اطلاعات مناقصات و مزایدات سراسر کشور


اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.2.31 در سایت

 1. مزایده فروش تعداد 1000 عدد لامپ 105 وات اتحاد / مزایده , مزایده فروش تعداد 1000 عدد لامپ 105 وات اتحاد
 2. مزایده تجهیزات وسایل موتورخانه مجتمع الغدیر / آگهی مزایده، مزایده تجهیزات وسایل موتورخانه مجتمع الغدیر
 3. مزایده واگذاری ظرفیت تبلیغاتی در حاشیه راه های تحت پوشش و ... / آگهی فراخوان, مزایده واگذاری ظرفیت تبلیغاتی در حاشیه راه های تحت پوشش و ...
 4. مناقصه خرید شیر کنترل پمپ / استعلام بهاء , مناقصه خرید شیر کنترل پمپ
 5. مناقصه ساخت TERMINAL RING / مناقصه ساخت TERMINAL RING
 6. مناقصه خرید فیلتر بخارات روغن توربین گازی / مناقصه ، مناقصه خرید فیلتر بخارات روغن توربین گازی
 7. مناقصه P/F NUOVO PIGNONE / آگهی مناقصه , مناقصه P/F NUOVO PIGNONE E
 8. مناقصه خرید UNOVO PIGNONE CENTRIFUGAL / آگهی مناقصه، مناقصه خرید UNOVO PIGNONE CENTRIFUGAL
 9. مناقصه خرید STUD BOLTS / مناقصه , مناقصه خرید STUD BOLTS
 10. مناقصه بهسازی نوع (ب) محور فرعی / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی, مناقصه بهسازی نوع (ب) محور فرعی
 11. مناقصه ELECTRIC THERMOSTATD.A.F / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ELECTRIC THERMOSTATD.A.F
 12. استعلام خرید تاکومتر / استعلام , استعلام خرید تاکومتر
 13. استعلام OIL STRAINER FOR BURTON COMPRESSORS / استعلام , استعلام OIL STRAINER FOR BURTON COMPRESSORS
 14. مناقصه AEG GENERATOR / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه AEG GENERATOR
 15. فراخوان مناقصه خرید خدمات و نگهداری عوارضی قم - تهران / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه خرید خدمات و نگهداری عوارضی قم - تهران
 16. فراخوان مناقصه احداث سد مخزنی خاکی سنگریزه ای- نوبت دوم / مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه احداث سد مخزنی خاکی سنگریزه ای- نوبت دوم
 17. مناقصه تهیه و نصب تجهیزات تلمبه خانه های سایتهای C,B طرح آبرسانی- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و نصب تجهیزات تلمبه خانه های سایتهای C,B طرح آبرسانی- نوبت دوم
 18. مناقصه نگهداری فضای سبز - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری فضای سبز - نوبت دوم
 19. فراخوان مناقصه مربوط به احداث جاده و محل چاه غرب 074 شمال ذیلایی ( پسماند) نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه مربوط به احداث جاده و محل چاه غرب 074 شمال ذیلایی ( پسماند) نوبت دوم
 20. مناقصه استقرار نظام مدیریت انرژی ... نفت و گاز مسجد سلیمان نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه استقرار نظام مدیریت انرژی ... نفت و گاز مسجد سلیمان نوبت دوم
 21. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت چهل و هفت متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت چهل و هفت متر
 22. مزایده یک قطعه زمین شالیزار 2400متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین شالیزار 2400متر
 23. مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی بخش 28 گیلان / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی بخش 28 گیلان
 24. مزایده ملک مساحت 51.26مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت 51.26مترمربع
 25. مزایده تلویزیون / آگهی مزایده ,مزایده تلویزیون
 26. مزایده یک قطعه زمین مساحت 700 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 700 متر
 27. مزایده یک قطعه زمین مساحت 223متر از زمین 1000 متری / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 223متر از زمین 1000 متری
 28. مزایده یک قطعه زمین متراژ 240 مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین متراژ 240 مترمربع
 29. مزایده ششدانگ زمین عرصه 219.1 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین عرصه 219.1 متر
 30. مزایده ملک به مساحت 50 متر / مزایده,مزایده ملک به مساحت 50 متر
 31. فراخوان مناقصه خرید 8 قلم الکتروموتور پمپ های آیزوماکس و ....تجدید / فراخوان مناقصه خرید 8 قلم الکتروموتور پمپ های آیزوماکس و ...تجدید
 32. مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر
 33. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت شصت مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت شصت مترمربع
 34. مزایده یک قطعه زمین مساحت 2500متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 2500متر
 35. مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش سیزده اردبیل / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش سیزده اردبیل
 36. مزایده دستگاه بونکر عمودی / آگهی مزایده ,مزایده مزایده دستگاه بونکر عمودی
 37. مزایده یک قطعه زمین مساحت 253مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 253مترمربع نوبت اول
 38. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 408.25متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 408.25متر
 39. مزایده ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مساحت 220.54متر / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مساحت 220.54متر
 40. اصلاحیه مناقصه خرید حمل و پخش آسفالت معابر اصلی شهر / اصلاحیه ,مناقصه خرید حمل و پخش آسفالت معابر اصلی شهر
 41. مزایده فروش ده قطعه زمین هزار متری / مزایده,مزایده فروش ده قطعه زمین هزار متری
 42. مناقصه خرید 55 دستگاه ups / مناقصه , مناقصه خرید 55 دستگاه ups
 43. مناقصه احداث شبکه آبرسانی فضای سبز و آتش نشانی / آگهی دعوت مناقصه عمومی , مناقصه احداث شبکه آبرسانی فضای سبز و آتش نشانی
 44. مزایده یک قطعه زمین و یک دوم چاه آب / مزایده,مزایده یک قطعه زمین و یک دوم چاه آب
 45. مزایده یک قطعه زمین شامل 63 هزار سهم از 80 هزار سهم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین شامل 63 هزار سهم از 80 هزار سهم
 46. مزایده سرویس خواب ، سرویس مبل ، ویترین دو درب ....مرحله دوم / مزایده,مزایده سرویس خواب ، سرویس مبل ، ویترین دو درب ...مرحله دوم
 47. مزایده گاو شیری / مزایده, مزایده گاو شیری
 48. مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 210 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 210 متر
 49. مزایده اجاره یکباب واحد آموزشی / آگهی مزایده , مزایده اجاره یکباب واحد آموزشی
 50. مزایده ششدانگ عمارت به مساحت 280.24 متر / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت به مساحت 280.24 متر
 51. مناقصه نگهداری نهال کاشته شده / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه نگهداری نهال کاشته شده
 52. مناقصه عملیات خط کشی راههای حوزه استحفاظی... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات خط کشی راههای حوزه استحفاظی...
 53. مناقصه چاپ بنرهای مناسبتی و مورد نیاز نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه چاپ بنرهای مناسبتی و مورد نیاز نوبت دوم
 54. مناقصه خرید ، حمل ، تحویل نصب و راه اندازی موضوع تجهیزات / آگهی مناقصه , مناقصه خرید ، حمل ، تحویل نصب و راه اندازی موضوع تجهیزات
 55. مناقصه راه اندازی کارگاه عمران تعدادی دوربین و اقلام نقشه برداری / آگهی مناقصه , مناقصه راه اندازی کارگاه عمران تعدادی دوربین و اقلام نقشه برداری
 56. مزایده بهره برداری از مجموعه استخر نگهداری تاسیسات استخر و موتورخانه / آگهی مزایده , مزایده بهره برداری از مجموعه استخر نگهداری تاسیسات استخر و موتورخانه
 57. مناقصه خریداری انواع لول پلی اتیلن / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خریداری انواع لول پلی اتیلن
 58. مزایده فیزیوتراپی مرکز بهداشت و درمان / آگهی مزایده عمومی ,فیزیوتراپی مرکز بهداشت و درمان
 59. مزایده فروش ضایعات شامل روزنامه باطله، پوشال صحافی / آگهی مزایده, مزایده فروش ضایعات شامل روزنامه باطله، پوشال صحافی
 60. مناقصه خرید تعدادی کامپیوتر / آگهی مناقصه, مناقصه خرید تعدادی کامپیوتر
 61. مناقصه خریداری اقلام کامیپیوتری / آگهی مناقصه ، مناقصه خریداری اقلام کامیپیوتری
 62. مزایده یکدستگاه خودرو پژو سواری 405 GLX... / آگهی مزایده , مزایده یکدستگاه خودرو پژو سواری 405 GLX...
 63. مزایده 3 دستگاه کانکس... / آگهی مزایده , مزایده 3 دستگاه کانکس...
 64. مناقصه خرید تعداد 250 عدد تخت ویژه بیمارستانی 3 شکن چهار موتوره - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید تعداد 250 عدد تخت ویژه بیمارستانی 3 شکن چهار موتوره-نوبت دوم
 65. مناقصه تعمیرات دوره ای توربوژنراتورهای پالایشگاه اول تا چهارم -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه تعمیرات دوره ای توربوژنراتورهای پالایشگاه اول تا چهارم -نوبت دوم
 66. آگهی ارزیابی کیفی پیمانکار احداث خط انتقال آب شرب از سد طالقان به شهرهای استان قزوین / آگهی ارزیابی کیفی پیمانکار،ارزیابی کیفی پیمانکار احداث خط انتقال آب شرب از سد طالقان به شهرهای استان قزوین
 67. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 131.12متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 131.12متر
 68. تجدید فراخوان مناقصه مشاغل خدماتی 505 نفر از پرسنل نوبت دوم / تجدید آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مشاغل خدماتی 505 نفر از پرسنل نوبت دوم
 69. تجدید مناقصه اجرای سیستم تله متری و کنترل از راه دور نوبت دوم / تجدید فراخوان شناسایی پیمانکار , مناقصه اجرای سیستم تله متری و کنترل از راه دور نوبت دوم
 70. مزایده عمومی فروش املاک و مستغلات نوبت دوم / مزایده,مزایده عمومی فروش املاک و مستغلات نوبت دوم
 71. فراخوان ساخت یک ست تیوپ باندل کامل 2E-613 / فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان ساخت یک ست تیوپ باندل کامل 2E-613
 72. مناقصه خرید تجهیزات و تکمیل مجتمع تجاری سینمایی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تجهیزات و تکمیل مجتمع تجاری سینمایی نوبت دوم
 73. فراخوان بسته بندی، بارگیری و ترخیص محصولات مجتمع / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی,فراخوان بسته بندی، بارگیری و ترخیص محصولات مجتمع
 74. تجدید فراخوان پروژه مجتمع خدماتی / تجدید آگهی فراخوان عمومی،فراخوان پروژه مجتمع خدماتی
 75. مزایده خدمات تعمیر و نگهداری کشنده ها و کفی های حمل کانتینر / مزایده خدمات تعمیر و نگهداری کشنده ها و کفی های حمل کانتینر
 76. مزایده فروش بهره گیری از سامانه مزایده الکترونیک دولت / مزایده , مزایده فروش بهره گیری از سامانه مزایده الکترونیک دولت
 77. مناقصه تعداد یک میلیون تخته کیسه خالی یک لایه / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تعداد یک میلیون تخته کیسه خالی یک لایه
 78. مناقصه عملیات حمل و تخلیه مقدار 50 هزار تن انواع کود شیمیایی تجدید / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات حمل و تخلیه مقدار 50 هزار تن انواع کود شیمیایی تجدید
 79. مناقصه تهیه , تامین , نگهداری و بسته بندی و.... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تهیه , تامین , نگهداری و بسته بندی و....نوبت دوم
 80. مزایده ششدانگ اعیانی مغازه مساحت 22.31متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی مغازه مساحت 22.31متر
 81. مناقصه اجرای پروژه تکمیل آسفالت معابر ناحیه صنعتی نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه تکمیل آسفالت معابر ناحیه صنعتی نوبت دوم
 82. مناقصه اجرای پروژه قسمتی از کانالهای جمع آوری آبهای سطحی - نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه قسمتی از کانالهای جمع آوری آبهای سطحی - نوبت دوم
 83. مزایده مقداری کالا , اموال و دوچرخه مستعمل / مزایده مقداری کالا , اموال و دوچرخه مستعمل
 84. مناقصه اجرای پروژه آبرسانی شهرک صنعتی مشهد 5 - نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه آبرسانی شهرک صنعتی مشهد 5 - نوبت دوم
 85. مناقصه عمومی تکمیل و تعریض ، زیرسازی و آسفالت- نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تکمیل و تعریض ، زیرسازی و آسفالت- نوبت دوم
 86. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 144.90 متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 144.90 متر
 87. مناقصه اجرای ابنیه پروژه های بزرگ ساختمانی / مناقصه اجرای ابنیه پروژه های بزرگ ساختمانی
 88. مناقصه خرید دستگاه دیزل ژنراتور / آگهی مناقصه , مناقصه خرید دستگاه دیزل ژنراتور
 89. مناقصه تعداد 2700 جفت کفش کار / مناقصه , مناقصه تعداد 2700 جفت کفش کار
 90. مزایده محصولات سر درختی آلبالو و زردآلو / مزایده , مزایده محصولات سر درختی آلبالو و زردآلو
 91. مناقصه خرید خدمات نگهداری فضای سبز و نظافت - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید خدمات نگهداری فضای سبز و نظافت - نوبت دوم
 92. فراخوان مناقصه احداث ابنیه فنی در مسیر خطوط لوله 12 اینچ جهرم... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه احداث ابنیه فنی در مسیر خطوط لوله 12 اینچ جهرم...
 93. مناقصه خط تعذیه و شبکه توزیع گاز / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه خط تعذیه و شبکه توزیع گاز
 94. مناقصه عمومی خط انتقال آب برگشت مخزن و ... / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خط انتقال آب برگشت مخزن و ...
 95. مناقصه عمومی خرید تجهیزات شامل میز دو نفره ، صندلی ، کمد بایگانی و ... / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید تجهیزات شامل میز دو نفره ، صندلی ، کمد بایگانی و ...
 96. مناقصه عمومی خرید تجهیزات شامل کامپیوتر با متعلقات ، دستگاه کپی و ... / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید تجهیزات شامل کامپیوتر با متعلقات ، دستگاه کپی و ...
 97. آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عملیات اجرایی خطوط انتقال آب و جاده دسترسی / آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عملیات اجرایی خطوط انتقال آب و جاده دسترسی
 98. مناقصه عملیات اجرایی خط انتقال و شبکه توزیع آب، ساختمان های سرچاهی / آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه, مناقصه عملیات اجرایی خط انتقال و شبکه توزیع آب، ساختمان های سرچاهی
 99. مناقصه عملیات اجرایی خطوط انتقال آب از مخزن تصفیه خانه به مخزن کهنانی / آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه, مناقصه عملیات اجرایی خطوط انتقال آب از مخزن تصفیه خانه به مخزن کهنانی
 100. مناقصه اجرای پروژه راهسازی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه راهسازی
 101. مناقصه خرید خدمات آبدارخانه و نظافت- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید خدمات آبدارخانه و نظافت- نوبت دوم
 102. تجدید مناقصه امور خدماتی و نظافتی و فضای سبز / فراخوان تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه امور خدماتی و نظافتی و فضای سبز
 103. مزایده فروش آجر نسوز ضایعاتی / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش آجر نسوز ضایعاتی
 104. فراخوان شناسایی پیمانکاران EPC / آگهی فراخوان, فراخوان شناسایی پیمانکاران EPC
 105. مناقصه مواد اولیه محصولات تولیدی جدید شامل کمک فرایند فوم... / آگهی خرید مواد اولیه , مناقصه مواد اولیه محصولات تولیدی جدید شامل کمک فرایند فوم...
 106. فراخوان عملیات احداث شبکه آبیاری تحت فشار اراضی هارکله - نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی پیمانکاران,فراخوان عملیات احداث شبکه آبیاری تحت فشار اراضی هارکله - نوبت دوم
 107. مناقصه معرفی پیمانکار احداث چمن فوتبال نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه معرفی پیمانکار احداث چمن فوتبال نوبت دوم
 108. مزایده ملک ساختمان مساحت یصکد و شصت متر / مزایده,مزایده ملک ساختمان مساحت یصکد و شصت متر
 109. مناقصه مشاوره و نظارت فنی ، مالی و ایمنی بر اجرای کلیه پروژه های سرمایه ای... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه مشاوره و نظارت فنی ، مالی و ایمنی بر اجرای کلیه پروژه های سرمایه ای...
 110. مناقصه خریداری لباس گرم سفید زمستانی.... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خریداری لباس گرم سفید زمستانی....
 111. مناقصه خریداری تعداد 200.000 زوج زیره پوتین سربازی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خریداری تعداد 200.000 زوج زیره پوتین سربازی
 112. مناقصه خرید نصب و راه اندازی تجهیزات ذخیره سازی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید نصب و راه اندازی تجهیزات ذخیره سازی نوبت دوم
 113. مناقصه خرید خدمات سرویس و نگهداری برق و تاسیسات- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید خدمات سرویس و نگهداری برق و تاسیسات- نوبت دوم
 114. مزایده سه دانگ مشاع از اپارتمان قطعه سه تفکیکی / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از اپارتمان قطعه سه تفکیکی
 115. فراخوان مناقصه تکمیل راه روستایی کشیتوئیه شهداد .... / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه تکمیل راه روستایی کشیتوئیه شهداد ....
 116. فراخوان مشاوره احداث کنارگذر کرمان (نظارت عالیه و کارگاهی پروژه احداث کنارگذر جنوبی / فراخوان مشاوره ، فراخوان مشاوره احداث کنارگذر کرمان (نظارت عالیه و کارگاهی پروژه احداث کنارگذر جنوبی...
 117. مزایده ششدانگ زمین مساحت 338 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 338 مترمربع
 118. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه دوم 123.64متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه دوم 123.64متر
 119. مزایده ششدانگ زمین مساحت صد و بیست متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت صد و بیست متر
 120. مناقصه عملیات راهبری شبکه و تصفیه خانه فاضلاب انسانی... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه عملیات راهبری شبکه و تصفیه خانه فاضلاب انسانی...
 121. مناقصه خدمات سرویس و ایاب ذهاب- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خدمات سرویس و ایاب ذهاب- نوبت دوم
 122. آگهی مناقصه و مزایده فروش اقلام بازیافتی و ... - نوبت دوم / آگهی مناقصه و مزایده فروش اقلام بازیافتی و ... - نوبت دوم
 123. آگهی مناقصه و مزایده عملیات دپو و بارگیری حدود 300.000 تن خاک تونان - نوبت دوم / آگهی مناقصه و مزایده عملیات دپو و بارگیری حدود 300.000 تن خاک تونان - نوبت دوم
 124. مناقصه اجرای خط انتقال آبرسانی به روستاهای مجتمع کوشک ... / آگهی مناقصه ، مناقصه اجرای خط انتقال آبرسانی به روستاهای مجتمع کوشک ...
 125. مناقصه تعداد 6 دستگاه دیزل ژنراتور شامل 5 دستگاه / آگهی مناقصه , مناقصه تعداد 6 دستگاه دیزل ژنراتور شامل 5 دستگاه
 126. مزایده هشت قطعه زمین دیم مرحله اول / مزایده,مزایده هشت قطعه زمین دیم مرحله اول
 127. مزایده فروش تعداد 4 پلاک زمین دولتی کاربری تجاری / مزایده,مزایده فروش تعداد 4 پلاک زمین دولتی کاربری تجاری
 128. مناقصه اجرای 8 مورد ایستگاه حفاظت کاتدیک- 96.02.31 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای 8 مورد ایستگاه حفاظت کاتدیک- 96.02.31
 129. مناقصه انعقاد قرارداد تهیه ، نصب و راه اندازی سیستم وب سایت درمان بانک تجارت / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انعقاد قرارداد تهیه ، نصب و راه اندازی سیستم وب سایت درمان بانک تجارت
 130. مزایده فروش وسایل اسقاطی اداری- نوبت دوم / آگهی فراخوان مزایده عمومی,فراخوان فروش وسایل اسقاطی اداری- نوبت دوم
 131. مزایده تمامت ششدانگ عمارت اعیان195.35متر / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ عمارت اعیان195.35متر
 132. مناقصه عمومی نسبت به زیرسازی و آسفالت محله صاایران / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی نسبت به زیرسازی و آسفالت محله صاایران
 133. مناقصه اجرای عملیات ترمیم آسفالت نوار حفاری آب ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات ترمیم آسفالت نوار حفاری آب ...
 134. مناقصه اجرای عملیات نگهداری و تعمیرات سیستمهای گندزدایی گازی ... / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات نگهداری و تعمیرات سیستمهای گندزدایی گازی ...
 135. مزایده یک دستگاه خودروی 206 / مزایده یک دستگاه خودروی 206
 136. مناقصه دستگاه بالابر هیدرولیک / مناقصه عمومی, مناقصه دستگاه بالابر هیدرولیک
 137. مزایده سند مالکیت یکباب خانه مساحت 204 متر / مزایده,مزایده سند مالکیت یکباب خانه مساحت 204 متر
 138. مزایده یکباب منزل مساحت 202 متر / مزایده,مزایده یکباب منزل مساحت 202 متر
 139. مناقصه احداث شبکه آبرسانی فضای سبز و آتش نشانی و آب شرب / آگهی دعوت مناقصه عمومی , مناقصه احداث شبکه آبرسانی فضای سبز و آتش نشانی و آب شرب
 140. مزایده ملک ساختمان مساحت یصکد و شصت متر / مزایده,مزایده ملک ساختمان مساحت یصکد و شصت متر
 141. مزایده یک دستگاه سواری سمند / مزایده یک دستگاه سواری سمند
 142. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 125.18متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 125.18متر
 143. مزایده فروش انواع کابل های اسقاط و خارج از رده / آگهی حراج عمومی , مزایده فروش انواع کابل های اسقاط و خارج از رده
 144. مناقصه ساخت 145 متر نوار نقاله / آگهی مناقصه , مناقصه ساخت 145 متر نوار نقاله
 145. مناقصه عمومی زیرسازی و آسفالت شهرک مهدیه - نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی زیرسازی و آسفالت شهرک مهدیه - نوبت دوم
 146. مناقصه عملیات اجرایی احداث پل آبرو بلوار امام رضا مسیر رفت به مصلی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرایی احداث پل آبرو بلوار امام رضا مسیر رفت به مصلی
 147. تجدید مزایده فروش 576 ردیف قطعات یدکی / تجدید مزایده , مزایده فروش 576 ردیف قطعات یدکی
 148. مناقصه اجرای عملیات ساختمانی نوبت سوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات ساختمانی- نوبت سوم
 149. مزایده اجاره مغازه محصولات فرهنگی جنب بانک ملی.....نوبت دوم / مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده اجاره مغازه محصولات فرهنگی جنب بانک ملی.....نوبت دوم
 150. مزایده ششدانگ زمین مساحت دویست متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت دویست متر نوبت اول
 151. مزایده کامیون کشنده / آگهی مزایده ,مزایده کامیون کشنده
 152. مناقصه پروژه اجرای فرش موزاییکی پیاده روهای سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه اجرای فرش موزاییکی پیاده روهای سطح شهر
 153. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 11.50مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 11.50مترمربع
 154. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه اول 77.51متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه اول 77.51متر
 155. آگهی مناقصه عمومی طبخ و توزیع سه وعد غذایی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی طبخ و توزیع سه وعد غذایی نوبت دوم
 156. مناقصه خدمات ایاب و ذهاب خودروهای سبک نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خدمات ایاب و ذهاب خودروهای سبک نوبت دوم
 157. مناقصه خرید پمپ های تزریق واحد G.R.U و ... / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه خرید پمپ های تزریق واحد G.R.U و ...
 158. مزایده پلاک ثبتی قطعه هفتم تفکیکی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی قطعه هفتم تفکیکی
 159. مزایده اتومبیل سواری بی ام و / آگهی مزایده ,مزایده اتومبیل سواری بی ام و
 160. مزایده ملک مساحت صد متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت صد متر نوبت اول
 161. مناقصه جذب سرمایه گذار جهت طرح کافه رستوران مشکات در شهر رشت تجدید / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه جذب سرمایه گذار جهت طرح کافه رستوران مشکات در شهر رشت تجدید
 162. فراخوان بوته کاری و آبیاری- نوبت دوم / فراخوان آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان بوته کاری و آبیاری- نوبت دوم
 163. مناقصه CAMESA LOGGING CABLE نوبت دوم / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی , مناقصه CAMESA LOGGING CABLE نوبت دوم
 164. مزایده منزل مسکونی به متراژ 266.07متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی به متراژ 266.07متر
 165. مناقصه آبرسانی مجتمع آشوربای / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه آبرسانی مجتمع آشوربای
 166. مناقصه ایاب و ذهاب دی کلینیک96.2.31 / آگهی مناقصه, مناقصه ایاب و ذهاب دی کلینیک96.2.31
 167. مزایده مایکروفر ، میز تلویزیون ، تعدادی آچار / مزایده,مزایده مایکروفر ، میز تلویزیون ، تعدادی آچار
 168. مزایده ملک دارای پلاک ثبتی 78.21 / مزایده,مزایده ملک دارای پلاک ثبتی 78.21
 169. مزایده ملک به شماره 87 فرعی از سی و یک اصلی / مزایده,مزایده ملک به شماره 87 فرعی از سی و یک اصلی
 170. مزایده تعداد 7500 عدد سبد میوه / مزایده تعداد 7500 عدد سبد میوه
 171. مزایده منزل مسکونی بخش یک فردوس نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی بخش یک فردوس نوبت اول
 172. مزایده یک دست مبل استیل نوبت دوم / مزایده یک دست مبل استیل نوبت دوم
 173. مزایده یک دستگاه خودروی سواری سمند / مزایده یک دستگاه خودروی سواری سمند
 174. مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید / مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید
 175. مزایده یک دستگاه دوربین عکاسی و فیلمبرداری.... / مزایده, مزایده یک دستگاه دوربین عکاسی و فیلمبرداری....
 176. مزایده یک دستگاه کوره سه تنی / مزایده یک دستگاه کوره سه تنی
 177. مزایده فروش زمین مساحت 43212.5مترمربع / مزایده,مزایده فروش زمین مساحت 43212.5مترمربع
 178. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی مساحت 78.13متر / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی مساحت 78.13متر
 179. مزایده دو دستگاه یخچال ویترینی / مزایده دو دستگاه یخچال ویترینی
 180. مزایده ششدانگ زمین و اپارتمان / مزایده,مزایده ششدانگ زمین و اپارتمان
 181. مزایده یک قطعه زمین خالی مساحت 820.84متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین خالی مساحت 820.84متر
 182. مزایده طرح مشارکت در ساخت مجتمع تجاری نوبت دوم / مزایده,مزایده طرح مشارکت در ساخت مجتمع تجاری نوبت دوم
 183. مناقصه اجرای عملیات تطویل سایبان چاله تخلیه سیلوهای فلزی / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات تطویل سایبان چاله تخلیه سیلوهای فلزی
 184. مناقصه ماشینکاری لوله - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه ماشینکاری لوله - نوبت دوم
 185. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 117.42متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 117.42متر
 186. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 169.75متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 169.75متر
 187. مزایده یک دستگاه سواری پراید / مزایده , مزایده یک دستگاه سواری پراید
 188. مزایده یک دستگاه هواساز ساراول / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه هواساز ساراول
 189. مزایده صندلی چرخدار ، اسپیلت تراست و ... / مزایده , مزایده صندلی چرخدار ، اسپیلت تراست و ...
 190. مزایده خودرو زامیاد آبی روغنی - نوبت دوم / مزایده,مزایده خودرو زامیاد آبی روغنی - نوبت دوم
 191. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت کلی 140 متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت کلی 140 متر
 192. مناقصه پاسخگوئی خدمات مرکز تماس / مناقصه , مناقصه پاسخگوئی خدمات مرکز تماس
 193. مزایده ششدانگ ساختمان تجاری متراژ 1017.85مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان تجاری متراژ 1017.85مترمربع
 194. فراخوان مناقصه بهسازی راه اصلی محور بافت - حاجی آباد / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه بهسازی راه اصلی محور بافت - حاجی آباد
 195. فراخوان مناقصه تکمیل محور بندر - پای سیب و روکش آسفالت و ... / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه تکمیل محور بندر - پای سیب و روکش آسفالت و ...
 196. مزایده یک قطعه زمین مساحت 120.17متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 120.17متر
 197. مزایده دستگاه خودروی ایسوزو / مزایده,مزایده دستگاه خودروی ایسوزو
 198. مزایده اپارتمان مساحت 117 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده اپارتمان مساحت 117 متر نوبت دوم
 199. مزایده مقداری از ضایعات ورقهای ذوبی پرس شده / آگهی مزایده، مزایده مقداری از ضایعات ور

