اطلاعات مناقصات و مزایدات گردآوری شده تاریخ 96.5.12

اطلاعات مناقصات و مزایدات گردآوری شده تاریخ 96.5.12

 1. مزایده 96 قلم لوازم ورزشی 96.5.12 / مزایده 96 قلم لوازم ورزشی 96.5.12
 2. مناقصه تامین مصالح، ساخت و نصب سیستم تهویه کارگاه رنگ... نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه تامین مصالح، ساخت و نصب سیستم تهویه کارگاه رنگ... نوبت دوم
 3. مزایده دو قطعه پلاک ثبتی 220 و 1500متر / مزایده,مزایده دو قطعه پلاک ثبتی 220 و 1500متر
 4. مزایده واگذاری جمع آوری پسماند خشک شهری و ضایعات منطقه یک... نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای، مزایده واگذاری جمع آوری پسماند خشک شهری و ضایعات منطقه یک... نوبت دوم
 5. مزایده خودروی سواری پراید مدل 89 / مزایده , مزایده خودروی سواری پراید مدل 89
 6. مناقصه تکمیل فاز 2 پارک حصارزیرک نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تکمیل فاز 2 پارک حصارزیرک نوبت دوم
 7. مزایده ششدانگ اعیان پلاک ثبتی 1123فرعی از 4 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان پلاک ثبتی 1123فرعی از 4 اصلی
 8. مناقصه احداث ساختمان اداری شهرستان سقز نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه احداث ساختمان اداری شهرستان سقز نوبت دوم
 9. مناقصه احداث ساختمان اداری شهرستان بانه نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه احداث ساختمان اداری شهرستان بانه نوبت دوم
 10. مناقصه خرید و توزیع غذای کارکنان نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید و توزیع غذای کارکنان نوبت دوم
 11. مناقصه خرید ست انشعاب آب ...96.5.12 / آگهی مناقصه , مناقصه خرید ست انشعاب آب ...نوبت اول 96.5.12
 12. مناقصه خرید دو دستگاه انالایزر اکسیژن برای گازهای حاصل از احتراق کوره / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ,مناقصه خرید دو دستگاه انالایزر اکسیژن برای گازهای حاصل از احتراق کوره
 13. مزایده یک قطعه زمین مساحت عرصه 35 مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت عرصه 35 مترمربع
 14. ارزیابی کیفی انجام عملیات بازسازی خط معدن آلومینای جاجرم ...نوبت دوم / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی , ارزیابی کیفی انجام عملیات بازسازی خط معدن آلومینای جاجرم ...نوبت دوم
 15. مناقصه عملیات نصب و اصلاح لوازم اندازه گیری انشعابات دیماندی و غیردیماندی و ... - نوبت دوم / آگهی فراخوان, مناقصه عملیات نصب و اصلاح لوازم اندازه گیری انشعابات دیماندی و غیردیماندی و ... - نوبت دوم
 16. تمدید مناقصه فاز اول عملیات حمل مصالح از مجتمع تولیدی صفه... / آگهی تمدید مناقصه, تمدید مناقصه فاز اول عملیات حمل مصالح از مجتمع تولیدی صفه...
 17. تجدید مناقصه عملیات تهیه و اجرای تاسیسات برقی و مکانیکی پروژه پارک شهید اشرفی اصفهانی / آگهی تجدید مناقصه، تجدید مناقصه عملیات تهیه و اجرای تاسیسات برقی و مکانیکی پروژه پارک شهید اشرفی اصفهانی
 18. فراخوان اجرای شبکه فاضلاب قسمتی از شهرک زیباشهر زنجان - نوبت دوم / فراخوان ، فراخوان اجرای شبکه فاضلاب قسمتی از شهرک زیباشهر زنجان - نوبت دوم
 19. مناقصه لوازم مربوط به لوله کشی فاضلاب در حد استاندارد / آگهی مناقصه، مناقصه لوازم مربوط به لوله کشی فاضلاب در حد استاندارد
 20. تجدید فراخوان اصلاح جوشهای گود و رفع سفیدک زدگی تجدید - نوبت دوم / آگهی تجدید دعوت به ارزیابی کیفی ، فراخوان اصلاح جوشهای گود و رفع سفیدک زدگی تجدید - نوبت دوم
 21. مناقصه بهینه سازی سیستمهای سرمایشی و گرمایشی - نوبت دوم / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی, مناقصه بهینه سازی سیستمهای سرمایشی و گرمایشی - نوبت دوم
 22. مناقصه خرید دستگاه اندازه گیری گشتاور انواع شیر توپی / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید دستگاه اندازه گیری گشتاور انواع شیر توپی
 23. مزایده ششدانگ خانه مسکونی مساحت 468.29متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی مساحت 468.29متر
 24. مزایده ملک مساحت عرصه 187.20متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 187.20متر
 25. مزایده یکدستگاه برش چوب ... / مزایده یکدستگاه برش چوب ...
