اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.4.11 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.4.11 در سایت

 1. مزایده ششدانگ سه فقره پلاک های ثبتی / مزایده,مزایده ششدانگ سه فقره پلاک های ثبتی
 2. مناقصه خدمات مشترکین، متقاضیان، نگهداشت سیستم، خدمات قرائت کنتور / آگهی عمومی , مناقصه خدمات مشترکین، متقاضیان، نگهداشت سیستم، خدمات قرائت کنتور
 3. آگهی اصلاحی مناقصه عمومی اجرا و نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه , آگهی اصلاحی مناقصه عمومی اجرا و نگهداری فضای سبز
 4. مزایده فروش اجناس اسقاط / مزایده عمومی، مزایده فروش اجناس اسقاط
 5. مناقصه اجرای عملیات تعمیر ، بازسازی و سرویس اساسی ترانسفورماتورهای توزیع / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات تعمیر ، بازسازی و سرویس اساسی ترانسفورماتورهای توزیع
 6. مزایده ششدانگ پلاک 590 فرعی از 49 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 590 فرعی از 49 اصلی
 7. تجدید مناقصه انجام امور خدمات عمومی نظافت اماکن ، محوطه ، معابر و نگهداری فضای سبز / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه انجام امور خدمات عمومی نظافت اماکن ، محوطه ، معابر و نگهداری فضای سبز
 8. استعلام خرید جعبه انشعاب کامپوزیتی 9 انشعابه / استعلام خرید جعبه انشعاب کامپوزیتی 9 انشعابه
 9. استعلام خرید بنتونیت / استعلام خرید بنتونیت
 10. مزایده ملک مساحت عرصه 12836مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 12836مترمربع
 11. استعلام خرید تسمه فولادی / استعلام خرید تسمه فولادی
 12. استعلام خرید پایه فیوز بوکسی 63 کامل / استعلام, استعلام خرید پایه فیوز بوکسی 63 کامل
 13. استعلام خرید کابل 185*1 پروتولین آلومینیوم 20 / استعلام، استعلام خرید کابل 185*1 پروتولین آلومینیوم 20
 14. استعلام اجرای تعمیرات ضروری ساختمان اداری عملیاتی / استعلام ، استعلام اجرای تعمیرات ضروری ساختمان اداری عملیاتی
 15. مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 135.55متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 135.55متر
 16. فراخوان کیسه UVA / فراخوان،فراخوان کیسه UVA
 17. فراخوان صافی دیالیز اطفال / فراخوان،فراخوان صافی دیالیز اطفال
 18. مناقصه انجام عملیات رنگ آمیزی، سند بلاست و لکه گیری / مناقصه انجام عملیات رنگ آمیزی، سند بلاست و لکه گیری
 19. مزایده یه قطعه زمین مزروعی (باغ) / آگهی مزایده (استعلام قیمت) , مزایده یه قطعه زمین مزروعی (باغ)
 20. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 450مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 450مترمربع نوبت اول
 21. مناقصه عمومی پروژه آسفالت ریزی به صورت دستی و مکانیزه و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عمومی پروژه آسفالت ریزی به صورت دستی و مکانیزه و ...
 22. فراخوان مناقصه 33 قلم CINCINNATI COUPLING / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه 33 قلم CINCINNATI COUPLING
 23. مناقصه اجرای عملیات مقاوم سازی، بهسازی و جمع آوری آبهای سطحی / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات مقاوم سازی، بهسازی و جمع آوری آبهای سطحی
 24. مناقصه خرید 17 قلم فیوزهای قدرت / فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه خرید 17 قلم فیوزهای قدرت
 25. مزایده یک دستگاه کامیون ماک / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه کامیون ماک
 26. فراخوان مناقصه غشای سلولی نیتروژن ساز / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه غشای سلولی نیتروژن ساز
 27. مناقصه اجرای عملیات رنگ آمیزی منازل و اماکن ناحیه غربی.... / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات رنگ آمیزی منازل و اماکن ناحیه غربی....