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 96.2.30 در سایت

 1. فراخوان مناقصات عمومی خرید امور خدماتی...نوبت دوم / فراخوان مناقصات عمومی،فراخوان مناقصات عمومی خرید امور خدماتی...نوبت دوم
 2. مزایده فروش دستگاه پرس دوکی و ... / مزایده , مزایده فروش دستگاه پرس دوکی و ...
 3. آگهی مناقصه عمومی روکش آسفات در سطح منطقه دو - نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه روکش آسفات در سطح منطقه دو نوبت اول
 4. مناقصه to procure Spare parts Gor Gas Turbine V94.2 / مناقصه، مناقصه to procure Spare parts Gor Gas Turbine V94.2
 5. تجدید مزایده فروش کارخانه / تجدید آگهی مزایده, تجدید مزایده فروش فروش کارخانه
 6. مزایده فروش سرقفلی یک واحد زیرزمین کاربری انبار تجاری / مزایده,مزایده فروش سرقفلی یک واحد زیرزمین کاربری انبار تجاری
 7. مزایده یک قطعه زمین مساحت 500 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 500 متر نوبت دوم
 8. مزایده مجدد یک دستگاه سواری زانتیا مدل 85 / مزایده مجدد, مزایده مجددیک دستگاه سواری زانتیا مدل 85
 9. مزایده ششدانگ یک قطعه زمین عادی 161.29متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین عادی 161.29متر
 10. آگهی دعوت به مشارکت در ساخت / آگهی دعوت به مشارکت در ساخت
 11. مناقصه خرید لوله پلی اتیلن جهت طرح جداسازی شبکه آبیاری فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی تک مرحله ای , مناقصه خرید لوله پلی اتیلن جهت طرح جداسازی شبکه آبیاری فضای سبز
 12. مزایده عمومی واگذاری یک ست کامل led تبلیغاتی نوبت دوم / مزایده, مزایده واگذاری یک ست کامل led تبلیغاتی نوبت دوم
 13. مزایده عمومی واگذاری فضاهای تبلیغاتی حاصل از تامین توپ مسابقات فوتبال / مزایده, مزایده واگذاری فضاهای تبلیغاتی حاصل از تامین توپ مسابقات فوتبال
 14. مناقصه واگذاری امور ایاب ذهاب کارکنان / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری امور ایاب ذهاب کارکنان
 15. مناقصه تامین روانکارهای خود شامل انواع روغن و گریس / آگهی مزایده , مناقصه تامین روانکارهای خود شامل انواع روغن و گریس
 16. مزایده انواع پلاستیک (نایلون) ضایعاتی... / مزایده ، مزایده انواع پلاستیک (نایلون) ضایعاتی...
 17. مزایده دو دانگ و 226.6 هزارم یک دانگ مشاع از سرقفلی / مزایده,مزایده دو دانگ و 226.6 هزارم یک دانگ مشاع از سرقفلی
 18. تجدید مناقصه خرید تعداد 3.800 دستگاه انواع چراغ خیابانی -نوبت دوم / تجدید , مناقصه خرید تعداد 3.800 دستگاه انواع چراغ خیابانی - نوبت دوم
 19. مزایده اپارتمان مساحت 148.73متر / مزایده,مزایده اپارتمان مساحت 148.73متر
 20. مناقصه دو جداره نمودن کلیه پنجره های ساختمان / مناقصه , مناقصه دو جداره نمودن کلیه پنجره های ساختمان
 21. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 12 فرعی از 5054 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 12 فرعی از 5054 اصلی
 22. مناقصه رب گوجه فرنگی / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه رب گوجه فرنگی
 23. مناقصه اجرای عملیات جاده دسترسی به سایت جنوبی گواتر / مناقصه عمومی ,مناقصه اجرای عملیات جاده دسترسی به سایت جنوبی گواتر
 24. تجدید مناقصه تعداد 10.000 دستگاه کنتور آب 1/2 اینچ از نوع مولتی جت - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه تعداد 10.000 دستگاه کنتور آب 1/2 اینچ از نوع مولتی جت - نوبت دوم
 25. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 47.20مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 47.20مترمربع
 26. مناقصه عملیات اجرایی تنظیف و جمع آوری و حمل زباله های شهری / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات اجرایی تنظیف و جمع آوری و حمل زباله های شهری
 27. مناقصه احداث شبکه حدفصل دوراهی- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث شبکه حدفصل دوراهی - نوبت دوم
 28. مناقصه تکمیل سالن ورزشی چنارستان و ... / آگهی مناقصه, مناقصه تکمیل سالن ورزشی چنارستان و ...
 29. مناقصه اجرای آسفالت و لکه گیری معابر سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات ترمیم ترانشه و لکه گیری و آسفالت معابر
 30. مناقصه ارائه خدمات انتظامی برای کشتهای ویژه حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ارائه خدمات انتظامی برای کشتهای ویژه حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی
 31. مناقصه خرید آسفالت فاز 1 .... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید آسفالت فاز 1 ....
 32. مناقصه احداث و ترفیع دیوار حائل محور کندوان...نوبت دوم / آگهی مناقصه، مناقصه احداث و ترفیع دیوار حائل محور کندوان...نوبت دوم
 33. مزایده اجاره مراحل اجرایی طرح تفکیک و جداسازی زباله های بازیافتی - نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده اجاره مراحل اجرایی طرح تفکیک و جداسازی زباله های بازیافتی - نوبت دوم
 34. مناقصه حمل انواع خوراک نفتای سبک و سنگین / آگهی مناقصه , مناقصه حمل انواع خوراک نفتای سبک و سنگین
 35. فراخوان مناقصه کانون ارزیابی مدیران شرکت ملی گاز ایران - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه عمومی کانون ارزیابی مدیران شرکت ملی گاز ایران -نوبت دوم
 36. فراخوان خرید لوله، اتصالات و متعلقات تاسیسات هوای فشرده و آبرسانی / فراخوان شناسایی و ارزیابی، فراخوان شناسایی و ارزیابی خرید لوله، اتصالات و متعلقات تاسیسات هوای فشرده و آبرسانی
 37. فراخوان خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور با توان (kvprime power) 600 و متعلقات مربوطه / فراخوان شناسایی و ارزیابی، فراخوان شناسایی و ارزیابی خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور با توان (kvprime power) 600 و متعلقات مربوطه
 38. مناقصه تهیه , تامین , نگهداری و بسته بندی و.... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تهیه , تامین , نگهداری و بسته بندی و....
 39. فراخوان خرید زغالسنگ خام -نوبت دوم / آگهی فراخوان، فراخوان خرید زغالسنگ خام -نوبت دوم
 40. مناقصه واگذاری فعالیتهای پشتیبانی فنی و خدمات جانبی.... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری فعالیتهای پشتیبانی فنی و خدمات جانبی....
 41. مناقصه انواع تخته روسی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انواع تخته روسی
 42. مزایده عمومی یک دستگاه اتومبیل مگان / مزایده عمومی یک دستگاه اتومبیل مگان
 43. مزایده واگذاری یکساله حمل زباله های خشک و قابل دفن مجموعه ... / مزایده واگذاری یکساله حمل زباله های خشک و قابل دفن مجموعه ...
 44. مزایده فروش ملک رستوران پیام تجدید / مزایده,مزایده فروش ملک رستوران پیام تجدید
 45. مناقصه بخشی از عملیات حفاظت و مراقبت واحد حفاظت و مراقبت - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه بخشی از عملیات حفاظت و مراقبت واحد حفاظت و مراقبت - نوبت دوم
 46. مناقصه خرید اقلام مورد نیاز مربوط به تامین روشنایی معابر -نوبت دوم / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید اقلام مورد نیاز مربوط به تامین روشنایی معابر -نوبت دوم
 47. مزایده تعدادی اقلام مستعمل و ضایعاتی / آگهی مزایده عمومی, مزایده تعدادی اقلام مستعمل و ضایعاتی
 48. مناقصه یک دستگاه جرثقیل سقفی 10 تن و ... / آگهی مناقصه , مناقصه یک دستگاه جرثقیل سقفی 10 تن و ...
 49. مزایده کامیون کشنده ولوو F12 ... / آگهی مزایده , مزایده کامیون کشنده ولوو F12 ...
 50. مناقصه مواد اولیه / مناقصه ، مناقصه مواد اولیه
 51. مزایده دو دستگاه اپارتمان و ساختمان 96.2.30 / مزایده,مزایده دو دستگاه اپارتمان و ساختمان 96.2.30
 52. مزایده فروش زمینی به مساحت عرصه 43212.5مترمربع / مزایده,مزایده فروش زمینی به مساحت عرصه 43212.5مترمربع
 53. مناقصه خدمات بیمه ای / آگهی مناقصه , مناقصه خدمات بیمه ای
 54. مناقصه عملیات اجرایی پروژه پارک بانوان مرحله دوم / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات اجرایی پروژه پارک بانوان مرحله دوم
 55. مزایده یک رشته سیم کارت تلفن همراه با شماره 09125782983 / مزایده,مزایده یک رشته سیم کارت تلفن همراه با شماره 09125782983
 56. فراخوان تعمیرات اساسی اسکله بندر شیلاتی / آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای , فراخوان تعمیرات اساسی اسکله بندر شیلاتی
 57. مناقصه ارزیابی کیفی جهت تامین مواد شیمیایی نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی دو مرحله ای , مناقصه ارزیابی کیفی جهت تامین مواد شیمیایی نوبت دوم
 58. مناقصه پیاده رو سازی در سطح منطقه دو نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه پیاده رو سازی در سطح منطقه دو نوبت دوم
 59. مزایده فروش انواع لوستر / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش انواع لوستر
 60. مناقصه پروژه های آبرسانی / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه پروژه های آبرسانی
 61. مزایده بزرگ املاک مازاد سیستم بانکی کشور96.2.30 / مزایده,مزایده بزرگ املاک مازاد سیستم بانکی کشور96.2.30
 62. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 11 ثبت بابل / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 11 ثبت بابل
 63. مناقصه فعالیت های خدماتی مراکز آموزشی رفاهی و ورزشی- نوبت دوم / مناقصه , شرکت در مناقصه فعالیت های خدماتی مراکز آموزشی رفاهی و ورزشی- نوبت دوم
 64. فراخوان مناقصه انجام خدمات حمل و نقل- نوبت دوم / تجدید فراخوان , فراخوان مناقصه انجام خدمات حمل و نقل- نوبت دوم
 65. مناقصه خرید یونیت کامل پمپ گلایکول- نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه خرید یونیت کامل پمپ گلایکول- نوبت دوم
 66. مناقصه خرید یکدستگاه جرثقیل 60 تنی / آگهی مناقصه , مناقصه خرید یکدستگاه جرثقیل 60 تنی
 67. مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات گاز , ابزار دقیق و حفاظت / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات گاز , ابزار دقیق و حفاظت
 68. مزایده ملک به پلاک ثبتی 580 تفکیکی 133.40متر / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی 580 تفکیکی 133.40متر
 69. مزایده دو و نیم دانگ مشاع از زمین 46.35متر / مزایده,مزایده دو و نیم دانگ مشاع از زمین 46.35متر
 70. مزایده ملک به مساحت 127.48متر / مزایده,مزایده ملک به مساحت 127.48متر
 71. مزایده سواری پژو 206 / مزایده سواری پژو 206
 72. مزایده دو عدد دستگاه جرثقیل / مزایده دو عدد دستگاه جرثقیل
 73. مزایده خودرو پارس مدل 1387 / مزایده خودرو پارس مدل 1387
 74. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه دوم 81.70متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه دوم 81.70متر
 75. مزایده پلاک ثبتی 2114 اصلی بخش شش / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 2114 اصلی بخش شش
 76. فراخوان مناقصه اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی پروژه بیمارستان 64 تختخوابی تامین اجتماعی لنگرود نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی پروژه بیمارستان 64 تختخوابی تامین اجتماعی لنگرود نوبت دوم
 77. مناقصه تامین نیروی انسانی -نوبت دوم / آگهی مناقصات عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین نیروی انسانی - نوبت دوم
 78. فراخوان مناقصه اجرای خط لوله EYE WASH / فراخوان مناقصه، مناقصه اجرای خط لوله EYE WASH
 79. مناقصه عمومی اجرای عملیات آسفالت نقاط پراکنده / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه عمومی اجرای عملیات آسفالت نقاط پراکنده
 80. مزایده انواع صنایع صنعتی... / آگهی مزایده, مزایده انواع صنایع صنعتی...
 81. مناقصه خرید اقلام از قبیل انواع کارتن، دبه و ... / مناقصه عمومی، مناقصه خرید اقلام از قبیل انواع کارتن، دبه و ...
 82. آگهی مناقصه عمومی واگذاری بازرسی رده بندی و قانونی شناورها / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی واگذاری بازرسی رده بندی و قانونی شناورها
 83. مزایده انواع ماشین آلات، دستگاه ها و اقلام مستعمل و مازاد بلااستفاده / آگهی مزایده عمومی، مزایده عمومی انواع ماشین آلات، دستگاه ها و اقلام مستعمل و مازاد بلااستفاده
 84. تمدید مناقصات عملیات ایمنی، کنترل ترافیک، امداد و انسداد تونل شهدای غزه... / آگهی تمدید مناقصات عمومی،تمدید مناقصات عملیات ایمنی، کنترل ترافیک، امداد و انسداد تونل شهدای غزه...
 85. مناقصه تهیه و اجرای سوله انبار ملزومات در پتروشیمی مارون - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه و اجرای سوله انبار ملزومات در پتروشیمی مارون - نوبت دوم
 86. مزایده ششدانگ یکباب خانه ویلایی مساحت 250متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه ویلایی مساحت 250متر
 87. مناقصه واگذاری عملیات اجرایی بلوک E پروژه تجاری نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری عملیات اجرایی بلوک E پروژه تجاری نوبت دوم
 88. تجدید فراخوان اجرای عملیات بازدید ، آزمون ، سرویس ،تعمیر و نگهداری - نوبت دوم / تجدید آگهی فراخوان عمومی،تجدید آگهی فراخوان عمومی اجرای عملیات بازدید ، آزمون ، سرویس ،تعمیر و نگهداری تجدید نوبت دوم
 89. مناقصه خرید چیلر -UPS -ژنراتور / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید چیلر -UPS -ژنراتور
 90. تجدید مناقصه عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه مقدار 40 هزار تن انواع نهاده های زراعی- نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه مقدار 40 هزار تن انواع نهاده های زراعی- نوبت دوم
 91. استعلام الکتروموتور 45/5 کیلووات / استعلام، استعلام الکتروموتور 45/5 کیلووات
 92. مزایده فروش ضایعات ذوبی و ... / مزایده , مزایده فروش ضایعات ذوبی و ...
 93. استعلام 25 دستگاه سیستم قطع خودکار گاز حساس به امواج زلزله / استعلام, استعلام 25 دستگاه سیستم قطع خودکار گاز حساس به امواج زلزله
 94. استعلام رگلاتور گاز / استعلام، استعلام رگلاتور گاز
 95. مناقصه انجام خدمات آزمایشگاهی مستقر و انجام خدمات آزمایشگاه و... / مناقصه انجام خدمات آزمایشگاهی مستقر و انجام خدمات آزمایشگاه و...
 96. مزایده اجاره سالیانه یک باب مغازه / مزایده , مزایده اجاره سالیانه یک باب مغازه
 97. مناقصه تعمیر و نگهداری ساختمان و تاسیسات و برق فشار متوسط / آگهی مناقصه، مناقصه تعمیر و نگهداری ساختمان و تاسیسات و برق فشار متوسط
 98. مناقصه ارائه خدمات حفظ و نگهداری از کشتارگاه نیمه صنعتی - نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه ارائه خدمات حفظ و نگهداری از کشتارگاه نیمه صنعتی- نوبت دوم
 99. مناقصه واگذاری خدمات گروه پرستاری و بهداشتی / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری خدمات گروه پرستاری و بهداشتی
 100. مناقصه تامین،نصب،راه اندازی وآموزش در محل / مناقصه تامین،نصب،راه اندازی وآموزش در محل
 101. استعلام اجرای آموزش / استعلام اجرای آموزش
 102. استعلام پارتیشن آلومینیومی / استعلام پارتیشن آلومینیومی
 103. استعلام مرمت خانه شاکری / استعلام مرمت خانه شاکری
 104. استعلام تعمیرات اساسی پل نهر شیر دل / استعلام , استعلام تعمیرات اساسی پل نهر شیر دل
 105. استعلام کنتور الکترومغناطیس 6 اینچ / استعلام، استعلام کنتور الکترومغناطیس 6 اینچ
 106. استعلام دستگاه مرکزی ضبط تصاویر 32 کانال هایک ویژن و سایر اقلام / استعلام، استعلام دستگاه مرکزی ضبط تصاویر 32 کانال هایک ویژن و سایر اقلام
 107. استعلام پاور بانک همراه با جعبه مقوایی / استعلام , استعلام پاور بانک همراه با جعبه مقوایی
 108. استعلام ماکرفر ایرانی 40 لیتری / استعلام ، استعلام ماکرفر ایرانی 40 لیتری
 109. استعلام چرخ گوشت 32 ایرانی صنعتی / استعلام ، چرخ گوشت 32 ایرانی صنعتی
 110. استعلام تهیه نقشه ، نصب و راه اندازی سیستم دوربین مدار / استعلام , استعلام تهیه نقشه ، نصب و راه اندازی سیستم دوربین مدار
 111. استعلام ست تبلیغاتی خودکار / استعلام , استعلام ست تبلیغاتی خودکار
 112. استعلام هارد سرور / استعلام , استعلام هارد سرور
 113. استعلام آنتی ویروس / استعلام , استعلام آنتی ویروس
 114. استعلام کیس رایانه صنعتی / استعلام , استعلام کیس رایانه صنعتی
 115. اصلاحیه مناقصه روشنایی بلوار / اصلاحیه، مناقصه روشنایی بلوار
 116. استعلام انتشار کتاب، گاهنامه و سایر فعالیت های انتشار / استعلام , استعلام انتشار کتاب، گاهنامه و سایر فعالیت های انتشار
 117. استعلام احداث نگهبانی، انبار، آماده عملیات، پارکینگ... / استعلام , استعلام احداث نگهبانی، انبار، آماده عملیات، پارکینگ...
 118. استعلام خرید اسپیلت 12000 و 18000 / استعلام , استعلام خرید اسپیلت 12000 و 18000
 119. استعلام50 دستگاه کامپیوتر / استعلام 50 دستگاه کامپیوتر
 120. استعلام برد ارتباطی / استعلام برد ارتباطی
 121. استعلام کامپیوتر / استعلام, استعلام کامپیوتر
 122. استعلام دستگاه کپی شارپ .... / استعلام, استعلام دستگاه کپی شارپ ....
 123. فراخوان اجرای ماسه آسفالت و روکش محور ... - / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای و دو مرحله ای,فراخوان اجرای ماسه آسفالت و روکش محور
 124. اصلاحیه مناقصه عملیات ایاب و ذهاب / اصلاحیه , مناقصه عملیات ایاب و ذهاب
 125. مناقصه امور نگهبانی و خدماتی ( نظافت و پذیرایی ) - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه امور نگهبانی و خدماتی ( نظافت و پذیرایی ) - نوبت دوم
 126. مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پژو پارس / مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پژو پارس
 127. مزایده امتیاز خط تلفن همراه / مزایده امتیاز خط تلفن همراه
 128. مزایده یک قطعه زمین با مساحت 126.02 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین با مساحت 126.02 متر نوبت دوم
 129. مزایده طرح رتبه بندی شرکت های تبلیغاتی / آگهی مزایده , مزایده طرح رتبه بندی شرکت های تبلیغاتی
 130. مزایده یک قطعه زمین مزروعی بخش سه نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی بخش سه نوبت دوم
 131. مزایده سه دانگ از قطعه دو از پلاک 11157 نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ از قطعه دو از پلاک 11157 نوبت اول
 132. مزایده واگذاری ورودیه پارک جنگلی / آگهی مزایده, مزایده واگذاری ورودیه پارک جنگلی
 133. مزایده واگذاری بهره برداری پارکینگ / آگهی مزایده , مزایده واگذاری بهره برداری پارکینگ
 134. مزایده ساختمان طبقه همکف مساحت 100.36متر / مزایده,مزایده ساختمان طبقه همکف مساحت 100.36متر
 135. مناقصه خرید میلگرد- ورق- تسمه و چهار پهلوی آلومینیومی / مناقصه عمومی , مناقصه خرید میلگرد- ورق- تسمه و چهار پهلوی آلومینیومی
 136. مزایده تعداد 2 دستگاه خودروی سواری پژو 405 / آگهی مزایده عمومی, مزایده تعداد 2 دستگاه خودروی سواری پژو 405
 137. مزایده ششدانگ یکباب منزل به پلاک ثبتی 80648 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل به پلاک ثبتی 80648 فرعی
 138. مناقصه انجام عملیات تعمیر، نگهداری و بهسازی معابر / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه انجام عملیات تعمیر، نگهداری و بهسازی معابر
 139. مزایده فروش وسایل اسقاطی اداری / آگهی فراخوان مزایده عمومی,فراخوان فروش وسایل اسقاطی اداری
 140. مناقصه ماشینکاری لوله / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه ماشینکاری لوله
 141. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 204.33متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 204.33متر
 142. مزایده املاک شامل ساختمان و مغازه / مزایده,مزایده املاک شامل ساختمان و مغازه
 143. مناقصه احداث پایگاه مسکن مهر / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه احداث پایگاه مسکن مهر
 144. مزایده سرقفلی مغازه مساحت سی و دو متر / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه مساحت سی و دو متر
 145. مزایده فروش تجهیزات و ابزار و اموال و ضایعات فلزی و غیر فلزی / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش تجهیزات و ابزار و اموال و ضایعات فلزی و غیر فلزی
 146. فراخوان عمومی شناسایی واگذاری حق بهره برداری از دو محل / آگهی فراخوان عمومی ، فراخوان عمومی شناسایی واگذاری حق بهره برداری از دو محل
 147. فراخوان عمومی واگذاری حق بهره برداری از محل جهت استقرار فعالیتهای بسته بندی بار / آگهی فراخوان عمومی ، فراخوان عمومی واگذاری حق بهره برداری از محل جهت استقرار فعالیتهای بسته بندی بار
 148. مناقصه تامین کاپشن 3.610 عدد و شلوار 4.330 عدد آبی / مناقصه , مناقصه تامین کاپشن 3.610 عدد و شلوار 4.330 عدد آبی
 149. فراخوان مناقصه ساخت و نصب یکدستگاه مخزن بیست میلیونی نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه ساخت و نصب یکدستگاه مخزن بیست میلیونی نوبت دوم
 150. مزایده فروش ماشین آلات و دستگاههای اسقاط و قطعات یدکی / آگهی مزایده , مزایده فروش ماشین آلات و دستگاههای اسقاط و قطعات یدکی
 151. فراخوان مناقصه خدمات نگهداری از تاسیسات مکانیکی و الکتریکی نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه خدمات نگهداری از تاسیسات مکانیکی و الکتریکی نوبت دوم
 152. فراخوان مناقصه خدمات ایمنی ، بهداشت و محیط زیست نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه خدمات ایمنی ، بهداشت و محیط زیست نوبت دوم
 153. مناقصه ماشینکاری تعداد 30.000 عدد قطعه استیلی با قطر 28 و طول 60 میلمتر خود / مناقصه , مناقصه ماشینکاری تعداد 30.000 عدد قطعه استیلی با قطر 28 و طول 60 میلمتر خود
 154. مناقصه تامین اقلام پسیو لگراند 96.02.30 / آگهی مناقصه, مناقصه تامین اقلام پسیو لگراند 96.02.30
 155. فراخوان خرید سه قلم آجر نسوز کوره / فراخوان ,فراخوان خرید سه قلم آجر نسوز کوره نوبت اول
 156. مزایده تعدادی از املاکت مغازه های طرح سرمایه گذاری ... نوبت دوم مرحله دوم / مزایده , مزایده تعدادی از املاکت مغازه های طرح سرمایه گذاری ...نوبت دوم مرحله دوم
 157. مناقصه خرید 200000 تن کنجاله سویا / مناقصه , مناقصه خرید 200000 تن کنجاله سویا
 158. مزایده بزرگ املاک مازاد با شرایط جدید و استثنایی 96.2.30 / مزایده,مزایده بزرگ املاک مازاد با شرایط جدید و استثنایی 96.2.30
 159. مناقصه پروژه احداث پارکینگ و انبار زیرزمینی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه احداث پارکینگ و انبار زیرزمینی
 160. فراخوان تامین اقلام آپشن خودرو 96.02.30 / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان تامین اقلام آپشن خودرو 96.02.30
 161. مناقصه خرید یونیت کامل پمپ گلایکول نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه خرید یونیت کامل پمپ گلایکول نوبت دوم
 162. مناقصه تهیه مصالح ، خرید ، حمل و نصب اسکلت فلزی پیچ و مهره / آگهی مناقصه , مناقصه تهیه مصالح ، خرید ، حمل و نصب اسکلت فلزی پیچ و مهره
 163. مناقصه وصول مطالبات آب بهاء و تعهدات آب مشترکین بدهکار آب و فاضلاب .... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه وصول مطالبات آب بهاء و تعهدات آب مشترکین بدهکار آب و فاضلاب ....
 164. تجدید آگهی شناسایی پیمانکار , حفاظت نگهداری و خدمات پارکینگ و ساماندهی تاکسیرانی ... نوبت دوم / تجدید آگهی شناسایی پیمانکار ،تجدید گهی شناسایی پیمانکار , حفاظت نگهداری و خدمات پارکینگ و ساماندهی تاکسیرانی ... نوبت دوم
 165. مزایده پلاک ثبتی کاربری انبار متراژ 333مترمربع / مزایده,مزایده پلاک ثبتی کاربری انبار متراژ 333مترمربع
 166. مناقصه واگذاری حفظ ، نگهداری و تعمیرات سرویس های بهداشتی 96.02.30 / مناقصه ، مناقصه واگذاری حفظ ، نگهداری و تعمیرات سرویس های بهداشتی 96.02.30
 167. مناقصه احداث شبکه جمع آوری فاضلاب در شهر بوکان - نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه احداث شبکه جمع آوری فاضلاب در شهر بوکان - نوبت دوم
 168. فراخوان مناقصه خدمات نگهداری، تعمیر و راهبری تاسیسات برق- نوبت دوم / فراخوان ارزیابی و مناقصه, فراخوان مناقصه خدمات نگهداری، تعمیر و راهبری تاسیسات برق- نوبت دوم
 169. مناقصه خرید تعدادی صندلی و میز معماری / آگهی مناقصه, مناقصه خرید تعدادی صندلی و میز معماری
 170. مناقصه خرید تعداد 250 عدد تخت ویژه بیمارستانی 3 شکن چهار موتوره / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید تعداد 250 عدد تخت ویژه بیمارستانی 3 شکن چهار موتوره
 171. مناقصه انجام خدمات پشتیبانی و رفع حوادث شبکه آبرسانی- نوبت دوم / آگهی مناقصه، مناقصه انجام خدمات پشتیبانی و رفع حوادث شبکه آبرسانی- نوبت دوم
 172. مناقصه واگذاری امور حفاظتی و نگهبانی- تجدید- نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه واگذاری امور حفاظتی و نگهبانی- تجدید- نوبت دوم
 173. تجدید مزایده واگذاری واگذاری سالن سونا ... / آگهی تجدید مزایده,مزایده واگذاری واگذاری سالن سونا ...
 174. آگهی فراخوان پیمانکار انجام امور خدمات پشتیبانی- نوبت دوم / آگهی فراخوان پیمانکار، فراخوان پیمانکار انجام امور خدمات پشتیبانی- نوبت دوم
 175. مزایده فروش 3 دستگاه مینی بوس بنز / مزایده , مزایده فروش 3 دستگاه مینی بوس بنز
 176. مناقصه تعمیر و نگهداری کلیه وسائط نقلیه و راهبری - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه تعمیر و نگهداری کلیه وسائط نقلیه و راهبری- نوبت دوم
 177. مزایده چوب درختان ناشی از هرس- تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای,مزایده چوب درختان ناشی از هرس - تجدید
 178. مناقصه سندبلاست و رنگ آمیزی تجهیزات توربین کامیون کش و ریلی - نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه سندبلاست و رنگ آمیزی تجهیزات توربین کامیون کش و ریلی - نوبت دوم
 179. مناقصه خدمات ایاب و ذهاب خودروهای سبک / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خدمات ایاب و ذهاب خودروهای سبک
 180. مناقصه تعمیر و نگهداری (جاری) ابنیه، تاسیسات... / آگهی مناقصه، مناقصه تعمیر و نگهداری (جاری) ابنیه، تاسیسات...
 181. مناقصه ترمیم و احداث ابنیه فنی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ترمیم و احداث ابنیه فنی - نوبت دوم
 182. مزایده ارزیابی کیفی پیمانکاران دارای صلاحیت در رشته های ابنیه، راه و ترابری و نیرو نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی جهت مناقصات محدود,فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران دارای صلاحیت در رشته های ابنیه، راه و ترابری و نیرو نوبت دوم
 183. مزایده فروش خودروهای اوراقی قطعات مستعمل خودرو و ... / مزایده , مزایده فروش خودروهای اوراقی قطعات مستعمل خودرو و ...
 184. مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع ، خط تغذیه ، خط انتقال... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع ، خط تغذیه ، خط انتقال... نوبت دوم
 185. مزایده پلاک ثبتی 702 فرعی از 92 اصلی نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 702 فرعی از 92 اصلی نوبت اول
 186. مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع .... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع .... نوبت دوم
 187. مناقصه تعویض کلیه لوله های تاسیسات 7 بلوک / مناقصه, مناقصه تعویض کلیه لوله های تاسیسات 7 بلوک
 188. مزایده 2 سهم از 11 سهم به استثنای 1.8 از واحد مسکونی / مزایده,مزایده 2 سهم از 11 سهم به استثنای 1.8 از واحد مسکونی
 189. مزایده منزل مسکونی دو نبش و اعیان 220 متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی دو نبش و اعیان 220 متر
 190. مزایده یک باب مغازه تجاری با کاربری سبزیجات / آگهی مزایده , مزایده یک باب مغازه تجاری با کاربری سبزیجات
 191. مزایده املاک کاربری مسکونی عرصه 130.49مترمربع / مزایده,مزایده املاک کاربری مسکونی عرصه 130.49مترمربع
 192. فراخوان انجام عملیات بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی / مناقصه ,فراخوان انجام عملیات بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.2.28 در سایت

 1. مزایده فروش اقلام مستعمل و اسقاط از قبیل آهن آلات ضایعاتی، چدن موتورخانه و ...96.02.28 / مزایده, مزایده فروش اقلام مستعمل و اسقاط از قبیل آهن آلات ضایعاتی، چدن موتورخانه و ...96.02.28
 2. فراخوان مناقصه بیل مکانیکی چرخ لاستیکی - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه بیل مکانیکی چرخ لاستیکی - نوبت دوم
 3. مزایده اپارتمان مساحت 144.90مترمربع / مزایده,مزایده اپارتمان مساحت 144.90مترمربع
 4. مزایده اپارتمان مسکونی طبقه دو 114 متر / مزایده,مزایده اپارتمان مسکونی طبقه دو 114 متر
 5. مزایده میزان 29.92 سهم از یکصد سهم سهام مغازه تجاری / مزایده,مزایده میزان 29.92 سهم از یکصد سهم سهام مغازه تجاری
 6. مزایده منزل مسکونی عرصه 320متر نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 320متر نوبت دوم
 7. مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده D / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده D
 8. مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده A / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده A
 9. فراخوان مناقصه خرید کولر اسپیلت دو فصله سرد و گرم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید کولر اسپیلت دو فصله سرد و گرم
 10. مناقصه اجرای آسفالت معابر نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای آسفالت معابر نوبت دوم
 11. مناقصه اجرای آسفالت معابر سطح شهر نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای آسفالت معابر سطح شهر نوبت دوم
 12. مزایده یک قطعه زمین مسکونی 198متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی 198متر
 13. مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 198متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 198متر
 14. مزایده اپارتمان طبقه 4 شرقی 148.73متر / مزایده,مزایده اپارتمان طبقه 4 شرقی 148.73متر
 15. مناقصه خدمات رفت و روب فضای سبز 96.2.28 / مناقصه, مناقصه خدمات رفت و روب فضای سبز 96.2.28
 16. مزایده واگذاری غرفه های تجاری پارک کودک به صورت اجاره 96.2.28 / مزایده, مزایده واگذاری غرفه های تجاری پارک کودک به صورت اجاره 96.2.28
 17. مناقصه شیرخودکار 1.2 و 3.4 و .... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه شیرخودکار 1.2 و 3.4 و ....
 18. مناقصه خرید شیر خط کشویی و پروانه ای... نوبت دوم / مناقصه، مناقصه خرید شیر خط کشویی و پروانه ای...نوبت دوم
 19. فراخوان مناقصه امور تهیه طبخ و توزیع غذای بیمارستان امام رضا (ع) / فراخوان مناقصه , مناقصه امور تهیه طبخ و توزیع غذای بیمارستان امام رضا (ع)
 20. مزایده ششدانگ زمین مساحت 1426متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 1426متر
 21. مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی نوبت دوم
 22. مناقصه خرید و نصب مولد برق برای شهرک صنعتی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید و نصب مولد برق برای شهرک صنعتی
 23. مزایده یکباب اپارتمان به مساحت نود و چهار متر / مزایده,مزایده یکباب اپارتمان به مساحت نود و چهار متر
 24. فراخوان مناقصه انجام خدمات اداری ، ماشین نویسی - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام خدمات اداری ، ماشین نویسی - نوبت دوم
 25. تجدید مناقصه خرید , حمل و بارگیری , تخلیه لوله هلی شبکه آبیاری ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه خرید , حمل و بارگیری , تخلیه لوله هلی شبکه آبیاری ...نوبت دوم
 26. مزایده سه دانگ مشاع پلاک ثبتی مساحت 225متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع پلاک ثبتی مساحت 225متر
 27. مزایده 37 شعیر از 96 شعیر ششدانگ پلاک بخش دو اردبیل / مزایده,مزایده 37 شعیر از 96 شعیر ششدانگ پلاک بخش دو اردبیل
 28. مزایده فروش خط تلفن همراه / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول , مزایده فروش خط تلفن همراه
 29. مناقصه عملیات اجرایی احداث پل آبرو بلوار امام رضا / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه عملیات اجرایی احداث پل آبرو بلوار امام رضا
 30. مزایده ملک اپارتمان مسکونی طبقه دو 111.95متر / مزایده,مزایده ملک اپارتمان مسکونی طبقه دو 111.95متر
 31. فراخوان اجرای عملیات اجرایی فنداسیون.... / مناقصه, فراخوان اجرای عملیات اجرایی فنداسیون....
 32. اصلاحیه مناقصه تامین نیروی کارگری / اصلاحیه مناقصه, مناقصه تامین نیروی کارگری
 33. مزایده فروش 4 پلاک ثبتی کاربری مسکونی / مزایده,مزایده فروش 4 پلاک ثبتی کاربری مسکونی
 34. مزایده یک سری مبل دسته دار ... / آگهی مزایده، مزایده یک سری مبل دسته دار ...
 35. تجدید مناقصه خرید تعداد 3.800 دستگاه انواع چراغ خیابانی .... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , تجدید مناقصه خرید تعداد 3.800 دستگاه انواع چراغ خیابانی ....
 36. مزایده 609.2 هزارم تمامیت یک قطعه زمین تجدید / مزایده,مزایده 609.2 هزارم تمامیت یک قطعه زمین تجدید
 37. مزایده فروش یکدستگاه چسب گرم تک خانه عطف زنی تجدید / آگهی تچدید مزایده اموال منقول و غیر منقول , مزایده فروش یکدستگاه چسب گرم تک خانه عطف زنی تجدید
 38. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 110.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 110.5متر
 39. مزایده 4 دانگ و 417.7 هزارم یک دانگ مشاع از ملک / مزایده,مزایده 4 دانگ و 417.7 هزارم یک دانگ مشاع از ملک
 40. مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 401.5متر تجدید / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 401.5متر تجدید
 41. مزایده سه دانگ مشاع ملک بخش نه مشهد تجدید / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع ملک بخش نه مشهد تجدید
 42. مزایده یکباب منزل بخش چهار مشهد / مزایده,مزایده یکباب منزل بخش چهار مشهد
 43. مناقصه احداث اورژانس و ساختمان نگهبانی بخشداری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث اورژانس و ساختمان نگهبانی بخشداری
 44. مزایده یک باب مغازه تجاری / مزایده,مزایده یک باب مغازه تجاری
 45. فراخوان بهره برداری از سالن آمفی تئاتر... / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان بهره برداری از سالن آمفی تئاتر...
 46. آگهی حراج حضوری فروش تعدادی 110 دستگاه موتورسیکلت / آگهی حراج حضوری،آگهی حراج حضوری فروش تعدادی 110 دستگاه موتورسیکلت
 47. مزایده یکباب ساختمان به مساحت123.3متر / مزایده,مزایده یکباب ساختمان به مساحت123.3متر
 48. مزایده فروش خط تلفن همراه / آگهی مزایده , مزایده فروش خط تلفن همراه
 49. مناقصه خرید، بارگیری و حمل لوله های پلی اتیلن دو جداره به اقطار مختلف - نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه خرید، بارگیری و حمل لوله های پلی اتیلن دو جداره به اقطار مختلف - نوبت دوم
 50. مزایده دو دانگ مشاع از اپارتمان مساحت نود متر / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از اپارتمان مساحت نود متر
 51. مناقصه تعمیر و نگهداری کلیه وسائط نقلیه و راهبری / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه تعمیر و نگهداری کلیه وسائط نقلیه و راهبری
 52. مناقصه خرید، بارگیری و حمل لوله های چدن داکتیل تایتونی نشکن -نوبت دوم / آگهی مناقصه یک مرحله ای فشرده , مناقصه خرید، بارگیری و حمل لوله های چدن داکتیل تایتونی نشکن - نوبت دوم
 53. فراخوان مناقصه تعمیر اساسی 6 دستگاه پمپ سانداین- نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه تعمیر اساسی 6 دستگاه پمپ سانداین- نوبت دوم
 54. مزایده ششدانگ زمین مساحت 2450متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 2450متر
 55. مناقصه تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی
 56. مزایده 4 دانگ از پلاک ثبتی به شماره 3555 فرعی / مزایده,مزایده 4 دانگ از پلاک ثبتی به شماره 3555 فرعی
 57. مزایده تمامت ششدانگ اپارتمان قطعه 5 تفکیکی / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ اپارتمان قطعه 5 تفکیکی
 58. مزایده 100 سیر مشاع از 240 سیر زمین نوبت اول / مزایده,مزایده 100 سیر مشاع از 240 سیر زمین نوبت اول
 59. مزایده تعداد سه عدد تشک دو نفره / مزایده, مزایده تعداد سه عدد تشک دو نفره
 60. مناقصه انجام خدمات خودرویی- تجدید - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات خودرویی- تجدید - نوبت دوم
 61. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی مساحت 107.36متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی مساحت 107.36متر
 62. مناقصه ترمیم و احداث ابنیه فنی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ترمیم و احداث ابنیه فنی
 63. مزایده ارزیابی کیفی پیمانکاران دارای صلاحیت در رشته های ابنیه، راه و ترابری و نیرو / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی جهت مناقصات محدود,فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران دارای صلاحیت در رشته های ابنیه، راه و ترابری و نیرو
 64. مناقصه اجرای لکه گیری آسفالت معابر شهر پرند نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای لکه گیری آسفالت معابر شهر پرند نوبت دوم
 65. تجدید مزایده اجاره زمینی به مساحت تقریبی 300 متر مربع در پارک ایمان نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده اجاره زمینی به مساحت تقریبی 300 متر مربع در پارک ایمان نوبت دوم
 66. اصلاحیه فراخوان امور خدمات شهری / اصلاحیه,فراخوان امور خدمات شهری
 67. مزایده پلاک ثبتی مساحت مساحت 117 مترمربع / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت مساحت 117 مترمربع
 68. مناقصه جهت اجرای عملیات قیرپاشی و روکش آسفالت در سطح شهر نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه جهت اجرای عملیات قیرپاشی و روکش آسفالت در سطح شهر نوبت دوم
 69. مناقصه جدول گذاری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه جدول گذاری
 70. تجدید مناقصه انجام خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی از تاسیسات و اماکن ... / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی از تاسیسات و اماکن ...
 71. فراخوان امور خدمات شهری (رفت و روب و نظافت کامل شهر) نوبت دوم / آگهی فراخوان پیمانکار,فراخوان امور خدمات شهری (رفت و روب و نظافت کامل شهر) مرحله دوم نوبت دوم
 72. مناقصه اجرای پیاده روسازی و موزائیک فرش در سطح شهر نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پیاده روسازی و موزائیک فرش در سطح شهر نوبت دوم
 73. مناقصه اجرای جدول گذاری و ترمیم جداول نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای جدول گذاری و ترمیم جداول نوبت دوم
 74. مزایده ششدانگ اعیان اپارتمان مساحت 250 متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان اپارتمان مساحت 250 متر
 75. مناقصه تامین غذای بیمارستان / مناقصه, مناقصه تامین غذای بیمارستان
 76. مزایده ششدانگ زمین مساحت 4197مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 4197مترمربع نوبت دوم
 77. مزایده یک واحد آغل گاوداری و یکباب گوساله دانی نوبت دوم / مزایده,مزایده یک واحد آغل گاوداری و یکباب گوساله دانی نوبت دوم
 78. مزایده یک دستگاه پژو پارس مدل 82 رنگ مشکی / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه پژو پارس مدل 82 رنگ مشکی
 79. مزایده ششدانگ اعیانی اپارتمان بخش نه مشهد / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی اپارتمان بخش نه مشهد
 80. مناقصه خرید و پخش آسفالت - مرحله اول نوبت دوم / آگهی مناقصه، مناقصه خرید و پخش آسفالت - مرحله اول نوبت دوم
 81. مناقصه بهسازی و زیرسازی و آسفالت معابر - نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه بهسازی و زیرسازی و آسفالت معابر - نوبت دوم
 82. مزایده اجاره کارخانه تولید بتن و قطعات پیش ساخته بتنی- نوبت دوم / مزایده اجاره کارخانه تولید بتن و قطعات پیش ساخته بتنی- نوبت دوم
 83. فراخوان مناقصه اجرای کارهای ابنیه کوچک و تاسیساتی با اولویت سایتهای 1 و 2 / فراخوان مناقصه اجرای کارهای ابنیه کوچک و تاسیساتی با اولویت سایتهای 1 و 2
 84. مناقصه خرید 18000 متر انواع کابل پروتودور مسی ... / آگهی مناقصه ,خرید خرید 18000 متر انواع کابل پروتودور مسی ....
 85. فراخوان خرید لوازم و تجهیزات باقی مانده شبکه آبیاری تحت فشار / فراخوان ، خرید لوازم و تجهیزات باقی مانده شبکه آبیاری تحت فشار
 86. فراخوان تهیه و حمل لوله های فولادی - نوبت دوم / فراخوان مناقصه ,فراخوان تهیه و حمل لوله های فولادی- نوبت دوم
 87. مناقصه خرید 2000 متر لوله پلی اتیلن / آگهی مناقصه, مناقصه خرید 2000 متر لوله پلی اتیلن
 88. مزایده سه ربع از مدار 12 سهم ششدانگ پلاک 34 فرعی / مزایده,مزایده سه ربع از مدار 12 سهم ششدانگ پلاک 34 فرعی
 89. فراخوان مناقصه عملیات اجرایی نصب 1500 فقره انشعاب فاضلاب - نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه عملیات اجرایی نصب 1500 فقره انشعاب فاضلاب -نوبت دوم
 90. فراخوان تهیه نرم افزار DSN جهت نصب در دیتا / فراخوان تهیه نرم افزار DSN جهت نصب در دیتا
 91. مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست و بیست متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست و بیست متر
 92. مناقصه واگذاری امور حمل و نقل و جمع آوری پسماند و.... / مناقصه , مناقصه واگذاری امور حمل و نقل و جمع آوری پسماند و....
 93. مناقصه پروژه خدمات امداد گاز شهرها و روستاهای تابعه شهرستان های ماکو -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه خدمات امداد گاز شهرها و روستاهای تابعه شهرستان های ماکو -نوبت دوم
 94. مناقصه پروژه جابجایی ، عقب کشی و اصلاح انشعابات - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه جابجایی ، عقب کشی و اصلاح انشعابات - نوبت دوم
 95. مناقصه پروژه احداث شبکه توزیع گاز 6 روستای شهرستان اسکو تجدید - نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه پروژه احداث شبکه توزیع گاز 6 روستای شهرستان اسکو تجدید - نوبت دوم
 96. مزایده یک دستگاه تراش cnc / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه تراش cnc
 97. مزایده یک واحد کانکس- تجدید / آگهی تجدید مزایده , مزایده یک واحد کانکس- تجدید
 98. همایش اولویت های اقتصادی در دولت دوازدهم / همایش اولویت های اقتصادی در دولت دوازدهم
 99. مناقصه تعداد 20 هزار قطعه آلومینیومی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تعداد 20 هزار قطعه آلومینیومی
 100. مزایده فروش درب و پنجره دوجداره / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش درب و پنجره دوجداره
 101. مزایده تعداد 4.392 سهم متعلق به خود و سایر سهامداران / آگهی مزایده , مزایده تعداد 4.392 سهم متعلق به خود و سایر سهامداران
 102. مزایده مغازه نانوایی مساحت کل 47.14متر / مزایده,مزایده مغازه نانوایی مساحت کل 47.14متر
 103. فراخوان مناقصه خرید لوله فولادی نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه خرید لوله فولادی نوبت دوم
 104. مزایده منزل مسکونی تخریب شده / مزایده,مزایده منزل مسکونی تخریب شده
 105. مزایده سهم الارث از پلاک ثبتی 5 فرعی بخش یک بجنورد / مزایده,مزایده سهم الارث از پلاک ثبتی 5 فرعی بخش یک بجنورد
 106. مزایده پلاک ثبتی مساحت 248متر نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 248متر نوبت دوم
 107. مزایده ملک مساحت اعیان صد و سی متر / مزایده,مزایده ملک مساحت اعیان صد و سی متر
 108. مزایده دستگاه سواری مزدا / مزایده دستگاه سواری مزدا
 109. مزایده کولر / آگهی مزایده ,مزایده کولر
 110. مزایده پلاک4004 فرعی از 64 اصلی و پلاک 4005 فرعی / مزایده,مزایده پلاک4004 فرعی از 64 اصلی و پلاک 4005 فرعی
 111. مزایده یک دستگاه خودرو پراید جی تی ایکس مدل 1384 رنگ سفید / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو پراید جی تی ایکس مدل 1384 رنگ سفید
 112. مزایده منزل مسکونی عرصه دویست و شصت متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه دویست و شصت متر
 113. مزایده فروش خودرو -نوبت دوم / آگهی مزایده ،مزایده فروش خودرو نوبت دوم
 114. مزایده فروش یک دستگاه لیبل زن ، یک دستگاه جنت جت پرینتر / آگهی مزایده اموال غیر منقول , مزایده فروش یک دستگاه لیبل زن ، یک دستگاه جنت جت پرینتر
 115. مزایده املاک شامل خانه و شالیزار / مزایده,مزایده املاک شامل خانه و شالیزار
 116. مزایده یک قطعه زمین شالیزاری مساحت 1550متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین شالیزاری مساحت 1550متر
 117. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 3032متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 3032متر
 118. مزایده فروش یک دستگاه یونیت کمپرسور / آگهی مزایده اموال غیر منقول , مزایده فروش یک دستگاه یونیت کمپرسور
 119. مزایده یک مجموعه با کاربری سینما و تالارپذیرایی در سه طبقه / مزایده,مزایده یک مجموعه با کاربری سینما و تالارپذیرایی در سه طبقه
 120. مزایده ورق های سقف اطاق مدیریت ، تعداد دو عدد کابل واترکول / مزایده,مزایده ورق های سقف اطاق مدیریت ، تعداد دو عدد کابل واترکول
 121. مزایده یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان 392متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان 392متر
 122. مزایده یکقطعه زمین مساحت چهار هزار متر / مزایده,مزایده یکقطعه زمین مساحت چهار هزار متر
 123. مزایده ششدانگ ساختمان تجاری مساحت 31.68متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان تجاری مساحت 31.68متر
 124. مزایده مدیریت امور بهره برداری جایگاههای عرضه سوخت CNG / آگهی مزایده عمومی , مزایده مدیریت امور بهره برداری جایگاههای عرضه سوخت CNG
 125. مزایده یک قطعه زمین مساحت 225متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 225متر
 126. مزایده یک قطعه زمین مسکونی متراژ 261متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی متراژ 261متر
 127. مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل سواری پراید مدل 1389 / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل سواری پراید مدل 1389
 128. مزایده جداول 12*50*50 / مزایده جداول 12*50*50
 129. مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 مدل 83 / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 مدل 83
 130. مزایده یک دستگاه خودرو پراید به رنگ سفید / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو پراید به رنگ سفید
 131. مزایده ملک مساحت 85.70مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 85.70مترمربع نوبت اول
 132. مزایده فروش دستگاه لواش پزی گردون ، دستگاه خمیر گیر نوبت دوم / آگهی مزایده مال منقول, مزایده فروش دستگاه لواش پزی گردون ، دستگاه خمیر گیر نوبت دوم
 133. مزایده ملک یکباب مغازه کلاسه اجرایی 950381 اول مدنی / مزایده,مزایده ملک یکباب مغازه کلاسه اجرایی 950381 اول مدنی
 134. مزایده اپارتمان مسکونی مساحت عرصه 134.40متر / مزایده,مزایده اپارتمان مسکونی مساحت عرصه 134.40متر
 135. مناقصه تامین اقلام عمده تاسیسات برودتی شامل (فن کویل فراست CFM600 .. / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین اقلام عمده تاسیسات برودتی شامل (فن کویل فراست CFM600 ...
 136. مزایده ملک مساحت 77.40مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت 77.40مترمربع نوبت دوم
 137. مناقصه خرید 14000 دستگاه کنتور تکفاز - نوبت دوم / آگهی مناقصه ,خرید 14000 دستگاه کنتور تکفاز - نوبت دوم
 138. فراخوان جذب سرمایه گذار برای مشارکت در احداث مجتمع تجاری نوری / فراخوان جذب سرمایه گذار برای مشارکت در احداث مجتمع تجاری نوری
 139. تمدید فراخوان انتخاب مستاجر برای تخلیه و بارگیری و انبارداری کالای عمومی / فراخوان , تمدید فراخوان انتخاب مستاجر برای تخلیه و بارگیری و انبارداری کالای عمومی
 140. فراخوان بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبفا بهبهان - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای,فراخوان بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبفا بهبهان -نوبت دوم
 141. مزایده ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 26.20متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 26.20متر
 142. مزایده تمامت ششدانگ عمارت مساحت 1477.50متر / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ عمارت مساحت 1477.50متر
 143. مزایده سواری پراید sl131 / مزایده,مزایده سواری پراید sl131
 144. مناقصه کابل برق قدرت - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه کابل برق قدرت -نوبت دوم
 145. مزایده فروش ششدانگ اپارتمان مساحت صد و ده متر نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش ششدانگ اپارتمان مساحت صد و ده متر نوبت دوم
 146. مزایده فروش بیست (20) راس گاو غیر آبستن غیر اقتصادی .... / آگهی مزایده , مزایده فروش بیست (20) راس گاو غیر آبستن غیر اقتصادی ...
 147. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 3.741 مرحله اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 3.741 مرحله اول
 148. آگهی مزایده اجاره یک باب مغازه / آگهی مزایده , مزایده اجاره یک باب مغازه
 149. مزایده یک قطعه زمین مساحت عرصه 1992.50متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت عرصه 1992.50متر
 150. مزایده یک قطعه زمین کاربری زراعی دیم 5000متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کاربری زراعی دیم 5000متر
 151. مزایده دستگاهها و ماشین آلات ... / مزایده، مزایده دستگاهها و ماشین آلات ...
 152. مزایده سنگ تراورتن به متراژ 125 مترمربع - نوبت دوم / مزایده ، مزایده سنگ تراورتن به متراژ 125 مترمربع -نوبت دوم
 153. مناقصه اصلاح، بهسازی و ایمن سازی معابر اصلی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اصلاح، بهسازی و ایمن سازی معابر اصلی
 154. مناقصه اصلاح ایمن سازی و بهسازی و آسفالت - نوبت سوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اصلاح ایمن سازی و بهسازی و آسفالت - نوبت سوم
 155. مناقصه نسبت به اجاره لودر و کامیون ... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نسبت به اجاره لودر و کامیون ... -نوبت دوم
 156. مناقصه خرید اقلام مورد نیاز مربوط به تامین روشنایی معابر / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید اقلام مورد نیاز مربوط به تامین روشنایی معابر
 157. فراخوان شناسایی سرمایه گذار به منظور تکمیل تاسیسات فاضلاب- نوبت دوم / آگهی فراخوان , فراخوان شناسایی سرمایه گذار به منظور تکمیل تاسیسات فاضلاب -نوبت دوم
 158. مزایده اپارتمان مسکونی نیمه تمام مساحت زمین 237.18متر / مزایده,مزایده اپارتمان مسکونی نیمه تمام مساحت زمین 237.18متر
 159. تمدید مرتبه اول مناقصه خرید 800 تن متیل دی اتانول آمین - نوبت دوم / تمدید مرتبه اول مناقصه , تمدید مرتبه اول مناقصه خرید 800 تن متیل دی اتانول آمین -نوبت دوم
 160. مزایده ششدانگ عرصه به پلاک شماره 1318 فرعی مساحت 200.01متر / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه به پلاک شماره 1318 فرعی مساحت 200.01متر
 161. مناقصه پروژه تکمیل نواقص گازرسانی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه تکمیل نواقص گازرسانی
 162. مزایده صد من محلی زمین مزروعی مشاع / مزایده,مزایده صد من محلی زمین مزروعی مشاع
 163. مناقصه خرید تعداد 2 دستگاه تابلوی برق به همراه قطعات یدکی تمدید نوبت دوم مرتبه اول / مناقصه , مناقصه خرید تعداد 2 دستگاه تابلوی برق به همراه قطعات یدکی تمدید نوبت دوم مرتبه اول
 164. مناقصه عملیات تکمیل ساختمان اداری جدید / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات تکمیل ساختمان اداری جدید
 165. تمدید مناقصه تامین نیروی انسانی / تمدید مناقصه,مناقصه تامین نیروی انسانی
 166. مناقصه عملیات جدولگذاری و بهسازی و اصلاح جداول / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات جدولگذاری و بهسازی و اصلاح جداول
 167. فراخوان مناقصه احداث سد مخزنی خاکی سنگریزه ای / مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه احداث سد مخزنی خاکی سنگریزه ای
 168. مزایده مایکروفر / مزایده, مزایده مایکروفر
 169. مزایده یک قطعه زمین به مساحت 455.50متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 455.50متر
 170. مزایده سرقفلی مغازه مساحت 15 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه مساحت 15 متر نوبت دوم
 171. مزایده فروش وانت پیکان / آگهی مزایده, مزایده فروش وانت پیکان
 172. مزایده تعدادی لاشه قطعات شده از موتور 6 سیلندر دیزلی / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده تعدادی لاشه قطعات شده از موتور 6 سیلندر دیزلی
 173. مزایده حضوری (حراج) فروش فروش یکدستگاه خودروی سمند / آگهی مزایده حضوری (حراج) , مزایده حضوری (حراج) فروش فروش یکدستگاه خودروی سمند
 174. استعلام فعالیت های خدماتی سیستم های امنیتی / استعلام , استعلام فعالیت های خدماتی سیستم های امنیتی
 175. استعلام کنتور الکترومغناطیس 6 اینچ / استعلام، استعلام کنتور الکترومغناطیس 6 اینچ
 176. استعلام مربا 25 گرم / استعلام ، استعلام مربا 25 گرم
 177. استعلام محلول آلز ورز آنتی بیوتیک دار / استعلام , استعلام محلول آلز ورز آنتی بیوتیک دار
 178. استعلام ویدئو کنفرانس / استعلام , استعلام ویدئو کنفرانس
 179. استعلام عدس / استعلام, استعلام عدس
 180. استعلام کنسرو لوبیا / استعلام, استعلام کنسرو لوبیا
 181. فراخوان مناقصه احداث بلوار فرودگاه تا اتوبان جم شیراز / آگهی فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه احداث بلوار فرودگاه تا اتوبان جم شیراز
 182. استعلام راهبند / استعلام , استعلام راهبند
 183. استعلام لپه ایرانی / استعلام, استعلام لپه ایرانی
 184. استعلام چرخ پالت بر برقی / استعلام, استعلام چرخ پالت بر برقی
 185. استعلام پکیج کامل درب هیدرولیک فادینی / استعلام, استعلام پکیج کامل درب هیدرولیک فادینی
 186. استعلام لوبیا چیتی / استعلام, استعلام لوبیا چیتی
 187. استعلام لوبیا قرمز دست چین ایرانی اعلاء / استعلام, استعلام لوبیا قرمز دست چین ایرانی اعلاء
 188. استعلام کنتور گاز / استعلام , استعلام کنتور گاز
 189. استعلام نخود ایرانی دست چین اعلاء / استعلام نخود ایرانی دست چین اعلاء
 190. استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات / استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات
 191. استعلام خرید لایسنس پلاک خوان 96.2.28 / استعلام خرید لایسنس پلاک خوان 96.2.28
 192. مناقصه خرید آب غیر شرب جهت آبیاری فضای سبز - تجدید -نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه خرید آب غیر شرب جهت آبیاری فضای سبز - تجدید -نوبت دوم
 193. استعلام رنگ آمیزی دیوار و سقف / استعلام , استعلام رنگ آمیزی دیوار و سقف
 194. استعلام مشاوره در امور قوانین سازمان تامین اجتماعی و قانون خدمات کشوری / استعلام , استعلام مشاوره در امور قوانین سازمان تامین اجتماعی و قانون خدمات کشوری
 195. استعلام کانکس موتورخانه به همراه سیستم ضد سرقت / استعلام, استعلام کانکس موتورخانه به همراه سیستم ضد سرقت
 196. استعلام فلومتر ، آرتی یو ، سنسور و فشارسنج / استعلام , استعلام فلومتر ، آرتی یو ، سنسور و فشارسنج
 197. استعلام میز عسلی ام دی اف / استعلام , استعلام میز عسلی ام دی اف
 198. استعلام پکیج دیواری ایران رادیاتور / استعلام، استعلام پکیج دیواری ایران رادیاتور
 199. استعلام اجاق گاز استیل صفحه ای توکار / استعلام اجاق گاز استیل صفحه ای توکار
 200. استعلام کابل 20 زوج 06 / استعلام کابل 20 زوج 06
 201. استعلام اقلام اداری / استعلام اقلام اداری
 202. استعلام کولر گازی / استعلام کولر گازی
 203. لینک ثابت

