اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.5.11 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.5.11 در سایت

 1. مناقصه اجرای عملیات شبکه گذاری پراکنده و تعمیراتی فولادی و پلی اتیلن...- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات شبکه گذاری پراکنده و تعمیراتی فولادی و پلی اتیلن...- نوبت دوم
 2. مناقصه اجاره یک دستگاه دکل حفاری و ... - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه اجاره یک دستگاه دکل حفاری و ... - نوبت دوم
 3. مزایده فروش 29 دستگاه خودرو مستعمل و مازاد برنیاز - نوبت دوم / مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده فروش 29 دستگاه خودرو مستعمل و مازاد برنیاز - نوبت دوم
 4. تجدید مناقصه خرید ریل نمره 18 و 24... / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه خرید ریل نمره 18 و 24...
 5. استعلام پیمانکاری خرید ملزومات و اجرای طرح کابل سرقتی تیل آباد / استعلام، استعلام پیمانکاری خرید ملزومات و اجرای طرح کابل سرقتی تیل آباد
 6. استعلام جمع آوری اطلاعات شبکه / استعلام بهاء, استعلام جمع آوری اطلاعات شبکه
 7. استعلام پیمانکاری خرید ملزومات و اجرای طرح کابل / استعلام، استعلام پیمانکاری خرید ملزومات و اجرای طرح کابل
 8. استعلام تامین ملزومات و اجرای طرح فیبر نوری ftth / استعلام، استعلام تامین ملزومات و اجرای طرح فیبر نوری ftth
 9. استعلام تعمیر کارت صاایران / استعلام، استعلام تعمیر کارت صاایران
 10. آگهی مزایده عمومی اقلام ضایعاتی روتین - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی،آگهی مزایده عمومی اقلام ضایعاتی روتین - نوبت دوم
 11. استعلام خرید رایو ip / استعلام بهاء, استعلام خرید رایو ip
 12. استعلام پاور میتر نوری / استعلام بهاء, استعلام پاور میتر نوری
 13. استعلام خرید ملزومات و اجرا طرح فیبر نوری کتابخانه / استعلام، استعلام خرید ملزومات و اجرا طرح فیبر نوری کتابخانه
 14. استعلام خرید ملزومات و اجرا طرح فیبر نوری / استعلام، استعلام خرید ملزومات و اجرا طرح فیبر نوری
 15. استعلام انواع باتری سیلد 96.5.11 / استعلام انواع باتری سیلد 96.5.11
 16. فراخوان مزایده کنتورهای اسقاط (پوسته آلومینیومی)... / فراخوان مزایده , فراخوان مزایده کنتورهای اسقاط (پوسته آلومینیومی)
 17. مناقصه خرید لوله فولادی - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید لوله فولادی - نوبت دوم
 18. فراخوان خرید خدمات مشاوره برای نظارت کارگاهی و عالیه پروژه احداث مخابرات / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان خرید خدمات مشاوره برای نظارت کارگاهی و عالیه پروژه احداث مخابرات
 19. فراخوان قطعات کمپرسور هوا / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان قطعات کمپرسور هوا
 20. آگهی فراخوان عمومی تخریب و نوسازی ساختمان شعبه 17 شهریور بجنورد تجدید - نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی تخریب و نوسازی ساختمان شعبه 17 شهریور بجنورد تجدید - نوبت دوم
 21. مناقصه خرید فیلتر مغناطیسی الکتریکی / مناقصه , مناقصه خرید فیلتر مغناطیسی الکتریکی
 22. مناقصه خرید ROUND BAR / مناقصه خرید بدون سپرده , مناقصه خرید ROUND BAR
 23. مناقصه ساخت 3 قلم پیچ / مناقصه ، مناقصه ساخت 3 قلم پیچ
 24. مناقصه خرید روندبار مسی / مناقصه خرید روندبار مسی
 25. مناقصه قطعات جرثقیل دماگ / مناقصه قطعات جرثقیل دماگ
 26. مناقصه خرید ROUND BAR / مناقصه خرید ROUND BAR
 27. استعلام بها خرید قطعات جرثقیل تادانو / استعلام بها خرید قطعات جرثقیل تادانو
 28. مناقصه خرید TUBE BUNDLE / مناقصه, مناقصه خرید TUBE BUNDLE
 29. مناقصه خرید ورق استیل / مناقصه, مناقصه خرید ورق استیل
 30. مناقصه حفاری ، کابل کشی و نصب تجهیزات فاز 2 .... / مناقصه , مناقصه حفاری ، کابل کشی و نصب تجهیزات فاز 2 ....
