اطلاعات گردآوری شده مناقصات و مزایدات تاریخ 96.4.20 در سایت

اطلاعات گردآوری شده مناقصات و مزایدات تاریخ 96.4.20 در سایت

 1. مناقصه هیه و حمل تجهیزات سلول خورشیدی / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه هیه و حمل تجهیزات سلول خورشیدی
 2. مزایده یک دستگاه هموژن / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه هموژن
 3. مزایده سهام / آگهی مزایده , مزایده سهام
 4. فراخوان تامین کیسه های سیمان / آگهی فراخوان , فراخوان تامین کیسه های سیمان
 5. مناقصه تکمیل ساختمان دانشگاه جامع علمی و کاربردی ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل ساختمان دانشگاه جامع علمی و کاربردی ...
 6. مناقصه تعداد 1000 تی شرت آستین دار و تی شرت / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تعداد 1000 تی شرت آستین دار و تی شرت
 7. مناقصه خرید چهارتراش چوب تبریزی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید چهارتراش چوب تبریزی
 8. استعلام ​​بلوک پکینگ / استعلام ​​بلوک پکینگ
 9. خلاصه مزایده فروش پروانه قطع پرورشی سری 2 طرح دارابکلا / خلاصه آگهی مزایده, خلاصه مزایده فروش پروانه قطع پرورشی سری 2 طرح دارابکلا
 10. مناقصه حمل حدود 20.000 تن گندم، برنج، قند و شکر، کلزا و سایر کالاهای تکلیفی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه حمل حدود 20.000 تن گندم، برنج، قند و شکر، کلزا و سایر کالاهای تکلیفی
 11. مناقصه خرید ریل نمره 18 و 24... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید ریل نمره 18 و 24...
 12. ارزیابی ساخت و نصب اسکلت فلزی / ارزیابی ساخت و نصب اسکلت فلزی
 13. مناقصه خدمات نگهداری تاسیسات برودتی و حرارتی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه خدمات نگهداری تاسیسات برودتی و حرارتی
 14. مناقصه کلیه مراحل تهیه طبخ و توزیع دانشجویی / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه کلیه مراحل تهیه طبخ و توزیع دانشجویی
 15. اصلاحیه فراخوان پروژه مشارکتی احداث مجموعه ورزشی سرپوشیده / اصلاحیه, فراخوان پروژه مشارکتی احداث مجموعه ورزشی سرپوشیده
 16. مزایده فروش 12 تن آهن آلات کار شده (مواد اولیه) / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش 12 تن آهن آلات کار شده (مواد اولیه)
 17. مزایده ششدانگ یکباب پلاک مساحت 345.80متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب پلاک مساحت 345.80متر
 18. مزایده ششدانگ یکباب کارخانه سنگ بری 7658.55متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب کارخانه سنگ بری 7658.55متر
 19. مزایده ملک کاربری کشاورزی اموال غیرمنقول نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک کاربری کشاورزی اموال غیرمنقول نوبت دوم
 20. اصلاحیه مناقصه لکه گیری آسفالت معابر / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه لکه گیری آسفالت معابر
 21. مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت ملارد .... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت ملارد ....
 22. مناقصه اجرای کلیه عملیات نقاشی / مناقصه اجرای کلیه عملیات نقاشی
 23. مزایده دستگاه توزین / آگهی فروش اموال منقول ,مزایده دستگاه توزین و ...
 24. مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 118.89متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 118.89متر
 25. مزایده دو دستگاه خودرو مزدا دو کابین مدل 1383... / آگهی مزایده، مزایده دو دستگاه خودرو مزدا دو کابین مدل 1383...