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.2.27 در سایت

 1. مناقصه عملیات برش بتن و کرگیری / مناقصه , مناقصه عملیات برش بتن و کرگیری
 2. مزایده فروش مجتمع خوابگاهی سیزده بهمن 9669.84متر / مزایده,مزایده فروش مجتمع خوابگاهی سیزده بهمن 9669.84متر
 3. مناقصه تاکسی سرویس ایاب و ذهاب اساتید / مناقصه , مناقصه تاکسی سرویس ایاب و ذهاب اساتید
 4. مزایده واگذاری بوفه دانشجویی / آگهی مزایده , مزایده واگذاری بوفه دانشجویی
 5. مزایده اجاره 30 هکتار باغ مزرعه / آگهی مزایده,مزایده اجاره 30 هکتار باغ مزرعه
 6. مزایده محصولات میوه باغ / آگهی مزایده عمومی , مزایده محصولات میوه باغ
 7. مزایده فروش 7 واحد اطاق خالی لیفتراک بار رسانی / آگهی مزایده ,مزایده فروش 7 واحد اطاق خالی لیفتراک بار رسانی
 8. مناقصه P/F NUOVO PIGNONE GAS TURBINE / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه P/F NUOVO PIGNONE GAS TURBINE
 9. مزایده اقلام فلزی ، پلاستیکی و اداری مستعمل / مزایده ، مزایده اقلام فلزی ، پلاستیکی و اداری مستعمل
 10. مناقصه انجام آسفالت معابر نوبت دوم / آگهی مناقصه,مناقصه انجام آسفالت معابر نوبت دوم
 11. فراخوان مناقصه انجام خدمات تنظیفی به متراژ 910.000 مترمربع فضای اداری.... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام خدمات تنظیفی به متراژ 910.000 مترمربع فضای اداری...
 12. فراخوان مناقصه مشاغل پشتیبانی و خدمات عمومی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه مشاغل پشتیبانی و خدمات عمومی
 13. فراخوان مناقصه انجام خدمات اداری ، ماشین نویسی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام خدمات اداری ، ماشین نویسی
 14. فراخوان مناقصه نگهداری 65 هکتار فضای سبز / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه نگهداری 65 هکتار فضای سبز
 15. فراخوان مناقصه تامین اتوبوس و مینی بوس اجاره ای مبله / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تامین اتوبوس و مینی بوس اجاره ای مبله
 16. مزایده فروش 6 ردیف اقلام فرسوده و ضایعاتی 96.02.27 / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش 6 ردیف اقلام فرسوده و ضایعاتی 96.02.27
 17. مناقصه واگذاری انجام بخشی از خدمات امور نگهبانی و حفاظت فیزیکی 96.02.27 / مناقصه, مناقصه واگذاری انجام بخشی از خدمات امور نگهبانی و حفاظت فیزیکی 96.02.27
 18. فراخوان واگذاری فعالیت های تعمیرات و نگهداری ، طراحی و ... نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه های عمومی ، فراخوان واگذاری فعالیت های تعمیرات و نگهداری ، طراحی و ... نوبت دوم
 19. مناقصه خرید 2 دستگاه پانل هیدرولیکی SHUT DOWNS SYSTEM نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید 2 دستگاه پانل هیدرولیکی SHUT DOWNS SYSTEM نوبت دوم
 20. مناقصه تامین راننده های پایه یکم 96.02.27 / مناقصه تامین راننده های پایه یکم نوبت اول 96.02.27
 21. مزایده فروش ضایعات سیم مسی / آگهی فراخوان مزایده عمومی , مزایده فروش ضایعات سیم مسی
 22. فراخوان انجام خدمات مشاوره نظارت کارگاهی و ... نوبت دوم / فراخوان، فراخوان انجام خدمات مشاوره نظارت کارگاهی و ... نوبت دوم
 23. تجد ید مناقصه انجام خدمات راهبری و نگهداشت امور تاسیسات و ساختمانی تجدید نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه,تجدید مناقصه انجام خدمات راهبری و نگهداشت امور تاسیسات و ساختمانی تجدید نوبت دوم
 24. مناقصه خرید البسه و تجهیزات ورزشی کارکنان / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید البسه و تجهیزات ورزشی کارکنان
 25. فراخوان ارزیابی اجرای تکمیل طرح توسعه بیمارستان / فراخوان ,فراخوان ارزیابی اجرای تکمیل طرح توسعه بیمارستان
 26. مزایده بوفه بیمارستان / آگهی مزایده عمومی , مزایده بوفه بیمارستان
 27. مزایده دستگاه های نجاری دست دوم / مزایده,مزایده دستگاه های نجاری دست دوم
 28. مزایده تعداد 2 پلاک از اراضی حوزه 3 و 9 پلاک اراضی حوزه شش / مزایده,مزایده تعداد 2 پلاک از اراضی حوزه 3 و 9 پلاک اراضی حوزه شش
 29. مزایده تعداد 3 پلاک از اراضی حوزه پنج / مزایده,مزایده تعداد 3 پلاک از اراضی حوزه پنج
 30. مناقصه کلکتور اصلی فاضلاب شهر حبیب آباد نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه کلکتور اصلی فاضلاب شهر حبیب آباد نوبت دوم
 31. اصلاحیه مناقصه تهیه و اجرای خطوط لوله فولادی انتقال آب رفت و برگشت / اصلاحیه مناقصه,مناقصه تهیه و اجرای خطوط لوله فولادی انتقال آب رفت و برگشت
 32. آگهی برگزاری مناقصه عمومی عملیات نظارت کارگاهی نوبت دوم / آگهی برگزاری مناقصه ,مناقصه عملیات نظارت کارگاهی نوبت دوم
 33. مزایده منزل مسکونی فاقد پلاک ثبتی 283متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی فاقد پلاک ثبتی 283متر
 34. مزایده ششدانگ ملک 24 فرعی از 372 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ ملک 24 فرعی از 372 اصلی
 35. مزایده ساختمان مسکونی مساحت 69.50متر نوبت اول / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت 69.50متر نوبت اول
 36. مزایده پلاک ثبتی 839 بخش سه ارومیه نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 839 بخش سه ارومیه نوبت اول
 37. مزایده فروش املاک مازاد بانک ملی ایران شرایط ویژه نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بانک ملی ایران شرایط ویژه نوبت دوم
 38. مزایده اپارتمان مساحت 79.15متر نوبت دوم / مزایده,مزایده اپارتمان مساحت 79.15متر نوبت دوم
 39. مناقصه نسبت به واگذاری خدمات شهری ... - مرحله دوم / مناقصه نسبت به واگذاری خدمات شهری ... - مرحله دوم
 40. مزایده تعداد 30 سهم از یک واحد مجتمع تولیدی نان / مزایده , مزایده تعداد 30 سهم از یک واحد مجتمع تولیدی نان
 41. تجدید فراخوان مناقصه عمومی عملیات نگهداری و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی- نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , تجدید فراخوان مناقصه عمومی عملیات نگهداری و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی- نوبت دوم
 42. مناقصه و ارزیابی کیفی جهت عملیات احداث مخزن 1500 متر مکعبی / مناقصه , مناقصه و ارزیابی کیفی جهت عملیات احداث مخزن 1500 متر مکعبی
 43. مناقصه کلیه امور مربوط به نگهداری فضای سبز - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه کلیه امور مربوط به نگهداری فضای سبز - نوبت دوم
 44. مناقصه عمومی واگذاری امور خدماتی و تنظیف مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی ... / آگهی مناقصه, مناقصه عمومی واگذاری امور خدماتی و تنظیف مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی ...
 45. مناقصه عمومی اجرای امور خدماتی ساختمان اداری شرکت و شهرک های صنعتی - اصلاحیه / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اجرای امور خدماتی ساختمان اداری شرکت و شهرک های صنعتی - اصلاحیه
 46. مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت عرصه 517.32 متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت عرصه 517.32 متر
 47. مزایده واگذاری به اجاره استخرهای سرپوشیده / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره استخرهای سرپوشیده
 48. مزایده عمومی تجدید واگذاری یک باب فروشگاه مسکن مهر - 96.02.27 / آگهی مزایده عمومی تجدید, مزایده عمومی تجدید واگذاری یک باب فروشگاه مسکن مهر 96.02.27
 49. مناقصه خرید انواع کابلهای هوایی مهاردار و .... - نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه خرید انواع کابلهای هوایی مهاردار و... - نوبت دوم
 50. تجدید مزایده اجاره مجتمع رفاهی نوبت اول -نوبت دوم / تجدید آگهی مزایده , تجدید مزایده اجاره مجتمع رفاهی نوبت دوم
 51. مناقصه خدمات نشت یابی و بازرسی از ایستگاههای تقلیل فشار ... -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خدمات نشت یابی و بازرسی از ایستگاههای تقلیل فشار ... -نوبت دوم
 52. مناقصه ساخت و نصب 300 عدد علمک پراکنده و ... -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه ساخت و نصب 300 عدد علمک پراکنده و ... -نوبت دوم
 53. فراخوان اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب- نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران,فراخوان اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب- نوبت دوم
 54. اصلاحیه فراخوان واگذاری پارکینگ ، فضاهای تبلیغاتی ، رستوران و کافی شاپ فرودگاه / اصلاحیه, فراخوان واگذاری پارکینگ ، فضاهای تبلیغاتی ، رستوران و کافی شاپ فرودگاه
 55. مزایده واگذاری اجرای پروژه دهکده تفریحی و توریستی زمین ساحلی / آگهی مزایده, مزایده واگذاری اجرای پروژه دهکده تفریحی و توریستی زمین ساحلی
 56. مناقصه انجام خدمات امور مالی / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی, مناقصه انجام خدمات امور مالی
 57. مناقصه عمومی احداث ساختمان یگان حفاظت / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عمومی احداث ساختمان یگان حفاظت
 58. مناقصه خرید انواع مفصل حرارتی و روکش - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه خرید انواع مفصل حرارتی و روکش - نوبت دوم
 59. مناقصه خرید یک میلیون متر سیم دوبل مهاردار - نوبت دوم / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه خرید یک میلیون متر سیم دوبل مهاردار - نوبت دوم
 60. مزایده یک دستگاه شیر دوش صنعتی... / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه شیر دوش صنعتی...
 61. مزایده ملک به مساحت عرصه 176.3مترمربع / مزایده,مزایده ملک به مساحت عرصه 176.3مترمربع
 62. مزایده یک باب مغازه / خلاصه آگهی مزایده ,مزایده یک باب مغازه
 63. مزایده یک واحد تجاری با اعیان چهل متر تجدید / مزایده,مزایده یک واحد تجاری با اعیان چهل متر تجدید
 64. مزایده فروش مالکیت تعدادی از املاک در سطح شهر نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش مالکیت تعدادی از املاک در سطح شهر نوبت دوم
 65. مناقصه پروژه جدول گذاری و روکش آسفالت معابر شهر / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه جدول گذاری و روکش آسفالت معابر شهر
 66. مزایده تعداد حدودی 150 دستگاه یخچال ایستاده ویترینی / مزایده ، مزایده تعداد حدودی 150 دستگاه یخچال ایستاده ویترینی
 67. مناقصه اجرای آسفالت ریزی ترانشه ها و آسفالت- نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای آسفالت ریزی ترانشه ها و آسفالت- نوبت دوم
 68. مناقصه بازگشایی معابر دسترسی پل تجدید - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بازگشایی معابر دسترسی پل تجدید - نوبت دوم
 69. فراخوان سرمایه گذاری مشارکتی جهت احداث مجتمع مسکونی تجدید / تجدید آگهی فراخوان عمومی , فراخوان سرمایه گذاری مشارکتی جهت احداث مجتمع مسکونی تجدید
 70. مناقصه انجام امور مربوط به خرید هارد EMC- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عمومی انجام امور مربوط به خرید هارد EMC- نوبت دوم
 71. مناقصه امور اجرایی زیباسازی سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه امور اجرایی زیباسازی سطح شهر
 72. مزایده گاز 4 شعله ... / مزایده,مزایده گاز 4 شعله
 73. مناقصه حمل نصب و راه اندازی یک ایستگاه تی بی اس .... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه حمل نصب و راه اندازی یک ایستگاه تی بی اس ....
 74. مناقصه تعدادی کنتور الکترومغناطیس و ارتفاع سنج خازنی / آگهی مناقصه , مناقصه تعدادی کنتور الکترومغناطیس و ارتفاع سنج خازنی
 75. مزایده ملک مساحت 170.4مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت 170.4مترمربع نوبت دوم
 76. مزایده بهره برداری از پارکهای ... / آگهی مزایده , مزایده بهره برداری از پارکهای ...
 77. دعوت از پیمانکاران جهت اجرا و بهره برداری در 1100 هکتار / دعوت از پیمانکاران جهت اجرا و بهره برداری در 1100 هکتار
 78. مناقصه طراحی جامع مرکز آموزش تخصصی امدادی شهرستان بیستون.... / آگهی مناقصه, مناقصه طراحی جامع مرکز آموزش تخصصی امدادی شهرستان بیستون....
 79. مزایده یک دستگاه خودرو پژو آردی / آگهی مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو پژو آردی
 80. مزایده 71.25 صدم دقیقه آب کشاورزی و باغ / مزایده,مزایده 71.25 صدم دقیقه آب کشاورزی و باغ
 81. مناقصه بازسازی جدول کانیو و جوی های معابر ... 96.02.27 / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عمومی بازسازی جدول کانیو و جوی های معابر ... 96.02.27
 82. فراخوان شناسایی تولید کنندگان تامین گوشت قرمز، گوشت سفید و ... نوبت دوم / آگهی فراخوان, فراخوان شناسایی تولید کنندگان تامین گوشت قرمز، گوشت سفید و ... نوبت دوم
 83. فراخوان مناقصه انجام امور ایاب و ذهاب پرسنل بیمارستان / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه انجام امور ایاب و ذهاب پرسنل بیمارستان
 84. مناقصه خرید یک دستگاه چیلر 450 تن تبرید از نوع هوا خنک / آگهی مناقصه ، مناقصه خرید یک دستگاه چیلر 450 تن تبرید از نوع هوا خنک
 85. فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران اجرای پروژه خطوط فاضلابرو ... نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران , فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران اجرای پروژه خطوط فاضلابرو .. نوبت دوم
 86. مزایده اپارتمان به مساحت 87.25مترمربع / مزایده,مزایده اپارتمان به مساحت 87.25مترمربع
 87. فراخوان خرید و اجرای نمای شیشه ای محیط آسانسور / فراخوان , فراخوان خرید و اجرای نمای شیشه ای محیط آسانسور
 88. مزایده پلاک صد و هفت فرعی از یک اصلی بخش هفت / مزایده,مزایده پلاک صد و هفت فرعی از یک اصلی بخش هفت
 89. مزایده ششدانگ دو قطعه پلاک ثبتی / مزایده,مزایده ششدانگ دو قطعه پلاک ثبتی
 90. فراخوان خرید لوله های فولادی / فراخوان ، فراخوان خرید لوله های فولادی
 91. مناقصه خرید کود میکروبی فسفاته گرانوله- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه خرید کود میکروبی فسفاته گرانوله- نوبت دوم
 92. مناقصه تعداد 150.000 جلد قران / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تعداد 150.000 جلد قران
 93. آگهی ارزیابی کیفی زمینه بهره برداری تهیه و تامین پره های ثابت و متحرک توربین- نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی،آگهی ارزیابی کیفی زمینه بهره برداری تهیه و تامین پره های ثابت و متحرک توربین- نوبت دوم
 94. مناقصه تکمیل عملیات اجرایی شبکه آبیاری و زهکشی / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل عملیات اجرایی شبکه آبیاری و زهکشی
 95. مناقصه انجام امور خدمات پشتیبانی شامل ارائه خدمات آزمایشگاهی، مزرعه ای و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور خدمات پشتیبانی شامل ارائه خدمات آزمایشگاهی، مزرعه ای و ...
 96. مزایده 1-3363 کارتن ده هزارتایی رابر استاپر / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده 1-3363 کارتن ده هزارتایی رابر استاپر
 97. مناقصه عملیات اجرایی تهیه، حمل ، نصب و راه اندازی تجهیزات هیدرومکانیکال / مناقصه عملیات اجرایی تهیه، حمل ، نصب و راه اندازی تجهیزات هیدرومکانیکال
 98. اصلاحیه آگهی مناقصه خرید مقداری لوله فولادی / اصلاحیه مناقصه، مناقصه خرید مقداری لوله فولادی
 99. مناقصه خرید، نصب و راه اندازی سرورها و سویچهای CISCO / مناقصه عمومی, مناقصه خرید، نصب و راه اندازی سرورها و سویچهای CISCO
 100. مناقصه تکمیل مجموعه مسکونی / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه تکمیل مجموعه مسکونی
 101. مناقصه امور خدماتی , نظافتی و باغبانی ساختمان های خود- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه امور خدماتی , نظافتی و باغبانی ساختمان های خود- نوبت دوم
 102. مناقصه خرید CHANNEL PLATE ALFALAVAL HIGH &LOW نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید CHANNEL PLATE ALFALAVAL HIGH &LOW نوبت دوم
 103. مناقصه انجام خدمات عمومی (خدمات اداری و دفتری / انبارداری انبارها / خدمات طرحها) نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی, مناقصه انجام خدمات عمومی (خدمات اداری و دفتری / انبارداری انبارها / خدمات طرحها) نوبت دوم
 104. خلاصه مزایده فروش پروانه قطع تبدیلی نوبت دوم / خلاصه آگهی مزایده, خلاصه مزایده فروش پروانه قطع تبدیلی نوبت دوم
 105. مزایده ششدانگ زمین مساحت114مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت114مترمربع
 106. مناقصه یکصد عدد بلبرینگ شفت دار / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه یکصد عدد بلبرینگ شفت دار
 107. مناقصه مقسم شن دستگاه شن پاش / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه مقسم شن دستگاه شن پاش
 108. مناقصه انتقال نیرو و برق رسانی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انتقال نیرو و برق رسانی
 109. مناقصه استخراج، دپو سازی، بارگیری و حمل / آگهی مناقصه، مناقصه استخراج، دپو سازی، بارگیری و حمل
 110. فراخوان خرید زغالسنگ خام / آگهی فراخوان، فراخوان خرید زغالسنگ خام
 111. مزایده فروش 4 ست کامل قالب تونلی دست دوم / مزایده فروش 4 ست کامل قالب تونلی دست دوم
 112. فراخوان مناقصه کانون ارزیابی مدیران شرکت ملی گاز ایران / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه عمومی کانون ارزیابی مدیران شرکت ملی گاز ایران
 113. مزایده کامیون بنز 1921 / آگهی مزایده، مزایده کامیون بنز 1921
 114. مناقصه خرید کنتور التراسونیک - نوبت دوم / مناقصه, مناقصه خرید کنتور التراسونیک - نوبت دوم
 115. تجدید مناقصه روشنایی بلوار الغدیر، مطهری شرقی، نیایش و شهید جمور / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه روشنایی بلوار الغدیر، مطهری شرقی، نیایش و شهید جمور
 116. مزایده ششدانگ زمین مساحت 205.2متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 205.2متر
 117. مزایده فروش لنت خودروی سواری ال 90 / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش لنت خودروی سواری ال 90
 118. فراخوان جهت تهیه سیستم یکپارچه اداری و مالی / فراخوان جهت تهیه سیستم یکپارچه اداری و مالی
 119. فراخوان خرید 4 دستگاه آسانسور نوبت دوم / آگهی فراخوان, فراخوان خرید 4 دستگاه آسانسور نوبت دوم
 120. مزایده واگذاری عرصه یک قطعه زمین مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده واگذاری عرصه یک قطعه زمین مسکونی نوبت دوم
 121. مناقصه اجرای 64425 مترمکعب تهیه و اجرای عملیات مخلوط ریزی -نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای 64425 مترمکعب تهیه و اجرای عملیات مخلوط ریزی -نوبت دوم
 122. تمدید مناقصه تامین خدمات مورد نیاز سیستم شهرسازی / تمدید مناقصه, مناقصه تامین خدمات مورد نیاز سیستم شهرسازی
 123. استعلام صفحه قفسه بندی فلزی سه خم و ... / استعلام , استعلام صفحه قفسه بندی فلزی سه خم و ...
 124. استعلام حفر چاه عمیق / استعلام , استعلام حفر چاه عمیق
 125. استعلام لوبیا سفید دست چین اعلاء / استعلام لوبیا سفید دست چین اعلاء
 126. استعلام دستگاه مرکزی ضبط تصاویر 32 کانال / استعلام دستگاه مرکزی ضبط تصاویر 32 کانال
 127. فراخوان تامین نیروی انسانی / فراخوان تامین نیروی انسانی
 128. فراخوان تهیه مصالح ولوله گذاری / استعلام, استعلام تهیه مصالح ولوله گذاری
 129. مناقصه تهیه مصالح و احداث مخزن / مناقصه تهیه مصالح و احداث مخزن
 130. مناقصه تهیه مصالح و اجرای لوله گذاری شبکه توزیع آب در روستای کرجان / آگهی مناقصه، مناقصه تهیه مصالح و اجرای لوله گذاری شبکه توزیع آب در روستای کرجان
 131. مناقصه تهیه مصالح و تجهیز چاه / مناقصه تهیه مصالح و تجهیز چاه
 132. مناقصه تهیه مصالح و لوله گذاری خط انتقال آب / مناقصه تهیه مصالح و لوله گذاری خط انتقال آب
 133. مناقصه مقدار 15000 متر لوله فولادی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه مقدار 15000 متر لوله فولادی
 134. مناقصه تهیه مصالح ولوله گذاری شبکه توزیع آب در روستای آناخاتون / آگهی مناقصه، مناقصه تهیه مصالح ولوله گذاری شبکه توزیع آب در روستای آناخاتون
 135. مناقصه تهیه مصالح و حفاری یک حلقه چاه آب در روستای قلعه جوق شهرستان سراب / آگهی مناقصه اجرای جدول گذاری وآسفالت در روستای
 136. مناقصه آماده سازی معابر محدوده منازل مسکونی / آگهی مناقصه آماده سازی معابر محدوده منازل مسکونی
 137. مناقصه واگذاری عملیات اجرایی بلوک E پروژه تجاری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری عملیات اجرایی بلوک E پروژه تجاری
 138. ​فراخوان ارزیابی کیفی عملیات اجرایی احداث تاسیسات برداشت پساب و مخازن تعادل خط انتقال پساب تصفیه خانه / ​فراخوان ارزیابی کیفی , ​فراخوان ارزیابی کیفی عملیات اجرایی احداث تاسیسات برداشت پساب و مخازن تعادل خط انتقال پساب تصفیه خانه
 139. مناقصه آماده سازی معابر محدوده منازل مسکونی / آگهی مناقصه آماده سازی معابر محدوده منازل مسکونی
 140. آگهی مناقصه خرید عوامل بیولوژیک جهت معاونت تولیدات گیاهی / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه خرید عوامل بیولوژیک جهت معاونت تولیدات گیاهی
 141. آگهی مناقصه احداث فاز اول ساختمان دانشکده علوم انسانی / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه احداث فاز اول ساختمان دانشکده علوم انسانی
 142. مناقصه تعمیرات ضروری راهدارخانه های مستقردرراههای استان آذربایجان شرقی / مناقصه تعمیرات ضروری راهدارخانه های مستقردرراههای استان آذربایجان شرقی
 143. مناقصه احداث مخزن ۱۵۰۰ مترمکعبی شهر قادرآباد / آگهی مناقصه، مناقصه احداث مخزن ۱۵۰۰ مترمکعبی شهر قادرآباد
 144. آگهی مناقصه تکمیل باقی مانده کارهای تصفیه خانه فاضلاب / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه تکمیل باقی مانده کارهای تصفیه خانه فاضلاب
 145. ​فراخوان مناقصه اجرای عملیات حدود ۲۲ کیلومتر لوله گذاری فولادی و پلی اتیلن .... / ​فراخوان مناقصه , ​فراخوان مناقصه اجرای عملیات حدود ۲۲ کیلومتر لوله گذاری فولادی و پلی اتیلن ....
 146. مزایده سهام / آگهی مزایده , مزایده سهام
 147. مزایده ششدانگ ملک مساحت 147.60متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت 147.60متر
 148. مزایده یکباب خانه مساحت هفتاد و هشت متر / مزایده,مزایده یکباب خانه مساحت هفتاد و هشت متر
 149. مزایده خط تلفن همراه / آگهی مزایده, مزایده امتیاز خط سیم کارت تلفن همراه
 150. مناقصه خرید و تحویل کارتریج Imation / مناقصه عمومی, مناقصه خرید و تحویل کارتریج Imation
 151. فراخوان مناقصه انجام خدمات حمل و نقل- تجدید / فراخوان آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه انجام خدمات حمل و نقل- تجدید
 152. مناقصه احداث خانه فرهنگ و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث خانه فرهنگ و ...
 153. مناقصه پیمان نگهبانی از ایستگاه های مخابراتی راهجرد ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه پیمان نگهبانی از ایستگاه های مخابراتی راهجرد ...نوبت دوم
 154. مناقصه احداث مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب - نوبت دوم
 155. مناقصه ایمن سازی ، احداث آبنما ، احداث کانال آبرو بتنی نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه ,مناقصه ایمن سازی ، احداث آبنما ، احداث کانال آبرو بتنی نوبت دوم
 156. مزایده ششدانگ یکباب منزل به مساحت 260.40متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل به مساحت 260.40متر
 157. مزایده ششدانگ اعیانی یکباب خانه 283.70متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی یکباب خانه 283.70متر
 158. فراخوان مناقصه ساخت دو دستگاه مبدل حرارتی از نوع PLATE TYPE واحد CA نوبت دوم / فراخوان مناقصه ساخت دو دستگاه مبدل حرارتی از نوع PLATE TYPE واحد CA نوبت دوم
 159. مناقصه فروالیاژها نوبت دوم / مناقصه , مناقصه فروالیاژها نوبت دوم
 160. مزایده فروش املاک و مستغلات آپارتمان و ویلا نوبت سوم / مزایده,مزایده فروش املاک و مستغلات آپارتمان و ویلا نوبت سوم
 161. مناقصه P/F NUOVO PIGNONE CENTRIFUGAL COMPR / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه P/F NUOVO PIGNONE CENTRIFUGAL COMPR نوبت اول
 162. مناقصه عمومی خرید قطعات یدکی مربوط به شیر توپی مارک ITAG نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید قطعات یدکی مربوط به شیر توپی مارک ITAG نوبت دوم
 163. تجدید مناقصه خدمات حفاظت و نگهداری از اراضی حوزه استحفاظی تجدید نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه,تجدید مناقصه خدمات حفاظت و نگهداری از اراضی حوزه استحفاظی تجدید نوبت دوم
 164. مناقصه خرید انواع ماتریس تنگستن / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید انواع ماتریس تنگستن
 165. فراخوان اوره ضایعاتی 46 درصد ازت موجود در مجتمع / فراخوان عمومی دعوت به مزایده , فراخوان اوره ضایعاتی 46 درصد ازت موجود در مجتمع
 166. مناقصه ضخامت سنجی از لوله های فرآیندی نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه ضخامت سنجی از لوله های فرآیندی نوبت دوم
 167. آگهی مناقصه واگذاری بارگیرخانه کارخانه / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه واگذاری بارگیرخانه کارخانه
 168. مزایده فروش ساختمان اداری مشتمل بر 16 واحد / مزایده,مزایده فروش ساختمان اداری مشتمل بر 16 واحد
 169. مناقصه خرید قطعات ولوهای کمپرسور... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید قطعات ولوهای کمپرسور...
 170. مناقصه تهیه و اجرای سوله انبار ملزومات در پتروشیمی مارون / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه و اجرای سوله انبار ملزومات در پتروشیمی مارون
 171. آگهی دعوت به مشارکت در ساخت / آگهی دعوت به مشارکت در ساخت
 172. مناقصه امور نگهبانی و خدماتی ( نظافت و پذیرایی ) 96.2.27 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه امور نگهبانی و خدماتی ( نظافت و پذیرایی ) 96.2.27
 173. مزایده 124.5 سهم مشاع به شماره ملک 1.28 نوبت اول / مزایده,مزایده 124.5 سهم مشاع به شماره ملک 1.28 نوبت اول
 174. مناقصه خرید انواع کابل هوایی مهاردار و ژله فیلد خاکی / آگهی مناقصه یک مرحله ای,مناقصه خرید انواع کابل هوایی مهاردار و ژله فیلد خاکی
 175. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 197.6متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 197.6متر
 176. مناقصه انجام عملیات تعمیر، نگهداری و راهبری شبکه جمع آوری فاضلاب نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی , مناقصه انجام عملیات تعمیر، نگهداری و راهبری شبکه جمع آوری فاضلاب نوبت دوم
 177. مزایده تعدادی از خودروهای سبک و سنگین / مزایده ، مزایده تعدادی از خودروهای سبک و سنگین
 178. مناقصه پروژه گازرسانی به روستاهای قره آغاج پشته ... نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه پروژه گازرسانی به روستاهای قره آغاج پشته ... نوبت دوم
 179. مناقصه خرید 62 دستگاه ایستگاه کابینتی تقلیل فشار و اندازه گیری نوبت دوم / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید 62 دستگاه ایستگاه کابینتی تقلیل فشار و اندازه گیری نوبت دوم
 180. مزایده ششدانگ دو باب منزل پلاک 154 و 138 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ دو باب منزل پلاک 154 و 138 فرعی
 181. مزایده ریکا - نوبت دوم / مزایده, مزایده ریکا - نوبت دوم
 182. مناقصه خدمات تامین و مدیریت نیروی انسانی / مناقصه خدمات تامین و مدیریت نیروی انسانی
 183. فراخوان مناقصه خرید لوله فولادی / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه خرید لوله فولادی
 184. مزایده رستوران، فست فود و مجموعه فروشگاهی / آگهی مزایده، مزایده رستوران، فست فود و مجموعه فروشگاهی
 185. مناقصه ده دستگاه اتوبوس بنز OSG گازسوز / آگهی مناقصه, مناقصه ده دستگاه اتوبوس بنز OSG گازسوز
 186. مزایده یک واحد اپارتمان طبقه سه 140متر / مزایده,مزایده یک واحد اپارتمان طبقه سه 140متر
 187. مزایده شش سهم از 11 سهم ساختمان مسکونی نوبت اول / مزایده,مزایده شش سهم از 11 سهم ساختمان مسکونی نوبت اول
 188. مزایده یکدستگاه خودرو سمند سفید رنگ / مزایده, مزایده یکدستگاه خودرو سمند سفید رنگ
 189. مزایده ششدانگ زمین مزروعی 34875متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی 34875متر
 190. فرا

