اطلاعات مناقصات و مزایدات سراسر کشور

اطلاعات مناقصات و مزایدات سراسر کشور

 1. مزایده لوازم تحریر - کتابفروشی و مهدکودک دانشگاه مرحله دوم / آگهی مزایده , مزایده لوازم تحریر - کتابفروشی و مهدکودک دانشگاه مرحله دوم
 2. مناقصه مجموعه فرهنگسرای بانوان (فاز 1) نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه مجموعه فرهنگسرای بانوان (فاز 1) نوبت دوم
 3. مزایده یک محدوده معدنی باریت و کانی های همراه مس ...96.5.1 / مزایده یک محدوده معدنی باریت و کانی های همراه مس ... 96.5.1
 4. مناقصه خرید 6 دستگاه بالابر بوم عایق 16 متری... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید 6 دستگاه بالابر بوم عایق 16 متری... نوبت دوم
 5. فراخوان مناقصه عمومی پروژه تامین خدمات خودروهای استیجاری / فراخوان مناقصه عمومی پروژه تامین خدمات خودروهای استیجاری
 6. مزایده ششدانگ سه دستگاه آپارتمان / مزایده ,مزایده ششدانگ سه دستگاه آپارتمان
 7. فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران خرید کالاهای لیفتراک 10 تن و ... / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران, فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران خرید کالاهای لیفتراک 10 تن و ...
 8. فراخوان ارزیابی کیفی اجرای خط انتقال آب سد مخزنی مراش / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی اجرای خط انتقال آب سد مخزنی مراش
 9. فراخوان مناقصه CISCO:WS-2960X-24PD-L... / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه CISCO:WS-2960X-24PD-L....
 10. فراخوان خرید تجهیزات تاسیساتی / فراخوان , فراخوان خرید تجهیزات تاسیساتی
 11. مزایده ششدانگ یکباب قطعه پلاک یک فرعی از 541 اصلی / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب قطعه پلاک یک فرعی از 541 اصلی
 12. نخستین جشنواره ملی طراحی جلد قرآن کریم و کتب ادعیه96.5.1 / نخستین جشنواره ملی طراحی جلد قرآن کریم و کتب ادعیه96.5.01
 13. مزایده تعداد 10931 یدکی نو مختلف / آگهی مزایده , مزایده تعداد 10931 یدکی نو مختلف
 14. تجدید مناقصه پروژه پیاده روسازی سطح شهر تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه پروژه پیاده روسازی سطح شهر نوبت اول
 15. فراخوان مناقصه LINE PIPE ,API 5L,6R.B.... / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه LINE PIPE ,API 5L,6R.B....
 16. سومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی / سومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی
 17. مزایده خودروسواری پراید مدل 88 / مزایده , مزایده خودروسواری پراید مدل 88
 18. اولین کنفرانس بین المللی فضای مجازی / اولین کنفرانس بین المللی فضای مجازی
 19. همایش ملی آموزش حقوق شهروندی / همایش ملی آموزش حقوق شهروندی
 20. همایش hse و پیشگیری از حوادث / همایش hse و پیشگیری از حوادث
 21. همایش پژوهش های نوین در مهندسی برق و پزشکی / همایش پژوهش های نوین در مهندسی برق و پزشکی
 22. چهارمین کنفرانس ملی بهینه سازی در علوم و مهندسی / چهارمین کنفرانس ملی بهینه سازی در علوم و مهندسی
 23. دوازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی / دوازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی
 24. مناقصه تجهیز دانشکده دندانپزشکی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه تجهیز دانشکده دندانپزشکی نوبت دوم
 25. مزایده مگان اتوماتیک 96.5.1 / آگهی مزایده , مزایده مگان اتوماتیک 96.5.1
 26. دومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی / دومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی
 27. مزایده گلوله های ضایعاتی ... / مزایده، مزایده گلوله های ضایعاتی ...
