اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.4.15 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.4.15 در سایت

 1. مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی / مناقصه , مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی ...نوبت اول
 2. فراخوان انجام خدمات مهندسی ( نظارت کارگاهی و عالیه سردهنه سازی ، اصلاح و بازسازی ... / فراخوان , فراخوان انجام خدمات مهندسی ( نظارت کارگاهی و عالیه سردهنه سازی ، اصلاح و بازسازی ... نوبت اول
 3. مزایده فروش اموال و دستگاههای موجود / آگهی مزایده , مزایده فروش اموال و دستگاههای موجود
 4. مناقصه تامین نیروی انسانی درمانگاه فرهنگیان نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیروی انسانی درمانگاه فرهنگیان نوبت دوم
 5. مناقصه اجرای عملیات عمرانی سطح شهر / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات عمرانی سطح شهر
 6. مناقصه واگذاری عملیات اجرایی جمع آوری و انتقال پسماندهای بی خطر سازی / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی واگذاری عملیات اجرایی جمع آوری و انتقال پسماندهای بی خطر سازی
 7. مناقصه اجرای عملیات جدولگذاری و بلوک فرش پیاده روهای نوبت دوم / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات جدولگذاری و بلوک فرش پیاده روهای نوبت دوم
 8. مناقصه اجرای عملیات خاکبرداری، مخلوط ریزی (زیرسازی و راهسازی) معابر نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات خاکبرداری، مخلوط ریزی (زیرسازی و راهسازی) معابر نوبت دوم
 9. مناقصه واگذاری حجمی زمانی اداره امور جایگاه شرکتی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری حجمی زمانی اداره امور جایگاه شرکتی نوبت دوم
 10. مزایده واگذاری استیجاری محل مرکز خرید بهارستان / آگهی مزایده , مزایده واگذاری استیجاری محل مرکز خرید بهارستان
 11. مناقصه پل عابر پیاده .... / آگهی مناقصه , مناقصه پل عابر پیاده ....
 12. مزایده ملک مساحت عرصه 250مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 250مترمربع نوبت دوم
 13. مناقصه پمپ روغن توربین - نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید ,مناقصه پمپ روغن توربین - نوبت دوم
 14. مزایده خط رول فرمینگ شامل ماشین رول فرمینگ..... / مزایده, مزایده خط رول فرمینگ شامل ماشین رول فرمینگ....
 15. مناقصه اجرای زیرسازی و جدول گذاری معابر / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای زیرسازی و جدول گذاری معابر
 16. مناقصه انجام عملیات نگهداری فضاهای سبز / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه انجام عملیات نگهداری فضاهای سبز
 17. مزایده بزرگ املاک / مزایده,مزایده بزرگ املاک
 18. مناقصه واگذاری حجم کار خدمات عمومی ... / مناقصه واگذاری حجم کار خدمات عمومی ...
 19. مناقصه انجام کلیه امور مربوط به حفاظت و نظافت 96.4.15 / آگهی مناقصه ,مناقصه انجام کلیه امور مربوط به حفاظت و نظافت 96.4.15
 20. مزایده واگذاری استیجاری پنج دستگاه ماشین الات- نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده واگذاری استیجاری پنج دستگاه ماشین الات
 21. مناقصه خدمات نقلیه ای درون و برون شهری ستاد / مناقصه خدمات نقلیه ای درون و برون شهری ستاد
 22. مزایده اجاره محل ساختمان پشت آشپزخانه / مزایده اجاره محل ساختمان پشت آشپزخانه
 23. مزایده حضوری یک دستگاه خودرو 405 / مزایده، مزایده حضوری یک دستگاه خودرو 405
 24. مناقصه اجرای تصفیه خانه فاضلاب / آگهی مناقصه فراخوان عمومی ,مناقصه اجرای تصفیه خانه فاضلاب
 25. مناقصه دو دستگاه چیلر / آگهی فراخوان مناقصه ,مناقصه دو دستگاه چیلر
 26. مناقصه انتخاب مدیر طرح ساخت سالن ورزشی / فراخوان مناقصه عمومی ,مناقصه انتخاب مدیر طرح ساخت سالن ورزشی
 27. مزایده دو دانگ و 407.8 هزارم یک دانگ مشاع از ملک / مزایده,مزایده دو دانگ و 407.8 هزارم یک دانگ مشاع از ملک
 28. فراخوان مناقصه انجام خدمات تعمیر و نگهداری و رفع حوادث / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ,فراخوان مناقصه انجام خدمات تعمیر و نگهداری و رفع حوادث
 29. مزایده یک قطعه زمین زراعی آبی 15000متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی آبی 15000متر
 30. مزایده ماترک شامل زمین و تراکتورو.. / مزایده,مزایده ماترک شامل زمین و تراکتورو..
