اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 97.2.23 درسایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 97.2.23 درسایت

* مناقصه تامین شیرآلات صنعتی مجتمع کنسانتره و گندله سازی / آگهی مناقصه , مناقصه تامین شیرآلات صنعتی مجتمع کنسانتره و گندله سازی * مناقصه تامین رولیک های مجتمع کنسانتره و گندله سازی / آگهی مناقصه , مناقصه تامین رولیک های مجتمع کنسانتره و گندله سازی * من...

اطلاع

اطلاع

* مناقصه حمل نفت گاز / مناقصه , مناقصه حمل نفت گاز * مناقصه خرید انواع اتصالات پلی اتیلن ... - نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه خرید انواع اتصالات پلی اتیلن ... - نوبت دوم * مناقصه تامین مواد گندزدای آب به میزان 700 تن آب ژاول / مناقصه , مناقصه تامین مواد گن...

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 97.02.15 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 97.02.15 در سایت

* مناقصه انجام خدمات نظافتی و بهداشتی , آبدارخانه ها ...نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه انجام خدمات نظافتی و بهداشتی , آبدارخانه ها ...نوبت دوم * استعلام ویلچر ... / استعلام , استعلام ویلچر ... * فراخوان شناسایی و انتخاب شریک پیمانکار تامین مالی، تامین تجهی...

اطلاعات م مناقصات و مزایدات تاریخ 97.2.10

اطلاعات م مناقصات و مزایدات تاریخ 97.2.10

* مزایده ششدانگ زمین با قدمتی بالغ بر چهل سال / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با قدمتی بالغ بر چهل سال * مزایده اجاره ساختمان / مزایده , مزایده اجاره ساختمان * مزایده ششدانگ زمین مساحت 435.20متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 435.20متر * مزایده تلفن همر...

اطلاعات مناقصات وم زایدات تاریخ 97.2.06 در سایت

اطلاعات مناقصات وم زایدات تاریخ 97.2.06 در سایت

* فراخوان ارزیابی کیفی انجام عملیات نگهداری و تعمیرات تجهیزات مخابرات... - نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران، فراخوان ارزیابی کیفی انجام عملیات نگهداری و تعمیرات تجهیزات مخابرات...- نوبت دوم * مناقصه انجام خدمات نگهداری و پشتیبانی رایانه ها -...

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 97.2.04 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 97.2.04 در سایت

* مناقصه خدمات پیمان سپاری تنظیف و امور اداری / مناقصه عمومی, مناقصه خدمات پیمان سپاری تنظیف و امور اداری * مناقصه خاکبرداری خاکریزی و جدول گذاری... نوبت دوم مرحله اول / مناقصه عمومی , مناقصه خاکبرداری خاکریزی و جدول گذاری... نوبت دوم مرحله اول * مناقص...

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 97.1.27 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 97.1.27 در سایت

* مناقصه تامین آب شرب / آگهی مناقصه, مناقصه تامین آب شرب * مناقصه تولید پودر میکرونیزه کربنات کلسیم / مناقصه , مناقصه تولید پودر میکرونیزه کربنات کلسیم * مناقصه توسعه و اصلاح شبکه توزیع برق و ... - نوبت دوم / آگهی مناقصات عمومی دو مرحله ای , مناقصه توس...

اطلاعاتعات مناقصات وم زایدات تاریخ 97.1.26 و مزایدات تاریخ 97.1.26

اطلاعاتعات مناقصات وم زایدات تاریخ 97.1.26 و مزایدات تاریخ 97.1.26

* اصلاحیه مناقصه اجرای پروژه جدولگذاری سطح شهر نوبت دوم / مناقصه ، اصلاحیه مناقصه اجرای پروژه جدولگذاری سطح شهر * مناقصه واگذاری و نگهداری فضای سبز نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری و نگهداری فضای سبز نوبت دوم * مناقصه احداث پروژه ساختمان ک...

اطلاعات گردآوری شده مناقصات ومزایدات تاریخ 97.1.22 در سایت

اطلاعات گردآوری شده مناقصات ومزایدات تاریخ 97.1.22 در سایت

* استعلام کلاه ایمنی ... / استعلام , استعلام کلاه ایمنی ... * استعلام طرح انتقال آب... / استعلام, استعلام طرح انتقال آب... * استعلام ست توپ ورزشی / استعلام, ست توپ ورزشی * فراخوان عمومی اجرای عملیات سازه پروژه توسعه بیمارستان / فراخوان عمومی , فراخوان ...

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 97.1.21 در سایت پارس نماد

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 97.1.21 در سایت پارس نماد

* تجديد مناقصه خريد چهار دستگاه ترانسفورماتور قدرت63/20... / آگهي تجديد مناقصه عمومي، تجديد مناقصه خريد چهار دستگاه ترانسفورماتور قدرت63/20... * مناقصه اجراي سامانه تله متري و کنترل از راه دور تاسيسات آب... (نوبت دوم) / آگهي فراخوان مناقصه عمومي، مناقص...

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 97.1.20 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 97.1.20 در سایت

* فراخوان مناقصه اجرای پروژه عمرانی بهینه سازی شبکه روستایی - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه اجرای پروژه عمرانی بهینه سازی شبکه روستایی - نوبت دوم * فراخوان مناقصه خرید کنتور سه فاز دیجیتالی جریان مستقیم - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عم...

اطلاعات مناقصات زایدات تاریخ 97.1.19

اطلاعات مناقصات زایدات تاریخ 97.1.19

* استعلام سوئیچ KVM با قابلیت USB / استعلام, سوئیچ KVM با قابلیت USB * استعلام قرارداد پشتیبانی ویدئو کنفرانس یک ساله جمعیت هلال احمر / استعلام, قرارداد پشتیبانی ویدئو کنفرانس یک ساله جمعیت هلال احمر * استعلام kingston-ddr4-4gb-2133 ... / استعلام , است...

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 96.11.15

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 96.11.15

* آگهی مناقصه عمومی اجرای پیاده روسازی از پل حاجی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی اجرای پیاده روسازی از پل حاجی - نوبت دوم * مناقصه سرویس ایاب ذهاب پرسنل... - نوبت دوم / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه، مناقصه سرویس ایاب ذهاب پرسنل... - ن...

اطلاعات ثبت شده تاریخ 96.11.1 در سایت پارس نماد

اطلاعات ثبت شده تاریخ 96.11.1 در سایت پارس نماد

* مناقصه تامین سیستم یکپارچه تحت وب شامل اداری، مالی، منابع انسانی، انبار، تدارکات و نگهداری و تعمیرات ...- نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی ,مناقصه تامین سیستم یکپارچه تحت وب شامل اداری، مالی، منابع انسانی، انبار، تدارکات و نگهداری و تعمیرات ... - نوبت د...

اطلاعات استعلام در تاریخ 96.10.11 در سایت پارس نماد

اطلاعات استعلام در تاریخ 96.10.11 در سایت پارس نماد

سایت ستاد سامانه ستاد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت * استعلام انجام خدمات مشاوره ای بازنگری مطالعات .... / آگهی استعلام ارزیابی کیفی , استعلام انجام خدمات مشاوره ای بازنگری مطالعات .... * استعلام قطعات پمپ رکسروت / استعلام، استعلام قطعات پمپ رکسروت * ...