اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.4.12 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.4.12 در سایت

 1. مزایده ششدانگ زمین مساحت سیصد مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت سیصد مترمربع
 2. مزایده قطعات دستگاه دولاتاپ hamel / آگهی مزایده , مزایده قطعات دستگاه دولاتاپ hamel
 3. استعلام دستگاه فاکس مدل پاناسونیک 612 / استعلام , استعلام دستگاه فاکس مدل پاناسونیک 612
 4. استعلام قفسه فلزی پیچ و مهره ای / استعلام , استتعلام قفسه فلزی پیچ و مهره ای
 5. استعلام شیر صنعتی آبرسانی / استعلام , استعلام شیر صنعتی آبرسانی
 6. استعلام به کارگیری مامورین انتظامی / استعلام، استعلام به کارگیری مامورین انتظامی
 7. استعلام کاغذ A4 دبل آ 175 بسته / استعلام، استعلام کاغذ A4 دبل آ 175 بسته
 8. استعلام 75 عدد کاتریج / استعلام، استعلام 75 عدد کاتریج
 9. استعلام بخاری هوشمند کم مصرف برای استفاده در مدارس / استعلام، استعلام بخاری هوشمند کم مصرف برای استفاده در مدارس
 10. تجدید مناقصه تامین و خرید یک دستگاه کانکس / آگهی تجدید مناقصه عمومی,مناقصه تامین و خرید یک دستگاه کانکس
 11. استعلام کورتک DVR5104 / استعلام کورتک DVR5104
 12. استعلام هارد 2TB / استعلام هارد 2TB
 13. استعلام tb کورتک 5108 کانال dvr 6 / استعلام tb کورتک 5108 کانال dvr 6
 14. استعلام لپ تاپ مدل ASUS ROG GL553VD 96.4.12 / استعلام, استعلام لپ تاپ مدل ASUS ROG GL553VD 96.4.12
 15. استعلام ارتقا سیستم مدیریت یکپارچه تهدیدات امنیتی 96.4.12 / استعلام ,ارتقا سیستم مدیریت یکپارچه تهدیدات امنیتی 96.4.12
 16. استعلام ابزارآلات / استعلام , استعلام ابزارآلات
 17. مناقصه انجام عملیات لوله گذاری فاضلاب و احداث آدم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه انجام عملیات لوله گذاری فاضلاب و احداث آدم
 18. استعلام وسایل مورد نیاز کارگاه های تاسیسات لوله کشی / استعلام, استعلام وسایل مورد نیاز کارگاه های تاسیسات لوله کشی
 19. استعلام وسایل بهداشتی 96.4.12 / استعلام وسایل بهداشتی
 20. استعلام وسایل مورد نیاز کارگاه صنایع 96.4.12 / استعلام وسایل مورد نیاز کارگاه صنایع 96.4.12
 21. استعلام وسایل مورد نیاز جعبه های کمک های اولیه / استعلام , استعلام وسایل مورد نیاز جعبه های کمک های اولیه
 22. استعلام وسایل مورد نیاز کارگاههای خیاطی مرکز شهید ورمقانی / استعلام, استعلام وسایل مورد نیاز کارگاههای خیاطی مرکز شهید ورمقانی
 23. استعلام وسایل مورد نیاز کارگاه های کشاورزی / استعلام, استعلام وسایل مورد نیاز کارگاه های کشاورزی
 24. استعلام وسایل مورد نیاز کارگاه های جوشکاری / استعلام , استعلام وسایل مورد نیاز کارگاه های جوشکاری
 25. استعلام وسایل مورد نیاز کارگاه های درودگری / استعلام , استعلام وسایل مورد نیاز کارگاه های درودگری