 31. مزایده ساختمان مسکونی مساحت 273.66متر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت 273.66متر
 32. مناقصه انتخاب بیمه گر جهت بیمه نامه جامع ماشین آلات / مناقصه عمومی, مناقصه انتخاب بیمه گر جهت بیمه نامه جامع ماشین آلات
 33. مزایده یکباب مغازه مساحت 11.07مترمربع / مزایده,مزایده یکباب مغازه مساحت 11.07مترمربع
 34. مزایده سنگ / مزایده, مزایده سنگ
 35. مزایده تعداد یک دستگاه بیلبورد تبلیغاتی شهری دو وجهی / مزایده ،مزایده تعداد یک دستگاه بیلبورد تبلیغاتی شهری دو وجهی نوبت اول
 36. مناقصه بهسازی و تعریض پلهای جاده چالوس / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بهسازی و تعریض پلهای جاده چالوس
 37. مزایده دستگاه تانکر حمل سوخت / آگهی مزایده,مزایده دستگاه تانکر حمل سوخت
 38. مزایده یک دستگاه تریلی کشنده دانگ فنگ / مزایده,مزایده یک دستگاه تریلی کشنده دانگ فنگ
 39. فراخوان مناقصه احداث برج هنر اسلامی ... / آگهی فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه احداث برج هنر اسلامی ...
 40. مناقصه اجرای طرح هادی روستایی / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه اجرای طرح هادی روستایی
 41. مزایده منزل مسکونی مساحت 198.32متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 198.32متر
 42. مناقصه نسبت به خرید و نصب کف پوش گرانولی ... / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه نسبت به خرید و نصب کف پوش گرانولی ...
 43. مزایده اپارتمان مساحت هفتاد و هشت متر / مزایده,مزایده اپارتمان مساحت هفتاد و هشت متر
 44. مزایده یکدستگاه اتومبیل پیکان وانت / مزایده یکدستگاه اتومبیل پیکان وانت
 45. اصلاحیه فراخوان مناقصه اجرای فاز اول و دوم خط انتقال پساب تصفیه خانه شهرضا / اصلاحیه مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه اجرای فاز اول و دوم خط انتقال پساب تصفیه خانه شهرضا
 46. مزایده ششدانگ خانه مسکونی بخش 20 اردبیل / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی بخش 20 اردبیل
 47. مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 76.90متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 76.90متر
 48. مزایده دو دانگ ملک مسکونی عرصه 242.60متر / مزایده,مزایده دو دانگ ملک مسکونی عرصه 242.60متر
 49. مزایده سند مالکیت ششدانگ یک واحد سنگبری / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ یک واحد سنگبری
 50. تجدید مناقصه ترمیم ونگهداری فضای سبز اداره کل راه آهن / تجدید مناقصه ترمیم ونگهداری فضای سبز اداره کل راه آهن
 51. مزایده میز - فکس / آگهی مزایده ,مزایده میز - فکس
 52. مزایده ششدانگ مشاعی یک ملک زمین خالصه 17783متر / مزایده,مزایده ششدانگ مشاعی یک ملک زمین خالصه 17783متر
 53. مزایده یک دستگاه خودرو / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده یک دستگاه خودرو
 54. مزایده مقدار تقریبی 383 فوت چرم / مزایده,مزایده مقدار تقریبی 383 فوت چرم
 55. مزایده ملک یک قطعه زمین بیاض مساحت 2279.72متر / مزایده,مزایده ملک یک قطعه زمین بیاض مساحت 2279.72متر
 56. مزایده گونی برنج ایرانی- صندلی فلزی... نوبت دوم / مزایده , مزایده گونی برنج ایرانی- صندلی فلزی... نوبت دوم
 57. مزایده ملک مساحت عرصه 203.07متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 203.07متر نوبت اول
 58. مزایده یک دستگاه خودرو پرشیا / مزایده یک دستگاه خودرو پرشیا
 59. مزایده ملک مساحت عرصه صد و سی متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه صد و سی متر نوبت اول
 60. مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه مساحت 280متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه مساحت 280متر
 61. مزایده ششدانگ یکباب خانه و انباری و محوطه 122.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه و انباری و محوطه 122.5متر
 62. مزایده بهره برداری از سازه های تبلیغات موجود در مجموعه برج میلاد تهران / آگهی مزایده، مزایده بهره برداری از سازه های تبلیغات موجود در مجموعه برج میلاد تهران