 28. مناقصه اجرای خط برق دو حلقه چاه جدید / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه اجرای خط برق دو حلقه چاه جدید
 29. مناقصه P/F CAMERON B.O.P TYPE / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی,مناقصه P/F CAMERON B.O.P TYPE
 30. مناقصه PART FOR MCCOY CLINCHER- GRITFACE / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی, مناقصه PART FOR MCCOY CLINCHER- GRITFACE
 31. فراخوان مناقصه تکمیل معابر سایت 2 و جاده حراستی پیرامونی / فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه تکمیل معابر سایت 2 و جاده حراستی پیرامونی
 32. مناقصه P/F CORE FULL BORE DRILL STEM TEST TOOLS / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی, مناقصه P/F CORE FULL BORE DRILL STEM TEST TOOLS
 33. استعلام الکل سفید و زرد / استعلام الکل سفید و زرد
 34. استعلام پوشال کولر / استعلام پوشال کولر
 35. تجدید استعلام خرید 25 ردیف اقلام الکتریکی / استعلام ، تجدید استعلام خرید 25 ردیف اقلام الکتریکی
 36. استعلام قطعات یدکی توربین ELLIOTT / استعلام, استعلام قطعات یدکی توربین ELLIOTT
 37. مناقصه واگذاری حجمی عملیات سرویس های صنعتی / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری حجمی عملیات سرویس های صنعتی نوبت اول
 38. مناقصه اجرای اسکلت بتنی پارکینگ 1 طبقه ... / مناقصه اجرای اسکلت بتنی پارکینگ 1 طبقه ...
 39. مناقصه واگذاری حجمی زمانی اداره امور جایگاههای شرکتی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری حجمی - زمانی اداره امور جایگاه های شرکتی
 40. مناقصه 80LVENT AS A PREFLASH & AFTERFLASH / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه 80LVENT AS A PREFLASH & AFTERFLASH
 41. مزایده چهار دستگاه خودرو سواری / مزایده ، مزایده چهار دستگاه خودرو سواری
 42. مناقصه ELECTRO MOTOR / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه ELECTRO MOTOR
 43. مناقصه محدود خرید STONEL VALVE POSITION SWITCH / مناقصه محدود خرید STONEL VALVE POSITION SWITCH
 44. مناقصه خرید ACTUATOR / مناقصه, مناقصه خرید ACTUATOR
 45. مناقصه خرید GAUGE / مناقصه محدود خرید GAUGE
 46. استعلام بهاء خرید HYDRULIC GOVERNER / آگهی استعلام بهاء , استعلام بهاء خرید HYDRULIC GOVERNER
 47. استعلام بهاء خرید STONEL VALVE POSITION / آگهی استعلام بهاء , استعلام بهاء خرید STONEL VALVE POSITION
 48. مناقصه خرید BATTERY PACK / مناقصه, مناقصه خرید BATTERY PACK
 49. مناقصه خرید EMERSON THERMOMETER / مناقصه, مناقصه خرید EMERSON THERMOMETER
 50. مزایده فروش آپارتمان / مزایده ,مزایده فروش آپارتمان
 51. استعلام کاغذ A4 / استعلام، استعلام کاغذ A4
 52. استعلام قطعات منفصله رایانه / استعلام، استعلام قطعات منفصله رایانه
 53. استعلام خرید چاپگر و دستگاه چاپ کارت و متعلقات / استعلام ,استعلام خرید چاپگر و دستگاه چاپ کارت و متعلقات
 54. استعلام آبسردکن زاگرس و ایستکول / استعلام ,استعلام آبسردکن زاگرس و ایستکول
 55. استعلام پنل خورشیدی 285 وات / استعلام , استعلام پنل خورشیدی 285 وات
 56. استعلام متحفه پتو بالشت / استعلام، استعلام متحفه پتو بالشت
 57. استعلام اصلاح سیستم زمین ایستگاه 66kv همت / استعلام, استعلام اصلاح سیستم زمین ایستگاه 66kv همت
 58. استعلام فن کانالی 4c-cm -IP55 -Terminel Box / استعلام, استعلام فن کانالی 4c-cm -IP55 -Terminel Box
 59. استعلام خرید شارژ GPS / استعلام خرید شارژ GPS
 60. استعلام خرید 6 دستگاه 400 ولت 400 آمپری / استعلام, استعلام خرید 6 دستگاه 400 ولت 400 آمپری
 61. مناقصه خرید دستگاه فیلر لیوان .... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید دستگاه فیلر لیوان ....