 26. استعلام وسایل مورد نیاز کارگاه های برق 96.4.12 / استعلام , استعلام وسایل مورد نیاز کارگاه های برق 96.4.12
 27. استعلام مواد مصرفی مورد نیاز کارگاه های اتو مکانیک / استعلام وسایل مواد مصرفی مورد نیاز کارگاه های اتو مکانیک
 28. فراخوان سامانه جامع مدیریت پروژه PMIS / فراخوان, فراخوان سامانه جامع مدیریت پروژه PMIS
 29. استعلام وسایل مورد نیاز کارگاه تاسیسات - آبگرمکن و پکیج / استعلام وسایل وسایل مورد نیاز کارگاه تاسیسات - آبگرمکن و پکیج
 30. استعلام مواد مصرفی مورد نیاز کارگاه های مرکز خواهران / استعلام ,استعلام مواد مصرفی مورد نیاز کارگاه های مرکز خواهران
 31. استعلام مواد مصرفی مورد نیاز کارگاه رایانه / استعلام , استعلام مواد مصرفی مورد نیاز کارگاه رایانه
 32. استعلام لوازم التحریر / استعلام ,استعلام لوازم التحریر
 33. استعلام مواد مصرفی مورد نیاز کارگاه رایانه / استعلام , استعلام مواد مصرفی مورد نیاز کارگاه رایانه
 34. استعلام مواد مصرفی مورد نیاز کارگاه خیاطی / استعلام, استعلام مواد مصرفی مورد نیاز کارگاه خیاطی
 35. استعلام مواد مصرفی مورد نیاز کارگاه کشاورزی / استعلام مواد مصرفی مورد نیاز کارگاه کشاورزی
 36. استعلام مواد مصرفی مورد نیاز کارگاه جواهرسازی / استعلام, استعلام مواد مصرفی مورد نیاز کارگاه جواهرسازی
 37. استعلام مواد مصرفی مورد نیاز کارگاه هنرهای تزئینی / استعلام, استعلام مواد مصرفی مورد نیاز کارگاه هنرهای تزئینی
 38. استعلام مواد مصرفی مورد نیاز کارگاه های صنایع چوب / استعلام,استعلام مواد مصرفی مورد نیاز کارگاه های صنایع چوب
 39. فراخوان استقرار و پیاده سازی نظام جامع مهندسی ارزش / فراخوان, فراخوان استقرار و پیاده سازی نظام جامع مهندسی ارزش
 40. استعلام ابزارآلات / استعلام, استعلام ابزارآلات
 41. استعلام مواد مصرفی مورد نیاز کارگاههای مرکز خواهران / استعلام , استعلام مواد مصرفی مورد نیاز کارگاههای مرکز خواهران
 42. استعلام کیوسک بانک / استعلام, استعلام کیوسک بانک
 43. استعلام کیوسک بانک دیواری / استعلام, استعلام کیوسک بانک دیواری
 44. استعلام اصلاح مسیر رودخانه تنگ رود بوشگان / استعلام, استعلام اصلاح مسیر رودخانه تنگ رود بوشگان
 45. استعلام حفر یک حلقه چاه دهانه گشاد عمومی برای آبیاری ... / استعلام حفر یک حلقه چاه دهانه گشاد عمومی برای آبیاری ...
 46. استعلام درخواست خرید کالا / استعلام ، استعلام درخواست خرید کالا
 47. استعلام کاغذ کامپیوتری 132 ستونی / استعلام, استعلام کاغذ کامپیوتری 132 ستونی
 48. استعلام تابلو و تجهیزات ترافیکی / استعلام , استعلام تابلو و تجهیزات ترافیکی
 49. استعلام خرید پرینتر / استعلام , استعلام خرید پرینتر
 50. مناقصه ارائه طبخ و سرو غذا و ... / آگهی مناقصه, مناقصه ارائه طبخ و سرو غذا و ...