 63. مزایده ششدانگ ملک مشاع مشتمل بر عرصه و اعیان 311متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مشاع مشتمل بر عرصه و اعیان 311متر
 64. مزایده یکباب ساختمان 120.98متر / مزایده,مزایده یکباب ساختمان 120.98متر
 65. مزایده2500 عدد لامپ کم مصرف / مزایده2500 عدد لامپ کم مصرف
 66. مزایده یک قطعه زمین بخش هشت حوزه ثبتی رامیان مرحله دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بخش هشت حوزه ثبتی رامیان مرحله دوم
 67. مزایده خودرو پراید / آگهی مزایده ,مزایده خودرو پراید
 68. مزایده 4 دانگ مشاع از ششدانگ پلاک 30404 نوبت اول / مزایده,مزایده 4 دانگ مشاع از ششدانگ پلاک 30404 نوبت اول
 69. مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی اعیان 160متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی اعیان 160متر
 70. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 438.90متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 438.90متر
 71. مزایده دو خط سیم کارت تلفن همراه / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده دو خط سیم کارت تلفن همراه
 72. مزایده یک دستگاه لیفتراک / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده یک دستگاه لیفتراک
 73. مزایده منزل مسکونی ویلایی عرصه 702متر نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی ویلایی عرصه 702متر نوبت دوم
 74. مزایده یک قطعه زمین مساحت 900متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 900متر
 75. مزایده دو دانگ از ششدانگ ساختمان سه واحدی 120متر / مزایده,مزایده دو دانگ از ششدانگ ساختمان سه واحدی 120متر
 76. مزایده یک قطعه زمین نسقی 200متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین نسقی 200متر
 77. مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 72.62متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 72.62متر
 78. مزایده 4 قطعه ملک / مزایده,مزایده 4 قطعه ملک
 79. مزایده ششدانگ زمین مساحت 1355متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 1355متر نوبت اول
 80. مزایده آپارتمان به مساحت 175.41متر / مزایده,مزایده آپارتمان به مساحت 175.41متر
 81. مزایده یک قطعه زمین مساحت صد و بیست متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت صد و بیست متر
 82. مزایده یک دستگاه خودور سواری / آگهی مزایده و فروش اموال منقول ,مزایده یک دستگاه خودور سواری
 83. مزایده ملک مشاعی ششدانگ یکباب خانه مساحت 91.4متر / مزایده,مزایده ملک مشاعی ششدانگ یکباب خانه مساحت 91.4متر
 84. مناقصه خرید سکسیونر با قابلیت موتوردار شدن- نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه خرید سکسیونر با قابلیت موتوردار شدن- نوبت دوم
 85. مزایده ملک مسکونی مساحت 71.81متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مسکونی مساحت 71.81متر نوبت اول
 86. مزایده ملک مساحت عرصه 141مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 141مترمربع
 87. مزایده یخچال فریزر / اگهی مزایده اموال منقول ,مزایده یخچال فریزر
 88. مزایده ساختمان مسکونی مساحت عرصه 331.20متر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت عرصه 331.20متر
 89. مناقصه خرید کنتورهای گازی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه خرید کنتورهای گازی نوبت دوم
 90. مزایده یکباب منزل ششدانگ پلاک 138 فرعی / مزایده,مزایده یکباب منزل ششدانگ پلاک 138 فرعی
 91. مزایده پلاک ثبتی قطعه 45 تفکیکی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی قطعه 45 تفکیکی
 92. مزایده ششدانگ زمین مساحت یکصد وهشتاد و دو متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت یکصد وهشتاد و دو متر
 93. مزایده آپارتمان مساحت 136.20متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 136.20متر
 94. مزایده ششدانگ آپارتمان 2.5 طبقه مساحت 118.9متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان 2.5 طبقه مساحت 118.9متر
 95. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 153.15متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 153.15متر نوبت دوم