 28. مناقصه نگهداری فضای سبز / فراخوان مناقصه , مناقصه نگهداری فضای سبز
 29. فراخوان ارزیابی کیفی الکتروپمپ و ... / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران (عمومی دو مرحله ای) , فراخوان ارزیابی کیفی الکتروپمپ و ...
 30. مناقصه گازرسانی به روستاهای محور ملکشاهی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه گازرسانی به روستاهای محور ملکشاهی
 31. مناقصه عمومی تعمیرات مدارس / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تعمیرات مدارس
 32. آگهی مناقصه خدمات بهره برداری و امداد ، وصول مطالبات..... - نوبت دوم / آگهی عمومی , آگهی مناقصه خدمات بهره برداری و امداد ، وصول مطالبات.... - نوبت دوم
 33. مناقصه خرید ملزومات آشپزخانه صنعتی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید ملزومات آشپزخانه صنعتی
 34. تجدید مناقصه تعمیر اساسی دیگ بخار 30 تنی شماره 6 / تجدید مناقصه مناقصه تعمیر اساسی دیگ بخار 30 تنی شاره 6 نوبت دوم
 35. مزایده ششدانگ زمین بخش سه سبزوار / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش سه سبزوار
 36. مناقصه خرید STEAM TRAP / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه خرید STEAM TRAP
 37. فراخوان OLL WELL CEMENT, API CLASS "E" IN ACCORDANCE / فراخوان , فراخوان OLL WELL CEMENT, API CLASS "E" IN ACCORDANCE
 38. فراخوان HSL (AN ULTRA LIGHT WT.CMT. ADDITIVE) ... / فراخوان , فراخوان HSL (AN ULTRA LIGHT WT.CMT. ADDITIVE) ...
 39. مناقصه طرح توسعه ذخیره سازی گاز طبیعی و راهبری تاسیسات / مناقصه , مناقصه طرح توسعه ذخیره سازی گاز طبیعی و راهبری تاسیسات نوبت اول
 40. مزایده پلاک ثبتی متراژ 193.2مترمربع / مزایده,مزایده پلاک ثبتی متراژ 193.2مترمربع
 41. مناقصه عمومی مسیر، شبکه توزیع و نصب انشعابات گاز / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی مسیر، شبکه توزیع و نصب انشعابات گاز
 42. تجدید مناقصه تجهیزات ایمنی جرثقیل / آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان ,تجدید مناقصه تجهیزات ایمنی جرثقیل
 43. فراخوان تصفیه خاکهای آلوده به ترکیبات نفتی / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان تصفیه خاکهای آلوده به ترکیبات نفتی
 44. فراخوان مناقصه توسعه و احداث ساختمان حراست و مامور سرای ایستگاه شیر گیسوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه توسعه و احداث ساختمان حراست و مامور سرای ایستگاه شیر گیسوم
 45. مناقصه پیمان غذایی کارکنان مرکز انتقال نفت نکا / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه پیمان غذایی کارکنان مرکز انتقال نفت نکا
 46. مناقصه احداث استخر تفکیک و تبخیر انبار نفت شهید تندگویان / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث استخر تفکیک و تبخیر انبار نفت شهید تندگویان
 47. ارزیابی کیفی نگهداری و ترمیم فضای سبز اداره کل راه آهن لرستان / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی, ارزیابی کیفی نگهداری و ترمیم فضای سبز اداره کل راه آهن لرستان
