اطلاعات مناقصات و مزایدات گردآوری شده تاریخ 96.5.7 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات گردآوری شده تاریخ 96.5.7 در سایت

 1. مزایده یک دستگاه لودر / مزایده یک دستگاه لودر
 2. مناقصه اصلاح هندسی اشرافی اصفهانی، ناطق نوری، باهنر و سطح منطقه... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اصلاح هندسی اشرافی اصفهانی، ناطق نوری، باهنر و سطح منطقه...
 3. مزایده ششدانگ یکباب ساختمان اعیان 182مترمربع / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب ساختمان اعیان 182مترمربع
 4. مزایده ششدانگ اعیان آپارتمان مسکونی 168.62متر / مزایده ,مزایده ششدانگ اعیان آپارتمان مسکونی 168.62متر
 5. مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 127.10متر / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 127.10متر
 6. مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی طبقه اول قطعه یک تفکیکی / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی طبقه اول قطعه یک تفکیکی
 7. مناقصه احداث ساختمان اورژانس اجتماعی و ... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه احداث ساختمان اورژانس اجتماعی و ...
 8. مزایده سه دانگ ملک مساحت 165.63مترمربع / مزایده,مزایده سه دانگ ملک مساحت 165.63مترمربع
 9. مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 700متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 700متر
 10. تجدید فراخوان مناقصه توسعه ، خرید و بروزرسانی سرور ... - نوبت دوم / تجدید فراخوان مناقصه , تجدید فراخوان مناقصه توسعه ، خرید و بروزرسانی سرور ... - نوبت دوم
 11. مزایده میزان 11.8 حبه مشاع از ملک / مزایده,مزایده میزان 11.8 حبه مشاع از ملک
 12. مزایده 28.34 حبه از 72 از طبقه اول ساختمان / مزایده,مزایده 28.34 حبه از 72 از طبقه اول ساختمان
 13. خرید 1000 دستگاه پایانه فروش / خرید 1000 دستگاه پایانه فروش
 14. مناقصه رادیاتور آلومینیومی دایکاست نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه رادیاتور آلومینیومی دایکاست نوبت دوم
 15. مزایده یک دانگ از ششدانگ باغ مساحت کل 1722متر / مزایده ,مزایده یک دانگ از ششدانگ باغ مساحت کل 1722متر
 16. مزایده ششدانگ اعیانی آپارتمان مساحت 148.89متر / مزایده ,مزایده ششدانگ اعیانی آپارتمان مساحت 148.89متر
 17. فراخوان اجرای عملیات تعویض سیکلون 1 (TOP CYCLONE) پری هیتر / فراخوان , فراخوان اجرای عملیات تعویض سیکلون 1 (TOP CYCLONE) پری هیتر
 18. مناقصه واگذاری امور مربوط به تعمیرات اساسی واگنهای باری خود / مناقصه , مناقصه واگذاری امور مربوط به تعمیرات اساسی واگنهای باری خود
 19. مزایده فروش تعداد 2 دستگاه کمپرسی / مزایده , مزایده فروش تعداد 2 دستگاه کمپرسی
 20. مناقصه INTENDS TO INVITE ELIGIBLE BIDDERS TO PURCHASE / مناقصه , مناقصه INTENDS TO INVITE ELIGIBLE BIDDERS TO PURCHASE
 21. مزایده فروش آجرهای نسوز مازاد بر نیاز و ضایعاتی 96.5.7 / آگهی مزایده, مزایده فروش آجرهای نسوز مازاد بر نیاز و ضایعاتی 96.5.7
 22. مزایده زمین پلاک 14 فرعی از 213 اصلی / مزایده ,مزایده زمین پلاک 14 فرعی از 213 اصلی
 23. مزایده پلاک 40 فرعی از 1736 اصلی مرحله اول / مزایده ,مزایده پلاک 40 فرعی از 1736 اصلی مرحله اول
 24. مزایده اجناس ضایعاتی / آگهی مزایده، مزایده اجناس ضایعاتی
 25. تجدید مناقصه بهره برداری ، سرویس، نگهداری و تعمیرات و حراست از ایستگاه های پمپاژ ..... نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه بهره برداری ، سرویس، نگهداری و تعمیرات و حراست از ایستگاه های پمپاژ ... نوبت دوم