 26. مناقصه تکمیل تعمیرات اساسی محوطه های پیرامونی حوضچه ..و نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران,مناقصه تکمیل تعمیرات اساسی محوطه های پیرامونی حوضچه ..نوبت دوم
 27. مزایده مغازه عینک فروشی / مزایده , مزایده مغازه عینک فروشی نوبت اول
 28. آگهی مناقصه عملیات حمل و نقل و جابجایی گندم و ...تجدید / تجدید مناقصه, آگهی مناقصه عملیات حمل و نقل و جابجایی گندم و ...تجدید
 29. فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار / فراخوان عمومی, فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار
 30. مناقصه انجام امور خدمات حفاظتی و مراقبتی از ابنیه، تاسیسات و ... / آگهی مناقصه, مناقصه انجام امور خدمات حفاظتی و مراقبتی از ابنیه، تاسیسات و ...
 31. مناقصه خرید 100 عدد فن خنک کاری آلومینیومی خودروی خاص / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید 100 عدد فن خنک کاری آلومینیومی خودروی خاص
 32. مناقصه عملیات اجرایی سالن اجتماعات شامل تخریب و اجرای کف سازی و ... / آگهی برگزاری مناقصه, مناقصه عملیات اجرایی سالن اجتماعات شامل تخریب و اجرای کف سازی و ...
 33. مزایده ششدانگ یک دستگاه ساختمان پلاک ثبتی 90301 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ یک دستگاه ساختمان پلاک ثبتی 90301 فرعی
 34. مناقصه تولید و مونتاژ قطعات / آگهی مناقصه, مناقصه تولید و مونتاژ قطعات
 35. مزایده واگذاری بوفه های دانشجوئی / آگهی مزایده, مزایده واگذاری بوفه های دانشجوئی
 36. مزایده فروش ماشین آلات صنعتی- نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده فروش ماشین آلات صنعتی- نوبت دوم
 37. مناقصه واگذاری امور مربوط به طرح امداد ساحلی اورژانس 115 استان / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور مربوط به طرح امداد ساحلی اورژانس 115 استان
 38. اصلاحیه فراخوان مناقصه عملیات احداث دو باب مخزن / اصلاحیه مناقصه عمومی، مناقصه عمومی عملیات احداث دو باب مخزن
 39. مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید هاچ بک به رنگ مشکی / آگهی مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید هاچ بک به رنگ مشکی
 40. مزایده یک دستگاه خودرو پژو 206 رنگ سبز / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو پژو 206 رنگ سبز
 41. مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز بصورت نقد / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز بصورت نقد
 42. مناقصه اجرای پروژه بهسازی، کندن با دستگاه آسفالت تراش / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای پروژه بهسازی، کندن با دستگاه آسفالت تراش
 43. مناقصه خرید 40 دستگاه گیربکس واسطه محرک فن و ... / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید 40 دستگاه گیربکس واسطه محرک فن و ...
 44. تجدید مناقصه تامین روشنایی بلوارها و میادین سطح شهرنوبت اول مرحله دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه تامین روشنایی بلوارها و میادین سطح شهرنوبت اول مرحله دوم
 45. مناقصه خرید و نصب آسانسور / مناقصه خرید و نصب آسانسور
 46. مزایده اجرای پروژه کارت پارک الکترونیک حاشیه نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده اجرای پروژه کارت پارک الکترونیک حاشیه نوبت دوم
 47. مناقصه خرید انواع مقره نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه خرید انواع مقره نوبت دوم
 48. مناقصه خرید انواع کابل فشار ضعیف (مسی و آلومینیومی) نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه خرید انواع کابل فشار ضعیف (مسی و آلومینیومی) نوبت دوم
 49. فراخوان سرویس، تعمیر و نگهداری تجهیزات و سیستم های مخابراتی / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران ,فراخوان سرویس، تعمیر و نگهداری تجهیزات و سیستم های مخابراتی
 50. مزایده خدمات بهره برداری از سازه های تبلیغاتی / آگهی مزایده عمومی,مزایده خدمات بهره برداری از سازه های تبلیغاتی
 51. تجدید مناقصه اجاره کمپرسی ده تن جهت حمل نخاله و ضایعات ... / مناقصه عمومی، تجدید مناقصه اجاره کمپرسی ده تن جهت حمل نخاله و ضایعات ...