 31. مناقصه خرید ورق استنلس استیل / مناقصه، مناقصه خرید ورق استنلس استیل
 32. مناقصه STUD BOLTS / مناقصه، مناقصه STUD BOLTS
 33. مزایده دام / مزایده ، مزایده دام
 34. مناقصه عمومی لکه گیری مکانیزه آسفالت / مناقصه عمومی ،مناقصه عمومی لکه گیری مکانیزه آسفالت
 35. مزایده یک دستگاه آپارتمان کاربری مسکونی موقعیت اداری نوبت دوم / مزایده,مزایده یک دستگاه آپارتمان کاربری مسکونی موقعیت اداری نوبت دوم
 36. مزایده اجرای پروژه کارت پارک الکترونیک حاشیه / آگهی مزایده , مزایده اجرای پروژه کارت پارک الکترونیک حاشیه
 37. مزایده تنظیف و بسته بندی کله پاچه نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده تنظیف و بسته بندی کله پاچه نوبت دوم
 38. تجدید مناقصه حفظ و نگهداری پارک آزادگان / تجدید مناقصه حفظ و نگهداری پارک آزادگان
 39. مناقصه خرید 500 تن قراضه قلع دار / مناقصه ، مناقصه خرید 500 تن قراضه قلع دار
 40. مزایده اجاره رستوران سنتی / آگهی مزایده , مزایده اجاره رستوران سنتی
 41. مزایده واگذاری محلی جهت پیست قایق های پدالی / مزایده , مزایده واگذاری محلی جهت پیست قایق های پدالی
 42. تجدید استعلام بها جذب پیمانکار واجد شرایط جهت تکمیل آرامستان جدید / تجدید استعلام بها , تجدید استعلام بها جذب پیمانکار واجد شرایط جهت تکمیل آرامستان جدید
 43. مزایده زمین چمن فوتسال- نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده زمین چمن فوتسال- نوبت دوم
 44. تجدید استعلام اجرای دیوار آمفی تئاتر پارک دولت / تجدید استعلام , استعلام اجرای دیوار آمفی تئاتر پارک دولت
 45. مزایده و ضایعات و اقلام اسقاطی نیروگاه شهید مدحج / مزایده و ضایعات و اقلام اسقاطی نیروگاه شهید مدحج
 46. مناقصه خرید باطری نیروگاه سیکل ترکیبی قم ... / مناقصه خرید باطری نیروگاه سیکل ترکیبی قم ...