 26. مناقصه انجام امور پشتیبانی، خدمات نظافتی و نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور پشتیبانی، خدمات نظافتی و نگهداری فضای سبز
 27. مناقصه اجرای عملیات توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی- نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی- نوبت دوم
 28. مناقصه اجرای عملیات مربوط به نگهداری و بهره برداری از شبکه توزیع- نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات مربوط به نگهداری و بهره برداری از شبکه توزیع- نوبت دوم
 29. فراخوان مناقصه اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی ..-نوبت دوم / فراخوان مناقصه , مناقصه اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی ..-نوبت دوم
 30. مناقصه نسبت به خرید کارتن بسته بندی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نسبت به خرید کارتن بسته بندی
 31. تجدید مزایده فروش تعداد یک دستگاه خودرو زانتیا / آگهی تجدید مزایده عمومی, تجدید مزایده فروش تعداد یک دستگاه خودرو زانتیا
 32. مناقصه نسبت به خرید , توزیع و تحویل تعدادی سبد کالای پروتئینی - نوبت دوم / مناقصه نسبت به خرید , توزیع و تحویل تعدادی سبد کالای پروتئینی - نوبت دوم
 33. مزایده فروش محصول لیمولیسبون و خرمای تولیدی سال 1396 / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش محصول لیمولیسبون و خرمای تولیدی سال 1396
 34. آگهی مزایده واگذاری استخر کوثر / آگهی مزایده, آگهی مزایده واگذاری استخر کوثر
 35. مناقصه تعمیرات جزئی و ضروری مکانیک لوله و فاضلاب- تجدید / فراخوان تجدید مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه تعمیرات جزئی و ضروری مکانیک لوله و فاضلاب- تجدید
 36. مناقصه تامین کادر اداری ، عمرانی و خدمات / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین کادر اداری ، عمرانی و خدمات
 37. اصلاحیه مناقصه جذب پیمانکار واجد شرایط جهت اجرای عملیات احداث کانال / اصلاحیه مناقصه , مناقصه جذب پیمانکار واجد شرایط جهت اجرای عملیات احداث کانال
 38. مناقصه پروژه ساماندهی مسیل های شهر سوسنگر- نوبت اول -چاپ دوم / مناقصه عمومی، مناقصه پروژه ساماندهی مسیل های شهر سوسنگرد- نوبت اول -چاپ دوم
 39. مناقصه بهسازی و روکش آسفالت جاده روستای آنتنی های ....نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه بهسازی و روکش آسفالت جاده روستای آنتنی های ....نوبت دوم
 40. مناقصه تعمیر بوش لاینر - نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه تعمیر بوش لاینر - نوبت دوم
 41. مناقصه کرایه ماشین آلات خدمات شهری اجرای عملیات عمرانی- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه کرایه ماشین آلات خدمات شهری اجرای عملیات عمرانی- نوبت دوم
 42. مزایده واگذاری (اجاره) یک باب مغازه برای تاکسی سرویس بانوان / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری (اجاره) یک باب مغازه برای تاکسی سرویس بانوان
 43. مزایده فروش تعداد 4 باب مغازه تجاری / مزایده ,مزایده فروش تعداد 4 باب مغازه تجاری
 44. مزایده فروش 13 قطعه زمین کاربری مسکونی / مزایده,مزایده فروش 13 قطعه زمین کاربری مسکونی
 45. مزایده سرویس تختخواب MDF .... نوبت دوم / مزایده, مزایده سرویس تختخواب MDF .... نوبت دوم
 46. مزایده یک قطعه زمین مساحت شصت مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت شصت مترمربع
 47. مزایده یک دستگاه خودرو نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده یک دستگاه خودرو نوبت دوم
 48. مزایده دو دستگاه الکتروگیربکس... / مزایده, مزایده دو دستگاه الکتروگیربکس...
