سایت مناقصات و مزایدات تاریخ 95.10.13 در سایت

سایت مناقصات و مزایدات تاریخ 95.10.13 در سایت

* ارزیابی کیفی خدمات ترابری سبک جهت مناطق عملیاتی / آگهی عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران, ارزیابی کیفی خدمات ترابری سبک جهت مناطق عملیاتی * مناقصه واگذاری عملیات تامین نیروی انسانی شامل خدمات اداری مالی خدمات نظافتی.... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو م...

سایت مناقصه و مزایدات تاریخ 95.10.12 در سایت

سایت مناقصه و مزایدات تاریخ 95.10.12 در سایت

* تجدید فراخوان دو دستگاه پمپ افقی / فراخوان عمومی ارزیابی کیفی ، تجدید فراخوان دو دستگاه پمپ افقی * مناقصه خدمات مونتاژ و تولید قطعات مختلف - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات مونتاژ و تولید قطعات مختلف- نوبت دوم * مزایده فروش اقلام منقول ماز...

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.10.11 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.10.11 در سایت

* مناقصه نگهداری شهرک تحقیقاتی کاوش.... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه نگهداری شهرک تحقیقاتی کاوش.... * مزایده ششدانگ عرصه و اعیان اپارتمان 52 متر 14 سانتی متر / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان اپارتمان 52 متر 14 سانتی متر * مزایده اپارتمان...

سایت مناقصات و مزایدات تاریخ 95.10.09 در سایت

سایت مناقصات و مزایدات تاریخ 95.10.09 در سایت

* مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 66.30مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 66.30مترمربع * استعلام خرید خدمات مشاوره / استعلام خرید خدمات مشاوره * مزایده ملک واقع بلوار شهدای گمنام کلاسه 4.950464 / مزایده,مزایده ملک واقع بلوار شهدای گمنام کلاسه...

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.10.08 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.10.08 در سایت

* مناقصه کیسه ادرار / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه کیسه ادرار * مناقصه خرید 10 دستگاه گاری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 10 دستگاه گاری * مزایده اپارتمان طبقه سوم و دو واحد تجاری نوبت اول / مزایده,مزایده اپارتمان طبقه سوم و دو واحد تجاری نوب...

اطلاعات ثبت شده مناقصات و مزایدات تاریخ 95.10.07 در سایت

اطلاعات ثبت شده مناقصات و مزایدات تاریخ 95.10.07 در سایت

* نهمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری / نهمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری * مناقصه پیمان راهبری وسائط نقلیه سبک و سنگین نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پیمان راهبری وسائط نقلیه سبک و سنگین نوبت دوم * مزایده امتیاز ن...

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.10.06 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.10.06 در سایت

* مزایده الکتروموتور / مزایده الکتروموتور * مناقصه عملیات ساختمانی تصفیه خانه فاضلاب / مناقصه عملیات ساختمانی تصفیه خانه فاضلاب * مزایده پلاک 524 فرعی از 408 فرعی از 317 فرعی / مزایده,مزایده پلاک 524 فرعی از 408 فرعی از 317 فرعی * مزایده 64.42 شعیر مشا...

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.10.05 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.10.05 در سایت

* مناقصه اجرای فونداسیون ساختمان اداری جدید / مناقصه , مناقصه اجرای فونداسیون ساختمان اداری جدید * مزایده قطعه زمین محصور مساحت 4212مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده قطعه زمین محصور مساحت 4212مترمربع نوبت دوم * مزایده پلاک ثبتی با عرصه دویست متر و اعیان...

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.10.04 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.10.04 در سایت

* مناقصه واگذاری اداره امور جایگاه شرکتی دو منظوره شماره سه خرم آباد / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری اداره امور جایگاه شرکتی دو منظوره شماره سه خرم آباد * مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شرکت تعاونی مسکن... / آگهی مناقصه عمومی یک مرح...

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.10.02 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.10.02 در سایت

* مزایده فروش تعدادی معدن / مزایده,مزایده فروش تعدادی معدن * مناقصه فروش تعدادی معدن / مناقصه فروش تعدادی معدن * مزایده یک واحد اپارتمان طبقه اول 110.51مترمربع دو خوابه / مزایده,مزایده یک واحد اپارتمان طبقه اول 110.51مترمربع دو خوابه * مزایده ملک به مس...

اطلاعات مناقصات ومزایدات تاریخ 95.10.01 در سایت

اطلاعات مناقصات ومزایدات تاریخ 95.10.01 در سایت

* مزایده یک دستگاه بیل مکانیکی / مزایده ، مزایده یک دستگاه بیل مکانیکی * مناقصه 40 ست چرخ و محور کامل پارسی منو بلوک ... / مناقصه عمومی , مزایده 40 ست چرخ و محور کامل پارسی منو بلوک ... * فراخوان اجرای پروژه های سامانه ثبت تخلف سرعت / فراخوان ، فراخوان...

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.9.30 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.9.30 در سایت

* استعلام ماسه 0-6 میلیمتر / استعلام, استعلام ماسه 0-6 میلیمتر * اصلاحیه مزایده ملک مسکونی تجاری زراعی / اصلاحیه مزایده,مزایده ملک مسکونی تجاری زراعی * فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران انجام قسمتی از عملیات راهداری استان / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گ...

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.9.29 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.9.29 در سایت

* مناقصه ROCK BITS JET TYPE / مناقصه ROCK BITS JET TYPE * دومین همایش از سلسله همایش های پرسش محور توسعه عدالت آموزشی / دومین همایش از سلسله همایش های پرسش محور توسعه عدالت آموزشی * دعوت به مشارکت در احداث تجاری- مسکونی بندرعباس / دعوت به مشارکت در احد...

بدون عنوان

بدون عنوان

* مناقصه مقدار 80000 عدد سینی نشاء / آگهی مناقصه , مناقصه مقدار 80000 عدد سینی نشاء * مناقصه نظافت، رفت و روب و جمع آوری زباله / آگهی مناقصه, مناقصه نظافت، رفت و روب و جمع آوری زباله * مزایده بهره برداری از محل غرفه / مزایده , مزایده مزایده بهره برداری...

اطلاعات مناقصات ومزایدات تاریخ 95.9.25 در سایت

اطلاعات مناقصات ومزایدات تاریخ 95.9.25 در سایت

* مزایده زمین حدودا 8 هکتار 600 متر از یک سهم / مزایده,مزایده زمین حدودا 8 هکتار 600 متر از یک سهم * مزایده پلاک ثبتی اپارتمان بخش دو همدان / مزایده,مزایده پلاک ثبتی اپارتمان بخش دو همدان * مناقصه اجرای عملیات خاکبرداری و خاکریزی - نوبت دوم / مناقصه عم...