 48. تجدید مناقصه تامین خدمات نگهداری و تعمیرات تجهیزات تله متری- نوبت دوم / تجدید ,مناقصه تامین خدمات نگهداری و تعمیرات تجهیزات تله متری- نوبت دوم
 49. تجدید مناقصه تامین خدمات نگهداری و تعمیرات تجهیزات تله متری / تجدید ,مناقصه تامین خدمات نگهداری و تعمیرات تجهیزات تله متری
 50. مناقصه واگذاری طرحهای پدافند غیر عامل سایت ایستگاه شماره 3 تهران / فراخوان , واگذاری طرحهای پدافند غیر عامل سایت ایستگاه شماره 3 تهران
 51. تجدید فراخوان مزایده اجاره ماهیانه یک دستگاه آپارتمان / تجدید مزایده ، مزایده اجاره ماهیانه یک دستگاه آپارتمان
 52. استعلام خرید 40 کیلوگرم فروبر / استعلام, استعلام خرید 40 کیلوگرم فروبر
 53. استعلام خرید 8 ردیف اقلام اتوماسیونی / استعلام , استعلام خرید 8 ردیف اقلام اتوماسیونی
 54. استعلام کوپلینگ اتصال سریع / استعلام, استعلام کوپلینگ اتصال سریع
 55. تجدید مناقصه پیاده راه سازی میدان امام (ره) / تجدید آگهی مناقصه , مناقصه پیاده راه سازی میدان امام (ره)
 56. استعلام خرید فرم / استعلام، خرید فرم
 57. استعلام سه نظام ماشین تراش / استعلام ، استعلام سه نظام ماشین تراش
 58. استعلام اقلام چاپی / استعلام اقلام چاپی
 59. مزایده عمومی فروش 20 هزار تن ماده معدنی مخلوط کم عیار / آگهی مزایده عمومی، مزایده عمومی فروش 20 هزار تن ماده معدنی مخلوط کم عیار
 60. تجدید مناقصه پیاده راه سازی خیابان اکباتان / تجدید آگهی مناقصه , تجدید مناقصه پیاده راه سازی خیابان اکباتان
 61. مزایده فروش یکدستگاه فتوکپی سیاه و سفید توشیبا.... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه فتوکپی سیاه و سفید توشیبا....
 62. فراخوان مناقصه خاموش کننده 12 کیلویی پودری / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه خاموش کننده 12 کیلویی پودری
 63. مناقصه خدمات تعمیرات اساسی اداره نگهداری و تعمیرات / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات تعمیرات اساسی اداره نگهداری و تعمیرات
 64. مزایده همگی تمامت ششدانگ آپارتمان قطعه ششم تفکیکی / مزایده,مزایده همگی تمامت ششدانگ آپارتمان قطعه ششم تفکیکی
 65. مناقصه خدمات مکانیک اداره نگهداری و تعمیرات / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات مکانیک اداره نگهداری و تعمیرات
 66. فراخوان مناقصه پروژه احداث ساختمان کلید خانه برق میانکوه / فراخوان مناقصه عمومی (ارزیابی ساده) , فراخوان مناقصه پروژه احداث ساختمان کلید خانه برق میانکوه
 67. فراخوان جذب سرمایه گذار جهت ساخت رستوران .... تجدید / آگهی تجدید فراخوان , فراخوان جذب سرمایه گذار جهت ساخت رستوران .... تجدید
 68. مزایده فروش کالای مازاد بر نیاز خود نو و مستعمل شامل انواع لوله، الکترود و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش کالای مازاد بر نیاز خود نو و مستعمل شامل انواع لوله، الکترود و ...