 51. استعلام آسفالت مدارس با ضخامت 5 سانت / استعلام آسفالت مدارس با ضخامت 5 سانت
 52. استعلام سوئیچ دیتا شبکه / استعلام سوئیچ دیتا شبکه
 53. استعلام ذخیره ساز Emc - 96.4.12 / استعلام ذخیره ساز Emc - 96.4.12
 54. استعلام اسکنر کداک - 96.4.12scanner kodak i3200 / استعلام , استعلام scanner kodak i3200-96.4.12
 55. استعلام HP PROLIANT DL380 GEN9 / استعلام HP PROLIANT DL380 GEN9
 56. استعلام برنج 1121 به مقدار 19200 کیلو / استعلام , استعلام برنج 1121 به مقدار 19200 کیلو
 57. استعلام پرینتر HP 1320 / استعلام ,استعلام پرینتر HP 1320
 58. استعلام تعمیر سیستم عکس برداری میکروسکوپ PANASONIC / استعلام, استعلام تعمیر سیستم عکس برداری میکروسکوپ PANASONIC
 59. استعلام تعمیر ترانس ایلومیناتور / استعلام ,استعلام تعمیر ترانس ایلومیناتور
 60. مناقصه خرید 100 تن پودر آلومینیوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 100 تن پودر آلومینیوم
 61. استعلام تعمیر ترموسایکلر گرادیانت thechne / استعلام تعمیر ترموسایکلر گرادیانت thechne
 62. استعلام تعمیر ترانس ایلومینیاتور lkb / استعلام , استعلام تعمیر ترانس ایلومینیاتور lkb
 63. استعلام تعمیر انکوباتور شیکردار / استعلام , استعلام تعمیر انکوباتور شیکردار
 64. استعلام تعمیر دستگاه آب خالص ساز / استعلام , استعلام تعمیر دستگاه آب خالص ساز
 65. استعلام تعمیر دستگاه اولترا سانتریفیوژ / استعلام, استعلام تعمیر دستگاه اولترا سانتریفیوژ
 66. استعلام سرویس انکوباتور co2 / استعلام , استعلام سرویس انکوباتور co2
 67. استعلام تعمیر ترموسایکلر / استعلام تعمیر ترموسایکلر
 68. استعلام تعمیر میکروسکوپ zeiss / استعلام, استعلام متعمیر میکروسکوپ zeiss
 69. استعلام تعمیر دستگاه PCR.PRIMUS / استعلام تعمیر دستگاه PCR.PRIMUS
 70. استعلام تعمیر میکروسکوپ فلورسنت zeiss / استعلام, استعلام تعمیر میکروسکوپ فلورسنت zeiss
 71. مزایده فروش یکباب منزل مسکونی / مزایده,مزایده فروش یکباب منزل مسکونی
 72. استعلام تعمیر انکوباتور co2 مدل lees / استعلام , استعلام تعمیر انکوباتور co2 مدل lees
 73. استعلام تعمیر دستگاه fplc-akta / استعلام , استعلام تعمیر دستگاه fplc-akta
 74. استعلام فن کویل / استعلام فن کویل
 75. استعلام سیستم اعلام و اطفاء حریق اتوماتیک / استعلام، استعلام سیستم اعلام و اطفاء حریق اتوماتیک
 76. استعلام ساماندهی فیزیکی و الکترونییکی و مکانیزاسیون اسناد حقوقی / استعلام, استعلام ساماندهی فیزیکی و الکترونییکی و مکانیزاسیون اسناد حقوقی
 77. استعلام خرید لوازم الکتریکال به مدارک پیوستی ... / استعلام خرید لوازم الکتریکال به مدارک پیوستی ...
