اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 97.4.10

اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 97.4.10

* تمدید مناقصه انجام عملیات توسعه و احداث و بهینه سازی... نوبت دوم / تمدید مناقصه عمومی, تمدید مناقصه انجام عملیات توسعه و احداث و بهینه سازی... نوبت دوم * مناقصه تبلیغات محیطی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تبلیغات محیطی * فراخوان مناقصه خرید یکدستگاه پس...

اطلاعات مناقصات ومزایدات تاریخ 97.4.07

اطلاعات مناقصات ومزایدات تاریخ 97.4.07

* مناقصه امور حفاظتی , نگهبانی مجموعه های تحت پوشش / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه امور حفاظتی , نگهبانی مجموعه های تحت پوشش * مناقصه 30 تن نایلکس / آگهی مناقصه, مناقصه 30 تن نایلکس * استعلام بهاء خرید و نصب نیروی خورشیدی ... / استعلام , استعلام بهاء خرید...

اطلاعات مناقصات و مزایدااات تاریخ 97.2.30

اطلاعات مناقصات و مزایدااات تاریخ 97.2.30

* فراخوان مناقصه سیستم داشبرد خبری تحلیلی هوشمند - نوبت دوم / مناقصه، فراخوان مناقصه سیستم داشبرد خبری تحلیلی هوشمند - نوبت دوم * تجدید فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار / تجدید فراخوان عمومی, تجدید فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار * استعلام تعمیرات ه...

اطلاعات مناقصات وم زایدات تاریخ 97.2.27 درس ایت

اطلاعات مناقصات وم زایدات تاریخ 97.2.27 درس ایت

* مناقصه خرید تعداد دو دستگاه SMOKING MACHINE - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه خرید تعداد دو دستگاه SMOKING MACHINE - نوبت دوم * مناقصه FERRO SILICO MANGANESE / مناقصه, مناقصه FERRO SILICO MANGANESE * مناقصه بهسازی لکه گیری روکش آسفالت سرد کارخانه ای ...

اطلاعات مناقصات ومزایدات تاریخ 97.2.26

اطلاعات مناقصات ومزایدات تاریخ 97.2.26

* مناقصه خرید قطعات یدکی فن های هوایی COMFIMCO - نوبت دوم / آگهی عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه خرید قطعات یدکی فن های هوایی COMFIMCO - نوبت دوم * مناقصه عملیات مربوط به حفر چاه (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات مربوط به حفر چاه (ن...

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 97.2.24 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 97.2.24 در سایت

* مزایده مدرسه موسوم به ضرابی / مزایده , مزایده مدرسه موسوم به ضرابی * مزایده ملک بنای کلی 793.60متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بنای کلی 793.60متر نوبت اول * مزایده ششدانگ زمین مسکونی مساحت 194.45متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مسکونی مساحت 194.45متر...

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 97.2.23 درسایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 97.2.23 درسایت

* مناقصه تامین شیرآلات صنعتی مجتمع کنسانتره و گندله سازی / آگهی مناقصه , مناقصه تامین شیرآلات صنعتی مجتمع کنسانتره و گندله سازی * مناقصه تامین رولیک های مجتمع کنسانتره و گندله سازی / آگهی مناقصه , مناقصه تامین رولیک های مجتمع کنسانتره و گندله سازی * من...

اطلاع

اطلاع

* مناقصه حمل نفت گاز / مناقصه , مناقصه حمل نفت گاز * مناقصه خرید انواع اتصالات پلی اتیلن ... - نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه خرید انواع اتصالات پلی اتیلن ... - نوبت دوم * مناقصه تامین مواد گندزدای آب به میزان 700 تن آب ژاول / مناقصه , مناقصه تامین مواد گن...

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 97.02.15 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 97.02.15 در سایت

* مناقصه انجام خدمات نظافتی و بهداشتی , آبدارخانه ها ...نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه انجام خدمات نظافتی و بهداشتی , آبدارخانه ها ...نوبت دوم * استعلام ویلچر ... / استعلام , استعلام ویلچر ... * فراخوان شناسایی و انتخاب شریک پیمانکار تامین مالی، تامین تجهی...

اطلاعات م مناقصات و مزایدات تاریخ 97.2.10

اطلاعات م مناقصات و مزایدات تاریخ 97.2.10

* مزایده ششدانگ زمین با قدمتی بالغ بر چهل سال / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با قدمتی بالغ بر چهل سال * مزایده اجاره ساختمان / مزایده , مزایده اجاره ساختمان * مزایده ششدانگ زمین مساحت 435.20متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 435.20متر * مزایده تلفن همر...

اطلاعات مناقصات وم زایدات تاریخ 97.2.06 در سایت

اطلاعات مناقصات وم زایدات تاریخ 97.2.06 در سایت

* فراخوان ارزیابی کیفی انجام عملیات نگهداری و تعمیرات تجهیزات مخابرات... - نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران، فراخوان ارزیابی کیفی انجام عملیات نگهداری و تعمیرات تجهیزات مخابرات...- نوبت دوم * مناقصه انجام خدمات نگهداری و پشتیبانی رایانه ها -...

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 97.2.04 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 97.2.04 در سایت

* مناقصه خدمات پیمان سپاری تنظیف و امور اداری / مناقصه عمومی, مناقصه خدمات پیمان سپاری تنظیف و امور اداری * مناقصه خاکبرداری خاکریزی و جدول گذاری... نوبت دوم مرحله اول / مناقصه عمومی , مناقصه خاکبرداری خاکریزی و جدول گذاری... نوبت دوم مرحله اول * مناقص...

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 97.1.27 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 97.1.27 در سایت

* مناقصه تامین آب شرب / آگهی مناقصه, مناقصه تامین آب شرب * مناقصه تولید پودر میکرونیزه کربنات کلسیم / مناقصه , مناقصه تولید پودر میکرونیزه کربنات کلسیم * مناقصه توسعه و اصلاح شبکه توزیع برق و ... - نوبت دوم / آگهی مناقصات عمومی دو مرحله ای , مناقصه توس...

اطلاعاتعات مناقصات وم زایدات تاریخ 97.1.26 و مزایدات تاریخ 97.1.26

اطلاعاتعات مناقصات وم زایدات تاریخ 97.1.26 و مزایدات تاریخ 97.1.26

* اصلاحیه مناقصه اجرای پروژه جدولگذاری سطح شهر نوبت دوم / مناقصه ، اصلاحیه مناقصه اجرای پروژه جدولگذاری سطح شهر * مناقصه واگذاری و نگهداری فضای سبز نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری و نگهداری فضای سبز نوبت دوم * مناقصه احداث پروژه ساختمان ک...