 52. مزایده ششدانگ پلاک 1070 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 1070 فرعی
 53. مزایده ششدانگ یک دستگاه خودروی سواری پژو 207 / مزایده, مزایده ششدانگ یک دستگاه خودروی سواری پژو 207
 54. مناقصه عملیات تهیه و اجرای دیوارچینی، ایزولاسیون و... / آگهی مناقصه ,مناقصه عملیات تهیه و اجرای دیوارچینی، ایزولاسیون و...
 55. مزایده خودروی سواری پژو 206 / مزایده,مزایده خودروی سواری پژو 206
 56. مزایده یکباب منزل مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی نوبت دوم
 57. مناقصه اجرای دیوارکشی ضلع شمالی رودخانه حصار ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای دیوارکشی ضلع شمالی رودخانه حصار ...نوبت دوم
 58. مزایده قطعه زمین مشاع به مساحت 6000متر / مزایده,مزایده قطعه زمین مشاع به مساحت 6000متر
 59. مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پراید / مزایده,مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پراید
 60. مزایده تعداد 40 راس گوسفند نوبت دوم / مزایده تعداد 40 راس گوسفند نوبت دوم
 61. مزایده یک باند پسیوارسی و .... / مزایده ، مزایده یک باند پسیوارسی و ....
 62. مزایده اجاره واحد تجاری ... نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره واحد تجاری ... نوبت دوم
 63. مناقصه خدمات پشتیبانی، مالی، مشترکین و حراست / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ,مناقصه خدمات پشتیبانی، مالی، مشترکین و حراست
 64. مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش سه اردبیل / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش سه اردبیل
 65. مناقصه عملیات تهیه و اجرای نورپردازی نما / آگهی مناقصه ,مناقصه عملیات تهیه و اجرای نورپردازی نما
 66. مزایده زمینهای قولنامه ای نوبت اول / مزایده,مزایده زمینهای قولنامه ای نوبت اول
 67. مزایده سه دانگ واحد آپارتمانی به مساحت 155متر / مزایده,مزایده سه دانگ واحد آپارتمانی به مساحت 155متر
 68. مزایده ششدانگ زمین مزروعی 11401متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی 11401متر
 69. مزایده اجاره پرورش ماهی در قفس سرد آبی و ... / آگهی مزایده عمومی ,مزایده اجاره پرورش ماهی در قفس سرد آبی و ...
 70. مزایده اجاره تعداد 6 باب واحد تجاری / آگهی مزایده, مزایده اجاره تعداد 6 باب واحد تجاری
 71. فراخوان مناقصه عمومی اجرای آب خام فضای سبز خرمشهر - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی فراخوان مناقصه عمومی اجرای آب خام فضای سبز خرمشهر - نوبت دوم
 72. مزایده فروش تعداد سه باب واحد تجاری / مزایده,مزایده فروش تعداد سه باب واحد تجاری
 73. مزایده ششدانگ پلاک 4490 از یک اصلی بخش هفت / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 4490 از یک اصلی بخش هفت
 74. مناقصه عملیات نقل و انتقال کارکنان / آگهی مناقصه ,مناقصه عملیات نقل و انتقال کارکنان
 75. مناقصه اجرای پروژه تعریض بلوار نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه اجرای پروژه تعریض بلوار نوبت دوم
 76. مناقصه خرید دو دستگاه تریلر (کفی) فوم آتش نشانی / آگهی ارزیابی کیفی , مناقصه خرید دو دستگاه تریلر (کفی) فوم آتش نشانی
 77. مناقصه واگذاری امور مربوط به حمل و نقل مرکز بهداشت شهرستان عنبر آباد 96.5.12 / آگهی مناقصه، مناقصه واگذاری امور مربوط به حمل و نقل مرکز بهداشت شهرستان عنبر آباد 96.5.12
 78. فراخوان ایجاد و توسعه معابر شهری نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان ایجاد و توسعه معابر شهری نوبت دوم
 79. مزایده یک دستگاه خودرو پژو 206 آریان / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودرو پژو 206 آریان
 80. مزایده فروش سه واحد آپارتمان از واحدهای مسکونی / مزایده,مزایده فروش سه واحد آپارتمان از واحدهای مسکونی
 81. مناقصه اجرای عملیات پیاده روسازی و اجرای لاین کندرو بلوای شهدای گمنام- نوبت سوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات پیاده روسازی و اجرای لاین کندرو بلوای شهدای گمنام- نوبت سوم
 82. فراخوان مناقصه ایجاد و توسعه معابر شهری مناطق بوستان - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه ایجاد و توسعه معابر شهری مناطق بوستان - نوبت دوم