 78. استعلام تعیین کننده مقاومت الکتریکی خاک / استعلام, استعلام تعیین کننده مقاومت الکتریکی خاک
 79. استعلام متر لیزری با پایه و تجهیزات مربوطه / استعلام ,استعلام متر لیزری با پایه و تجهیزات مربوطه
 80. استعلام کولر گازی سامسونگ / استعلام, استعلام کولر گازی سامسونگ
 81. استعلام کولر گازی / استعلام, استعلام کولر گازی
 82. استعلام کولر گازی سرد و گرم 96.4.12 / استعلام, استعلام کولر گازی سرد و گرم 96.4.12
 83. استعلام چراغ تونلی بدون سیم همراه شارژر / استعلام چراغ تونلی بدون سیم همراه شارژر
 84. استعلام گازسنج مولتی سنسور اندازه گیری 4 گاز مدل BW / استعلام گازسنج مولتی سنسور اندازه گیری 4 گاز مدل BW
 85. مزایده آپارتمان مسکونی اعیان 69.45مترمربع / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی اعیان 69.45مترمربع
 86. استعلام آنمومتر دیجیتال و دماسنج / استعلام آنمومتر دیجیتال و دماسنج
 87. استعلام زیرسازی و اجرای سنگ فرش محوطه / استعلام, استعلام زیرسازی و اجرای سنگ فرش محوطه
 88. استعلام ساخت و نصب منبع کویلی همراه با کویل / استعلام, استعلام ساخت و نصب منبع کویلی همراه با کویل
 89. استعلام تعداد ده هزار فیلتر کاغذی / استعلام, استعلام تعداد ده هزار فیلتر کاغذی
 90. استعلام لاستیک خودرو ویتارا سوزوکی / استعلام, استعلام لاستیک خودرو ویتارا سوزوکی
 91. استعلام لاستیک خودرو رونیز / استعلام, استعلام لاستیک خودرو رونیز
 92. استعلام ساخت و نصب شیشه سکوریت لمینت شده / استعلام, استعلام ساخت و نصب شیشه سکوریت لمینت شده
 93. استعلام اجرای حفر چاه واقع در خیرودکنار مجتمع شرق نوشهر / استعلام , استعلام اجرای حفر چاه واقع در خیرودکنار مجتمع شرق نوشهر
 94. استعلام سیستم کامپیوتری کامل / استعلام, استعلام سیستم کامپیوتری کامل
 95. مزایده اقلام راکد برقی مرحله دوم 96.4.12 / مزایده اقلام راکد برقی مرحله دوم 96.4.12
 96. مزایده پلاک 5580 فرعی از یک اصلی نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک 5580 فرعی از یک اصلی نوبت اول
 97. مزایده اجاره کلیه تجهیزات سونا و جکوزی بوفه / مزایده , مزایده اجاره کلیه تجهیزات سونا و جکوزی بوفه
 98. مناقصه جدول گذاری معابر- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه جدول گذاری معابر- نوبت دوم
 99. مناقصه قرائت و توزیع قبوض برق / مناقصه عمومی , مناقصه قرائت و توزیع قبوض برق
 100. مناقصه انجام مطالعات طرح جامع توسعه شبکه توزیع / مناقصه محدود, مناقصه انجام مطالعات طرح جامع توسعه شبکه توزیع
 101. مناقصه احداث مخزن بتنی آب نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث مخزن بتنی آب نوبت دوم
 102. فراخوان مناقصه فوق سبک کننده دوغاب سیمان حفاری / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه فوق سبک کننده دوغاب سیمان حفاری
 103. استعلام مفصل بندی / استعلام ، استعلام مفصلبندی
 104. استعلام اجرای امورات کابلکشی و حفاری و لوله گذاری / استعلام ، استعلام اجرای امورات کابلکشی و حفاری و لوله گذاری
 105. استعلام اجرای امورات حفاری و گودبرداری / استعلام ، استعلام اجرای امورات حفاری و گودبرداری
 106. استعلام اسپلیتر BOX / استعلام ، اسپلیتر BOX
 107. استعلام بهاء HP E PROLIANT DL380 GENERATION 9 ... / استعلام بهاء , استعلام HP E PROLIANT DL380 GENERATION 9 ...