 47. مناقصه عملیات اجرایی بازسازی و ترمیم قنوات سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرایی بازسازی و ترمیم قنوات سطح شهر
 48. مناقصه خرید 4000 تن اسید کلریدریک 28%-30% / مناقصه خرید 4000 تن اسید کلریدریک 28%-30%
 49. مزایده فروش چند قطعه زمین مساحت 8724 و 14000متر نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش چند قطعه زمین مساحت 8724 و 14000متر نوبت دوم
 50. مناقصه خرید 1000 بشکه باکتری کش / مناقصه خرید 1000 بشکه باکتری کش
 51. ترک تشریفات مناقصه خرید تجهیزات فناوری 96 / ترک تشریفات مناقصه خرید تجهیزات فناوری 96
 52. فراخوان خرید ۲ دستگاه دیزل ژنراتور و لوازم یدکی مربوطه / فراخوان خرید ۲ دستگاه دیزل ژنراتور و لوازم یدکی مربوطه
 53. فراخوان پروژه جابجایی کابل های فشار قوی معارض با پروژه تعریض جاده حد فاصل مسجد ولی / فراخوان پروژه جابجایی کابل های فشار قوی معارض با پروژه تعریض جاده حد فاصل مسجد ولی
 54. فراخوان پروژه تعمیر و تعویض بخش هایی از خط لوله فایبر گلاس از کارخانه تولید آب / فراخوان پروژه تعمیر و تعویض بخش هایی اhttp://master.parsnamaddata.com/fa/admin/parsnamad/Tnd/Tender/53#dataformز خط لوله فایبر گلاس از کارخانه تولید آب
 55. مناقصه تامین ۹۰ دستگاه خودرو استیجاری / مناقصه تامین ۹۰ دستگاه خودرو استیجاری
 56. مناقصه خرید دستگاه یون کروماتوگرافی تک کاناله با اتوسمپلر / مناقصه خرید دستگاه یون کروماتوگرافی تک کاناله با اتوسمپلر
 57. فراخوان مناقصه انجام خدمات و تامین اقلام و مصالح مصرفی - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام خدمات و تامین اقلام و مصالح مصرفی مورد نیاز جهت تعمیر، نگهداری...نوبت دوم
 58. مزایده فروش انواع سیم مسی اسقاط / اگهی مزایده ,مزایده فروش انواع سیم مسی اسقاط
 59. آگهی ارزیابی کیفی تعویض سقف سالن ورزشی / آگهی ارزیابی کیفی ، آگهی ارزیابی کیفی تعویض سقف سالن ورزشی
 60. فراخوان احداث فونداسیون خط چهار مداره / فراخوان ،فراخوان احداث فونداسیون خط چهار مداره
 61. مناقصه خدمات خودرویی امور انتقال / مناقصه , مناقصه خدمات خودرویی امور انتقال
 62. مناقصه اجرای بخشی از رینگ آبرسانی / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای بخشی از رینگ آبرسانی
 63. فراخوان تامین مالی جهت تکمیل و اجرای طرح آبرسانی / آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار, فراخوان تامین مالی جهت تکمیل و اجرای طرح آبرسانی
 64. مناقصه فاز دوم احداث استخر شلمزار / آگهی مناقصه, مناقصه فاز دوم احداث استخر شلمزار
 65. مناقصه فاز دوم احداث استخر شلمزار / مناقصه , مناقصه فاز دوم احداث استخر شلمزار
 66. مناقصه نسبت به تهیه و توزیع غذای پرسنل - 96.5.11 / مناقصه ، مناقصه نسبت به تهیه و توزیع غذای پرسنل- 96.5.11
 67. مناقصه بروزرسانی، بازسازی و مسقف نمودن استخر و احداث سونا و جکوزی / آگهی مناقصه, مناقصه بروزرسانی، بازسازی و مسقف نمودن استخر و احداث سونا و جکوزی
 68. مزایده فروش خودرو / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش خودرو
 69. مناقصه موزائیک نمودن حیاط منازل سازمانی شهرک گاز شهید مهاجر سرخس / مناقصه، مناقصه موزائیک نمودن حیاط منازل سازمانی شهرک گاز شهید مهاجر سرخس
 70. مناقصه ساخت و نصب 80 عدد سایه بان / مناقصه ساخت و نصب 80 عدد سایه بان
 71. مناقصه بهینه سازی سیستمهای سرمایشی و گرمایشی / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی, مناقصه بهینه سازی سیستمهای سرمایشی و گرمایشی
 72. مناقصه گازرسانی به روستاهای هلت و ... / آگهی مناقصه, مناقصه گازرسانی به روستاهای هلت و ...