اطلاعات مناقصات وم زایدات ثبت شده تاریخ 96.2.26 در سایت

 1. فراخوان واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی شرکت - نوبت دوم / فراخوان مناقصه,فراخوان واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی شرکت نوبت اول - نوبت دوم
 2. مناقصه نگهداری و نگهبانی قسمتی از فضای سبز سطح شهر 96.02.26 / آگهی مناقصه, مناقصه نگهداری و نگهبانی قسمتی از فضای سبز سطح شهر نوبت اول 96.02.26
 3. مناقصه تکمیل احداث ساختمان مرکز بهداشت / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث ساختمان مرکز بهداشت
 4. فراخوان مناقصه عمومی مربوط به مطالعات ممیزی جامع انرژی در ساختمان های شرکت / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی مربوط به مطالعات ممیزی جامع انرژی در ساختمان های شرکت
 5. فراخوان تعمیرات فوری خطوط لوله نفت صادراتی .. / فراخوان تعمیرات فوری خطوط لوله نفت صادراتی ..
 6. فراخوان مناقصه مربوط به احداث جاده و محل چاه غرب 074 شمال دیلایی ( پسماند) / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه مربوط به احداث جاده و محل چاه غرب 074 شمال دیلایی ( پسماند)
 7. مناقصه تعمیرات دوره ای توربوژنراتورهای پالایشگاه اول تا چهارم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه تعمیرات دوره ای توربوژنراتورهای پالایشگاه اول تا چهارم
 8. مزایده ملک بخش سه اردبیل / مزایده,مزایده ملک بخش سه اردبیل
 9. مزایده فروش یکدستگاه برج خنک کننده گالوانیزه (چیلر)... / آگهی مزایده اموال غیر منقول , مزایده فروش یکدستگاه برج خنک کننده گالوانیزه (چیلر)...
 10. مزایده ملک قولنامه ای عرصه 68 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک قولنامه ای عرصه 68 متر نوبت اول
 11. مزایده یک قطعه زمین مساحت تقریبی 700متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت تقریبی 700متر نوبت اول
 12. مزایده یک قطعه زمین کاربری باغبانی 1128متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کاربری باغبانی 1128متر
 13. مزایده وانت نیسان خودرو برسیستم زامیاد / مزایده وانت نیسان خودرو برسیستم زامیاد
 14. مزایده یک واحد اپارتمان بخش یک نوبت دوم / مزایده,مزایده یک واحد اپارتمان بخش یک نوبت دوم
 15. مزایده یک راس اسب مادیان / مزایده یک راس اسب مادیان
 16. مزایده یک دستگاه خودرو پراید / مزایده یک دستگاه خودرو پراید
 17. مزایده پلاک به شماره فرعی 943 اصلی 126 نوبت سوم / مزایده,مزایده پلاک به شماره فرعی 943 اصلی 126 نوبت سوم
 18. مزایده سه دانگ از ششدانگ یکباب گاوداری 3440متر / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ یکباب گاوداری 3440متر
 19. مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری 530MVM / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری 530MVM
 20. مزایده پلاک ششدانگ 2760.1 بخش یک اردبیل نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ششدانگ 2760.1 بخش یک اردبیل نوبت اول
 21. مزایده دو قطعه زمین مسکونی تجدید / مزایده,مزایده دو قطعه زمین مسکونی تجدید
 22. مزایده یک قطعه ملک کاربری تجاری اداری 229.60متر / مزایده,مزایده یک قطعه ملک کاربری تجاری اداری 229.60متر
 23. مزایده 1 واحد پرورش شتر مرغ / مزایده,مزایده 1 واحد پرورش شتر مرغ
 24. مزایده ساختمان نیمه ساز زمین به شماره صد و نه / مزایده,مزایده ساختمان نیمه ساز زمین به شماره صد و نه
 25. مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید
 26. مزایده ششدانگ سند بخش سه اردبیل کلاسه 832/94 نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ سند بخش سه اردبیل کلاسه 832/94 نوبت اول
 27. مزایده ششدانگ یکباب منزل 712.87متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل 712.87متر نوبت اول
 28. مزایده پلاک ششدانگ به شماره فرعی 35 / مزایده,مزایده پلاک ششدانگ به شماره فرعی 35
 29. مزایده سه دانگ پلاک ثبتی زمین مساحت 50 متر / مزایده,مزایده سه دانگ پلاک ثبتی زمین مساحت 50 متر
 30. مزایده ششدانگ زمین مزروعی مرحله دوم / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی مرحله دوم
 31. مزایده یکدستگاه سواری پراید / مزایده یکدستگاه سواری پراید
 32. مزایده یک دستگاه خودرو سواری 530 MVM / مزایده یک دستگاه خودرو سواری 530 MVM
 33. مزایده مقدار 875 متر زمین زراعی نوبت اول / مزایده,مزایده مقدار 875 متر زمین زراعی نوبت اول
 34. مزایده یک دستگاه خودرو وانت زامیاد / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودرو وانت زامیاد
 35. مزایده یک قطعه زمین ساحلی مساحت 1327.18متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین ساحلی مساحت 1327.18متر
 36. مزایده ساختمان مسکونی تجاری بخش یک نهاوند نوبت اول / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی تجاری بخش یک نهاوند نوبت اول
 37. مزایده عمارت مسکونی بخش دو نهاوند نوبت اول / مزایده,مزایده عمارت مسکونی بخش دو نهاوند نوبت اول
 38. مزایده ششدانگ پلاک 1618 فرعی از چهار اصلی نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 1618 فرعی از چهار اصلی نوبت دوم
 39. مزایده واگذاری مهد کودک ساصد... / آگهی مزایده، مزایده واگذاری مهد کودک ساصد...
 40. مناقصه طرح آبرسانی به روستاها نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه طرح آبرسانی به روستاها نوبت دوم
 41. مزایده دستگاه لولر زرد رنگ دو چرخ.... / مزایده, مزایده دستگاه لولر زرد رنگ دو چرخ...
 42. مزایده واگذاری 9 باب مغازه بازارچه شهر / مزایده , مزایده واگذاری 9 باب مغازه بازارچه شهر نوبت اول
 43. مزایده اتصال آکاردئونی دو سر مغزی... / آگهی مزایده، مزایده اتصال آکاردئونی دو سر مغزی...
 44. مناقصه جهت بسته بندی قطعات خودرویی... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه جهت بسته بندی قطعات خودرویی...
 45. فراخوان مناقصه اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی پروژه بیمارستان 64 تختخوابی تامین اجتماعی لنگرود / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی پروژه بیمارستان 64 تختخوابی تامین اجتماعی لنگرود
 46. مزایده عمومی مدیریت اجرایی بازار هفتگی (چهارشنبه بازار) - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی، مزایده عمومی مدیریت اجرایی بازار هفتگی (چهارشنبه بازار) - نوبت دوم
 47. مناقصه راهبری کلیه امور مرتبط با حفظ، حراست و نگهبانی و نگهداری پارک جنگلی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه راهبری کلیه امور مرتبط با حفظ، حراست و نگهبانی و نگهداری پارک جنگلی- نوبت دوم
 48. مناقصه زیرسازی خیابان های سطح شهر -چاپ دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه زیرسازی خیابان های سطح شهر - چاپ دوم
 49. مناقصه پروژه کرایه ماشین آلات - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه پروژه کرایه ماشین آلات - نوبت دوم
 50. مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی 70.85متر / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی 70.85متر
 51. تجدید مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات سنگین راهسازی نوبت دوم / مزایده ، تجدید مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات سنگین راهسازی نوبت دوم
 52. تجدید مزایده اجاره واحدهای تجاری غزل (پارک نصیرآباد) نوبت دوم / مزایده ، تجدید مزایده اجاره واحدهای تجاری غزل (پارک نصیرآباد) نوبت دوم
 53. مزایده سه قطعه زمین نوبت دوم / مزایده,مزایده سه قطعه زمین نوبت دوم
 54. مناقصه کلیه امورات مربوط به خدمات عمومی ساختمان - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه کلیه امورات مربوط به خدمات عمومی ساختمان - نوبت دوم
 55. تجدید مناقصه عملیات خاکبرداری، بیس و آسفالت- مرحله دوم 96.02.26 / تجدید آگهی مناقصه, تجدید مناقصه عملیات خاکبرداری، بیس و آسفالت- مرحله دوم 96.2.26
 56. مناقصه یک دستگاه لوله خم کن افقی هیدرولیکی دیزلی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه یک دستگاه لوله خم کن افقی هیدرولیکی دیزلی نوبت دوم
 57. مناقصه گازرسانی به روستاهای کلم سفلی ... / مناقصه , مناقصه گازرسانی به روستاهای کلم سفلی ... نوبت اول
 58. مزایده یوخاری باغ- اوقاباغی... / مزایده , مزایده یوخاری باغ- اوقاباغی... نوبت اول
 59. مزایده ششدانگ اپارتمان اعیان 66.13مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان اعیان 66.13مترمربع
 60. مناقصه ساخت داخلی تعداد 9134 عدد شیرآلات و قطعات یدکی شیرآلات نوبت دوم / مناقصه, مناقصه ساخت داخلی تعداد 9134 عدد شیرآلات و قطعات یدکی شیرآلات نوبت دوم
 61. مزایده اجاره انبار / آگهی مزایده,مزایده اجاره انبار
 62. مزایده8 دستگاه اتوبوس اویکو / آگهی مزایده,مزایده 8 دستگاه اتوبوس اویکو
 63. مزایده بسته بندی روتاری ... / مزایده بسته بندی روتاری ...
 64. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 23 فرعی بخش یک گرگان / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 23 فرعی بخش یک گرگان
 65. مزایده تعداد 900 جفت کفش زنانه طبی / مزایده تعداد 900 جفت کفش زنانه طبی
 66. مزایده پلاک ثبتی عرصه مساحت شصت متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه مساحت شصت متر
 67. مزایده خط تلفن همراه به شماره 09122001498 / آگهی مزایده, مزایده خط تلفن همراه به شماره 09122001498
 68. مزایده ششدانگ مغازه مساحت 16.92متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه مساحت 16.92متر نوبت اول
 69. فراخوان مناقصه پروژه احداث شبکه توزیع گاز 6 روستا / آگهی فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه پروژه احداث شبکه توزیع گاز 6 روستا
 70. مناقصه تامین دو دستگاه وینچ کشنده جهت کار در پروژه معادن زغال سنگ و تونل خمرود / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تامین دو دستگاه وینچ کشنده جهت کار در پروژه معادن زغال سنگ و تونل خمرود
 71. مزایده یک دستگاه خودروی وانت پیکان / آگهی مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی وانت پیکان
 72. مزایده واگذاری اجاره دکه مرحله دوم - نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده واگذاری اجاره دکه مرحله دوم نوبت دوم
 73. مناقصه مربوط به مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 6 مارون - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه مربوط به مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 6 مارون - نوبت دوم
 74. مزایده واگذاری یک قطعه زمین مساحت 350.82مترمربع / مزایده,مزایده واگذاری یک قطعه زمین مساحت 350.82مترمربع
 75. مناقصه خرید و نصب شبکه کامپیوتری ساختمانهای جدید الاحداث / آگهی مناقصه , مناقصه خرید و نصب شبکه کامپیوتری ساختمانهای جدید الاحداث
 76. مزایده فروش یکدستگاه سواری پژو تیپ 206SD / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه سواری پژو تیپ 206SD
 77. فراخوان خرید هواساز و ایرواشر / آگهی فراخوان, فراخوان خرید هواساز و ایرواشر نوبت اول
 78. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 737.16متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 737.16متر
 79. مناقصه عمومی بهره برداری , نگهداری و رفع حوادث و اتفاقات خطوط انتقال ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عمومی بهره برداری , نگهداری و رفع حوادث و اتفاقات خطوط انتقال ... نوبت دوم
 80. مزایده ملک مساحت 1888.5متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 1888.5متر نوبت اول
 81. مزایده اپارتمان طبقه همکف مساحت 60 متر / مزایده,مزایده اپارتمان طبقه همکف مساحت 60 متر
 82. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه سه 89.99متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه سه 89.99متر
 83. اصلاحیه مناقصه خرید باتری / اصلاحیه مناقصه خرید باتری
 84. مناقصه P/F "BLOHM+VOSS" MANUAL TONG TYPE "BV-57" نوبت دوم / مناقصه P/F "BLOHM+VOSS" MANUAL TONG TYPE "BV-57" نوبت دوم
 85. مناقصه خرید و اجرای آسفالت ریزی / آگهی مناقصه, مناقصه خرید و اجرای آسفالت ریزی
 86. مزایده تعداد 125 عدد شلوار لی ترکیه / مزایده,مزایده تعداد 125 عدد شلوار لی ترکیه
 87. مناقصه بارگیری و حمل قیر با استفاده از تانکرهای دوجداره نوبت دوم / آگهی مناقصه یک مرحله ای,مناقصه بارگیری و حمل قیر با استفاده از تانکرهای دوجداره نوبت دوم
 88. مناقصه احداث کانال رودخانه سیاه آب نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه احداث کانال رودخانه سیاه آب نوبت دوم
 89. مناقصه تامین خدمات نگهداری و تعمیرات تجهیزات تله متری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه تامین خدمات نگهداری و تعمیرات تجهیزات تله متری
 90. مناقصه اجرای عملیات حدود 19.5 کیلومتر گسترش شبکه گذاری فولادی و پلی اتیلن / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات حدود 19.5 کیلومتر گسترش شبکه گذاری فولادی و پلی اتیلن
 91. فراخوان خرید حمل نصب، تست و راه اندازی شبکه آب و ... / آگهی فراخوان, فراخوان خرید حمل نصب، تست و راه اندازی شبکه آب و ...
 92. مناقصه سند بلاست و رنگ آمیزی تجهیزات توربین کامیون کش و ریلی شرکت / مناقصه , مناقصه سند بلاست و رنگ آمیزی تجهیزات توربین کامیون کش و ریلی نوبت اول
 93. مناقصه P/F "BLOHM+VOSS" MANUAL TONG TYPE "BV-80" نوبت دوم / مناقصه P/F "BLOHM+VOSS" MANUAL TONG TYPE "BV-80" نوبت دوم
 94. مزایده یک دستگاه خودرو کامیون کشنده بنر مدل 76 / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو کامیون کشنده بنر مدل 76 مرحله دوم
 95. مزایده یک دستگاه خودرو پراید صبا مدل 88 / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو پراید صبا مدل 88 مرحله اول
 96. مزایده سرقفلی ششدانگ مغازه دو دهنه و انباری پشت آن / مزایده,مزایده سرقفلی ششدانگ مغازه دو دهنه و انباری پشت آن
 97. مناقصه تعمیرات و تاسیسات خوابگاه های / آگهی مناقصه , مناقصه تعمیرات و تاسیسات خوابگاه های
 98. مناقصه تهیه و اجرای مرمت و آسفالت معابر / مناقصه ، مناقصه تهیه و اجرای مرمت و آسفالت معابر
 99. مناقصه اجرای لکه گیری و درزگیری و ترمیم آسفالت و ... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای لکه گیری و درزگیری و ترمیم آسفالت و ... - نوبت دوم
 100. مزایده ششدانگ زمین مساحت 189.80متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 189.80متر نوبت دوم
 101. مزایده ششدانگ زمین مساحت 250مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 250مترمربع
 102. مزایده ششدانگ زمین مساحت 275متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 275متر نوبت اول
 103. مناقصه CASING ACCFSSORIES تکرار / آگهی مناقصه , مناقصه CASING ACCFSSORIES تکرار
 104. مزایده خودرو سواری سایپا 132 / مزایده,مزایده خودرو سواری سایپا 132
 105. مزایده یک دستگاه خودرو بنز کلاسیک / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو بنز کلاسیک
 106. مزایده تعداد 2000 هزار قطعه زه / مزایده,مزایده تعداد 2000 هزار قطعه زه
 107. مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پراید 141 / مزایده,مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پراید 141
 108. تجدید فراخوان مناقصه عمومی جدولگذاری بلوار دکتر حسابی ... / فراخوان تجدید مناقصه عمومی، تجدید فراخوان مناقصه عمومی جدولگذاری بلوار دکتر حسابی ...
 109. مناقصه انجام امور حفاظتی و امنیتی ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور حفاظتی و امنیتی ...
 110. مزایده ششدانگ واحد مسکونی مساحت 86.90متر / مزایده,مزایده ششدانگ واحد مسکونی مساحت 86.90متر
 111. مزایده دیزل ژنراتور / مزایده دیزل ژنراتور
 112. مناقصه عملیات خرید , نصب و راه اندازی دوربین مداربسته / مناقصه عملیات خرید , نصب و راه اندازی دوربین مداربسته
 113. فراخوان واگذاری حجمی خدمات حمل وجابجایی کارکنان و پرسنل کارفرما- نوبت دوم / فراخوان واگذاری حجمی خدمات حمل وجابجایی کارکنان و پرسنل کارفرما
 114. استعلام چراغ سقفی .... / استعلام ، چراغ سقفی ...
 115. استعلام UTM / استعلام , استعلام UTM
 116. استعلام ساک گلاسه بزرگ در ابعاد 34 در 25 / استعلام , استعلام ساک گلاسه بزرگ در ابعاد 34 در 25
 117. استعلام چاپگر شناسنامه / استعلام , استعلام چاپگر شناسنامه
 118. استعلام چاپگر لیزری مدل M401D / استعلام چاپگر لیزری مدل M401D
 119. استعلام Rack 42HP+ C3850+power / استعلام Rack 42HP+ C3850+power
 120. استعلام خرید سوئیچ / استعلام, استعلام خرید سوئیچ
 121. استعلام ماکارانی 700 گرم / استعلام , استعلام ماکارانی 700 گرم
 122. استعلام راکت بدمینتون درجه یک / استعلام , استعلام راکت بدمینتون درجه یک
 123. مناقصه اجرای عملیات فرش کف و جدولگذاری .... - نوبت دوم / مناقصه ،مناقصه اجرای عملیات فرش کف و جدولگذاری .... نوبت دوم
 124. استعلام ساک گلاسه کوچک / استعلام , استعلام ساک گلاسه کوچک
 125. استعلام اجرای سنگ تیشه ای / استعلام , استعلام اجرای سنگ تیشه ای
 126. استعلام خرید سوئیچ / استعلام , استعلام خرید سوئیچ
 127. استعلام یخچال پارس 10 فوت / استعلام یخچال پارس 10 فوت
 128. استعلام خرید باتری و شارژر / استعلام خرید باتری و شارژر
 129. استعلام طناب ورزشی / استعلام طناب ورزشی
 130. استعلام فن خانگی فلزی / استعلام فن خانگی فلزی
 131. استعلام حبوبات / استعلام حبوبات
 132. استعلام کفپوش PVC / استعلام, استعلام کفپوش PVC
 133. استعلام لوازم الکتریکی / استعلام , استعلام لوازم الکتریکی
 134. استعلام کاغذ ژورنال کاغذی 4800 رول .... / استعلام ، کاغذ ژورنال کاغذی 4800 رول ...
 135. استعلام چاپگر شناسنامه TALLY 5040 / استعلام , استعلام چاپگر شناسنامه TALLY 5040
 136. استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران / استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران
 137. استعلام رطب درجه یک / استعلام , استعلام رطب درجه یک
 138. استعلام کاغذ چاپگر و رول / استعلام l,استعلام کاغذ چاپگرو رول
 139. استعلام چای / استعلام چای
 140. استعلام کاغذ چاپگر / استعلام l,استعلام کاغذ چاپگر
 141. استعلام چای ایرانی 500 گرمی / استعلام , استعلام چای ایرانی 500 گرمی
 142. استعلام پاکت ملخی درب چسب دار / استعلام , استعلام پاکت ملخی درب چسب دار
 143. استعلام حلوا شکری 50 گرم / استعلام , استعلام حلوا شکری 50 گرم
 144. مناقصه تهیه و تامین تجهیزات و قطعات رایانه ای و شبکه و ارائه خدمات انفورماتیکی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عمومی تهیه و تامین تجهیزات و قطعات رایانه ای و شبکه و ارائه خدمات انفورماتیکی
 145. استعلام رب گوجه فرنگی با بریکس 27 / استعلام , استعلام رب گوجه فرنگی با بریکس 27
 146. استعلام رشته پلویی / استعلام , استعلام رشته پلویی
 147. مناقصه P/F WEB WILSON CASING TONG - نوبت دوم / آگهی , مناقصه P/F WEB WILSON CASING TONG -نوبت دوم
 148. مزایده دستگاه خنک کننده- نوبت دوم / آگهی مزایده ,دستگاه خنک کننده - نوبت دوم
 149. مزایده تعداد 28 جین 336 عدد کراوات... / آگهی مزایده، مزایده تعداد 28 جین 336 عدد کراوات...
 150. مزایده اجاره 120 متر مربع از پارک تجدید - نوبت دوم / تجدید آگهی مزایده , مزایده اجاره 120 متر مربع از پارک تجدید-نوبت دوم
 151. مناقصه پروژه خط تغذیه از سه راهی پاریاب / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه پروژه خط تغذیه از سه راهی پاریاب
 152. اگهی مزایده فروش ماشین آلات کارخانه آرد والسی / آگهی مزایده ، مزایده فروش ماشین آلات کارخانه آرد والسی
 153. فراخوان خدمات نگهداری از تاسیسات / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان خدمات نگهداری از تاسیسات
 154. فراخوان انجام خدمات عمومی / آگهی فراخوان عمومی برای ارزیابی کیفی پیمانکاران,فراخوان انجام خدمات عمومی
 155. شناسایی پیمانکار برشکاری... نوبت دوم / شناسایی پیمانکار برشکاری... نوبت دوم
 156. مزایده تعداد 74760 سهم از 74780 کل سهام / مزایده, مزایده تعداد 74760 سهم از 74780 کل سهام
 157. مناقصه خرید پنکه های سقفی / آگهی مناقصه , مناقصه خرید پنکه های سقفی نوبت اول
 158. مناقصه خدمات نگهداری ، راهبری و تعمیرات سیستم های تاسیساتی فنی .... / مناقصه ,مناقصه خدمات نگهداری ، راهبری و تعمیرات سیستم های تاسیساتی فنی ....
 159. مناقصه خرید 3 دستگاه چیلر تراکمی / آگهی مناقصه,مناقصه خرید 3 دستگاه چیلر تراکمی
 160. مناقصه انجام عملیات زیرساخت نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه انجام عملیات زیرساخت نوبت دوم
 161. فراخوان مناقصه ساخت دو دستگاه مبدل حرارتی از نوع PLATE TYPE واحد CA / فراخوان مناقصه ساخت دو دستگاه مبدل حرارتی از نوع PLATE TYPE واحد CA نوبت اول
 162. مناقصه خدمات حفاظت و نگهداری از اراضی حوزه استحفاظی تجدید / آگهی مناقصه, مناقصه خدمات حفاظت و نگهداری از اراضی حوزه استحفاظی تجدید
 163. مناقصه انجام پروژه طراحی ، تامین مصالح و تجهیزات ساخت / مناقصه انجام پروژه طراحی ، تامین مصالح و تجهیزات ساخت
 164. مناقصه احداث شش مورد ایستگاه حفاظت کاتدیک / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث شش مورد ایستگاه حفاظت کاتدیک
 165. مناقصه پروژه احداث شبکه توزیع گاز 6 روستای شهرستان اسکو تجدید / آگهی مناقصه, مناقصه پروژه احداث شبکه توزیع گاز 6 روستای شهرستان اسکو تجدید
 166. مناقصه پروژه خدمات امداد گاز شهرها و روستاهای تابعه شهرستان های ماکو / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه خدمات امداد گاز شهرها و روستاهای تابعه شهرستان های ماکو
 167. مناقصه پروژه جابجایی ، عقب کشی و اصلاح انشعابات / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه جابجایی ، عقب کشی و اصلاح انشعابات
 168. مزایده واگذاری 400 متر مربع از فضای بازی پارک - نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده واگذاری 400 متر مربع از فضای بازی پارک - نوبت دوم
 169. مناقصه خرید لوله و اتصالات چدن داکتیل / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید لوله و اتصالات چدن داکتیل
 170. مزایده دو دستگاه کمپرسور برقی / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده دو دستگاه کمپرسور برقی
 171. مزایده یک دستگاه سلفن کشی / مزایده یک دستگاه سلفن کشی
 172. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 68.98متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 68.98متر
 173. مناقصه ساخت 13ردیف قطعات یدکی شیرآلات پالایشگاه... نوبت دوم / مناقصه , مناقصه ساخت 13ردیف قطعات یدکی شیرآلات پالایشگاه... نوبت دوم
 174. مناقصه نسبت به تکمیل پروژه خرید و نصب تجهیزات پایش تصویری در سطح شهر نوبت دوم / مناقصه نسبت به تکمیل پروژه خرید و نصب تجهیزات پایش تصویری در سطح شهر نوبت دوم
 175. مزایده فروش حق امتیاز و اشتراک تلفن همراه / آگهی مزایده , مزایده فروش حق امتیاز و اشتراک تلفن همراه
 176. مناقصه تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی تجدید نوبت دوم
 177. مناقصه خرید اسید سولفوریک 98 درصد به میزان 1000 تن / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید اسید سولفوریک 98 درصد به میزان 1000 تن
 178. مزایده فروش یک لیفتراگ کوماتسو / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یک لیفتراگ کوماتسو
 179. مزایده فروش 11 عدد کاپوت تویوتا مدل 2009 ... نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش 11 عدد کاپوت تویوتا مدل 2009 ... نوبت دوم
 180. فراخوان انجام خدمات مشاوره نظارت کارگاهی و ... / فراخوان، فراخوان انجام خدمات مشاوره نظارت کارگاهی و ...
 181. مزایده پلاک ثبتی بخش 14 قزوین / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 14 قزوین
 182. مزایده ملک مساحت 824 متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 824 متر
 183. اصلاحیه مناقصه انجام امور حمل و نقل و جمع آوری پسماند و خدمات نظافتی / اصلاحیه , مناقصه انجام امور حمل و نقل و جمع آوری پسماند و خدمات نظافتی
 184. مناقصه طبخ و توزیع غذا برای سلف دانشجویی... / آگهی مناقصه , مناقصه طبخ و توزیع غذا برای سلف دانشجویی..
 185. مزایده بوفه های دانشجویی / آگهی مزایده , مزایده بوفه های دانشجویی
 186. مناقصه تکمیل عملیات ابنیه ، تاسیسات / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل عملیات ابنیه ، تاسیسات
 187. مناقصه انجام امور حمل و نقل و جمع آوری پسماند و خدمات نظافتی مکانیزه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور حمل و نقل و جمع آوری پسماند و خدمات نظافتی مکانیزه
 188. مناقصه تعمیر و نگهداری و بهسازی معابر.. / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعمیر و نگهداری و بهسازی معابر...
 189. فراخوان پروژه پایش و ارزیابی عملکرد HSE ...مجدد / فراخوان , فراخوان پروژه پایش و ارزیابی عملکرد HSE ...مجدد
 190. مزایده فروش تعداد 2 دستگاه خودروی کامیون بنز / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش تعداد 2 دستگاه خودروی کامیون بنز
 191. مناقصه 10.000 متر کابل افشان 1*150 آبی و قرمز / خلاصه آگهی منـاقصه , مناقصه 10.000 متر کابل افشان 1*150 آبی و قرمز
 192. مناقصه خرید یک دستگاه بنبوری ، غلطک و گیوتین / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید یک دستگاه بنبوری ، غلطک و گیوتین
 193. مزایده واگذاری اجناس اسقاطی نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری اجناس اسقاطی نوبت دوم
 194. فراخوان مناقصات عمومی خرید امور خدماتی... / فراخوان مناقصات عمومی،فراخوان مناقصات عمومی خرید امور خدماتی...
 195. مناقصه انجام عملیات ساخت شعبه جم / آگهی مناقصه,مناقصه انجام عملیات ساخت شعبه جم
 196. مناقصه شستشو و رنگ آمیزی / آگهی مناقصه , مناقصه شستشو و رنگ آمیزی
 197. مناقصه عمومی انجام عملیات تکمیل کتابخانه باباطاهر با زیر بنای تقریبی 960 متر نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عمومی انجام عملیات تکمیل کتابخانه باباطاهر با زیر بنای تقریبی 960 متر نوبت دوم
 198. مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان
 199. آگهی فراخوان عمومی طراحی و نظارت عالیه پروژه خود در شهر صنعتی / آگهی فراخوان عمومی،آگهی فراخوان عمومی طراحی و نظارت عالیه پروژه خود در شهر صنعتی
 200. مناقصه انجام امور خدماتی / آگهی مناقصه , مناقصه انجام امور خدماتی
 201. مزایده اجاره املاک مازاد / مزایده,مزایده اجاره املاک مازاد
 202. آگهی مزایده اداره مشارکتی داروخانه / آگهی مزایده,آگهی مزایده اداره مشارکتی داروخانه
 203. آگهی خرید یک دستگاه اتوبوستر 20 کیلو ولت / آگهی,آگهی خرید یک دستگاه اتوبوستر 20 کیلو ولت
 204. آگهی مزایده واگذاری آزمایشگاه و پاتولوژی / آگهی مزایده,آگهی مزایده واگذاری آزمایشگاه و پاتولوژی
 205. مزایده فروش اقلام ضایعاتی و مازاد / مزایده فروش اقلام ضایعاتی و مازاد
 206. مناقصه اجرای لوله پلی اتیلن و گالوانیزه / مناقصه, مناقصه اجرای لوله پلی اتیلن و گالوانیزه
 207. مناقصه 150 سلول باطری دو ولت / خلاصه آگهی منـاقصه , مناقصه 150 سلول باطری دو ولت
 208. مزایده ششدانگ زمین محصور 236مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین محصور 236مترمربع
 209. مناقصه اجرا و احداث ساختمان آتش نشانی و اداری / مناقصه اجرا و احداث ساختمان آتش نشانی و اداری
 210. فراخوان ارزیابی کیفی بازرسان / فراخوان, فراخوان ارزیابی کیفی بازرسان
 211. لینک ثابت

