اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 96.5.9 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 96.5.9 در سایت

 1. مناقصه تامین سامانه گرمایشی و مدارس نواحی 3 نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تامین سامانه گرمایشی و مدارس نواحی 3 نوبت دوم
 2. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 18 بهشهر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 18 بهشهر
 3. مناقصه خرید پودر آتش نشانی / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید پودر آتش نشانی
 4. مناقصه فراخوان شناسایی تامین کننده تجهیزات سرور و ... / آگهی مناقصه ,مناقصه فراخوان شناسایی تامین کننده تجهیزات سرور و ...
 5. مناقصه خرید BURKERT SOLENOID VALVE / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید BURKERT SOLENOID VALVE
 6. استعلام ساخت DISPLACER / استعلام,ساخت DISPLACER
 7. استعلام بهاء خرید چادر برزنت نسوز در سایزهای مختلف / استعلام بهاء, استعلام بهاء خرید چادر برزنت نسوز در سایزهای مختلف
 8. مناقصه 6 قلم انواع مش استراینر / مناقصه، مناقصه 6 قلم انواع مش استراینر
 9. مناقصه خرید PUSH BUTTON PANEL / مناقصه، مناقصه خرید PUSH BUTTON PANEL
 10. مزایده فروش ویلا / مزایده,مزایده فروش ویلا
 11. مناقصه مقداری لوله پلی اتیلن - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه مقداری لوله پلی اتیلن - نوبت دوم
 12. مناقصه عمومی واگذاری و خرید خدمات کارشناسی / مناقصه عمومی ،مناقصه عمومی واگذاری و خرید خدمات کارشناسی
 13. تمدید مناقصه پروژه اصلاح فیدر خروجی / تمدید مناقصه عمومی, مناقصه پروژه اصلاح فیدر خروجی
 14. فراخوان احداث شبکه برقرسانی ... / آگهی فراخوان، فراخوان احداث شبکه برقرسانی ...
 15. تجدید مناقصه پروژه قدرت مانور و توسعه فیدر چالوس و عباس آباد / تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه پروژه قدرت مانور و توسعه فیدر چالوس و عباس آباد
 16. تجدید مناقصه پروژه اصلاح و بهینه امور نور و محمود آباد / تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه پروژه اصلاح و بهینه امور نور و محمود آباد
 17. مناقصه پروژه اصلاح و بهینه امور نوشهر / مناقصه عمومی, مناقصه پروژه اصلاح و بهینه امور نوشهر
 18. اصلاحیه مزایده مشاعی عرصه و مستحدثات یکباب منزل / اصلاحیه مزایده,مزایده مشاعی عرصه و مستحدثات یکباب منزل
 19. مزایده یک دستگاه خودرو پیکان / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو پیکان
 20. مناقصه اجرای خط انتقال فاضلاب شهرک صنعتی شماره 2 ارومیه / مناقصه عمومی , مناقصه اجرای خط انتقال فاضلاب شهرک صنعتی شماره 2 ارومیه
 21. مناقصه خرید، حمل و پخش آسفالت فینیشری معابر سطح شهر... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید، حمل و پخش آسفالت فینیشری معابر سطح شهر... - نوبت دوم
 22. مناقصه آسفالت معابر سطح شهر پخش مکانیزه... - نوبت دوم / آگهی مناقصه، مناقصه آسفالت معابر سطح شهر پخش مکانیزه... - نوبت دوم
 23. مزایده واگذاری عرصه و اعیان غرفه تنقلات 96.5.9 / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری عرصه و اعیان غرفه تنقلات نوبت دوم
 24. مزایده یک قطعه زمین بخش نه ثبت میاندرود نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بخش نه ثبت میاندرود نوبت دوم
 25. مزایده یک قطعه شلیل بارده مساحت 2000متر / مزایده,مزایده یک قطعه شلیل بارده مساحت 2000متر
 26. مناقصه طراحی ,خرید و تجهیز دو دستگاه خودروی چند منظوره آتش نشانی / فراخوان ارزیابی و مناقصه, مناقصه طراحی ,خرید و تجهیز دو دستگاه خودروی چند منظوره آتش نشانی
 27. مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 120.99متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 120.99متر
 28. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 121.40متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 121.40متر
 29. تجدید فراخوان تعویض سامانه های کلرزنی گازی تاسیسات خود ... / تجدید فراخوان , فراخوان تعویض سامانه های کلرزنی گازی تاسیسات خود ...