 108. استعلام خرید 10 دستگاه لب تاب 96.4.12 / استعلام بهاء، استعلام خرید 10 دستگاه لب تاب 96.4.12
 109. استعلام خرید انواع کابل INDOOR-FTTH / استعلام ، خرید انواع کابل INDOOR-FTTH
 110. مناقصه 86 کیلومتر شبکه گذاری روستاهای... 96.4.12 / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه 86 کیلومتر شبکه گذاری روستاهای... 96.4.12
 111. مزایده ششدانگ یکباب خانه به پلاک 105 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه به پلاک 105 فرعی
 112. فراخوان بازسازی و تعمیرات اساسی بوژی / فراخوان ارزیابی کیفی، فراخوان بازسازی و تعمیرات اساسی بوژی
 113. مزایده فروش 1.733 دانگ از ششدانگ ملک نوبت اول / مزایده,مزایده فروش 1.733 دانگ از ششدانگ ملک نوبت اول
 114. مناقصه خرید قطعات پیکاب / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه, مناقصه خرید قطعات پیکاب
 115. تجدید فراخوان پروژه اجرای خطوط و نصب و راه اندازی ایستگاه C.G.S 600 / آگهی مناقصه ، تجدید فراخوان پروژه اجرای خطوط و نصب و راه اندازی ایستگاه C.G.S 600
 116. مناقصه واگذاری حجمی زمانی اداره امور جایگاه شرکتی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری حجمی زمانی اداره امور جایگاه تک منظوره
 117. آگهی فراخوان پیش ارزیابی تامین منابع مالی، ساخت، تملک و بهره برداری از نیروگاه بیوگاز / آگهی فراخوان پیش ارزیابی، آگهی فراخوان پیش ارزیابی تامین منابع مالی، ساخت، تملک و بهره برداری از نیروگاه بیوگاز
 118. استعلام خرید مواد و تثبیت آب سیکل های گردشی کارخانه ذوب آهن / استعلام , استعلام خرید مواد و تثبیت آب سیکل های گردشی کارخانه ذوب آهن
 119. استعلام لپ تاپ / استعلام ، استعلام لپ تاپ
 120. مزایده خط تلفن همراه به شماره 09122931120 / آگهی مزایده , مزایده خط تلفن همراه به شماره 09122931120
 121. استعلام خرید دو ردیف چسب / استعلام , استعلام خرید دو ردیف چسب
 122. تجدید مناقصه مربوط به خرید 10 قلم تجهیزات قفسه بندی مورد نیاز جهت چیدمان اقلام حفاری / تجدید مناقصه مربوط به خرید 10 قلم تجهیزات قفسه بندی مورد نیاز جهت چیدمان اقلام حفاری
 123. فراخوان خرید قطعات اتوبوس اسکانیا / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان خرید قطعات اتوبوس اسکانیا
 124. مناقصه خرید غشای سلولی 96.4.12 / فراخوان ,مناقصه خرید غشای سلولی 96.4.12
 125. مزایده آپارتمان دو خوابه مساحت 111متر / مزایده,مزایده آپارتمان دو خوابه مساحت 111متر
 126. مناقصه مرمت جداول، دال ها، معابرو رفع خطرموارد سامانه 137 / مناقصه مرمت جداول، دال ها، معابرو رفع خطرموارد سامانه 137
 127. مزایده ششدانگ زمین مساحت 3400مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 3400مترمربع
 128. مناقصه احداث فرهنگسرای پارک بانوان / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه احداث فرهنگسرای پارک بانوان
 129. مناقصه خرید، تهیه ، بارگیری و حمل و تخلیه مصالح / آگهی مناقصه , مناقصه خرید، تهیه ، بارگیری و حمل و تخلیه مصالح
 130. آگهی مزایده عمومی واگذاری اجازه بهره برداری از کانکس ها و غرفه های سطح شهر 96.4.11 / آگهی مزایده عمومی ،آگهی مزایده عمومی واگذاری اجازه بهره برداری از کانکس ها و غرفه های سطح شهر نوبت اول 96.4.12
 131. مناقصه عمومی خدمات پشتیبانی و خدماتی فرهنگسراهای شهرداری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خدمات پشتیبانی و خدماتی فرهنگسراهای شهرداری
 132. مناقصه پیمان خودروهای سواری مرکز منطقه و مراکز انتقال نفت مارون به صورت حجمی / مناقصه پیمان خودروهای سواری مرکز منطقه و مراکز انتقال نفت مارون به صورت حجمی
 133. مزایده تخریب و فروش اعیان اماکن 96.4.12 / آگهی مزایده , مزایده تخریب و فروش اعیان اماکن 96.4.12
 134. مزایده یکباب خانه اندرونی 670مترمربع / مزایده,مزایده یکباب خانه اندرونی 670مترمربع
 135. مزایده واگذاری پایانه مسافربری جدید شهرداری / مزایده , مزایده واگذاری پایانه مسافربری جدید شهرداری
 136. مزایده بخاری گازی .... / مزایده, مزایده بخاری گازی ....
