اطلاعات مناقصات وم زایدات ثبت شده تاریخ 96.1.29

اطلاعات مناقصات وم زایدات ثبت شده تاریخ 96.1.29

* مزایده امتیاز خط تلفن همراه / مزایده امتیاز خط تلفن همراه * مزایده فروش و واگذاری دوازده قطعه زمین تجاری مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش و واگذاری دوازده قطعه زمین تجاری مسکونی نوبت دوم * مزایده ملک با زیربنای 145.0مترمربع / مزایده,مزایده ملک با...

سایت مناقصات و مزایدات تاریخ 96.1.28 در اسیت

سایت مناقصات و مزایدات تاریخ 96.1.28 در اسیت

* مناقصه خرید مقدار 20/000 متر پارچه کوردورا تجدید نوبت دوم / تجدید مناقصه , مناقصه خرید مقدار 20/000 متر پارچه کوردورا تجدید نوبت دوم * مناقصه خرید 182 دستگاه کولر گازی اسپیلت اینورتردار تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید 182 دس...

اطلاعات مناقصات وم زایدات ثبت شده تاریخ 96.1.27 در سایت

اطلاعات مناقصات وم زایدات ثبت شده تاریخ 96.1.27 در سایت

* فراخوان واگذاری فضای فیزیکی جهت ارائه خدمات عرضه و فروش مواد غذایی / فراخوان مزایده ، فراخوان واگذاری فضای فیزیکی جهت ارائه خدمات عرضه و فروش مواد غذایی * مزایده یکباب مغازه به مساحت 35.28متر نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب مغازه به مساحت 35.28متر نوب...

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 96.1.26 درسایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 96.1.26 درسایت

* مزایده فروش تعدادی دام مازاد / مزایده , مزایده فروش تعدادی دام مازاد * آگهی مناقصه امور مربوط به حمل و نقل / آگهی مناقصه ,آگهی مناقصه امور مربوط به حمل و نقل * دعوت به مشارکت در ساخت / مناقصه , دعوت به مشارکت در ساخت * فراخوان مناقصه عمومی استفاده از...

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 96.1.24 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 96.1.24 در سایت

* مزایده فروش اقلام منقول مازاد بر نیاز / آگهی مزایده , مزایده فروش اقلام منقول مازاد بر نیاز * اصلاحیه مناقصه تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی / اصلاحیه , مناقصه تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی * مزایده دو دستگاه فر کردان نان فانتزی / آگهی مزایده اموال منق...

اطلاعات مناقصات ومزایدات تاریخ 96.1.23 در سایت

اطلاعات مناقصات ومزایدات تاریخ 96.1.23 در سایت

* فراخوان ارزیابی کیفی ناودانی و نبشی خم دستگاه ...نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران (عمومی دو مرحله ای) , فراخوان ارزیابی کیفی ناودانی و نبشی خم دستگاه ...نوبت دوم * ارزیابی کیفی رادیاتور آلومینیومی ... نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گر...

مناقصات و مزایدات به روزه شده د رتاریخ 96.1.21

مناقصات و مزایدات به روزه شده د رتاریخ 96.1.21

* مناقصه تراش و روکش میکانیزه آسفالت معابر در سطح شهر ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تراش و روکش میکانیزه آسفالت معابر در سطح شهر ... نوبت دوم * مزایده بهره برداری از مجموعه استخر و سونا و سالن بدنسازی مروارید 96.01.21 / آگهی مزا...

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 96.1.20 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 96.1.20 در سایت

* مناقصه امور خدماتی , نظافت , فضای سبز , تاسیسات / مناقصه امور خدماتی , نظافت , فضای سبز , تاسیسات * فراخوان ارزیابی کیفی مطالعه و طراحی شبکه پایش کیفیت آب و آلاینده های آن / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی مطالعه و طراحی شبکه پایش کی...

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 96.1.19 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 96.1.19 در سایت

* شناسایی پیمانکاران حمل ریلی مواد اولیه و ...96.1.19 / آگهی شناسایی پیمانکاران , شناسایی پیمانکاران حمل ریلی مواد اولیه و ...96.1.19 * مزایده ششدانگ یکباب خانه با قدمت نه سال / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه با قدمت نه سال * مناقصه تکمیل ساختمان آموز...

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 96.1.17 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 96.1.17 در سایت

* مناقصه PDC BITS / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی, مناقصه PDC BITS * مناقصه انجام خدمات پشتیبانی اعم از امور خدمات نظافتی و ... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه انجام خدمات پشتیبانی اعم از امور خدمات نظافتی و ... * مناقصه تامین BLANK PERFORAT...

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 96.1.16 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 96.1.16 در سایت

* مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و لکه گیری و روکش آسفالت / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و لکه گیری و روکش آسفالت * مناقصه خرید لوازم بهداشتی از قبیل پوشینه / آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی , مناقصه خرید لوازم بهداشتی از قبیل پوشینه * کنفران...

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 96.1.15 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 96.1.15 در سایت

* مناقصه well head & christmas thee 10000 psi / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی , مناقصه well head & christmas thee 10000 psi * مزایده جایگاههای cng شماره 1 و 2 / مزایده جایگاههای cng شماره 1 و 2 * تجدید مناقصه عمومی عملیات احداث سرای محله و حسینیه ش...

اطلاعات مناقصات و مزایدات سراسر کشور

اطلاعات مناقصات و مزایدات سراسر کشور

* مزایده عمومی واگذاری غرفه هتل پارسیان اوین / آگهی مزایده مزایده عمومی واگذاری غرفه هتل پارسیان اوین * مناقصه خرید پارچه لباس فرم کارکنان / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید پارچه لباس فرم کارکنان * مزایده منزل مسکونی عرصه 239.11متر / مزایده...

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 96.1.10 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 96.1.10 در سایت

* استعلام چوب- بسته بندی و تسمه کشی .... / استعلام چوب- بسته بندی و تسمه کشی .... * استعلام مادربرد گیگابایت H81M-S2PT .... / استعلام مادربرد گیگابایت H81M-S2PT .... * استعلام خرید چای چکش سبز مدل دو چکش دو پنکه / استعلام, استعلام خرید چای چکش سبز مدل ...