 30. تجدید مناقصه واگذاری عملیات مربوط به جلوگیری و رفع سد معبر مرحله دوم / تجدید مناقصه واگذاری عملیات مربوط به جلوگیری و رفع سد معبر مرحله دوم
 31. مناقصه عملیات اجرای نازک کاری و تاسیسات خانه معلم / مناقصه عملیات اجرای نازک کاری و تاسیسات خانه معلم
 32. مزایده فروش دو عدد کانکس 6 متری و ... / آگهی مزایده مال منقول, مزایده فروش دو عدد کانکس 6 متری و ...
 33. مزایده فروش چوب های خشک / مزایده , مزایده فروش چوب های خشک
 34. مزایده ملک ایستگاه دامداری / مزایده,مزایده ملک ایستگاه دامداری
 35. مزایده واگذاری به اجاره کشت دو قطعه زمین کشاورزی / آگهی مزایده کتبی, مزایده واگذاری به اجاره کشت دو قطعه زمین کشاورزی
 36. فراخوان خرید 9 دستگاه آسانسور / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان خرید 9 دستگاه آسانسور
 37. مناقصه تامین خودروهای استیجاری و ایاب و ذهاب کارکنان- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین خودروهای استیجاری و ایاب و ذهاب کارکنان- نوبت دوم
 38. مزایده ششدانگ ملک توقیفی مال غیرمنقول / مزایده,مزایده ششدانگ ملک توقیفی مال غیرمنقول
 39. مزایده ششدانگ عمارت با قدمت هجده سال / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت با قدمت هجده سال
 40. مناقصه اجرای عملیات برق رسانی به روستاهای فاقد برق- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات برق رسانی به روستاهای فاقد برق- نوبت دوم
 41. مزایده واگذاری عرصه و اعیان رستوران نیمه کاره / مزایده , مزایده واگذاری عرصه و اعیان رستوران نیمه کاره
 42. مزایده یک دستگاه خودرو سواری MVM530 / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری MVM530
 43. مناقصه عملیات لوله گذاری شبکه و احداث حوضچه شیر فلکه آب / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه عملیات لوله گذاری شبکه و احداث حوضچه شیر فلکه آب
 44. مزایده خانه مسکونی مساحت عرصه 250مترمربع / مزایده,مزایده خانه مسکونی مساحت عرصه 250مترمربع
 45. مزایده ششدانگ خانه 316.78متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه 316.78متر
 46. فراخوان اجرای شبکه توزیع آب و ترمیم نوار حفاری / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان اجرای شبکه توزیع آب و ترمیم نوار حفاری
 47. مزایده نصب و بهره برداری از بیلبوردهای تبلیغاتی / آگهی مزایده عمومی , مزایده نصب و بهره برداری از بیلبوردهای تبلیغاتی
 48. فراخوان مزایده فروش خودروهای مازاد نیاز / فراخوان , فراخوان مزایده فروش خودروهای مازاد نیاز
 49. مزایده یک ساعت آب از چاه موتور با اراضی 2500متر / مزایده,مزایده یک ساعت آب از چاه موتور با اراضی 2500متر
 50. اصلاحیه مناقصه انجام عملیات تخلیه وبارگیری / اصلاحیه مناقصه عمومی ، مناقصه انجام عملیات تخلیه وبارگیری
 51. مزایده اجاره مرکز آموزشی رفاهی شماره 2 فرهنگیان بندرعباس- 96.5.9 / آگهی مزایده عمومی,مزایده اجاره مرکز آموزشی رفاهی شماره 2 فرهنگیان بندرعباس- 96.5.9
 52. مزایده سرقفلی های دو باب مغازه به حجره شماره 27 نوبت اول / مزایده,مزایده سرقفلی های دو باب مغازه به حجره شماره 27 نوبت اول
 53. مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 250متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 250متر
 54. مزایده یخچال.... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده یخچال....
