اطلاعات مناقصات و مزایدات گردآوری شده تاریخ 96.5.8 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات گردآوری شده تاریخ 96.5.8 در سایت

 1. مزایده ملک بصورت مشاعی مساحت مفید 110متر / مزایده,مزایده ملک بصورت مشاعی مساحت مفید 110متر
 2. مزایده اجاره یکباب دکه / آگهی مزایده , مزایده اجاره یکباب دکه
 3. مناقصه توسعه و احداث ، اصلاح و بهینه سازی ، روشنایی معابر نیرو رسانی شبکه و تاسیسات توزیع نیروی برق - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه توسعه و احداث ، اصلاح و بهینه سازی ، روشنایی معابر نیرو رسانی شبکه و تاسیسات توزیع نیروی برق - نوبت دوم
 4. مناقصه خدمات نقلیه شهرکهای مسکونی پارس جم / مناقصه , مناقصه خدمات نقلیه شهرکهای مسکونی پارس جم
 5. فراخوان واگذاری سرویس ایاب و ذهاب / فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان واگذاری سرویس ایاب و ذهاب
 6. فراخوان تعمیر , نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و ... / فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان تعمیر , نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و ...
 7. تجدید مناقصه تهیه طبخ و توزیع غذا - نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه طبخ و توزیع غذا - نوبت دوم
 8. مناقصه خدمات مشترکین، متقاضیان، نگهداشت سیستم و ... / آگهی مناقصه ,مناقصه خدمات مشترکین، متقاضیان، نگهداشت سیستم و ...
 9. فراخوان مناقصه تامین خودروهای ایاب و ذهاب و خودروهای استیجاری - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تامین خودروهای ایاب و ذهاب و خودروهای استیجاری نوبت اول 963.5.7
 10. مزایده فروش خط لوله 8 اینچ / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش خط لوله 8 اینچ
 11. فراخوان ارزیابی کیفی برگزاری 7 مورد مناقصه گازرسانی به مناطق مختلف در سطح استان / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی برگزاری 7 مورد مناقصه گازرسانی به مناطق مختلف در سطح استان
 12. تجدید مناقصه پروژه گازرسانی به خط تغذیه و شبکه توزیع روستای کرین / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, تجدید مناقصه پروژه گازرسانی به خط تغذیه و شبکه توزیع روستای کرین
 13. آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی انجام خدمات تهیه، طبخ و توزیع غذا و خدمات اتاقداری / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی , آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی انجام خدمات تهیه، طبخ و توزیع غذا و خدمات اتاقداری
 14. مناقصه تعمیر و نگهداری آسانسورهای فاز 3 و ... / آگهی مناقصه ,مناقصه تعمیر و نگهداری آسانسورهای فاز 3 و ...
 15. فراخوانHEATER PANEL HEATEX / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه HEATER PANEL HEATEX
 16. مناقصه احداث خیابان دسترسی به شهرک اوراز / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه احداث خیابان دسترسی به شهرک اوراز نوبت اول
 17. مناقصه عملیات مربوط به خدمات عمومی و پشتیبانی / مناقصه ,مناقصه عملیات مربوط به خدمات عمومی و پشتیبانی
 18. مناقصه انجام امور نگهبانی / مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور نگهبانی
 19. تجدید مناقصه خودروهای استیجاری / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه خودروهای استیجاری
 20. فراخوان احداث هفت ایستگاه حفاظت کاتدیک / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان احداث هفت ایستگاه حفاظت کاتدیک
 21. مناقصه توسعه شبکه در سطح مناطق 6,5,2,1 شرق مشهد / اگهی عمومی ,مناقصه توسعه شبکه در سطح مناطق 6,5,2,1 شرق مشهد
 22. مزایده کالاهای تحت اختیار 96.5.8 / آگهی مزایده ,مزایده کالاهای تحت اختیار 96.5.8
 23. فراخوان ارزیابی پوشش با روش C-SCAN,DCVG,CIPS در منطقه 9 ... / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان ارزیابی پوشش با روش C-SCAN,DCVG,CIPS در منطقه 9 ...