 69. مناقصه خرید P/F: DRALLIM / مناقصه، مناقصه خرید P/F: DRALLIM
 70. مناقصه خرید P/F: MECO&FISHER / مناقصه , مناقصه خرید P/F: MECO&FISHER
 71. مناقصه خرید پارچه و پوشاک و البسه / آگهی مناقصه , مناقصه خرید پارچه و پوشاک و البسه
 72. مناقصه خرید P/F: ASHCROFT / مناقصه , مناقصه خرید P/F: ASHCROFT
 73. مناقصه خرید P/F: AIR DRYER / مناقصه , مناقصه خرید P/F: AIR DRYER
 74. مزایده واگذاری به اجاره اماکن آموزشی ٬ ورزشی و فرهنگی / مزایده، مزایده واگذاری به اجاره اماکن آموزشی ٬ ورزشی و فرهنگی
 75. مناقصه خرید اتصالات / مناقصه ، مناقصه خرید اتصالات
 76. دعوتنامه انجام مطالعات طرح جامع توسعه شبکه توزیع نیروی برق / دعوتنامه انجام مطالعات طرح جامع توسعه شبکه توزیع نیروی برق
 77. آگهی مناقصه پروژه اجرای بهسازی و تعریض خروجی سرپل ذهاب / آگهی مناقصه،آگهی مناقصه پروژه اجرای بهسازی و تعریض خروجی سرپل ذهاب
 78. آگهی مناقصه احداث مرکز فرهنگی و علوم قرآنی کرمانشاه / آگهی مناقصه،آگهی مناقصه احداث مرکز فرهنگی و علوم قرآنی کرمانشاه
 79. فراخوان واگذاری امور خودرویی شهرستان اسکو / فراخوان ، فراخوان واگذاری امور خودرویی شهرستان اسکو
 80. مزایده فروش ششدانگ یکدستگاه اتومبیل سواری سیستم لوگان (I90) مدل 1387 / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش ششدانگ یکدستگاه اتومبیل سواری سیستم لوگان (I90) مدل 1387
 81. آگهی مناقصه خرید مجموعه نرم افزار وسخت افزار / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه خرید مجموعه نرم افزار وسخت افزار
 82. آگهی ارزیابی کیفی ترمیم و نگهداری فضای سبز / آگهی ارزیابی کیفی ، آگهی ارزیابی کیفی ترمیم و نگهداری فضای سبز
 83. مناقصه تامین و راهبری خودروهای سبک و عمومی نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی , مناقصه تامین و راهبری خودروهای سبک و عمومی نوبت دوم
 84. مناقصه خرید انواع لوله در اندازه های مختلف / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه خرید انواع لوله در اندازه های مختلف
 85. فراخوان مناقصه خدمات یکدستگاه فرآورش سیار MOT و یکدستگاه تفکیک گر سیار MOS تکرار / تکرار فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه خدمات یکدستگاه فرآورش سیار MOT و یکدستگاه تفکیک گر سیار MOS تکرار
 86. فراخوان مناقصه احداث مدرسه 18 کلاسه بتنی.... - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای ، فراخوان مناقصه احداث مدرسه 18 کلاسه بتنی.... - نوبت دوم
 87. مناقصه پیمان راهبری ماشین آلات سبک و سنگین - نوبت دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه پیمان راهبری ماشین آلات سبک و سنگین - نوبت دوم
 88. مناقصه خرید لوازم یدکی ابزار دقیق و کارتهای الکتریکی نیروگاه سیکل ترکیبی ایسین / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه خرید لوازم یدکی ابزار دقیق و کارتهای الکتریکی نیروگاه سیکل ترکیبی ایسین
 89. مزایده واگذاری اجاره منافع و حق بهره برداری از پارکینگ تربیت و پارکبانی مسیر / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری اجاره منافع و حق بهره برداری از پارکینگ تربیت و پارکبانی مسیر
 90. مناقصه خرید انواع کابل خاکی و هوایی - نوبت دوم / اگهی مناقصه دو مرحله ای , مناقصه خرید انواع کابل خاکی و هوایی -نوبت دوم
 91. مزایده ماشین آلات و خودروهای مازاد / آگهی مزایده , مزایده ماشین آلات و خودروهای مازاد
 92. مزایده تالار رستوران یاسمن ... / آگهی مزایده عمومی، مزایده تالار رستوران یاسمن ...