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 96.2.24 در سایت

 1. مناقصه خرید و حمل قیر مقدار 5000 تن جهت استفاده در کارخانه / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید و حمل قیر مقدار 5000 تن جهت استفاده در کارخانه
 2. مناقصه حفر چاه - نوبت دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه حفر چاه - نوبت دوم
 3. مناقصه واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه یک نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه عمومی واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه یک نوبت دوم
 4. فراخوان مناقصه یکدستگاه بلدوزر D-7 با اتاق کامل / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه یکدستگاه بلدوزر D-7 با اتاق کامل
 5. فراخوان مناقصه تعمیر اساسی 6 دستگاه پمپ سانداین / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه تعمیر اساسی 6 دستگاه پمپ سانداین
 6. فراخوان خرید 61 قلم ادوات خط هوایی برق / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه ،فراخوان خرید 61 قلم ادوات خط هوایی برق
 7. فراخوان مناقصه انجام عملیات قرائت کنتور و توزیع قبوض آب بها / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه انجام عملیات قرائت کنتور و توزیع قبوض آب بها
 8. فراخوان خصوص جمع آوری گازهای ارسالی به مشعل در واحد بهره برداری میدان منصوری / فراخوان ،فراخوان خصوص جمع آوری گازهای ارسالی به مشعل در واحد بهره برداری میدان منصوری
 9. فراخوان جمع آوری گازهای ارسالی به مشعل در واحد بهره برداری مارون 5 / فراخوان ،فراخوان جمع آوری گازهای ارسالی به مشعل در واحد بهره برداری مارون 5
 10. فراخوان مناقصه عمومی PARTS FOR GROVE BALL VALVE SEPIES B-S CLASS 150 REF و ... / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی PARTS FOR GROVE BALL VALVE SEPIES B-S CLASS 150 REF و ...
 11. مناقصه احداث ساختمان مرکز اسناد پارک / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث ساختمان مرکز اسناد پارک
 12. مناقصه آبدارخانه ها ، تنظیفات ، فضای سبز و باغبانی96.2.24 / آگهی مناقصه, مناقصه آبدارخانه ها ، تنظیفات ، فضای سبز و باغبانی 96.2.24
 13. مناقصه انجام خدمات خودرویی 96.2.24 / مناقصه , فراخوان مناقصه انجام خدمات خودرویی 96.2.24
 14. حراج حضوری تعداد 120 دستگاه خودرو (اوراقی) و مقادیری لوازم مستعمل و ضایعات آهن آلات / آگهی حراج حضوری (نقدی) , حراج حضوری تعداد 120 دستگاه خودرو (اوراقی) و مقادیری لوازم مستعمل و ضایعات آهن آلات
 15. مناقصه جرثقیل سقفی 5 تن سقفی زنجیری / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه جرثقیل سقفی 5 تن سقفی زنجیری
 16. مناقصه PARTS FOR FISHER GOVERNOR / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه PARTS FOR FISHER GOVERNOR
 17. مناقصه یک دستگاه پکیج کامل سیستم میترینگ ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه یک دستگاه پکیج کامل سیستم میترینگ ... نوبت دوم
 18. مزایده ساختمان به متراژ 162مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ساختمان به متراژ 162مترمربع نوبت اول
 19. مناقصه محدود ساخت GASKET / مناقصه محدود ، مناقصه محدود ساخت GASKET
 20. مناقصه خرید P/F JANSENS AIRCRAFT / مناقصه ، مناقصه خرید P/F JANSENS AIRCRAFT
 21. مزایده یک دستگاه دریل رادیال مدل 2M58 - نوبت دوم / مزایده , مزایده یک دستگاه دریل رادیال مدل 2M58 - نوبت دوم
 22. مناقصه خریدP/F MACCHI / مناقصه, مناقصه خریدP/F MACCHI
 23. استعلام انبر جوشکاری / استعلام، استعلام انبر جوشکاری
 24. مناقصه خرید لاستیک بدون نخ / مناقصه, مناقصه خرید لاستیک بدون نخ
 25. مناقصه خرید PANALARM TRANSMITTER / مناقصه, مناقصه خرید PANALARM TRANSMITTER
 26. مناقصه خرید STUD BOLTS / مناقصه , مناقصه خرید STUD BOLTS
 27. استعلام خرید دستگاه جوشکاری / استعلام, استعلام خرید دستگاه جوشکاری
 28. مناقصه 3 قلم انواع شیرآلات صنعتی GATE VALVE / مناقصه, مناقصه 3 قلم انواع شیرآلات صنعتی GATE VALVE
 29. مناقصه اجرای کانال نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای کانال نوبت دوم
 30. مناقصه 3 قلم انواع شیرآلات صنعتی GATE VALVE / مناقصه, مناقصه 3 قلم انواع شیرآلات صنعتی GATE VALVE
 31. مزایده یک دستگاه تراش آسفالت / آگهی مزایده , مزایده یک دستگاه تراش آسفالت
 32. مناقصه کف فرش پیاده رو و جدول معابر اصلی شهر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه کف فرش پیاده رو و جدول معابر اصلی شهر
 33. مناقصه خرید 704000 کیلوگرم میله گرد نمره 22 آجدار / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عمومی خرید 704000 کیلوگرم میله گرد نمره 22 آجدار
 34. مناقصه عملیات پخش و تسطیح آسفالت در سطح شهر / مناقصه , مناقصه عملیات پخش و تسطیح آسفالت در سطح شهر
 35. مناقصه انجام وظایف پشتیبانی و خدماتی / مناقصه انجام وظایف پشتیبانی و خدماتی
 36. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شش فرعی از 5054 اصلی بخش دو / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شش فرعی از 5054 اصلی بخش دو
 37. مزایده ششدانگ یکباب عمارت مساحت 889.35متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب عمارت مساحت 889.35متر
 38. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 5 فرعی از 5054 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 5 فرعی از 5054 اصلی
 39. مزایده ششدانگ زمین مساحت 20.281متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 20.281متر نوبت اول
 40. مزایده یکباب اپارتمان به مساحت 182.37متر / مزایده,مزایده یکباب اپارتمان به مساحت 182.37متر
 41. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 79.50مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 79.50مترمربع
 42. مزایده ملک به پلاک ثبتی 708 فرعی از 118 اصلی / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی 708 فرعی از 118 اصلی
 43. مزایده بنای کلی بصورت ساختمان شش طبقه / مزایده,مزایده بنای کلی بصورت ساختمان شش طبقه
 44. مناقصه واگذاری مدیریت نگهداشت و راهبری تاسیسات بیمارستان معتمدی / مناقصه , مناقصه واگذاری مدیریت نگهداشت و راهبری تاسیسات بیمارستان معتمدی
 45. مزایده مخزن ایستاده 20 اتنی / مزایده,مزایده مخزن ایستاده 20 اتنی
 46. فراخوان ارزیابی کیفی خرید تعداد 10 عدد رینگ حرارتی ترموکوبل / فراخوان ارزیابی کیفی،فراخوان ارزیابی کیفی خرید تعداد 10 عدد رینگ حرارتی ترموکوبل
 47. تجدید مزایده واگذاری غرفه مسافربری شماره 10 / آگهی مزایده عمومی , تجدید مزایده واگذاری غرفه مسافربری شماره 10
 48. مناقصه انجام امور نگهبانی و حفاظت و حراست فیزیکی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور نگهبانی و حفاظت و حراست فیزیکی
 49. مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات گاز , ابزار دقیق و حفاظت / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات گاز , ابزار دقیق و حفاظت
 50. مناقصه واگذاری امور مربوط به حمل و نقل / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری امور مربوط به حمل و نقل
 51. مزایده منزل مسکونی اموال منقول / مزایده,مزایده منزل مسکونی اموال منقول
 52. مناقصه خرید پکیج تصفیه فاضلاب مورد نیاز / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید پکیج تصفیه فاضلاب مورد نیاز نوبت ا ول
 53. مزایده پلاک ثبتی بصورت مغازه و واحد تجاری / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بصورت مغازه و واحد تجاری
 54. مزایده ششدانگ یکباب خانه با قدمت بنا هفت سال / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه با قدمت بنا هفت سال
 55. فراخوان خدمات مشاوره تامین و توزیع برق شبکه اضطراری- نوبت دوم / فراخوان ارزیابی ، فراخوان خدمات مشاوره تامین و توزیع برق شبکه اضطراری- نوبت دوم
 56. اصلاحیه مزایده یکباب خانه / اصلاحیه مزایده,​مزایده یکباب خانه
 57. مناقصه انجام خدمات مورد نیاز واحدهای تعمیرات عمومی - نوبت دوم / فراخوان مناقصه , انجام خدمات مورد نیاز واحدهای تعمیرات عمومی - نوبت دوم
 58. فراخوان مناقصه عملیات نگهداری و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عملیات نگهداری و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب
 59. مزایده اجاره جایگاه عرضه سوخت CNG / مزایده , مزایده اجاره جایگاه عرضه سوخت CNG نوبت اول
 60. مناقصه اجرای طرح شبکه کابل(مسی و فیبرنوری) در سطح استان / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای طرح شبکه کابل(مسی و فیبرنوری) در سطح استان
 61. مناقصه نظافت و فضای سبز شهر نوبت دوم / مناقصه نظافت و فضای سبز شهر نوبت دوم
 62. تجدید مزایده اجاره یک باب سالن ورزشی ..نوبت دوم / مزایده ، تجدید مزایده اجاره یک باب سالن ورزشی ..نوبت دوم
 63. مناقصه BROACH REBOILER HEATER PARTS / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه BROACH REBOILER HEATER PARTS
 64. مزایده فروش یکدستگاه آهن آلات / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه آهن آلات
 65. مزایده فروش یکباب مغازه تجاری متراژ 101متر / مزایده,مزایده فروش یکباب مغازه تجاری متراژ 101متر
 66. مناقصه کرایه ماشین آلات خدمات شهری جهت عملیات عمرانی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه کرایه ماشین آلات خدمات شهری جهت عملیات عمرانی
 67. تجدید فراخوان مناقصه عملیات نگهداری و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی / تجدید فراخوان مناقصه عمومی , تجدید فراخوان مناقصه عملیات نگهداری و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی
 68. مزایده میکرومتر خارج سنج.... / مزایده ، مزایده میکرومتر خارج سنج....
 69. مزایده تعداد 15 دستگاه وانت نیسان پیکاپ .... / آگهی مزایده , مزایده تعداد 15 دستگاه وانت نیسان پیکاپ ....
 70. مزایده اجاره عرصه ای نمایشگاه و فروشگاه نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره عرصه ای نمایشگاه و فروشگاه نوبت دوم
 71. آگهی مناقصه عمومی پیاده رو سازی در سطح منطقه دو / مناقصه ، مناقصه پیاده رو سازی در سطح منطقه دو نوبت اول
 72. آگهی مناقصه عمومی روکش آسفات در سطح منطقه دو / مناقصه ، مناقصه روکش آسفات در سطح منطقه دو نوبت اول
 73. تجدید مناقصه احداث پل های رودخانه ای / آگهی تجدید مناقصه,تجدید مناقصه احداث پل های رودخانه ای نوبت اول
 74. تجدید مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز بلوارها ، پارکها و سایر فضای سبز / تجدید آگهی مناقصه ,تجدید مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز بلوارها ، پارکها و سایر فضای سبز
 75. مناقصه مقدار 1300 متر لوله GRP به قطر 400 میلیمتر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه مقدار 1300 متر لوله GRP به قطر 400 میلیمتر
 76. مزایده فروش کلیه تجهیزات وسایل موتورخانه مجتمع الغدیر / مزایده فروش کلیه تجهیزات وسایل موتورخانه مجتمع الغدیر
 77. فراخوان مناقصه گازرسانی / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه گازرسانی
 78. مزایده فروش خودرو سواری روآ (پشرو روآ) مدل 87 / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش خودرو سواری روآ (پشرو روآ) مدل 87
 79. مزایده یکباب منزل مسکونی عرصه 991.40متر / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی عرصه 991.40متر
 80. مزایده فروش 17 تن میله گرد از نوع گلستان - نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش 17 تن میله گرد از نوع گلستان - نوبت دوم
 81. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 73.53متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 73.53متر
 82. مزایده عمومی واگذاری حمل متوفی توسط آمبولانس به بخش خصوصی / آگهی مزایده ، مزایده واگذاری حمل متوفی توسط آمبولانس به بخش خصوصی
 83. مزایده سند مالکیت ششدانگ یکباب تجاری 162.09متر / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ یکباب تجاری 162.09متر
 84. مزایده ششدانگ یکباب خانه 75.60مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه 75.60مترمربع
 85. مزایده واگذاری یک قطعه زمین مساحت 1753.33مترمربع / مزایده,مزایده واگذاری یک قطعه زمین مساحت 1753.33مترمربع
 86. مزایده ملک باغ مرکبات مسات 1200متر / مزایده,مزایده ملک باغ مرکبات مسات 1200متر
 87. فراخوان عمومی یک مرحله ای ارزیابی صلاحیت متقاضیان فعالیت در طرحهای احیاء ، بهسازی و نوسازی / فراخوان عمومی , فراخوان عمومی یک مرحله ای ارزیابی صلاحیت متقاضیان فعالیت در طرحهای احیاء ، بهسازی و نوسازی
 88. مناقصه CASING ACCFSSORIES / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه CASING ACCFSSORIES
 89. مناقصه احداث شبکه روشنایی معابر بلوکهای ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث شبکه روشنایی معابر بلوکهای ...
 90. فراخوان خرید تعداد 76 قلم انواع البسه ورزشی / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه ،فراخوان خرید تعداد 76 قلم انواع البسه ورزشی
 91. مزایده منزل مسکونی عرصه ششصد متر نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه ششصد متر نوبت دوم
 92. مزایده ملک مساحت هشتاد و پنج متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت هشتاد و پنج متر نوبت دوم
 93. مزایده ملک سه باب مغازه تجاری 44 متر و ملک 27.157متر / مزایده,مزایده ملک سه باب مغازه تجاری 44 متر و ملک 27.157متر
 94. مزایده ملک پلاک ثبتی 1353متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک پلاک ثبتی 1353متر نوبت دوم
 95. مناقصه پروژه زیرسازی ، جدولگذاری روستا / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه زیرسازی ، جدولگذاری روستا
 96. مناقصه پروژه جدولگذاری و پیاده روسازی روستا تجدید / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه پروژه جدولگذاری و پیاده روسازی روستا تجدید
 97. مناقصه انجام وظایف نگهبانی و گشت سپند / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام وظایف نگهبانی و گشت سپند
 98. مناقصه پروژه زیرسازی ، جدولگذاری و آسفالت روستا / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه زیرسازی ، جدولگذاری و آسفالت روستا
 99. مناقصه پروژه دیوار ساحلی روستا تجدید / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه پروژه دیوار ساحلی روستا تجدید
 100. مزایده واگذاری اجاره جایگاههای سی ان جی مرحله اول نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی کتبی , مزایده واگذاری اجاره جایگاههای سی ان جی مرحله اول نوبت دوم
 101. فراخوان مناقصه گازرسانی به روستاهای جعفرآباد ، طرخواران ، صیدآباد - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای, فراخوان مناقصه گازرسانی به روستاهای جعفرآباد ، طرخواران ، صیدآباد - نوبت دوم
 102. مزایده فروش تعداد 294 دستگاه خودپرداز / آگهی مزایده، مزایده فروش تعداد 294 دستگاه خودپرداز
 103. مناقصه فاز جدید اجرای پروژه انجام سیستم آرشیو الکترونیکی پرونده ها نوبت دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه فاز جدید اجرای پروژه انجام سیستم آرشیو الکترونیکی پرونده ها نوبت دوم
 104. مناقصه ایاب و ذهاب کارکنان و مدیران سازمان / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ایاب و ذهاب کارکنان و مدیران سازمان
 105. مناقصه عمومی زیرسازی و آسفالت محله صاایران / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی زیرسازی و آسفالت محله صاایران
 106. مزایده واگذای 8 باب غرفه تجاری / آگهی مزایده، مزایده واگذای 8 باب غرفه تجاری
 107. مناقصه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبرسانی روستاها تجدید / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبرسانی روستاها تجدید
 108. مناقصه واگذاری عملیات نگهداری فضای سبز شهری / مناقصه , مناقصه واگذاری عملیات نگهداری فضای سبز شهری نوبت اول
 109. مزایده فروش تعداد 349 عدد تسمه تایم پرایدی نوبت دوم / مزایده فروش تعداد 349 عدد تسمه تایم پرایدی نوبت دوم
 110. مناقصه واگذاری حجمی اداره امور نفت شهید زین الدین قم و...نوبت دوم / آگهی مناقصات عمومی , مناقصه واگذاری حجمی اداره امور نفت شهید زین الدین قم و...نوبت دوم
 111. مناقصه انواع خدمات ایاب و ذهاب مامورتی / مناقصه , مناقصه انواع خدمات ایاب و ذهاب مامورتی
 112. مناقصه تامین نیروی انسانی جهت ارائه خدمات پشتیبانی ، نگهداری ، تعمیرات ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیروی انسانی جهت ارائه خدمات پشتیبانی ، نگهداری ، تعمیرات ...
 113. مناقصه خرید تجهیزات و تکمیل مجتمع تجاری سینمایی / آهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تجهیزات و تکمیل مجتمع تجاری سینمایی نوبت اول
 114. مزایده تعدادی از املاکت مغازه های طرح سرمایه گذاری ... / مزایده , مزایده تعدادی از املاکت مغازه های طرح سرمایه گذاری ...نوبت اول مرحله دوم
 115. آگهی مناقصه تعداد 5.000.000 عدد قطعه پلاک pvc مورد نیاز / آگهی مناقصه تعداد 5.000.000 عدد قطعه پلاک pvc مورد نیاز
 116. مناقصه خرید مقره های کامپوزیتی خط 400 کیلوولت تکمداره جیرفت - ارگ بم - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای,مناقصه خرید مقره های کامپوزیتی خط 400 کیلوولت تکمداره جیرفت - ارگ بم -نوبت دوم
 117. مناقصه خرید تعداد 500 دستگاه کدورت سنج پرتابل دیجیتال / مناقصه ,مناقصه خرید تعداد 500 دستگاه کدورت سنج پرتابل دیجیتال نوبت اول
 118. مناقصه عملیات ساماندهی تاسیسات برقی و روشنایی محوطه جهانی بیستون / مناقصه , مناقصه عملیات ساماندهی تاسیسات برقی و روشنایی محوطه جهانی بیستون
 119. مناقصه تکمیل کارهای باقیمانده مخازن آب پرند بخش دوم نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل کارهای باقیمانده مخازن آب پرند بخش دوم نوبت دوم
 120. مناقصه تکمیل کارهای باقیمانده مخازن آب پرند نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل کارهای باقیمانده مخازن آب پرند نوبت دوم
 121. مناقصه construction of Gharesoo-Zaringol Irrigation and drainage network - نوبت دوم / مناقصه, مناقصه construction of Gharesoo-Zaringol Irrigation and drainage network -نوبت دوم
 122. مناقصه حمل 3000 تن غلبه تولیدی مزارع خود / آگهی مناقصه ، مناقصه حمل 3000 تن غلبه تولیدی مزارع خود
 123. مناقصه تامین نیروی انسانی در زمینه خدمات عمومی و تخصصی... / آگهی مناقصه, مناقصه تامین نیروی انسانی در زمینه خدمات عمومی و تخصصی...
 124. مزایده فروش جوانه پرواری، گوساله نر سبک... / آگهی مزایده, مزایده فروش جوانه پرواری، گوساله نر سبک...
 125. آگهی مناقصه بین المللی خرید اقلام نسوز آهک - احیاء و گندله سازی / آگهی مناقصه بین المللی،آگهی مناقصه بین المللی خرید اقلام نسوز آهک - احیاء و گندله سازی
 126. آگهی ارزیابی کیفی خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی (کاروگیت ) ... -نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی تولیدکنندگان , آگهی ارزیابی کیفی خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی (کاروگیت ) ... - نوبت دوم
 127. تجدید مناقصه کارهای باقیمانده پل ولیعصر از پروژه کنارگذر / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه کارهای باقیمانده پل ولیعصر از پروژه کنارگذر
 128. مزایده فروش محصول سردرختی باغات / آگهی مزایده , مزایده فروش محصول سردرختی باغات
 129. مناقصه اجرای پروژه کروکی پراکنده اصلاح و توسعه شبکه آب ... / آگهی مناقصات عمومی با ارزیابی کیفی , مناقصه اجرای پروژه کروکی پراکنده اصلاح و توسعه شبکه آب ...
 130. مزایده واگذاری مدیریت روز بازارهای تحت پوشش نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده واگذاری مدیریت روز بازارهای تحت پوشش نوبت دوم
 131. مزایده واگذاری غرفه قایقرانی دریاچه / آگهی مزایده ، مزایده واگذاری غرفه قایقرانی دریاچه
 132. مزایده اجاره غرفه گل فروشی 96.2.24 / آگهی مزایده, مزایده اجاره غرفه گل فروشی 96.2.24
 133. مناقصه خرید 704000 کیلوگرم میله گرد نمره 12 آجدار / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عمومی خرید 704000 کیلوگرم میله گرد نمره 12 آجدار
 134. مزایده ملک مشاع ششدانگ زمین مساحت 58.90متر / مزایده,مزایده ملک مشاع ششدانگ زمین مساحت 58.90متر
 135. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه دوم 44.19متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه دوم 44.19متر
 136. مزایده ششدانگ زمین مساحت صدو سی و دو متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت صدو سی و دو متر
 137. مناقصه عمومی تکمیل و تعریض ، زیرسازی و آسفالت / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تکمیل و تعریض ، زیرسازی و آسفالت
 138. مناقصه اجرای پروژه شبکه روشنایی شهرک صنعتی نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه شبکه روشنایی شهرک صنعتی نوبت دوم
 139. مناقصه اجرای پروژه شبکه روشنایی ناحیه صنعتی کاخک گناباد نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه شبکه روشنایی ناحیه صنعتی کاخک گناباد نوبت دوم
 140. مزایده مقدار 2500 عدد انواع پایه های سیمانی اسقاط خود تجدید / آگهی مزایده , مزایده مقدار 2500 عدد انواع پایه های سیمانی اسقاط خود تجدید
 141. مناقصه پروژه گازرسانی به روستاهای زیرکوه ... نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه پروژه گازرسانی به روستاهای زیرکوه ... نوبت دوم
 142. مناقصه حوزه های مختلف اجرای ابنیه پروژه های بزرگ ساختمانی ..... / مناقصه حوزه های مختلف اجرای ابنیه پروژه های بزرگ ساختمانی .....
 143. اگهی مناقصه جمع آوری دل و جگر گوسفندی ... / اگهی مناقصه ،اگهی مناقصه جمع آوری دل و جگر گوسفندی ...
 144. فراخوان مناقصه خدماتی و نظافتی / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه خدماتی و نظافتی
 145. مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهری شهرک دریا و شهرک سلمان فارسی مهرشهر- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهری شهرک دریا و شهرک سلمان فارسی مهرشهر- نوبت دوم
 146. مزایده فروش 200 هزار تن سنگ آهن دانه بندی ریزدانه و درشت دانه / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش 200 هزار تن سنگ آهن دانه بندی ریزدانه و درشت دانه
 147. فراخوان خرید 4 دستگاه آسانسور / آگهی فراخوان, فراخوان خرید 4 دستگاه آسانسور
 148. مناقصه تامین خدمات نشت یابی از تاسیسات و خطوط لوله گاز - تجدید- نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه تامین خدمات نشت یابی از تاسیسات و خطوط لوله گاز - تجدید- نوبت دوم
 149. مناقصه حفر یک حلقه چاه آب به عمق 130 متر - نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه حفر یک حلقه چاه آب به عمق 130 متر - نوبت دوم
 150. اصلاحیه فراخوان مناقصه خدماتی و نظافتی و فضای سبز / اصلاحیه , فراخوان مناقصه خدماتی و نظافتی و فضای سبز
 151. مناقصه ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی شهر و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی شهر و ...
 152. مزایده پلاک دوازده فرعی مساحت مغازه 23.4متر / مزایده,مزایده پلاک دوازده فرعی مساحت مغازه 23.4متر
 153. مزایده یک دستگاه موتور سیکلت هندا 150 / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه موتور سیکلت هندا 150
 154. مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر نوبت اول
 155. مزایده یک قطعه زمین مساحت 282 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 282 متر
 156. مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت سی صد و سی متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت سی صد و سی متر
 157. مناقصه واگذاری و نگهداری فضای سبز شهر / مناقصه واگذاری و نگهداری فضای سبز شهر
 158. مزایده ملک یک قطعه زمین محصور بصورت 4 دیواری / مزایده,مزایده ملک یک قطعه زمین محصور بصورت 4 دیواری
 159. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 65.75متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 65.75متر
 160. مزایده ششدانگ سه باب خانه بخش 4 و نه آبادان / مزایده,مزایده ششدانگ سه باب خانه بخش 4 و نه آبادان
 161. مزایده سوله 2000 متر مربع / مزایده سوله 2000 متر مربع
 162. مناقصه خرید کابل مورد نیاز شبکه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید کابل مورد نیاز شبکه
 163. مزایده واگذاری به اجاره تبلیغات محیطی - تجدید / آگهی تجدید مزایده کتبی, مزایده واگذاری به اجاره تبلیغات محیطی - تجدید
 164. مزایده فروش دو قطعه تجاری نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش دو قطعه تجاری نوبت دوم
 165. فراخوان اجرای طرح سامانه پارکومتر هوشمند با مشارکت بخش خصوصی / آگهی فراخوان, فراخوان اجرای طرح سامانه پارکومتر هوشمند با مشارکت بخش خصوصی
 166. مزایده فروش 10 دستگاه خودرو مستعمل نوبت دوم / مزایده ، مزایده فروش 10 دستگاه خودرو مستعمل نوبت دوم
 167. مناقصه خرید 452 دستگاه کامپیوتر و تجهیزات مربوطه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 452 دستگاه کامپیوتر و تجهیزات مربوطه
 168. مناقصه انجام عملیات تهیه ، تولید و بارگیری و حمل ، پخش - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات تهیه ، تولید و بارگیری و حمل ، پخش نوبت دوم
 169. مناقصه خرید کفنی زنانه و مردانه و بچگانه همراه با چاپ / مناقصه , مناقصه خرید کفنی زنانه و مردانه و بچگانه همراه با چاپ
 170. فراخوان مناقصه خرید 15 دستگاه خودرو تویوتا هایلوکس- مرحله سوم نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه خرید 15 دستگاه خودرو تویوتا هایلوکس- مرحله سوم نوبت دوم
 171. مزایده ششدانگ ملک مسکونی مساحت سیصد متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مسکونی مساحت سیصد متر
 172. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 67.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 67.5متر
 173. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 103.15متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 103.15متر
 174. مزایده انواع کیف / مزایده انواع کیف
 175. مزایده یکباب منزل عرصه 534مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب منزل عرصه 534مترمربع نوبت اول
 176. مناقصه خرید و نصب و راه اندازی تجهیزات سیستم نظارت تصویری- نوبت دوم / مناقصه , مناقصه خرید و نصب و راه اندازی تجهیزات سیستم نظارت تصویری- نوبت دوم
 177. مزایده ششدانگ پلاک 242 فرعی از 4279 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 242 فرعی از 4279 اصلی
 178. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 532.25متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 532.25متر
 179. مزایده دستگاه شات پلاست ... / مزایده دستگاه شات پلاست ...
 180. مزایده ملک با عرصه هفده متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک با عرصه هفده متر نوبت اول
 181. مزایده انواع دستگاه جوش ... / مزایده انواع دستگاه جوش ...
 182. مزایده یک دستگاه تراش 1/5 متری / مزایده یک دستگاه تراش 1/5 متری
 183. مزایده اپارتمان مسکونی بخش هفت بندرانزلی / مزایده,مزایده اپارتمان مسکونی بخش هفت بندرانزلی
 184. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش سیزده مشهد / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش سیزده مشهد
 185. مزایده تعداد 13 قلم لوازم یدکی / مزایده تعداد 13 قلم لوازم یدکی
 186. مزایده ششدانگ یک قطعه ملک مسکونی مساحت 118.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه ملک مسکونی مساحت 118.5متر
 187. مزایده فروش انواع سیم مسی اسقاط - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده فروش انواع سیم مسی اسقاط - نوبت دوم
 188. مزایده ملک ششدانگ زمین بخش شش گیلان / مزایده,مزایده ملک ششدانگ زمین بخش شش گیلان
 189. مزایده ششدانگ یکباب خانه ومحوطه مساحت 30.215متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه ومحوطه مساحت 30.215متر
 190. مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید / مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید
 191. مزایده ملک به مساحت نود متر / مزایده,مزایده ملک به مساحت نود متر
 192. مزایده یک قطعه زمین خالی مساحت 69.15متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین خالی مساحت 69.15متر نوبت دوم
 193. مزایده یک دستگاه اسپیلت ایستاده / مزایده یک دستگاه اسپیلت ایستاده
 194. مزایده یک تخته فرش دستباف 6 متری نوبن ، یک تابلو فرش 50 رج - نوبت دوم / مزایده یک تخته فرش دستباف 6 متری نوبن ، یک تابلو فرش 50 رج - نوبت دوم
 195. مزا

