اطلاعات تکمیل شده مناقصات و مزایدات 95.9.20 در سایت

اطلاعات تکمیل شده مناقصات و مزایدات 95.9.20 در سایت

* مزایده اجاره زمین / مزایده اجاره زمین * مناقصه خدمات پیمانکاری تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خدمات پیمانکاری تامین نیروی انسانی * مناقصه خرید و نصب 3 دستگاه وسیله تفریحی سنگین شهربازی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید و نصب 3 دستگاه وسی...

اطلاعات ثبت شده مناقصات و مزایدات تاریخ 95.9.18 در سایت

اطلاعات ثبت شده مناقصات و مزایدات تاریخ 95.9.18 در سایت

* مناقصه اجرای عملیات خاکبرداری و خاکریزی / مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات خاکبرداری و خاکریزی * مناقصه احداث سالن ورزشی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث سالن ورزشی * مزایده سه دانگ مشاع از 6 دانگ پلاک ثبتی بخش نه نوبت دوم / مزایده,مزایده سه دانگ ...

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.9.17 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.9.17 در سایت

* مزایده 19 سیر مشاع از 240 سیر یک قطعه زمین / مزایده,مزایده 19 سیر مشاع از 240 سیر یک قطعه زمین * مزایده ابزارالات ساختمانی - مرحله دوم / مزایده,مزایده ابزارالات ساختمانی - مرحله دوم * مناقصه پروژه نگهداری و ساماندهی ساختمانهای... / آگهی مناقصه عمومی,...

اطلاعات ثبت شده مناقصات و مزایدات تاریخ 95.9.16 در سایت

اطلاعات ثبت شده مناقصات و مزایدات تاریخ 95.9.16 در سایت

* آگهی مناقصه اجرای عملیات خرید آسفالت / آگهی مناقصه،آگهی مناقصه اجرای عملیات خرید آسفالت * مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت شصت و سه متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت شصت و سه متر * مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده F نوبت دوم / آگ...

اطلاعات ثبت شده مناقصات و مزایدات تاریخ 95.9.15 در سایت

اطلاعات ثبت شده مناقصات و مزایدات تاریخ 95.9.15 در سایت

* مزایده یک دستگاه دیگ بخار و ... / مزایده,مزایده یک دستگاه دیگ بخار و ... * مناقصه انجام عملیات لوله گذاری فاضلاب نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات لوله گذاری فاضلاب نوبت دوم * مزایده پلاک ثبتی 162/1995 عرصه 123.30متر / مزایده,مزایده پ...

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.9.14 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.9.14 در سایت

* مناقصه انجام عملیات لوله گذاری فاضلاب / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات لوله گذاری فاضلاب * مناقصه واگذاری امور حمل و نقل اداره کل - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری امور حمل و نقل اداره کل - نوبت دوم * مزایده یک دستگا...

اطلاعات کلیه مناقصات و مزایدات تاریخ 95.9.13 در سایت

اطلاعات کلیه مناقصات و مزایدات تاریخ 95.9.13 در سایت

* مزایده تاکسی تلفنی نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده تاکسی تلفنی نوبت دوم * مناقصه گازرسانی به روستاها و اجرای 29532 متر شبکه فولادی و ... / آگهی مناقصه ارزیابی کیفی , مناقصه گازرسانی به روستاها و اجرای 29532 متر شبکه فولادی و ... * مزایده فروش قطعه زم...

اطلاعات ثبت شده مناقصات ومزایدات 95.9.11

اطلاعات ثبت شده مناقصات ومزایدات 95.9.11

* مناقصه تهیه مصالح ،ساخت ،نصب و اجرای ۱۵۰۰انشعاب سری ... / مناقصه تهیه مصالح ،ساخت ،نصب و اجرای ۱۵۰۰انشعاب سری ... * استعلام اطاق سیار / فرم استعلام بها , استعلام اطاق سیار * مزایده ملک واقع در ضلع غربی ورزشگاه آزادی کلاسه 950045/ج / مزایده,مزایده ملک...

اطلاعات مناقصات و مزایدات بدست آمده تاریخ 95.9.9 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات بدست آمده تاریخ 95.9.9 در سایت

* مزایده عمومی واگذاری حفاظت و بهره برداری احاله طرح مدیریت و ...نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی ، مزایده عمومی واگذاری حفاظت و بهره برداری احاله طرح مدیریت و ...نوبت دوم * مزایده ساختمان دو طبقه مسکونی در دو واحد مجزا نوبت اول / مزایده,مزایده ساختمان دو ...

اطلاعات کلیه مناقصات و مزایدات تاریخ 95.9.7 در سایت

اطلاعات کلیه مناقصات و مزایدات تاریخ 95.9.7 در سایت

* مزایده فروش یک دستگاه بلدوزر D755 / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه بلدوزر D755 * مزایده فروش مقدار 100 تن لوله / مزایده ، مزایده فروش مقدار 100 تن لوله * مزایده پلاک ثبتی 157/4 بخش ده تهران / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 157/4 بخش ده تهران * مزایده فروش یکد...

اطلاعات کلیه مناقصات و مزایدات تاریخ 95.9.6 در سایت

اطلاعات کلیه مناقصات و مزایدات تاریخ 95.9.6 در سایت

* مزایده ششدانگ منزل مسکونی قدمت بیش از 30 سال / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی قدمت بیش از 30 سال * مزایده فروش اقلام ضایعاتی / مزایده ، مزایده فروش اقلام ضایعاتی * مزایده 2 فروند هواپیمای سسنا 185 / آگهی مزایده, مزایده 2 فروند هواپیمای سسنا 185 * م...

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.9.04 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.9.04 در سایت

* مزایده فروش اقلام منقول مازاد بر نیاز 95.9.4 / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش اقلام منقول مازاد بر نیاز 95.9.4 * مزایده ملک یک قطعه زمین زراعی / مزایده,مزایده ملک یک قطعه زمین زراعی * مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر خانه محوطه / مزایده,مزایده ششدانگ زمی...

اطلاعات کلیه مناقصات و مزایدات تاریخ 95.9.3 در سایت

اطلاعات کلیه مناقصات و مزایدات تاریخ 95.9.3 در سایت

* تجدید مناقصه خرید ورق فولادی / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه خرید ورق فولادی * مزایده ششدانگ زمین بخش 5 قطعه 4 جلسه دوم / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش 5 قطعه 4 جلسه دوم * مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی / مناقصه عمومی,مناقصه واگذاری سرویس ای...

اطلاعات ثبت شده مناقصات و مزایدات 95.9.2 در سایت

اطلاعات ثبت شده مناقصات و مزایدات 95.9.2 در سایت

* مناقصه اجرای پروژه پیش فاضلاب / مناقصه , مناقصه اجرای پروژه پیش فاضلاب * فراخوان مناقصه عمومی لایروبی حوضچه ایستگاه پمپاژ / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی لایروبی حوضچه ایستگاه پمپاژ نوبت اول * تجدید مناقصه واگذاری حجمی زمانی جایگاه شرکت...

کلیه مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 95.9.1 در سایت پارس نماد

کلیه مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 95.9.1 در سایت پارس نماد

* فراخوان مناقصه خرید 250 دستگاه خودپرداز دیواری نوبت دوم / فراخوان , فراخوان مناقصه خرید 250 دستگاه خودپرداز دیواری نوبت دوم * تجدید دوم مناقصه خرید 2.200.000 عدد لوله خونگیری تجدید دوم مناقصه / آگهی تجدید دوم مناقصه عمومی ,مناقصه خرید 2.200.000 عدد ل...