 24. آگهی عمومی ارزیابی کیفی خدمات عمومی، درمانی، تنظیفات و فضای سبز، بهداشت و درمان / آگهی عمومی ارزیابی کیفی , آگهی عمومی ارزیابی کیفی خدمات عمومی، درمانی، تنظیفات و فضای سبز، بهداشت و درمان
 25. مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات احداث ساختمان اداره گاز شهر معلم کلایه / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات احداث ساختمان اداره گاز شهر معلم کلایه
 26. مناقصه تامین نیروی نگهبانی اماکن و تاسیسات / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تامین نیروی نگهبانی اماکن و تاسیسات
 27. فراخوان عملیات مربوط به ساخت و نصب 5000 انشعاب ...96.5.8 / آگهی فراخوان عمومی، فراخوان عمومی عملیات مربوط به ساخت و نصب 5000 انشعاب ... 96.5.8
 28. مناقصه HYDRAULIC WHIP STOCK / مناقصه , مناقصه HYDRAULIC WHIP STOCK نوبت اول
 29. مناقصه تامین خدمات مربوط به اسکان و غذای کارکنان و فضای سبز و تنظیفات ... / آگهی مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی، مناقصه تامین خدمات مربوط به اسکان و غذای کارکنان و فضای سبز و تنظیفات ...
 30. فراخوان اجرای کلیه عملیات راهداری شامل خاکبرداری / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ، آگهی فراخوان اجرای کلیه عملیات راهداری شامل خاکبرداری
 31. مناقصه پروژه حفرات خالی شهرستان دهلران نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه حفرات خالی شهرستان دهلران نوبت دوم
 32. اصلاحیه 2 مناقصه خرید انواع بالاست / اصلاحیه 2 آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید انواع بالاست
 33. فراخوان مناقصه خرید 50 سکسیونر هوایی موتور دار با گاز SF6 / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه خرید 50 سکسیونر هوایی موتور دار با گاز SF6
 34. فراخوان تکمیل بلوک 7 و .... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان تکمیل بلوک 7 و ....
 35. مزایده آپارتمان به مساحت 58متر / مزایده,مزایده آپارتمان به مساحت 58متر
 36. استعلام تعویض سیم به هادی روکش دار فیدرعورکی و فیدر ریمدان تاپل ریمدان / استعلام ,استعلام تعویض سیم به هادی روکش دار فیدرعورکی و فیدر ریمدان تاپل ریمدان
 37. مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 13 ...نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 13 .نوبت دوم
 38. بهره برداری از دو باب رستوران / آگهی مزایده عمومی ,بهره برداری از دو باب رستوران
 39. مزایده بهره برداری از پارکینگ های ضلع شرقی و غربی / آگهی مزایده ,مزایده بهره برداری از پارکینگ های ضلع شرقی و غربی
 40. آگـهـی مزایـده عمومی بهره‌برداری از یکباب استخر سرپوشیده بانضمام سایر متعلقات و تاسیسات آن / آگـهـی مزایـده عمومی , آگـهـی مزایـده عمومی بهره‌برداری از یکباب استخر سرپوشیده بانضمام سایر متعلقات و تاسیسات آن
 41. فراخوان مناقصه تعمیر و اورهال کامل پمپ های سانتریفوژ ضد اسید / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه تعمیر و اورهال کامل پمپ های سانتریفوژ ضد اسید
 42. مناقصه تعمیق خط لوله گاز 30 اینچ در رودخانه سفیدرود نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تعمیق خط لوله گاز 30 اینچ در رودخانه سفیدرود نوبت دوم
 43. مناقصه Supply, Installation, Commissioning & Performance Test of a new EOT Teeming Crane / مناقصه Supply, Installation, Commissioning & Performance Test of a new EOT Teeming Crane
 44. استعلام سکوی خازن ساخته شده از ناودانی نمره 4 / استعلام , استعلام سکوی خازن ساخته شده از ناودانی نمره 4
 45. استعلام شارژ کپسولهای اطفا حریق / استعلام شارژ کپسولهای اطفا حریق
 46. استعلام اجرای کانال تاسیساتی انتقال کابل پست فوق توزیع شهرستان دهگلان ... / استعلام اجرای کانال تاسیساتی انتقال کابل پست فوق توزیع شهرستان دهگلان ...
 47. استعلام اجرای تعمیرات ضروری ساختمان اداری عملیاتی امور توزیع برق شهرستان مریوان / استعلام اجرای تعمیرات ضروری ساختمان اداری عملیاتی امور توزیع برق شهرستان مریوان
 48. استعلام واگذاری احداث ، اصلاح ، برکناری و تبدیل خط و پست و کابلکشی ... / استعلام واگذاری احداث ، اصلاح ، برکناری و تبدیل خط و پست و کابلکشی ...