 55. مزایده زمین مساحت 960مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده زمین مساحت 960مترمربع نوبت اول
 56. مناقصه عمومی واگذاری تهیه مواد طبخ وسرویس غذای کارکنان / مناقصه عمومی واگذاری تهیه مواد طبخ وسرویس غذای کارکنان
 57. مزایده خودروی سواری پیکان 1600 / آگهی مزایده ، مزایده خودروی سواری پیکان 1600
 58. مزایده فروش وسایل گازرسانی نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش وسایل گازرسانی نوبت دوم
 59. مزایده منزل مسکونی به مساحت 144مترمربع / مزایده,مزایده منزل مسکونی به مساحت 144مترمربع
 60. مزایده بیل مکانیکی / مزایده,مزایده بیل مکانیکی
 61. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 5 ارومیه / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 5 ارومیه
 62. مزایده یک دستگاه کامیون کمپرسی / مزایده، مزایده یک دستگاه کامیون کمپرسی
 63. مزایده یک واحد آپارتمان مساحت 88.31مترمربع / مزایده,مزایده یک واحد آپارتمان مساحت 88.31مترمربع
 64. مزایده ملک به شماره پلاک ثبتی 267 فرعی / مزایده,مزایده ملک به شماره پلاک ثبتی 267 فرعی
 65. مزایده عرصه ای به مساحت حدود 1200 متر مربع را در پارک شهربازی / مزایده, مزایده عرصه ای به مساحت حدود 1200 متر مربع را در پارک شهربازی
 66. مزایده ششدانگ منزل مساحت 182.15مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مساحت 182.15مترمربع نوبت دوم
 67. حراج محل استقرار استخر آبی توپ جادویی...نوبت دوم / آگهی حراج , حراج محل استقرار استخر آبی توپ جادویی... نوبت دوم
 68. مزایده منزل مسکونی بخش یک فردوس مرحله اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی بخش یک فردوس مرحله اول
 69. مناقصه قرارداد انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات، رفع حوادث تجهیزاتی، سرویس، نگهداری و تعمیرات شبکه برق بخش مرکزی و جاوید / آگهی مناقصه, مناقصه قرارداد انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات، رفع حوادث تجهیزاتی، سرویس، نگهداری و تعمیرات شبکه برق بخش مرکزی و جاوید
 70. مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری سمند نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری سمند نوبت دوم
 71. مزایده باغ و مزرعه نازدشت / مزایده,مزایده باغ و مزرعه نازدشت
 72. فراخوان واگذاری بوفه های دانشجویی / آگهی مزایده ,فراخوان واگذاری بوفه های دانشجویی
 73. مزایده ملک مسکونی سه خوابه بخش یک ثبت ساری / مزایده,مزایده ملک مسکونی سه خوابه بخش یک ثبت ساری
 74. مزایده یک دستگاه مبل راحتی ... / مزایده یک دستگاه مبل راحتی ...
 75. مزایده یک دستگاه فریزر ویترینی منجمد قصاب .... / مزایده, مزایده یک دستگاه فریزر ویترینی منجمد قصاب ....
