اطلاعات مناقصات و مزایدات گردآوری شده تاریخ 96.5.5 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات گردآوری شده تاریخ 96.5.5 در سایت

 1. مزایده ملک به مساحت عرصه کلی 539.60متر / مزایده,مزایده ملک به مساحت عرصه کلی 539.60متر
 2. فراخوان طرح هوشمندسازی پارکینگ های سطح شهر / آگهی فراخوان , فراخوان طرح هوشمندسازی پارکینگ های سطح شهر
 3. مزایده بهره برداری از قایقرانی... / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از قایقرانی...
 4. مزایده فروش قطعات بازیافتی انواع خودرو / مزایده حضوری , مزایده فروش قطعات بازیافتی انواع خودرو
 5. آگهی فروش سنگ شکن زیراتوری نورد برگ / آگهی ، آگهی فروش سنگ شکن زیراتوری نورد برگ
 6. تجدید فراخوان عمومی مشارکت در احداث مجتمع تجاری - اداری ... نوبت دوم / آگهی فراخوان,تجدید فراخوان عمومی مشارکت در احداث مجتمع تجاری - اداری ... نوبت دوم
 7. مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 76.45مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 76.45مترمربع
 8. مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 76.77متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 76.77متر
 9. مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 76.45متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 76.45متر
 10. مناقصه تامین نیروی انتظامی نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروی انتظامی نوبت دوم
 11. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 30035 فرعی بخش یازده / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 30035 فرعی بخش یازده
 12. مزایده چهار تخته فرش 700 شانه زمرد / مزایده چهار تخته فرش 700 شانه زمرد
 13. مناقصه احداث ساختمان سردخانه / آگهی مناقصه , مناقصه احداث ساختمان سردخانه
 14. مزایده ملک به پلاک ثبتی 359.144 دو طبقه مسکونی / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی 359.144 دو طبقه مسکونی
 15. مزایده دستگاه مه پاش سیار / مزایده دستگاه مه پاش سیار
 16. مناقصه احداث دبستان 6 کلاسه شهدای بانک ملی هاشم آباد / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی,مناقصه احداث دبستان 6 کلاسه شهدای بانک ملی هاشم آباد
 17. مناقصه حلال آروماتیکی - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه حلال آروماتیکی - نوبت دوم
 18. مناقصه قرارداد راهبری و نگهداری پایانه و خط مسافری بندر شهید کلانتری چابهار / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه قرارداد راهبری و نگهداری پایانه و خط مسافری بندر شهید کلانتری چابهار
 19. تجدید مناقصه عملیات اجرایی بخش هفتم از خطوط فرعی شبکه توزیع آب شهر زاهدان / تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران، تجدید مناقصه عملیات اجرایی بخش هفتم از خطوط فرعی شبکه توزیع آب شهر زاهدان
 20. فراخوان شناسایی سرمایه گذار تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر چابهار - نوبت دوم / آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار , فراخوان شناسایی سرمایه گذار تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر چابهار - نوبت دوم
 21. فراخوان مشارکت و سرمایه گذاری جهت طراحی و اجرای مجموعه پارک و بازار میوه و تره بار / آگهی فراخوان , فراخوان مشارکت و سرمایه گذاری جهت طراحی و اجرای مجموعه پارک و بازار میوه و تره بار
 22. آگهی ارزیابی خرید 2000 کیت تک واحدی انشعاب اب - نوبت دوم / آگهی ارزیابی ، آگهی ارزیابی خرید 2000 کیت تک واحدی انشعاب آب - نوبت دوم
 23. مزایده ششدانگ زمین مساحت 4197متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 4197متر
 24. مزایده ملک به کلاسه اجرا شماره 950056 اموال غیرمنقول نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به کلاسه اجرا شماره 950056 اموال غیرمنقول نوبت اول
 25. مزایده یک دستگاه بخار ایستاده ، یک دستگاه فر قنادی / مزایده,مزایده یک دستگاه بخار ایستاده ، یک دستگاه فر قنادی
 26. مزایده دیگ شوفاژ آب بند نوبت دوم / مزایده, مزایده دیگ شوفاژ آب بند نوبت دوم