 49. مزایده یک طناب محلی زمین زراعی نوبت اول / مزایده,مزایده یک طناب محلی زمین زراعی نوبت اول
 50. مزایده انواع دستگاه دیگ بخار- ... / مزایده , مزایده انواع دستگاه دیگ بخار- ...
 51. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 43.78 اصلی بخش 5 ارومیه / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 43.78 اصلی بخش 5 ارومیه
 52. مناقصه تامین خدمات سه دستگاه جرثقیل و ... / آگهی فراخوان جهت شناسایی پیمانکار , مناقصه تامین خدمات سه دستگاه جرثقیل و ...
 53. مزایده تمامی حق و حقوق از پلاک ثبتی مساحت 1360متر / مزایده,مزایده تمامی حق و حقوق از پلاک ثبتی مساحت 1360متر
 54. مزایده فروش اقلام ضایعاتی / آگهی مزایده عمومی ، مزایده فروش اقلام ضایعاتی
 55. فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی در خصوص عملیات گودبرداری، خاکبرداری ... / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی , فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی در خصوص زیرسازی, رنگ آمیزی فضاهای آموزشی و...
 56. مزایده فروش پلاک ثبتی بخش 14 ثبتی اصفهان / مزایده,مزایده فروش پلاک ثبتی بخش 14 ثبتی اصفهان
 57. مزایده ملک مشاعی بخش 5 ثبت اصفهان / مزایده,مزایده ملک مشاعی بخش 5 ثبت اصفهان
 58. مزایده 7.05 حبه از 72 حبه ششدانگ منزل مسکونی / مزایده,مزایده 7.05 حبه از 72 حبه ششدانگ منزل مسکونی
 59. مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پراید هاچ بک مدل 91 / مزایده ,مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پراید هاچ بک مدل 91
 60. مزایده پلاک ثبتی 18.3605 بخش 14 اصفهان / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 18.3605 بخش 14 اصفهان
 61. مزایده فروش 15 قطعه پلاک زمین کاربری کارگاهی / مزایده,مزایده فروش 15 قطعه پلاک زمین کاربری کارگاهی
 62. ارزیابی کیفی عملیات اجرایی مخزن 10000 مترمکعبی تصفیه خانه / آگهی ارزیابی کیفی جهت مناقصه یک مرحله ای ، ارزیابی کیفی عملیات اجرایی مخزن 10000 مترمکعبی تصفیه خانه
 63. مزایده واگذاری بهره برداری مراکز معاینه فنی خودرو / آگهی مزایده ,مزایده واگذاری بهره برداری مراکز معاینه فنی خودرو
 64. مزایده فروش 16 پلاک مسکونی تفکیکی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش 16 پلاک مسکونی تفکیکی نوبت دوم
 65. مزایده سرقفلی یکباب گرمابه 2215.79متر / مزایده,مزایده سرقفلی یکباب گرمابه 2215.79متر
 66. مزایده پلاک ثبتی 4858/2381 بخش پنج / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 4858/2381 بخش پنج
 67. مزایده یک دستگاه خودرو / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو
 68. مزایده سرقفلی ششدانگ پلاک ثبتی بخش یک ثبت اصفهان / مزایده,مزایده سرقفلی ششدانگ پلاک ثبتی بخش یک ثبت اصفهان
 69. مزایده دو قطعه پلاک ثبتی 28.2600 و 28.446 / مزایده,مزایده دو قطعه پلاک ثبتی 28.2600 و 28.446
 70. مزایده واگذاری رستوران زاگرس / مزایده, مزایده واگذاری رستوران زاگرس
 71. مزایده واگذاری مدیریت و نگهداری مجموعه چمن مصنوعی اسلام آباد مرحله اول - نوبت دوم / آگهی مزایده، مزایده واگذاری مدیریت و نگهداری مجموعه چمن مصنوعی اسلام آباد مرحله اول - نوبت دوم
 72. ارزیابی کیفی عملیات اجرایی شبکه های توزیع آب / آگهی ارزیابی کیفی جهت مناقصه یک مرحله ای ، ارزیابی کیفی عملیات اجرایی شبکه های توزیع آب
 73. مزایده تایپ و تکثیر، کتابفروشی و لوازم التحریر ... / مزایده , مزایده تایپ و تکثیر، کتابفروشی و لوازم التحریر ...