 76. مزایده یک قطعه زمین پلاک ثبتی 6510 فرعی نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین پلاک ثبتی 6510 فرعی نوبت دوم
 77. مناقصه عملیات تنظیف و رفت و روب / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات تنظیف و رفت و روب
 78. مناقصه امور مربوط به نقلیه کارکنان (تاکسی سرویس) / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه امور مربوط به نقلیه کارکنان (تاکسی سرویس)
 79. مناقصه اجرای روکش و آسفالت بلوار اصلی ... نوبت دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه اجرای روکش و آسفالت بلوار اصلی ... نوبت دوم
 80. مزایده اجاره یک دستگاه کامیون مکانیزه و ... / آگهی مزایده عمومی ,مزایده اجاره یک دستگاه کامیون مکانیزه و ...
 81. مزایده ساختمان مسکونی با مغازه نوبت اول / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی با مغازه نوبت اول
 82. مزایده ششدانگ زمین به شماره پلاک سه فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به شماره پلاک سه فرعی
 83. مناقصه عملیات تنظیف و رفت و روب نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات تنظیف و رفت و روب نوبت دوم
 84. ارزیابی کیفی تهیه و طبخ، توزیع و سرو غذای کارکنان / فراخوان , ارزیابی کیفی تهیه و طبخ، توزیع و سرو غذای کارکنان
 85. مزایده سه قطعه ملک غیرمنقول / مزایده,مزایده سه قطعه ملک غیرمنقول
 86. مزایده فروش دو دستگاه جوش با مارک گام الکتریک / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش دو دستگاه جوش با مارک گام الکتریک
 87. مزایده فروش دو دستگاه جوش / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش دو دستگاه جوش
 88. مزایده فروش خودرو سواری پراید مدل 1390 / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش خودرو سواری پراید مدل 1390
 89. استعلام قیمت واگذاری تزریقات درمانگاه / آگهی فراخوان عمومی, استعلام قیمت واگذاری تزریقات درمانگاه
 90. فراخوان واحد دندانپزشکی / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان واحد دندانپزشکی
 91. مزایده اجاره یک باب مغازه واقع در پارک شهید خاکسار ... / آگهی مزایده عمومی، مزایده اجاره یک باب مغازه واقع در پارک شهید خاکسار ...
 92. فراخوان قطعات یدکی بازوهای بارگیری نفت خام / فراخوان ، مناقصه قطعات یدکی بازوهای بارگیری نفت خام
 93. تجدید مزایده یک فروند شناور تحقیقاتی ( متد ) / مزایده ،تجدید مزایده یک فروند شناور تحقیقاتی ( متد )
 94. مزایده خودرو بنز الگانس / آگهی مزایده اموال منقول؟,مزایده خودرو بنز الگانس
 95. تجدید فراخوان عمومی جذب سرمایه گذاری جهت طرح کافه رستوران / آگهی تجدید فراخوان ,تجدید فراخوان عمومی جذب سرمایه گذاری جهت طرح کافه رستوران
 96. مزایده 20 دستگاه خودرو / آگهی مزایده عمومی ,مزایده 20 دستگاه خودرو
 97. مناقصه عمومی انجام امور خدماتی امورات آبفای شهرستانهای تحت پوشش / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی انجام امور خدماتی امورات آبفای شهرستانهای تحت پوشش
 98. مزایده آپارتمان دو خوابه 107.7متر / مزایده,مزایده آپارتمان دو خوابه 107.7متر
 99. مزایده فروش سوله صنعتی نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش سوله صنعتی نوبت دوم
 100. اصلاحیه مناقصه عمومی انجام امور خدماتی امورات آبفای شهرستان / اصلاحیه مناقصه , مناقصه عمومی انجام امور خدماتی امورات آبفای شهرستان
 101. سومین جشنواره مادران قصه گوی شهر تهران 96.5.09 / سومین جشنواره مادران قصه گوی شهر تهران96.5.09
 102. فراخوان احداث واحد آموزشی در زمین فاتحی / فراخوان , فراخوان احداث واحد آموزشی در زمین فاتحی نوبت اول
 103. مناقصه واگذاری خدمات توزیع نشریات خود / مناقصه ,مناقصه واگذاری خدمات توزیع نشریات خود
 104. مناقصه خرید تعداد 1800 عدد ICD / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید تعداد 1800 عدد ICD
 105. مناقصه خرید تعداد 1700 عدد پیکس میکر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید تعداد 1700 عدد پیکس میکر
 106. مناقصه خرید تعداد 5000 عدد اکسیژناتور / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید تعداد 5000 عدد اکسیژناتور
 107. مناقصه خرید تعداد 350 عدد تخت ویژه ccu-icu / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید تعداد 350 عدد تخت ویژه ccu-icu