 27. مزایده ستون فلزی 80*80 ، خرپای فلزی 40*80 / مزایده,مزایده ستون فلزی 80*80 ، خرپای فلزی 40*80
 28. مزایده آپارتمان به مساحت 120.70متر / مزایده,مزایده آپارتمان به مساحت 120.70متر
 29. مزایده پلاک ثبتی به مساحت 1261مترمربع / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به مساحت 1261مترمربع
 30. مناقصه حفر یک حلقه چاه دستگاهی نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان حفر یک حلقه چاه دستگاهی نوبت دوم
 31. مناقصه اجرای عملیات توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی
 32. مزایده یک دستگاه خودروی سمند دوگانه سوز / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه خودروی سمند دوگانه سوز
 33. مزایده یکباب منزل مسکونی مساحت 185متر / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی مساحت 185متر
 34. مزایده تعداد سه عدد کپسول گاز ، تعداد 2 عدد موتور برق کوچک / مزایده تعداد سه عدد کپسول گاز ، تعداد 2 عدد موتور برق کوچک
 35. مزایده یکباب خانه مساحت 300.62متر / مزایده,مزایده یکباب خانه مساحت 300.62متر
 36. مناقصه تعمیرات اساسی جزئی و نگهداری و بازسازی نرده پل های بزرگ / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تعمیرات اساسی جزئی و نگهداری و بازسازی نرده پل های بزرگ
 37. مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت کل 645350 و ماشین آلات و تجهیزات وکمپرسور / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت کل 645350 و ماشین آلات و تجهیزات وکمپرسور
 38. مزایده اراضی شامل 5 قطعه نوبت اول / مزایده,مزایده اراضی شامل 5 قطعه نوبت اول
 39. مزایده مسکن مهر اپارتمان مساحت 74متر / مزایده,مزایده مسکن مهر اپارتمان مساحت 74متر
 40. مناقصه قطعات یدکی کمپرسور هوای BURTON CORBLIN / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه قطعات یدکی کمپرسور هوای BURTON CORBLIN
 41. مناقصه خرید آسفالت برای آسفالت ریزی سطح شهر - تجدید / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه خرید آسفالت برای آسفالت ریزی سطح شهر- تجدید
 42. مناقصه اجرای عملیات مربوط به نگهداری و بهره برداری از شبکه توزیع / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات مربوط به نگهداری و بهره برداری از شبکه توزیع
 43. مزایده ملک به مساحت عرصه 101.90متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک به مساحت عرصه 101.90متر نوبت دوم
 44. مزایده 4 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی 47/3554 بخش یازده / مزایده,مزایده 4 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی 47/3554 بخش یازده
 45. مزایده دستگاه اسپیلت و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده دستگاه اسپیلت و ...
 46. مزایده خودرو سواری سیستم پراید جی ال ایکس / آگهی مزایده, مزایده خودرو سواری سیستم پراید جی ال ایکس
 47. مزایده ملک پلاک ثبتی به شماره 5119 اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده ملک پلاک ثبتی به شماره 5119 اموال غیرمنقول
 48. مزایده 2.5 دانگ مشاع از پلاک 105 فرعی بخش یازده / مزایده,مزایده 2.5 دانگ مشاع از پلاک 105 فرعی بخش یازده
 49. مزایده یخچال ویترینی و ... / آگهی مزایده, مزایده یخچال ویترینی و ...
 50. مزایده 16 کارتن 15 عدد 2490 مایع ظرفشویی داروگر / آگهی مزایده, مزایده 16 کارتن 15 عدد 2490 مایع ظرفشویی داروگر
 51. مزایده ملک مشاع به پلاک ثبتی 12991 فرعی / مزایده,مزایده ملک مشاع به پلاک ثبتی 12991 فرعی
 52. مناقصه عملیات جمع آوری و حمل پسماند و.... / آگهی مناقصه ، مناقصه عملیات جمع آوری و حمل پسماند و....
 53. مناقصه اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار... / آگهی مناقصه , مناقصه اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار...
 54. مزایده واگذاری پنج باب جایگاه CNG / آگهی مزایده,مزایده واگذاری پنج باب جایگاه CNG ...
 55. مزایده ملک با شماره پلاک ثبتی 200/1803 بخش 12 تهران / مزایده,مزایده ملک با شماره پلاک ثبتی 200/1803 بخش 12 تهران
 56. مزایده یک دستگاه کامیون باری / مزایده , مزایده یک دستگاه کامیون باری ...نوبت اول
 57. مزایده سوئی شرت ... / مزایده , مزایده سوئی شرت ...