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.2.23 در سایت

 1. فراخوان انجام خدمات تخصصی ، دفتری و عمومی واحدهای پشتیبانی / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان انجام خدمات تخصصی ، دفتری و عمومی واحدهای پشتیبانی
 2. مزایده ششدانگ زمین مساحت 6000مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 6000مترمربع
 3. مناقصه خرید 7 قلم انواع اتصالات فلزی / مناقصه, مناقصه خرید 7 قلم انواع اتصالات فلزی
 4. اصلاحیه انجام امور خدمایت و نظافتی ساختمانهای قوه قضائیه / اصلاحیه مناقصه, اصلاحیه انجام امور خدمایت و نظافتی ساختمانهای قوه قضائیه
 5. مناقصه خرید 9 قلم انواع اتصالات فلزی از سازندگان داخلی / مناقصه, مناقصه خرید 9 قلم انواع اتصالات فلزی از سازندگان داخلی
 6. مناقصه خرید کامل ACTUATOR فن هوایی / مناقصه خرید کامل ACTUATOR فن هوایی
 7. مناقصه خرید 16 قلم انواع نیپل از سازندگان داخلی / مناقصه,مناقصه خرید 16 قلم انواع نیپل از سازندگان داخلی
 8. مناقصه خرید 11 قلم انواع اتصالات فلزی از تولید کنندگان داخلی / مناقصه, مناقصه خرید 11 قلم انواع اتصالات فلزی از تولید کنندگان داخلی
 9. مناقصه 6 قلم انواع مش استراینر / مناقصه، مناقصه 6 قلم انواع مش استراینر
 10. مناقصه خرید 1 قلم انواع شیرآلات صنعتی / مناقصه, مناقصه خرید 1 قلم انواع شیرآلات صنعتی
 11. مناقصه خرید 14 قلم فلنج از تولیدکنندگان داخلی / آگهی مناقصه , مناقصه خرید 14 قلم فلنج از تولیدکنندگان داخلی
 12. مناقصه خرید دستگاه چرخاننده تیوب باندل / مناقصه خرید بدون سپرده , مناقصه خرید دستگاه چرخاننده تیوب باندل
 13. مناقصه احداث ایستگاه توت نده- نوبت دوم / مناقصه احداث ایستگاه توت نده- نوبت دوم
 14. مناقصه مراقبت و آبیاری کشت های سنواتی در طرح های بیابان زدایی نوبت دوم / فراخوان مناقصه، مناقصه مراقبت و آبیاری کشت های سنواتی در طرح های بیابان زدایی نوبت دوم
 15. مزایده یک قطعه زمین زراعی 20000متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی 20000متر نوبت اول
 16. مناقصه خرید و تجهیز یک دستگاه اتوبوس فرماندهی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید و تجهیز یک دستگاه اتوبوس فرماندهی نوبت دوم
 17. مناقصه سرویس و نگهداری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه سرویس و نگهداری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی ....
 18. فراخوان مناقصه کابل 6*6*1 / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه کابل 6*6*1 نوبت اول
 19. مناقصه واگذاری کلیه امور مر بوط به خدمات عمومی به صورت حجمی 96.02.23 / مناقصه , مناقصه واگذاری کلیه امور مر بوط به خدمات عمومی به صورت حجمی نوبت اول 96.2.23
 20. فراخوان عملیات احداث کانال اصلی ساحل نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان عملیات احداث کانال اصلی ساحل نوبت دوم
 21. مناقصه احداث فرهنگسرای حصه / مناقصه , مناقصه احداث فرهنگسرای حصه
 22. مزایده یک واحد گاوداری / مزایده,مزایده یک واحد گاوداری
 23. آگهی مناقصه اجرای شبکه فاضلاب باقیمانده نوبت دوم / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه اجرای شبکه فاضلاب باقیمانده نوبت دوم
 24. مناقصه فاز دوم مسجد در حال ساخت / آگهی مناقصه، مناقصه فاز دوم مسجد در حال ساخت
 25. مزایده واگذاری سالن ورزشی البرز - نوبت دوم / آگهی مزایده، مزایده واگذاری سالن ورزشی البرز - نوبت دوم
 26. آگهی فراخوان مناقصه عمومی پوشش سقف جایگاه زباله و عملیات خاکبرداری - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه عمومی پوشش سقف جایگاه زباله و عملیات خاکبرداری -نوبت دوم
 27. مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهری شهرک دریا و شهرک سلمان فارسی مهرشهر / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهری شهرک دریا و شهرک سلمان فارسی مهرشهر
 28. مناقصه حفاظت و حراست از اماکن اموال و تاسیسات / آگهی مناقصه, مناقصه حفاظت و حراست از اماکن اموال و تاسیسات
 29. مناقصه عمومی نگهداری , تعمیرات حوادث خطوط انتقال , شبکه توزیع .... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عمومی نگهداری , تعمیرات حوادث خطوط انتقال , شبکه توزیع ....
 30. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 72.05مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 72.05مترمربع
 31. مزایده واگذاری مغازه های جدیدالاحداث / آگهی مزایده , مزایده واگذاری مغازه های جدیدالاحداث
 32. مناقصه ترمیم زیرسازی و احداث ابنیه فنی محور کندسکوه و ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ترمیم زیرسازی و احداث ابنیه فنی محور کندسکوه و ...نوبت دوم
 33. مناقصه پروژه احداث ساختمان آتش نشانی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه پروژه احداث ساختمان آتش نشانی نوبت دوم
 34. مناقصه واگذاری فعالیتهای مشترکین آبفای شهرستان... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه واگذاری فعالیتهای مشترکین آبفای شهرستان...
 35. مناقصه پروژه عملیات اجرای فاضلاب فرودگاه... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه پروژه عملیات اجرای فاضلاب فرودگاه...
 36. مزایده ششدانگ ملک مساحت 153مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت 153مترمربع
 37. تجدید مناقصه لکه گیری راههای حوزه استحفاظی شهرستانهای ایلام-سیروان / تجد ید مناقصه,تجدید مناقصه لکه گیری راههای حوزه استحفاظی شهرستانهای ایلام-سیروان 96.02.23
 38. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی هفت فرعی از 191 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی هفت فرعی از 191 اصلی
 39. مزایده یک دستگاه تراکتور فرگوسن / مزایده,مزایده یک دستگاه تراکتور فرگوسن
 40. فراخوان خرید، نصب و راه اندازی 70 دستگاه ضبط مکالمات - نوبت دوم / فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه دو مرحله ای,فراخوان خرید، نصب و راه اندازی 70 دستگاه ضبط مکالمات -نوبت دوم
 41. مناقصه پروژه بهسازی و روکش آسفالت محور .... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه بهسازی و روکش آسفالت محور ... -نوبت دوم
 42. مزایده ملک به مساحت 22583مترمربع / مزایده,مزایده ملک به مساحت 22583مترمربع
 43. مناقصه واگذاری اجرای عملیات احداث کانال سنگی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری اجرای عملیات احداث کانال سنگی نوبت دوم
 44. مناقصه انجام امور خدمات شهری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه انجام امور خدمات شهری
 45. فراخوان انجام خدمات پیش خدمت یک و کمک کار عمومی همیار فنی - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی (ارزیابی کیفی) , فراخوان انجام خدمات پیش خدمت یک و کمک کار عمومی همیار فنی - نوبت دوم
 46. فراخوان مناقصه عمومی مربوط به انجام خدمات نگهداری از تاسیسات و سیستم تهویه ساختمان مهمانسرای 90 اتاقه / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی مربوط به انجام خدمات نگهداری از تاسیسات و سیستم تهویه ساختمان مهمانسرای 90 اتاقه
 47. فراخوان انجام خدمات لایروبی چاهها، چاهکها، تنظیفات، مرمت و نگهداری شبکه های اصلی و فرعی فاضلاب نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی,مناقصه انجام خدمات لایروبی چاهها، چاهکها، تنظیفات، مرمت و نگهداری شبکه های اصلی و فرعی فاضلاب نوبت دوم
 48. مناقصه خدمات امور تولید نفت و گاز عملیات تولید و نگهداری و تعمیرات بر روی چاهها ... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خدمات امور تولید نفت و گاز عملیات تولید و نگهداری و تعمیرات بر روی چاهها ... نوبت دوم
 49. مناقصه یک دستگاه لوله خم کن افقی هیدرولیکی دیزلی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه یک دستگاه لوله خم کن افقی هیدرولیکی دیزلی
 50. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 258.6متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 258.6متر
 51. فراخوان ارزیابی کیفی انجام عملیات ساختمانی و تاسیساتی طرح دائم ایستگاه برق ۴۰۰ کیلوولت باغملک نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی انجام عملیات ساختمانی و تاسیساتی طرح دائم ایستگاه برق ۴۰۰ کیلوولت باغملک نوبت دوم
 52. مناقصه انجام خدمات مورد نیاز واحدهای تعمیرات عمومی / فراخوان مناقصه , انجام خدمات مورد نیاز واحدهای تعمیرات عمومی
 53. مزایده اجاره مغازه های بازارچه96.2.23 / مزایده , مزایده اجاره مغازه های بازارچه 96.2.23
 54. مناقصه تامین نیروی انسانی واحدهای خدماتی- نوبت دوم / مناقصه تامین نیروی انسانی واحدهای خدماتی - نوبت دوم
 55. فراخوان مناقصه تعویض پوسته برج قدیم هیدروژن سولفوره زدای - نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه تعویض پوسته برج قدیم هیدروژن سولفوره زدای - نوبت دوم
 56. مناقصه انجام خدمات حراست و نگهبانی در ناحیه دو صنعتی فاز 3 - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات حراست و نگهبانی در ناحیه دو صنعتی فاز 3 - نوبت دوم
 57. مزایده تعداد دو دستگاه قیان سنگی / مزایده تعداد دو دستگاه قیان سنگی
 58. فراخوان مناقصه عمومی انجام خدمات تنظیفات و آبدارخانه های اداره نگهداری و تعمیرات - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی انجام خدمات تنظیفات و آبدارخانه های اداره نگهداری و تعمیرات -نوبت دوم
 59. تجدید مزایده اجاره یک باب سالن ورزشی .. / مزایده ، تجدید مزایده اجاره یک باب سالن ورزشی ..
 60. مزایده فروش املاک مازاد بانک 96.2.23 / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بانک 96.2.23
 61. مناقصه اجرای پروژه طراحی، خرید، ساخت و نصب و راه اندازی تجهیزات سردخانه - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه طراحی، خرید، ساخت و نصب و راه اندازی تجهیزات سردخانه -نوبت دوم
 62. فراخوان مناقصه اجرای بخشی از اسکلت فلزی مصلی ویس - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ، فراخوان مناقصه اجرای بخشی از اسکلت فلزی مصلی ویس - نوبت دوم
 63. فراخوان مناقصه عمومی نیروی انسانی جهت انجام خدمات روابط عمومی ، عکاسی -نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه عمومی نیروی انسانی جهت انجام خدمات روابط عمومی ، عکاسی - نوبت دوم
 64. مناقصه اجرای پروژه ایجاد و توسعه معابر شهری شهر / مناقصه اجرای پروژه ایجاد و توسعه معابر شهری شهر
 65. مزایده 14 عدد فضای تبلیغاتی بالای سایبان ایستگاه های تاکسی .... / آگهی مزایده عمومی, مزایده 14 عدد فضای تبلیغاتی بالای سایبان ایستگاه های تاکسی ....
 66. مناقصه پروژه تامین برق روستایی شهرستان ایذه فاز 1 / مناقصه پروژه تامین برق روستایی شهرستان ایذه فاز 1 نوبت اول
 67. مناقصه عمومی واگذاری حجمی زمانی اداره امور انبارهای نفت ماهشهر / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عمومی واگذاری حجمی زمانی اداره امور انبارهای نفت ماهشهر
 68. مناقصه تامین نیروی انسانی نوبت دوم / مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی نوبت دوم
 69. مناقصه اجرای پروژه های قطع و وصل و وصول مطالبات اشتراکهای برق- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پروژه های قطع و وصل و وصول مطالبات اشتراکهای برق- نوبت دوم
 70. مناقصه حفاظت فیزیکی و حراست - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه حفاظت فیزیکی و حراست - نوبت دوم
 71. مزایده مقدار حدود 400 تن ضایعات آهن و .... / آگهی مزایده , مزایده مقدار حدود 400 تن ضایعات آهن و ....
 72. مناقصه سندپلاست و رنگ آمیزی یک فروند لندینگ کرافیت 1200 تنی / آگهی مناقصه , مناقصه سندپلاست و رنگ آمیزی یک فروند لندینگ کرافیت 1200 تنی
 73. مناقصه تعمیرات و تعویض ورق یک فروند لندینگ کرافت 1200 تنی / آگهی مناقصه , مناقصه تعمیرات و تعویض ورق یک فروند لندینگ کرافت 1200 تنی
 74. مناقصه اجرای روکش آسفالت خیابان ها / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای روکش آسفالت خیابان ها
 75. مناقصه حراست آرامستانها، آرامستان باغ رحمت و ساختمان اداری و تامین نیروی انسانی و اداری / مناقصه حراست آرامستانها، آرامستان باغ رحمت و ساختمان اداری و تامین نیروی انسانی و اداری
 76. مزایده اجاره بهره برداری موقت از محل رستوران پارک تئبا ذئن / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره بهره برداری موقت از محل رستوران پار نوبت دوم
 77. مزایده فروش زیرزمین شماره 101 فرعی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش زیرزمین شماره 101 فرعی نوبت دوم
 78. فراخوان تهیه طرح ساماندهی ترافیک شهر / فراخوان ، فراخوان تهیه طرح ساماندهی ترافیک شهر
 79. مزایده ساخت و نصب تابلوهای تبلیغاتی- نوبت دوم / آگهی مزایده,مزایده ساخت و نصب تابلوهای تبلیغاتی- نوبت دوم
 80. آگهی مناقصه عمومی پروژه بهسازی ومناسب سازی جداره های مجاور تصفیه خانه ملی / آگهی مناقصه عمومی، آگهی مناقصه عمومی پروژه بهسازی ومناسب سازی جداره های مجاور تصفیه خانه ملی
 81. فراخوان انجام خدمات حراست و نگهبانی در ناحیه دو صنعتی فاز 2 نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان انجام خدمات حراست و نگهبانی در ناحیه دو صنعتی فاز 2 نوبت دوم
 82. مناقصه عملیات کاشت درخت در معابر سطح شهر نوبت دوم / مناقصه عملیات کاشت درخت در معابر سطح شهر نوبت دوم
 83. مناقصه عملیات احداث و نگهداری فضای سبز باغ گلها نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات احداث و نگهداری فضای سبز باغ گلها نوبت دوم
 84. فراخوان ساخت و نصب بیلبوردهای تبلیغاتی نوبت دوم / فراخوان ,فراخوان ساخت و نصب بیلبوردهای تبلیغاتی نوبت دوم
 85. مناقصه ترمیم روسازی و اجرای روکش و همسطح سازی منهول نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ترمیم روسازی و اجرای روکش و همسطح سازی منهول نوبت دوم
 86. مزایده سواری وانت مزدا مدل 1382 / مزایده سواری وانت مزدا مدل 1382
 87. فراخوان مناقصه نصب و راه اندازی تجهیزات علائم ایستگاهی و بلاک میانی تجدید / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه نصب و راه اندازی تجهیزات علائم ایستگاهی و بلاک میانی تجدید
 88. مناقصه تهیه مصالح و اجرای بخشی از شبکه جمع آوری و خط انتقال فاضلاب نوبت دوم / مناقصه تهیه مصالح و اجرای بخشی از شبکه جمع آوری و خط انتقال فاضلاب نوبت دوم
 89. مناقصه انجام کلیه عملیاعت مربوط به رنگزنی ماشین های تولیدی / مناقصه , مناقصه انجام کلیه عملیاعت مربوط به رنگزنی ماشین های تولیدی
 90. تجدید مناقصه انجام خدمات نظافت و باربری ساختمانهای پستی، توزیع و راننده تجدید 96.02.23 / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه انجام خدمات نظافت و باربری ساختمانهای پستی، توزیع و راننده تجدید 96.02.23
 91. مزایده ملک به پلاکهای ثبتی 1170 فرعی از شش اصلی / مزایده,مزایده ملک به پلاکهای ثبتی 1170 فرعی از شش اصلی
 92. مناقصه خرید انواع یونیت و SFP های سیستم S385-ZTE / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید انواع یونیت و SFP های سیستم S385-ZTE نوبت اول
 93. مناقصه انجام خدمات تشکیل اکیپ های گشت و کنترل منابع آب حوضه دریاچه / مناقصه , مناقصه انجام خدمات تشکیل اکیپ های گشت و کنترل منابع آب حوضه دریاچه نوبت اول
 94. مناقصه واگذاری اجرای پروژه جدولگذاری شوارع و معابر نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری اجرای پروژه جدولگذاری شوارع و معابر نوبت دوم
 95. مناقصه خرید انواع کابل خودنگهدار آلومینیومی و ... تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید انواع کابل خودنگهدار آلومینیومی و ... تجدید نوبت دوم
 96. مناقصه کلیه امور خدماتی شهرداری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه کلیه امور خدماتی شهرداری
 97. مزایده نگهداری و مدیریت فروش گاز CNG ... نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده نگهداری و مدیریت فروش گاز CNG ... نوبت دوم
 98. مناقصه احداث و نگهداری فضای سبز مرحله اول نوبت دوم / آگهی مناقصه آزاد عمومی , مناقصه احداث و نگهداری فضای سبز مرحله اول نوبت دوم
 99. مزایده فروش یکدستگاه تزریق پلاستیک پولاد 240 تن / اگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه تزریق پلاستیک پولاد 240 تن
 100. مزایده واگذاری به اجاره غرفه های شهرداری - مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره غرفه های شهرداری -مرحله دوم نوبت دوم
 101. مناقصه چاپ بنر و فلکس - مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه چاپ بنر و فلکس - مرحله دوم نوبت دوم
 102. مناقصه تأمین نیروی انسانی خدماتی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تأمین نیروی انسانی خدماتی
 103. مزایده واگذاری مجموعه تالارهای مجلل / مزایده , مزایده واگذاری مجموعه تالارهای مجلل
 104. مزایده فروش تعدادی تیرآهن H مازاد / مزایده,مزایده فروش تعدادی تیرآهن H مازاد
 105. مزایده اپارتمان به مساحت 91.25متر / مزایده,مزایده اپارتمان به مساحت 91.25متر
 106. آگهی مناقصه خرید نخ BCF / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه خرید نخ BCF
 107. مزایده بزرگ املاک مازاد سیستم بانکی کشور 96.2.23 / مزایده,مزایده بزرگ املاک مازاد سیستم بانکی کشور 96.2.23
 108. فراخوان مناقصه خرید تجهیزات صاعقه گیر ایستگاه های دائم / فراخوان مناقصه یک مرحله ای خرید تجهیزات صاعقه گیر ایستگاه های دائم
 109. مزایده فروش املاک مازاد بانک ملی ایران شماره 96.2 / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بانک ملی ایران شماره 96.2
 110. مناقصه انجام خدمات حفظ و حراست خط انتقال آب....نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات حفظ و حراست خط انتقال آب....نوبت دوم
 111. مناقصه عملیات تکمیلی مخازن روباز و محوطه سازی تلمبه خانه ام الدبس ....نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات تکمیلی مخازن روباز و محوطه سازی تلمبه خانه ام الدبس ....نوبت دوم
 112. مناقصه تامین انواع جعبه مقوایی، جعبه لمینتی، کارتن قهوه ای، نایلون / آگهی مناقصه, مناقصه تامین انواع جعبه مقوایی، جعبه لمینتی، کارتن قهوه ای، نایلون
 113. مناقصه تامین تجهیزات، اقلام و کالاهای مورد نیاز راه اندازی و بهره برداری / فراخوان دعوت به همکاری, مناقصه تامین تجهیزات، اقلام و کالاهای مورد نیاز راه اندازی و بهره برداری
 114. مزایده یک قطعه زمین باغ مرکبات 1005متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین باغ مرکبات 1005متر
 115. مناقصه خرید، نصب و پیاده سازی سامانه مدیریت دارایی و بدهی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید، نصب و پیاده سازی سامانه مدیریت دارایی و بدهی
 116. مزایده فروش اقلام ضایعاتی از قبیل کامپاند، رک، فابریک و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش اقلام ضایعاتی از قبیل کامپاند، رک، فابریک و ...
 117. مناقصه پروژه خرید و نصب 2 دستگاه سیستم پایش آنلاین / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه خرید و نصب 2 دستگاه سیستم پایش آنلاین
 118. مناقصه نگهداری فضای سبز، تاسیسات و حیات وحش / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری فضای سبز، تاسیسات و حیات وحش
 119. فراخوان پروژه تکمیل رینگ شهری - نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان پروژه تکمیل رینگ شهری - نوبت دوم
 120. فراخوان مناقصه زیرسازی و آسفالت کوچه- نوبت دوم / فراخوان مناقصه زیرسازی و آسفالت کوچه- نوبت دوم
 121. واگذاری حجمی انجام خدمات پشتیبانی ، فضای سبز - نوبت دوم / واگذاری حجمی انجام خدمات پشتیبانی ، فضای سبز - نوبت دوم
 122. مزایده ششدانگ پلاک 149 فرعی از 52 فرعی بخش سه / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 149 فرعی از 52 فرعی بخش سه
 123. مناقصه اجرای کانال / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای کانال
 124. مزایده یکباب مغازه همکف بیست و هشت متر / مزایده,مزایده یکباب مغازه همکف بیست و هشت متر
 125. مناقصه ماشینکاری قطعات چدنی / مناقصه ماشینکاری قطعات چدنی
 126. مزایده فروش تعداد 22 دستگاه وسایط نقلیه (سبک ، سنگین).... مرحله دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش تعداد 22 دستگاه وسایط نقلیه (سبک ، سنگین).... مرحله دوم
 127. مناقصه عملیات اصلاح 4500 فقره انشعاب آب و اجرای اتصال آبدار ... تجدید / تجدید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه عملیات اصلاح 4500 فقره انشعاب آب و اجرای اتصال آبدار ... تجدید
 128. مناقصه خرید دستگاه XRF (WDX) / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید دستگاه XRF (WDX)
 129. مزایده اجاره پارکینگ اتومبیل و یکباب مغازه / مزایده عمومی , مزایده اجاره پارکینگ اتومبیل و یکباب مغازه
 130. مناقصه عملیات سالیانه بسته بندی بخشی از محصولات / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات سالیانه بسته بندی بخشی از محصولات
 131. مناقصه تامین بخشی از نیروی انسانی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین بخشی از نیروی انسانی
 132. مزایده فروش مقدار 20000 تن مخلوط رودخانه ای دپو شده 96.2.23 / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول , مزایده فروش مقدار 20000 تن مخلوط رودخانه ای دپو شده 96.2.23
 133. مزایده فروش اقلام اسکرپ شده ذوبی و ضایعاتی.... / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش اقلام اسکرپ شده ذوبی و ضایعاتی....
 134. مزایده فروش اقلام مستعمل و ضایعاتی / آگهی مزایده , مزایده فروش اقلام مستعمل و ضایعاتی
 135. مزایده فروش 2 دستگاه خودرو نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش 2 دستگاه خودرو نوبت دوم
 136. مزایده فروش یک واحد تجاری به مساحت 48.5مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یک واحد تجاری به مساحت 48.5مترمربع نوبت دوم
 137. مناقصه جذب پیمانکار طبخ غذا / مناقصه , مناقصه جذب پیمانکار طبخ غذا
 138. پیمانکار اجرای عملیات جوش لوله پلی اتیلن تک جداره / مناقصه , پیمانکار اجرای عملیات جوش لوله پلی اتیلن تک جداره
 139. مناقصه خرید تعدادی دستگاه پرس ضربه ای 100 تن و 120 تن / آگهی مناقصه , مناقصه خرید تعدادی دستگاه پرس ضربه ای 100 تن و 120 تن
 140. مزایده فروش محصول سردرختی انگور / آگهی مزایده , مزایده فروش محصول سردرختی انگور
 141. مناقصه ایاب و ذهاب پرسنل / آگهی مناقصه , مناقصه ایاب و ذهاب پرسنل
 142. مناقصه سفارش و عقد قرارداد طبخ و توزیع غذا / آگهی مناقصه , مناقصه سفارش و عقد قرارداد طبخ و توزیع غذا
 143. مناقصه خرید ، حمل و پخش آسفالت با فینیشر / آگهی مناقصه , مناقصه خرید ، حمل و پخش آسفالت با فینیشر ....
 144. مزایده عرصه و اعیان یکباب مغازه تجاری / خلاصه آگهی مزایده , مزایده عرصه و اعیان یکباب مغازه تجاری
 145. مناقصه تهیه صبحانه و ناهار پرسنل.... / آگهی مناقصه , مناقصه تهیه صبحانه و ناهار پرسنل....
 146. شناسایی تامین کنندگان مواد اولیه سدیم - کلسیم - سرب - روی - قلع .... / آگهی شناسایی تامین کنندگان , شناسایی تامین کنندگان مواد اولیه سدیم - کلسیم - سرب - روی - قلع ....
 147. مزایده فروش سردرختی / آگهی مزایده , مزایده فروش سردرختی
 148. خلاصه آگهی مزایده فروش یک دستگاه خودرو وانت مزدا دو کابین / خلاصه آگهی مزایده،خلاصه آگهی مزایده فروش یک دستگاه خودرو وانت مزدا دو کابین
 149. مزایده سه دستگاه خودرو سواری / مزایده , مزایده سه دستگاه خودرو سواری
 150. مزایده یک دستگاه رنو مگان / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه رنو مگان
 151. خلاصه آگهی مزایده فروش یک دستگاه خودرو پرشیا / خلاصه آگهی مزایده،خلاصه آگهی مزایده فروش یک دستگاه خودرو پرشیا
 152. مناقصه راه اندازی دکوراتیو و آکوستیک سیستم کشف و اعلام حریق ... / مناقصه ، مناقصه راه اندازی دکوراتیو و آکوستیک سیستم کشف و اعلام حریق
 153. مناقصه خرید ، بارگیری و حمل تابلوهای سافت استارتر -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید ، بارگیری و حمل تابلوهای سافت استارتر -نوبت دوم
 154. مناقصه خرید ، بارگیری و حمل تابلوهای کنترل دور VSD -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید ، بارگیری و حمل تابلوهای کنترل دور VSD -نوبت دوم
 155. مناقصه راهبری و نگهداری استخر سونای بانوان ... / مناقصه ، مناقصه راهبری و نگهداری استخر سونای بانوان ...
 156. فراخوان مزایده تعداد 12 واحد از 24 واحد یک مجتمع اقامتی رفاهی خود -نوبت دوم / فراخوان مزایده , فراخوان مزایده تعداد 12 واحد از 24 واحد یک مجتمع اقامتی رفاهی خود نوبت دوم
 157. مناقصه تکمیل کارهای باقیمانده مخازن آب پرند بخش دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل کارهای باقیمانده مخازن آب پرند بخش دوم
 158. مناقصه تکمیل کارهای باقیمانده مخازن آب پرند / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل کارهای باقیمانده مخازن آب پرند
 159. مزایده فروش تعدادی از املاک تجاری اداری مسکونی زراعی / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک تجاری اداری مسکونی زراعی
 160. مزایده فروش 10 دستگاه خودرو مستعمل / مزایده ، مزایده فروش 10 دستگاه خودرو مستعمل
 161. مناقصه طراحی , ساخت , حمل , تحویل شش دستگاه جرثقیل 63 تن .... - نوبت سوم / آگهی ارزیابی کیفی ,مناقصه طراحی , ساخت , حمل , تحویل شش دستگاه جرثقیل 63 تن .... - نوبت سوم
 162. فراخوان خدمات مشاوره تامین و توزیع برق شبکه اضطراری / فراخوان ارزیابی ، فراخوان خدمات مشاوره تامین و توزیع برق شبکه اضطراری
 163. مناقصه مسیر ، شبکه توزیع ونصب انشعابات گاز روستاهای پاقلعه.... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه مسیر ، شبکه توزیع ونصب انشعابات گاز روستاهای پاقلعه...
 164. استعلام اقلام مربوط به اکچویتور ... / استعلام ، استعلام اقلام مربوط به اکچویتور ...
 165. مناقصه اجرای پروژه برق رسانی به طرح مسکن مهر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه برق رسانی به طرح مسکن مهر
 166. فراخوان خدمات بارگیری، حمل، بی خطرسازی و امحاء ، انواع پسماند و .... / فراخوان ، فراخوان خدمات بارگیری، حمل، بی خطرسازی و امحاء ، انواع پسماند و ....
 167. استعلام کارت الکترونیکی شماره مربوط به سیستم تغذیه پانل فایتینگ 96.2.23 / فرم استعلام بها, استعلام کارت الکترونیکی شماره مربوط به سیستم تغذیه پانل فایتینگ 96.2.23
 168. استعلام اکچویتور خطی زیمنس مدل GEB336.2E / استعلام ، استعلام اکچویتور خطی زیمنس مدل GEB336.2E
 169. استعلام بهای CONDUCT METER MODEL 09125=A=0020l.... / فرم استعلام , استعلام بهایCONDUCT METER MODEL 09125=A=0020 ...
 170. مزایده دو سهم مشاع از نه سهم ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده دو سهم مشاع از نه سهم ششدانگ پلاک ثبتی
 171. استعلام SOLENID VALVE LTEM:01..... / فرم استعلام , استعلام SOLENID VALVE LTEM:01....
 172. استعلام STEAM TRAP THERMODYNAMIC DISK / استعلام,استعلام STEAM TRAP THERMODYNAMIC DISK
 173. استعلام دستکش ضد اسید ساق بلند / استعلام,استعلام دستکش ضد اسید ساق بلند
 174. استعلام فیلتر هوای توربین گازی / استعلام,استعلام فیلتر هوای توربین گازی
 175. استعلام لولای درب کوپه توربین واحدهای گازی / استعلام,استعلام لولای درب کوپه توربین واحدهای گازی
 176. استعلام پکینگ گرافیتی جهت کراس فایر تیوپ سیکل ترکیبی / استعلام ، استعلام پکینگ گرافیتی جهت کراس فایر تیوپ سیکل ترکیبی
 177. استعلام سیل رینگ جهت سوت بلاور ... / فرم استعلام بها, استعلام سیل رینگ جهت سوت بلاور ...
 178. استعلام لول سوئیچ TYPE:A95 220 V ... / استعلام,استعلام لول سوئیچ TYPE:A95 220 V ...
 179. مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری مدل 93 پژو 405 / مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری مدل 93 پژو 405
 180. استعلام بهاء همسطح سازی منهولهای فاضلاب شهر اردبیل / استعلام بها , استعلام بهاء همسطح سازی منهولهای فاضلاب شهر اردبیل
 181. ا

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.2.22 در سایت

 1. فراخوان انجام خدمات تخصصی ، دفتری و عمومی واحدهای پشتیبانی / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان انجام خدمات تخصصی ، دفتری و عمومی واحدهای پشتیبانی
 2. مزایده ششدانگ زمین مساحت 6000مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 6000مترمربع
 3. مناقصه خرید 7 قلم انواع اتصالات فلزی / مناقصه, مناقصه خرید 7 قلم انواع اتصالات فلزی
 4. اصلاحیه انجام امور خدمایت و نظافتی ساختمانهای قوه قضائیه / اصلاحیه مناقصه, اصلاحیه انجام امور خدمایت و نظافتی ساختمانهای قوه قضائیه
 5. مناقصه خرید 9 قلم انواع اتصالات فلزی از سازندگان داخلی / مناقصه, مناقصه خرید 9 قلم انواع اتصالات فلزی از سازندگان داخلی
 6. مناقصه خرید کامل ACTUATOR فن هوایی / مناقصه خرید کامل ACTUATOR فن هوایی
 7. مناقصه خرید 16 قلم انواع نیپل از سازندگان داخلی / مناقصه,مناقصه خرید 16 قلم انواع نیپل از سازندگان داخلی
 8. مناقصه خرید 11 قلم انواع اتصالات فلزی از تولید کنندگان داخلی / مناقصه, مناقصه خرید 11 قلم انواع اتصالات فلزی از تولید کنندگان داخلی
 9. مناقصه 6 قلم انواع مش استراینر / مناقصه، مناقصه 6 قلم انواع مش استراینر
 10. مناقصه خرید 1 قلم انواع شیرآلات صنعتی / مناقصه, مناقصه خرید 1 قلم انواع شیرآلات صنعتی
 11. مناقصه خرید 14 قلم فلنج از تولیدکنندگان داخلی / آگهی مناقصه , مناقصه خرید 14 قلم فلنج از تولیدکنندگان داخلی
 12. مناقصه خرید دستگاه چرخاننده تیوب باندل / مناقصه خرید بدون سپرده , مناقصه خرید دستگاه چرخاننده تیوب باندل
 13. مناقصه احداث ایستگاه توت نده- نوبت دوم / مناقصه احداث ایستگاه توت نده- نوبت دوم
 14. مناقصه مراقبت و آبیاری کشت های سنواتی در طرح های بیابان زدایی نوبت دوم / فراخوان مناقصه، مناقصه مراقبت و آبیاری کشت های سنواتی در طرح های بیابان زدایی نوبت دوم
 15. مزایده یک قطعه زمین زراعی 20000متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی 20000متر نوبت اول
 16. مناقصه خرید و تجهیز یک دستگاه اتوبوس فرماندهی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید و تجهیز یک دستگاه اتوبوس فرماندهی نوبت دوم
 17. مناقصه سرویس و نگهداری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه سرویس و نگهداری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی ....
 18. فراخوان مناقصه کابل 6*6*1 / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه کابل 6*6*1 نوبت اول
 19. مناقصه واگذاری کلیه امور مر بوط به خدمات عمومی به صورت حجمی 96.02.23 / مناقصه , مناقصه واگذاری کلیه امور مر بوط به خدمات عمومی به صورت حجمی نوبت اول 96.2.23
 20. فراخوان عملیات احداث کانال اصلی ساحل نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان عملیات احداث کانال اصلی ساحل نوبت دوم
 21. مناقصه احداث فرهنگسرای حصه / مناقصه , مناقصه احداث فرهنگسرای حصه
 22. مزایده یک واحد گاوداری / مزایده,مزایده یک واحد گاوداری
 23. آگهی مناقصه اجرای شبکه فاضلاب باقیمانده نوبت دوم / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه اجرای شبکه فاضلاب باقیمانده نوبت دوم
 24. مناقصه فاز دوم مسجد در حال ساخت / آگهی مناقصه، مناقصه فاز دوم مسجد در حال ساخت
 25. مزایده واگذاری سالن ورزشی البرز - نوبت دوم / آگهی مزایده، مزایده واگذاری سالن ورزشی البرز - نوبت دوم
 26. آگهی فراخوان مناقصه عمومی پوشش سقف جایگاه زباله و عملیات خاکبرداری - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه عمومی پوشش سقف جایگاه زباله و عملیات خاکبرداری -نوبت دوم
 27. مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهری شهرک دریا و شهرک سلمان فارسی مهرشهر / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهری شهرک دریا و شهرک سلمان فارسی مهرشهر
 28. مناقصه حفاظت و حراست از اماکن اموال و تاسیسات / آگهی مناقصه, مناقصه حفاظت و حراست از اماکن اموال و تاسیسات
 29. مناقصه عمومی نگهداری , تعمیرات حوادث خطوط انتقال , شبکه توزیع .... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عمومی نگهداری , تعمیرات حوادث خطوط انتقال , شبکه توزیع ....
 30. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 72.05مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 72.05مترمربع
 31. مزایده واگذاری مغازه های جدیدالاحداث / آگهی مزایده , مزایده واگذاری مغازه های جدیدالاحداث
 32. مناقصه ترمیم زیرسازی و احداث ابنیه فنی محور کندسکوه و ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ترمیم زیرسازی و احداث ابنیه فنی محور کندسکوه و ...نوبت دوم
 33. مناقصه پروژه احداث ساختمان آتش نشانی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه پروژه احداث ساختمان آتش نشانی نوبت دوم
 34. مناقصه واگذاری فعالیتهای مشترکین آبفای شهرستان... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه واگذاری فعالیتهای مشترکین آبفای شهرستان...
 35. مناقصه پروژه عملیات اجرای فاضلاب فرودگاه... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه پروژه عملیات اجرای فاضلاب فرودگاه...
 36. مزایده ششدانگ ملک مساحت 153مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت 153مترمربع
 37. تجدید مناقصه لکه گیری راههای حوزه استحفاظی شهرستانهای ایلام-سیروان / تجد ید مناقصه,تجدید مناقصه لکه گیری راههای حوزه استحفاظی شهرستانهای ایلام-سیروان 96.02.23
 38. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی هفت فرعی از 191 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی هفت فرعی از 191 اصلی
 39. مزایده یک دستگاه تراکتور فرگوسن / مزایده,مزایده یک دستگاه تراکتور فرگوسن
 40. فراخوان خرید، نصب و راه اندازی 70 دستگاه ضبط مکالمات - نوبت دوم / فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه دو مرحله ای,فراخوان خرید، نصب و راه اندازی 70 دستگاه ضبط مکالمات -نوبت دوم
 41. مناقصه پروژه بهسازی و روکش آسفالت محور .... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه بهسازی و روکش آسفالت محور ... -نوبت دوم
 42. مزایده ملک به مساحت 22583مترمربع / مزایده,مزایده ملک به مساحت 22583مترمربع
 43. مناقصه واگذاری اجرای عملیات احداث کانال سنگی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری اجرای عملیات احداث کانال سنگی نوبت دوم
 44. مناقصه انجام امور خدمات شهری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه انجام امور خدمات شهری
 45. فراخوان انجام خدمات پیش خدمت یک و کمک کار عمومی همیار فنی - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی (ارزیابی کیفی) , فراخوان انجام خدمات پیش خدمت یک و کمک کار عمومی همیار فنی - نوبت دوم
 46. فراخوان مناقصه عمومی مربوط به انجام خدمات نگهداری از تاسیسات و سیستم تهویه ساختمان مهمانسرای 90 اتاقه / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی مربوط به انجام خدمات نگهداری از تاسیسات و سیستم تهویه ساختمان مهمانسرای 90 اتاقه
 47. فراخوان انجام خدمات لایروبی چاهها، چاهکها، تنظیفات، مرمت و نگهداری شبکه های اصلی و فرعی فاضلاب نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی,مناقصه انجام خدمات لایروبی چاهها، چاهکها، تنظیفات، مرمت و نگهداری شبکه های اصلی و فرعی فاضلاب نوبت دوم
 48. مناقصه خدمات امور تولید نفت و گاز عملیات تولید و نگهداری و تعمیرات بر روی چاهها ... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خدمات امور تولید نفت و گاز عملیات تولید و نگهداری و تعمیرات بر روی چاهها ... نوبت دوم
 49. مناقصه یک دستگاه لوله خم کن افقی هیدرولیکی دیزلی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه یک دستگاه لوله خم کن افقی هیدرولیکی دیزلی
 50. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 258.6متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 258.6متر
 51. فراخوان ارزیابی کیفی انجام عملیات ساختمانی و تاسیساتی طرح دائم ایستگاه برق ۴۰۰ کیلوولت باغملک نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی انجام عملیات ساختمانی و تاسیساتی طرح دائم ایستگاه برق ۴۰۰ کیلوولت باغملک نوبت دوم
 52. مناقصه انجام خدمات مورد نیاز واحدهای تعمیرات عمومی / فراخوان مناقصه , انجام خدمات مورد نیاز واحدهای تعمیرات عمومی
 53. مزایده اجاره مغازه های بازارچه96.2.23 / مزایده , مزایده اجاره مغازه های بازارچه 96.2.23
 54. مناقصه تامین نیروی انسانی واحدهای خدماتی- نوبت دوم / مناقصه تامین نیروی انسانی واحدهای خدماتی - نوبت دوم
 55. فراخوان مناقصه تعویض پوسته برج قدیم هیدروژن سولفوره زدای - نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه تعویض پوسته برج قدیم هیدروژن سولفوره زدای - نوبت دوم
 56. مناقصه انجام خدمات حراست و نگهبانی در ناحیه دو صنعتی فاز 3 - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات حراست و نگهبانی در ناحیه دو صنعتی فاز 3 - نوبت دوم
 57. مزایده تعداد دو دستگاه قیان سنگی / مزایده تعداد دو دستگاه قیان سنگی
 58. فراخوان مناقصه عمومی انجام خدمات تنظیفات و آبدارخانه های اداره نگهداری و تعمیرات - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی انجام خدمات تنظیفات و آبدارخانه های اداره نگهداری و تعمیرات -نوبت دوم
 59. تجدید مزایده اجاره یک باب سالن ورزشی .. / مزایده ، تجدید مزایده اجاره یک باب سالن ورزشی ..
 60. مزایده فروش املاک مازاد بانک 96.2.23 / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بانک 96.2.23
 61. مناقصه اجرای پروژه طراحی، خرید، ساخت و نصب و راه اندازی تجهیزات سردخانه - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه طراحی، خرید، ساخت و نصب و راه اندازی تجهیزات سردخانه -نوبت دوم
 62. فراخوان مناقصه اجرای بخشی از اسکلت فلزی مصلی ویس - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ، فراخوان مناقصه اجرای بخشی از اسکلت فلزی مصلی ویس - نوبت دوم
 63. فراخوان مناقصه عمومی نیروی انسانی جهت انجام خدمات روابط عمومی ، عکاسی -نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه عمومی نیروی انسانی جهت انجام خدمات روابط عمومی ، عکاسی - نوبت دوم
 64. مناقصه اجرای پروژه ایجاد و توسعه معابر شهری شهر / مناقصه اجرای پروژه ایجاد و توسعه معابر شهری شهر
 65. مزایده 14 عدد فضای تبلیغاتی بالای سایبان ایستگاه های تاکسی .... / آگهی مزایده عمومی, مزایده 14 عدد فضای تبلیغاتی بالای سایبان ایستگاه های تاکسی ....
 66. مناقصه پروژه تامین برق روستایی شهرستان ایذه فاز 1 / مناقصه پروژه تامین برق روستایی شهرستان ایذه فاز 1 نوبت اول
 67. مناقصه عمومی واگذاری حجمی زمانی اداره امور انبارهای نفت ماهشهر / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عمومی واگذاری حجمی زمانی اداره امور انبارهای نفت ماهشهر
 68. مناقصه تامین نیروی انسانی نوبت دوم / مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی نوبت دوم
 69. مناقصه اجرای پروژه های قطع و وصل و وصول مطالبات اشتراکهای برق- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پروژه های قطع و وصل و وصول مطالبات اشتراکهای برق- نوبت دوم
 70. مناقصه حفاظت فیزیکی و حراست - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه حفاظت فیزیکی و حراست - نوبت دوم
 71. مزایده مقدار حدود 400 تن ضایعات آهن و .... / آگهی مزایده , مزایده مقدار حدود 400 تن ضایعات آهن و ....
 72. مناقصه سندپلاست و رنگ آمیزی یک فروند لندینگ کرافیت 1200 تنی / آگهی مناقصه , مناقصه سندپلاست و رنگ آمیزی یک فروند لندینگ کرافیت 1200 تنی
 73. مناقصه تعمیرات و تعویض ورق یک فروند لندینگ کرافت 1200 تنی / آگهی مناقصه , مناقصه تعمیرات و تعویض ورق یک فروند لندینگ کرافت 1200 تنی
 74. مناقصه اجرای روکش آسفالت خیابان ها / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای روکش آسفالت خیابان ها
 75. مناقصه حراست آرامستانها، آرامستان باغ رحمت و ساختمان اداری و تامین نیروی انسانی و اداری / مناقصه حراست آرامستانها، آرامستان باغ رحمت و ساختمان اداری و تامین نیروی انسانی و اداری
 76. مزایده اجاره بهره برداری موقت از محل رستوران پارک تئبا ذئن / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره بهره برداری موقت از محل رستوران پار نوبت دوم
 77. مزایده فروش زیرزمین شماره 101 فرعی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش زیرزمین شماره 101 فرعی نوبت دوم
 78. فراخوان تهیه طرح ساماندهی ترافیک شهر / فراخوان ، فراخوان تهیه طرح ساماندهی ترافیک شهر
 79. مزایده ساخت و نصب تابلوهای تبلیغاتی- نوبت دوم / آگهی مزایده,مزایده ساخت و نصب تابلوهای تبلیغاتی- نوبت دوم
 80. آگهی مناقصه عمومی پروژه بهسازی ومناسب سازی جداره های مجاور تصفیه خانه ملی / آگهی مناقصه عمومی، آگهی مناقصه عمومی پروژه بهسازی ومناسب سازی جداره های مجاور تصفیه خانه ملی
 81. فراخوان انجام خدمات حراست و نگهبانی در ناحیه دو صنعتی فاز 2 نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان انجام خدمات حراست و نگهبانی در ناحیه دو صنعتی فاز 2 نوبت دوم
 82. مناقصه عملیات کاشت درخت در معابر سطح شهر نوبت دوم / مناقصه عملیات کاشت درخت در معابر سطح شهر نوبت دوم
 83. مناقصه عملیات احداث و نگهداری فضای سبز باغ گلها نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات احداث و نگهداری فضای سبز باغ گلها نوبت دوم
 84. فراخوان ساخت و نصب بیلبوردهای تبلیغاتی نوبت دوم / فراخوان ,فراخوان ساخت و نصب بیلبوردهای تبلیغاتی نوبت دوم
 85. مناقصه ترمیم روسازی و اجرای روکش و همسطح سازی منهول نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ترمیم روسازی و اجرای روکش و همسطح سازی منهول نوبت دوم
 86. مزایده سواری وانت مزدا مدل 1382 / مزایده سواری وانت مزدا مدل 1382
 87. فراخوان مناقصه نصب و راه اندازی تجهیزات علائم ایستگاهی و بلاک میانی تجدید / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه نصب و راه اندازی تجهیزات علائم ایستگاهی و بلاک میانی تجدید
 88. مناقصه تهیه مصالح و اجرای بخشی از شبکه جمع آوری و خط انتقال فاضلاب نوبت دوم / مناقصه تهیه مصالح و اجرای بخشی از شبکه جمع آوری و خط انتقال فاضلاب نوبت دوم
 89. مناقصه انجام کلیه عملیاعت مربوط به رنگزنی ماشین های تولیدی / مناقصه , مناقصه انجام کلیه عملیاعت مربوط به رنگزنی ماشین های تولیدی
 90. تجدید مناقصه انجام خدمات نظافت و باربری ساختمانهای پستی، توزیع و راننده تجدید 96.02.23 / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه انجام خدمات نظافت و باربری ساختمانهای پستی، توزیع و راننده تجدید 96.02.23
 91. مزایده ملک به پلاکهای ثبتی 1170 فرعی از شش اصلی / مزایده,مزایده ملک به پلاکهای ثبتی 1170 فرعی از شش اصلی
 92. مناقصه خرید انواع یونیت و SFP های سیستم S385-ZTE / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید انواع یونیت و SFP های سیستم S385-ZTE نوبت اول
 93. مناقصه انجام خدمات تشکیل اکیپ های گشت و کنترل منابع آب حوضه دریاچه / مناقصه , مناقصه انجام خدمات تشکیل اکیپ های گشت و کنترل منابع آب حوضه دریاچه نوبت اول
 94. مناقصه واگذاری اجرای پروژه جدولگذاری شوارع و معابر نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری اجرای پروژه جدولگذاری شوارع و معابر نوبت دوم
 95. مناقصه خرید انواع کابل خودنگهدار آلومینیومی و ... تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید انواع کابل خودنگهدار آلومینیومی و ... تجدید نوبت دوم
 96. مناقصه کلیه امور خدماتی شهرداری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه کلیه امور خدماتی شهرداری
 97. مزایده نگهداری و مدیریت فروش گاز CNG ... نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده نگهداری و مدیریت فروش گاز CNG ... نوبت دوم
 98. مناقصه احداث و نگهداری فضای سبز مرحله اول نوبت دوم / آگهی مناقصه آزاد عمومی , مناقصه احداث و نگهداری فضای سبز مرحله اول نوبت دوم
 99. مزایده فروش یکدستگاه تزریق پلاستیک پولاد 240 تن / اگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه تزریق پلاستیک پولاد 240 تن
 100. مزایده واگذاری به اجاره غرفه های شهرداری - مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره غرفه های شهرداری -مرحله دوم نوبت دوم
 101. مناقصه چاپ بنر و فلکس - مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه چاپ بنر و فلکس - مرحله دوم نوبت دوم
 102. مناقصه تأمین نیروی انسانی خدماتی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تأمین نیروی انسانی خدماتی
 103. مزایده واگذاری مجموعه تالارهای مجلل / مزایده , مزایده واگذاری مجموعه تالارهای مجلل
 104. مزایده فروش تعدادی تیرآهن H مازاد / مزایده,مزایده فروش تعدادی تیرآهن H مازاد
 105. مزایده اپارتمان به مساحت 91.25متر / مزایده,مزایده اپارتمان به مساحت 91.25متر
 106. آگهی مناقصه خرید نخ BCF / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه خرید نخ BCF
 107. مزایده بزرگ املاک مازاد سیستم بانکی کشور 96.2.23 / مزایده,مزایده بزرگ املاک مازاد سیستم بانکی کشور 96.2.23
 108. فراخوان مناقصه خرید تجهیزات صاعقه گیر ایستگاه های دائم / فراخوان مناقصه یک مرحله ای خرید تجهیزات صاعقه گیر ایستگاه های دائم
 109. مزایده فروش املاک مازاد بانک ملی ایران شماره 96.2 / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بانک ملی ایران شماره 96.2
 110. مناقصه انجام خدمات حفظ و حراست خط انتقال آب....نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات حفظ و حراست خط انتقال آب....نوبت دوم
 111. مناقصه عملیات تکمیلی مخازن روباز و محوطه سازی تلمبه خانه ام الدبس ....نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات تکمیلی مخازن روباز و محوطه سازی تلمبه خانه ام الدبس ....نوبت دوم
 112. مناقصه تامین انواع جعبه مقوایی، جعبه لمینتی، کارتن قهوه ای، نایلون / آگهی مناقصه, مناقصه تامین انواع جعبه مقوایی، جعبه لمینتی، کارتن قهوه ای، نایلون
 113. مناقصه تامین تجهیزات، اقلام و کالاهای مورد نیاز راه اندازی و بهره برداری / فراخوان دعوت به همکاری, مناقصه تامین تجهیزات، اقلام و کالاهای مورد نیاز راه اندازی و بهره برداری
 114. مزایده یک قطعه زمین باغ مرکبات 1005متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین باغ مرکبات 1005متر
 115. مناقصه خرید، نصب و پیاده سازی سامانه مدیریت دارایی و بدهی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید، نصب و پیاده سازی سامانه مدیریت دارایی و بدهی
 116. مزایده فروش اقلام ضایعاتی از قبیل کامپاند، رک، فابریک و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش اقلام ضایعاتی از قبیل کامپاند، رک، فابریک و ...
 117. مناقصه پروژه خرید و نصب 2 دستگاه سیستم پایش آنلاین / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه خرید و نصب 2 دستگاه سیستم پایش آنلاین
 118. مناقصه نگهداری فضای سبز، تاسیسات و حیات وحش / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری فضای سبز، تاسیسات و حیات وحش
 119. فراخوان پروژه تکمیل رینگ شهری - نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان پروژه تکمیل رینگ شهری - نوبت دوم
 120. فراخوان مناقصه زیرسازی و آسفالت کوچه- نوبت دوم / فراخوان مناقصه زیرسازی و آسفالت کوچه- نوبت دوم
 121. واگذاری حجمی انجام خدمات پشتیبانی ، فضای سبز - نوبت دوم / واگذاری حجمی انجام خدمات پشتیبانی ، فضای سبز - نوبت دوم
 122. مزایده ششدانگ پلاک 149 فرعی از 52 فرعی بخش سه / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 149 فرعی از 52 فرعی بخش سه
 123. مناقصه اجرای کانال / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای کانال
 124. مزایده یکباب مغازه همکف بیست و هشت متر / مزایده,مزایده یکباب مغازه همکف بیست و هشت متر
 125. مناقصه ماشینکاری قطعات چدنی / مناقصه ماشینکاری قطعات چدنی
 126. مزایده فروش تعداد 22 دستگاه وسایط نقلیه (سبک ، سنگین).... مرحله دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش تعداد 22 دستگاه وسایط نقلیه (سبک ، سنگین).... مرحله دوم
 127. مناقصه عملیات اصلاح 4500 فقره انشعاب آب و اجرای اتصال آبدار ... تجدید / تجدید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه عملیات اصلاح 4500 فقره انشعاب آب و اجرای اتصال آبدار ... تجدید
 128. مناقصه خرید دستگاه XRF (WDX) / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید دستگاه XRF (WDX)
 129. مزایده اجاره پارکینگ اتومبیل و یکباب مغازه / مزایده عمومی , مزایده اجاره پارکینگ اتومبیل و یکباب مغازه
 130. مناقصه عملیات سالیانه بسته بندی بخشی از محصولات / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات سالیانه بسته بندی بخشی از محصولات
 131. مناقصه تامین بخشی از نیروی انسانی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین بخشی از نیروی انسانی
 132. مزایده فروش مقدار 20000 تن مخلوط رودخانه ای دپو شده 96.2.23 / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول , مزایده فروش مقدار 20000 تن مخلوط رودخانه ای دپو شده 96.2.23
 133. مزایده فروش اقلام اسکرپ شده ذوبی و ضایعاتی.... / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش اقلام اسکرپ شده ذوبی و ضایعاتی....
 134. مزایده فروش اقلام مستعمل و ضایعاتی / آگهی مزایده , مزایده فروش اقلام مستعمل و ضایعاتی
 135. مزایده فروش 2 دستگاه خودرو نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش 2 دستگاه خودرو نوبت دوم
 136. مزایده فروش یک واحد تجاری به مساحت 48.5مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یک واحد تجاری به مساحت 48.5مترمربع نوبت دوم
 137. مناقصه جذب پیمانکار طبخ غذا / مناقصه , مناقصه جذب پیمانکار طبخ غذا
 138. پیمانکار اجرای عملیات جوش لوله پلی اتیلن تک جداره / مناقصه , پیمانکار اجرای عملیات جوش لوله پلی اتیلن تک جداره
 139. مناقصه خرید تعدادی دستگاه پرس ضربه ای 100 تن و 120 تن / آگهی مناقصه , مناقصه خرید تعدادی دستگاه پرس ضربه ای 100 تن و 120 تن
 140. مزایده فروش محصول سردرختی انگور / آگهی مزایده , مزایده فروش محصول سردرختی انگور
 141. مناقصه ایاب و ذهاب پرسنل / آگهی مناقصه , مناقصه ایاب و ذهاب پرسنل
 142. مناقصه سفارش و عقد قرارداد طبخ و توزیع غذا / آگهی مناقصه , مناقصه سفارش و عقد قرارداد طبخ و توزیع غذا
 143. مناقصه خرید ، حمل و پخش آسفالت با فینیشر / آگهی مناقصه , مناقصه خرید ، حمل و پخش آسفالت با فینیشر ....
 144. مزایده عرصه و اعیان یکباب مغازه تجاری / خلاصه آگهی مزایده , مزایده عرصه و اعیان یکباب مغازه تجاری
 145. مناقصه تهیه صبحانه و ناهار پرسنل.... / آگهی مناقصه , مناقصه تهیه صبحانه و ناهار پرسنل....
 146. شناسایی تامین کنندگان مواد اولیه سدیم - کلسیم - سرب - روی - قلع .... / آگهی شناسایی تامین کنندگان , شناسایی تامین کنندگان مواد اولیه سدیم - کلسیم - سرب - روی - قلع ....
 147. مزایده فروش سردرختی / آگهی مزایده , مزایده فروش سردرختی
 148. خلاصه آگهی مزایده فروش یک دستگاه خودرو وانت مزدا دو کابین / خلاصه آگهی مزایده،خلاصه آگهی مزایده فروش یک دستگاه خودرو وانت مزدا دو کابین
 149. مزایده سه دستگاه خودرو سواری / مزایده , مزایده سه دستگاه خودرو سواری
 150. مزایده یک دستگاه رنو مگان / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه رنو مگان
 151. خلاصه آگهی مزایده فروش یک دستگاه خودرو پرشیا / خلاصه آگهی مزایده،خلاصه آگهی مزایده فروش یک دستگاه خودرو پرشیا
 152. مناقصه راه اندازی دکوراتیو و آکوستیک سیستم کشف و اعلام حریق ... / مناقصه ، مناقصه راه اندازی دکوراتیو و آکوستیک سیستم کشف و اعلام حریق
 153. مناقصه خرید ، بارگیری و حمل تابلوهای سافت استارتر -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید ، بارگیری و حمل تابلوهای سافت استارتر -نوبت دوم
 154. مناقصه خرید ، بارگیری و حمل تابلوهای کنترل دور VSD -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید ، بارگیری و حمل تابلوهای کنترل دور VSD -نوبت دوم
 155. مناقصه راهبری و نگهداری استخر سونای بانوان ... / مناقصه ، مناقصه راهبری و نگهداری استخر سونای بانوان ...
 156. فراخوان مزایده تعداد 12 واحد از 24 واحد یک مجتمع اقامتی رفاهی خود -نوبت دوم / فراخوان مزایده , فراخوان مزایده تعداد 12 واحد از 24 واحد یک مجتمع اقامتی رفاهی خود نوبت دوم
 157. مناقصه تکمیل کارهای باقیمانده مخازن آب پرند بخش دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل کارهای باقیمانده مخازن آب پرند بخش دوم
 158. مناقصه تکمیل کارهای باقیمانده مخازن آب پرند / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل کارهای باقیمانده مخازن آب پرند
 159. مزایده فروش تعدادی از املاک تجاری اداری مسکونی زراعی / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک تجاری اداری مسکونی زراعی
 160. مزایده فروش 10 دستگاه خودرو مستعمل / مزایده ، مزایده فروش 10 دستگاه خودرو مستعمل
 161. مناقصه طراحی , ساخت , حمل , تحویل شش دستگاه جرثقیل 63 تن .... - نوبت سوم / آگهی ارزیابی کیفی ,مناقصه طراحی , ساخت , حمل , تحویل شش دستگاه جرثقیل 63 تن .... - نوبت سوم
 162. فراخوان خدمات مشاوره تامین و توزیع برق شبکه اضطراری / فراخوان ارزیابی ، فراخوان خدمات مشاوره تامین و توزیع برق شبکه اضطراری
 163. مناقصه مسیر ، شبکه توزیع ونصب انشعابات گاز روستاهای پاقلعه.... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه مسیر ، شبکه توزیع ونصب انشعابات گاز روستاهای پاقلعه...
 164. استعلام اقلام مربوط به اکچویتور ... / استعلام ، استعلام اقلام مربوط به اکچویتور ...
 165. مناقصه اجرای پروژه برق رسانی به طرح مسکن مهر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه برق رسانی به طرح مسکن مهر
 166. فراخوان خدمات بارگیری، حمل، بی خطرسازی و امحاء ، انواع پسماند و .... / فراخوان ، فراخوان خدمات بارگیری، حمل، بی خطرسازی و امحاء ، انواع پسماند و ....
 167. استعلام کارت الکترونیکی شماره مربوط به سیستم تغذیه پانل فایتینگ 96.2.23 / فرم استعلام بها, استعلام کارت الکترونیکی شماره مربوط به سیستم تغذیه پانل فایتینگ 96.2.23
 168. استعلام اکچویتور خطی زیمنس مدل GEB336.2E / استعلام ، استعلام اکچویتور خطی زیمنس مدل GEB336.2E
 169. استعلام بهای CONDUCT METER MODEL 09125=A=0020l.... / فرم استعلام , استعلام بهایCONDUCT METER MODEL 09125=A=0020 ...
 170. مزایده دو سهم مشاع از نه سهم ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده دو سهم مشاع از نه سهم ششدانگ پلاک ثبتی
 171. استعلام SOLENID VALVE LTEM:01..... / فرم استعلام , استعلام SOLENID VALVE LTEM:01....
 172. استعلام STEAM TRAP THERMODYNAMIC DISK / استعلام,استعلام STEAM TRAP THERMODYNAMIC DISK
 173. استعلام دستکش ضد اسید ساق بلند / استعلام,استعلام دستکش ضد اسید ساق بلند
 174. استعلام فیلتر هوای توربین گازی / استعلام,استعلام فیلتر هوای توربین گازی
 175. استعلام لولای درب کوپه توربین واحدهای گازی / استعلام,استعلام لولای درب کوپه توربین واحدهای گازی
 176. استعلام پکینگ گرافیتی جهت کراس فایر تیوپ سیکل ترکیبی / استعلام ، استعلام پکینگ گرافیتی جهت کراس فایر تیوپ سیکل ترکیبی
 177. استعلام سیل رینگ جهت سوت بلاور ... / فرم استعلام بها, استعلام سیل رینگ جهت سوت بلاور ...
 178. استعلام لول سوئیچ TYPE:A95 220 V ... / استعلام,استعلام لول سوئیچ TYPE:A95 220 V ...
 179. مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری مدل 93 پژو 405 / مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری مدل 93 پژو 405
 180. استعلام بهاء همسطح سازی منهولهای فاضلاب شهر اردبیل / استعلام بها , استعلام بهاء همسطح سازی منهولهای فاضلاب شهر اردبیل
 181. ا