 108. مناقصه خدمات پشتیبانی رایانه ای شرکت پالایش نفت تبریز / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خدمات پشتیبانی رایانه ای شرکت پالایش نفت تبریز
 109. مناقصه رفع نواقص و تکمیل تاسیسات برقی و مکانیکی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه رفع نواقص و تکمیل تاسیسات برقی و مکانیکی
 110. مناقصه خرید 50 تن اسید فسفریک خوراکی / مناقصه, مناقصه خرید 50 تن اسید فسفریک خوراکی
 111. مناقصه پیاده روسازی بلوار سیدجمال الدین اسد آبادی ... / مناقصه پیاده روسازی بلوار سیدجمال الدین اسد آبادی ...
 112. مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه 131.80متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه 131.80متر
 113. مناقصه خدمات گازبانی در سطح نواحی گاز تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی ، مناقصه خدمات گازبانی در سطح نواحی گاز تجدید نوبت دوم
 114. مزایده پلاک ثبتی شماره 43 فرعی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 43 فرعی
 115. مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ قطعه 13 تفکیکی پلاک ثبتی 188 فرعی / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ قطعه 13 تفکیکی پلاک ثبتی 188 فرعی
 116. مناقصه پروژه آبرسانی گوشه و ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه آبرسانی گوشه و ... نوبت دوم
 117. مزایده ملک مساحت 124.13مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 124.13مترمربع نوبت اول
 118. اصلاحیه مزایده واگذاری پنج باب جایگاه CNG / اصلاحیه مزایده,مزایده واگذاری پنج باب جایگاه CNG
 119. مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 140.80متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 140.80متر
 120. مزایده یک دانگ مشاع از زمین مساحت 3127.15متر / مزایده,مزایده یک دانگ مشاع از زمین مساحت 3127.15متر
 121. مناقصه انجام خدمات نگهداری، ترمیم و زیباسازی فضای سبز نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات نگهداری، ترمیم و زیباسازی فضای سبز نوبت دوم
 122. فراخوان خرید لوازم انشعاب آب تجدید / آگهی تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی ، فراخوان خرید لوازم انشعاب آب تجدید
 123. مزایده انگشتر برلیان ، انگشتر فلاور / مزایده,مزایده انگشتر برلیان ، انگشتر فلاور
 124. مزایده ششدانگ ملک 103.08مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ ملک 103.08مترمربع
 125. تجدید مناقصه حمل ادوات روسازی خط / آگهی تجدید دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی, تجدید مناقصه حمل ادوات روسازی خط
 126. مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 126.59متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 126.59متر
 127. مزایده آپارتمان بخش ده تهران / مزایده,مزایده آپارتمان بخش ده تهران
 128. مناقصه تامین 12دستگاه خودرو / آگهی مناقصه عمومی ,آگهی مناقصه تامین 12دستگاه خودرو
 129. مزایده سنگها از نوع تراورتن - شکلاتی رنگ برپ / مزایده,مزایده سنگها از نوع تراورتن - شکلاتی رنگ برپ
 130. مزایده سنگها از نوع تراورتن - شکلاتی کوپه / مزایده,مزایده سنگها از نوع تراورتن - شکلاتی کوپه
 131. مزایده ششدانگ اعیانی یکباب خانه 283.70متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی یکباب خانه 283.70متر
 132. مزایده پلاک یک فرعی از 1737 اصلی نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک یک فرعی از 1737 اصلی نوبت اول
 133. مزایده فروش تعدادی از قطعات زمینهای خود کاربری تجاری / مزایده,مزایده فروش تعدادی از قطعات زمینهای خود کاربری تجاری
 134. مناقصه عملیات ساماندهی روی کانال سیاب / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات ساماندهی روی کانال سیاب
 135. مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور کم تلفات / آگهی مناقصه,مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور کم تلفات
 136. مزایده ملک بخش یازده ثبت محمودآباد نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش یازده ثبت محمودآباد نوبت اول
 137. تجدید مناقصه خودروهای استیجاری - نوبت سوم / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه خودروهای استیجاری - نوبت سوم
 138. مناقصه عمومی اجرای عملیات اپراتوری و نگهداری از دفاتر نت و ... / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اجرای عملیات اپراتوری و نگهداری از دفاتر نت و ...