 58. مزایده ششدانگ آپارتمان بخش یک حومه کرمانشاه / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان بخش یک حومه کرمانشاه
 59. مزایده مورد توقیفی مساحت اراضی 4367مترمربع / مزایده,مزایده مورد توقیفی مساحت اراضی 4367مترمربع
 60. مزایده آپارتمان به شماره پلاک 5010 فرعی از 11 اصلی / مزایده,مزایده آپارتمان به شماره پلاک 5010 فرعی از 11 اصلی
 61. مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 195متر نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 195متر نوبت اول
 62. مزایده تعداد 256 کارتن پودر رختشویی / مزایده , مزایده تعداد 256 کارتن پودر رختشویی
 63. فراخوان شناسایی مشاور جهت مطالعات طرح جامع برق رسانی 96.5.5 / فراخوان , فراخوان شناسایی مشاور جهت مطالعات طرح جامع برق رسانی 96.5.5
 64. مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر
 65. مزایده سرقفلی مغازه بخش نه تبریز نوبت اول / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه بخش نه تبریز نوبت اول
 66. مزایده یک دستگاه سواری پژو پارس مدل 82 / مزایده , مزایده یک دستگاه سواری پژو پارس مدل 82 نوبت اول
 67. مزایده یک دستگاه سواری دوو سیلو مدل 82 / مزایده , مزایده یک دستگاه سواری دوو سیلو مدل 82نوبت اول
 68. مزایده یک دستگاه سواری پژو آردی مدل 84 / مزایده , مزایده یک دستگاه سواری پژو آردی مدل 84 نوبت اول
 69. مزایده آپارتمان مساحت 145.1متر نوبت اول / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 145.1متر نوبت اول
 70. مزایده انواع دستگاه تسمه نقاله ... / مزایده , مزایده انواع دستگاه تسمه نقاله نوبت اول
 71. مزایده یک دستگاه بتونیر نوبت دوم / مزایده یک دستگاه بتونیر نوبت دوم
 72. مزایده ملک مساحت 8650مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت 8650مترمربع
 73. مزایده ششدانگ یک واحد کارخانه شالیکوبی / مزایده , مزایده ششدانگ یک واحد کارخانه شالیکوبی
 74. مناقصه خرید کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل گرانوله - نوبت دوم 96.5.5 / مناقصه خرید کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل گرانوله - نوبت دوم 96.5.5
 75. مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 مدل 73 / مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 مدل 73 نوبت اول
 76. مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی بخش 5 تبریز / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی بخش 5 تبریز
 77. مزایده ملک مساحت 123.20متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 123.20متر نوبت اول
 78. مزایده ششدانگ دو قطعه پلاک ثبتی / مزایده,مزایده ششدانگ دو قطعه پلاک ثبتی
 79. مزایده فروش یکدستگاه خودرو پیکان تیپ 1600I مدل 1383 / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو پیکان تیپ 1600I مدل 1383
 80. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 81.26مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 81.26مترمربع
 81. مزایده یکباب دامداری مساحت 1628.58متر / مزایده,مزایده یکباب دامداری مساحت 1628.58متر
 82. مزایده ملک به پلاک ثبتی 22144 فرعی بخش ده تهران / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی 22144 فرعی بخش ده تهران
 83. مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر خانه 382.30متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر خانه 382.30متر
 84. مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات گاز , ابزار دقیق .... - نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات گاز , ابزار دقیق .... - نوبت دوم
 85. تجدید مناقصه انجام فعالیتهای واگذاری تعمیر و نگهداری بهره برداری از تاسیسات تولید ... - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه انجام فعالیتهای واگذاری تعمیر و نگهداری بهره برداری از تاسیسات تولید ...- نوبت دوم
 86. تجدید مناقصه خرید دو دستگاه ترانسفورماتور - نوبت دوم / تجدید مناقصه , مناقصه خرید دو دستگاه ترانسفورماتور تجدید- نوبت دوم
 87. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه همکف 50.01متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه همکف 50.01متر