 137. مناقصه مزرعه کشت و پرورش دریایی (میگو) با استخرهای پرورش / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه مزرعه کشت و پرورش دریایی (میگو) با استخرهای پرورش
 138. مزایده فروش ماشین آلات و تجهیزات / آگهی مزایده , مزایده فروش ماشین آلات و تجهیزات
 139. تجدید مناقصه عمومی پروژه تامین نیروی انسانی ... / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه پروژه تامین نیروی انسانی ..
 140. تجدید مناقصه خرید 200000 تن کنجاله سویا / تجدید مناقصه , مناقصه خرید 200000 تن کنجاله سویا
 141. مناقصه مقدار 250000 کیلوگرم سود مایع 50% 96.4.12 / مناقصه , مناقصه مقدار 250000 کیلوگرم سود مایع 50% 96.4.12
 142. مزایده واگذاری املاک متراژ 119.60 و 37مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده واگذاری املاک متراژ 119.60 و 37مترمربع نوبت دوم
 143. مناقصه بهسازی راه روستایی و ... / آگهی مناقصه, مناقصه بهسازی راه روستایی و ...
 144. مزایده پیش فروش و تحویل فوری حق سرقفلی واحدهای تجاری / مزایده,مزایده پیش فروش و تحویل فوری حق سرقفلی واحدهای تجاری
 145. مناقصه تکمیل شبکه آب خام و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل شبکه آب خام و ...
 146. مزایده فروش دو دستگاه جرثقیل سقفی ده تن و شانزده تن / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش دو دستگاه جرثقیل سقفی ده تن و شانزده تن
 147. مناقصه پروژه های ترافیکی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه های ترافیکی
 148. مزایده آهن آلات گالوانیزه سالم ( نبشی گالوانیزه ساد برزیل حدود 1800 تن ) ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده آهن آلات گالوانیزه سالم ( نبشی گالوانیزه ساد برزیل حدود 1800 تن ) ...
 149. مناقصه خرید یک دستگاه خازن فشار متوسط سوییچ شونده / مناقصه عمومی، مناقصه خرید یک دستگاه خازن فشار متوسط سوییچ شونده
 150. مزایده فروش سرقفلی مغازه های جنب ترمینال روستایی / مزایده,مزایده فروش سرقفلی مغازه های جنب ترمینال روستایی
 151. مناقصه واگذاری مجتمع سلامت به منظور ارائه خدمات بهداشتی و درمانی - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه واگذاری مجتمع سلامت به منظور ارائه خدمات بهداشتی و درمانی - نوبت دوم
 152. مزایده دو دانگ و 723 هزارم دانگ مشاع از سه دانگ از مالکیت تجدید و.. / مزایده,مزایده دو دانگ و 723 هزارم دانگ مشاع از سه دانگ از مالکیت تجدید و..
 153. مزایده 2 سهم مشاع از 15 سهم سه دانگ از عرصه و اعیان ملک تجدید / مزایده,مزایده 2 سهم مشاع از 15 سهم سه دانگ از عرصه و اعیان ملک تجدید
 154. مزایده ملک به شماره پلاک سه فرعی و زمین مشاعی مرحله اول / مزایده,مزایده ملک به شماره پلاک سه فرعی و زمین مشاعی مرحله اول
 155. مزایده یک دستگاه پرس آلومینیوم وایکاست و ... / مزایده , مزایده یک دستگاه پرس آلومینیوم وایکاست و ...