 62. استعلام خرید لوله گالوانیزه / استعلام ، خرید لوله گالوانیزه
 63. استعلام خرید یک دستگاه کلید 33 کیلوولت / استعلام ، خرید یک دستگاه کلید 33 کیلوولت
 64. استعلام کفش پرسنلی درجه یک / استعلام ,استعلام کفش پرسنلی درجه یک
 65. استعلام رفع کلیه معایب مکانیکی / استعلام , استعلام رفع کلیه معایب مکانیکی
 66. استعلام 20 عدد باطری فاراتل ... / استعلام ,استعلام 20 عدد باطری فاراتل ...
 67. استعلام لوازم سرور و کامپیوتر / استعلام ، استعلام لوازم سرور و کامپیوتر
 68. استعلام باتری خشک سلید لید اسید / استعلام ,استعلام باتری خشک سلید لید اسید
 69. استعلام پکیج تهویه سرمایشی دقیق پایین زن کامل / استعلام, استعلام پکیج تهویه سرمایشی دقیق پایین زن کامل
 70. استعلام سم پاشی انبار / استعلام سم پاشی انبار
 71. استعلام کلیدهای اشنایدر الکتریک / استعلام کلیدهای اشنایدر الکتریک
 72. مزایده ملک به شماره پلاک 2 اصلی از 195 فرعی از 2 اصلی / مزایده ,مزایده ملک به شماره پلاک 2 اصلی از 195 فرعی از 2 اصلی
 73. استعلام اکسس پوینت و متعلقات ان و همچنین خدمات نصب و راه اندازی / استعلام اکسس پوینت و متعلقات ان و همچنین خدمات نصب و راه اندازی
 74. استعلام پشتیبانی از رایانه / استعلام پشتیبانی از رایانه
 75. استعلام کولر اسپیلیت اینورتر دار گری 36000 سرد و گرم / استعلام کولر اسپیلیت اینورتر دار گری 36000 سرد و گرم
 76. استعلام مانیتور 60 اینچ ...96.5.1 / استعلام ، استعلام مانیتور 60 اینچ ... 96.5.1
 77. استعلام الکتروموتور شناور 96.5.1 / استعلام، استعلام الکتروموتور شناور 96.5.1
 78. استعلام الکتروموتور شناور 96.5.1 / استعلام، استعلام الکتروموتور شناور 96.5.1
 79. استعلام الکتروموتور شناور 96.5.1 / استعلام، استعلام الکتروموتور شناور 96.5.1
 80. استعلام الکتروموتور شناور 96.5.1 / استعلام، استعلام الکتروموتور شناور 96.5.1
 81. استعلام لوله فولادی اسپیرال با پوشش خارجی پلی اتیلن / استعلام، استعلام لوله فولادی اسپیرال با پوشش خارجی پلی اتیلن
 82. استعلام کدورت سنج آب / استعلام ، استعلام کدورت سنج آب
 83. مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برق رسانی .... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برق رسانی .... نوبت دوم
 84. استعلام احداث شبکه روشنایی رفوژ / استعلام احداث شبکه روشنایی رفوژ
 85. استعلام احداث شبکه روشنایی معابر / استعلام احداث شبکه روشنایی معابر
 86. استعلام چوب روسی / استعلام, استعلام چوب روسی
 87. استعلام باکس پالت فلزی / استعلام باکس پالت فلزی
 88. استعلام ماشین آلات کشاورزی / استعلام، استعلام ماشین آلات کشاورزی
 89. استعلام خرید 3 دستگاه موتور احسان شکاری.... / استعلام خرید 3 دستگاه موتور احسان شکاری....