 26. مزایده ششدانگ زمین مساحت 6000مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 6000مترمربع
 27. ارزیابی کیفی خرید 24 مترمکعب جاذب نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی تولید کننده کالا , ارزیابی کیفی خرید 24 مترمکعب جاذب نوبت دوم
 28. مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی بخش 4 مشهد / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی بخش 4 مشهد
 29. مزایده فروش سواری وانت پیکان مدل 1386 / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش سواری وانت پیکان مدل 1386
 30. مزایده یک دستگاه خودرو / آگهی مزایده مال منقول ,مزایده یک دستگاه خودرو
 31. مزایده ششدانگ یکباب زمین مسکونی اعیان شصت مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب زمین مسکونی اعیان شصت مترمربع
 32. مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 116.6مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 116.6مترمربع
 33. مزایده یکباب منزل مسکونی عرصه 136مترمربع / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی عرصه 136مترمربع
 34. مزایده فروش قطعات ملکی 120-180-161.25متر / مزایده,مزایده فروش قطعات ملکی 120-180-161.25متر
 35. مزایده فروش اعیانی 9 قطعه از زمینهای تفکیکی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش اعیانی 9 قطعه از زمینهای تفکیکی نوبت دوم
 36. مزایده فروش ماشین آلات شهرداری 96.4.20 / مزایده, مزایده فروش ماشین آلات شهرداری نوبت اول 96.4.20
 37. مزایده یک دستگاه بولدزر کماتسو تولید 2003 مدل D155A-2 / مزایده , مزایده یک دستگاه بولدزر کماتسو تولید 2003 مدل D155A-2 نوبت اول
 38. مزایده فروش یکدستگاه دور کن نجاری / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه دور کن نجاری
 39. مزایده ملک مشاع مساحت 166.05متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مشاع مساحت 166.05متر نوبت دوم
 40. مزایده یک قطعه خانه باغ با سند عادی نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه خانه باغ با سند عادی نوبت اول
 41. مناقصه عملیات آسفالت و لکه گیری سطح شهر مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات آسفالت و لکه گیری سطح شهر مرحله دوم نوبت دوم
 42. مناقصه پیاده روسازی ضلع شمالی و جنوبی.... / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه پیاده روسازی ضلع شمالی و جنوبی....
 43. فراخوان نوسازی خطوط تله کابین توچال و توسعه پیست اسکی / فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار، فراخوان نوسازی خطوط تله کابین توچال و توسعه پیست اسکی
 44. مناقصه تامین تجهیزات و اجرای سیستم سرمایشی و .... / مناقصه ، مناقصه تامین تجهیزات و اجرای سیستم سرمایشی و ....
 45. حراج دستگاه های رادیولوژی اسقاطی / مزایده ، حراج دستگاه های رادیولوژی اسقاطی
 46. مناقصه پخش دستی و تراکم آسفالت ... / آگهی مناقصه، مناقصه پخش دستی و تراکم آسفالت ...
 47. مناقصه FILTER WITH AUTO BACK WASH.... / مناقصه FILTER WITH AUTO BACK WASH....
 48. مناقصه خرید سیم آلومینیوم / مناقصه , مناقصه خرید سیم آلومینیوم
 49. مناقصه خرید کود و سم / مناقصه خرید کود و سم
 50. مزایده ملک مساحت عرصه 245.3مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 245.3مترمربع
 51. مزایده پلاک ثبتی به شماره نه فرعی 161 متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به شماره نه فرعی 161 متر
 52. مناقصه ادامه تکمیل مصلی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه ادامه تکمیل مصلی نوبت دوم
 53. مناقصه گازرسانی به روستاهای شهر فیروزه نوبت دوم / آگهی مناقصه ارزیابی کیفی, مناقصه گازرسانی به روستاهای شهر فیروزه نوبت دوم
 54. مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 141.30مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 141.30مترمربع
 55. مزایده 20 سهم مشاع ابی و 380 سهم مشاع دیمی / مزایده,مزایده 20 سهم مشاع ابی و 380 سهم مشاع دیمی
 56. مناقصه راهبری خودروهای استیجاری آبادان / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه راهبری خودروهای استیجاری آبادان
 57. مناقصه خرید دستگاه تصفیه آب RO / آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی , مناقصه خرید دستگاه تصفیه آب RO
 58. مناقصه نظارت بر عملیات تخلیه، بارگیری و کیسه گیری و ثبت اطلاعات- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نظارت بر عملیات تخلیه، بارگیری و کیسه گیری و ثبت اطلاعات- نوبت دوم
 59. فراخوان واحدی برای طراحی تراشه مبتنی بر رایانش ابری .... / فراخوان واحدی برای طراحی تراشه مبتنی بر رایانش ابری ....