 88. تجدید مناقصه خرید 30000 دستگاه کنتور .... - نوبت دوم / آگهی تجدید ارزیابی کیفی , تجدید مناقصه خرید 30000 دستگاه کنتور .... - نوبت دوم
 89. مناقصه واگذاری امورات چاپ و طراحی بنر و نصب اسپیس - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه واگذاری امورات چاپ و طراحی بنر و نصب اسپیس - نوبت دوم
 90. مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای گر کبود، کانی دانیال ... نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای گرکبود،دانیال ...نوبت دوم
 91. مزایده فروش 20 دستگاه خودرو مدل 82 / مزایده , مزایده فروش 20 دستگاه خودرو مدل 82
 92. مزایده دستگاه کوانتومتری آنالیز مواد / مزایده دستگاه کوانتومتری آنالیز مواد
 93. مناقصه خرید شلف و یونیت ها / آگهی مناقصه یک مرحله ای,مناقصه خرید شلف و یونیت ها
 94. مزایده ملک مسکونی حدودا 50 مترمربع / مزایده,مزایده ملک مسکونی حدودا 50 مترمربع
 95. مزایده پلاک ثبتی شماره 10971 فرعی نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 10971 فرعی نوبت اول
 96. مناقصه اجرای عملیات مسقف نمودن بازار نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات مسقف نمودن بازار نوبت دوم
 97. مزایده ششدانگ یک دستگاه کامیون کشنده رنگ سفید / مزایده,مزایده ششدانگ یک دستگاه کامیون کشنده رنگ سفید
 98. مزایده ششدانگ یکباب گاوداری بخش 5 نیشابور / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب گاوداری بخش 5 نیشابور
 99. مناقصه رادیاتور آلومینیومی دایکاست / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه رادیاتور آلومینیومی دایکاست
 100. فراخوان مناقصه نگهداری و بهره برداری از تاسیسات و منابع ...96.5.5 / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه نگهداری و بهره برداری از تاسیسات و منابع ... 96.5.5
 101. مناقصه ساخت 12 دستگاه اکچویتور / مناقصه ,مناقصه ساخت 12 دستگاه اکچویتور
 102. مناقصه انجام خدمات پشتیبانی و نظافتی ساختمان / آگهی مناقصه ,مناقصه انجام خدمات پشتیبانی و نظافتی ساختمان
 103. مناقصه انجام عملیات اکتشاف و تجهیز معدن و استخراج و فروش سنگ تزئینی مرمر ... / مناقصه انجام عملیات اکتشاف و تجهیز معدن و استخراج و فروش سنگ تزئینی مرمر ...
 104. مناقصه انجام امور خدمات عمومی، فنی و اداری در مجتمع معدنی سرب و روی انگوران / مناقصه انجام امور خدمات عمومی، فنی و اداری در مجتمع معدنی سرب و روی انگوران
 105. مزایده بهره برداری ازمنافع رستوران بزرگ نمایشگاه / مزایده بهره برداری ازمنافع رستوران بزرگ نمایشگاه
 106. مزایده لوله پلی اتیلن در قطر 25 میلیمتر / مزایده , مزایده لوله پلی اتیلن در قطر 25 میلیمتر نوبت اول
 107. دعوتنامه اصلاح و بازسازی بخشی از شبکه ها / دعوتنامه اصلاح و بازسازی بخشی از شبکه ها
 108. آگهی مناقصه مدیریت واداره انباری ساری وشهید رجائی / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه مدیریت واداره انباری ساری وشهید رجائی
 109. مزایده ششدانگ زمینی به مساحت 322.95متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمینی به مساحت 322.95متر
 110. فراخوان دعوتنامه اجرای خط تغذیه و شبکه توزیع تقویتی صنایع مستقر در اراضی روستای / فراخوان دعوتنامه ، فراخوان دعوتنامه اجرای خط تغذیه و شبکه توزیع تقویتی صنایع مستقر در اراضی روستای
 111. مناقصه بازدید و سرویس ترانسفورماتور / آگهی مناقصه ,مناقصه بازدید و سرویس ترانسفورماتور
 112. مزایده ملک به مساحت 8500مترمربع / مزایده,مزایده ملک به مساحت 8500مترمربع
 113. مناقصه فاز دوم احداث سالن باستانی شهرکرد / مناقصه فاز دوم احداث سالن باستانی شهرکرد
 114. مزایده یکباب منزل مسکونی مرحله اول / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی مرحله اول
 115. مناقصه اجاره 3 دستگاه خودرو / آگهی مناقصه ,مناقصه اجاره 3 دستگاه خودرو
 116. مناقصه نگهداری سایتهای bts و سیستم های انتقال / مناقصه نگهداری سایتهای bts و سیستم های انتقال
 117. مزایده یک واحد مسکونی عرصه 331.12مترمربع / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی عرصه 331.12مترمربع
 118. مناقصه اجرای عملیات شبکه گذاری پراکنده و تعمیراتی فولادی و پلی اتیلن ... / مناقصه اجرای عملیات شبکه گذاری پراکنده و تعمیراتی فولادی و پلی اتیلن ...