 74. مناقصه طبخ و توزیع غذای دانشجویی... / آگهی مناقصه، مناقصه طبخ و توزیع غذای دانشجویی...
 75. مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 260.52متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 260.52متر
 76. مزایده تعداد شش عدد چشمی دوربین مدار بسته... / مزایده، مزایده تعداد شش عدد چشمی دوربین مدار بسته...
 77. مناقصه انجام عملیات ماشینکاری، عملیات حرارتی، رنگ آمیزی و فسفاته 5000 قطعه فورجی / آگهی مناقصه، مناقصه انجام عملیات ماشینکاری، عملیات حرارتی، رنگ آمیزی و فسفاته 5000 قطعه فورجی
 78. مزایده جایگاه سی ان جی واقع در خیابان گاز - مرحله اول نوبت دوم / مزایده ، مزایده جایگاه سی ان جی واقع در خیابان گاز - مرحله اول نوبت دوم
 79. مناقصه تامین متریال نسوز .... / مناقصه , مناقصه تامین متریال نسوز ....
 80. مناقصه خرید مواد اولیه و خدمات طبخ و توزیع غذای مرکز آموزشی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید مواد اولیه و خدمات طبخ و توزیع غذای مرکز آموزشی
 81. مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 154متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 154متر
 82. مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 171.40متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 171.40متر
 83. مزایده فرم مخصوص درب و پنجره لاستیک دار / مزایده ,مزایده فرم مخصوص درب و پنجره لاستیک دار نوبت اول
 84. مزایده فروش یک پلاک از اراضی تجاری 200مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یک پلاک از اراضی تجاری 200مترمربع نوبت دوم
 85. مزایده غرفه های موجود در بازارچه / آگهی مزایده ,مزایده غرفه های موجود در بازارچه
 86. مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 192.18متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 192.18متر
 87. مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی دو دستگاه آسانسور / مناقصه , مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی دو دستگاه آسانسور
 88. ارزیابی کیفی عملیات اجرایی احداث فاز 1 تصفیه خانه ... / آگهی ارزیابی کیفی جهت مناقصه یک مرحله ای ، ارزیابی کیفی عملیات اجرایی احداث فاز 1 تصفیه خانه ...
 89. آگهی مناقصه نگهداری، سرویس راهبری و سرپرستی تاسیسات و ... / آگهی مناقصه ,آگهی مناقصه نگهداری، سرویس راهبری و سرپرستی تاسیسات و ...
 90. مزایده سند ثبتی به مساحت دویست مترمربع / مزایده,مزایده سند ثبتی به مساحت دویست مترمربع
 91. مناقصه انجام امور خدمات عمومی و نقلیه سازمان / آگهی مناقصه, مناقصه انجام امور خدمات عمومی و نقلیه سازمان
 92. فراخوان جذب سرمایه گذار زمین ملکی - مرحله سوم - نوبت دوم / آگهی فراخوان جذب سرمایه گذار, فراخوان جذب سرمایه گذار زمین ملکی - مرحله سوم - نوبت دوم
 93. فراخوان اجاره تابلو و بیلبورد سطح شهر سال 96 مرحله دوم نوبت دوم / آگهی فراخوان , فراخوان اجاره تابلو و بیلبورد سطح شهر سال 96 مرحله دوم نوبت دوم
 94. مناقصه امر حفظ و نگهداری فضای سبز و.... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه امر حفظ و نگهداری فضای سبز و.... - نوبت دوم
 95. مزایده واگذاری تعدادی از املاک مازاد نقد اقساط اجاره به شرط تملیک نوبت دوم / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی از املاک مازاد نقد اقساط اجاره به شرط تملیک نوبت دوم
 96. مناقصه انواع کابل پروتودور فشار ضعیف مسی و آلومینیومی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انواع کابل پروتودور فشار ضعیف مسی و آلومینیومی