 60. مناقصه قطعات یدکی مربوط به شیر توپی FLOW CONTROL - نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه قطعات یدکی مربوط به شیر توپی FLOW CONTROL - نوبت دوم
 61. مزایده ششدانگ زمین مساحت 121.80متر نوبت دوم / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 121.80متر نوبت دوم
 62. مناقصه تهیه و حمل و نصب دیوار بتنی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه تهیه و حمل و نصب دیوار بتنی
 63. مناقصه 10.000 mt rerro silico manganese نوبت دوم / مناقصه 10.000 mt rerro silico manganese نوبت دوم
 64. مناقصه اجرای عملیات رنگ آمیزی منازل و اماکن ناحیه غربی.... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات رنگ آمیزی منازل و اماکن ناحیه غربی.... نوبت دوم
 65. آگهی مناقصه شهرداری دوگنبدان احداث کانال بیمارستان نرگس- نوبت دوم / آگهی مناقصه شهرداری دوگنبدان,آگهی مناقصه شهرداری دوگنبدان احداث کانال بیمارستان نرگس- نوبت دوم
 66. مناقصه پیاده روسازی 108 دستگاه - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه پیاده روسازی 108 دستگاه - نوبت دوم
 67. مناقصه پیاده روسازی بلوار بعثت- نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه پیاده روسازی بلوار بعثت- نوبت دوم
 68. مناقصه اجرای خط تغذیه نوبت دوم / فراخوان آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای خط تغذیه نوبت دوم
 69. فراخوان خرید و تامین (بارگیری، حمل، باراندازی و چیدمان) لوله های پلی اتیلن / فراخوان برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان خرید و تامین (بارگیری، حمل، باراندازی و چیدمان) لوله های پلی اتیلن
 70. مزایده پژو 206 SD / مزایده، مزایده پژو 206 SD
 71. مناقصه اجرای عملیات حدود 23 کیلومتر گسترش شبکه گذاری فولادی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات حدود 23 کیلومتر گسترش شبکه گذاری فولادی - نوبت دوم
 72. مناقصه عمومی قطعات یدکی مربوط به شیر توپی ITAG ... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه عمومی قطعات یدکی مربوط به شیر توپی ITAG ... - نوبت دوم
 73. مناقصه اجرای عملیات مقاوم سازی، بهسازی و جمع آوری آبهای سطحی و ... - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات مقاوم سازی، بهسازی و جمع آوری آبهای سطحی و ... - نوبت دوم
 74. مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 159.98متر / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 159.98متر
 75. مزایده پلاک ثبتی قطعه 573 فرعی بخش یازده تهران / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی قطعه 573 فرعی بخش یازده تهران
 76. مزایده سنگ نمای ساختمان به مقدار 450 متر مربع / آگهی مزایده، مزایده سنگ نمای ساختمان به مقدار 450 متر مربع
 77. مناقصه انجام بخشی عملیات خاکی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام بخشی عملیات خاکی
 78. مزایده فروش لیفان 820 و... تجدید / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش لیفان 820 و... تجدید
 79. مزایده 2 دستگاه شاسی کامیون / آگهی مزایده ,مزایده 2 دستگاه شاسی کامیون
 80. فراخوان مناقصه اجرای پوشش کف بند بتنی - تجدید نوبت دوم / تجدید فراخوان جهت برگزاری مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه اجرای پوشش کف بند بتنی- تجدید نوبت دوم
