اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.5.11 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.5.11 در سایت

* مناقصه اجرای عملیات شبکه گذاری پراکنده و تعمیراتی فولادی و پلی اتیلن...- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات شبکه گذاری پراکنده و تعمیراتی فولادی و پلی اتیلن...- نوبت دوم * مناقصه اجاره یک دستگاه دکل حفاری و ... - نوبت دوم / آگهی مناقصه...

اطلاعات مناقصات ومزایدات گردآوری شده تاریخ 96.5.10 در سایت

اطلاعات مناقصات ومزایدات گردآوری شده تاریخ 96.5.10 در سایت

* فراخوان مناقصه انجام خدمات و تامین اقلام و مصالح مصرفی مورد نیاز جهت تعمیر، نگهداری... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام خدمات و تامین اقلام و مصالح مصرفی مورد نیاز جهت تعمیر، نگهداری... * استعلام حفاری چاه دستی حدود 35 متر میله و .....

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 96.5.9 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 96.5.9 در سایت

* مناقصه تامین سامانه گرمایشی و مدارس نواحی 3 نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تامین سامانه گرمایشی و مدارس نواحی 3 نوبت دوم * مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 18 بهشهر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 18 بهشهر * مناقصه خرید پودر آتش نشانی / آگهی...

اطلاعات مناقصات و مزایدات گردآوری شده تاریخ 96.5.8 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات گردآوری شده تاریخ 96.5.8 در سایت

* مزایده ملک بصورت مشاعی مساحت مفید 110متر / مزایده,مزایده ملک بصورت مشاعی مساحت مفید 110متر * مزایده اجاره یکباب دکه / آگهی مزایده , مزایده اجاره یکباب دکه * مناقصه توسعه و احداث ، اصلاح و بهینه سازی ، روشنایی معابر نیرو رسانی شبکه و تاسیسات توزیع نیر...

اطلاعات مناقصات و مزایدات گردآوری شده تاریخ 96.5.7 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات گردآوری شده تاریخ 96.5.7 در سایت

* مزایده یک دستگاه لودر / مزایده یک دستگاه لودر * مناقصه اصلاح هندسی اشرافی اصفهانی، ناطق نوری، باهنر و سطح منطقه... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اصلاح هندسی اشرافی اصفهانی، ناطق نوری، باهنر و سطح منطقه... * مزایده ششدانگ یکباب ساختمان اعیان 182مترمربع ...

اطلاعات مناقصات و مزایدات گردآوری شده تاریخ 96.5.5 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات گردآوری شده تاریخ 96.5.5 در سایت

* مزایده ملک به مساحت عرصه کلی 539.60متر / مزایده,مزایده ملک به مساحت عرصه کلی 539.60متر * فراخوان طرح هوشمندسازی پارکینگ های سطح شهر / آگهی فراخوان , فراخوان طرح هوشمندسازی پارکینگ های سطح شهر * مزایده بهره برداری از قایقرانی... / آگهی مزایده عمومی , ...

اطلاعات مناقصات و مزایدات گردآوری شده تاریخ 96.5.3 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات گردآوری شده تاریخ 96.5.3 در سایت

* مناقصه خرید1065 دیتالاگر دارای سنسور داخلی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید1065 دیتالاگر دارای سنسور داخلی * مزایده 79000 سهم مشاع از 1810677 سهم ششدانگ زمین / مزایده,مزایده 79000 سهم مشاع از 1810677 سهم ششدانگ زمین * مزایده فروش اجناس اسقاطی / آگهی ...

اطلاعات مناقصات و مزایدات گردآوری شده تاریخ 96.5.2 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات گردآوری شده تاریخ 96.5.2 در سایت

* فراخوان امور تخلیه و بارگیری کارخانه عباس آباد / فراخوان , فراخوان امور تخلیه و بارگیری کارخانه عباس آباد * آگهی فراخوان خرید گیربکس / آگهی فراخوان ، آگهی فراخوان خرید گیربکس * مناقصه خرید قطعات جانبی آسانسور های / مناقصه , مناقصه خرید قطعات جانبی آس...

اطلاعات مناقصات و مزایدات سراسر کشور

اطلاعات مناقصات و مزایدات سراسر کشور

* مزایده لوازم تحریر - کتابفروشی و مهدکودک دانشگاه مرحله دوم / آگهی مزایده , مزایده لوازم تحریر - کتابفروشی و مهدکودک دانشگاه مرحله دوم * مناقصه مجموعه فرهنگسرای بانوان (فاز 1) نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه مجموعه فرهنگسرای بانوان (فاز 1) نوبت دوم *...

اطلاعات مناقصات و مزایدات گردآوری شده تاریخ 96.4.31 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات گردآوری شده تاریخ 96.4.31 در سایت

* مزایده یک قطعه زمین به مساحت 1200مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 1200مترمربع * مناقصه عملیات اجرای نصب , پیش راه اندازی و راه اندازی سیستم تبرید هیدروژن .... نوبت دوم / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه عملیات اجرای نصب , پیش راه اندازی...

اطلاعات مناقصات و مزایدات گردآوری شده تاریخ 96.4.28 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات گردآوری شده تاریخ 96.4.28 در سایت

* اصلاحیه مناقصه تهیه لوله و انجام عملیات اجرایی احداث خط انتقال آب / اصلاحیه, مناقصه تهیه لوله و انجام عملیات اجرایی احداث خط انتقال آب * فراخوان پروژه اجرای خطوط ورودی و خروجی و نصب و راه اندازی، ساختمان ایستگاه C.G.S .. / آگهی فراخوان مناقصه, فراخوا...

اطلاعات مناقصات و مزایدات گردآوری شده تاریخ 96.4.27 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات گردآوری شده تاریخ 96.4.27 در سایت

* مناقصه Agriculture consultant services including greenhouse design and maintenance نوبت دوم / مناقصه Agriculture consultant services including greenhouse design and maintenance نوبت دوم * مزایده ملک مشاعی مساحت 171مترمربع / مزایده,مزایده ملک مشاعی مس...

اطلاعات مناقصات وم زایدات گردآوری شده تاریخ 96.4.26 در سایت

اطلاعات مناقصات وم زایدات گردآوری شده تاریخ 96.4.26 در سایت

* مناقصه تهیه مواد , ساخت و تحویل بسکت های لایه گرام ... / مناقصه , مناقصه تهیه مواد , ساخت و تحویل بسکت های لایه گرام ... * آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات سیستم تهویه - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات سیستم تهویه - نوبت دوم...

اطلاعات مناقصات ومزایدات تاریخ 96.4.25 در سایت

اطلاعات مناقصات ومزایدات تاریخ 96.4.25 در سایت

* مناقصه عملیات استخراج سنگ آهن و باطله برداری در معادن سنگ آهن نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی ,مناقصه عملیات استخراج سنگ آهن و باطله برداری در معادن سنگ آهن نوبت دوم * مناقصه خدمات نقلیه 96.4.25 / مناقصه , مناقصه خدمات نقلیه نوبت ا ول 96.4.25 * مناقص...

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 96.4.24 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 96.4.24 در سایت

* مزایده فروش چند قطعه زمین مساحت 8724 و 14000متر / مزایده,مزایده فروش چند قطعه زمین مساحت 8724 و 14000متر * تجدید مناقصه خرید جو وارداتی از واردکنندگان داخلی / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید جو وارداتی از واردکنندگان داخلی * استعلام بادمجان / ا...