 90. استعلام سیستم امنیتی زیلو میبد / استعلام ,استعلام سیستم امنیتی زیلو میبد
 91. استعلام مرمت و ساماندهی موزه زیلو / استعلام ,استعلام مرمت و ساماندهی موزه زیلو
 92. استعلام کولر گازی سرمایشی .... / استعلام, استعلام کولر گازی سرمایشی ....
 93. استعلام چراغ پروژکتور ... / استعلام, استعلام چراغ پروژکتور ...
 94. حراج 285 راس گاو و 3 راس اسب / مزایده ، حراج 285 راس گاو و 3 راس اسب
 95. استعلام باند کن اسکناس / استعلام، استعلام باند کن اسکناس
 96. استعلام تسمه کش چهار نخ رومیزی / استعلام، استعلام تسمه کش چهار نخ رومیزی
 97. استعلام سوئیچ شبکه سیسکو / استعلام، استعلام سوئیچ شبکه سیسکو
 98. استعلام دوربین عکاسی / استعلام، استعلام دوربین عکاسی
 99. استعلام تهیه مصالح و اجرای رنگ نیمه پلاستیک / استعلام، استعلام تهیه مصالح و اجرای رنگ نیمه پلاستیک
 100. استعلام انجام امور خدمات آبدارخانه ها و.. / استعلام, استعلام انجام امور خدمات آبدارخانه ها و..
 101. استعلام لوله پلی اتیلن P80 / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن P80
 102. استعلام پکیج هیتر کولر / استعلام, استعلام پکیج هیتر کولر
 103. استعلام قبض خام آب بها / استعلام ,استعلام قبض خام آب بها
 104. استعلام کانکس به ابعاد 2.5*6 .... / استعلام ، استعلام کانکس به ابعاد 2.5*6 ....
 105. مناقصه تکمیل احداث (بعد از اسکلت و سقف) ساختمان مدیریت ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل احداث (بعد از اسکلت و سقف) ساختمان مدیریت ... نوبت دوم
 106. مزایده عرصه و اعیان منزل مسکونی سیصد متر / مزایده ,مزایده عرصه و اعیان منزل مسکونی سیصد متر
 107. استعلام لوازم ورزشی / استعلام لوازم ورزشی
 108. استعلام برنج سفید / استعلام برنج سفید
 109. استعلام پودر لباسشویی دستی / استعلام پودر لباسشویی دستی
 110. استعلام اسپری حشره کش / استعلام اسپری حشره کش
 111. استعلام گوشت / استعلام , استعلام گوشت
 112. استعلام پنج دستگاه سوییچ اترنت پشتیبانی ... / استعلام پنج دستگاه سوییچ اترنت پشتیبانی ...
 113. استعلام اصلاح شبکه روشنایی معابر بلوار ورودی شهرک 96.5.1 / استعلام اصلاح شبکه روشنایی معابر بلوار ورودی شهرک 96.5.1
 114. استعلام رادیو وایرلس / استعلام رادیو وایرلس
 115. استعلام دستگاه ذخیره سازی نس تحت شبکه ... / استعلام دستگاه ذخیره سازی نس تحت شبکه ...
 116. استعلام باتری 12 ولت 28 آمپر ایرانی 96.5.1 / استعلام باتری 12 ولت 28 آمپر ایرانی 96.5.1
 117. استعلام قایق جیمینی 8 نفره با موتور یاماها 9 اسب بخار... / استعلام قایق جیمینی 8 نفره با موتور یاماها 9 اسب بخار...
 118. استعلام لایفت رافت 8 نفره... / استعلام لایفت رافت 8 نفره...
 119. استعلام شگل 12 تنی... / استعلام شگل 12 تنی...
 120. استعلام چهار دستگاه vhf jrc 770s... / استعلام چهار دستگاه vhf jrc 770s...