 97. فراخوان شناسایی مشاور جهت مطالعات طرح جامع برق رسانی - نوبت دوم / آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار, فراخوان شناسایی مشاور جهت مطالعات طرح جامع برق رسانی - نوبت دوم
 98. مناقصه ارائه خدمات پشتیبانی تنظیف، آبدارخانه، پذیرایی و تشریفات و خدمات عمومی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ارائه خدمات پشتیبانی تنظیف، آبدارخانه، پذیرایی و تشریفات و خدمات عمومی
 99. مناقصه ارائه خدمات فوریتهای برق سامانه 121 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ارائه خدمات فوریتهای برق سامانه 121
 100. مزایده فروش ملک تجاری مساحت 42مترمربع / مزایده ,مزایده فروش ملک تجاری مساحت 42مترمربع
 101. مناقصه گازرسانی به روستاهای چکنه نیشابور و ... نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه گازرسانی به روستاهای چکنه نیشابور و ... نوبت دوم
 102. مناقصه انجام عملیات تحویل و بارگیری سیمان پاکتی و فله کارخانه / آگهی مناقصه , مناقصه انجام عملیات تحویل و بارگیری سیمان پاکتی و فله کارخانه
 103. فراخوان مناقصه انجام عملیات تهیه و تامین , نصب و پیاده سازی تجهیزات زیرساخت فیزیکی ... نوبت دوم / فراخوان مناقصه انجام عملیات تهیه و تامین , نصب و پیاده سازی تجهیزات زیرساخت فیزیکی ... نوبت دوم
 104. مناقصه انجام عملیات ساخت یک باب سوله تعمیرگاه در معدن بوکسیت / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه انجام عملیات ساخت یک باب سوله تعمیرگاه در معدن بوکسیت ... نوبت اول
 105. مناقصه خرید و گارانتی و پشتیبانی تعداد 1000 دستگاه کیس رایانه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید و گارانتی و پشتیبانی تعداد 1000 دستگاه کیس رایانه
 106. مناقصه خریداری تعداد 120.000 زوج پوتین سربازی 96.5.7 / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خریداری تعداد 120.000 زوج پوتین سربازی نوبت اول 96.5.7
 107. مناقصه خریداری تعداد 30.000 زوج پوتین سایز بزرگ 96.5.7 / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خریداری تعداد 30.000 زوج پوتین سایز بزرگ نوبت اول 96.5.7
 108. مزایده فروش ضایعات فلزی... / آگهی مزایده، مزایده فروش ضایعات فلزی...
 109. مناقصه تهیه تعداد 10.000 تخته چادر گروهی 12 نفره / مناقصه , مناقصه تهیه تعداد 10.000 تخته چادر گروهی 12 نفره نبوت اول
 110. آگـهـی مزایـده عمومی بهره‌برداری از فضایی جهت نصب دکل و تجهیزات منصوبه در پشت بام ساختمان اداری 96.5.7 / آگـهـی مزایـده عمومی , آگـهـی مزایـده عمومی بهره‌برداری از فضایی جهت نصب دکل و تجهیزات منصوبه در پشت بام ساختمان اداری 96.5.7
 111. اصلاحیه فراخوان احداث شبکه جمع آوری فاضلاب محلات / اصلاحیه فراخوان مناقصه , فراخوان احداث شبکه جمع آوری فاضلاب محلات
 112. مناقصه تامین غذای تاسیسات چلوند ، آستارا ، اردبیل / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده , مناقصه تامین غذای تاسیسات چلوند ، آستارا ، اردبیل
 113. مناقصه انجام خدمات مربوط به قرائت لوازم اندازه گیری و توزیع قبوض - وصول مطالبات و قطع.... نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه انجام خدمات مربوط به قرائت لوازم اندازه گیری و توزیع قبوض - وصول مطالبات و قطع.... نوبت دو
 114. مزایده ششدانگ زمین مساحت صد و هشت متر / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت صد و هشت متر
 115. مزایده هود الماس / مزایده هود الماس
 116. مناقصه خرید چمن مصنوعی در سطح منطقه... / آگهی مناقصه, مناقصه خرید چمن مصنوعی در سطح منطقه...