 81. مناقصه عملیات اختلاط و بارگیری مصالح خاک و سیمان / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اختلاط و بارگیری مصالح خاک و سیمان
 82. فراخوان انجام مطالعات تامین آب اضطراری نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان انجام مطالعات تامین آب اضطراری نوبت دوم
 83. فراخوان خدمات نگهبانی و نگهداری از چاهها و مخازن و تاسیسات نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی , فراخوان خدمات نگهبانی و نگهداری از چاهها و مخازن و تاسیسات نوبت دوم
 84. فراخوان تامین مالی، احداث و بهره برداری و مالکیت نیروگاه برق آبی... تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید فراخوان عمومی , فراخوان تامین مالی، احداث و بهره برداری و مالکیت نیروگاه برق آبی... تجدید نوبت دوم
 85. آگهی مناقصه بررسی وضعیت پوشش خطوط لوله انتقال گاز / آگهی مناقصه،آگهی مناقصه بررسی وضعیت پوشش خطوط لوله انتقال گاز
 86. تجدید مناقصه حفاظت فیزیکی شعبه اراک نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه حفاظت فیزیکی شعبه اراک نوبت دوم
 87. تجدید مناقصه حفاظت فیزیکی شعبه مرند نوبت دوم / آگهی تجدید اول مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه حفاظت فیزیکی شعبه مرند نوبت دوم
 88. تجدید اول مناقصه حفاظت فیزیکی شعبه اهواز و حمیدیه- نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه حفاظت فیزیکی شعبه اهواز و حمیدیه - نوبت دوم
 89. تجدید مناقصه حفاظت فیزیکی شعبه شیراز - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه حفاظت فیزیکی شعبه شیراز - نوبت دوم
 90. مزایده اجاره ساختمان مدرسه / آگهی مزایده عمومی ,مزایده اجاره ساختمان مدرسه
 91. تجدید مناقصه خدمات عمومی شعبه اهواز - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه خدمات عمومی شعبه اهواز - نوبت دوم
 92. تجدید مناقصه خدمات عمومی شعبه مرند- نوبت دوم / آگهی تجدید اول مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه خدمات عمومی شعبه مرند- نوبت دوم
 93. مناقصه درزگیری پلیمری - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه درزگیری پلیمری - نوبت دوم
 94. تجدید مزایده واگذاری تابلوها و پل ها - 96.4.20 / آگهی تجدید مزایده عمومی, تجدید مزایده واگذاری تابلوها و پل ها - 96.4.20
 95. مناقصه احداث دو طبقه ساختمان بتنی در محوطه ساختمان / مناقصه احداث دو طبقه ساختمان بتنی در محوطه ساختمان
 96. تجدید مناقصه خدمات قرائت و توزیع قبوض و اخطاریه مشترکین / تجدید مناقصه , مناقصه خدمات قرائت و توزیع قبوض و اخطاریه مشترکین
 97. مزایده دو قطعه زمین روستای نوده ملک / مزایده ,مزایده دو قطعه زمین روستای نوده ملک
 98. مزایده سواری فولکس / مزایده سواری فولکس
 99. مزایده ششدانگ آپارتمان 131.33مترمربع / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان 131.33مترمربع
 100. مزایده تعدادی از لوازم پزشکی و غیر پزشکی / آگهی مزایده ,مزایده تعدادی از لوازم پزشکی و غیر پزشکی
 101. مزایده واگذاری به اجاره مجموعه ورزشی پارک ملت / مزایده عمومی, مزایده واگذاری به اجاره مجموعه ورزشی پارک ملت
 102. مناقصه خرید قطعات یدکی خودروهای آتش نشانی / آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان ,مناقصه خرید قطعات یدکی خودروهای آتش نشانی