 73. استعلام دیزل ژنراتور / استعلام, استعلام دیزل ژنراتور
 74. استعلام بیمه / استعلام بیمه
 75. استعلام عملیات راهداری / استعلام عملیات راهداری
 76. تجدید فراخوان اصلاح جوشهای گود و رفع سفیدک زدگی تجدید 96.5.11 / آگهی تجدید دعوت به ارزیابی کیفی ، فراخوان اصلاح جوشهای گود و رفع سفیدک زدگی تجدید نوبت اول 96.5.11
 77. استعلام تعمیرات و نگهداری شبکه روشنایی / استعلام تعمیرات و نگهداری شبکه روشنایی
 78. استعلام خرید دو دستگاه رایانه با متعلقات / استعلام خرید دو دستگاه رایانه با متعلقات
 79. استعلام کابل شیلد دار 3*2.5 / استعلام کابل شیلد دار 3*2.5
 80. استعلام خرید کلید مینیاتوری / استعلام، استعلام خرید کلید مینیاتوری
 81. استعلام زیرسازی احداث جاده تنگ شهید به طاسک / استعلام، استعلام زیرسازی احداث جاده تنگ شهید به طاسک
 82. استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام ، استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان
 83. استعلام گوشت گوساله ران و سردست / استعلام, استعلام گوشت گوساله ران و سردست
 84. استعلام مشاوره و طراحی فاز 1 و 2 ساختمان اداری / استعلام, استعلام مشاوره و طراحی فاز 1 و 2 ساختمان اداری
 85. استعلام تهیه تعداد 320 دستگاه پنکه رومیزی / استعلام, استعلام تهیه تعداد 320 دستگاه پنکه رومیزی
 86. مناقصه حفاظت از اراضی دولتی در شهرستانهای نوبت دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه حفاظت از اراضی دولتی در شهرستانهای نوبت دوم
 87. استعلام دستگاه حضور و غیاب / استعلام, استعلام دستگاه حضور و غیاب
 88. استعلام سایر فعالیت های خدماتی اطلاع رسانی 96.5.11 / استعلام , استعلام سایر فعالیت های خدماتی اطلاع رسانی 96.5.11
 89. استعلام تهیه و تامین پاکت و کارتن های پستی... / استعلام , استعلام تهیه و تامین پاکت و کارتن های پستی...
 90. استعلام تهیه غذا و تدارکات / استعلام ,استعلام تهیه غذا و تدارکات
 91. استعلام نگهداری و تعمیر سیستم تاسیسات برودتی ... / استعلام, استعلام نگهداری و تعمیر سیستم تاسیسات برودتی ...
 92. استعلام تهیه و نصب و راه اندازی تعداد 212 دستگاه gps .... / استعلام, استعلام تهیه و نصب و راه اندازی تعداد 212 دستگاه gps ....
 93. استعلام سوئیچ سیسکو / استعلام , استعلام سوئیچ سیسکو
 94. استعلام چهار دستگاه vhf jrc 770s... / استعلام چهار دستگاه vhf jrc 770s...
 95. استعلام خرید 5 دستگاه رایانه و کامپیوتر / استعلام، استعلام خرید 5 دستگاه رایانه و کامپیوتر
 96. استعلام خرید دو دستگاه رایانه / استعلام , استعلام خرید دو دستگاه رایانه
 97. استعلام خرید وسایل و تجهیزات مورد نیاز امکان رفاهی / استعلام خرید وسایل و تجهیزات مورد نیاز امکان رفاهی
 98. استعلام فهرست برداری از مکانهای جدید / استعلام فهرست برداری از مکانهای جدید
 99. استعلام تهیه 4 دستگاه مودم زایکسل P-793 / استعلام تهیه 4 دستگاه مودم زایکسل P-793
 100. استعلام کوپلینگ 2 اینچ آلمانی / استعلام، استعلام کوپلینگ 2 اینچ آلمانی
 101. استعلام کوپلینگ 2 اینچ انگلیسی / استعلام، استعلام کوپلینگ 2 اینچ انگلیسی
 102. مزایده 100.000 سهام از سهام اسمی شرکت کیمیا شیمی زاگرس / آگهی مزایده, مزایده 100.000 سهام از سهام اسمی شرکت کیمیا شیمی زاگرس
 103. مناقصه تهیه مصالح و اجرای 180 کیلومتر خطوط تغذیه و توزیع شبکه گازرسانی 96.5.11 / آگهی برگزاری مناقصه عمومی, مناقصه تهیه مصالح و اجرای 180 کیلومتر خطوط تغذیه و توزیع شبکه گازرسانی 96.5.11
 104. استعلام کوپلینگ 2/5 اینچ آلمانی / استعلام، استعلام کوپلینگ 2/5 اینچ آلمانی
 105. استعلام چای محمود سیاه ... / استعلام, استعلام چای محمود سیاه ...