 83. فراخوان مناقصه پروژه ایجاد و توسعه معابر شهری مناطق بوستان / اصلاحیه فراخوان، مناقصه پروژه ایجاد و توسعه معابر شهری مناطق بوستان
 84. مزایده یک دستگاه بافندگی فرش ماشینی نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده یک دستگاه بافندگی فرش ماشینی نوبت دوم
 85. مزایده فروش چهار باب از ساختمان های اداری و غیر اداری / مزایده,مزایده فروش چهار باب از ساختمان های اداری و غیر اداری
 86. مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت عرصه 203.98متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت عرصه 203.98متر
 87. تجدید فراخوان مناقصه تعمیر و نگهداری و بازسازی و نوسازی ابنیه و تاسیسات بندر لنگه / فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای، تجدید فراخوان مناقصه تعمیر و نگهداری و بازسازی و نوسازی ابنیه و تاسیسات بندر لنگه
 88. مزایده ملک به مساحت سیصد متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک به مساحت سیصد متر نوبت دوم
 89. مناقصه خرید دستگاههای اکسیژن ساز و هوای فشرده / آگهی مناقصه، مناقصه خرید دستگاههای اکسیژن ساز و هوای فشرده
 90. مزایده چندین تخته انواع فرش / مزایده چندین تخته انواع فرش
 91. مناقصه انجام نظارت عالیه و کارگاهی پروژه های ساختمان... نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه انجام نظارت عالیه و کارگاهی پروژه های ساختمان... نوبت دوم
 92. مزایده آهن آلات شامل و مقداری قالب های بتن و لوله آهنی و ... / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده آهن آلات شامل و مقداری قالب های بتن و لوله آهنی و ...
 93. مزایده پلاک ثبتی مساحت سیصد مترمربع / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت سیصد مترمربع
 94. مزایده سواری پراید صبا مدل 90 / مزایده , مزایده سواری پراید صبا مدل 90
 95. مزایده یک دستگاه خودرو سواری و پژو 206 مدل 89 / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو سواری و پژو 206 مدل 89
 96. مناقصه خودروهای استیجاری تجدید نوبت چهارم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه خودروهای استیجاری تجدید نوبت چهارم
 97. مزایده ملک مسکونی مساحت 296.50متر / مزایده,مزایده ملک مسکونی مساحت 296.50متر
 98. مزایده آپارتمان مساحت اعیان 104.18مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت اعیان 104.18مترمربع نوبت دوم
 99. مزایده دستگاه بسته بندی حبوبات مدل 9097... نوبت دوم / مزایده , مزایده دستگاه بسته بندی حبوبات مدل 9097.. نوبت دوم
 100. مزایده لایمستون- تراورتن شکلاتی موجدار... / مزایده , مزایده لایمستون- تراورتن شکلاتی موجدار... نوبت اول
 101. مزایده سه راس اسب / مزایده , مزایده سه راس اسب نوبت اول
 102. مناقصه اجرای رنگ آمیزی جداول و خط کشی خیابانها نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای رنگ آمیزی جداول و خط کشی خیابانها نوبت دوم
 103. مناقصه تامین نیروی نگهبانی اماکن و تاسیسات نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تامین نیروی نگهبانی اماکن و تاسیسات نوبت دوم
 104. مزایده باغ و خانه سرا بخش یازده محمودآباد نوبت اول / مزایده,مزایده باغ و خانه سرا بخش یازده محمودآباد نوبت اول
 105. مزایده یک دستگاه سواری پژو سواری پارس مدل 88 / مزایده , مزایده یک دستگاه سواری پژو سواری پارس مدل 88 نوبت اول
 106. مزایده یک دستگاه سواری پراید مدل 85 / مزایده , مزایده یک دستگاه سواری پراید مدل 85
 107. مزایده واگذاری به صورت اجاره پایه بنرها، بیلبوردها... نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی ,مزایده واگذاری به صورت اجاره پایه بنرها، بیلبوردها... نوبت دوم
 108. مزایده یک دستگاه سردخانه نگهدارنده ...نوبت دوم / مزایده , مزایده یک دستگاه سردخانه نگهدارنده ... نوبت دوم
 109. مزایده عرصه و اعیان زمین عرصه 610مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده عرصه و اعیان زمین عرصه 610مترمربع نوبت اول
 110. مزایده بادی شلوار .... / مزایده , مزایده بادی شلوار ....
