تولیدی ، دیگ پخت گوجه.... / مزایده , مزایده ششدانگ یک باب کارگاه ، ماشین آلات و تجهیزات تولیدی ، دیگ پخت گوجه......

اطلاعات مناقصات ومزایدات تاریخ 96.1.31 در سایت

اطلاعات مناقصات ومزایدات تاریخ 96.1.31 در سایت

* مزایده کلاسه 950796 کولر ایستاده ... - مرحله اول / مزایده,مزایده کلاسه 950796 کولر ایستاده.... نوبت اول * مناقصه بازگشایی معابر دسترسی پل / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بازگشایی معابر دسترسی پل * مزایده سه دانگ و 847 هزارم یک دانگ مشاع از مغازه / مزایده...

اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 96.1.30 در سایت

اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 96.1.30 در سایت

* مناقصه طراحی و ساخت پردیس فرهنگی و سینمایی حافظ -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه طراحی و ساخت پردیس فرهنگی و سینمایی حافظ - نوبت دوم * مناقصه تهیه مواد اولیه ، طبخ ، بسته بندی و تحویل غذای روزانه کارگاه جنوبی / مناقصه ، مناقصه تهیه مواد اولیه ،...

اطلاعات مناقصات وم زایدات ثبت شده تاریخ 96.1.29

اطلاعات مناقصات وم زایدات ثبت شده تاریخ 96.1.29

* مزایده امتیاز خط تلفن همراه / مزایده امتیاز خط تلفن همراه * مزایده فروش و واگذاری دوازده قطعه زمین تجاری مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش و واگذاری دوازده قطعه زمین تجاری مسکونی نوبت دوم * مزایده ملک با زیربنای 145.0مترمربع / مزایده,مزایده ملک با...

سایت مناقصات و مزایدات تاریخ 96.1.28 در اسیت

سایت مناقصات و مزایدات تاریخ 96.1.28 در اسیت

* مناقصه خرید مقدار 20/000 متر پارچه کوردورا تجدید نوبت دوم / تجدید مناقصه , مناقصه خرید مقدار 20/000 متر پارچه کوردورا تجدید نوبت دوم * مناقصه خرید 182 دستگاه کولر گازی اسپیلت اینورتردار تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید 182 دس...

اطلاعات مناقصات وم زایدات ثبت شده تاریخ 96.1.27 در سایت

اطلاعات مناقصات وم زایدات ثبت شده تاریخ 96.1.27 در سایت

* فراخوان واگذاری فضای فیزیکی جهت ارائه خدمات عرضه و فروش مواد غذایی / فراخوان مزایده ، فراخوان واگذاری فضای فیزیکی جهت ارائه خدمات عرضه و فروش مواد غذایی * مزایده یکباب مغازه به مساحت 35.28متر نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب مغازه به مساحت 35.28متر نوب...

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 96.1.26 درسایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 96.1.26 درسایت

* مزایده فروش تعدادی دام مازاد / مزایده , مزایده فروش تعدادی دام مازاد * آگهی مناقصه امور مربوط به حمل و نقل / آگهی مناقصه ,آگهی مناقصه امور مربوط به حمل و نقل * دعوت به مشارکت در ساخت / مناقصه , دعوت به مشارکت در ساخت * فراخوان مناقصه عمومی استفاده از...