 49. مزایده بهره برداری ازمنافع رستوران بزرگ نمایشگاه / مزایده بهره برداری ازمنافع رستوران بزرگ نمایشگاه
 50. مزایده ششدانگ زمین مسکونی مساحت 265.92متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مسکونی مساحت 265.92متر
 51. مزایده عرضه سهام / مزایده, مزایده عرضه سهام
 52. مناقصه احداث ستاد شبکه بهداشت و درمان .... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث ستاد شبکه بهداشت و درمان ....
 53. مزایده ششدانگ زمین قطعه 172 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین قطعه 172 تفکیکی
 54. مزایده ششدانگ زمین به شماره 1855 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به شماره 1855 فرعی
 55. فراخوان عملیات زیرسازی قطعه هفت راه آهن قزوین -رشت نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان عملیات زیرسازی قطعه هفت راه آهن قزوین -رشت نوبت دوم
 56. مناقصه واگذاری عملیات اجرایی جمع آوری و انتقال پسماندهای... مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه واگذاری عملیات اجرایی جمع آوری و انتقال پسماندهای... مرحله دوم نوبت دوم
 57. مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 120مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 120مترمربع
 58. مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی مساحت صد و بیست متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی مساحت صد و بیست متر
 59. مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری رانا تیپ 5 TU / آگهی مزایده اموال غیر منقول، مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری رانا تیپ 5 TU
 60. اصلاحیه مناقصه حفاری مجدد و آزمایش پمپاژ چاه / اصلاحیه ، مناقصه حفاری مجدد و آزمایش پمپاژ چاه
 61. مزایده چهار تخته فرش... / مزایده، مزایده چهار تخته فرش...
 62. مزایده یک دانگ و 294 صدم دانگ مشاع از پلاک ثبتی / مزایده,مزایده یک دانگ و 294 صدم دانگ مشاع از پلاک ثبتی
 63. فراخوان عملیات حفاری تعداد 16 حلقه چاه / آگهی فراخوان مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی , مناقصه عملیات حفاری تعداد 16 حلقه چاه
 64. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به مساحت 143.35متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به مساحت 143.35متر
 65. مزایده فروش یکدستگاه خودرو وانت مزدا دو کابین / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو وانت مزدا دو کابین
 66. مزایده یک دستگاه خودرو سواری جیلی امگراند 7 / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه خودرو سواری جیلی امگراند 7
 67. مزایده آپارتمان مساحت 96.48مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 96.48مترمربع نوبت اول
 68. مزایده ششدانگ زمین مزروعی 17576متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی 17576متر
 69. مزایده مازاد ششدانگ پلاک ثبت شماره 29827 فرعی / مزایده,مزایده مازاد ششدانگ پلاک ثبت شماره 29827 فرعی
 70. فراخوان ایجاد و توسعه معابر شهری / فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان ایجاد و توسعه معابر شهری
 71. مناقصه نظافت و باربری داخل محوطه / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه نظافت و باربری داخل محوطه
 72. مناقصه خرید عسل / مناقصه , مناقصه خرید عسل نوبت اول
 73. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 88.7متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 88.7متر
 74. فراخوان مناقصه پروژه انجام کارهای تعمیراتی بر روی مخزن و ... نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه پروژه انجام کارهای تعمیراتی بر روی مخزن و ... نوبت دوم
 75. مناقصه اجرای پروژه های حفاری و تجهیز چاههای آب / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پروژه های حفاری و تجهیز چاههای آب
 76. مناقصه پیمانسپاری خط تولید نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه پیمانسپاری خط تولید نوبت دوم
 77. مناقصه خرید یک دستگاه CIP / مناقصه خرید یک دستگاه CIP
 78. مناقصه حمل شیر خام / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه حمل شیر خام
 79. مزایده فروش املاک مازاد بصورت نقدی / مزایده, مزایده فروش املاک مازاد بصورت نقدی
 80. مناقصه خرید دو عدد ارتعاش سنج / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید دو عدد ارتعاش سنج
 81. مزایده فروش اجناس مخابراتی نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش اجناس مخابراتی نوبت دوم
 82. مزایده اجاره بوفه مرکزی / مزایده , مزایده اجاره بوفه مرکزی
 83. مزایده خودروی وانت نیسان سایپا / مزایده , مزایده خودروی وانت نیسان سایپا
 84. فراخوان مناقصه نگهداری فضای سبز و تاسیسات ، نگهبانی.... / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه نگهداری فضای سبز و تاسیسات ، نگهبانی....
