اطلاعات مناقصات  ومزایدات ثبت شده تاریخ 96.2.14 در سایت

اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 96.2.14 در سایت

* مناقصه تکمیل سالن ورزشی و زمین چمن ورزشگاه / مناقصه ,مناقصه تکمیل سالن ورزشی و زمین چمن ورزشگاه نوبت اول * فراخوان اجرای امور خدمات و نظافت / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی , فراخوان اجرای امور خدمات و نظافت * مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی بخ...

اطلاعات مناقصات وم زایدات ثبت شده تاریخ 96.2.13 در سایت

اطلاعات مناقصات وم زایدات ثبت شده تاریخ 96.2.13 در سایت

* فراخوان اولین جشنواره سراسری شکوه ایستادگی / فراخوان اولین جشنواره سراسری شکوه ایستادگی * مزایده فروش 6000 تن کنسانتره ایلمنیت / آگهی فراخوان مزایده عمومی یک مرحله ای,فراخوان فروش 6000 تن کنسانتره ایلمنیت * استعلام میلگرد فولادی / استعلام میلگرد فولا...

اطلاعات مناقصات وم زایدات ثبت شده تاریخ 96.2.12 در سایت

اطلاعات مناقصات وم زایدات ثبت شده تاریخ 96.2.12 در سایت

* مزایده دستگاه قفس شور تمام اتوماتیک... / مزایده، مزایده دستگاه قفس شور تمام اتوماتیک... * مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 40000متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 40000متر * تجدید مناقصه خدمات بهره برداری و امداد ، وصول مطالبات ، تعویض ک...

اطلاعات ثبت شده مناقصات و مزایدات 96.2.11 در سایت

اطلاعات ثبت شده مناقصات و مزایدات 96.2.11 در سایت

* مناقصه خدمات نیروی انسانی / آگهی مناقصه، مناقصه خدمات نیروی انسانی * مناقصه عملیات نگهداری , تعمیرات و بهره برداری از شبکه و انشعاب فاضلاب ناحیه 3 / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه عملیات نگهداری , تعمیرات و بهره برداری از شبکه و انشعاب فاضلاب...

اطلاعات ثبت شده مناقصات وم زایدات تاریخ 96.2.10 در سایت

اطلاعات ثبت شده مناقصات وم زایدات تاریخ 96.2.10 در سایت

* مناقصه بخشی از فعالیت های مورد نیاز خود از جمله اداری، دفتری، عمومی، حفاظت و نگهداری از تاسیسات / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بخشی از فعالیت های مورد نیاز خود از جمله اداری، دفتری، عمومی، حفاظت و نگهداری از تاسیسات * مزایده یک قطعه زمین مساحت 201.39متر...

اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 96.2.9 در سایت

اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 96.2.9 در سایت

* مزایده یک دستگاه خودرو هیوندای سوناتا / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو هیوندای سوناتا * مناقصه غذا و اتاقداری نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه غذا و اتاقداری نوبت دوم * مناقصه واگذاری پنج فقره عملیات پیمانکاری تعمیرات اساسی / مناقصه ، مناقصه واگذاری پنج فقره...

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.2.7 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.2.7 در سایت

* مناقصه احداث مخزن 1000 مترمکعبی بتن مسلح آب شرب - نوبت دوم / آگهی مناقصه ، مناقصه احداث مخزن 1000 مترمکعبی بتن مسلح آب شرب- نوبت دوم * مناقصه احداث مخزن 3000 مترمکعبی بتن مسلح آب شرب نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه احداث مخزن 3000 مترمکعبی بتن ...

اطلاعات ثبت شده مناقصات وم زایدات تاریخ 96.2.6 در سایت

اطلاعات ثبت شده مناقصات وم زایدات تاریخ 96.2.6 در سایت

* مزایده آهن آلات قراضه و مستعمل / آگهی مزایده ,مزایده آهن آلات قراضه و مستعمل * مزایده ششدانگ دو قطعه زمین 16175 و 24556مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ دو قطعه زمین 16175 و 24556مترمربع * مزایده فروش تعداد شش پلاک زمین دولتی نوبت دوم / مزایده,مزایده فر...

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.2.6 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.2.6 در سایت

* مزایده آهن آلات قراضه و مستعمل / آگهی مزایده ,مزایده آهن آلات قراضه و مستعمل * مزایده ششدانگ دو قطعه زمین 16175 و 24556مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ دو قطعه زمین 16175 و 24556مترمربع * مزایده فروش تعداد شش پلاک زمین دولتی نوبت دوم / مزایده,مزایده فر...

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.2.4 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.2.4 در سایت

* دوازدهمین همایش روابط عمومی الکترونیک 96.2.4 / دوازدهمین همایش روابط عمومی الکترونیک 96.2.04 * مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 59.24مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 59.24مترمربع * مزایده فروش یکباب مغازه مساحت 72.95مترمربع نوبت دوم / مزایده...

اطلاعات مناقصات وم زایدات تاریخ 96.2.3 در سایت

اطلاعات مناقصات وم زایدات تاریخ 96.2.3 در سایت

* مناقصه اجرای ساختمان اداری آتش نشانی - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه اجرای ساختمان اداری آتش نشانی نوبت دوم * مناقصه بهره برداری، نگهداری و تعمیرات سیستم مدیریت هوشمند / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بهره برداری، نگهداری و تعمیرات سیستم مدیریت هوشمند * مزا...

اطلاعات ثبت شده مناقصات و مزایدات تاریخ 96.2.2 در سایت

اطلاعات ثبت شده مناقصات و مزایدات تاریخ 96.2.2 در سایت

* مناقصه روکش آسفالت نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی مناقصه, مناقصه روکش آسفالت نوبت دوم * مزایده ششدانگ یک باب کارگاه ، ماشین آلات و تجهیزات تولیدی ، دیگ پخت گوجه.... / مزایده , مزایده ششدانگ یک باب کارگاه ، ماشین آلات و تجهیزات تولیدی ، دیگ پخت گوجه......

اطلاعات مناقصات ومزایدات تاریخ 96.1.31 در سایت

اطلاعات مناقصات ومزایدات تاریخ 96.1.31 در سایت

* مزایده کلاسه 950796 کولر ایستاده ... - مرحله اول / مزایده,مزایده کلاسه 950796 کولر ایستاده.... نوبت اول * مناقصه بازگشایی معابر دسترسی پل / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بازگشایی معابر دسترسی پل * مزایده سه دانگ و 847 هزارم یک دانگ مشاع از مغازه / مزایده...

اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 96.1.30 در سایت

اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 96.1.30 در سایت

* مناقصه طراحی و ساخت پردیس فرهنگی و سینمایی حافظ -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه طراحی و ساخت پردیس فرهنگی و سینمایی حافظ - نوبت دوم * مناقصه تهیه مواد اولیه ، طبخ ، بسته بندی و تحویل غذای روزانه کارگاه جنوبی / مناقصه ، مناقصه تهیه مواد اولیه ،...