 117. مزایده 3.6 هکتار از زمین زراعی نوبت دوم / مزایده,مزایده 3.6 هکتار از زمین زراعی نوبت دوم
 118. فراخوا نتامین خدمات ترافیک پیامک خبرگزاری میزان / فراخوا نتامین خدمات ترافیک پیامک خبرگزاری میزان
 119. تجدید مناقصه عملیات اجرایی بخش هفتم از خطوط فرعی شبکه توزیع آب شهر زاهدان نوبت دوم / تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران، تجدید مناقصه عملیات اجرایی بخش هفتم از خطوط فرعی شبکه توزیع آب شهر زاهدان نوبت دوم
 120. مناقصه پروژه ی تهیه، حمل و اجرای آسفالت محوطه مدارس / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه ی تهیه، حمل و اجرای آسفالت محوطه مدارس
 121. مناقصه قرارداد راهبری و نگهداری پایانه و خط مسافری بندر شهید کلانتری چابهار- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه قرارداد راهبری و نگهداری پایانه و خط مسافری بندر شهید کلانتری چابهار- نوبت دوم
 122. مناقصه جدول گذاری پروژؤه های ترافیکی نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه جدول گذاری پروژؤه های ترافیکی نوبت دوم
 123. مناقصه احداث مستحدثات شهری نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه احداث مستحدثات شهری نوبت دوم
 124. مزایده ششدانگ یکباب خانه ساخته شده در زمین 119.65متر / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه ساخته شده در زمین 119.65متر
 125. مناقصه فالت یاب با مودم gsm / مناقصه فالت یاب با مودم gsm
 126. مناقصه سرویس و تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی... -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه سرویس و تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی... - نوبت دوم
 127. مزایده 11 عدد دستگاه تزریق پلاستیک - نوبت چهارم / مزایده , مزایده 11 عدد دستگاه تزریق پلاستیک - نوبت چهارم
 128. مزایده فروش تعدادی املاک اعیان 192.4 و 301متر / مزایده ,مزایده فروش تعدادی املاک اعیان 192.4 و 301متر
 129. مزایده 100 تن ضایعات خاک سرباره / آگهی مزایده, مزایده 100 تن ضایعات خاک سرباره
 130. مزایده فروش تعداد چهار دستگاه خودرو / آگهی مزایده، مزایده فروش تعداد چهار دستگاه خودرو
 131. مزایده واگذاری تعدادی از املاک مسکونی تجاری / مزایده ,مزایده واگذاری تعدادی از املاک مسکونی تجاری
 132. فراخوان دعوت از سرمایه گذار جهت احیاء و عمران موقوفات / آگهی فراخوان عمومی دعوت از سرمایه گذار , فراخوان دعوت از سرمایه گذار جهت احیاء و عمران موقوفات
 133. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 326.30متر / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 326.30متر
 134. مناقصه 51 دستگاه پمپ شناور و 42 دستگاه الکتروموتور شناور / مناقصه , مناقصه 51 دستگاه پمپ شناور و 42 دستگاه الکتروموتور شناور
 135. مزایده بشکه خالی ، ترانس جریان ، یراق آلات اسقاطی ، یراق آلات مسی / آگهی مزایده ,مزایده بشکه خالی ، ترانس جریان ، یراق آلات اسقاطی ، یراق آلات مسی
 136. مناقصه تهیه، نصب و تعویض اسپیسر دمپر و ....نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه، نصب و تعویض اسپیسر دمپر و ....نوبت دوم
 137. مناقصه تهیه کسری ، نصب تست و راه اندازی پست مدولار / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه کسری ، نصب تست و راه اندازی پست مدولار
 138. مزایده ملک به شماره 33 فرعی از 18 اصلی / مزایده ,مزایده ملک به شماره 33 فرعی از 18 اصلی
 139. مزایده 500 متر پارچه زنانه چینی / مزایده,مزایده 500 متر پارچه زنانه چینی
 140. مزایده ساختمان مساحت 89.29متر نوبت دوم / مزایده ,مزایده ساختمان مساحت 89.29متر نوبت دوم
 141. مزایده ساختمان به مساحت 53.82مترمربع نوبت دوم / مزایده ,مزایده ساختمان به مساحت 53.82مترمربع نوبت دوم