 106. استعلام ویلچر بزرگسال / استعلام ویلچر بزرگسال
 107. استعلام اسکنر اثر انگشت REALSCAN / استعلام , استعلام اسکنر اثر انگشت REALSCAN
 108. استعلام راک و ... / استعلام راک و ...
 109. استعلام خرید و نصب یک دستگاه آسانسور / استعلام ، خرید و نصب یک دستگاه آسانسور
 110. استعلام مانیتور in 23 LCD... / استعلام، استعلام مانیتور in 23 LCD...
 111. استعلام اجاره خودرو سواری جهت انجام امورات اداری / استعلام اجاره خودرو سواری جهت انجام امورات اداری
 112. استعلام عایق ایزوگام 10 مترمربع / استعلام , استعلام عایق ایزوگام 10 مترمربع
 113. مزایده بهره برداری از برخی مستحدثات تجدید- 96.05.11 / آگهی تجدید مزایده , مزایده بهره برداری از برخی مستحدثات تجدید 96.05.11
 114. استعلام مواد مصرفی مورد نیاز کارگاه برق خودرو / استعلام, استعلام مواد مصرفی مورد نیاز کارگاه برق خودرو
 115. استعلام یک دستگاه فلزیاب دستی / استعلام، استعلام یک دستگاه فلزیاب دستی
 116. استعلام اقلام مورد نیاز / استعلام, استعلام اقلام مورد نیاز
 117. استعلام تهیه بلیط رفت و برگشت / استعلام تهیه بلیط رفت و برگشت
 118. استعلام تامین و تهیه غذای روزانه / استعلام تامین و تهیه غذای روزانه
 119. استعلام کابل کشی جهت افزایش و ارتقاء خطوط تلفن / استعلام کابل کشی جهت افزایش و ارتقاء خطوط تلفن
 120. استعلام کابینت سانترال / استعلام کابینت سانترال
 121. استعلام لباس کار پارچه ای یکسره / استعلام لباس کار پارچه ای یکسره
 122. استعلام ارائه خدمات مشاوره خانواده / استعلام ,استعلام ارائه خدمات مشاوره خانواده
 123. استعلام تعمیر و نگهداری شبکه رادیویی کل حوزه استحفاظی / استعلام, استعلام تعمیر و نگهداری شبکه رادیویی کل حوزه استحفاظی
 124. فراخوان مناقصه عمومی اجرای پل وحدت، آسفالت راه روستایی و ... نوبت دوم / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عمومی اجرای پل وحدت، آسفالت راه روستایی و ... نوبت دوم
 125. استعلام الکتروپمپ / استعلام , استعلام الکتروپمپ
 126. استعلام اسکنر کداک kodak i2620 / استعلام , استعلام اسکنر کداک kodak i2620
 127. استعلام اقلام سخت افزار مورد نیاز / استعلام، استعلام اقلام سخت افزار مورد نیاز
 128. استعلام بیمه شخص ثالث و بدنه ماشین آلات / استعلام بیمه شخص ثالث و بدنه ماشین آلات
 129. استعلام تعمیر مجتمع فرهنگی هنری / استعلام تعمیر مجتمع فرهنگی هنری
 130. مناقصه انجام امور خدماتی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور خدماتی
 131. اصلاحیه مناقصه حفاری مجدد و آزمایش پمپاژ چاه / اصلاحیه ، مناقصه حفاری مجدد و آزمایش پمپاژ چاه
 132. مناقصه انجام عملیات پشتیبانی فعالیتهای حوزه معاونت خدمات مشترکین و درآمد / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات پشتیبانی فعالیتهای حوزه معاونت خدمات مشترکین و درآمد
 133. تجدید مناقصه خرید 532 دستگاه باطری ، شارژر و برقگیر فشار ضعیف 96.5.11 / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه خرید 532 دستگاه باطری ، شارژر و برقگیر فشار ضعیف نوبت اول 96.5.11
 134. مزایده فروش پروژه 171 واحدی نیمه کاره / مزایده,مزایده فروش پروژه 171 واحدی نیمه کاره
 135. مزایده ملک شامل بنگاه بار فروشی فعال 60متر / مزایده,مزایده ملک شامل بنگاه بار فروشی فعال 60متر
 136. تجدید فراخوان اجرای کامل ساماندهی و تثبیت فضای سبز پیرامونی نوبت دوم / آگهی تجدید فراخوان مناقصه، تجدید فراخوان اجرای کامل ساماندهی و تثبیت فضای سبز پیرامونی نوبت دوم
 137. مناقصه مشاوره دوربین های مداربسته 36 واحد / مناقصه ، مناقصه مشاوره دوربین های مداربسته 36 واحد
 138. آگهی تجدید مناقصه عمومی خودروهای استیجار / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید آگهی مناقصه عمومی خودروهای استیجاری
 139. مزایده فروش یکباب مجتمع آپارتمانی هفت واحدی نوبت سوم / مزایده,مزایده فروش یکباب مجتمع آپارتمانی هفت واحدی نوبت سوم