 96. مزایده فروش 2 دستگاه ماشین فرز اونیور ، دستگاه شیپینگ دنده زنی / آگهی مزایده , مزایده فروش 2 دستگاه ماشین فرز اونیور ، دستگاه شیپینگ دنده زنی
 97. مناقصه خرید رگولاتورهای گازی در سایز های مختلف نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه خرید رگولاتورهای گازی در سایز های مختلف نوبت دوم
 98. فراخوان تصفیه خاکهای آلوده به ترکیبات نفتی نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان تصفیه خاکهای آلوده به ترکیبات نفتی نوبت دوم
 99. مناقصه خرید تعداد 5 عدد شیر خودکار ایمنی نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه, مناقصه خرید تعداد 5 عدد شیر خودکار ایمنی نوبت دوم
 100. مزایده ششدانگ ملک مساحت 117 متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت 117 متر
 101. مزایده فروش خودرو زانتیا و ششداگ یک واحد مسکونی / آگهی مزایده , مزایده فروش خودرو زانتیا و ششداگ یک واحد مسکونی
 102. مزایده ششدانگ پلاک 39 فرعی از 42 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 39 فرعی از 42 اصلی
 103. تجدید مزایده واگذاری بوفه نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده , تجدید مزایده واگذاری بوفه نوبت دوم
 104. تجدید مناقصه بهسازی و ایمن سازی معابر اصلی شهر نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه بهسازی و ایمن سازی معابر اصلی شهر نوبت دوم
 105. مناقصه خرید کیسه خالی دو لایه 90×60 / مناقصه , مناقصه خرید کیسه خالی دو لایه 90×60 ... نوبت اول
 106. مناقصه خدمات نظافت امور انتقال نیروی البرز / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات نظافت امور انتقال نیروی البرز
 107. فراخوان مناقصه خدمات مدیریت بهره برداری شهرستان سرعین و روستاهای تابعه نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه خدمات مدیریت بهره برداری شهرستان سرعین و روستاهای تابعه نوبت دوم
 108. مناقصه خریداری یکدستگاه رادیوگرافی پرتابل X-REY نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خریداری یکدستگاه رادیوگرافی پرتابل X-REY نوبت دوم
 109. تجدید مناقصه رفع آبگرفتگی زیرگذرها و هدایت آبهای سطحی محورها نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی,مناقصه رفع آبگرفتگی زیرگذرها و هدایت آبهای سطحی محورها نوبت دوم
 110. مناقصه تعداد 70 تن آند روی و 5 تن آند آلومینیوم و 1 تن آند منیزیم نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعداد 70 تن آند روی و 5 تن آند آلومینیوم و 1 تن آند منیزیم نوبت دوم
 111. مناقصه یک دستگاه آبشیرین کن 50 تنی ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه یک دستگاه آبشیرین کن 50 تنی ...نوبت دوم
 112. مناقصه خرید خدمات تخصصی بهداشتی و درمانی / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید خدمات تخصصی بهداشتی و درمانی
 113. نخستین جشنواره ملی طراحی جلد قرآن کریم و کتب ادعیه / نخستین جشنواره ملی طراحی جلد قرآن کریم و کتب ادعیه
 114. تمدید و اصلاحیه خدمات مراقبت های اولیه سلامت برخی از مراکز / تمدید و اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ,تمدید و اصلاحیه خدمات مراقبت های اولیه سلامت برخی از مراکز
 115. مزایده یکدستگاه اتومبیل سواری / آگهی مزایده ,مزایده یکدستگاه اتومبیل سواری
 116. مزایده فیلتر / آگهی مزایده ,مزایده فیلتر
 117. مزایده یک دستگاه خودرو سمند سواری مدل 1382 / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سمند سواری مدل 1382
 118. مناقصه امورات جایگاه های مرزی باشماق و سیرانبند بانه نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه امورات جایگاه های مرزی باشماق و سیرانبند بانه نوبت دوم
 119. مناقصه خرید 250 عدد رینگ و لاستیک / مناقصه,مناقصه خرید 250 عدد رینگ و لاستیک
 120. مناقصه اداره امور و اجرای حجمی زمانی عملیات جایگاه شرکتی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اداره امور و اجرای حجمی زمانی عملیات جایگاه شرکتی نوبت دوم
 121. فراخوان تهیه مصالح و اجرای 55 کیلومتر شبکه توزیع به همراه 100 انشعاب نوبت دوم / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی, فراخوان تهیه مصالح و اجرای 55 کیلومتر شبکه توزیع به همراه 100 انشعاب نوبت دوم