 142. مزایده ساختمان همکف مساحت 100.36متر / مزایده ,مزایده ساختمان همکف مساحت 100.36متر
 143. مزایده دستگاه هیتر بخاری گاز سوز مدل 625...مرحله دوم / مزایده , مزایده دستگاه هیتر بخاری گاز سوز مدل 625... مرحله دوم
 144. مزایده ملک دو سیر مشاع از مدار 14 سهم نوبت اول / مزایده ,مزایده ملک دو سیر مشاع از مدار 14 سهم نوبت اول
 145. مزایده مال مشاع پلاکهای ثبتی 182 فرعی از 56 اصلی / مزایده ,مزایده مال مشاع پلاکهای ثبتی 182 فرعی از 56 اصلی
 146. مناقصه خرید لوازم یدکی مکانیک نیروگاه سیکل ترکیبی شاهرود / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید لوازم یدکی مکانیک نیروگاه سیکل ترکیبی شاهرود
 147. مزایده منزل مسکونی عرصه 225.9مترمربع / مزایده ,مزایده منزل مسکونی عرصه 225.9مترمربع
 148. مزایده زمین مسکونی ... / مزایده , مزایده زمین مسکونی... نوبت اول
 149. آگهی مزایده عمومی بهره برداری از منافع رستوران بزرگ نمایشگاه نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی،آگهی مزایده عمومی بهره برداری از منافع رستوران بزرگ نمایشگاه نوبت دوم
 150. فراخوان مناقصه خرید ماده تعلیق شکن- نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید ماده تعلیق شکن- نوبت دوم
 151. مزایده یکباب ساختمان دو طبقه 68.10متر / مزایده ,مزایده یکباب ساختمان دو طبقه 68.10متر
 152. مناقصه خرید باند رول دستگاه باند زنی اسکناس / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه خرید باند رول دستگاه باند زنی اسکناس
 153. فراخوان تجهیزات در زمینه عملیات pm و em - نوبت دوم / آگهی فراخوان شناسایی ,فراخوان تجهیزات در زمینه عملیات pm و em- نوبت دوم
 154. استعلام کمپرسور هوا / استعلام ، استعلام کمپرسور هوا
 155. مزایده فروش 40 عدد زیرو کلاینت / مزایده, مزایده فروش 40 عدد زیرو کلاینت
 156. استعلام SWING CHECK VALVE / استعلام ، استعلام SWING CHECK VALVE
 157. مناقصه ترمیم و بازسازیی دیوار حایل / مناقصه ترمیم و بازسازیی دیوار حایل
 158. آگهی ارزیابی آچار هیدرولیک و متعلقات- نوبت د وم / آگهی ارزیابی کیفی ، آگهی ارزیابی آچار هیدرولیک و متعلقات- نوبت دوم
 159. مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب دانشجویان مجتمع دانشگاهی / مناقصه , مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب دانشجویان مجتمع دانشگاهی
 160. مناقصه ارائه خدمات عمومی مورد نیاز شرکت / مناقصه ,مناقصه ارائه خدمات عمومی مورد نیاز شرکت
 161. مزایده اجاره زمین بدون اخذ سرقفلی جهت استقرار ۲۰عدد چرخ دستی فرودگاهی / مزایده, مزایده اجاره زمین بدون اخذ سرقفلی جهت استقرار ۲۰عدد چرخ دستی فرودگاهی
 162. مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 74.20مترمربع / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 74.20مترمربع
 163. مناقصه انجام خدمات حفظ، نگهداری، آبیاری و توسعه فضای سبز / آگهی مناقصه, مناقصه انجام خدمات حفظ، نگهداری، آبیاری و توسعه فضای سبز
 164. مناقصه HEAVY DUTY LATHE MACHINE / آگهی مناقصه, مناقصه HEAVY DUTY LATHE MACHINE
 165. مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری مدل 93 سیستم سایپا SE111 / مزایده , مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری مدل 93 سیستم سایپا SE111
 166. مناقصه خرید ۵۰ دستگاه سکسونر هوایی قابل قطع زیربار / مناقصه , مناقصه خرید ۵۰ دستگاه سکسونر هوایی قابل قطع زیربار
 167. مناقصه COPPER/BRONZE RODS IN DIFFERENT SIZES LENGTHS / مناقصه COPPER/BRONZE RODS IN DIFFERENT SIZES LENGTHS
 168. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 250مترمربع / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 250مترمربع
 169. استعلام انواع مصالح و مقاطع فلزی و ... / استعلام ,استعلام انواع مصالح و مقاطع فلزی و ...