 85. مناقصه استفاده از خدمات بخش خصوصی در بخش مهندسی فرآورده ها نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه استفاده از خدمات بخش خصوصی در بخش مهندسی فرآورده ها نوبت دوم
 86. مناقصه پروژه آماده سازی بافت باز سطح منطقه سه / آگهی مناقصه, مناقصه پروژه آماده سازی بافت باز سطح منطقه سه
 87. مزایده واگذاری تفکیک زباله تجدید / مزایده, مزایده واگذاری تفکیک زباله تجدید
 88. فراخوان مناقصه ایجاد و توسعه معابر شهری شامل : خیابان سی متری / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه ایجاد و توسعه معابر شهری شامل : خیابان سی متری
 89. آگهی مناقصه اجرای پروژه های پیاده روسازی ضلع های شمال غرب / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه اجرای پروژه های پیاده روسازی ضلع های شمال غرب
 90. مناقصه مربوط به احداث جاده و محل چاه غرب 014 شمال ب بینک نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه مربوط به احداث جاده و محل چاه غرب 014 شمال ب بینک نوبت دوم
 91. فراخوان دعوت از سرمایه گذار جهت احیاء و عمران موقوفات- نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی دعوت از سرمایه گذار , فراخوان دعوت از سرمایه گذار جهت احیاء و عمران موقوفات- نوبت دوم
 92. مناقصه سنگ آهن و گچ / آگهی مناقصه, مناقصه سنگ آهن و گچ
 93. مناقصه خرید پک میان وعده قطار / آگهی مناقصه, مناقصه خرید پک میان وعده قطار
 94. مناقصه تامین و نصب دوربین پلاک خوان خودرو و ... / مناقصه, مناقصه تامین و نصب دوربین پلاک خوان خودرو و ...
 95. مناقصه شستشوی لنژهای بیمارستان / آگهی مناقصه ، مناقصه شستشوی لنژهای بیمارستان
 96. مناقصه اجرای اسکلت بتنی / مناقصه, مناقصه اجرای اسکلت بتنی
 97. مزایده فروش یک دستگاه خودرو پژو پارس TU5 / آگهی مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودرو پژو پارس TU5
 98. مناقصه تکمیل ساختمان چند منظوره / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل ساختمان چند منظوره
 99. مزایده فروش دو دستگاه بچینگ پلانت / آگهی مزایده , مزایده فروش دو دستگاه بچینگ پلانت
 100. مناقصه نایلون رولی عرض 1.5 و... 96.5.8 / مناقصه ، مناقصه نایلون رولی عرض 1.5 و... 96.5.8
 101. فراخون پیمانکار احداث خطوط 400 و ... / آگهی فراخوان عمومی , فراخون پیمانکار احداث خطوط 400 و ...