 103. مناقصه قطعات یدکی مربوط به شیر توپی FRIULCO / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه قطعات یدکی مربوط به شیر توپی FRIULCO
 104. مزایده واگذاری فضای موجود جهت نصب وسایل و تجهیزات بازی کودکان / آگهی مزایده ,مزایده واگذاری فضای موجود جهت نصب وسایل و تجهیزات بازی کودکان
 105. مزایده ساختمان کافی شاپ / آگهی مزایده ,مزایده ساختمان کافی شاپ
 106. مناقصه تعمیرات جداول معابر نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه تعمیرات جداول معابر نوبت دوم
 107. مناقصه خرید یک دستگاه کاغذ خرد کن / مناقصه , مناقصه خرید یک دستگاه کاغذ خرد کن
 108. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت نود و سه مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت نود و سه مترمربع
 109. مناقصه عملیات اجرای شبکه فاضلاب شهر های بن ، هفشجان و گندمان / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه عملیات اجرای شبکه فاضلاب شهر های بن ، هفشجان و گندمان
 110. مزایده یک دستگاه اتوبوس بیابانی / مزایده یک دستگاه اتوبوس بیابانی
 111. مناقصه اجرای عملیات نظافت محوطه - مرحله دوم / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات نظافت محوطه - مرحله دوم
 112. مزایده امور مربوط به دفن و پردازش مرکز دفن زیست اختر...نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی ,مزایده امور مربوط به دفن و پردازش مرکز دفن زیست اختر...نوبت دوم
 113. مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 526.4متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 526.4متر
 114. استعلام جک پنوماتیک / استعلام ، جک پنوماتیک
 115. استعلام کابل نوری با ذره بین و... / استعلام ، کابل نوری با ذره بین و
 116. مناقصه اصلاح سیستم زمین و ترمیم فونداسیون دکل های / مناقصه , مناقصه اصلاح سیستم زمین و ترمیم فونداسیون دکل های
 117. مزایده فروش 12 قطعه پلاک زمین کاربری کارگاهی نوبت دوم 96.4.20 / مزایده,مزایده فروش 12 قطعه پلاک زمین کاربری کارگاهی نوبت دوم 96.4.20
 118. مزایده یک قطعه زمین مساحت 250مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 250مترمربع نوبت دوم
 119. مزایده زمین محصور مساحت 6109.21مترمربع / مزایده,مزایده زمین محصور مساحت 6109.21مترمربع
 120. مزایده شاخه فولاد / آگهی مزایده ,مزایده شاخه فولاد
 121. مزایده ملک مشاع مساحت عرصه صد و یک متر / مزایده,مزایده ملک مشاع مساحت عرصه صد و یک متر
 122. مزایده پلاک ثبتی بخش سه سبزوار نوبت سوم / مزایده, مزایده پلاک ثبتی بخش سه سبزوار نوبت سوم
 123. استعلام چهار کاره HP 426 FDN - 96.4.20 / استعلام , استعلام چهار کاره HP 426 FDN - 96.4.20
 124. مزایده ملک مساحت عرصه 670مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 670مترمربع نوبت اول
 125. استعلام اسکنر چک panini xvision / استعلام , استعلام اسکنر چک panini xvision
 126. مزایده اجاره پارکینگ داخل بیمارستان / آگهی مزایده ,مزایده اجاره پارکینگ داخل بیمارستان
 127. مزایده یک قطعه زمین ششدانگ مساحت 176.320متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین ششدانگ مساحت 176.320متر
 128. استعلام تابلو اسامی خیابان به همراه رنگ امیزی و شبرنگ / استعلام , استعلام تابلو اسامی خیابان به همراه رنگ امیزی و شبرنگ
 129. استعلام اتوکلاو 25 لیتری / استعلام, استعلام اتوکلاو 25 لیتری
