اطلاعات گردآوری شده مناقصات ومزایدات تاریخ 97.1.22 در سایت

اطلاعات گردآوری شده مناقصات ومزایدات تاریخ 97.1.22 در سایت

* استعلام کلاه ایمنی ... / استعلام , استعلام کلاه ایمنی ... * استعلام طرح انتقال آب... / استعلام, استعلام طرح انتقال آب... * استعلام ست توپ ورزشی / استعلام, ست توپ ورزشی * فراخوان عمومی اجرای عملیات سازه پروژه توسعه بیمارستان / فراخوان عمومی , فراخوان ...

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 97.1.21 در سایت پارس نماد

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 97.1.21 در سایت پارس نماد

* تجديد مناقصه خريد چهار دستگاه ترانسفورماتور قدرت63/20... / آگهي تجديد مناقصه عمومي، تجديد مناقصه خريد چهار دستگاه ترانسفورماتور قدرت63/20... * مناقصه اجراي سامانه تله متري و کنترل از راه دور تاسيسات آب... (نوبت دوم) / آگهي فراخوان مناقصه عمومي، مناقص...

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 97.1.20 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 97.1.20 در سایت

* فراخوان مناقصه اجرای پروژه عمرانی بهینه سازی شبکه روستایی - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه اجرای پروژه عمرانی بهینه سازی شبکه روستایی - نوبت دوم * فراخوان مناقصه خرید کنتور سه فاز دیجیتالی جریان مستقیم - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عم...

اطلاعات مناقصات زایدات تاریخ 97.1.19

اطلاعات مناقصات زایدات تاریخ 97.1.19

* استعلام سوئیچ KVM با قابلیت USB / استعلام, سوئیچ KVM با قابلیت USB * استعلام قرارداد پشتیبانی ویدئو کنفرانس یک ساله جمعیت هلال احمر / استعلام, قرارداد پشتیبانی ویدئو کنفرانس یک ساله جمعیت هلال احمر * استعلام kingston-ddr4-4gb-2133 ... / استعلام , است...

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 96.11.15

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 96.11.15

* آگهی مناقصه عمومی اجرای پیاده روسازی از پل حاجی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی اجرای پیاده روسازی از پل حاجی - نوبت دوم * مناقصه سرویس ایاب ذهاب پرسنل... - نوبت دوم / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه، مناقصه سرویس ایاب ذهاب پرسنل... - ن...

اطلاعات ثبت شده تاریخ 96.11.1 در سایت پارس نماد

اطلاعات ثبت شده تاریخ 96.11.1 در سایت پارس نماد

* مناقصه تامین سیستم یکپارچه تحت وب شامل اداری، مالی، منابع انسانی، انبار، تدارکات و نگهداری و تعمیرات ...- نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی ,مناقصه تامین سیستم یکپارچه تحت وب شامل اداری، مالی، منابع انسانی، انبار، تدارکات و نگهداری و تعمیرات ... - نوبت د...

اطلاعات استعلام در تاریخ 96.10.11 در سایت پارس نماد

اطلاعات استعلام در تاریخ 96.10.11 در سایت پارس نماد

سایت ستاد سامانه ستاد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت * استعلام انجام خدمات مشاوره ای بازنگری مطالعات .... / آگهی استعلام ارزیابی کیفی , استعلام انجام خدمات مشاوره ای بازنگری مطالعات .... * استعلام قطعات پمپ رکسروت / استعلام، استعلام قطعات پمپ رکسروت * ...

اطلاعات ثبت شده تاریخ 96.10.11 در سایت پارس نماد

اطلاعات ثبت شده تاریخ 96.10.11 در سایت پارس نماد

* مناقصه خرید لوله داربست بندی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی با اخذ سپرده , مناقصه خرید لوله داربست بندی - نوبت دوم * مناقصه عمومی بارگیری ، حمل و تخلیه ضایعات جامد و پسماندهای دستگاههای- نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی بارگیری ، حمل و تخلیه ضا...