 102. مناقصه 51 دستگاه پمپ شناور و 42 دستگاه الکتروموتور شناور نوبت دوم / مناقصه , مناقصه 51 دستگاه پمپ شناور و 42 دستگاه الکتروموتور شناور نوبت دوم
 103. فراخوان خدمات 8 مجموعه فورانگیر دورانی- نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان خدمات 8 مجموعه فورانگیر دورانی- نوبت دوم
 104. مناقصه اجرای عملیات برق رسانی به روستاهای فاقد برق / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات برق رسانی به روستاهای فاقد برق
 105. مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 12 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 12 تفکیکی
 106. مزایده سرقفلی مغازه بخش سه اردبیل نوبت اول / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه بخش سه اردبیل نوبت اول
 107. مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت13710مترمربع / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت13710مترمربع
 108. مزایده ششدانگ هر یک از سه واحد آپارتمان های مسکونی / مزایده,مزایده ششدانگ هر یک از سه واحد آپارتمان های مسکونی
 109. مناقصه خرید، بارگیری و حمل لوله و اتصالات جی آر پی به قطر 500 میلی متری / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران، مناقصه خرید، بارگیری و حمل لوله و اتصالات جی آر پی به قطر 500 میلی متری
 110. مزایده فروش ششدانگ یک قطعه باغ و انواع اصله درخت / مزایده , مزایده فروش ششدانگ یک قطعه باغ و انواع اصله درخت
 111. فراخوان پروژه تعمیرات اساسی 13 دستگاه منزل پیش ساخته کارگری نوبت اول / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان پروژه تعمیرات اساسی 13 دستگاه منزل پیش ساخته کارگری نوبت اول
 112. فراخوان مناقصه ایجاد و توسعه معابر شهری مناطق بوستان / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه ایجاد و توسعه معابر شهری مناطق بوستان
 113. مزایده سند مالکیت پلاک 193 و 216 اصلی / مزایده,مزایده سند مالکیت پلاک 193 و 216 اصلی
 114. مزایده ملک به مساحت نود و دو متر / مزایده,مزایده ملک به مساحت نود و دو متر
 115. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به مساحت 470.70متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به مساحت 470.70متر
 116. مناقصه عمومی اجرای باکس 1*1 به همراه چاه جاذب / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اجرای باکس 1*1 به همراه چاه جاذب
 117. مناقصه عمومی انجام امور خدماتی امورات آبفای شهرستانهای تحت پوشش / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی انجام امور خدماتی امورات آبفای شهرستانهای تحت پوشش
 118. مناقصه واگذاری امور خدمات نقلیه، تامین خودرو با راننده / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور خدمات نقلیه، تامین خودرو با راننده
 119. اصلاحیه مزایده واگذاری واحدهای تجاری / اصلاحیه مزایده , مزایده واگذاری واحدهای تجاری
 120. مناقصه عمومی خرید 26 دستگاه بوشینگ برای پست های انتقال و فوق توزیع / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید 26 دستگاه بوشینگ برای پست های انتقال و فوق توزیع
 121. مزایده فروش خودروهای فرسوده و مستهلک / مزایده , مزایده فروش خودروهای فرسوده و مستهلک
 122. مزایده تاکسی پژو 405 جی ال ایکس / مزایده,مزایده تاکسی پژو 405 جی ال ایکس
 123. مزایده واگذاری فضاهای فرهنگی و هنری مجموعه شهربانو / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری فضاهای فرهنگی و هنری مجموعه شهربانو
 124. مزایده ملک مغازه به مساحت 63متر / مزایده,مزایده ملک مغازه به مساحت 63متر
 125. استعلام رک 9 یونیت دیواری / استعلام، استعلام رک 9 یونیت دیواری
 126. استعلام خرید دوربین / استعلام , استعلام خرید دوربین
 127. استعلام آژانس کارکرد و سرویس دهی درونشهری و برونشهری / استعلام ,استعلام آژانس کارکرد و سرویس دهی درونشهری و برونشهری
 128. استعلام لوازم مصرفی بلدوزر 155 / استعلام , استعلام لوازم مصرفی بلدوزر 155
 129. استعلام فتوکپی شارپ / استعلام ,استعلام فتوکپی شارپ
 130. استعلام بهاء انجام عملیات بهنگام سازی کد پستی / استعلام , استعلام انجام عملیات بهنگام سازی کدپستی
 131. استعلام انجام عملیات بهنگام سازی کدپستی روستاها / استعلام , استعلام انجام عملیات بهنگام سازی کدپستی روستاها
 132. استعلام انجام عملیات بهنگام سازی کدپستی / استعلام , استعلام انجام عملیات بهنگام سازی کدپستی
 133. استعلام تکمیل خط انتقال فاضلاب واحدهای خدماتی / استعلام , استعلام تکمیل خط انتقال فاضلاب واحدهای خدماتی
 134. مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پژو پرشیا نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پژو پرشیا نوبت دوم
 135. استعلام برنج هندی دانه بلند 1121 سیلا / استعلام , استعلام برنج هندی دانه بلند 1121 سیلا
 136. استعلام سرویس و نگهداری سه دستگاه آسانسور / استعلام, استعلام سرویس و نگهداری سه دستگاه آسانسور
 137. استعلام صندوق امانات 26 خانه با روکش استیل ... / استعلام, استعلام صندوق امانات 26 خانه با روکش استیل ...
 138. استعلام اجاره خودرو سواری / استعلام اجاره خودرو سواری
 139. استعلام جمع آوری و نصب مجدد سوله ... / استعلام ,استعلام جمع آوری و نصب مجدد سوله ...