 122. مزایده فروش تعدادی سنگ بریده شده / مزایده,مزایده فروش تعدادی سنگ بریده شده
 123. مناقصه تکمیل سوله بحران پردیسان- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تکمیل سوله بحران پردیسان- نوبت دوم
 124. مزایده فروش یک دستگاه کامیون کشنده / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه کامیون کشنده
 125. مناقصه عملیات اجرایی بخشی از فاضلاب شهر خوانسار 1 / مناقصه ، مناقصه عملیات اجرایی بخشی از فاضلاب شهر خوانسار 1
 126. مزایده سند ثبتی شماره 103 فرعی از 286 اصلی / مزایده,مزایده سند ثبتی شماره 103 فرعی از 286 اصلی
 127. مزایده یکدستگاه سواری پیکان / مزایده,مزایده یکدستگاه سواری پیکان
 128. تجدید مناقصه تجهیزات ایمنی جرثقیل نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان ,تجدید مناقصه تجهیزات ایمنی جرثقیل نوبت دوم
 129. تجدید فراخوان ارائه خدمات نظارت کارگاهی و عالیه نوبت دوم / تجدید فراخوان ارزیابی و انتخاب مشاور، تجدید فراخوان ارائه خدمات نظارت کارگاهی و عالیه نوبت دوم
 130. مجدد ارزیابی کیفی مناقصه گران قطعات یدکی شیرهای توپی PERAR / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , مجدد ارزیابی کیفی مناقصه گران قطعات یدکی شیرهای توپی PERAR
 131. مناقصه تعمیر و بازسازی هشت باب از منازل سازمانی- نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه تعمیر و بازسازی هشت باب از منازل سازمانی- نوبت دوم
 132. مزایده یکدستگاه خودرو سواری پژو پارس / مزایده یکدستگاه خودرو سواری پژو پارس
 133. مناقصه احداث مرمت و بهسازی معابر سطح منطقه... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث مرمت و بهسازی معابر سطح منطقه...
 134. مزایده تعداد 251658 سهم ده هزار ریالی از شرکت تعاونی 545 روغن نباتی / آگهی مزایده , مزایده تعداد 251658 سهم ده هزار ریالی از شرکت تعاونی 545 روغن نباتی
 135. مزایده ملک ششدانگ زمین قطعه نهم نوبت دوم تجدید / مزایده,مزایده ملک ششدانگ زمین قطعه نهم نوبت دوم تجدید
 136. مناقصه روکش آسفالت، ماسه آسفالت و لکه گیری محور - تجدید / فراخوان تجدید مناقصه , مناقصه روکش آسفالت، ماسه آسفالت و لکه گیری محور - تجدید
 137. مزایده زمینی مساحت چهل هزار مترمربع / مزایده,مزایده زمینی مساحت چهل هزار مترمربع
 138. مزایده ساختمان مسکونی مساحت دویست مترمربع / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت دویست مترمربع
 139. مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 34 بی بی حکیمه - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 34 بی بی حکیمه - نوبت دوم
 140. مزایده ششدانگ خودروی سواری پژو پارس- نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ خودروی سواری پژو پارس- نوبت دوم
 141. مناقصه اجرای عملیات خاکبرداری، مخلوط ریزی (زیرسازی و راهسازی) ادامه بلوار... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات خاکبرداری، مخلوط ریزی (زیرسازی و راهسازی) ادامه بلوار... نوبت دوم
 142. مناقصه اجرای عملیات خاکبرداری، مخلوط ریزی (زیرسازی و راهسازی) معابر ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات خاکبرداری، مخلوط ریزی (زیرسازی و راهسازی) معابر ...نوبت دوم
 143. حراج عمومی واگذاری اجاره تعداد 2 مورد از املاک نوبت دوم / آگهی حراج عمومی , حراج عمومی واگذاری اجاره تعداد 2 مورد از املاک نوبت دوم
 144. مناقصه انجام خدمات کارشناسی و تصدی گری- 96.04.15 / آگهی دعوت به دریافت اسناد مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات کارشناسی و تصدی گری
 145. مناقصه انجام امور خدمات ایستگاهی / آگهی دعوت به دریافت اسناد مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور خدمات ایستگاهی
 146. فراخوان عمومی مشارکت در احداث مجتمع تجاری - اداری نوبت دوم / آگهی فراخوان,فراخوان عمومی مشارکت در احداث مجتمع تجاری - اداری نوبت دوم
 147. مناقصه خرید لوازم ورزشی مورد نیاز / مناقصه , مناقصه خرید لوازم ورزشی مورد نیاز نوبت اول
