اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.12.24 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.12.24 در سایت

* مزایده فروش محصول سنگ آهن دانه بندی / مزایده فروش محصول سنگ آهن دانه بندی * کنگره بین المللی محاسبات کلان مقیاس و تحلیل کلان داده / کنگره بین المللی محاسبات کلان مقیاس و تحلیل کلان داده * فراخوان ارزیابی کیفی خرید 660 و 474 متر لوله 26 اینچ با پوشش و...

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.12.23 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.12.23 در سایت

* اصلاحیه فراخوان مشاور جهت طرح جامع و طرح شفا / فراخوان ،اصلاحیه فراخوان مشاور جهت طرح جامع و طرح شفا * مناقصه اجرای پروژه شبکه فرعی آبیاری... / مناقصه ، مناقصه اجرای پروژه شبکه فرعی آبیاری... * مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 173متر / مزایده,مزایده ششد...

اطلاعات مناقصات ومزایدات تاریخ 95.12.22 در سایت

اطلاعات مناقصات ومزایدات تاریخ 95.12.22 در سایت

* مزایده زمین آبی و دیم 9750 و 8151متر / مزایده,مزایده زمین آبی و دیم 9750 و 8151متر * فراخوان انجام خدمات مراقبت دستگاههای عملیاتی / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان انجام خدمات مراقبت دستگاههای عملیاتی * فراخوان انجام خدمات مکانیک دستگاهها / فراخوان من...

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.12.21

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.12.21

* فراخوان مزایده تعداد 12 واحد از 24 واحد یک مجتمع اقامتی رفاهی خود / فراخوان مزایده , فراخوان مزایده تعداد 12 واحد از 24 واحد یک مجتمع اقامتی رفاهی خود * مزایده کارخانه صنعتی عرصه 3320متر / مزایده,مزایده کارخانه صنعتی عرصه 3320متر * مناقصه مقدار 70 تن...

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.12.19 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.12.19 در سایت

* مزایده واگذاری ملک ورزشگاه ادیب / مزایده واگذاری ملک ورزشگاه ادیب * مزایده فروش 25000 متر لوله 56 اینچ اسقاط - نوبت دوم / مزایده , مزایده فروش 25000 متر لوله 56 اینچ اسقاط نوبت دوم * مناقصه خدمات جنبی، ساختمان های پالایش / آگهی مناقصه, مناقصه خدمات ج...

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 95.12.18 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 95.12.18 در سایت

* مزایده فروش حدود 65 تن کاغذ کرافت قهوه ای (سفید نشده) 80 گرمی وارداتی / آگهی مزایده , مزایده فروش حدود 65 تن کاغذ کرافت قهوه ای (سفید نشده) 80 گرمی وارداتی * مزایده واگذاری محل بهره برداری جهت نصب 3 بیلبورد / مزایده واگذاری محل بهره برداری جهت نصب 3 ...

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.12.17 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.12.17 در سایت

* آگهی مناقصه خرید 14 عدد فیکسچر ماشینکاری / آگهی مناقصه , مناقصه خرید 14 عدد فیکسچر ماشینکاری * مزایده یکدستگاه اتومبیل سواری سمند 95.12.17 / مزایده,مزایده یکدستگاه اتومبیل سواری سمند 95.12.17 * فراخوان PARTS FOR GROVE BALL VALVE.... / فراخوان مناقصه ...

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.12.16 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.12.16 در سایت

* مناقصه خرید 60000 شصت هزار تن ماسه شسته نوبت دوم / مناقصه,مناقصه خرید 60000 شصت هزار تن ماسه شسته -نوبت دوم * مناقصه واگذاری امور خدمات تغسیل ، تکفین ، تلقین و تدفین / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور خدمات تغسیل ، تکفین ، تلقین و تدفین * مناق...

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.12.15 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.12.15 در سایت

* تجدید مناقصه تامین خدمات عمومی و تخصصی نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی,مناقصه تامین خدمات عمومی و تخصصی نوبت دوم * مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی طبقه چهار / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی طبقه چهار * فراخوان P/F Gas turbine ruston e.m-85 - ن...

اطلاعات مناقصات ومزایدات تاریخ 95.12.14 در سایت

اطلاعات مناقصات ومزایدات تاریخ 95.12.14 در سایت

* تجدید مناقصه گوشت قرمز منجمد برزیلی - نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه گوشت قرمز منجمد برزیلی - نوبت دوم * مناقصه اصلاح روشنایی رینگ نیروگاه نکا - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اصلاح روشنایی رینگ نیروگاه نکا - نوبت دوم *...

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.12.11 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.12.11 در سایت

* مناقصه قرائت کنتور و توزیع صورت حساب مشترکین گاز - نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه قرائت کنتور و توزیع صورت حساب مشترکین گاز - نوبت دوم * فراخوان ارزیابی کیفی جهت تجهیز سالن همایش دانشگاه / فراخوان ارزیابی کیفی،فراخوان ارزیابی کیفی جهت ت...

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.12.10 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.12.10 در سایت

* مناقصه خرید 54 عدد ممبران مارک CSM مدل RE8040BLN - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 54 عدد ممبران مارک CSM مدل RE8040BLN - نوبت دوم * آگهی مزایده عمومی حق بهره برداری از مجموعه های ورزشی / آگهی مزایده عمومی،آگهی مزایده عمومی حق بهره برداری ...

اطلاعات مناقصات ومزایدات تاریخ 95.12.09 در سایت

اطلاعات مناقصات ومزایدات تاریخ 95.12.09 در سایت

* مناقصه جمع آوری و حمل زباله / مناقصه ، مناقصه جمع آوری و حمل زباله * مزایده فروش طبقه همکف ساختمان استاد سرا 107.93متر / مزایده,مزایده فروش طبقه همکف ساختمان استاد سرا 107.93متر * فراخوان احداث ، تجهیز و بهره برداری از غرفه های خدماتی با سازه های سبک...

اطلاعات مناقصات ومزایدات تاریخ 95.12.08

اطلاعات مناقصات ومزایدات تاریخ 95.12.08

* فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران طرح آبرسانی مسکن مهر ... - نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران , فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران طرح آبرسانی مسکن مهر ... - نوبت دوم * مناقصه امور چاپ و تکثیر - نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه امور چاپ و تکثیر - ...