اطلاعات مناقصات و مزایدات گردآوری شده تاریخ 96.5.7 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات گردآوری شده تاریخ 96.5.7 در سایت

* مزایده یک دستگاه لودر / مزایده یک دستگاه لودر * مناقصه اصلاح هندسی اشرافی اصفهانی، ناطق نوری، باهنر و سطح منطقه... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اصلاح هندسی اشرافی اصفهانی، ناطق نوری، باهنر و سطح منطقه... * مزایده ششدانگ یکباب ساختمان اعیان 182مترمربع ...

اطلاعات مناقصات و مزایدات گردآوری شده تاریخ 96.5.5 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات گردآوری شده تاریخ 96.5.5 در سایت

* مزایده ملک به مساحت عرصه کلی 539.60متر / مزایده,مزایده ملک به مساحت عرصه کلی 539.60متر * فراخوان طرح هوشمندسازی پارکینگ های سطح شهر / آگهی فراخوان , فراخوان طرح هوشمندسازی پارکینگ های سطح شهر * مزایده بهره برداری از قایقرانی... / آگهی مزایده عمومی , ...

اطلاعات مناقصات و مزایدات گردآوری شده تاریخ 96.5.3 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات گردآوری شده تاریخ 96.5.3 در سایت

* مناقصه خرید1065 دیتالاگر دارای سنسور داخلی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید1065 دیتالاگر دارای سنسور داخلی * مزایده 79000 سهم مشاع از 1810677 سهم ششدانگ زمین / مزایده,مزایده 79000 سهم مشاع از 1810677 سهم ششدانگ زمین * مزایده فروش اجناس اسقاطی / آگهی ...

اطلاعات مناقصات و مزایدات گردآوری شده تاریخ 96.5.2 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات گردآوری شده تاریخ 96.5.2 در سایت

* فراخوان امور تخلیه و بارگیری کارخانه عباس آباد / فراخوان , فراخوان امور تخلیه و بارگیری کارخانه عباس آباد * آگهی فراخوان خرید گیربکس / آگهی فراخوان ، آگهی فراخوان خرید گیربکس * مناقصه خرید قطعات جانبی آسانسور های / مناقصه , مناقصه خرید قطعات جانبی آس...

اطلاعات مناقصات و مزایدات سراسر کشور

اطلاعات مناقصات و مزایدات سراسر کشور

* مزایده لوازم تحریر - کتابفروشی و مهدکودک دانشگاه مرحله دوم / آگهی مزایده , مزایده لوازم تحریر - کتابفروشی و مهدکودک دانشگاه مرحله دوم * مناقصه مجموعه فرهنگسرای بانوان (فاز 1) نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه مجموعه فرهنگسرای بانوان (فاز 1) نوبت دوم *...

اطلاعات مناقصات و مزایدات گردآوری شده تاریخ 96.4.31 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات گردآوری شده تاریخ 96.4.31 در سایت

* مزایده یک قطعه زمین به مساحت 1200مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 1200مترمربع * مناقصه عملیات اجرای نصب , پیش راه اندازی و راه اندازی سیستم تبرید هیدروژن .... نوبت دوم / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه عملیات اجرای نصب , پیش راه اندازی...

اطلاعات مناقصات و مزایدات گردآوری شده تاریخ 96.4.28 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات گردآوری شده تاریخ 96.4.28 در سایت

* اصلاحیه مناقصه تهیه لوله و انجام عملیات اجرایی احداث خط انتقال آب / اصلاحیه, مناقصه تهیه لوله و انجام عملیات اجرایی احداث خط انتقال آب * فراخوان پروژه اجرای خطوط ورودی و خروجی و نصب و راه اندازی، ساختمان ایستگاه C.G.S .. / آگهی فراخوان مناقصه, فراخوا...

اطلاعات مناقصات و مزایدات گردآوری شده تاریخ 96.4.27 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات گردآوری شده تاریخ 96.4.27 در سایت

* مناقصه Agriculture consultant services including greenhouse design and maintenance نوبت دوم / مناقصه Agriculture consultant services including greenhouse design and maintenance نوبت دوم * مزایده ملک مشاعی مساحت 171مترمربع / مزایده,مزایده ملک مشاعی مس...

اطلاعات مناقصات وم زایدات گردآوری شده تاریخ 96.4.26 در سایت

اطلاعات مناقصات وم زایدات گردآوری شده تاریخ 96.4.26 در سایت

* مناقصه تهیه مواد , ساخت و تحویل بسکت های لایه گرام ... / مناقصه , مناقصه تهیه مواد , ساخت و تحویل بسکت های لایه گرام ... * آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات سیستم تهویه - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات سیستم تهویه - نوبت دوم...

اطلاعات مناقصات ومزایدات تاریخ 96.4.25 در سایت

اطلاعات مناقصات ومزایدات تاریخ 96.4.25 در سایت

* مناقصه عملیات استخراج سنگ آهن و باطله برداری در معادن سنگ آهن نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی ,مناقصه عملیات استخراج سنگ آهن و باطله برداری در معادن سنگ آهن نوبت دوم * مناقصه خدمات نقلیه 96.4.25 / مناقصه , مناقصه خدمات نقلیه نوبت ا ول 96.4.25 * مناقص...

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 96.4.24 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 96.4.24 در سایت

* مزایده فروش چند قطعه زمین مساحت 8724 و 14000متر / مزایده,مزایده فروش چند قطعه زمین مساحت 8724 و 14000متر * تجدید مناقصه خرید جو وارداتی از واردکنندگان داخلی / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید جو وارداتی از واردکنندگان داخلی * استعلام بادمجان / ا...

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.4.22 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.4.22 در سایت

* مناقصه راهبری خودروهای استیجاری آبادان - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه راهبری خودروهای استیجاری آبادان - نوبت دوم * تمدید مناقصه تهیه و چاپ انواع فرمهای چاپی / تمدید مناقصه , مناقصه تهیه و چاپ انواع فرمهای چاپی * فراخوان مناقصه خرید ست کامل ال...

اطلاعات مناقصات و مزایدات گردآوری شده تاریخ 96.4.21 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات گردآوری شده تاریخ 96.4.21 در سایت

* مزایده تعدادی از رستوران های مجتمع اسکی بین المللی دربند سر / آگهی مزایده، مزایده تعدادی از رستوران های مجتمع اسکی بین المللی دربند سر * تجدید مناقصه خرید و پخش آسفالت / آآگهی تجدید مناقصه و مزایده عمومی یک مرحله ای, تجدید مناقصه خرید و پخش آسفالت * ...

اطلاعات گردآوری شده مناقصات و مزایدات تاریخ 96.4.20 در سایت

اطلاعات گردآوری شده مناقصات و مزایدات تاریخ 96.4.20 در سایت

* مناقصه هیه و حمل تجهیزات سلول خورشیدی / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه هیه و حمل تجهیزات سلول خورشیدی * مزایده یک دستگاه هموژن / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه هموژن * مزایده سهام / آگهی مزایده , مزایده سهام * فراخوان تامین کیسه های سیمان / آگهی فراخوان , ...

اطلاعات مناقصات و مزایدات گردآوری شده تاریخ 96.4.19 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات گردآوری شده تاریخ 96.4.19 در سایت

* مناقصه 7000 دستگاه کنتور آب توربینی مولتی جت نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه 7000 دستگاه کنتور آب توربینی مولتی جت نوبت دوم * فراخوان دعوت از تولید کنندگان گل و گیاه 96.4.12 / فراخوان , فراخوان دعوت از تولید کنندگان گل و گیاه * مزایده ملک سند دار دو...