 121. استعلام انواع کابل / استعلام انواع کابل
 122. استعلام دستگاه پردازنده / استعلام دستگاه پردازنده
 123. استعلام گالینگور / استعلام ,استعلام گالینگور
 124. استعلام زونکن آویز پلاستیکی با عطف / استعلام ,استعلام زونکن آویز پلاستیکی با عطف
 125. مناقصه توسعه، احداث، اصلاح و بهینه سازی شهری و روستایی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه توسعه، احداث، اصلاح و بهینه سازی شهری و روستایی
 126. استعلام باتری ذخیره ساز یو پی اس ups / استعلام ,استعلام باتری ذخیره ساز یو پی اس ups
 127. استعلام ربع سکه بهار آزادی / استعلام ربع سکه بهار آزادی
 128. استعلام یک دستگاه سرور جهت استفاده ویدیو کنفرانس / استعلام , استعلام یک دستگاه سرور جهت استفاده ویدیو کنفرانس
 129. استعلام دو عدد هارد سرور / استعلام دو عدد هارد سرور
 130. استعلام دوربین مداربسته / استعلام دوربین مداربسته
 131. استعلام جک اتوماتیک برقی / استعلام ,استعلام جک اتوماتیک برقی
 132. استعلام خرید موتورسیکلت مدل کویر به تعداد 5 دستگاه / استعلام , استعلام خرید موتورسیکلت مدل کویر به تعداد 5 دستگاه
 133. استعلام کولر گازی اسپیلت 18000 / استعلام کولر گازی اسپیلت 18000
 134. استعلام صندلی / استعلام, استعلام صندلی
 135. استعلام فایل چهارکشو / استعلام, استعلام فایل چهارکشو
 136. مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 76.67متر / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 76.67متر
 137. استعلام نیاز به تامین کنندگان پارتیشن جهت ساخت و جابجایی و نصب / استعلام نیاز به تامین کنندگان پارتیشن جهت ساخت و جابجایی و نصب
 138. استعلام سایر آموزشها / استعلام سایر آموزشها
 139. استعلام لباس و شلوار ورزشی / استعلام، استعلام لباس و شلوار ورزشی
 140. استعلام اجرای 8000 متر مربع آسفالت گرم روستای بام از توابع شهرستان اسفراین / استعلام، استعلام اجرای 8000 متر مربع آسفالت گرم روستای بام از توابع شهرستان اسفراین
 141. استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام , استعلام لوله پلی اتیلن
 142. استعلام آهن 14 اصفهان / استعلام , استعلام آهن 14 اصفهان
 143. مزایده ششدانگ زمین مشجر 554.80متر / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مشجر 554.80متر
 144. مزایده ششدانگ زمین به مساحت 1203متر / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 1203متر
 145. مناقصه اقلام یدکی مربوط به CAMERON HLCR ACTUATOR - تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه اقلام یدکی مربوط به CAMERON HLCR ACTUATOR - تجدید
 146. مزایده یکدستگاه استریل دندانپزشکی و دستگاه اتوکلاو / آگهی مزایده مال منقول, مزایده یکدستگاه استریل دندانپزشکی و دستگاه اتوکلاو
 147. مزایده ملک مشاع عرصه 379.78مترمربع / مزایده ,مزایده ملک مشاع عرصه 379.78مترمربع
 148. مناقصه فاز اول توسعه فیدر و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه فاز اول توسعه فیدر و ...
 149. مناقصه چاپ نشریه تخصصی گمرک ایران نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه چاپ نشریه تخصصی گمرک ایران نوبت دوم
 150. مزایده پلاک 100 اصلی سیدآباد مساحت 1500متر / مزایده ,مزایده پلاک 100 اصلی سیدآباد مساحت 1500متر
 151. مزایده باغ میوه مساحت 7507متر نوبت اول / مزایده,مزایده باغ میوه مساحت 7507متر نوبت اول
 152. مزایده فروش ساعت دیواری، میز چوبی و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش ساعت دیواری، میز چوبی و ...