 93. مزایده یک قطعه زمین از قطعات تفکیکی 455متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین از قطعات تفکیکی 455متر
 94. مزایده یکباب منزل مسکونی عرصه 45.25متر نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی عرصه 45.25متر نوبت اول
 95. مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 276.61متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 276.61متر
 96. مزایده ششدانگ زمین مزروعی پلاک ثبتی دو فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی پلاک ثبتی دو فرعی
 97. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 21625متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 21625متر
 98. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 443.84متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 443.84متر
 99. مزایده یکباب منزل مسکونی مساحت 173.23متر / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی مساحت 173.23متر
 100. مناقصه خرید تجهیزات هواوی- نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه خرید تجهیزات هواوی- نوبت دوم
 101. مزایده یکباب مغازه دو سهم از ده سهم پلاک ثبتی یک فرعی از 1631 نوبت دوم / مزایده,مزایده یکباب مغازه دو سهم از ده سهم پلاک ثبتی یک فرعی از 1631 نوبت دوم
 102. مزایده یک دستگاه زانتیا / مزایده , مزایده یک دستگاه زانتیا
 103. مزایده ششدانگ خودرو / مزایده , مزایده ششدانگ خودرو
 104. مزایده واگذاری سالن ورزشی - نوبت دوم / فراخوان آگهی مزایده, مزایده واگذاری سالن ورزشی - نوبت دوم
 105. آگهی مناقصه عمومی واگذاری مدیریت نیروی انسانی کارگران - مرحله دوم / آگهی مناقصه , آگهی مناقصه عمومی واگذاری مدیریت نیروی انسانی کارگران - مرحله دوم
 106. مزایده فروش OFF3-2102TX00 و ...96.4.11 / آگهی مزایده, مزایده فروش OFF3-2102TX00 و ...96.4.11
 107. مناقصه عملیات آسفالت و لکه گیری سطح شهر- مرحله دوم نوبت اول / مناقصه , مناقصه عملیات آسفالت و لکه گیری سطح شهر- مرحله دوم نوبت اول
 108. تجدید مناقصه واگذاری عملیات انبارهای نفت ... / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری عملیات انبارهای نفت ...
 109. مزایده فایل چهارکشویی.... / مزایده, مزایده فایل چهارکشویی....
 110. مزایده اراضی دو قطعه مساحت 494.5 و 409.5متر / مزایده,مزایده اراضی دو قطعه مساحت 494.5 و 409.5متر
 111. مزایده فروش خودروی پراید مدل 1382 نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش خودروی پراید مدل 1382 نوبت دوم
 112. مناقصه واگذاری حمل محموله های صادراتی / مناقصه , مناقصه واگذاری حمل محموله های صادراتی
 113. مزایده 1.20 دانگ از ششدانگ یکباب منزل 202.38متر نوبت دوم / مزایده,مزایده 1.20 دانگ از ششدانگ یکباب منزل 202.38مترنوبت دوم
 114. مزایده یک دستگاه سواری دوو / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری دوو
 115. مزایده 200 سهم مشاع از 22128 متر زمین زراعی / مزایده,مزایده 200 سهم مشاع از 22128 متر زمین زراعی
 116. مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو
 117. مزایده ششدانگ ملک قولنامه ای عرصه 51.60متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک قولنامه ای عرصه 51.60متر
 118. مزایده 63 عدد سبد گل آماده با سبک های مختلف ... / مزایده , مزایده 63 عدد سبد گل آماده با سبک های مختلف ...
 119. مزایده 2 دانگ و 746.9 هزارم دانگ مشاع از سه دانگ آپارتمان / مزایده,مزایده 2 دانگ و 746.9 هزارم دانگ مشاع از سه دانگ آپارتمان
 120. تجدید مزایده تعداد 12 عدد ستون ساخته شده و نصب شده / تجدید مزایده , تجدید مزایده تعداد 12 عدد ستون ساخته شده و نصب شده
 121. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره هفتاد و هشت فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره هفتاد و هشت فرعی
 122. آگهی ارزیابی تهیه مقاطع نازک میکروسکوپی و ارائه خدمات تکنسین / اگهی ارزیابی کیفی ،آگهی ارزیابی تهیه مقاطع نازک میکروسکوپی و ارائه خدمات تکنسین
 123. مزایده یک دانگ و 113.3 هزارم دانگ مشاع از یکباب منزل / مزایده,مزایده یک دانگ و 113.3 هزارم دانگ مشاع از یکباب منزل
 124. مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 206 مدل 82 / مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 206 مدل 82
 125. تجدید مزایده انواع یخچال فریزر... / تجدید مزایده , تجدید مزایده انواع یخچال فریزر...