مناقصات و مزایدات به روزه شده د رتاریخ 96.10.10

مناقصات و مزایدات به روزه شده د رتاریخ 96.10.10

* تجدید مناقصه تهیه، خرید، حمل و تحویل قطع یدکی کوژنراتورها...نوبت دوم / مناقصه, تجدید مناقصه تهیه، خرید، حمل و تحویل قطع یدکی کوژنراتورها...نوبت دوم * مناقصه خرید یکصد هزار تن ذرت وارداتی...نوبت دوم / مناقصه خرید یکصد هزار تن ذرت وارداتی...نوبت دوم * ...

سایت مناقصات و مزایدات در تاریخ 96.10.9 سایت پارس نماد

سایت مناقصات و مزایدات در تاریخ 96.10.9 سایت پارس نماد

* مناقصه عملیات رنگ آمیزی، شابلون گذاری و ... نوبت دوم / مناقصه , مناقصه عملیات رنگ آمیزی، شابلون گذاری و ... نوبت دوم * فراخوان خرید کودهای سوپر فسفات ساده ، سوپر فسفات تریپل ... نوبت دوم / فراخوان , فراخوان خرید کودهای سوپر فسفات ساده ، سوپر فسفات تر...

اطلاعات ثبت شده تاریخ 96.10.7 در سایت پارس نماد

اطلاعات ثبت شده تاریخ 96.10.7 در سایت پارس نماد

* مناقصه بازسازی ساختمان مرکز رشد زیست فناوری... / مناقصه,مناقصه بازسازی ساختمان مرکز رشد زیست فناوری... * مناقصه انتقال نیرو و برقرسانی به شبکه های توزیع نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انتقال نیرو و برقرسانی به شبکه های توزیع نوبت دوم * مناقصه ...

اطلاعات استعلام در تاریخ 96.10.6 در سایت پارس نماد

اطلاعات استعلام در تاریخ 96.10.6 در سایت پارس نماد

* تجدید مناقصه عملیات مرمت خانه روغنی / مناقصه, مناقصه عملیات مرمت خانه روغنی .... * مناقصه تهیه و اجرای بیس و آسفالت گرم ... / مناقصه, تهیه و اجرای بیس و آسفالت گرم ... * مناقصه احداث مرکز جامع بهداشتی و درمانی / آگهی فراخوان عمومی مناقصه, مناقصه احدا...

اطلاعات استعلام در تاریخ 96.8.27 در سایت پارس نماد

اطلاعات استعلام در تاریخ 96.8.27 در سایت پارس نماد

سایت ستاد سامانه ستاد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت * فراخوان انتخاب مشاور عملیات نشست سنجی و پایش پایداری سازه های نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی ، فراخوان انتخاب مشاور عملیات نشست سنجی و پایش پایداری سازه های نوبت دوم * فراخوان احداث و تکمیل محور سنگ...

سایت مناقصات و مزایدات در تاریخ 96.8.27 سایت پارس نماد

سایت مناقصات و مزایدات در تاریخ 96.8.27 سایت پارس نماد

* فراخوان انتخاب مشاور عملیات نشست سنجی و پایش پایداری سازه های نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی ، فراخوان انتخاب مشاور عملیات نشست سنجی و پایش پایداری سازه های نوبت دوم * فراخوان احداث و تکمیل محور سنگ پهن - هارموئیه - فتح آباد نوبت دوم / فراخوان مناقصه,...

اطلاعات استعلام در تاریخ 96.7.23 در سایت پارس نماد

اطلاعات استعلام در تاریخ 96.7.23 در سایت پارس نماد

سایت ستاد سامانه ستاد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت * مناقصه لوله کشی فومینگ و کولینگ مخزن T1 نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه لوله کشی فومینگ و کولینگ مخزن T1 نوبت دوم * استعلام انجام خاکبرداری ـ سنگ کاری و ..., سامانه ستاد / استعلام ,استعلام انجام خا...