اطلاعات استعلام در تاریخ 96.10.6 در سایت پارس نماد

اطلاعات استعلام در تاریخ 96.10.6 در سایت پارس نماد

* تجدید مناقصه عملیات مرمت خانه روغنی / مناقصه, مناقصه عملیات مرمت خانه روغنی .... * مناقصه تهیه و اجرای بیس و آسفالت گرم ... / مناقصه, تهیه و اجرای بیس و آسفالت گرم ... * مناقصه احداث مرکز جامع بهداشتی و درمانی / آگهی فراخوان عمومی مناقصه, مناقصه احدا...

اطلاعات استعلام در تاریخ 96.8.27 در سایت پارس نماد

اطلاعات استعلام در تاریخ 96.8.27 در سایت پارس نماد

سایت ستاد سامانه ستاد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت * فراخوان انتخاب مشاور عملیات نشست سنجی و پایش پایداری سازه های نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی ، فراخوان انتخاب مشاور عملیات نشست سنجی و پایش پایداری سازه های نوبت دوم * فراخوان احداث و تکمیل محور سنگ...

سایت مناقصات و مزایدات در تاریخ 96.8.27 سایت پارس نماد

سایت مناقصات و مزایدات در تاریخ 96.8.27 سایت پارس نماد

* فراخوان انتخاب مشاور عملیات نشست سنجی و پایش پایداری سازه های نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی ، فراخوان انتخاب مشاور عملیات نشست سنجی و پایش پایداری سازه های نوبت دوم * فراخوان احداث و تکمیل محور سنگ پهن - هارموئیه - فتح آباد نوبت دوم / فراخوان مناقصه,...

اطلاعات استعلام در تاریخ 96.7.23 در سایت پارس نماد

اطلاعات استعلام در تاریخ 96.7.23 در سایت پارس نماد

سایت ستاد سامانه ستاد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت * مناقصه لوله کشی فومینگ و کولینگ مخزن T1 نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه لوله کشی فومینگ و کولینگ مخزن T1 نوبت دوم * استعلام انجام خاکبرداری ـ سنگ کاری و ..., سامانه ستاد / استعلام ,استعلام انجام خا...

اطلاعات مناقصات و مزایدات به روز شده تاریخ 96.7.23

اطلاعات مناقصات و مزایدات به روز شده تاریخ 96.7.23

* فراخوان مناقصه خرید، بارگیری، حمل و باراندازی 1600 تن لوله های پلی اتیلن - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید ، بارگیری، حمل و باراندازی 1600 تن لوله های پلی اتیلن - نوبت دوم * مناقصه پروژه نصب و راه اندازیی دوربین های ...

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 96.6.8 د در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 96.6.8 د در سایت

  1. مناقصه خرید نرم افزار جامع گزارش سازمانی مدیریت / مناقصه عمومی, مناقصه خرید نرم افزار جامع گزارش سازمانی مدیریت
  2. مناقصه احداث مدرسه 18 کلاسه سنندج (سروش17 شهریور)... / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه، مناقصه احداث مدرسه 18 کلاسه سنندج (سروش17 شهریور)...
اطلاعات مناقصات و مزایدات گردآوری شده تاریخ 96.5.12

اطلاعات مناقصات و مزایدات گردآوری شده تاریخ 96.5.12

* مزایده 96 قلم لوازم ورزشی 96.5.12 / مزایده 96 قلم لوازم ورزشی 96.5.12 * مناقصه تامین مصالح، ساخت و نصب سیستم تهویه کارگاه رنگ... نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه تامین مصالح، ساخت و نصب سیستم تهویه کارگاه رنگ... نوبت دوم * مزایده دو قطعه پلاک ثبتی 220 ...