 119. مناقصه خرید لوله / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید لوله
 120. مناقصه سرویس خدمات ارسال و دریافت پیام کوتاه / آگهی مناقصه ,مناقصه سرویس خدمات ارسال و دریافت پیام کوتاه
 121. مناقصه تهیه مصالح ساخت و نصب و اجرا 2000 انشعاب پلی اتیلن / آگهی مناقصه ,مناقصه تهیه مصالح ساخت و نصب و اجرا 2000 انشعاب پلی اتیلن
 122. مزایده یک قطعه زمین کشاورزی حدود 18000متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی حدود 18000متر
 123. مزایده 8.5 سیر مشاع اب و اراضی 25 سیر مشاع از مدار 14 سهم مزرعه / مزایده,مزایده 8.5 سیر مشاع اب و اراضی 25 سیر مشاع از مدار 14 سهم مزرعه
 124. مناقصه اجرای پروژه تعریض بلوار / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه اجرای پروژه تعریض بلوار
 125. مناقصه ELECTRO MOTOR نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه ELECTRO MOTOR نوبت دوم
 126. مناقصه انتخاب پیمانکار اپراتوری ثبت تخلفات رانندگی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه انتخاب پیمانکار اپراتوری ثبت تخلفات رانندگی
 127. مناقصه خرید دو دستگاه ترانسفورماتور قدرت 20/ 230 / 400 / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای ,مناقصه خرید دو دستگاه ترانسفورماتور قدرت 20/ 230 / 400
 128. مناقصه انواع تیر سیمانی... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه انواع تیر سیمانی... نوبت دوم
 129. مزایده یکسری تجهیزات و ماشین آلات صنعتی / آگهی مزایده ,مزایده یکسری تجهیزات و ماشین آلات صنعتی
 130. مناقصه اسید چرب ، فیلم تک لایه و ... / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه اسید چرب ، فیلم تک لایه و ...
 131. مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز بانک / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز بانک
 132. مزایده مبل مدل سناتور رنگ آبی ، مبل مدل بتیس رنگ / مزایده,مزایده مبل مدل سناتور رنگ آبی ، مبل مدل بتیس رنگ
 133. مناقصه بیمه شخص ثالث و بدنه ماشین آلات نوبت دوم / آگهی دعوت به مناقصه عمومی , مناقصه بیمه شخص ثالث و بدنه ماشین آلات نوبت دوم
 134. مناقصه طبخ غذای پرسنل شیفت مرکز کنترل کشیک و مهمانان / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان طبخ غذای پرسنل شیفت مرکز کنترل کشیک و مهمانان
 135. مزایده ششدانگ ساختمان مساحت زمین 120متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت زمین 120متر
 136. مناقصه اجرای قسمتی از معابر شهر جدید سیراف - نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی مناقصه، مناقصه اجرای قسمتی از معابر شهر جدید سیراف - نوبت دوم
 137. مزایده مغازه تجاری و آپارتمان مرحله اول / مزایده,مزایده مغازه تجاری و آپارتمان مرحله اول
 138. مزایده عرصه سند ششدانگ به پلاک 627 فرعی مرحله اول / مزایده,مزایده عرصه سند ششدانگ به پلاک 627 فرعی مرحله اول
 139. تجدید مناقصه اجرای طرح توسعه و احداث شهری و روستایی نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه اجرای طرح توسعه و احداث شهری و روستایی نوبت دوم
 140. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 142.20مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 142.20مترمربع
 141. مناقصه خدمات عمومی و پشتیبانی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خدمات عمومی و پشتیبانی نوبت دوم
 142. فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید قطعات ابزار دقیق شیرهای برقی نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید , فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید قطعات ابزار دقیق شیرهای برقی نوبت دوم
 143. مزایده فروش املاک به صورت نقد و اقساط نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش املاک به صورت نقد و اقساط نوبت دوم
 144. مزایده فروش املاک مازاد نقد و اقساط / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد نقد و اقساط
 145. مزایده قفس های مرغ تخمگذار / آگهی مزایده,مزایده قفس های مرغ تخمگذار
 146. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی و ماشین آلات / مزایده ششدانگ پلاک ثبتی و ماشین آلات
 147. مزایده فروش قطعه زمینی به مساحت 10300مترمربع / مزایده,مزایده فروش قطعه زمینی به مساحت 10300مترمربع
 148. مناقصه خرید رایانه و تجهیزات رایانه ای مورد نیاز... / آگهی مناقصه , مناقصه خرید رایانه و تجهیزات رایانه ای مورد نیاز...