 153. مزایده پروفیل پنج محفظه ای و ... / آگهی مزایده, مزایده پروفیل پنج محفظه ای و ...
 154. مزایده دو قطعه زمین مشاعی شماره سی و نه نوبت اول / مزایده,مزایده دو قطعه زمین مشاعی شماره سی و نه نوبت اول
 155. مزایده یکباب واحد تجاری مساحت 15.84مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده یکباب واحد تجاری مساحت 15.84مترمربع نوبت دوم
 156. مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 202.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 202.50متر
 157. مزایده ملک ششدانگ آپارتمان مسکونی 94.5متر / مزایده,مزایده ملک ششدانگ آپارتمان مسکونی 94.5متر
 158. مزایده منزل مسکونی و دو قطعه زمین نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی و دو قطعه زمین نوبت اول
 159. مناقصه واگذاری طبخ و توزیع و نگهداری و پشتیبانی امور تاسیسات... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه واگذاری طبخ و توزیع و نگهداری و پشتیبانی امور تاسیسات...
 160. مناقصه اجرای عملیات توسعه و اصلاح شبکه آبرسانی- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات توسعه و اصلاح شبکه آبرسانی- نوبت دوم
 161. مزایده فروش سه دستگاه خودروی (کامیون کمپرسی آمیکو مدل 1385 .... / آگهی مزایده , مزایده فروش سه دستگاه خودروی (کامیون کمپرسی آمیکو مدل 1385 ....
 162. مزایده واگذاری بخشی از باغ فیروزی - نوبت دوم / تجدید مزایده , مزایده واگذاری بخشی از باغ فیروزی- نوبت دوم
 163. مناقصه تامین 7 دستگاه خودروی استیجاری- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین 7 دستگاه خودروی استیجاری- نوبت دوم
 164. مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 560.65متر / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 560.65متر
 165. مزایده یک مزرعه پرورش ماهی متراژ 65*20متر / مزایده,مزایده یک مزرعه پرورش ماهی متراژ 65*20متر
 166. مزایده یک دستگاه خودرو پراید / مزایده یک دستگاه خودرو پراید
 167. مزایده قطعه زمین مساحت صد و بیست متر / مزایده ,مزایده قطعه زمین مساحت صد و بیست متر
 168. مزایده یک دستگاه وانت نیسان زامیاد / مزایده یک دستگاه وانت نیسان زامیاد
 169. مزایده ملک مشاع به مساحت 5850مترمربع / مزایده ,مزایده ملک مشاع به مساحت 5850مترمربع
 170. مناقصه واگذاری بخشی از امور دبیرخانه راه حل های راهبردی مشترک امور اتباع و مهاجرین نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری بخشی از امور دبیرخانه راه حل های راهبردی مشترک امور اتباع و مهاجرین نوبت دوم
 171. مزایده واگذاری بوفه- نوبت دوم / مزایده , مزایده واگذاری بوفه- نوبت دوم
 172. مزایده 2 قطعه زمین 3922.9 و 3922.7متر / مزایده ,مزایده 2 قطعه زمین 3922.9 و 3922.7متر
 173. مناقصه اجرای عملیات پیاده روسازی و اجرای لاین کندرو بلوای شهدای گمنام / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات پیاده روسازی و اجرای لاین کندرو بلوای شهدای گمنام
 174. مزایده سه باب مغازه تجاری / آگهی مزایده عمومی، مزایده سه باب مغازه تجاری
 175. مزایده ششدانگ زمین مساحت هشتاد متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت هشتاد متر
 176. ارزیابی کیفی مناقصه گران پیاده روسازی لاین غربی بلوار خلیج فارس... / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران، ارزیابی کیفی مناقصه گران پیاده روسازی لاین غربی بلوار خلیج فارس...
