اطلاعات مناقصات و مزایدات تکمیل شده تاریخ 95.11.27 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات تکمیل شده تاریخ 95.11.27 در سایت

* فراخوان ارزیابی کیفی خرید MOISTURE ANALYZER نوبت دوم / فراخوان , فراخوان ارزیابی کیفی خرید MOISTURE ANALYZER نوبت دوم * مزایده قطعه زمینی به مساحت 160 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده قطعه زمینی به مساحت 160 متر نوبت دوم * مناقصه خرید خط کشی سرد ترافیکی ...

اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 95.11.26 در سایت

اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 95.11.26 در سایت

* مناقصه تهاتر وکیوم باتوم با عایق پیش ساخته- نوبت دوم / مناقصه , مناقصه تهاتر وکیوم باتوم با عایق پیش ساخته- نوبت دوم * تجدید مناقصه ارائه خدمات امداد ؛ تعمیرات ؛ نگهداری و بهره برداری از تاسیسات شبکه.... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، تجدید مناقصه...

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.11.25 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.11.25 در سایت

* مناقصه واگذاری خدمات حجمی امور مشترکین ، نگهداری و بهره برداری از تاسیسات آب شرب روستاهای ... / مناقصه عمومی ، مناقصه واگذاری خدمات حجمی امور مشترکین ، نگهداری و بهره برداری از تاسیسات آب شرب روستاهای ... * فراخوان مناقصه کمپرسور هوا / آگهی فراخوان ا...

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.11.24 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.11.24 در سایت

* مناقصه ساخت و جمع آوری غرفه نمایشگاهی / مناقصه ,مناقصه ساخت و جمع آوری غرفه نمایشگاهی * مزایده فروش املاک و مستغلات بانک تجارت نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش املاک و مستغلات بانک تجارت نوبت دوم * تجدید مناقصه نشانه گذاری و تهیه شناسنامه الکترونیک 400 ...

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.11.23 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.11.23 در سایت

* فراخوان تهیه طرح جامع شبکه 20 کیلوولت نوبت دوم / فراخوان شناسایی , فراخوان تهیه طرح جامع شبکه 20 کیلوولت نوبت دوم * مزایده واگذاری فضا جهت کافی شاپ بیمارستان / آگهی مزایده , مزایده واگذاری فضا جهت کافی شاپ بیمارستان * مناقصه حفظ و نگهداری و احداث فضا...

اطلاعات تکمیل شده مناقصات و مزایدات تاریخ 95.11.21 در سایت

اطلاعات تکمیل شده مناقصات و مزایدات تاریخ 95.11.21 در سایت

* مزایده یکباب ساختمان مسکونی عرصه 1574/76متر / مزایده,مزایده یکباب ساختمان مسکونی عرصه 1574/76متر * مزایده یک قطعه ملک مساحت تقریبی 700 متر / مزایده,مزایده یک قطعه ملک مساحت تقریبی 700 متر * فراخوان ارزیابی کیفی لیفتراک دیزلی 7 تن....نوبت دوم / فراخوا...

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.11.20 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.11.20 در سایت

* فراخوان مناقصه عمومی تهیه و تامین خودروهای سواری و وانت بار با راننده مجرب / فراخوان مناقصه عمومی،فراخوان مناقصه عمومی تهیه و تامین خودروهای سواری و وانت بار با راننده مجرب * فراخوان انجام تعمیر گردن غلتکهای کاری ناحیه نورد گرم در کارگاه پیمانکار ......

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.11.19

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.11.19

* مناقصه چند دستگاه خودرو / مناقصه چند دستگاه خودرو * فراخوان سرمایه گذاری مجموعه ورزشی ، تفریحی سرپوشیده / فراخوان , فراخوان سرمایه گذاری مجموعه ورزشی ، تفریحی سرپوشیده * استعلام خرید 1000 کیلوگرم ASTM-C494 روان کننده بتن / استعلام , استعلام خرید 1000...

اطلاعات جمع آوری شده مناقصات و مزایدات تاریخ 95.11.18 در سایت

اطلاعات جمع آوری شده مناقصات و مزایدات تاریخ 95.11.18 در سایت

* مزایده چند دستگاه خودرو / مزایده چند دستگاه خودرو * مزایده فروش یکباب مغازه و یک قطعه زمین / مزایده,مزایده فروش یکباب مغازه و یک قطعه زمین * اصلاحیه مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش دو شاهرود / اصلاحیه مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش دو شاهرود * مناقصه...

اطلاعات ثبت شده مناقصات و مزایدات تاریخ 95.11.17

اطلاعات ثبت شده مناقصات و مزایدات تاریخ 95.11.17

* مزایده عملیات اجرایی پروژه مجتمع مسکونی 128 واحدی / آگهی مزایده مشارکت عمومی,مزایده عملیات اجرایی پروژه مجتمع مسکونی 128 واحدی * فراخوان مناقصه خرید 6600 متر MV POWER CABLE نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید 6600 متر MV POWER CABLE...

اطلاعات گردآوری شده مناقصات ومزایدات تاریخ 95.11.16 در سایت

اطلاعات گردآوری شده مناقصات ومزایدات تاریخ 95.11.16 در سایت

* مناقصه عملیات پیاده روسازی دو سمت خیابان فردوسی.... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات پیاده روسازی دو سمت خیابان فردوسی.... * تجدید مناقصه خرید کابل تخت و گرد نوبت اول / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه خرید کابل تخت و گرد نوبت اول * مزایده 2 دانگ ...

اطلاعات مناقصات و مزایدات به روز تاریخ 95.11.14 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات به روز تاریخ 95.11.14 در سایت

* مناقصه تکمیل ظرفیت و انتخاب پیمانکار تامین , اخذ انشعاب و اجرای برق رسانی / مناقصه , مناقصه تکمیل ظرفیت و انتخاب پیمانکار تامین , اخذ انشعاب و اجرای برق رسانی * مناقصه احداث جاده سلامت بلوار رزمندگان / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث جاده سلامت بلوا...

سایت مناقصات و مزایدات تاریخ 95.11.13

سایت مناقصات و مزایدات تاریخ 95.11.13

* مزایده فروش البسه / مزایده , مزایده فروش البسه * تجدید فراخوان تعمیرات و بازسازی 72 دستگاه موتورهای دیزل سبک و.... / تجدید آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی , فراخوان تعمیرات و بازسازی 72 دستگاه موتورهای دیزل سبک و.... * مناقصه تامین 2 دستگاه بی...