 170. استعلام هویست زنجیری برقی 4 تن .... / استعلام ، استعلام هویست زنجیری برقی 4 تن ....
 171. استعلام سیستم هیدرولیکی تنظیم گاری تعویض زیگنت ها .... / استعلام سیستم هیدرولیکی تنظیم گاری تعویض زیگنت ها ....
 172. مناقصه خدمات و سرویس و اورهال کامل تابلو / آگهی مناقصه ,مناقصه خدمات و سرویس و اورهال کامل تابلو
 173. مناقصه عملیات خرید , نصب و راه اندازی دوربین مداربسته - تجدید / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه عملیات خرید , نصب و راه اندازی دوربین مداربسته - تجدید
 174. مناقصه خرید لوله و اتصالات / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید لوله و اتصالات
 175. مناقصه انجام عملیات بهره برداری ، تعمیرات و نگهداری .... / مناقصه انجام عملیات بهره برداری ، تعمیرات و نگهداری ....
 176. استعلام رنگ پلی اورتان کرم RAL 1002 با هاردنر ... / استعلام رنگ پلی اورتان کرم RAL 1002 با هاردنر ...
 177. استعلام UN LOADER پمپهای سیستم فاگ .... / استعلام بهای UN LOADER پمپهای سیستم فاگ ....
 178. استعلام پمپ پیستونی w2141 ... / استعلام بهای پمپ پیستونی w2141 ...
 179. استعلام والو پروانه ای ... / استعلام والو پروانه ای ...
 180. استعلام سیستم CWDM دو کر اکتیو 4 کاناله / استعلام ,استعلام سیستم CWDM دو کر اکتیو 4 کاناله
 181. استعلام کامپیوتر / استعلام , استعلام کامپیوتر
 182. استعلام لوازم آزمایشگاهی 24 بسته / استعلام , استعلام لوازم آزمایشگاهی 24 بسته
 183. استعلام مبدل و پمپ / استعلام , استعلام مبدل و پمپ
 184. استعلام بسته نرم افزار امنیتی / استعلام بسته نرم افزار امنیتی
 185. مناقصه تعمیق خط لوله گاز 30 اینچ در رودخانه سفیدرود / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تعمیق خط لوله گاز 30 اینچ در رودخانه سفیدرود
 186. استعلام کابل برق افشان / استعلام کابل برق افشان
 187. استعلام میکروفون / استعلام میکروفون
 188. استعلام دستگاه ضبط صدا / استعلام, استعلام دستگاه ضبط صدا
 189. استعلام مموری 32 گیگ / استعلام ,استعلام مموری 32 گیگ
 190. استعلام لنز دوربین / استعلام , استعلام لنز دوربین
 191. استعلام هارد اکسترنال / استعلام ,استعلام هارد اکسترنال
 192. استعلام کلاه ایمنی عایق برق / استعلام ، استعلام کلاه ایمنی عایق برق
 193. استعلام خرید لامپ ال ای دی / استعلام ، خرید لامپ ال ای دی
 194. استعلام خرید لوله فلزی گالوانیزه / استعلام ، خرید لوله فلزی گالوانیزه
 195. استعلام ساخت سینی کابل / استعلام,استعلام ساخت سینی کابل
 196. نویسنده مطلب: نوری نوری

  نوری نوری

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...