 140. استعلام خرید روتر و کابل / استعلام ,استعلام خرید روتر و کابل
 141. استعلام آجر توکار فشاری شکل چهارگوش / استعلام ,استعلام آجر توکار فشاری شکل چهارگوش
 142. استعلام خرید لایسنس 1 ساله آنتی ویروس SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION / استعلام خرید لایسنس 1 ساله آنتی ویروس SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION
 143. استعلام خرید نرم افزار ویدئو کنفرانس / استعلام خرید نرم افزار ویدئو کنفرانس
 144. استعلام سمعک / استعلام ,استعلام سمعک
 145. مزایده سه دانگ مشاع از زمین کاربری ورزشی تجاری نوبت دوم / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از زمین کاربری ورزشی تجاری نوبت دوم
 146. استعلام سیب زمینی / استعلام , استعلام سیب زمینی
 147. استعلام مربا / استعلام, استعلام مربا
 148. استعلام کابل کشی شبکه با لوازم مورد نیاز / استعلام, استعلام کابل کشی شبکه با لوازم مورد نیاز
 149. استعلام سامانه مرکز مدیریت ارتباطات / استعلام , استعلام سامانه مرکز مدیریت ارتباطات
 150. استعلام خرید سرور / استعلام ,استعلام خرید سرور
 151. استعلام کابینت باطری / استعلام ,استعلام کابینت باطری
 152. استعلام سیلندر اطفا حریق گاز / استعلام ,استعلام سیلندر اطفا حریق گاز
 153. استعلام کاغذ A4 مارک کپی مکس / استعلام کاغذ A4 مارک کپی مکس
 154. استعلام خام مارک دیتالایف ایرانی cd / استعلام خام مارک دیتالایف ایرانی cd
 155. استعلام خودکار مارک کیان / استعلام خودکار مارک کیان
 156. مزایده ملک به مساحت 1397.40متر / مزایده,مزایده ملک به مساحت 1397.40متر
 157. استعلام پوشه مقوایی ایرانی / استعلام پوشه مقوایی ایرانی
 158. استعلام عملیات خدمات پشتیبانی و نگهداری سخت افزار / استعلام ,استعلام عملیات خدمات پشتیبانی و نگهداری سخت افزار
 159. استعلام کابل برق زرهی مسی / استعلام کابل برق زرهی مسی
 160. استعلام فشارسنج عقربه ای / استعلام فشارسنج عقربه ای
 161. استعلام کولر توچال الکتریک / استعلام کولر توچال الکتریک
 162. استعلام سانتریفیوژ 12 شاخه ازمایشگاهی / استعلام سانتریفیوژ 12 شاخه ازمایشگاهی
 163. استعلام تهیه غذای روزانه کارکنان / استعلام تهیه غذای روزانه کارکنان
 164. استعلام ژل رد از کمپانی OLERUP / استعلام, استعلام ژل رد از کمپانی OLERUP
 165. استعلام تعداد 22 عدد ram DDRII 2GB BUS 800 Kingston / استعلام, استعلام تعداد 22 عدد ram DDRII 2GB BUS 800 Kingston
 166. استعلام لاستیک سیمی / استعلام, استعلام لاستیک سیمی
 167. مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری ال 90 / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری ال 90
 168. استعلام سیم برق NYA / استعلام سیم برق NYA
 169. استعلام تراکتور کشاورزی / استعلام، استعلام تراکتور کشاورزی
 170. استعلام خرید و نصب کنتور هوشمند حجمی wi 96.5.8 / استعلام خرید و نصب کنتور هوشمند حجمی wi 96.5.8
 171. استعلام پاور سرور اچ پی - DL380P G8 / استعلام پاور سرور اچ پی - DL380P G8
 172. استعلام ساخت و نصب کمد و پارتیشن طبقه نهم / استعلام ,استعلام ساخت و نصب کمد و پارتیشن طبقه نهم
 173. استعلام نبشی و یو شرکت پتروپلاست / استعلام ، نبشی و یو شرکت پتروپلاست
 174. استعلام خرید لوله داربست و اتصالات و تخته / استعلام خرید لوله داربست و اتصالات و تخته
 175. استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - نرم افزار / استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - نرم افزار
 176. استعلام مانیتور تاشو میز کنفرانس / استعلام , استعلام مانیتور تاشو میز کنفرانس