 140. مزایده یک دستگاه ماشین نیسان کمپرسی / آگهی مزایده،مزایده یک دستگاه ماشین نیسان کمپرسی
 141. ارزیابی کیفی مناقصه خدمات تنظیفات منازل سازمانی و تاسیسات و ..... - نوبت اول / ارزیابی , ارزیابی کیفی مناقصه خدمات تنظیفات منازل سازمانی و تاسیسات و ..... - نوبت اول
 142. ششمین جشنواره سراسری آیین های نمایشی رضوی / ششمین جشنواره سراسری آیین های نمایشی رضوی
 143. فراخوان خرید قطعات کمپرسورهای هوای ابزار دقیق برند ALMIG 96.5.11 / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان خرید قطعات کمپرسورهای هوای ابزار دقیق برند ALMIG نوبت اول 96.5.11
 144. ارزیابی کیفی مناقصه خدمات تنظیفات منازل سازمانی و تاسیسات و ..... - نوبت دوم 96.5.11 / ارزیابی , ارزیابی کیفی مناقصه خدمات تنظیفات منازل سازمانی و تاسیسات و ..... - نوبت دوم 96.5.11
 145. مناقصه احداث ایستگاه آتش نشانی و کنترل محیط بی بی حکیمه یک نوبت اول / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی, مناقصه احداث ایستگاه آتش نشانی و کنترل محیط بی بی حکیمه یک نوبت اول 96.5.11
 146. مناقصه احداث ایستگاه آتش نشانی و کنترل محیط بی بی حکیمه یک نوبت دوم 96.5.11 / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی, مناقصه احداث ایستگاه آتش نشانی و کنترل محیط بی بی حکیمه یک نوبت دوم 96.5.11
 147. مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر را به مساحت 38000 مترمربع / مناقصه , مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر را به مساحت 38000 مترمربع نوبت اول
 148. مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 97.68متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 97.68متر
 149. مناقصه سرویس دهی و ایاب و ذهاب کارکنان سیر و حرکت نوبت دوم / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی, مناقصه سرویس دهی و ایاب و ذهاب کارکنان سیر و حرکت نوبت دوم
 150. مناقصه اجرای عملیات اصلاح جداول باغچه های سطح مناطق نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات اصلاح جداول باغچه های سطح مناطق نوبت دوم
 151. فراخوان ارزیابی پوشش با روش C-SCAN,DCVG,CIPS در منطقه 9 ... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان ارزیابی پوشش با روش C-SCAN,DCVG,CIPS در منطقه 9 ... نوبت دوم
 152. مناقصه عملیات احداث فضای سبز تقاطع های سطح شهر نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات احداث فضای سبز تقاطع های سطح شهر نوبت دوم
 153. واگذاری تعدادی از غرفه های خود / واگذاری، واگذاری تعدادی از غرفه های خود
 154. مزایده فروش 4 قطعه زمین مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش 4 قطعه زمین مسکونی نوبت دوم
 155. مناقصه امور خدمات بیمارستان امام خمینی - بار دوم / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه امور خدمات بیمارستان امام خمینی - بار دوم
 156. مزایده اماکن ورزشی قابل بهره برداری / آگهی مزایده عمومی , مزایده اماکن ورزشی قابل بهره برداری
 157. مناقصه امور تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذا / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه امور تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذا
 158. مزایده ساختمان مسکونی عرصه 157.77متر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی عرصه 157.77متر
 159. مزایده سه دانگ یکباب مغازه مساحت 23متر / مزایده,مزایده سه دانگ یکباب مغازه مساحت 23متر
 160. مناقصه تامین تجهیزات و عملیات اجرایی و تعویض هادی پر ظرفیت خط 63 کیلو ولت / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه یک مرحله ای، مناقصه تامین تجهیزات و عملیات اجرایی و تعویض هادی پر ظرفیت خط 63 کیلو ولت
 161. مزایده ملک - تراکتور رومانی قرمز... / مزایده عمومی، مزایده ملک - تراکتور رومانی قرمز...