 156. مزایده فروش یکدستگاه خودروی وانت پیکان دوگانه سوز مدل 1388 / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی وانت پیکان دوگانه سوز مدل 1388
 157. مزایده یک دانگ و 487.8 هزارم یک دانگ مشاع از مغازه / مزایده,مزایده یک دانگ و 487.8 هزارم یک دانگ مشاع از مغازه
 158. اصلاحیه فراخوان شناسایی پیمانکار واجد صلاحیت در ارتباط با مدیریت و بهره برداری از بنادر و مخازن پتروشیمی - نوبت دوم / اصلاحیه فراخوان , اصلاحیه فراخوان شناسایی پیمانکار واجد صلاحیت در ارتباط با مدیریت و بهره برداری از بنادر و مخازن پتروشیمی - نوبت دوم
 159. مزایده 3 باب آپارتمان 227.29 و 112.52 و 108.18متر / مزایده,مزایده 3 باب آپارتمان 227.29 و 112.52 و 108.18متر
 160. مزایده ششدانگ زمین مساحت 620مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 620مترمربع
 161. تجدید مزایده اجاره زمین ورزشی چمن مصنوعی پارک- نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی,مزایده اجاره زمین ورزشی چمن مصنوعی پارک- نوبت دوم
 162. تجدید مزایده اجاره میدان اسب دوانی - تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی,تجدید مزایده اجاره میدان اسب دوانی - تجدید
 163. تجدید مزایده اجاره کافی شاپ نهر اعظم- نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی,مزایده اجاره کافی شاپ نهر اعظم نوبت دوم
 164. مزایده یک دستگاه خودروی پراید / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی پراید
 165. مزایده 2000 عدد حشره کش -دستگاه منبت کاری .... نوبت دوم / مزایده 2000 عدد حشره کش -دستگاه منبت کاری ..... نوبت دوم
 166. مزایده ششدانگ مغازه به مساحت 25.36مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه به مساحت 25.36مترمربع نوبت اول
 167. مزایده یک قطعه زمین مساحت 2310مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 2310مترمربع نوبت دوم
 168. مزایده یک دستگاه خودروی سواری پیکان دوگانه سوز / مزایده یک دستگاه خودروی سواری پیکان دوگانه سوز
 169. مزایده باغ با پلاک ثبتی 1151 فرعی از 5 اصلی / مزایده,مزایده باغ با پلاک ثبتی 1151 فرعی از 5 اصلی
 170. مناقصه واگذاری جمع آوری زباله شهری - نگهداری و آبیاری فضای سبز / مناقصه, مناقصه واگذاری جمع آوری زباله شهری - نگهداری و آبیاری فضای سبز
 171. مناقصه عملیات جمع آوری و دفع زباله های شهری / آگهی مناقصه دو مرحله ای کتبی,مناقصه عملیات جمع آوری و دفع زباله های شهری
 172. مناقصه احداث جایگاه CNG / مناقصه , مناقصه احداث جایگاه CNG
 173. مزایده فروش دو قطعه زمین مساحت 193 و 247متر / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین مساحت 193 و 247متر
 174. مناقصه واگذاری امور خدماتی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه واگذاری امور خدماتی
 175. مناقصه بهسازی راه روستایی و ... - نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه بهسازی راه روستایی و ... - نوبت دوم
 176. مزایده فروش اموال شرکت تعاونی / مزایده , مزایده فروش اموال شرکت تعاونی
 177. مناقصه پروژه سکوی توقفگاه قطار حومه ای ایلخچی (راه آهن) - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه سکوی توقفگاه قطار حومه ای ایلخچی (راه آهن) - نوبت دوم
 178. مزیده واگذاری بهره برداری از ورودیه پایانه مسافربری شهرداری - نوبت دوم / آگهی مزایده ,مزیده واگذاری بهره برداری از ورودیه پایانه مسافربری شهرداری - نوبت دوم
 179. مزایده فروش یکدستگاه تزریق پلاستیک پولاد 240 تن - بار دوم / اگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه تزریق پلاستیک پولاد 240 تن - بار دوم
 180. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ ملک بخش 15 تبریز / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ ملک بخش 15 تبریز
 181. مناقصه امور مربوط به ایاب و ذهاب کارکنان / آگهی مناقصه ، مناقصه امور مربوط به ایاب و ذهاب کارکنان
 182. فراخوان بازسازی و بهسازی 8 دستگاه خودرو ایمنی و آتشنشانی / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان بازسازی و بهسازی 8 دستگاه خودرو ایمنی و آتشنشانی