 111. مزایده اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زائد نوبت دوم / آگهی مزایده ,مزایده اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زائد نوبت دوم
 112. مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان بخش دو تهران / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان بخش دو تهران
 113. مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 121.7مترمربع / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 121.7مترمربع
 114. مزایده یک دستگاه وانت نیسان / مزایده,مزایده یک دستگاه وانت نیسان
 115. مزایده فروش آپارتمان های تحت مالکیت شهردای رامسر / مزایده,مزایده فروش آپارتمان های تحت مالکیت شهردای رامسر
 116. مزایده ششدانگ پلاک فرعی 2023 از 557 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک فرعی 2023 از 557 اصلی
 117. فراخوان تعمیر و اورهال کامل پمپ های سانتریفوژ ضد اسید / فراخوان , فراخوان تعمیر و اورهال کامل پمپ های سانتریفوژ ضد اسید
 118. فراخوان فروش محصولات جانبی و اقلام ضایعاتی / فراخوان , فراخوان فروش محصولات جانبی و اقلام ضایعاتی
 119. تجدید مناقصه خرید و تجهیز یک دستگاه اتوبوس فرماندهی تجدید 96.5.12 / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه خرید و تجهیز یک دستگاه اتوبوس فرماندهی نوبت اول تجدید 96.5.12
 120. مناقصه بهسازی راه اصلی... نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه بهسازی راه اصلی.... نوبت دوم
 121. فراخوان ساخت و نصب انشعابات گاز دار توکار 4000 سری / فراخوان , فراخوان ساخت و نصب انشعابات گاز دار توکار 4000 سری ... نوبت اول
 122. مزایده یکسری قطعات و لوازم یدکی خودروهای پژو و پراید نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده یکسری قطعات و لوازم یدکی خودروهای پژو و پراید نوبت دوم
 123. مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 1497متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 1497متر
 124. مزایده آپارتمان مساحت 125.67مترمربع / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 125.67مترمربع
 125. مزایده ملک با قدمت ساخت 3.5 سال / مزایده,مزایده ملک با قدمت ساخت 3.5 سال
 126. مزایده ششدانگ زمین به مساحت 510.90متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 510.90متر
 127. فراخوان مناقصه انجام امور مربوط به تصفیه خانه فاضلاب شهرهای یاسوج دوگنبدان و دهدشت / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه انجام امور مربوط به تصفیه خانه فاضلاب شهرهای یاسوج دوگنبدان و دهدشت
 128. مزایده 4 کیسه پنج کیلویی پلت کوکتل / مزایده 4 کیسه پنج کیلویی پلت کوکتل
 129. فراخوان مناقصه انجام امور مربوط به کارفرما در سطح استان بصورت حجمی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه انجام امور مربوط به کارفرما در سطح استان بصورت حجمی
 130. مناقصه تامین کیف همراه بیمار / مناقصه ، مناقصه تامین کیف همراه بیمار
 131. مزایده فروش تعدادی خودروی سواری تویوتا / مزایده,مزایده فروش تعدادی خودروی سواری تویوتا
 132. مناقصه خرید مقدار 150.000 برگ مقوای کارتی / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید مقدار 150.000 برگ مقوای کارتی
 133. مزایده واگذاری اجاره سالن بدنسازی / مزایده , مزایده واگذاری اجاره سالن بدنسازی
 134. مزایده 3 دستگاه خودرو / آگهی مزایده ,مزایده 3 دستگاه خودرو
 135. همایش روز باز ویژه کنکوری های 96 / همایش روز باز ویژه کنکوری های 96
 136. مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی به شماره 2278 فرعی / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی به شماره 2278 فرعی
 137. اصلاحیه مناقصه احداث و بهسازی شبکه های اصلی هدایت آبهای سطحی / آاصلاحیه ، مناقصه احداث و بهسازی شبکه های اصلی هدایت آبهای سطحی
 138. مناقصه خرید لوله پلی اتیلن با قطر 50-63-75-90 - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید لوله پلی اتیلن با قطر 50-63-75-90 نوبت دوم
 139. مناقصه اجرای عملیات جدول گذاری / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه اجرای عملیات جدول گذاری
 140. مناقصه انجام عملیات اجرای چمن مصنوعی زمین فوتبال- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات اجرای چمن مصنوعی زمین فوتبال- نوبت دوم
 141. مناقصه خرید دستگاه GC Mass و ضمائم مربوطه / اگهی مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی, مناقصه خرید دستگاه GC Mass و ضمائم مربوطه
 142. مناقصه فنر پیچشی فشاری و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه فنر پیچشی فشاری و ...