 162. فراخوان واگذاری امور خدمات ادارات مرکزی و مرکز آموزش / فراخوان,فراخوان واگذاری امور خدمات ادارات مرکزی و مرکز آموزش نوبت اول
 163. مزایده فضاهای مازاد آموزشی ،اداری و تجاری / مزایده ، مزایده فضاهای مازاد آموزشی ،اداری و تجاری
 164. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 52/2654 و 4 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 52/2654 و 4 فرعی
 165. مزایده دو تخته فرش.... / مزایده, مزایده دو تخته فرش....
 166. مزایده بهره برداری از مراکز جامع تصویر برداری / مزایده بهره برداری از مراکز جامع تصویر برداری
 167. مناقصه برگزاری 8 مورد مناقصه گازرسانی - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه برگزاری 8 مورد مناقصه گازرسانی - نوبت دوم
 168. تجدید مزایده واگذاری ساختمان قدیم - نوبت دوم / آگهی مزایده , تجدید مزایده واگذاری ساختمان قدیم - نوبت دوم
 169. مزایده محل و ارائه خدمات تایپ و تکثیر دانشجویی و اداری / آگهی مزایده , مزایده محل و ارائه خدمات تایپ و تکثیر دانشجویی و اداری
 170. دوازدهمین کنگره سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی / دوازدهمین کنگره سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی
 171. فراخوان مناقصه نگهداری فضای سبز و تاسیسات ، نگهبانی....نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه نگهداری فضای سبز و تاسیسات ، نگهبانی....نوبت دوم
 172. مناقصه خرید انواع مقره / آگهی مناقصه , مناقصه خرید انواع مقره
 173. مناقصه خرید انواع کابل فشار ضعیف (مسی و آلومینیومی) / آگهی مناقصه , مناقصه خرید انواع کابل فشار ضعیف (مسی و آلومینیومی)
 174. مزایده فروش مینی بوس بنز مدل 1364 / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش مینی بوس بنز مدل 1364
 175. مزایده ششدانگ زمین مساحت 800مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 800مترمربع
 176. مزایده ششدانگ پلاک سه فرعی بخش دو سبزوار / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک سه فرعی بخش دو سبزوار
 177. تجدید مزایده فروش 20 دستگاه از اتوبوس نوبت دوم / تجدید آگهی مزایده، تجدید مزایده فروش 20 دستگاه اتوبوس نوبت دوم
 178. فراخوان جهت اجرای عملیات پروژه های ساختمانی (روبنایی) نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران، فراخوان جهت اجرای عملیات پروژه های ساختمانی (روبنایی) نوبت دوم
 179. مناقصه حمل گندم داخل استانی تجدید / آگهی مناقصه,مناقصه حمل گندم داخل استانی تجدید
 180. مزایده تعداد 120 عدد ورق آهن روغنی / مزایده,مزایده تعداد 120 عدد ورق آهن روغنی
 181. مزایده پلاک ثبتی مساحت 159.1مترمربع / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 159.1مترمربع
 182. مزایده آپارتمان مسکونی مساحت هفتاد و یک متر و پنجاه و هشت دسیمتر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت هفتاد و یک متر و پنجاه و هشت دسیمتر
 183. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان محل کارخانه تاسیسات تجهیزات ، ماشین آلات، و قالبها / مزایده, مزایده ششدانگ عرصه و اعیان محل کارخانه تاسیسات تجهیزات ، ماشین آلات، و قالبها
 184. مناقصه پروژه تهیه نصب و رنگ آمیزی حفاظ بتنی مفصلی تجدید / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه تهیه نصب و رنگ آمیزی حفاظ بتنی مفصلی تجدید