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.2.21 در سایت

 1. مناقصه اجرای موزائیک فرش در محوطه سازمان -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای موزائیک فرش در محوطه سازمان -نوبت دوم
 2. آگهی فراخوان عمومی شناسایی ارائه خدمات آموزشی / آگهی فراخوان عمومی شناسایی ،آگهی فراخوان عمومی شناسایی ارائه خدمات آموزشی
 3. مزایده میزان 55 هزار متریک تن کنسانتره سنگ آهن 96.2.21 / آگهی مزایده عمومی, مزایده میزان 55 هزار متریک تن کنسانتره سنگ آهن 96.2.21
 4. مناقصه خرید فلنج و مخازن آب خودرو آتش نشانی نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه خرید فلنج و مخازن آب خودرو آتش نشانی نوبت دوم
 5. مناقصه ساخت یک نوع قطعه صنعتی ..... نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه ساخت یک نوع قطعه صنعتی ..... نوبت دوم
 6. فراخوان انجام پروژه به روزرسانی سیستم کنترل واحد میترپرووینگ نوبت دوم / فراخوان , فراخوان انجام پروژه به روزرسانی سیستم کنترل واحد میترپرووینگ نوبت دوم
 7. مناقصه خرید خدمات ماشینکاری کولاس و حامل کولاس نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه خرید خدمات ماشینکاری کولاس و حامل کولاس نوبت دوم
 8. مزایده 59 درصد فروش سهام - نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده 59 درصد فروش سهام - نوبت دوم
 9. مناقصه خرید و توزیع غذای پرسنل / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید و توزیع غذای پرسنل
 10. مناقصه اجرای پروژه طراحی، خرید، ساخت و نصب و راه اندازی تجهیزات سردخانه نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه طراحی، خرید، ساخت و نصب و راه اندازی تجهیزات سردخانه نوبت دوم
 11. فراخوان خدمات مشاوره نظارت بر بهره برداری ، نگهداری ، تعمیرات و شرکت در بازار برق نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی ، فراخوان خدمات مشاوره نظارت بر بهره برداری ، نگهداری ، تعمیرات و شرکت در بازار برق نوبت دوم
 12. مناقصه خرید و نصب برج های خط 400 کیلوولت نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای,مناقصه خرید و نصب برج های خط 400 کیلوولت نوبت دوم
 13. فراخوان تامین نیروی انسانی ، نظافت فضای اداری و ... / فراخوان انتخاب پیمانکار ، فراخوان تامین نیروی انسانی ، نظافت فضای اداری و ...
 14. مناقصه خرید تیوب باندل tube bundle نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه خرید تیوب باندل tube bundle نوبت دوم
 15. مزایده ششدانگ اپارتمان بخش ده مشهد تجدید / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان بخش ده مشهد تجدید
 16. مزایده 14 سهم مشاع از 88 سهم ششدانگ ملک / مزایده,مزایده 14 سهم مشاع از 88 سهم ششدانگ ملک
 17. تجدید مزایده تعداد 18 قلم لوازم منزل کارکرده / تجدید مزایده تعداد 18 قلم لوازم منزل کارکرده
 18. مزایده 73.8 سهم مشاع از 500 سهم مشاع از 1000 سهم مشاع پلاک / مزایده,مزایده 73.8 سهم مشاع از 500 سهم مشاع از 1000 سهم مشاع پلاک
 19. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 204 متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 204 متر
 20. مناقصه امور کارگاه های مکانیکی ، سرویسکاری ، باطریسازی و آپاراتی ماشین آلات / مناقصه امور کارگاه های مکانیکی ، سرویسکاری ، باطریسازی و آپاراتی ماشین آلات
 21. فراخوان مناقصه خرید ، حمل ، تخلیه ، نصب و راه اندازی 13 دستگاه دیزل ژنراتور....نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی , فراخوان مناقصه خرید ، حمل ، تخلیه ، نصب و راه اندازی 13 دستگاه دیزل ژنراتور....نوبت دوم
 22. مزایده واحد تجاری پیش خریداری شده / مزایده,مزایده واحد تجاری پیش خریداری شده
 23. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش نه مشهد تجدید / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش نه مشهد تجدید
 24. مزایده 630.2 هزارم یک دانگ مشاع از سرقفلی مغازه / مزایده,مزایده 630.2 هزارم یک دانگ مشاع از سرقفلی مغازه
 25. مناقصه واگذاری امور خدمات کشاورزی (حجمی) مزرعه ، گاوداری.... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور خدمات کشاورزی (حجمی) مزرعه ، گاوداری....
 26. فراخوان مناقصه راهبری ، نگهداری و بهره برداری موتورخانه های شهرک ... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه راهبری ، نگهداری و بهره برداری موتورخانه های شهرک ... نوبت دوم
 27. مناقصه مجتمع آبرسانی قدمگاه.... / مناقصه های عمومی یک مرحله ای , مناقصه مجتمع آبرسانی قدمگاه....
 28. مزایده تعداد 2500 عدد انواع پایه های سیمانی اسقاط تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی ، مزایده تعداد 2500 عدد انواع پایه های سیمانی اسقاط تجدید
 29. مناقصه خرید لوازم نوسازی انشعابات آب تجدید نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید لوازم نوسازی انشعابات آب تجدید نوبت دوم
 30. فراخوان اجرای پروژه شبکه فشار متوسط شهرک صنعتی تجدید - نوبت دوم / فراخوان تجدید ارزیابی، فراخوان اجرای پروژه شبکه فشار متوسط شهرک صنعتی تجدید - نوبت دوم
 31. مزایده یک قطعه زمین زراعی 4130متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی 4130متر
 32. مناقصه خرید 102 دستگاه برقگیر 63 کیلو ولت... - نوبت دوم / فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه، ارزیابی کیفی مناقصه خرید خرید 102 دستگاه برقگیر 63 کیلو ولت... -نوبت دوم
 33. مزایده فروش سهام شرکت صنایع مفتولی آذر مرحله دوم / آگهی مزایده اموال غیر منقول , مزایده فروش سهام شرکت صنایع مفتولی آذر مرحله دوم
 34. مزایده فروش سهام مرحله دوم / آگهی مزایده اموال غیر منقول , مزایده فروش سهام مرحله دوم
 35. مزایده اپارتمان مسکونی مساحت 70.1متر / مزایده,مزایده اپارتمان مسکونی مساحت 70.1متر
 36. مزایده ملک توقیفی خانه مسکونی 147.18متر / مزایده,مزایده ملک توقیفی خانه مسکونی 147.18متر
 37. مناقصه خرید آب غیر شرب جهت آبیاری فضای سبز - تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه خرید آب غیر شرب جهت آبیاری فضای سبز - تجدید
 38. مزایده یخ در قالب 25 کیلویی -نوبت دوم / مزایده , مزایده یخ در قالب 25 کیلویی نوبت دوم
 39. مناقصه عمومی تهیه و تامین خرید 2 دستگاه کلیدخانه 24 کیلوولت با قابلیت حمل و نقل / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عمومی تهیه و تامین خرید 2 دستگاه کلیدخانه 24 کیلوولت با قابلیت حمل و نقل
 40. فراخوان طراحی و تولید نماد و سوغات های فرهنگی / آگهی فراخوان, فراخوان طراحی و تولید نماد و سوغات های فرهنگی
 41. مناقصه خدمات رفت و روب فضای سبز / مناقصه, مناقصه خدمات رفت و روب فضای سبز
 42. مزایده واگذاری غرفه های تجاری پارک کودک به صورت اجاره / مزایده, مزایده واگذاری غرفه های تجاری پارک کودک به صورت اجاره
 43. مزایده پلاک ششدانگ سند به شماره فرعی 5552 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ششدانگ سند به شماره فرعی 5552 اصلی
 44. مزایده سه دستگاه خودرو پژو / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده سه دستگاه خودرو پژو
 45. مناقصه تامین خودرو- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین خودرو- نوبت دوم
 46. مزایده اتومبیل سواری کرایه سیستم تویوتا ilX / مزایده, مزایده اتومبیل سواری کرایه سیستم تویوتا ilX
 47. مناقصه مقداری لوله چدن داکتیو قطر 400 ... - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه مقداری لوله چدن داکتیو قطر 400 ... - نوبت دوم
 48. تجدید مناقصه خرید (تهیه)، بسته بندی ، بارگیری ، حمل و باراندازی لوله فولادی اسپیرال / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه خرید (تهیه)، بسته بندی ، بارگیری ، حمل و باراندازی لوله فولادی اسپیرال
 49. مزایده فروش خودرو وانت نیسان مدل 1361 / آگهی مزایده اموال غیر منقول , مزایده فروش خودرو وانت نیسان مدل 1361
 50. مزایده چهار دستگاه کولر اوجنرال مستعمل / آگهی مزایده، مزایده چهار دستگاه کولر اوجنرال مستعمل
 51. فراخوان اولین جشنواره سراسری شکوه ایستادگی96.2.21 / فراخوان اولین جشنواره سراسری شکوه ایستادگی96.2.21
 52. مناقصه جمع آوری و امحاء زباله و تنظیفات / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه جمع آوری و امحاء زباله و تنظیفات
 53. مزایده پلاک ثبتی 120 فرعی از 72 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 120 فرعی از 72 اصلی
 54. مزایده 6000 سهم مشاع از ششدانگ پلاک 6316 فرعی / مزایده,مزایده 6000 سهم مشاع از ششدانگ پلاک 6316 فرعی
 55. مزایده فروش یکصد هزار تن سرباره / آگهی مزایده فروش اموال منقول , مزایده فروش یکصد هزار تن سرباره
 56. اگهی مزایده واگذاری باس واش تمام اتوماتیک / آگهی مزایده ، مزایده واگذاری باس واش تمام اتوماتیک
 57. مناقصه انجام امور پشتیبانی (نگهبان، خدماتی و راننده) نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور پشتیبانی (نگهبان، خدماتی و راننده) نوبت دوم
 58. مزایده جایگاه توزیع CNG / آگهی مزایده, مزایده جایگاه توزیع CNG
 59. مزایده یک قطعه ملک به مساحت 290متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه ملک به مساحت 290متر نوبت دوم
 60. مزایده سند مالکیت پلاک با عرصه 275 متر / مزایده,مزایده سند مالکیت پلاک با عرصه 275 متر
 61. آگهی مناقصه خرید بوستر پمپهای آتش نشانی ساختمان اداری -نوبت دوم / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه خرید بوستر پمپهای آتش نشانی ساختمان اداری -نوبت دوم
 62. مناقصه اجرای پروژه تهیه مدل مرجع معماری سازمانی / مناقصه اجرای پروژه تهیه مدل مرجع معماری سازمانی
 63. مزایده ملک مشاعی بخش 18 ثبت بهشهر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مشاعی بخش 18 ثبت بهشهر نوبت اول
 64. مناقصه اجاره ماشین آلات / آگهی مناقصه ,مناقصه اجاره ماشین آلات
 65. مزایده یک خط تلفن همراه به شماره 09121858242 / مزایده یک خط تلفن همراه به شماره 09121858242
 66. مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 / مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 405
 67. مناقصه اجرای پروژه های قطع و وصل و وصول مطالبات اشتراکهای برق / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پروژه های قطع و وصل و وصول مطالبات اشتراکهای برق
 68. اصلاحیه مناقصه بهسازی و زیرسازی و آسفالت معابر / اصلاحیه مناقصه ، مناقصه بهسازی و زیرسازی و آسفالت معابر
 69. مزایده دو قطعه زمین جهت نصب و بهره برداری کیوسک - مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی ,مزایده مزایده دو قطعه زمین جهت نصب و بهره برداری کیوسک - مرحله دوم نوبت دوم
 70. مناقصه خرید و پخش آسفالت / آگهی مناقصه، مناقصه خرید و پخش آسفالت
 71. مناقصه بهسازی و زیرسازی و آسفالت معابر / مناقصه ، مناقصه بهسازی و زیرسازی و آسفالت معابر
 72. آگهی مناقصه تجهیزات و اجرای تاسیسات برقی و روشنایی / آگهی مناقصه،آگهی مناقصه یک مرحله ای تجهیزات و اجرای تاسیسات برقی و روشنایی
 73. مزایده واگذاری به صورت اجاره پارکینگ نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی ,مزایده واگذاری به صورت اجاره پارکینگ نوبت دوم
 74. مزایده سرقفلی ملکیت تجاری کلاسه شماره 960071 نوبت اول / مزایده,مزایده سرقفلی ملکیت تجاری کلاسه شماره 960071 نوبت اول
 75. مزایده ساختمان یک طبقه بخش نه ابادان نوبت اول / مزایده,مزایده ساختمان یک طبقه بخش نه ابادان نوبت اول
 76. مزایده بنای تجاری یک طبقه ای 26.25متر / مزایده,ممزایده بنای تجاری یک طبقه ای 26.25متر
 77. مناقصه خرید آسفالت جهت لکه گیری معابر سطح شهر... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید آسفالت جهت لکه گیری معابر سطح شهر... نوبت دوم
 78. خلاصه مزایده اجاره زمین مزروعی / خلاصه مزایده اجاره زمین مزروعی
 79. مزایده اجاره پارکینگ- نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی,مزایده اجاره پارکینگ- نوبت دوم
 80. مزایده ساماندهی و کنترل ترافیک از طریق پارکبان - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی,مزایده ساماندهی و کنترل ترافیک از طریق پارکبان - نوبت دوم
 81. فراخوان PART FOR RECYCLE &RESIDUE COMPRESSOR نوبت دوم / آگهی فراخوان , فراخوان PART FOR RECYCLE &RESIDUE COMPRESSOR نوبت دوم
 82. اصلاحیه مناقصه واگذاری بخشهای خدماتی - نقلیه و موتوری - تاسیسات و فضای سبز / اصلاحیه, مناقصه واگذاری بخشهای خدماتی - نقلیه و موتوری - تاسیسات و فضای سبز
 83. مناقصه عمومی مناقصه عمومی جهت اجرای عملیات قیرپاشی و روکش آسفالت در سطح شهر / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی جهت اجرای عملیات قیرپاشی و روکش آسفالت در سطح شهر
 84. مناقصه نسبت به اجاره لودر و کامیون ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نسبت به اجاره لودر و کامیون ...
 85. مزایده فروش 8 قطعه زمین.3 واحد تجاری.1 واحد خدماتی / مزایده,مزایده فروش 8 قطعه زمین.3 واحد تجاری.1 واحد خدماتی
 86. تجدید مزایده اجاره زمینی به مساحت تقریبی 300 متر مربع در پارک ایمان / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده اجاره زمینی به مساحت تقریبی 300 متر مربع در پارک ایمان
 87. مناقصه اجرای لکه گیری آسفالت معابر شهر پرند / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای لکه گیری آسفالت معابر شهر پرند
 88. مزایده فروش سهام / مزایده فروش سهام
 89. مزایده واحدهای مسکونی دو واحده در پروژه 26 واحدی مسکن مهر / مزایده,مزایده واحدهای مسکونی دو واحده در پروژه 26 واحدی مسکن مهر
 90. مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پژو تیپ پارس / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پژو تیپ پارس
 91. مزایده مشارکت در سرمایه گذاری معدن شهرداری تجدید / آگهی تجدید مزایده , مزایده مشارکت در سرمایه گذاری معدن شهرداری تجدید
 92. مزایده بال پاراگلایدر ، صندلی پارگلایدر / مزایده, مزایده بال پاراگلایدر ، صندلی پارگلایدر
 93. مزایده ششدانگ یکباب واحد تجاری به پلاک 57028 نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب واحد تجاری به پلاک 57028 نوبت اول
 94. مزایده ملک در پرونده کلاسه 952665 شعبه اول نوبت اول / مزایده,مزایده ملک در پرونده کلاسه 952665 شعبه اول نوبت اول
 95. مزایده یک عدد دستگاه بینایی سنجی / مزایده یک عدد دستگاه بینایی سنجی
 96. مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی شماره 96.10 / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی شماره 96.10
 97. مناقصه پاکسازی ؛ نظافت و رفت و روب ، حمل و جمع آوری زباله - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه پاکسازی ؛ نظافت و رفت و روب ، حمل و جمع آوری زباله -نوبت دوم
 98. مزایده یک دستگاه سمند بژ / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه سمند بژ
 99. فراخوان ارزیابی کیفی انجام عملیات تکمیلی نصب ، تست و راه اندازی طرح دائم پست - نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی،فراخوان ارزیابی کیفی انجام عملیات تکمیلی نصب ، تست و راه اندازی طرح دائم پست - نوبت دوم
 100. مزایده فروش یکدستگاه پژو کرایه تیپ 405 جی ال ایکس مدل 1386 - مرحله دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه پژو کرایه تیپ 405 جی ال ایکس مدل 1386- مرحله دوم
 101. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی قطعه 5 بخش دو / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی قطعه 5 بخش دو
 102. مناقصه عملیات اجرای سیستم آبیاری قطره ای باغات / مناقصه , مناقصه عملیات اجرای سیستم آبیاری قطره ای باغات
 103. مناقصه عمومی اجرای موزاییک فرش فاز 1 و 2 و آسفالت معابر شهرک وحیدیه - مرحله دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اجرای موزاییک فرش فاز 1 و 2 و آسفالت معابر شهرک وحیدیه -مرحله دوم
 104. مناقصه خرید دستگاه اکسیژن ساز / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید دستگاه اکسیژن ساز
 105. فراخوان پیمانکار جهت اجرای شبکه گازرسانی به روستاهای ... نوبت دوم / آگهی فراخوان پیمانکار ، فراخوان پیمانکار جهت اجرای شبکه گازرسانی به روستاهای ... نوبت دوم
 106. فراخوان مناقصه چهار عدد کنترل ولو بخار شیرین سازی / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه چهار عدد کنترل ولو بخار شیرین سازی
 107. مزایده فروش پمپ وکیوم 15 کیلووات.... / آگهی مزایده , مزایده فروش پمپ وکیوم 15 کیلووات....
 108. اصلاحیه مناقصه عملیات احداث میدان معلم / اصلاحیه مناقصه , مناقصه عملیات احداث میدان معلم
 109. فراخوان مناقصه تامین نیروی پشتیبانی / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه تامین نیروی پشتیبانی
 110. فراخوان مناقصه 39 قلم از قطعات سیستم اندازه گیری نفتا- نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه 39 قلم از قطعات سیستم اندازه گیری نفتا - نوبت دوم
 111. مناقصه خریداری و تامین NRC Flare Tip- نوبت دوم / آگهی ارزیابی تولید کنندگان و تامین کنندگان, مناقصه خریداری و تامین NRC Flare Tip- نوبت دوم
 112. مزایده بهره برداری از جایگاه های CNG / آگهی مزایده, مزایده بهره برداری از جایگاه های CNG
 113. مزایده ملک ساختمانی 4 طبقه / مزایده,مزایده ملک ساختمانی 4 طبقه
 114. تمدید مناقصه خریداری لوله - اتصالات و شیرآلات / تمدید , مناقصه خریداری لوله - اتصالات و شیرآلات
 115. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 220متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 220متر
 116. مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 590.26متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 590.26متر
 117. مزایده ششدانگ ملک مساحت 135 متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت 135 متر
 118. مزایده تعداد دو عدد چرخ خیاطی / مزایده تعداد دو عدد چرخ خیاطی
 119. مزایده ششدانگ ملک مشاعی مساحت 104.70متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مشاعی مساحت 104.70متر
 120. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 3499 اصلی بخش یک / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 3499 اصلی بخش یک
 121. حراج حضوری تعداد 50 دستگاه انواع خودروی سواری با وضعیت اوراقی و ... / آگهی حراج حضوری, حراج حضوری تعداد 50 دستگاه انواع خودروی سواری با وضعیت اوراقی و ...
 122. مزایده پلاک ثبتی بخش بیست و هفت گیلان 228.53متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش بیست و هفت گیلان 228.53متر
 123. مزایده پلاک ثبتی مساحت 168.21مترمربع / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 168.21مترمربع
 124. لغو مناقصه ارائه خدمات حفظ و نگهداری از کشتارگاه نیمه صنعتی / لغو مناقصه, مناقصه ارائه خدمات حفظ و نگهداری از کشتارگاه نیمه صنعتی
 125. فراخوان مناقصه پروژه تعمیرات اساسی مهمانسرای 90 خواجه- نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه پروژه تعمیرات اساسی مهمانسرای 90 خواجه- نوبت دوم
 126. تجدید مناقصه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع , خط تغذیه - نوبت دوم / تجدید مناقصه , مناقصه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع , خط تغذیه - نوبت دوم
 127. ارزیابی کیفی برگزاری مناقصه طراحی ، تفضیلی ، خرید ، ساخت ، حمل ، انبارداری / آگهی ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه ,ارزیابی کیفی برگزاری مناقصه طراحی ، تفضیلی ، خرید ، ساخت ، حمل ، انبارداری
 128. فراخوان راهبری و کاربری خودروهای استیجاری نقلیه / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی , فراخوان راهبری و کاربری خودروهای استیجاری نقلیه
 129. تجدید مناقصه نسبت به خرید 25200 قطعه شیرآلات برنزی نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه، تجدید مناقصه نسبت به خرید 25200 قطعه شیرآلات برنزی نوبت دوم
 130. فراخوان مناقصه گازرسانی به روستاهای جعفرآباد ، طرخواران ، صیدآباد / آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای, فراخوان مناقصه گازرسانی به روستاهای جعفرآباد ، طرخواران ، صیدآباد
 131. مناقصه خرید پوزیشتر / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه, مناقصه خرید پوزیشتر
 132. مزایده یک قطعه زمین به مساحت 294.76مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 294.76مترمربع نوبت دوم
 133. فراخوان مناقصه P/F BOOSTER PUMP...نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه P/F BOOSTER PUMP...نوبت دوم
 134. مزایده و فروش 29 ردیف لوازم یدکی / آگهی مزایده, مزایده و فروش 29 ردیف لوازم یدکی
 135. مزایده و فروش 33 قلم لوازم یدکی / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده و فروش 33 قلم لوازم یدکی
 136. مزایده منزل مسکونی عرصه 201.96متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 201.96متر
 137. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی زمین بایر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی زمین بایر نوبت اول
 138. مزایده هود آشپزخانه و ... / آگهی مزایده و فروش اموال منقول, مزایده هود آشپزخانه و ...
 139. مزایده اپارتمان مسکونی مساحت 53.20متر / مزایده,مزایده اپارتمان مسکونی مساحت 53.20متر
 140. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 55 فرعی نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 55 فرعی نوبت دوم
 141. مزایده سه پلاک ثبتی مرحله اول / مزایده,مزایده سه پلاک ثبتی مرحله اول
 142. مزایده ششدانگ یکباب خانه ساخته شده در زمین 430.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه ساخته شده در زمین 430.50متر
 143. فراخوان ارسال درخواست برای اطلاعات RFI برای طراحی، پیاده سازی و استقرار وب سات- نوبت دوم / فراخوان, فراخوان ارسال درخواست برای اطلاعات RFI برای طراحی، پیاده سازی و استقرار وب سایت- نوبت دوم
 144. مزایده فروش دستگاه بسته بندی بیسکویت / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش دستگاه بسته بندی بیسکویت
 145. مزایده پلاک دارای ساختمان قدیمی در یک طبقه زیربنای صد متر / مزایده,مزایده پلاک دارای ساختمان قدیمی در یک طبقه زیربنای صد متر
 146. مزایده منزل مسکونی به پلاک 1532 فرعی از هفت اصلی / مزایده,مزایده منزل مسکونی به پلاک 1532 فرعی از هفت اصلی
 147. مزایده ششدانگ یکباب منزل 129.62متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل 129.62متر نوبت دوم
 148. مزایده فروش یکدستگاه موتورسیکلت مرحله دوم / آگهی مزایده اموال غیر منقول , مزایده فروش یکدستگاه موتورسیکلت مرحله دوم
 149. مزایده یک قطعه زمین مساحت 78600متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 78600متر
 150. مزایده ملک مساحت دویست متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت دویست متر نوبت اول
 151. مزایده یک قطعه زمین صیفی کاری دویست متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین صیفی کاری دویست متر
 152. مزایده ششدانگ اپارتمان 94.52متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان 94.52متر
 153. مزایده فروش یکدستگاه لیفتراک / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه لیفتراک
 154. فراخوان خدمات کارگاهی جهت تعمیر اساسی- نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی , فراخوان خدمات کارگاهی جهت تعمیر اساسی- نوبت دوم
 155. مزایده پلاک ثبتی بخش 24 گیلان / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 24 گیلان
 156. مزایده یک قطعه زمین مساحت سیصد و ده متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت سیصد و ده متر
 157. تجدید مناقصه کلیه امور مربوط به خدمات شهری ... / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه کلیه امور مربوط به خدمات شهری ...
 158. مزایده پلاک بصورت مغازه مساحت دوازده متر / مزایده,مزایده پلاک بصورت مغازه مساحت دوازده متر
 159. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 80.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 80.50متر
 160. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی سه طبقه / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی سه طبقه
 161. مزایده یک دستگاه چرخ خیاطی راسته دوز / مزایده یک دستگاه چرخ خیاطی راسته دوز
 162. مزایده مغازه تجاری بخش هفت 60.34متر / مزایده,مزایده مغازه تجاری بخش هفت 60.34متر
 163. مزایده یک قطعه زمین کشاورزی 17000متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی 17000متر
 164. مزایده فروش یکدستگاه بلوکه زنی 5 قالب 3 فاز کارکرده ، تانکر 8000 لیتری به همراه پمپ / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه بلوکه زنی 5 قالب 3 فاز کارکرده ، تانکر 8000 لیتری به همراه پمپ
 165. مزایده 4 دانگ مشاع از پلاک 3404 فرعی نوبت اول / مزایده,مزایده 4 دانگ مشاع از پلاک 3404 فرعی نوبت اول
 166. مزایده زمین مساحت اعیانی 295 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده زمین مساحت اعیانی 295 متر نوبت دوم
 167. مزایده 24 هزار لیوان / مزایده 24 هزار لیوان
 168. مزایده خودرو سواری پراید / مزایده خودرو سواری پراید
 169. مناقصه اجرای فاز اول خط انتقال مجتمع سانیج نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه اجرای فاز اول خط انتقال مجتمع سانیج نوبت دوم
 170. مناقصه خرید ، حمل ، نصب و راه اندازی یکدستگاه پکیج تصفیه خانه نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه خرید ، حمل ، نصب و راه اندازی یکدستگاه پکیج تصفیه خانه نوبت دوم
 171. مزایده ملک به پلاک ثبتی 34999 فرعی از 116 اصلی / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی 34999 فرعی از 116 اصلی
 172. مزایده ششدانگ مغازه دو دهنه 43.30متر / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه دو دهنه 43.30متر
 173. مزایده یک قطعه زمین مساحت 40 هزار متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 40 هزار متر
 174. مزایده ششدانگ دو قطعه زمین مزروعی / مزایده,مزایده ششدانگ دو قطعه زمین مزروعی
 175. مزایده تعداد 5 فقره ملک به پلاکهای ثبتی 23674 فرعی / مزایده,مزایده تعداد 5 فقره ملک به پلاکهای ثبتی 23674 فرعی
 176. مزایده فروش 11 رقبه املاک مازاد نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش 11 رقبه املاک مازاد نوبت دوم
 177. مناقصه انجام خدمات چاپخانه و ...- نوبت دوم / مناقصه, مناقصه انجام خدمات چاپخانه و ...- نوبت دوم
 178. فراخوان سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه های شهرداری اصفهان / فراخوان سرمایه گذاری و مشارکت، فراخوان سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه های شهرداری اصفهان
 179. مزایده فروش تعداد 16 قطعه زمین کاربری مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش تعداد 16 قطعه زمین کاربری مسکونی نوبت دوم
 180. مناقصه اخذ سند مالکیت / آگهی مناقصه,مناقصه اخذ سند مالکیت
 181. مناقصه تهیه و نصب تعداد 15 دستگاه MOF / مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه تهیه و نصب تعداد 15 دستگاه MOF
 182. مزایده رنگ و مواد شیمیایی مازاد / آگهی مزایده , مزایده رنگ و مواد شیمیایی مازاد
 183. مناقصه بازسازی سقف انبار / آگهی مناقصه,مناقصه بازسازی سقف انبار
 184. مزایده فروش املاک روستایی مازاد بر نیاز / مزایده,مزایده فروش املاک روستایی مازاد بر نیاز
 185. مزایده سنگ های کوهی آرمو و فیلتر / مزایده سنگ های کوهی آرمو و فیلتر
 186. مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات آب آشامیدنی روستاها / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات آب آشامیدنی روستاها
 187. مزایده فروش چند دستگاه خودروهای مختلف واحدهای کارگاهی.... 96/2/21 / آگهی مزایده ، مزایده فروش چند دستگاه خودروهای مختلف واحدهای کارگاهی.... 96/2/21
 188. مزایده دو دانگ ساختمان بصورت سه نبش نوبت دوم / مزایده,مزایده دو دانگ ساختمان بصورت سه نبش نوبت دوم
 189. مزایده مکان فروش اغذیه و تنقلات در جایگاه cng نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی,مزایده مکان فروش اغذیه و تنقلات در جایگاه cng نوبت دوم
 190. مناقصه خدمات فنی ومهندسی راهبری و نگهداری و بهره برداری تصفیه خانه نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات فنی ومهندسی راهبری و نگهداری و بهره برداری تصفیه خانه نوبت دوم
 191. مناقصه پروژه خدمات بهره برداری و امداد گاز قم (PC) / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه عمومی پروژه خدمات بهره برداری و امداد گاز قم (PC)
 192. مزایده گاراژ شامل محوطه و 5 باب مغازه / مزایده,مزایده گاراژ شامل محوطه و 5 باب مغازه
 193. استعلام دوربین مداربسته / استعلام, استعلام دوربین مداربسته
 194. لینک ثابت

