اطلاعات ثبت شده تاریخ 95.11.9 در سایت پارس نماد

اطلاعات ثبت شده تاریخ 95.11.9 در سایت پارس نماد

* مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه سه 56.88متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه سه 56.88متر * مناقصه انواع لوله های پلی اتیلن در سایزهای مختلف / آگهی مناقصه, مناقصه انواع لوله های پلی اتیلن در سایزهای مختلف * فراخوان مناقصه پروژه روسازی در بلوارهای شهرک...

مناقصات و مزایدات جمع آوری شده سایت پارس نماد تاریخ 95.11.7

مناقصات و مزایدات جمع آوری شده سایت پارس نماد تاریخ 95.11.7

* مناقصه اجرای بخشی از شبکه انتقال فاضلاب شهری باقیمانده خط c / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه اجرای بخشی از شبکه انتقال فاضلاب شهری باقیمانده خط c * مزایده 5 دانگ و 25 سیر مشاع عرصه به انضمام اعیانی 538متر / مزایده,مزایده 5 دانگ و 25 سیر مشاع عرصه به انضما...

اطلاعات مناقصات ومزایدات به روز شده تاریخ 95.11.6

اطلاعات مناقصات ومزایدات به روز شده تاریخ 95.11.6

* مزایده یک دستگاه کامیونت / مزایده,مزایده یک دستگاه کامیونت * مناقصه انتخاب بیمه گر جهت بیمه های آتش سوزی تمدید / مناقصه , مناقصه انتخاب بیمه گر جهت بیمه های آتش سوزی تمدید * فراخوان خدمات تامین خودروهای استیجاری - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی...

بدون عنوان

بدون عنوان

* مزایده ضایعات آهنی و آلومیینیومی / مزایده ، ضایعات آهنی و آلومیینیومی * همایش ملی پیشگیری از اعتیاد 95.11.05 / همایش ملی پیشگیری از اعتیاد95.11.05 * فراخوان مناقصه انجام عملیات امداد , گازبانی , ابزار دقیق و...- نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, ...

مناقصات و مزایدات جمع آوری شده سایت پارس نمادتاریخ 95.11.4

مناقصات و مزایدات جمع آوری شده سایت پارس نمادتاریخ 95.11.4

* مزایده 2 سهم از شش سهم منهای یک هشتم از منزل مسکونی / مزایده,مزایده 2 سهم از شش سهم منهای یک هشتم از منزل مسکونی * مزایده فروش سه دستگاه نقطه جوش و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش سه دستگاه نقطه جوش و ... * مناقصه خرید 12 تن طعمه مسموم موش کش / آگهی م...

مناقصات و مزایدات تاریخ 95.11.03 در سایت

مناقصات و مزایدات تاریخ 95.11.03 در سایت

* مزایده فروش تعداد 74 دستگاه اتومبیل بازیافتی / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش تعداد 74 دستگاه اتومبیل بازیافتی * مناقصه تهیه مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای رستوران / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای رستوران * مزایده واگذا...

سایت مناقصات ایران و سایت مناقصات سراسر کشور

سایت مناقصات ایران و سایت مناقصات سراسر کشور

* مزایده اداره بوفه دانشکده های خود / آگهی مزایده عمومی , مزایده اداره بوفه دانشکده های خود * مناقصه انجام خدمات نظافت ، سرویس دهی آبدارخانه ها / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه انجام خدمات نظافت ، سرویس دهی آبدارخانه ها * مناقصه تهیه , نصب و را...

سایت مناقصات و مزایدات مطالب 95.10.30 پارس نماد

سایت مناقصات و مزایدات مطالب 95.10.30 پارس نماد

* مزایده سه دانگ سرقفلی یکباب مغازه سه دهنه نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ سرقفلی یکباب مغازه سه دهنه نوبت اول * مزایده دو قطعه زمین در پرونده 942225 / مزایده,مزایده دو قطعه زمین در پرونده 942225 * مزایده واگذاری طرح سالم سازی دریا در مجتمع تفریحی / ...

سایت مناقصات و مزایدات تاریخ 95.10.29 در سایت

سایت مناقصات و مزایدات تاریخ 95.10.29 در سایت

* مناقصه اعلام طول مدت بهره برداری از کارگاه قطعه بندی و بسته بندی گوشت....تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه اعلام طول مدت بهره برداری از کارگاه قطعه بندی و بسته بندی گوشت....تجدید * مزایده یک قطعه زمین 26.95متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین 26.9...

سایت مناقصات و مزایدات تاریخ 95.10.28 در سایت

سایت مناقصات و مزایدات تاریخ 95.10.28 در سایت

* اصلاحیه مناقصه انجام خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات نظارت تصویری / اصلاحیه, مناقصه انجام خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات نظارت تصویری * مناقصه عمومی خرید ، بارگیری ، حمل و باراندازی و تحویل لوله های بتنی- نوبت دوم / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه ع...

سایت مناقصات و مزایدات تاریخ 95.10.28 در سایت

سایت مناقصات و مزایدات تاریخ 95.10.28 در سایت

* اصلاحیه مناقصه انجام خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات نظارت تصویری / اصلاحیه, مناقصه انجام خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات نظارت تصویری * مناقصه عمومی خرید ، بارگیری ، حمل و باراندازی و تحویل لوله های بتنی- نوبت دوم / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه ع...

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.10.27 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.10.27 در سایت

* مزایده تخته فرش / مزایده, مزایده تخته فرش * مزایده منزل مسکونی با عرصه 220 متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی با عرصه 220 متر * مناقصه تهیه علائم ایمنی راهها - نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه تهیه علائم ایمنی راهها - نوبت دوم * آگهی مزایده عمومی محوطه گردشگر...

سایت مناقصات و مزایدات تاریخ 95.10.26 در سایت

سایت مناقصات و مزایدات تاریخ 95.10.26 در سایت

* مزایده ضایعات تک مرحله ای و ضایعات دوره ای / مزایده , مزایده ضایعات تک مرحله ای و ضایعات دوره ای * مناقصه تکمیل جاده سلامت حاشیه رودخانه شادچای / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل جاده سلامت حاشیه رودخانه شادچای * مزایده ملک نیمه ساخته با عرصه 216 متر...

سایت مناقصات و مزایدات تاریخ 95.10.25 در سایت

سایت مناقصات و مزایدات تاریخ 95.10.25 در سایت

* مزایده فروش 40 تن میلگرد / آگهی مزایده , مزایده فروش 40 تن میلگرد * استعلام کنسرو ماهی تن قوطی فلزی آسان باز شو / استعلام , استعلام کنسرو ماهی تن قوطی فلزی آسان باز شو * پنجمین جشنواره تسنیم 5 / پنجمین جشنواره تسنیم 5 * فراخوان عمومی صادرات گندم / فر...