 185. مزایده یک دستگاه اتومیل مدل 77 از نوع وانت ، سیستم و تیپ نیسان 2400 / مزایده , مزایده یک دستگاه اتومیل مدل 77 از نوع وانت ، سیستم و تیپ نیسان 2400
 186. مزایده ساختمان مسکونی دو طبقه و زمین کشاورزی / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی دو طبقه و زمین کشاورزی
 187. مزایده سنگ ساختمانی / مزایده ,مزایده سنگ ساختمانی
 188. مناقصه خرید انواع پوره و کنسانتره میوه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید انواع پوره و کنسانتره میوه
 189. فراخوان خدمات تهیه و توزیع غذای روزانه ، تامین خودرو ....نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان خدمات تهیه و توزیع غذای روزانه ، تامین خودرو ....نوبت دوم
 190. مزایده فروش اقلام ضایعات و مازاد شامل ضایعات آهن، مس و ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش اقلام ضایعات و مازاد شامل ضایعات آهن، مس و ...
 191. مناقصه یک مجموعه لوله و اتصالات کربن استیل و استنلس استیل / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه یک مجموعه لوله و اتصالات کربن استیل و استنلس استیل
 192. مناقصه خرید S/P FOR BMS CONTROL SYSTEM و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید S/P FOR BMS CONTROL SYSTEM و ...
 193. ارزیابی کیفی تهیه و طبخ، توزیع و سرو غذای کارکنان - نوبت دوم / فراخوان , ارزیابی کیفی تهیه و طبخ، توزیع و سرو غذای کارکنان - نوبت دوم
 194. تجدید مناقصه خرید تعداد 24000 عدد بشکه فلزی / تجدید فراخوان عمومی دعوت به مناقصه, تجدید مناقصه خرید تعداد 24000 عدد بشکه فلزی
 195. مناقصه تامین مصالح، ساخت و نصب سیستم تهویه کارگاه رنگ / آگهی مناقصه, مناقصه تامین مصالح، ساخت و نصب سیستم تهویه کارگاه رنگ
 196. فراخوان اجرای کلیه عملیات ابنیه، تاسیسات مکانیکی و برقی یکی از پروژه های خود / آگهی فراخوان شناسایی پیمانکاران، فراخوان اجرای کلیه عملیات ابنیه، تاسیسات مکانیکی و برقی یکی از پروژه های خود
 197. آگهی مزایده فروش انواع ضایعات قوطی سازی / آگهی مزایده، آگهی مزایده فروش انواع ضایعات قوطی سازی
 198. مناقصه مونتاژ انواع محصولات / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه مونتاژ انواع محصولات
 199. مناقصه خرید مشمع ناپا / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید مشمع ناپا
 200. مناقصه انجام عملیات تخلیه لجن برکه بی هوازی و ... نوبت دوم / آگهی فراخوان,مناقصه انجام عملیات تخلیه لجن برکه بی هوازی و ... - نوبت دوم
 201. فراخوان طراحی تکمیلی ، انجام عملیات ساختمانی و ... / آگهی فراخوان استعلام , فراخوان طراحی تکمیلی ، انجام عملیات ساختمانی و ...
 202. مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 112.34متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 112.34متر
 203. مناقصه عملیات اجرایی تهیه، ساخت، حمل و نصب اسکلت فلزی سالن بسته بندی و .... / آگهی مناقصه ، مناقصه عملیات اجرایی تهیه، ساخت، حمل و نصب اسکلت فلزی سالن بسته بندی و ....
 204. مناقصه واگذاری خدمات سرویس های ایاب و ذهاب نوبت دوم / آگهی مناقصه عموم

نویسنده مطلب: نوری نوری

نوری نوری

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...