 148. مزایده ملک یک واحد مسکونی 50 مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ملک یک واحد مسکونی 50 مترمربع نوبت اول
 149. مناقصه واگذاری تهیه و توزیع خدمات دارویی برنامه بیمه روستایی - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه واگذاری تهیه و توزیع خدمات دارویی برنامه بیمه روستایی نوبت دوم
 150. مزایده فروش 12 قطعه زمین از زمینهای شهرداری نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش 12 قطعه زمین از زمینهای شهرداری نوبت دوم
 151. مناقصه حمل گندم -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه حمل گندم -نوبت دوم
 152. فراخوان مناقصه سیمان حفاری کلاس E نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه سیمان حفاری کلاس E نوبت دوم
 153. تجدید مناقصه دوم چاپ بنر ... تجدید نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه دوم ,تجدید مناقصه دوم چاپ بنر ...-تجدید نوبت دوم
 154. فراخوان پروژه اجرای خطوط و نصب و راه اندازی ایستگاه C.G.S 600 نوبت دوم / آگهی مناقصه ، فراخوان پروژه اجرای خطوط و نصب و راه اندازی ایستگاه C.G.S 600 نوبت دوم
 155. مزایده ششدانگ قطعه 4 تفکیکی قدمت 33 ساله / مزایده,مزایده ششدانگ قطعه 4 تفکیکی قدمت 33 ساله
 156. مزایده مجموعه بازی پارک شادی شهر مراغه -مرحله دوم نوبت اول / آگهی مزایده عمومی , مزایده مجموعه بازی پارک شادی شهر مراغه مرحله دوم نوبت اول
 157. مزایده اجاره و نصب بیلبوردهای سطح شهر نوبت دوم / آگهی شرکت در مزایده عمومی , مزایده اجاره و نصب بیلبوردهای سطح شهر نوبت دوم
 158. مناقصه اجرای روشنایی پیاده راه خیابان... تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه اجرای روشنایی پیاده راه خیابان... تجدید نوبت دوم
 159. مناقصه خرید لوازم و تجهیزات شبکه / آگهی مناقصه عمومی،مناقصه خرید لوازم و تجهیزات شبکه
 160. مزایده ششدانگ اعیان آپارتمان مساحت 58.132متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان آپارتمان مساحت 58.132متر
 161. مزایده یک قطعه باغ 25671متر / مزایده,مزایده یک قطعه باغ 25671متر
 162. مزایده آپارتمان مشاعی مساحت 45 متر / مزایده,مزایده آپارتمان مشاعی مساحت 45 متر
 163. مزایده 177089 کیلوگرم ورق آهنی / مزایده , مزایده 177089 کیلوگرم ورق آهنی نوبت اول
 164. مزایده یک قطعه زمین به مساحت 198مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 198مترمربع
 165. مزایده ششدانگ یکباب خانه با قدمت هجده سال / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه با قدمت هجده سال
 166. مزایده 12 هکتار زمین زراعی نوبت دوم / مزایده,مزایده 12 هکتار زمین زراعی نوبت دوم
 167. مزایده ساختمان مسکونی به شماره پلاک ثبتی 24809 فرعی / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی به شماره پلاک ثبتی 24809 فرعی
 168. مناقصه خرید کنتورهای گازیG4 G2/5 نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه خرید کنتورهای گازیG4 G2/5 نوبت دوم
 169. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 5 مشهد / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 5 مشهد
 170. مزایده اپارتمان مساحت 176.60متر / مزایده,مزایده اپارتمان مساحت 176.60متر
 171. استعلام قیمت عملیات دیواره سازی ، تثبیت بستر رودخانه قره چای / استعلام، استعلام قیمت عملیات دیواره سازی ، تثبیت بستر رودخانه قره چای
 172. استعلام قیمت مطالعه مرحله دوم تعیین حد بستر و حریم رودخانه خرمارود / استعلام، استعلام قیمت مطالعه مرحله دوم تعیین حد بستر و حریم رودخانه خرمارود
 173. استعلام مطالعه پتانسیل یابی مصالح رودخانه زرینگل / استعلام مطالعه پتانسیل یابی مصالح رودخانه زرینگل
 174. مزایده اپارتمان تجاری مساحت 159.90متر / مزایده,مزایده اپارتمان تجاری مساحت 159.90متر
 175. اصلاحیه مناقصه واگذاری خدمات مدارک پزشکی بیمارستان شهید رهنمون / اصلاحیه مناقصه واگذاری خدمات مدارک پزشکی بیمارستان شهید رهنمون
 176. فراخوان مناقصه عملیات اجرایی شفته , فونداسیون , اسکلت تا پایان سقف ساختمان .... / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه عملیات اجرایی شفته , فونداسیون , اسکلت تا پایان سقف ساختمان ....