 143. مناقصه عمومی سرویس , تعمیر و نگهداری تاسیسات - تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه عمومی سرویس , تعمیر و نگهداری تاسیسات - تجدید
 144. مناقصه خرید 6 قلم لوله فلزی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 6 قلم لوله فلزی
 145. مناقصه خرید گاز فریون R-22 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید گاز فریون R-22
 146. مناقصه عملیات اجرایی پدهای بتنی، لاینینگ گالری پیرامونی و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرایی پدهای بتنی، لاینینگ گالری پیرامونی و ...
 147. مزایده انواع کاشی / مزایده انواع کاشی
 148. فراخوان مناقصه خرید 3000 دستگاه کات اوت فیوز پلیمری 100 آمپر- نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه خرید 3000 دستگاه کات اوت فیوز پلیمری 100 آمپر نوبت دوم
 149. مزایده یک قطعه زمین مزروعی مساحت 2500متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی مساحت 2500متر
 150. مزایده یک قطعه زمین صیفی کاری مساحت500متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین صیفی کاری مساحت500متر
 151. تجدید مناقصه امور خدمات شهری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,تجدید مناقصه امور خدمات شهری
 152. مزایده سه دانگ خودرو نیسان مدل زامیاد / مزایده ، مزایده سه دانگ خودرو نیسان مدل زامیاد
 153. مزایده ششدانگ یکباب خانه و انباری و محوطه 122.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه و انباری و محوطه 122.5متر
 154. مزایده ملک مساحت 638.37متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 638.37متر
 155. مزایده تعداد 140 عدد تی شرت مردانه .... / مزایده ، مزایده تعداد 140 عدد تی شرت مردانه ....
 156. مزایده یک دستگاه اتومبیل پراید / مزایده,مزایده یک دستگاه اتومبیل پراید
 157. مزایده سه دانگ مشاع از پلاک 1023 فرعی / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک 1023 فرعی
 158. مزایده یک قطعه زمین مقدار 11 هزار متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مقدار 11 هزار متر نوبت دوم
 159. مزایده ششدانگ زمین مساحت 251.70متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 251.70متر
 160. مزایده یک قطعه زمین خالی با سند قولنامه ای نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین خالی با سند قولنامه ای نوبت اول
 161. مزایده یک واحد مسکونی بخش 4 تبریز نوبت اول / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی بخش 4 تبریز نوبت اول
 162. مزایده دستگاه بورینگ .... / مزایده, مزایده دستگاه بورینگ ....
 163. مزایده یکباب منزل پلاک ثبتی 608 فرعی نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب منزل پلاک ثبتی 608 فرعی نوبت اول
 164. مزایده یک دستگاه تلویزیون.... / مزایده, مزایده یک دستگاه تلویزیون....