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.2.20 در سایت

 1. مناقصه خرید خدمت بیمه عمر و ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید خدمت بیمه عمر و ...نوبت دوم
 2. آگهی تجدید مزایده فروش پودر PTA....نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده، تجدید مزایده فروش پودر PTA....نوبت دوم
 3. تجدید مناقصه خرید یک دستگاه بیل مکانیکی / آگهی تجدید مناقصه,مناقصه خرید یک دستگاه بیل مکانیکی
 4. تجدید مزایده اجاره واحدهای تجار / تجدید آگهی مزایده,مزایده اجاره واحدهای تجار
 5. استعلام عملیات رنگ آمیزی جداول اتوبان / استعلام عملیات رنگ آمیزی جداول اتوبان
 6. نوبت اول استعلام بها جذب پیمانکار جهت انجام مطالعات شهری / نوبت اول استعلام بها جذب پیمانکار جهت انجام مطالعات شهری
 7. استعلام عملیات ترمیم و بازسازی نوار حفاری / استعلام ، استعلام عملیات ترمیم و بازسازی نوار حفاری
 8. مناقصه احداث مجتمع فرهنگی شهرک امام حسین (ع) / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه احداث مجتمع فرهنگی شهرک امام حسین (ع)
 9. مزایده یکباب ساختمان پلاک 217 فرعی از 84 اصلی / مزایده,مزایده یکباب ساختمان پلاک 217 فرعی از 84 اصلی
 10. مزایده بهره برداری از باشگاه ورزشهای آبی / آگهی فراخوان مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از باشگاه ورزشهای آبی
 11. مناقصه P/F WEB WILSON CASING TONG / آگهی , مناقصه P/F WEB WILSON CASING TONG
 12. مناقصه P/F "BLOHM+VOSS" MANUAL TONG TYPE "BV-80" / مناقصه P/F "BLOHM+VOSS" MANUAL TONG TYPE "BV-80"
 13. مزایده یک دستگاه کامیون / مزایده,مزایده یک دستگاه کامیون
 14. مناقصه P/F "BLOHM+VOSS" MANUAL TONG TYPE "BV-57" / مناقصه P/F "BLOHM+VOSS" MANUAL TONG TYPE "BV-57"
 15. استعلام 100عدد پمپ آب کولر / استعلام 100عدد پمپ آب کولر
 16. استعلام خرید 14 عدد شبکه سرند / آگهی استعلام , استعلام خرید 14 عدد شبکه سرند
 17. فراخوان تکمیل سیستم آتش نشانی / فراخوان ، فراخوان تکمیل سیستم آتش نشانی
 18. مناقصه پروژه گازرسانی به روستاها و قشلاق های ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه گازرسانی به روستاها و قشلاق های ...
 19. مناقصه سیم چاه پیمایی / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه سیم چاه پیمایی
 20. مناقصه خرید یونیت کامل پمپ گلایکول / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه خرید یونیت کامل پمپ گلایکول
 21. مزایده فروش خاکهای آلوده به مواد نفتی و پسماندهای لجن های نفتی / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش خاکهای آلوده به مواد نفتی و پسماندهای لجن های نفتی
 22. فراخوان مناقصه تامین خودرو در اختیار / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه تامین خودرو در اختیار
 23. مزایده ملک مساحت عرصه 409.70مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 409.70مترمربع
 24. مناقصه پروژه آسفالت ریزی به صورت دستی و مکانیزه مرجله اول نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه آسفالت ریزی به صورت دستی و مکانیزه مرجله اول نوبت دوم
 25. مزایده فروش تعداد یازده قطعه زمین از املاک شهرداری / مزایده,مزایده فروش تعداد یازده قطعه زمین از املاک شهرداری
 26. مزایده واحدهای درآمدزدایی (کیوسک) مرحله اول نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده واحدهای درآمدزدایی (کیوسک) مرحله اول نوبت دوم
 27. حراج حضوری دوباب مغازه تجاری زیر پل عابر پیاده مکانیزه / آگهی حراج حضوری , حراج حضوری دوباب مغازه تجاری زیر پل عابر پیاده مکانیزه
 28. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه همکف124.15متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه همکف124.15متر
 29. مزایده واگذاری 3 واحد تجاری (واحدهای 1 و 2 و 3 طبقه همکف) نوبت دوم / مزایده واگذاری 3 واحد تجاری (واحدهای 1 و 2 و 3 طبقه همکف) نوبت دوم
 30. فراخوان پیمانکار تهیه و اجرای آسفالت توپکا... مرحله دوم نوبت اول / آگهی فراخوان پیمانکار , فراخوان پیمانکار تهیه و اجرای آسفالت توپکا... مرحله دوم نوبت اول
 31. مزایده یک قطعه زمین قولنامه ای مساحت صد و بیست متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین قولنامه ای مساحت صد و بیست متر
 32. مزایده منزل مسکونی ویلایی 196متر نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی ویلایی 196متر نوبت اول
 33. مزایده ملک به مساحت17.750مترمربع از 33.750متر مشاع / مزایده,مزایده ملک به مساحت17.750مترمربع از 33.750متر مشاع
 34. مزایده ششدانگ یکباب پلاک شماره 1427 فرعی از4029اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب پلاک شماره 1427 فرعی از4029اصلی
 35. مزایده ششدانگ یکباب عمارت مساحت دویست و شصت متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب عمارت مساحت دویست و شصت متر
 36. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 253.65متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 253.65متر
 37. مزایده اجاره پارکینگ / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره پارکینگ
 38. فراخوان مناقصه خدماتی و نظافتی و فضای سبز / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه خدماتی و نظافتی و فضای سبز
 39. مناقصه عملیات اجرایی دیوار پیرامونی سایت پروژه سالن بسته بندی ...نوبت دوم / آگهی مناقصه های عمومی ، مناقصه عملیات اجرایی دیوار پیرامونی سایت پروژه سالن بسته بندی ...نوبت دوم
 40. مزایده فروش دستگاههای موجود شامل پرس و قیچی شش متری... / آگهی فروش , مزایده فروش دستگاههای موجود شامل پرس و قیچی شش متری...
 41. مناقصه تهیه و طبخ و توزیع غذای کارکنان / آگهی فراخوان , مناقصه تهیه و طبخ و توزیع غذای کارکنان
 42. مناقصه امور حفاظت و خدمات / آگهی مناقصه , مناقصه امور حفاظت و خدمات
 43. فراخوان خدمات حمل و نقل / فراخوان برگزاری مناقصه عمومی,فراخوان خدمات حمل و نقل
 44. مناقصه ​خرید و نصب تابلوجهت ایمن سازی راه های روستایی.... / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه ​خرید و نصب تابلوجهت ایمن سازی راه های روستایی....
 45. مناقصه خرید کفش ایمنی / آگهی تجدید مناقصه عمومی,مناقصه خرید کفش ایمنی
 46. مناقصه اجرای عملیات خدمات مشترکین مناطق 22 گانه - نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه اجرای عملیات خدمات مشترکین مناطق 22 گانه - نوبت دوم
 47. مزایده فروش انواع سرباره مذاب جداسازی شده ، کیک فیلتر پرس و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش انواع سرباره مذاب جداسازی شده ، کیک فیلتر پرس و ...
 48. مناقصه انجام امور خدمات پشتیانی اعم از نظافتی و سرویس و خدمات پذیرایی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور خدمات پشتیانی اعم از نظافتی و سرویس و خدمات پذیرایی نوبت دوم
 49. مناقصه خرید 22.000 عدد کیسه جامبو جهت کیسه گیری محصولات تولیدی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 22.000 عدد کیسه جامبو جهت کیسه گیری محصولات تولیدی
 50. مناقصه خرید یکسو کننده و رک تابلوی ایستاده - نوبت دوم / آگهی مناقصه یک مرحله ای,مناقصه خرید یکسو کننده و رک تابلوی ایستاده -نوبت دوم
 51. مناقصه طراحی ، ساخت ، اجرا و نصب تجهیزات صنعتی / مناقصه طراحی ، ساخت ، اجرا و نصب تجهیزات صنعتی
 52. فراخوان انجام عملیات لوله گذاری شبکه / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان انجام عملیات لوله گذاری شبکه
 53. مزایده 5 دانگ و 24 سیر و 8 مثقال مشاع از عرصه با اعیان خانه / مزایده,مزایده 5 دانگ و 24 سیر و 8 مثقال مشاع از عرصه با اعیان خانه
 54. مزایده سرامیک دیجیتال آدنیس تراس .... / مزایده, مزایده سرامیک دیجیتال آدنیس تراس ....
 55. مزایده یک دستگاه بسته بندی چای تی بک زن و نخ دوز ... / مزایده,مزایده یک دستگاه بسته بندی چای تی بک زن و نخ دوز ...
 56. مزایده ششدانگ یکباب خانه قطعه نه تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه قطعه نه تفکیکی
 57. مزایده ششدانگ خانه مسکونی عرصه 277.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی عرصه 277.5متر
 58. مزایده اجاره تعداد 5 دهنه مغازه - مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره تعداد 5 دهنه مغازه - مرحله دوم نوبت دوم
 59. مزایده واگذاری تعدادی از واحدهای تجاری -مرحله دوم نوبت اول / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی از واحدهای تجاری - مرحله دوم نوبت اول
 60. مزایده فروش ماشین آلات مازاد بر نیاز و قطعات و لوازم یدکی و اجناس مستعمل و ضایعات / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش ماشین آلات مازاد بر نیاز و قطعات و لوازم یدکی و اجناس مستعمل و ضایعات
 61. مناقصه اجرای عملیات بهسازی و تحکیم و بهسازی زمین ساختمان / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات بهسازی و تحکیم و بهسازی زمین ساختمان
 62. اطلاعیه امور حمل و نقل / اطلاعیه امور حمل و نقل
 63. مزایده ششدانگ مغازه بخش سه گلپایگان / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه بخش سه گلپایگان
 64. مزایده فروش 28 دست لباس عروس و ... / مزایده , مزایده فروش 28 دست لباس عروس و ...
 65. مناقصه حمل زباله از سکوهای شماره 4 و 6 و 14 به گردنه زینل.... 96.02.20 / آگهی مناقصه, مناقصه حمل زباله از سکوهای شماره 4 و 6 و 14 به گردنه زینل.... نوبت دوم
 66. مزایده فروش کابل مستعمل، سیم مسی، روغن سوخته و ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش کابل مستعمل، سیم مسی، روغن سوخته و ...
 67. مناقصه خدمات نظافت و باربری و نامه رسانی چاپ اول / مناقصه عمومی , مناقصه خدمات نظافت و باربری و نامه رسانی چاپ اول
 68. مزایده اجاره جایگاه CNG / مزایده عمومی , مزایده اجاره جایگاه CNG
 69. فراخوان امور مربوط به تمبر شخصی و تمبر تبلیغاتی و خدمات در زمینه بازاریابی ، قبول ، ثبت سفارش و ... / فراخوان , فراخوان امور مربوط به تمبر شخصی و تمبر تبلیغاتی و خدمات در زمینه بازاریابی ، قبول ، ثبت سفارش و ...
 70. مزایده یک دستگاه پراید سایپا 141 آی / مزایده , مزایده یک دستگاه پراید سایپا 141 آی
 71. مزایده تعداد 1 دستگاه خودرو تاکسی گردشی پژو - چاپ دوم / مزایده , مزایده تعداد 1 دستگاه خودرو تاکسی گردشی پژو - چاپ دوم
 72. تجدید مزایده واگذاری مغازه به متراژ 30 مترمربع / تجدید مزایده عمومی ، تجدید مزایده واگذاری مغازه به متراژ 30 مترمربع
 73. مزایده تعدادی از خودروهای کارکرد 96.2.20 / مزایده عمومی,مزایده تعدادی از خودروهای کارکرد 96.2.20
 74. مناقصه انجام خدمات پشتیبانی اعم از امور خدمات نظافتی نوبت دوم / آگهی مناقصه ،مناقصه انجام خدمات پشتیبانی اعم از امور خدمات نظافتی نوبت دوم
 75. مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برق رسانی مناطق برق فارابی ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برق رسانی مناطق برق فارابی ...نوبت دوم
 76. مزایده مجموعه لوازم یدکی ماشین آلات سنگین راهسازی / مزایده , مزایده مجموعه لوازم یدکی ماشین آلات سنگین راهسازی
 77. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی پرونده کلاسه 960025 نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی پرونده کلاسه 960025 نوبت دوم
 78. مزایده سنگ تراورتن -نوبت دوم / مزایده ، مزایده سنگ تراورتن - نوبت دوم
 79. مناقصه انجام امور اداری و خدمات عمومی منطقه فریدون شهر - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عمومی انجام امور اداری و خدمات عمومی منطقه فریدون شهر- نوبت دوم
 80. مزایده فروش دو واحد تجاری جمعا 22.57متر نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش دو واحد تجاری جمعا 22.57متر نوبت دوم
 81. مزایده اجاره ماهانه واحدهای اداری- تجاری / آگهی مزایده , مزایده اجاره ماهانه واحدهای اداری- تجاری
 82. فروش کارخانه / فروش کارخانه
 83. مزایده فروش تعداد سه قطعه زمین کارگاهی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش تعداد سه قطعه زمین کارگاهی نوبت دوم
 84. مزایده فروش ششدانگ مغازه طلافروشی مساحت 23.6متر تجدید / مزایده,مزایده فروش ششدانگ مغازه طلافروشی مساحت 23.6متر تجدید
 85. مزایده نسبت به واگذاری امتیاز آموزش , مشاوره و جمع آوری مواد زائد جامد .... / آگهی مزایده عمومی ,مزایده نسبت به واگذاری امتیاز آموزش , مشاوره و جمع آوری مواد زائد جامد ....
 86. تجدید مزایده واگذاری قسمتی از زمین پارکینگ ... / آگهی مزایده عمومی ,تجدید مزایده واگذاری قسمتی از زمین پارکینگ ...
 87. مزایده فروش اقلام مصرفی لاستیک فرسوده روغن سوخته ... / مزایده فروش اقلام مصرفی لاستیک فرسوده روغن سوخته ...
 88. مزایده واگذاری جایگاه CNG / آگهی مزایده , مزایده واگذاری جایگاه CNG نوبت دوم
 89. فراخوان عملیات بهینه سازی و احداث ایستگاه پمپاژ شادگان ساحل چپ- نوبت دوم / فراخوان عمومی ,فراخوان عملیات بهینه سازی و احداث ایستگاه پمپاژ شادگان ساحل چپ نوبت دوم
 90. مزایده فروش یک دستگاه سواری سمند / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه سواری سمند
 91. مزایده تمامت ششدانگ یکباب خانه بخش 18 ثبت اصفهان / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ یکباب خانه بخش 18 ثبت اصفهان
 92. مزایده فروش تعدادی خودرو / مزایده, مزایده فروش تعدادی خودرو
 93. تجدید مزایده واگذاری فضای مورد نیاز جهت نصب دستگاه ترامپولین / آگهی مزایده عمومی ، تجدید مزایده واگذاری فضای مورد نیاز جهت نصب دستگاه ترامپولین
 94. مزایده املاک شهرداری واقع در شهرک مهدی نوبت پنجم بار دوم / مزایده,مزایده املاک شهرداری واقع در شهرک مهدی نوبت پنجم بار دوم
 95. مناقصه کتبی جهت تامین نیروی انسانی به صورت حجمی / مناقصه کتبی , مناقصه کتبی جهت تامین نیروی انسانی به صورت حجمی
 96. مناقصه تامین خدمات مورد نیاز دفتر سدها - نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه تامین خدمات مورد نیاز دفتر سدها - نوبت دوم
 97. مناقصه Qualifications for Constructing Waste Heat Recovery Power Plant in 6000 TPD Cement / مناقصه , مناقصه Qualifications for Constructing Waste Heat Recovery Power Plant in 6000 TPD Cement
 98. مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات مازاد بر نیاز ... / مزایده عمومی , مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات مازاد بر نیاز ...
 99. مناقصه انجام امور مربوط به خدمات شهری و ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور مربوط به خدمات شهری و ...
 100. مناقصه عملیات حفظ و نگهداری سرویسهای بهداشتی سطح شهر شیراز نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری سرویسهای بهداشتی سطح شهر شیراز نوبت دوم
 101. مزایده فروش 2 دستگاه خودروی سواری - نوبت دوم / مزایده, مزایده فروش 2 دستگاه خودروی سواری (فورد فیوژن و کیا اسپرتیج) - نوبت دوم
 102. مناقصه رفت و روب و جاروکشی خیابان ها و جمع آوری و حمل زباله - نوبت دوم / مناقصه رفت و روب و جاروکشی خیابان ها و جمع آوری و حمل زباله -نوبت دوم
 103. مزایده واگذاری مکان ورزشی سالن شهید رضائیان / آگهی مزایده دو مرحله ای , مزایده واگذاری مکان ورزشی سالن شهید رضائیان
 104. مزایده بست فلزی و ... / مزایده,مزایده بست فلزی و ...
 105. مزایده پلاک ثبتی 12 قطعه تفکیکی عرصه 46769مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 12 قطعه تفکیکی عرصه 46769مترمربع نوبت دوم
 106. مزایده یک دستگاه اتومبیل وانت سایپا 151 / مزایده,مزایده یک دستگاه اتومبیل وانت سایپا 151
 107. فراخوان مزایده شناسایی سرمایه گذار تکمیل شبکه تحت پوشش و احداث تصفیه خانه شهرک / آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار , فراخوان مزایده شناسایی سرمایه گذار تکمیل شبکه تحت پوشش و احداث تصفیه خانه شهرک
 108. فراخوان احداث احداث آب شیرین کن - نوبت دوم / فراخوان , فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی سرمایه گذار در زمینه احداث احداث آب شیرین کن نوبت دوم
 109. فراخوان مناقصه شناسایی سرمایه گذار تکمیل شبکه تحت پوشش و احداث تصفیه خانه شهرک / آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار , فراخوان مزایده شناسایی سرمایه گذار تکمیل شبکه تحت پوشش و احداث تصفیه خانه شهرک
 110. مناقصه تهیه و سرو غذای کارکنان / مناقصه ، مناقصه تهیه و سرو غذای کارکنان
 111. مناقصه جهت سرویسهای ایاب و ذهاب کارکنان / مناقصه ، مناقصه جهت سرویسهای ایاب و ذهاب کارکنان
 112. فراخوان مناقصه خرید P/F"SPECTREX"GASDETECTOR - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای ، فراخوان مناقصه خرید P/F"SPECTREX"GASDETECTOR نوبت دوم
 113. مناقصه ساخت اسپرو کت نقاله آپرون... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ساخت اسپرو کت نقاله آپرون...
 114. مناقصه سیب زمینی .... - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه سیب زمینی و.... نوبت دوم
 115. مناقصه قرارداد واگذاری بخشی از خدمات تخصصی پشتیبانی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه قرارداد واگذاری بخشی از خدمات تخصصی پشتیبانی -نوبت دم
 116. اصلاحیه مزایده حدود پنجاه راس گوساله نر شیرخوار / اصلاحیه مزایده,مزایده حدود پنجاه راس گوساله نر شیرخوار
 117. اصلاحیه مناقصه پیمانکاری نیروی انسانی / اصلاحیه مناقصه پیمانکاری نیروی انسانی
 118. مناقصه احداث دو دستگاه سرویس بهداشتی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث دو دستگاه سرویس بهداشتی
 119. فراخوان شناسایی پیمانکار تامین قطعات و اورهال 2 واحد گازی / فراخوان شناسایی پیمانکار ،فراخوان شناسایی پیمانکار تامین قطعات و اورهال 2 واحد گازی
 120. مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه4 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه4 تفکیکی
 121. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 71.69متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 71.69متر
 122. مزایده یکباب مغازه به مساحت 21.31متر / مزایده,مزایده یکباب مغازه به مساحت 21.31متر
 123. مزایده ساختمان دو طبقه 320 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ساختمان دو طبقه 320 متر نوبت دوم
 124. مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 109.66متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 109.66متر
 125. مزایده سواری سیستم پژو تیپ جی ال ایکس / آگهی مزایده، مزایده سواری سیستم پژو تیپ جی ال ایکس
 126. مزایده یک دستگاه Climber ... / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه Climber ...
 127. مزایده 4 دانگ مشاع از یکباب مغازه 16.32متر / مزایده,مزایده 4 دانگ مشاع از یکباب مغازه 16.32متر
 128. مزایده پلاک 269 فرعی از 69 اصلی / مزایده,مزایده پلاک 269 فرعی از 69 اصلی
 129. مناقصه خرید ، بارگیری و حمل تابلوهای کنترل دور VSD / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید ، بارگیری و حمل تابلوهای کنترل دور VSD
 130. مزایده یک واحد مسکونی مسکن مهر کلاسه 9500875 نوبت اول / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی مسکن مهر کلاسه 9500875 نوبت اول
 131. مزایده یک دستگاه خودروی سواری 206 تیپ 2 - نوبت دوم / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودروی سواری 206 تیپ 2 - نوبت دوم
 132. مزایده یک دستگاه سواری کیا تیپ موهاوی / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه سواری کیا تیپ موهاوی
 133. مزایده ملک با اعیان 43متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک با اعیان 43متر نوبت اول
 134. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 55.24متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 55.24متر
 135. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی مساحت 58.94متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی مساحت 58.94متر
 136. مزایده واگذاری تعداد سه قطعه زمین / مزایده,مزایده واگذاری تعداد سه قطعه زمین
 137. مزایده پلاک دارای سه عدد سوله بخش 31 کرمان / مزایده,مزایده پلاک دارای سه عدد سوله بخش 31 کرمان
 138. مناقصه خرید ، بارگیری و حمل تابلوهای سافت استارتر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید ، بارگیری و حمل تابلوهای سافت استارتر
 139. مزایده شیلنگ کولر .... / مزایده, مزایده شیلنگ کولر ....
 140. مزایده یک و نیم دانگ مشاع از پلاک ثبتی بخش دوازده / مزایده,مزایده یک و نیم دانگ مشاع از پلاک ثبتی بخش دوازده
 141. مزایده اپارتمان طبقه سه قطعه ده تفکیکی / مزایده,مزایده اپارتمان طبقه سه قطعه ده تفکیکی
 142. مزایده فروش یک دستگاه تزریق پلاستیک 250 تن... نوبت دوم / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه تزریق پلاستیک 250 تن- نوبت دوم
 143. مزایده دیزل ژنراتور با قدرت 100 کا وی ای ... - نوبت دوم / مزایده , مزایده دیزل ژنراتور با قدرت 100 کا وی ای ... نوبت دوم
 144. مزایده ششدانگ پلاک 457 و 452 فرعی از 220 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 457 و 452 فرعی از 220 اصلی
 145. مزایده یکباب اپارتمان مسکونی مساحت 58.59متر / مزایده,مزایده یکباب اپارتمان مسکونی مساحت 58.59متر
 146. مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید - نوبت دوم / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید - نوبت دوم
 147. مزایده یکدستگاه خودروی پراید مدل 1377 رنگ دودی / آگهی مزایده مال منقول, مزایده یکدستگاه خودروی پراید مدل 1377 رنگ دودی
 148. مزایده مال مشاع مساحت دو هکتار نوبت دوم / مزایده,مزایده مال مشاع مساحت دو هکتار نوبت دوم
 149. مناقصه اجرای فاز اول خط انتقال مجتمع سانیج / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه اجرای فاز اول خط انتقال مجتمع سانیج
 150. مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محور / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محور
 151. مزایده یکباب نانوایی مساحت عرصه هفتاد متر / مزایده,مزایده یکباب نانوایی مساحت عرصه هفتاد متر
 152. مزایده زمین مسکونی مساحت 500متر نوبت سوم / مزایده,مزایده زمین مسکونی مساحت 500متر نوبت سوم
 153. مزایده دو قطعه زمین شالیزاری نوبت دوم / مزایده,مزایده دو قطعه زمین شالیزاری نوبت دوم
 154. مزایده املاک شامل زمین و خانه نوبت اول / مزایده,مزایده املاک شامل زمین و خانه نوبت اول
 155. مزایده یک دستگاه قیچی ورق بر - نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده یک دستگاه قیچی ورق بر - نوبت دوم
 156. مزایده منزل مسکونی شماره ثبتی 175 فرعی از نود اصلی / مزایده,مزایده منزل مسکونی شماره ثبتی 175 فرعی از نود اصلی
 157. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی مساحت 177.64متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی مساحت 177.64متر
 158. مزایده ملک اپارتمان 71.89مترمربع / مزایده,مزایده ملک اپارتمان 71.89مترمربع
 159. مزایده ششدانگ زمین مساحت 89.391متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 89.391متر
 160. مزایده ششدانگ زمین 179 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین 179 متر
 161. مناقصه واگذاری حجمی کلیه امور فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه واگذاری حجمی کلیه امور فضای سبز
 162. مزایده مقدار 1800متر زمین شالیزاری / مزایده,مزایده مقدار 1800متر زمین شالیزاری
 163. اطلاع رسانی خرید قطعات و جرثقیل کیتو / اطلاع رسانی خرید قطعات و جرثقیل کیتو
 164. فراخوان شناسائی پیمانکاران دوخت و دوز لباس کار (تیشرت) / فراخوان, فراخوان شناسائی پیمانکاران دوخت و دوز لباس کار (تیشرت)
 165. مناقصه احداث چمن و پیست دومیدانی / آگهی مناقصه, مناقصه احداث چمن و پیست دومیدانی
 166. استعلام هیتر لاین و ... / استعلام, استعلام هیتر لاین و ...
 167. مناقصه سرویس و اورهال یک دستگاه دیزل ژنراتور / مناقصه, مناقصه سرویس و اورهال یک دستگاه دیزل ژنراتور
 168. مناقصه خرید تعداد 24000 عدد بشکه فلزی / فراخوان عمومی دعوت به مناقصه, مناقصه خرید تعداد 24000 عدد بشکه فلزی
 169. استعلام واگذاری محل غرفه مواد غذایی بیمارستان / استعلام ، استعلام واگذاری محل غرفه مواد غذایی بیمارستان
 170. مزایده زمین مزروعی مساحت 2523متر / مزایده,مزایده زمین مزروعی مساحت 2523متر
 171. تجدید فراخوان ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه انجام تامین خودروهای استیجاری / آگهی فراخوان ارزیابی , تجدید فراخوان ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه انجام تامین خودروهای استیجاری
 172. مناقصه طراحی و اجرای سیستم آبیاری مکانیزه فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عمومی طراحی و اجرای سیستم آبیاری مکانیزه فضای سبز
 173. استعلام بهاء کیسینگ شو فولادی حفاری / فرم استعلام , استعلام بهاء کیسینگ شو فولادی حفاری
 174. استعلام بهاء کله پمپ واتر سویل / فرم استعلام بها , استعلام بهاء کله پمپ واتر سویل
 175. مزایده پلاک ثبتی بخش بیست و نه گیلان نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش بیست و نه گیلان نوبت اول
 176. استعلام بهاء سر مته NQ باسختی 12-9 / استعلام بهاء , استعلام بهاء سر مته NQ باسختی 12-9
 177. استعلام ​زره ثابت مخروطی سنگ شکن / استعلام بهاء, استعلام ​زره ثابت مخروطی سنگ شکن
 178. استعلام درپوش درام مگنت / استعلام درپوش درام مگنت
 179. استعلام شافت بلند درام مگنت چغارت / استعلام شافت بلند درام مگنت چغارت
 180. استعلام درایو 22 کیلو وات / استعلام درایو 22 کیلو وات
 181. مزایده یک قطعه زمین 1000متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین 1000متر نوبت دوم
 182. مناقصه تهیه و تامین وسایط نقلیه سبک آژانس و کمپرسی خاور / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عمومی تهیه و تامین وسایط نقلیه سبک آژانس و کمپرسی خاور
 183. استعلام هیدرازین هیدراته / استعلام , استعلام هیدرازین هیدراته
 184. استعلام قیمت تهیه و اجرای ورق کامپوزیتهای ستونهای ورودی اصلی بیمارستان امام سجاد (ع) / استعلام, استعلام قیمت تهیه و اجرای ورق کامپوزیتهای ستونهای ورودی اصلی بیمارستان امام سجاد (ع)
 185. استعلام کپسول کالیبراسیون ، کارت تغذیه و ... / استعلام ، استعلام کپسول کالیبراسیون، کارت تغذیه و ...
 186. مزایده فروش یکدستگاه بالابر و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش یکدستگاه بالابر و ...
 187. استعلام کارت الکترونیکی شماره مربوط به سیستم تغذیه پانل فایتینگ / فرم استعلام بها, استعلام کارت الکترونیکی شماره مربوط به سیستم تغذیه پانل فایتینگ
 188. استعلام flange mount solder socket / استعلام, استعلام flange mount solder socket
 189. استعلام بهاء CABLE L / فرم استعلام بهای الکترونیکی, استعلام بهاء CABLE L
 190. استعلام COMPACT PACKAGE VISUAL DETECT / استعلام ، استعلام COMPACT PACKAGE VISUAL DETECT
 191. استعلام دیفرانسیل دیافراگم پرژر گیج / استعلام بهای الکترونیکی, استعلام دیفرانسیل دیافراگم پرژر گیج
 192. استعلام نمایشگر عددی دیجیتال پنلی / فرم استعلام بها, استعلام نمایشگر عددی دیجیتال پنلی
 193. مزایده فروش سهام به تعداد 95834 / آگهی مزایده, مزایده فروش سهام به تعداد 95834
 194. استعلام بهای سوییچ سطح / فرم استعلام , استعلام بهای سوییچ سطح
 195. استعلام Diffuser دیفیوزر مجموعه الکتروفن BT / فرم استعلام بها , استعلام Diffuser دیفیوزر مجموعه الکتروفن BT
 196. استعلام CONDUCTIVE PLSTIC PRECISION POTENTIOMETER FOR.... / فرم استعلام بها , استعلام CONDUCTIVE PLSTIC PRECISION POTENTIOMETER FOR...
 197. استعلام سی پی یو + کارت آنالوگ مخصوص PLC 1200 / فرم استعلام بها , استعلام سی پی یو + کارت آنالوگ مخصوص PLC 1200
 198. استعلام اقلام الکتریکی / فرم استعلام بها , استعلام اقلام الکتریکی
 199. استعلام circuit protector type NRAK 1111.... / فرم استعلام بها , استعلام circuit protector type NRAK 1111...
 200. استعلام TRANSDUCER T-48SW / فرم استعلام بها, استعلام TRANSDUCER T-48SW
 201. استعلام WOUND RTD 1000 / فرم استعلام بها, استعلام WOUND RTD 1000
 202. مزایده ششدانگ یکباب خانه 187.80متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه 187.80متر

مطالب قدیمی تر :