 177. تجدید مناقصه کامپیوتر و لوازم جانبی- نوبت اول 96.4.15 / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه کامپیوتر و لوازم جانبی- تجدید نوبت اول 96.4.15
 178. فراخوان مناقصه تامین نیوجرسی مفصلی، حمل و نصب در راه های حوزه استحفاظی نوبت دوم / فراخوان مناقصه یک مرحله ای ، فراخوان مناقصه تامین نیوجرسی مفصلی، حمل و نصب در راه های حوزه استحفاظی نوبت دوم
 179. مناقصه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات شبکه فاضلاب نقده / مناقصه, مناقصه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات شبکه فاضلاب نقده
 180. استعلام اجرای ساخت و نصب کلکتور و پایپینگ ایستگاه پمپاژ تصفیه خانه و ... / استعلام , استعلام اجرای ساخت و نصب کلکتور و پایپینگ ایستگاه پمپاژ تصفیه خانه و ...
 181. استعلام اتیکت مقوایی زونکن ... / استعلام اتیکت مقوایی زونکن ...
 182. استعلام سند فاکتور فروش و ... / استعلام, استعلام سند فاکتور فروش و ...
 183. استعلام موکت پالاز موکت و ... / استعلام , استعلام موکت پالاز موکت و ...
 184. استعلام نوک پیچگوشتی ... / استعلام , استعلام نوک پیچگوشتی ...
 185. استعلام میکروسویچ پاراشوت آسانسور و میکروسویچ گاورنر آسانسور / استعلام, استعلام میکروسویچ پاراشوت آسانسور و میکروسویچ گاورنر آسانسور
 186. استعلام درب چوبی اچ دی اف و ... / استعلام , استعلام درب چوبی اچ دی اف و ...
 187. استعلام چراغ فلورسنت کامل ضد گرد غبار .... / استعلام , استعلام چراغ فلورسنت کامل ضد گرد غبار ....
 188. استعلام لوازم یدکی لیفتراک کنارک... / استعلام لوازم یدکی لیفتراک کنارک...
 189. استعلام شیلنگ yasung / استعلام, استعلام شیلنگ yasung
 190. استعلام خرید کمپرسور کولر / استعلام, استعلام خرید کمپرسور کولر
 191. استعلام پیراهن هتلی و ... / استعلام , استعلام پیراهن هتلی و ...
 192. استعلام​ ​رنگ زرد کاترپیلاری / استعلام ​​رنگ زرد کاترپیلاری
 193. استعلام​ ​دستگاه سنجش عایقی / استعلام ​​دستگاه سنجش عایقی
 194. استعلام​ ​​ولو اول ایگنیشن / استعلام ​​ولو اول ایگنیشن
 195. استعلام ولو دوم ایگنیشن / استعلام , استعلام ولو دوم ایگنیشن
 196. استعلام سلونوئیدولو بلو آف / استعلام , استعلام سلونوئیدولو بلو آف
 197. استعلام دوچرخه کوهستان 26 / استعلام, استعلام دوچرخه کوهستان 26
 198. استعلام سلونوئیدولو دوم ایکنیشن / استعلام, استعلام سلونوئیدولو دوم ایکنیشن
 199. مزایده یک دستگاه لودر مدل 645 / مزایده,مزایده یک دستگاه لودر مدل 645
 200. استعلام دستگاه ضخامت سنج مارک SIUT / استعلام, استعلام دستگاه ضخامت سنج مارک SIUT
 201. استعلام الکتروموتور ضد انفجار / استعلام , استعلام الکتروموتور ضد انفجار
 202. استعلام الکتروموتور / استعلام , استعلام الکتروموتور
 203. استعلام چک ولو پمپ لیکیج اسکید گازوئیل / استعلام, استعلام چک ولو پمپ لیکیج اسکید گازوئیل
 204. ارسال توسط: ارسال دیدگاه (0)

  نویسنده مطلب: نوری نوری

  نوری نوری

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...