 183. مناقصه خدمات مربوط به تهیه مواد ، طبخ و توزیع غذای دانشجویان / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات مربوط به تهیه مواد ، طبخ و توزیع غذای دانشجویان
 184. مناقصه امور خدمات سرویس دهی آژانس - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه امور خدمات سرویس دهی آژانس توسط 10 دستگاه خودرو پژو ...نوبت دوم
 185. مزایده واگذاری بوفه بیمارستان بوعلی / مزایده ، مزایده واگذاری بوفه بیمارستان بوعلی
 186. مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برق رسانی شبکه های توزیع نیرو نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برق رسانی شبکه های توزیع نیرو نوبت دوم
 187. مزایده فروش پودر PTA و ... تجدید دوم نوبت دوم / آگهی تجدید دوم مزایده, مزایده فروش پودر PTA و ... تجدید دوم نوبت دوم
 188. فراخوان اجاره (تامین) دو فروند یدک کش عملیاتی آتشخوار / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان اجاره (تامین) دو فروند یدک کش عملیاتی آتشخوار
 189. مناقصه خدمات مشاوره نظارت و بازرسی و mc و تامین نیروهای مورد نیاز نوبت دوم / پیش نویس آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خدمات مشاوره نظارت و بازرسی و mc و تامین نیروهای مورد نیاز نوبت دوم
 190. مناقصه انجام عملیات بازرسی کمی و کیفی محصولات صادراتی مجتمع نوبت دوم / اگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات بازرسی کمی و کیفی محصولات صادراتی مجتمع نوبت دوم
 191. مزایده ملک تجاری / مزایده ، مزایده ملک تجاری
 192. تجدید مناقصه اجرای ابنیه فنی .... / آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اجرای ابنیه فنی ....
 193. فراخوان واگذاری فضاهای فرهنگی و هنری / فراخوان عمومی ,فراخوان واگذاری فضاهای فرهنگی و هنری
 194. مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان
 195. مزایده سه دانگ ملک مساحت عرصه 100.49متر / مزایده,مزایده سه دانگ ملک مساحت عرصه 100.49متر
 196. مناقصه انجام عملیات و خدمات تعمیرات... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات و خدمات تعمیرات...
 197. مزایده ملک تجاری بخش دو اردبیل نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک تجاری بخش دو اردبیل نوبت دوم
 198. مناقصه نگهداری و تعمیرات دستگاه ها و واحدهای مجتمع / فراخوان عمومی دعوت به مناقصه ,مناقصه نگهداری و تعمیرات دستگاه ها و واحدهای مجتمع
 199. مزایده حدود 60 تن کامپاند برگشتی ... / مزایده حدود 60 تن کامپاند برگشتی ...
 200. مناقصه عمومی خرید تعداد 20 دستگاه اتوکلاو...- نوبت دوم / مناقصه عمومی خرید تعداد 20 دستگاه اتوکلاو...... نوبت دوم
 201. مناقصه خرید تعداد 50 دستگاه ماشین بیهوشی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد 50 دستگاه ماشین بیهوشی نوبت دوم
 202. مناقصه عمومی خرید تعداد 50 دستگاه ونتیلاتور بزرگسال و اطفال - نوبت دوم / مناقصه عمومی خرید تعداد 50 دستگاه ونتیلاتور بزرگسال و اطفال نوبت دوم
 203. مناقصه خرید تعداد 30 دستگاه رادیولوژی دیجیتال -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد 30 دستگاه رادیولوژی دیجیتال نوبت دوم
 204. مناقصه عمومی خرید تعداد 100 دستگاه الکتروکوتر تولید داخل - نوبت دوم / مناقصه عمومی خرید تعداد 100 دستگاه الکتروکوتر تولید داخل نوبت دوم
 205. فراخوان مناقصه انتخاب پیمانکار جهت خدمات فنی، پشتیبانی عمومی، نظافت صنعتی، تخلیه مواد شیمیایی...- نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه انتخاب پیمانکار جهت خدمات فنی، پشتیبانی عمومی، نظافت صنعتی، تخلیه مواد شیمیایی...- نوبت دوم
 206. مناقصه حمل و تخلیه لیچه ، کنسانتره و زغالسنگ خام ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حمل و تخلیه لیچه ، کنسانتره و زغالسنگ خام ... نوبت دوم
 207. مناقصه اجرای دستمزدی تکمیل کارهای باقیمانده احداث ساختمان یارد آفیس 5 ....- نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه اجرای دستمزدی

نویسنده مطلب: نوری نوری

نوری نوری

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...