 177. تجدید مناقصه قطعات یدکی MASTER BLOCK VALVE 7-1/16 10K / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , تجدید مناقصه قطعات یدکی MASTER BLOCK VALVE 7-1/16 10K
 178. مناقصه انتخاب پیمانکار جهت سرویس ایاب و ذهاب پرسنل / آگهی مناقصه,مناقصه انتخاب پیمانکار جهت سرویس ایاب و ذهاب پرسنل
 179. مزایده فروش مقدار 200 (دویست) تن آهن آلات ضایعاتی - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش مقدار 200 (دویست) تن آهن آلات ضایعاتی - نوبت دوم
 180. مناقصه واگذاری بخشی از امور خدماتی پشتیبانی ستادهای مستقر در وزارت کشور 1396 -نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری بخشی از امور خدماتی پشتیبانی ستادهای مستقر در وزارت کشور 1396 -نوبت دوم
 181. مناقصه اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی معابر شهری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی معابر شهری
 182. مزایده ششدانگ مغازه و پلاک یک هزار و ششصد و سی و هفت فرعی / مزایده ,مزایده ششدانگ مغازه و پلاک یک هزار و ششصد و سی و هفت فرعی
 183. مزایده حراج تعداد 28 قلم کالاهای ضایعاتی و اسقاط / مزایده , مزایده حراج تعداد 28 قلم کالاهای ضایعاتی و اسقاط
 184. مزایده یک دستگاه پژو 405 مدل 91 دو گانه سوز / مزایده, مزایده یک دستگاه پژو 405 مدل 91 دو گانه سوز
 185. مزایده یکباب خانه عرصه 240مترمربع / مزایده ,مزایده یکباب خانه عرصه 240مترمربع
 186. مزایده ملک مساحت 50مترمربع / مزایده ,مزایده ملک مساحت 50مترمربع
 187. مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 67.18متر / مزایده ,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 67.18متر
 188. مزایده ششدانگ زمین مساحت عرصه 420متر / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت عرصه 420متر
 189. مزایده ملک ساختمان مساحت زیربنا هفتاد متر / مزایده ,مزایده ملک ساختمان مساحت زیربنا هفتاد متر
 190. مزایده ششدانگ زمین مساحت 372.88متر / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 372.88متر
 191. مزایده تعداد 7/795 عدد ریکا یک لیتری / مزایده تعداد 7/795 عدد ریکا یک لیتری
 192. مزایده آپارتمان مساحت یکصد و شانزده متر و چهل و هفت دسیمتر / مزایده ,مزایده آپارتمان مساحت یکصد و شانزده متر و چهل و هفت دسیمتر
 193. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 75.07متر / مزایده ,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 75.07متر
 194. مزایده یک قطعه زمین مساحت 507.50متر / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت 507.50متر
 195. مزایده یکباب خانه مخروبه مساحت 305.25متر / مزایده ,مزایده یکباب خانه مخروبه مساحت 305.25متر
 196. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 84.28متر / مزایده ,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 84.28متر
 197. مزایده سواری دوو / مزایده,مزایده سواری دوو
 198. مزایده 4 دستگاه کامپیوتر / مزایده,مزایده 4 دستگاه کامپیوتر
 199. مزایده ششدانگ زمین مساحت 212.02متر / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 212.02متر
 200. مناقصه خرید 10000 دستگاه کنتور تکفاز دیجیتال / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 10000 دستگاه کنتور تکفاز دیجیتال
 201. مزایده آپارتمان بخش ده تهران نوبت اول / مزایده ,مزایده آپارتمان بخش ده تهران نوبت اول
 202. تجدید مزایده واگذاری یک باب غرفه تجاری - نوبت دوم / تجدید آگهی مزایده عمومی,تجدید مزایده واگذاری یک باب غرفه تجاری - نوبت دوم