 165. مزایده تعداد دو تخته فرش 9 متری / مزایده ، مزایده تعداد دو تخته فرش 9 متری
 166. مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 9592.30متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 9592.30متر
 167. ارزیابی کیفی مناقصه تهیه مواد اولیه ، طبخ و سرو غذا ...نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی ,ارزیابی کیفی مناقصه تهیه مواد اولیه ، طبخ و سرو غذا ...نوبت دوم
 168. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت هفتاد متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت هفتاد متر
 169. مزایده انواع مبل / مزایده انواع مبل
 170. مزایده ملک به مساحت 87.78مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به مساحت 87.78مترمربع نوبت اول
 171. اصلاحیه مزایده زمین بخش هشت قزوین / اصلاحیه مزایده,مزایده زمین بخش هشت قزوین
 172. تجدید مناقصه خرید و نصب و راه اندازی خط کامل دستگاه تولید قطعات بتنی ...نوبت دوم / تجدید فراخوان مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خرید و نصب و راه اندازی خط کامل دستگاه تولید قطعات بتنی نوبت دوم
 173. مزایده اجاره اماکن ورزشی تحت پوشش... نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده اجاره اماکن ورزشی تحت پوشش... نوبت دوم
 174. آگهی مزایده اجاره اماکن ورزشی ... نوبت دوم / آگهی مزایده ،آگهی مزایده اجاره اماکن ورزشی... نوبت دوم
 175. مناقصه خط لوله انتقال آب / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خط لوله انتقال آب
 176. مناقصه خرید لوازم یدکی ابزاردقیق نیروگاه / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید لوازم یدکی ابزاردقیق نیروگاه
 177. مزایده تجاره واحدهای تجاری بازار روز / آگهی مزایده عمومی ,مزایده تجاره واحدهای تجاری بازار روز
 178. مزایده واگذاری مشارکتی بخش لیزر پوست / مزایده واگذاری مشارکتی بخش لیزر پوست
 179. مناقصه زیرسازی ، جدول گذاری و آسفالت / مناقصه زیرسازی ، جدول گذاری و آسفالت
 180. مزایده اجاره سالن بدنسازی ادیب / آگهی مزایده , مزایده اجاره سالن بدنسازی ادیب
 181. استعلام پوشه پلاستیکی دکمه دار / استعلام,استعلام پوشه پلاستیکی دکمه دار
 182. استعلام خودکار نمایشگاهی / استعلام خودکار نمایشگاهی
 183. استعلام پکیج دیواری ایران رادیاتور / استعلام پکیج دیواری ایران رادیاتور
 184. استعلام کولر گازی / استعلام کولر گازی
 185. استعلام کانکس / استعلام ، استعلام کانکس
 186. استعلام خرید فلوتر مکانیکی / استعلام, استعلام خرید فلوتر مکانیکی
 187. استعلام ست سیستم برق خورشیدی ... / استعلام, استعلام ست سیستم برق خورشیدی ...
 188. استعلام بیمه مسئولیت / استعلام, استعلام بیمه مسئولیت
 189. استعلام رنگ آمیزی دیوار / استعلام , استعلام رنگ آمیزی دیوار
 190. استعلام عایق ایزوگام 10 مترمربع / استعلام , استعلام عایق ایزوگام 10 مترمربع
 191. مزایده فروش پایلوت خط تولید خوراک دام به روش پروتئین تک یاخته / آگهی مزایده ، مزایده فروش پایلوت خط تولید خوراک دام به روش پروتئین تک یاخته
 192. استعلام مگنو دو کاناله G915... / استعلام، استعلام مگنو دو کاناله G915...
 193. استعلام فعالیت های پشتیبانی ترکیبی تسهیلات / استعلام, استعلام فعالیت های پشتیبانی ترکیبی تسهیلات
 194. استعلام خرید باطری UPS ایرانی / استعلام, استعلام خرید باطری UPS ایرانی
 195. استعلام تعویض باطری UPS / استعلام, استعلام تعویض باطری UPS
 196. استعلام کاتریج 10 مشکی اچ پی / استعلام، استعلام کاتریج 10 مشکی اچ پی
 197. استعلام تجهیزات سرور / استعلام, استعلام تجهیزات سرور
 198. استعلام کارتریج چهاررنگ HP-CP5525 / استعلام, استعلام کارتریج چهاررنگ HP-CP5525
 199. مزایده منزل مسکونی عرصه 265مترمربع / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 265مترمربع
 200. مناقصه عملیات نگهداری و بهره برداری از شبکه و تاسیسات تجدید / تجدید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه عملیات نگهداری و بهره برداری از شبکه و تاسیسات تجدید
 201. استعلام حفظ و نگهداری سیستم گازرسانی و راهبری حفاظت کاتدیک ساختمان / استعلام حفظ و نگهداری سیستم گازرسانی و راهبری حفاظت کاتدیک ساختمان
 202. <

نویسنده مطلب: نوری نوری

نوری نوری

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...