 130. مزایده حیاط خانه معلم سابق واقع در قروه خیابان دکتر چمران - نوبت دوم / مزایده حیاط خانه معلم سابق واقع در قروه خیابان دکتر چمران - نوبت دوم
 131. استعلام لایسنس یک سال SVS / استعلام, استعلام لایسنس یک سال SVS
 132. مناقصه اجاره سه دستگاه تانکر تخلیه آب / مناقصه عمومی , مناقصه اجاره سه دستگاه تانکر تخلیه آب
 133. استعلام تعمیر و نگهداری تجهیزات ارتباطی / استعلام, استعلام تعمیر و نگهداری تجهیزات ارتباطی
 134. استعلام تعمیر و نگهداری تجهیزات علائم الکتریکی / استعلام, استعلام تعمیر و نگهداری تجهیزات علائم الکتریکی
 135. مناقصه طبخ و توزیع غذای رستوران دانشجویی دانشکده نفت اهواز / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه طبخ و توزیع غذای رستوران دانشجویی دانشکده نفت اهواز
 136. مناقصه واگذاری خدمات امور بیمه ای پرسنل (بیمه تکمیلی) مرحله دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری خدمات امور بیمه ای پرسنل (بیمه تکمیلی) مرحله دوم
 137. مناقصه خرید یک دستگاه گاز کروماتوگرافی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید یک دستگاه گاز کروماتوگرافی نوبت دوم
 138. استعلام خرید 4 دستگاه رایانه کامل / استعلام خرید 4 دستگاه رایانه کامل
 139. مزایده یک درب باغ به متراژ 1400مترمربع / مزایده ,مزایده یک درب باغ به متراژ 1400مترمربع
 140. مزایده اجاره مکان کپی / آگهی مزایده عمومی ,مزایده اجاره مکان کپی
 141. مزایده دو قطعه ملک 308 و 288متر / مزایده ,مزایده دو قطعه ملک 308 و 288متر
 142. مزایده یک دستگاه اتومبیل پژو 206 تیپ دو / مزایده یک دستگاه اتومبیل پژو 206 تیپ دو
 143. مناقصه اجرای حفره خالی شهرستان لنگرود نوبت دوم / فراخوان آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای حفره خالی شهرستان لنگرود نوبت دوم
 144. استعلام انجام جابجایی پست سیار فیوزی 20/63 کیلوولت / استعلام انجام جابجایی پست سیار فیوزی 20/63 کیلوولت
 145. مناقصه انتخاب مشاور جهت نظارت بر پروژه ساختمان سنجابی / آگهی ارزیابی کیفی مشاوران, مناقصه انتخاب مشاور جهت نظارت بر پروژه ساختمان سنجابی
 146. حراج اقلام و تجهیزات مخابراتی خارج از رده و اسقاط / آگهی حراج عمومی, حراج اقلام و تجهیزات مخابراتی خارج از رده و اسقاط
 147. تجدید مزایده ششدانگ عرصه ملک و انواع الکتروپمپ / آگهی تجدید مزایده ,تجدید مزایده ششدانگ عرصه ملک و انواع الکتروپمپ
 148. استعلام هیدرو کلریناتور محلول ساز، تمام اتوماسیون ، بدون نیاز به برق و کارگر / استعلام , استعلام هیدرو کلریناتور محلول ساز، تمام اتوماسیون ، بدون نیاز به برق و کارگر
 149. استعلام کلریناتور گازی / استعلام , استعلام کلریناتور گازی
 150. استعلام کلریناتور محلولی 20 بار با همزن برقی شاسی ... / استعلام , استعلام کلریناتور محلولی 20 بار با همزن برقی شاسی ...
 151. مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 216.22متر / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 216.22متر
 152. استعلام دستگاه بازرسی کنترل نفردستی مارک GARRETT مدل V ... / استعلام , استعلام دستگاه بازرسی کنترل نفردستی مارک GARRETT مدل V ...
 153. استعلام کاتریج HP 2035 .. / استعلام, استعلام کاتریج HP 2035 ..
 154. تجدید مزایده فروش ماشین آلات تولید میلگرد آهن و ... / آگهی تجدید مزایده, تجدید مزایده فروش ماشین آلات تولید میلگرد آهن و ...