 126. مزایده 3 دانگ و 23 هزارم یک دانگ مشاع از ملک / مزایده,مزایده 3 دانگ و 23 هزارم یک دانگ مشاع از ملک
 127. نخستین سمینار بین المللی فناوری معدنکاری ایران 96.4.11 / نخستین سیمنار بین المللی فناوری معدنکاری ایران 96.4.11
 128. مزایده فروش 70 تن ضایعات سربی / آگهی مزایده,مزایده فروش 70 تن ضایعات سربی
 129. مزایده فروش سه دستگاه ماشین آلات وارداتی فرآوری قراضه آهن آلات / آگهی مزایده,مزایده فروش سه دستگاه ماشین آلات وارداتی فرآوری قراضه آهن آلات
 130. مناقصه واگذاری خدمات حمل و نقل مجتمع معدنی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه واگذاری خدمات حمل و نقل مجتمع معدنی
 131. مناقصه خرید سرور و تجهیزات ذخیره سازی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید سرور و تجهیزات ذخیره سازی
 132. مناقصه مدیریت انجام امور خدماتی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه مدیریت انجام امور خدماتی
 133. مزایده فروش ملک عرصه و اعیانی و ماشین آلات / مزایده,مزایده فروش ملک عرصه و اعیانی و ماشین آلات
 134. تجدید مناقصه بهسازی و ایمن سازی معابر اصلی شهر / تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه بهسازی و ایمن سازی معابر اصلی شهر
 135. مزایده انواع قالب فلزی و لوازم مربوطه و ... / مزایده , مزایده انواع قالب فلزی و لوازم مربوطه و ...
 136. مناقصه اصلاح و بهینه و احداث شبکه هوایی و زمینی، نصب ترانسفورماتور ... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اصلاح و بهینه و احداث شبکه هوایی و زمینی، نصب ترانسفورماتور ...
 137. فراخوان عملیات تراشیدن سطح آسفالت و تهیه و اجرای کامل آسفالت... - نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران , فراخوان عملیات تراشیدن سطح آسفالت و تهیه و اجرای کامل آسفالت... -نوبت دوم
 138. فراخوان پروژه احداث مخزن 30 هزار متر مکعبی - نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران, فراخوان پروژه احداث مخزن 30 هزار متر مکعبی - نوبت دوم
 139. تجدید ارزیابی کیفی توان انجام کار و مناقصه عمومی عملیات اصلاح 2000 رشته انشعاب آب شرب - نوبت دوم / تجدید آگهی فراخوان ارزیابی، تجدید ارزیابی کیفی توان انجام کار و مناقصه عمومی عملیات اصلاح 2000 رشته انشعاب آب شرب - نوبت دوم
 140. مناقصه سفتکاری ... / مناقصه ، مناقصه سفتکاری ...
