اطلاعات مناقصات ومزایدات تاریخ 95.12.09 در سایت

اطلاعات مناقصات ومزایدات تاریخ 95.12.09 در سایت

* مناقصه جمع آوری و حمل زباله / مناقصه ، مناقصه جمع آوری و حمل زباله * مزایده فروش طبقه همکف ساختمان استاد سرا 107.93متر / مزایده,مزایده فروش طبقه همکف ساختمان استاد سرا 107.93متر * فراخوان احداث ، تجهیز و بهره برداری از غرفه های خدماتی با سازه های سبک...

اطلاعات مناقصات ومزایدات تاریخ 95.12.08

اطلاعات مناقصات ومزایدات تاریخ 95.12.08

* فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران طرح آبرسانی مسکن مهر ... - نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران , فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران طرح آبرسانی مسکن مهر ... - نوبت دوم * مناقصه امور چاپ و تکثیر - نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه امور چاپ و تکثیر - ...

اطلاعات مناقصات ومزایدات تاریخ 95.12.07 در سایت

اطلاعات مناقصات ومزایدات تاریخ 95.12.07 در سایت

* ارزیابی کیفی عمومی نخست عملیات زیرسازی و روسازی - نوبت دوم / ارزیابی کیفی عمومی نخست عملیات زیرسازی و روسازی - نوبت دوم * استعلام ترانسمیتر اختلاف فشار کاپیلاری جهت اندازه گیری سطح / استعلام ترانسمیتر اختلاف فشار کاپیلاری جهت اندازه گیری سطح * استعلا...

اطلاعات مناقصات ومزایدات تاریخ 95.12.05 در سایت

اطلاعات مناقصات ومزایدات تاریخ 95.12.05 در سایت

* واگذاری حق بهره برداری از سرقفلی 2 باب سوله / مزایده واگذاری حق بهره برداری از سرقفلی 2 باب سوله * مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه دوم 128.73متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه دوم 128.73متر * مزایده املاک مورد وثیقه / مزایده,مزایده املاک مورد وثیقه...

سایت مناقصات ایران و سایت مناقصات سراسر کشور

سایت مناقصات ایران و سایت مناقصات سراسر کشور

* اصلاحیه مزایده فروش 24 دستگاه خودروی سبک و سنگین قابل شماره گذاری / آگهی مزایده , اصلاحیه مزایده فروش 24 دستگاه خودروی سبک و سنگین قابل شماره گذاری * مناقصه شبکه آبرسانی فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه شبکه آبرسانی فضای سبز * مناقصه خ...

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.12.03 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.12.03 در سایت

* فراخوان واگذاری فضاهای فرهنگی و تفریحی / فراخوان , فراخوان واگذاری فضاهای فرهنگی و تفریحی نوبت اول * مناقصه خرید خدمات مدیریت و نظارت بر عملکرد نیروهای خدماتی .... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید خدمات مدیریت و نظارت بر عملکرد ...

سایت مناقصات و مزایدات تاریخ 95.12.02 در سایت

سایت مناقصات و مزایدات تاریخ 95.12.02 در سایت

* مناقصه خرید خدمات مدیریت و نظارت بر عملکرد نیروهای خدماتی .... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید خدمات مدیریت و نظارت بر عملکرد نیروهای خدماتی .... * مزایده فروش ساختمان نیمه کاره مسکونی / مزایده,مزایده فروش ساختمان نیمه کاره مسکونی * مزا...

اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 95.12.01 در سایت

اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 95.12.01 در سایت

* فراخوان ساخت و اجرای ساختمان آزمایشگاه- نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی,فراخوان ساخت و اجرای ساختمان آزمایشگاه- نوبت دوم * مناقصه اجرای محوطه سازی دو باب مدرسه / مناقصه , مناقصه ارائه اجرای محوطه سازی دو باب مدرسه ... نوبت اول * مزایده ملک اپارتمان م...

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.11.30 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.11.30 در سایت

* فراخوان تجدید مناقصه تامین نیروی انسانی و ... / فراخوان مناقصه , فراخوان تجدید مناقصه تامین نیروی انسانی و ... * فراخوان جهت اجرای پروژه های درمانی خویش / فراخوان جهت اجرای پروژه های درمانی خویش * مزایده یک قطعه زمین مساحت 225.27 متر / مزایده,مزایده ...

اطلاعات ثبت شده مناقصات و مزایدات 95.11.28 در سایت

اطلاعات ثبت شده مناقصات و مزایدات 95.11.28 در سایت

* مناقصه انواع نخ و.... / مناقصه, مناقصه انواع نخ و.... * مزایده انواع ماشین آلات , ادوات کشاورزی , .... / آگهی مزایده , مزایده انواع ماشین آلات , ادوات کشاورزی , .... * مزایده ششدانگ زمین به مساحت 197.70 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 197.70...

اطلاعات مناقصات و مزایدات تکمیل شده تاریخ 95.11.27 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات تکمیل شده تاریخ 95.11.27 در سایت

* فراخوان ارزیابی کیفی خرید MOISTURE ANALYZER نوبت دوم / فراخوان , فراخوان ارزیابی کیفی خرید MOISTURE ANALYZER نوبت دوم * مزایده قطعه زمینی به مساحت 160 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده قطعه زمینی به مساحت 160 متر نوبت دوم * مناقصه خرید خط کشی سرد ترافیکی ...

اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 95.11.26 در سایت

اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 95.11.26 در سایت

* مناقصه تهاتر وکیوم باتوم با عایق پیش ساخته- نوبت دوم / مناقصه , مناقصه تهاتر وکیوم باتوم با عایق پیش ساخته- نوبت دوم * تجدید مناقصه ارائه خدمات امداد ؛ تعمیرات ؛ نگهداری و بهره برداری از تاسیسات شبکه.... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، تجدید مناقصه...

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.11.25 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.11.25 در سایت

* مناقصه واگذاری خدمات حجمی امور مشترکین ، نگهداری و بهره برداری از تاسیسات آب شرب روستاهای ... / مناقصه عمومی ، مناقصه واگذاری خدمات حجمی امور مشترکین ، نگهداری و بهره برداری از تاسیسات آب شرب روستاهای ... * فراخوان مناقصه کمپرسور هوا / آگهی فراخوان ا...

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.11.24 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.11.24 در سایت

* مناقصه ساخت و جمع آوری غرفه نمایشگاهی / مناقصه ,مناقصه ساخت و جمع آوری غرفه نمایشگاهی * مزایده فروش املاک و مستغلات بانک تجارت نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش املاک و مستغلات بانک تجارت نوبت دوم * تجدید مناقصه نشانه گذاری و تهیه شناسنامه الکترونیک 400 ...