 139. فراخوان مناقصه عمومی اجرای پل وحدت، آسفالت راه روستایی و ... / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عمومی اجرای پل وحدت، آسفالت راه روستایی و ...
 140. تجدید آگهی ارزیابی کیفی مناقصه اجرای عملیات سالیانه بازدید و اطفاء حریق , تعمیر / تجدید آگهی ارزیابی کیفی، تجدید آگهی ارزیابی کیفی مناقصه اجرای عملیات سالیانه بازدید و اطفاء حریق , تعمیر
 141. مزایده دو دست مبل نه نفره / مزایده دو دست مبل نه نفره
 142. مزایده آپارتمان مساحت 113.62متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 113.62متر
 143. مناقصه خرید و توزیع غذای کارکنان / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید و توزیع غذای کارکنان
 144. مزایده اجاره آزمایشگاه درمانگاه فرهنگیان نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده اجاره آزمایشگاه درمانگاه فرهنگیان نوبت دوم
 145. مزایده ششدانگ پلاک 44 و 412 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 44 و 412 فرعی
 146. مناقصه خرید بیل مکانیکی زنجیری تجدید شده / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی, مناقصه خرید بیل مکانیکی زنجیری تجدید شده... نوبت اول
 147. استعلام طراحی و تهیه و ساخت و نصب و راه اندازی 4 بیلبورد / استعلام , استعلام طراحی و تهیه و ساخت و نصب و راه اندازی 4 بیلبورد
 148. استعلام الکتروموتور / استعلام الکتروموتور
 149. استعلام پمپ / استعلام پمپ
 150. استعلام شیر صنعتی آبرسانی فلکه مکانیزم قطع و وصل سوزنی / استعلام شیر صنعتی آبرسانی فلکه مکانیزم قطع و وصل سوزنی
 151. استعلام تهیه بیلبورد تبلیغاتی به ابعاد 3*4 متر / استعلام، استعلام تهیه بیلبورد تبلیغاتی به ابعاد 3*4 متر
 152. استعلام تهیه بیلبورد تبلیغاتی / استعلام، استعلام تهیه بیلبورد تبلیغاتی
 153. استعلام جداسازی عایق موجود (پشم شیشه) و .... / استعلام , استعلام جداسازی عایق موجود (پشم شیشه) و ....
