اطلاعات مناقصات و مزایدات به روز شده تاریخ 96.6.5

اطلاعات مناقصات و مزایدات به روز شده تاریخ 96.6.5

* مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر بنای احداثی 8500متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر بنای احداثی 8500متر * مزایده پلاک ثبتی به شماره 2711 فرعی از 160 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به شماره 2711 فرعی از 160 اصلی * مناقصه خرید قطعات سکسیونر / آگهی منا...

مناقصات و مزایدات به روزه شده در تاریخ 96.6.4

مناقصات و مزایدات به روزه شده در تاریخ 96.6.4

* تجدید مزایده یک دستگاه خودرو پیکاپ مدل 83 / آگهی تجدید مزایده ، تجدید مزایده یک دستگاه خودرو پیکاپ مدل 83 * فراخوان خرید 5 دستگاه بوستر پمپ 6kv / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان خرید 5 دستگاه بوستر پمپ 6kv * مزایده اموال و املاک مازاد و تم...

اطلاعات مناقصات و مزایدات به روز شده تاریخ 96.6.2

اطلاعات مناقصات و مزایدات به روز شده تاریخ 96.6.2

* مناقصه تامین برق 12 حلقه چاه - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تامین برق 12 حلقه چاه - نوبت دوم * مناقصه رنگ آمیزی المانهای شهری سطح معابر و... / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه رنگ آمیزی المانهای شهری سطح معابر و... * مناقصه خرید 250 تن ...

اطلاعات مناقصات و مزایدات به روز شده تاریخ 96.6.1

اطلاعات مناقصات و مزایدات به روز شده تاریخ 96.6.1

* فراخوان نگهداری فضای سبز ساختمان 96.6.1 / فراخوان ,فراخوان نگهداری فضای سبز ساختمان 96.6.1 نوبت اول * مزایده ملک به مساحت عرصه 298.2متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به مساحت عرصه 298.2متر نوبت اول * آگهی مناقصه عمومی تامین نیروهای ستادی / آگهی مناقصه...

اطلاعات مناقصات و مزایدات گردآوری شده تاریخ 96.5.12

اطلاعات مناقصات و مزایدات گردآوری شده تاریخ 96.5.12

* مزایده 96 قلم لوازم ورزشی 96.5.12 / مزایده 96 قلم لوازم ورزشی 96.5.12 * مناقصه تامین مصالح، ساخت و نصب سیستم تهویه کارگاه رنگ... نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه تامین مصالح، ساخت و نصب سیستم تهویه کارگاه رنگ... نوبت دوم * مزایده دو قطعه پلاک ثبتی 220 ...

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.5.11 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.5.11 در سایت

* مناقصه اجرای عملیات شبکه گذاری پراکنده و تعمیراتی فولادی و پلی اتیلن...- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات شبکه گذاری پراکنده و تعمیراتی فولادی و پلی اتیلن...- نوبت دوم * مناقصه اجاره یک دستگاه دکل حفاری و ... - نوبت دوم / آگهی مناقصه...

اطلاعات مناقصات ومزایدات گردآوری شده تاریخ 96.5.10 در سایت

اطلاعات مناقصات ومزایدات گردآوری شده تاریخ 96.5.10 در سایت

* فراخوان مناقصه انجام خدمات و تامین اقلام و مصالح مصرفی مورد نیاز جهت تعمیر، نگهداری... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام خدمات و تامین اقلام و مصالح مصرفی مورد نیاز جهت تعمیر، نگهداری... * استعلام حفاری چاه دستی حدود 35 متر میله و .....

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 96.5.9 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 96.5.9 در سایت

* مناقصه تامین سامانه گرمایشی و مدارس نواحی 3 نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تامین سامانه گرمایشی و مدارس نواحی 3 نوبت دوم * مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 18 بهشهر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 18 بهشهر * مناقصه خرید پودر آتش نشانی / آگهی...

اطلاعات مناقصات و مزایدات گردآوری شده تاریخ 96.5.8 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات گردآوری شده تاریخ 96.5.8 در سایت

* مزایده ملک بصورت مشاعی مساحت مفید 110متر / مزایده,مزایده ملک بصورت مشاعی مساحت مفید 110متر * مزایده اجاره یکباب دکه / آگهی مزایده , مزایده اجاره یکباب دکه * مناقصه توسعه و احداث ، اصلاح و بهینه سازی ، روشنایی معابر نیرو رسانی شبکه و تاسیسات توزیع نیر...

اطلاعات مناقصات و مزایدات گردآوری شده تاریخ 96.5.7 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات گردآوری شده تاریخ 96.5.7 در سایت

* مزایده یک دستگاه لودر / مزایده یک دستگاه لودر * مناقصه اصلاح هندسی اشرافی اصفهانی، ناطق نوری، باهنر و سطح منطقه... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اصلاح هندسی اشرافی اصفهانی، ناطق نوری، باهنر و سطح منطقه... * مزایده ششدانگ یکباب ساختمان اعیان 182مترمربع ...

اطلاعات مناقصات و مزایدات گردآوری شده تاریخ 96.5.5 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات گردآوری شده تاریخ 96.5.5 در سایت

* مزایده ملک به مساحت عرصه کلی 539.60متر / مزایده,مزایده ملک به مساحت عرصه کلی 539.60متر * فراخوان طرح هوشمندسازی پارکینگ های سطح شهر / آگهی فراخوان , فراخوان طرح هوشمندسازی پارکینگ های سطح شهر * مزایده بهره برداری از قایقرانی... / آگهی مزایده عمومی , ...

اطلاعات مناقصات و مزایدات گردآوری شده تاریخ 96.5.3 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات گردآوری شده تاریخ 96.5.3 در سایت

* مناقصه خرید1065 دیتالاگر دارای سنسور داخلی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید1065 دیتالاگر دارای سنسور داخلی * مزایده 79000 سهم مشاع از 1810677 سهم ششدانگ زمین / مزایده,مزایده 79000 سهم مشاع از 1810677 سهم ششدانگ زمین * مزایده فروش اجناس اسقاطی / آگهی ...

اطلاعات مناقصات و مزایدات گردآوری شده تاریخ 96.5.2 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات گردآوری شده تاریخ 96.5.2 در سایت

* فراخوان امور تخلیه و بارگیری کارخانه عباس آباد / فراخوان , فراخوان امور تخلیه و بارگیری کارخانه عباس آباد * آگهی فراخوان خرید گیربکس / آگهی فراخوان ، آگهی فراخوان خرید گیربکس * مناقصه خرید قطعات جانبی آسانسور های / مناقصه , مناقصه خرید قطعات جانبی آس...