 149. مزایده دو سهم مشاع از نه سهم ششدانگ پلاک 561 فرعی / مزایده,مزایده دو سهم مشاع از نه سهم ششدانگ پلاک 561 فرعی
 150. مزایده تعداد یک دستگاه گیره چوب بری ریلی و ... نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده تعداد یک دستگاه گیره چوب بری ریلی و ... نوبت دوم
 151. تجدید مناقصه تهیه و پخش لکه گیری و پخش آسفالت 12- 0 و 19- 0 به صورت پخش دستی...تجدید / تجدید آگهی مناقصه عمومی ,تجدید مناقصه تهیه و پخش لکه گیری و پخش آسفالت 12- 0 و 19- 0 به صورت پخش دستی... تجدید نوبت اول
 152. مناقصه جذب سرمایه گذار جهت اجرای مجموعه آکواپارک نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی ,مناقصه جذب سرمایه گذار جهت اجرای مجموعه آکواپارک نوبت دوم
 153. مزایده سنگ تراورتن سفید چرمی... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده سنگ تراورتن سفید چرمی...
 154. مزایده فروش ادوات و ماشین آلات کشاورزی و ضایعات / آگهی مزایده، مزایده فروش ادوات و ماشین آلات کشاورزی و ضایعات
 155. استعلام آنمومتر دیجیتال و دماسنج / استعلام آنمومتر دیجیتال و دماسنج
 156. استعلام برگزاری دوره آموزشی صنایع دستی / استعلام , استعلام برگزاری دوره آموزشی صنایع دستی
 157. استعلام فیال بتن / استعلام فیال بتن
 158. استعلام نصب ایزوگام در پشت بام / استعلام نصب ایزوگام در پشت بام
 159. استعلام چای تی بک 50 عددی داخله / استعلام چای تی بک 50 عددی داخله
 160. استعلام ملات تعمیری چسب بتن / استعلام ملات تعمیری چسب بتن
 161. استعلام رنگ روغن نیمه مات / استعلام , استعلام رنگ روغن نیمه مات
 162. استعلام شستشوی نما ترکیبی از سنگ و شیشه و کامپیوزیت / استعلام , استعلام شستشوی نما ترکیبی از سنگ و شیشه و کامپیوزیت
 163. تمدید مناقصه طراحی و ساخت 64 عدد یونیت و .... / تمدید مناقصه ,تمدید مناقصه طراحی و ساخت 64 عدد یونیت و ....
 164. استعلام هاردSSD HDD SAS 800GB 205 / استعلام هاردSSD HDD SAS 800GB 205
 165. استعلام هارد استورج 15K / استعلام هارد استورج 15K
 166. استعلام گیت کنترل تردد ... / استعلام، استعلام گیت کنترل تردد ...
 167. استعلام کره 10 گرمی گیاهی آذربایجان 96.5.5 / استعلام، استعلام کره 10 گرمی گیاهی آذربایجان 96.5.5
 168. استعلام فن کویل زمینی 96.5.5 / استعلام , استعلام فن کویل زمینی 96.5.5
 169. استعلام الکتروپمپ 96.5.5 / استعلام الکتروپمپ 96.5.5
 170. استعلام چاپ کتاب کزارش / استعلام، استعلام چاپ کتاب کزارش
 171. استعلام خرید دستگاه بارکد خوان / استعلام, استعلام خرید دستگاه بارکد خوان
 172. استعلام خرید رله حفاظتی / استعلام, استعلام خرید رله حفاظتی
 173. استعلام تجهیزات کامپیوتر و مانیتور / استعلام , استعلام تجهیزات کامپیوتر و مانیتور
 174. مناقصه عملیات ساخت مجموعه ورزشی امامزاده و... / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه عملیات ساخت مجموعه ورزشی امامزاده و...
 175. استعلام حفر و اجرای چاه ارت / استعلام, استعلام حفر و اجرای چاه ارت
 176. استعلام احداث فضای سرپوشیده ... / استعلام, استعلام احداث فضای سرپوشیده ...