 155. استعلام WAK-CHEMIE کمپانی DMSO-DEX40 ML8 / استعلام, استعلام WAK-CHEMIE کمپانی DMSO-DEX40 ML8
 156. استعلام موس و کیبورد / استعلام ,استعلام موس و کیبورد
 157. مزایده حلال های مازاد بر نیاز / آگهی مزایده ,مزایده حلال های مازاد بر نیاز
 158. مزایده واگذاری کارخانه سبلان پارچه به صورت اجاره یا بهره برداری / مزایده, مزایده واگذاری کارخانه سبلان پارچه به صورت اجاره یا بهره برداری
 159. استعلام رابط تزریق DMSO / استعلام, استعلام رابط تزریق DMSO
 160. استعلام SEPAX از کمپانی Over wrap / استعلام, استعلام SEPAX از کمپانی Over wrap
 161. استعلام taq / استعلام ,استعلام taq
 162. استعلام ladder / استعلام ,استعلام ladder
 163. استعلام greenview / استعلام ,استعلام greenview
 164. استعلام dntp / استعلام dntp
 165. استعلام ethanol / استعلام ,استعلام ethanol
 166. مناقصه عملیات خدمات بهره برداری و نگهداری تاسیسات تامین و توزیع آب و شبکه.... / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات خدمات بهره برداری و نگهداری تاسیسات تامین و توزیع آب و شبکه....
 167. استعلام سنسور کیفیت آب / استعلام سنسور کیفیت آب
 168. استعلام مانیتور LED WIDE 20 / استعلام, استعلام مانیتور LED WIDE 20
 169. استعلام تعمیرات ساختمانی پست های انتقال استان ایلام / استعلام ,استعلام تعمیرات ساختمانی پست های انتقال استان ایلام
 170. استعلام سایر فعالیت های مخابراتی / استعلام ,استعلام سایر فعالیت های مخابراتی
 171. استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام ,استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان
 172. استعلام پرینتر 4 کاره / استعلام ,استعلام پرینتر 4 کاره
 173. فراخوان مناقصه انجام امور خدماتی خود اعم از تنظیفات..... نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه انجام امور خدماتی خود اعم از تنظیفات..... نوبت دوم
 174. استعلام رنگ آمیزی روغن یا مولتی کالر / استعلام ,استعلام رنگ آمیزی روغن یا مولتی کالر
 175. استعلام بازسازی و طراحی نمازخانه / استعلام ,استعلام بازسازی و طراحی نمازخانه
 176. استعلام رم ریدر USB Dongle / استعلام رم ریدر USB Dongle
 177. مناقصه خرید اقلام یدکی سنسورهای گاز سیستم جامع G&F پالایشگاه / آگهی مناقصه , مناقصه خرید اقلام یدکی سنسورهای گاز سیستم جامع G&F پالایشگاه
 178. استعلام خدمات و نگهداری شهرک صنعتی خمین و ناحیه صنعتی سعیدی / استعلام, استعلام خدمات و نگهداری شهرک صنعتی خمین و ناحیه صنعتی سعیدی
 179. مزایده آپارتمان به مساحت 60.25مترمربع / مزایده ,مزایده آپارتمان به مساحت 60.25مترمربع
 180. استعلام تلویزیون ال ای دی 43 اینچ اسنوا / استعلام , استعلام تلویزیون ال ای دی 43 اینچ اسنوا
 181. استعلام چاپگر لیزری سه کاره CANON MF11 ... / استعلام چاپگر لیزری سه کاره CANON MF11 ...
