اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 96.3.11 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 96.3.11 در سایت

* مزایده واگذاری فروش یک قطعه زمین مساحت 400 متر / مزایده,مزایده واگذاری فروش یک قطعه زمین مساحت 400 متر * مناقصه انتقال نیرو و برقرسانی شبکه های توزیع از طریق نصب و ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انتقال نیرو و برقرسانی شبکه های توزیع از ...

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 96.3.10 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 96.3.10 در سایت

* مزایده یک دستگاه ملک به مساحت عرصه 300متر / مزایده,مزایده یک دستگاه ملک به مساحت عرصه 300متر * مزایده ششدانگ دو دستگاه آپارتمان / مزایده,مزایده ششدانگ دو دستگاه آپارتمان * مناقصه خرید لباس کار لی پنبه ای سنگ شور شده / مناقصه خرید لباس کار لی پنبه ای ...

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.3.9 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.3.9 در سایت

* مناقصه نگهداری اصلاح و توسعه شبکه آب شهر / آگهی مناقصه ,مناقصه نگهداری اصلاح و توسعه شبکه آب شهر * مناقصه عملیات مراقبتی ( وجین و مرمت محصور سنواتی )- نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عملیات مراقبتی ( وجین و مرمت محصور سنواتی )- نوبت دوم * فراخوان من...

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.3.08 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.3.08 در سایت

* مزایده اجاره میدان میوه و تره بار شهرداری - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی، مزایده اجاره میدان میوه و تره بار شهرداری -نوبت دوم * مزایده واگذاری ارایه خدمات تاکسی سرویس / آگهی مزایده، مزایده واگذاری ارایه خدمات تاکسی سرویس * تجدید ارزیابی کیفی فراخوان ...

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.3.6 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.3.6 در سایت

* مزایده 12 واحد اداری / مزایده ، مزایده 12 واحد اداری * مزایده فروش خودروی پژوپارس / مزایده , مزایده فروش خودروی پژوپارس * اصلاحیه مناقصه اجرای عملیات احداث زیرگذر عابر پیاده تجدید / تجدید آگهی مناقصه عمومی , اصلاحیه مناقصه اجرای عملیات احداث زیرگذر ع...

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.3.6 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.3.6 در سایت

* مزایده 12 واحد اداری / مزایده ، مزایده 12 واحد اداری * مزایده فروش خودروی پژوپارس / مزایده , مزایده فروش خودروی پژوپارس * اصلاحیه مناقصه اجرای عملیات احداث زیرگذر عابر پیاده تجدید / تجدید آگهی مناقصه عمومی , اصلاحیه مناقصه اجرای عملیات احداث زیرگذر ع...

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.3.4 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.3.4 در سایت

مناقصات بالابر صنعتی مناقصات آلومینیوم مناقصات آهن آلات مناقصات آلات موسیقی مناقصات آیفون تصویری مناقصات ابزار دقیق مناقصات ابزار و یراق آلات مناقصات انبارداری مناقصات انواع فنر مناقصات خدمات صنعتی مناقصات خدمات پستی مناقصات اقلام کمک آموزشی مناقصات ام...

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 96.3.4 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 96.3.4 در سایت

* مناقصه انجام خدمات تهیه و تامین 95 دستگاه خودروی سبک 24 ساعته تجدید نوبت دوم / فراخوان تجدید مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات تهیه و تامین 95 دستگاه خودروی سبک 24 ساعته تجدید نوبت دوم * اصلاحیه مناقصه ساخت کارگاه آموزشی و محوطه سازی نیروگاه / اصلاحی...

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.3.3 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.3.3 در سایت

* مزایده فروش کمپرسور و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش کمپرسور و ... * تجدید استعلام اتیکت پلاستیکی .... / استعلام , تجدید استعلام اتیکت پلاستیکی .... * فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکاران جهت واگذاری خدمات نگهداری فضای سبز و نظافت عمومی /...

اطلاعات مناقصات وم زایدات ثبت شده تاریخ 96.3.2 در سایت

اطلاعات مناقصات وم زایدات ثبت شده تاریخ 96.3.2 در سایت

* مزایده ششدانگ پلاک 269 اصلی بخش سه نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 269 اصلی بخش سه نوبت دوم * آگهی مناقصه خرید تجهیزات و اجرای عملیات نصب برج و سیم کشی / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه خرید تجهیزات و اجرای عملیات نصب برج و سیم کشی * مناقصه عمومی خرید...

اطلاعات مناقصات وم زایدات ثبت شده تاریخ 96.3.1 در سایت

اطلاعات مناقصات وم زایدات ثبت شده تاریخ 96.3.1 در سایت

* مزایده فروش ماشین آلات مستعمل کشاورزی غیر قابل استفاده / آگهی مزایده , مزایده فروش ماشین آلات مستعمل کشاورزی غیر قابل استفاده * مزایده فروش 8 قطعه زمین / مزایده,مزایده فروش 8 قطعه زمین * چهارمین همایش بین المللی نقشه برداری مغز ایران 96.3.1 / چهارمین...

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.2.31 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.2.31 در سایت

* مزایده فروش تعداد 1000 عدد لامپ 105 وات اتحاد / مزایده , مزایده فروش تعداد 1000 عدد لامپ 105 وات اتحاد * مزایده تجهیزات وسایل موتورخانه مجتمع الغدیر / آگهی مزایده، مزایده تجهیزات وسایل موتورخانه مجتمع الغدیر * مزایده واگذاری ظرفیت تبلیغاتی در حاشیه ر...

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 96.2.30 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 96.2.30 در سایت

* فراخوان مناقصات عمومی خرید امور خدماتی...نوبت دوم / فراخوان مناقصات عمومی،فراخوان مناقصات عمومی خرید امور خدماتی...نوبت دوم * مزایده فروش دستگاه پرس دوکی و ... / مزایده , مزایده فروش دستگاه پرس دوکی و ... * آگهی مناقصه عمومی روکش آسفات در سطح منطقه د...

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.2.28 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.2.28 در سایت

* مزایده فروش اقلام مستعمل و اسقاط از قبیل آهن آلات ضایعاتی، چدن موتورخانه و ...96.02.28 / مزایده, مزایده فروش اقلام مستعمل و اسقاط از قبیل آهن آلات ضایعاتی، چدن موتورخانه و ...96.02.28 * فراخوان مناقصه بیل مکانیکی چرخ لاستیکی - نوبت دوم / فراخوان مناق...