 154. استعلام لوازم آی تی / استعلام , استعلام لوازم آی تی
 155. استعلام دستمال کاغذی حوله ای بزرگ / استعلام ، استعلام دستمال کاغذی حوله ای بزرگ
 156. مناقصه احداث نرده در فروژمیانی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه احداث نرده در فروژمیانی
 157. استعلام اندازه گیری سطح اب چاههای پیزومتری / استعلام ,استعلام اندازه گیری سطح اب چاههای پیزومتری
 158. استعلام سنگ گرانیت / استعلام سنگ گرانیت
 159. استعلام ایزوگام شرق مشهد / استعلام ایزوگام شرق مشهد
 160. استعلام فرش سجاده ای / استعلام فرش سجاده ای
 161. استعلام ساخت و نصب منبع کوئلی / استعلام ساخت و نصب منبع کوئلی
 162. استعلام دستگاه استابلایزر stablizer / استعلام دستگاه استابلایزر stablizer
 163. استعلام آژانس کارکرد و سرویس دهی درونشهری و برونشهری / استعلام آژانس کارکرد و سرویس دهی درونشهری و برونشهری
 164. استعلام باطری سمعک / استعلام باطری سمعک
 165. استعلام اسپیلت پاکشوما 18000 -96.5.9 / استعلام اسپیلت پاکشوما 18000 -96.5.9
 166. استعلام قند خرد شده اعلا / استعلام ، قند خرد شده اعلا
 167. استعلام باتری سمعک شماره RAYOVAC 10 / استعلام , استعلام باتری سمعک شماره RAYOVAC 10
 168. استعلام باتری سمعک شماره RAYOVAC 13 / استعلام ,استعلام باتری سمعک شماره RAYOVAC 13
 169. استعلام باتری سمعک مدل 312 / استعلام , استعلام باتری سمعک مدل 312
 170. استعلام باتری سمعک مدل 675 / استعلام , استعلام باتری سمعک مدل 675
 171. استعلام اصلاح تاسیسات آبرسانی روستای ونان / استعلام, استعلام اصلاح تاسیسات آبرسانی روستای ونان
 172. استعلام پروژه محوطه سازی فضای سبز ایستگاههای طول خط / استعلام, استعلام پروژه محوطه سازی فضای سبز ایستگاههای طول خط
 173. استعلام تهیه و اجرای تامین برق حدود 1200 متر شبکه / استعلام تهیه و اجرای تامین برق حدود 1200 متر شبکه
 174. استعلام تهیه و اجرای مخزن 200 مترمکعبی به همراه فنس و محوطه سازی / استعلام تهیه و اجرای مخزن 200 مترمکعبی به همراه فنس و محوطه سازی
 175. استعلام سرویس ایاب و ذهاب و نقل و انتقال ... / استعلام, استعلام سرویس ایاب و ذهاب و نقل و انتقال ...
 176. مناقصه حفاظت از اراضی دولتی در شهرستانهای 96.5.9 / آگهی مناقصه ,مناقصه حفاظت از اراضی دولتی در شهرستانهای 96.5.9
 177. استعلام خرید لوله پلی اتیلن سایز 160 از نوع 10 بار / استعلام , استعلام خرید لوله پلی اتیلن سایز 160 از نوع 10 بار
 178. استعلام ماشین اجاره ای با راننده پژو و سمن مدل 82 / استعلام ماشین اجاره ای با راننده پژو و سمن مدل 82
 179. استعلام خودروی سمند LX سفید دوگانه سوز صفر کیلومتر / استعلام خودروی سمند LX سفید دوگانه سوز صفر کیلومتر
 180. استعلام تونر معمولی چاپگر... / استعلام, استعلام تونر معمولی چاپگر...