 177. استعلام بها خرید کابل 63 افزایش ظرفیت پست / استعلام, استعلام بها خرید کابل 63 افزایش ظرفیت پست
 178. استعلام خدمات طراحی ورود و خروج خط 230 / استعلام, استعلام خدمات طراحی ورود و خروج خط 230
 179. استعلام سنگ دهبید شایان / استعلام ,استعلام سنگ دهبید شایان
 180. استعلام خرید قطعه فابریک FILTER ASSEMBLY / استعلام ,استعلام خرید قطعه فابریک FILTER ASSEMBLY
 181. استعلام ارائه خدمات MIRRORING / استعلام ، استعلام ارائه خدمات MIRRORING
 182. استعلام رم رایانه / استعلام ,استعلام رم رایانه
 183. استعلام بازسازی ساختمان / استعلام ,استعلام بازسازی ساختمان
 184. مناقصه عملیات نگهداری و بهره برداری از شبکه و تاسیسات فاضلاب / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ,مناقصه عملیات نگهداری و بهره برداری از شبکه و تاسیسات فاضلاب
 185. استعلام بازسازی ساختمان / استعلام, استعلام بازسازی ساختمان
 186. استعلام تعمیرات طبقه 15 ساختمان مرکزی / استعلام ,استعلام تعمیرات طبقه 15 ساختمان مرکزی
 187. استعلام حفر و بازسازی چاه آب / استعلام , استعلام حفر و بازسازی چاه آب
 188. استعلام سرور / استعلام , استعلام سرور
 189. استعلام 1- لپ تاپ 2- دوربین عکاسی 3- متر لیزری / استعلام 1- لپ تاپ 2- دوربین عکاسی 3- متر لیزری
 190. استعلام کیس سرور / استعلام کیس سرور
 191. استعلام کارتریج برادر / استعلام ,استعلام کارتریج برادر
 192. استعلام کارتریج سامسونگ / استعلام ,استعلام کارتریج سامسونگ
 193. مناقصه پیمانسپاری تولید قطعات صنعتی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه پیمانسپاری تولید قطعات صنعتی
 194. استعلام کارتریج / استعلام کارتریج
 195. استعلام خرید کانکس / استعلام خرید کانکس
 196. استعلام خرید اتصالات / استعلام خرید اتصالات
 197. استعلام تامین یک دستگاه کامپیوتر با مشخصات فنی / استعلام , استعلام تامین یک دستگاه کامپیوتر با مشخصات فنی
 198. استعلام بهای میزهای کنفرانس و اداری مرکز خدمات / استعلام ,استعلام بهای میزهای کنفرانس و اداری مرکز خدمات
 199. استعلام خرید لوله پلی اتیلن 10 بار -p80 / استعلام, استعلام خرید لوله پلی اتیلن 10 بار -p80
 200. استعلام آنمومتر دیجیتال و دماسنج 96.5.5 / استعلام آنمومتر دیجیتال و دماسنج 96.5.5
 201. استعلام گازسنج مولتی سنسور اندازه گیری 4 گاز مدل BW 96.5.5 / استعلام گازسنج مولتی سنسور اندازه گیری 4 گاز مدل BW 96.5.5
 202. مناقصه خرید خط سرد جهت ایمن سازی راه های روستایی و ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید خط سرد جهت ایمن سازی راه های روستایی و ... نوبت دوم
 203. استعلام چراغ تونلی بدون سیم همراه شارژر 96.5.5 / استعلام چراغ تونلی بدون سیم همراه شارژر 96.5.5
 204. استعلام ویدیو پرژکتور مدل CH350 / استعلام ویدیو پرژکتور مدل CH350 96.5.5
 205. استعلام خرید سه دستگاه کولر گازی و .... / استعلام , استعلام خرید سه دستگاه کولر گازی و ....
 206. استعلام الکتروپمپ شناور / استعلام الکتروپمپ شناور
 207. استعلام کابل تخت 3*10 / استعلام کابل تخت 3*10
 208. استعلام پروژه محوطه سازی فضای سبز ایستگاه اراک / استعلام, استعلام پروژه محوطه سازی فضای سبز ایستگاه اراک
 209. استعلام تعویض بخشی از شبکه توزیع آب و رفع یک مورد شکستگی / استعلام, استعلام تعویض بخشی از شبکه توزیع آب و رفع یک مورد شکس

نویسنده مطلب: نوری نوری

نوری نوری

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...