 177. مزایده سرقفلی مغازه بخش 5 تبریز نوبت اول / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه بخش 5 تبریز نوبت اول
 178. استعلام عسل تکنفره 25 گرمی / استعلام , استعلام عسل تکنفره 25 گرمی
 179. استعلام قند شکسته 10 کیلویی / استعلام، استعلام قند شکسته 10 کیلویی
 180. استعلام خرید ماسه / استعلام، استعلام خرید ماسه
 181. استعلام خرید کانکس / استعلام، استعلام خرید کانکس
 182. استعلام ​تولید سایر تجهیزات برقی / استعلام ,استعلام ​تولید سایر تجهیزات برقی
 183. استعلام یک عدد پرینتر / استعلام ,استعلام یک عدد پرینتر
 184. استعلام ریبون صدور کارت 600 / استعلام ,استعلام ریبون صدور کارت 600
 185. استعلام پک تنظیف دستگاه صدور کارت / استعلام ، استعلام پک تنظیف دستگاه صدور کارت
 186. استعلام 4 دستگاه خودرو / استعلام, استعلام 4 دستگاه خودرو
 187. مزایده فروش یکدستگاه خودرو پراید مدل 88 / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودرو پراید مدل 88
 188. استعلام قرائت کنتور , توزیع قبض , جمع اوری و صدور قبض ... / استعلام، استعلام قرائت کنتور , توزیع قبض , جمع اوری و صدور قبض ...
 189. استعلام قرائت کنتور ، توزیع قبض ، جمع آوری و صدور قبض / استعلام قرائت کنتور ، توزیع قبض ، جمع آوری و صدور قبض
 190. استعلام انجام عملیات اتصال اطلاعات مکانی بانک کدپستی به نقشه های هوایی / استعلام , استعلام انجام عملیات اتصال اطلاعات مکانی بانک کدپستی به نقشه های هوایی
 191. استعلام سرور hp dl380gen9 / استعلام سرور hp dl380gen9
 192. استعلام واگذاری خدمات راه اندازی ، پشتیبانی و نگهداری سرویس های ارتباطی (اینترنت و اینترانت) / استعلام واگذاری خدمات راه اندازی ، پشتیبانی و نگهداری سرویس های ارتباطی (اینترنت و اینترانت)
 193. استعلام بورت دیجیتال / استعلام ، بورت دیجیتال
 194. استعلام اکیوجت / استعلام، اکیوجت
 195. استعلام لوله پلی اتیلن سایز 200 / استعلام لوله پلی اتیلن سایز 200
 196. استعلام تهیه و نصب راک کامل OCDF و 96.5.8ODF / استعلام , استعلام تهیه و نصب راک کامل OCDF و ODF 96.5.8
 197. مزایده ششدانگ زمین قطعه 23 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین قطعه 23 تفکیکی
 198. مزایده سه دانگ مشاع از عرصه و اعیان واحد مسکونی 69.15متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از عرصه و اعیان واحد مسکونی 69.15متر
 199. مزایده دو قطعه زمین کشاورزی مرحله دوم / مزایده,مزایده دو قطعه زمین کشاورزی مرحله دوم
 200. مناقصه خرید آمبولانس- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید آمبولانس- نوبت دوم
 201. مزایده فروش یکدستگاه خودرو پژو 206 مدل 1390 تیپ 2 مرحله دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو پژو 206 مدل 1390 تیپ 2 مرحله دوم
 202. مزایده فروش یکدستگاه خودروی وانت نیسان مدل 83 تیپ 2400 / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی وانت نیسان مدل 83 تیپ 2400
 203. مزایده فروش یکدستگاه دیگ بخار سه تن در ساعت دوگانه سوز / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه دیگ بخار سه تن در ساعت دوگانه سوز
 204. مزایده عرصه و اعیان پلاک ثبتی چهل فرعی / مزایده,مزایده عرصه و اعیان پلاک ثبتی چهل فرعی
 205. مزایده یک قطعه زمین بخش چهارده گیلان / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بخش چهارده گیلان
 206. مزایده 2 دستگاه کولر اسپیلت ... / مزایده 2 دستگاه کولر اسپیلت ...
 207. مزایده خط تولید پروفیل چهارچوب درب ( فرانسوی ) ... / مزایده خط تولید پروفیل چهارچوب درب ( فرانسوی ) ...
 208. م

نویسنده مطلب: نوری نوری

نوری نوری

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...