 203. مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی شماره 19754 فرعی از 38 اصلی / مزایده ,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی شماره 19754 فرعی از 38 اصلی
 204. مزایده 32 سهم مشاع از 96 سهم ششدانگ یکباب خانه / مزایده ,مزایده 32 سهم مشاع از 96 سهم ششدانگ یکباب خانه
 205. تجدید مزایده ششدانگ ملک به شماره ثبتی 178 فرعی ... / تجدید مزایده,تجدیدمزایده ششدانگ ملک به شماره ثبتی 178 فرعی ... تجدید
 206. مزایده فروش ماشین آلات خط تولید سوزن پمپ انژکتور- نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده فروش ماشین آلات خط تولید سوزن پمپ انژکتور - نوبت دوم
 207. مناقصه انجام کلیه عملیات نسوزکاری مربوط به خط تولید کارخانه / اگهی مناقصه عمومی ,مناقصه انجام کلیه عملیات نسوزکاری مربوط به خط تولید کارخانه
 208. مزایده ترانسفورماتور / آگهی مزایده عمومی , مزایده ترانسفورماتور
 209. مزایده آپارتمان مساحت 94.17مترمربع / مزایده ,مزایده آپارتمان مساحت 94.17مترمربع
 210. مزایده کانکس ، کولر گازی / مزایده کانکس ، کولر گازی
 211. مزایده یک قطعه زمین مساحت یکصد و سه متر و سی و پنج دسیمتر / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت یکصد و سه متر و سی و پنج دسیمتر
 212. مزایده یک دستگاه فکس ، یک دستگاه پرینتر ، نه دستگاه کامپیوتر / مزایده ,مزایده یک دستگاه فکس ، یک دستگاه پرینتر ، نه دستگاه کامپیوتر
 213. مزایده واگذاری تعداد 9 پارکینگ عمومی تجدید / مزایده, مزایده واگذاری تعداد 9 پارکینگ عمومی تجدید
 214. مزایده فروش قطعات یدکی مازاد صنعتی / مزایده ، مزایده فروش قطعات یدکی مازاد صنعتی
 215. مزایده باقی مانده پلاک 53 فرعی از 7398 نوبت اول / مزایده ,مزایده باقی مانده پلاک 53 فرعی از 7398 نوبت اول
 216. مزایده آپارتمان مسکونی عرصه دویست متر / مزایده ,مزایده آپارتمان مسکونی عرصه دویست متر
 217. مزایده اخذ عوارض میدان تره بار و خروجی سیب زمینی / آگهی مزایده عمومی , مزایده اخذ عوارض میدان تره بار و خروجی سیب زمینی
 218. مزایده یکباب خانه مسکونی مساحت 151مترمربع / مزایده ,مزایده یکباب خانه مسکونی مساحت 151مترمربع
 219. تجدید فراخوان خرید لوازم انشعاب آب / آگهی تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی, تجدید فراخوان خرید لوازم انشعاب آب
 220. آگهی مناقصه عمومی سه عدد شیر ایمنی درون چاهی مدل IETC ... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ,آگهی مناقصه عمومی سه عدد شیر ایمنی درون چاهی مدل IETC ... - نوبت دوم
 221. فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید قطعات پمپ آبرسانی - نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید , فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید قطعات پمپ آبرسانی - نوبت دوم
 222. مناقصه خرید و نصب مرکز تلفن و MDF - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ,مناقصه خرید و نصب مرکز تلفن و MDF - نوبت دوم
 223. مناقصه پروژه احداث پارک محله - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه پروژه احداث پارک محله - نوبت دوم
 224. مناقصه عملیات اجرایی سه دستگاه پل بزرگ واقع در قطعه دوم محور رامهرمز - بهبهان - نوبت دوم / آگهی مناقصه، مناقصه عملیات اجرایی سه دستگاه پل بزرگ واقع در قطعه دوم محور رامهرمز - بهبهان - نوبت دوم
 225. مناقصه 20.000 تن کک متالورژی / آگهی مناقصه بین المللی عمومی, مناقصه 20.000 تن کک متالورژی
 226. مزایده کامیون نیسان دیزل دو کابین / آگهی مزایده اموال غیرمنقول، مزایده کامیون نیسان دیزل دو کابین
 227. نویسنده مطلب: نوری نوری

  نوری نوری

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...