 181. استعلام دستگاه بسته بندی آب سیار / استعلام، استعلام دستگاه بسته بندی آب سیار
 182. استعلام درخواست یک دستگاه رایانه / استعلام, استعلام درخواست یک دستگاه رایانه
 183. استعلام جای کیس رایانه / استعلام, استعلام جای کیس رایانه
 184. استعلام مفصل فشار قوی سیلیکونی طرح حرارتی / استعلام , استعلام مفصل فشار قوی سیلیکونی طرح حرارتی
 185. استعلام خرید کابل کابلشو بوش صفحه مسی / استعلام خرید کابل کابلشو بوش صفحه مسی
 186. استعلام خرید سرکابل 63kv prefabricaated خط کابلی / استعلام ,استعلام خرید سرکابل 63kv prefabricaated خط کابلی
 187. فراخوان تامین مالی جهت تکمیل و اجرای طرح آبرسانی / فراخوان , فراخوان تامین مالی جهت تکمیل و اجرای طرح آبرسانی
 188. استعلام خرید روغن / استعلام , استعلام خرید روغن
 189. استعلام موتور برق بنزینی سیار / استعلام ,استعلام موتور برق بنزینی سیار
 190. استعلام کولر گازی اسپلیت 18000 اینورتوردار / استعلام ,استعلام کولر گازی اسپلیت 18000 اینورتوردار
 191. استعلام کولر گازی اسپلیت 24000 اینورتوردار / استعلام ,استعلام کولر گازی اسپلیت 24000 اینورتوردار
 192. استعلام راه بند الکتریکی مدل b680 با بازوی پنج متری / استعلام ,استعلام راه بند الکتریکی مدل b680 با بازوی پنج متری
 193. استعلام 10 ست ابزارآلات / استعلام ,استعلام 10 ست ابزارآلات
 194. استعلام دوربین عکاسی دیجیتال / استعلام , استعلام دوربین عکاسی دیجیتال
 195. استعلام 3 دستگاه شارژر تریستوری ولتاژ v 48 / استعلام ,استعلام 3 دستگاه شارژر تریستوری ولتاژ v 48
 196. استعلام سی دستگاه برد کنترل / استعلام ,استعلام سی دستگاه برد کنترل
 197. استعلام تانکر 10000 لیتری و گالوانیزه با ورق 2.5 سانت (خوابیده) / استعلام تانکر 10000 لیتری و گالوانیزه با ورق 2.5 سانت (خوابیده)
 198. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 8/631 اصلی نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 8/631 اصلی نوبت دوم
 199. استعلام متر لیزری مدل leica s 910 برای انجام نظارتهای فنی 300 متر / استعلام متر لیزری مدل leica s 910 برای انجام نظارتهای فنی 300 متر
 200. استعلام سیمان کیسه ای تیپ 2 (آبیک یا ساوه) / استعلام, استعلام سیمان کیسه ای تیپ 2 (آبیک یا ساوه)
 201. استعلام تجهیزات نور و صوت حرفه ای استودیوی صدا و تصویر / استعلام تجهیزات نور و صوت حرفه ای استودیوی صدا و تصویر
 202. استعلام سرویس و نگهداری آسانسورهای ترکیبی / استعلام ,استعلام سرویس و نگهداری آسانسورهای ترکیبی
 203. استعلام سرویس و نگهداری آسانسورهای مونتاژی / استعلام، استعلام سرویس و نگهداری آسانسورهای مونتاژی
 204. استعلام اجرای مشاوره سیستم مدیریت یکپارچه / استعلام، استعلام اجرای مشاوره سیستم مدیریت یکپارچه
 205. استعلام عملیات حفاری یک حلقه چاه عمیق آب به روش دورانی / استعلام , استعلام عملیات حفاری یک حلقه چاه عمیق آب به روش دورانی
 206. استعلام ایستگاه خودکار هواشناسی / استعلام، استعلام ایستگاه خودکار هواشناسی
 207. مزایدهASBESTOS SHEETS... / مزایده, مزایده ASBESTOS SHEETS...
 208. استعلام سرویس و نگهداری تعمیرات کلی و جزئی سیستم تاسیساتی / استعلام استعلام سرویس و نگهداری تعمیرات کلی و جزئی سیستم تاسیساتی
 209. استعلام خرید تجهیزات کامپیوتری / استعلام , استعلام خرید تجهیزات کامپیوتری
 210. استعلام مواد مصرفی مورد نیاز اردوی تخصصی / استعلام , استعلام مواد مصرفی مورد نیاز اردوی تخصصی
 211. استعلام فن کویل زمینی / استعلام , استعلام فن کویل زمینی
 212. استعلام عایق ایزوگام 10 مترمربع / استعلام , استعلام عایق ایزوگام 10 مترمربع
 213. استعلام ا

نویسنده مطلب: نوری نوری

نوری نوری

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...