 182. استعلام تعمیر اسپکتروفتومتر ce2501مدل cecil و سرویس کامل لامپها / استعلام ,استعلام تعمیر اسپکتروفتومتر ce2501مدل cecil و سرویس کامل لامپها
 183. استعلام تعمیر میکرواینجکشن مدل nikon TLU / استعلام, استعلام تعمیر میکرواینجکشن مدل nikon TLU
 184. استعلام تعمیر هود شیمیایی / استعلام, استعلام تعمیر هود شیمیایی
 185. استعلام تعمیر و تعویض کاتریج دستگاه آب مقطرگیری ELGA / استعلام, استعلام تعمیر و تعویض کاتریج دستگاه آب مقطرگیری ELGA
 186. مزایده فروش یکسری اموال منقول به تعداد 260 عدد رینگ موتور پژو 405 ژاپن / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکسری اموال منقول به تعداد 260 عدد رینگ موتور پژو 405 ژاپن
 187. استعلام تعمیر دستگاه fplc-bio rad / استعلام, استعلام تعمیر دستگاه fplc-bio rad
 188. استعلام تعمیر دستگاه hplc مدل farmacia / استعلام, استعلام تعمیر دستگاه hplc مدل farmacia
 189. استعلام تعمیر تانک وسترن بلاتbiorD مدل MINI TRANS-blot / استعلام, استعلام تعمیر تانک وسترن بلاتbiorD مدل MINI TRANS-blot
 190. استعلام تعمیر انکوباتور 3364FORMA SCIETIFIC / استعلام, استعلام تعمیر انکوباتور 3364FORMA SCIETIFIC
 191. استعلام تعمیر اسپکتروفتومتر BIO TEK / استعلام, استعلام تعمیر اسپکتروفتومتر BIO TEK
 192. مزایده زمین مساحت 2397 متر نوبت دوم / مزایده ,مزایده زمین مساحت 2397 متر نوبت دوم
 193. استعلام پرینتر HP 227DW / استعلام, استعلام پرینتر HP 227DW
 194. استعلام MEASUREMENT CENTER / استعلام, استعلام MEASUREMENT CENTER
 195. مزایده سه دانگ مشاع پلاک 5073 مساحت 9متر / مزایده ,مزایده سه دانگ مشاع پلاک 5073 مساحت 9متر
 196. استعلام هیدرو کلریناتور پکیج دار / استعلام, ستعلام هیدرو کلریناتور پکیج دار
 197. استعلام دیگ فولادی و ... / استعلام, استعلام دیگ فولادی و ...
 198. استعلام بوستر و پمپ / استعلام, استعلام بوستر و پمپ
 199. حراج 175 قلم اموال منقول خود شامل لوازم اداری و خانگی نوبت دوم / حراج، حراج 175 قلم اموال منقول خود شامل لوازم اداری و خانگی نوبت دوم
 200. مناقصه تامین خودروهای استیجاری مناطق 8،6،5،4،3،2 گازرسانی تهران / مناقصه ، مناقصه تامین خودروهای استیجاری مناطق 8،6،5،4،3،2 گازرسانی تهران
 201. استعلام بطری درپیچ دار چهارگوش / استعلام ، بطری درپیچ دار چهارگوش یکبار مصرف
 202. استعلام کیت لنفوپروولیفریشن اسبی / استعلام, استعلام کیت لنفوپروولیفریشن اسبی
 203. استعلام فن اگزاست / استعلام, استعلام فن اگزاست
 204. مناقصه احداث راهدارخانه / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه احداث راهدارخانه
 205. مزایده قطعات یدکی کامیونت / آگهی مزایده ,مزایده قطعات یدکی کامیونت
 206. مزایده فروش تعداد هشت رقبه از املاک مازاد نوبت دوم / مزایده ,مزایده فروش تعداد هشت رقبه از املاک مازاد نوبت دوم
 207. مناقصه عملیات تراشکاری CNC 19000 / آگهی مناقصه ,مناقصه عملیات تراشکاری CNC 19000
 208. مناقصه عملیات برشکاری، فورج، پرس رینگ مسی / آگهی مناقصه,مناقصه عملیات برشکاری، فورج، پرس رینگ مسی
 209. مزایده حدود 500 هزار جلد انواع دفتر تحریر / آگهی مزایده ,مزایده حدود 500 هزار جلد انواع دفتر تحریر
 210. آگهی عمومی ارزیابی کیفی تهیه ، طبخ و توزیع غذا : جهت بیمارستان و ... نوبت دوم / آگهی عمومی ارزیابی کیفی , آگهی عمومی ارزیابی کیفی تهیه ، طبخ و توزیع غذا : جهت بیمارستان و ... نوبت دوم
 211. نویسنده مطلب: نوری نوری

  نوری نوری

پاسخ دهید

1 نظر

Yolanda  ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ - ۱۷:۴۴:۳۰

Hi! I just want to give you a big thumbs up for the excellent info you have got right here on this post. I'll be coming back to your web site for more soon.