اطلاعات مناقصات و مزایدات به روز شده تاریخ 96.7.23

اطلاعات مناقصات و مزایدات به روز شده تاریخ 96.7.23

* فراخوان مناقصه خرید، بارگیری، حمل و باراندازی 1600 تن لوله های پلی اتیلن - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید ، بارگیری، حمل و باراندازی 1600 تن لوله های پلی اتیلن - نوبت دوم * مناقصه پروژه نصب و راه اندازیی دوربین های ...

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 96.6.8 د در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 96.6.8 د در سایت

  1. مناقصه خرید نرم افزار جامع گزارش سازمانی مدیریت / مناقصه عمومی, مناقصه خرید نرم افزار جامع گزارش سازمانی مدیریت
  2. مناقصه احداث مدرسه 18 کلاسه سنندج (سروش17 شهریور)... / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه، مناقصه احداث مدرسه 18 کلاسه سنندج (سروش17 شهریور)...
اطلاعات مناقصات و مزایدات گردآوری شده تاریخ 96.5.12

اطلاعات مناقصات و مزایدات گردآوری شده تاریخ 96.5.12

* مزایده 96 قلم لوازم ورزشی 96.5.12 / مزایده 96 قلم لوازم ورزشی 96.5.12 * مناقصه تامین مصالح، ساخت و نصب سیستم تهویه کارگاه رنگ... نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه تامین مصالح، ساخت و نصب سیستم تهویه کارگاه رنگ... نوبت دوم * مزایده دو قطعه پلاک ثبتی 220 ...

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.5.11 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.5.11 در سایت

* مناقصه اجرای عملیات شبکه گذاری پراکنده و تعمیراتی فولادی و پلی اتیلن...- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات شبکه گذاری پراکنده و تعمیراتی فولادی و پلی اتیلن...- نوبت دوم * مناقصه اجاره یک دستگاه دکل حفاری و ... - نوبت دوم / آگهی مناقصه...

اطلاعات مناقصات ومزایدات گردآوری شده تاریخ 96.5.10 در سایت

اطلاعات مناقصات ومزایدات گردآوری شده تاریخ 96.5.10 در سایت

* فراخوان مناقصه انجام خدمات و تامین اقلام و مصالح مصرفی مورد نیاز جهت تعمیر، نگهداری... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام خدمات و تامین اقلام و مصالح مصرفی مورد نیاز جهت تعمیر، نگهداری... * استعلام حفاری چاه دستی حدود 35 متر میله و .....

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 96.5.9 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 96.5.9 در سایت

* مناقصه تامین سامانه گرمایشی و مدارس نواحی 3 نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تامین سامانه گرمایشی و مدارس نواحی 3 نوبت دوم * مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 18 بهشهر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 18 بهشهر * مناقصه خرید پودر آتش نشانی / آگهی...

اطلاعات مناقصات و مزایدات گردآوری شده تاریخ 96.5.8 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات گردآوری شده تاریخ 96.5.8 در سایت

* مزایده ملک بصورت مشاعی مساحت مفید 110متر / مزایده,مزایده ملک بصورت مشاعی مساحت مفید 110متر * مزایده اجاره یکباب دکه / آگهی مزایده , مزایده اجاره یکباب دکه * مناقصه توسعه و احداث ، اصلاح و بهینه سازی ، روشنایی معابر نیرو رسانی شبکه و تاسیسات توزیع نیر...