 141. تجدید فراخوان خرید 13489 متر لوله چدن داکتیل - نوبت دوم / تجدید آگهی فراخوان ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی یک مرحله‌ای, تجدید فراخوان خرید 13489 متر لوله چدن داکتیل - نوبت دوم
 142. مناقصه خرید، بارگیری و حمل لوله و اتصالات جی آر پی به قطر 500 میلی متری / آگهی مناقصه خرید یک مرحله ای فشرده, مناقصه خرید، بارگیری و حمل لوله و اتصالات جی آر پی به قطر 500 میلی متری
 143. مزایده فروش سموم شیمیایی مرحله دوم / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول , مزایده فروش سموم شیمیایی مرحله دوم
 144. مناقصه اجرای طرح شبکه کابل مسی و فیبرنوری / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه اجرای طرح شبکه کابل مسی و فیبرنوری
 145. مزایده فروش یک دستگاه پرادو سیستم تویوتا- تیپ جی الیکس 2700-مدل 2005 میلادی / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه پرادو سیستم تویوتا- تیپ جی الیکس 2700-مدل 2005 میلادی نوبت اول
 146. مزایده زمین آبی مساحت 13836مترمربع / مزایده,مزایده زمین آبی مساحت 13836مترمربع
 147. مناقصه عملیات ترمیم روسازی ، روکش آسفالت ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات ترمیم روسازی ، روکش آسفالت ... نوبت اول
 148. فراخوان مناقصه خرید تجهیزات اکتیو و پسیو دوربین مداربسته و تجهیزات وابسته Vertina / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید تجهیزات اکتیو و پسیو دوربین مداربسته و تجهیزات وابسته Vertina
 149. مناقصه طبخ و توزیع غذای دانشجویان نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه طبخ و توزیع غذای دانشجویان نوبت دومخ
 150. مناقصه انتخاب پیمانکاران واجد شرایط جهت پروژه های واحدهای تجاری مسکن مهر / مناقصه , مناقصه انتخاب پیمانکاران واجد شرایط جهت پروژه های واحدهای تجاری مسکن مهر نوبت اول
 151. مزایده ملک مساحت عرصه 181.8مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 181.8مترمربع
 152. مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه چهارم 145.25متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه چهارم 145.25متر
 153. فراخوان خرید 2 دستگاه چیلر تراکمی اسکر و هوا خنک نوبت دوم / آگهی فراخوان ,مناقصه فراخوان خرید 2 دستگاه چیلر تراکمی اسکر و هوا خنک نوبت دوم
 154. مزایده ششدانگ ملک تجاری مساحت 22.78متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک تجاری مساحت 22.78متر
 155. مناقصه نگهداری، پشتیبانی ، بروزرسانی و... / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای ,مناقصه نگهداری، پشتیبانی ، بروزرسانی و...
 156. مناقصه خرید تعداد 560.000 تخته گونی شکر پلی پروپیلن یک لایه / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید تعداد 560.000 تخته گونی شکر پلی پروپیلن یک لایه
 157. مزایده ششدانگ خانه مسکونی بخش 22 یزد / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی بخش 22 یزد
 158. مزایده واگذاری پارکینگ های عمومی / مزایده, مزایده واگذاری پارکینگ های عمومی
 159. اصلاحیه مناقصه عمومی انجام عملیات حمل با گاری دستی و ردیف چینی / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه عمومی انجام عملیات حمل با گاری دستی و ردیف چینی
 160. فراخوان اجرای شبکه گازرسانی به روستاهای گرخوشاب- نوبت دوم / آگهی فراخوان پیمانکار , فراخوان اجرای شبکه گازرسانی به روستاهای گرخوشاب - نوبت دوم
 161. مناقصه تامین تجهیزات و کالاهای اختصاصی ... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تامین تجهیزات و کالاهای اختصاصی ...
 162. فراخوان مناقصه خرید بیل مکانیکی زنجیری و ... / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه خرید بیل مکانیکی زنجیری و ...
 163. مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 590.26متر نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 590.26متر نوبت دوم
 164. مناقصه امورات جایگاه های مرزی باشماق و سیرانبند بانه / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه امورات جایگاه های مرزی باشماق و سیرانبند بانه نوبت اول
 165. پنجمین کنفرانس حرفه ای گرایی در روابط عمومی / پنجمین کنفرانس حرفه ای گرایی در روابط عمومی
 166. مزایده ملک شامل 15 واحد مسکونی و 7 واحد تجاری / مزایده,مزایده ملک شامل 15 واحد مسکونی و 7 واحد تجاری
 167. مزایده انواع قایق موتوری - قایق فایبرگلاس / مزایده , مزایده انواع قایق موتوری - قایق فایبرگلاس نوبت اول
 168. مناقصه پیمان تعویض 7500 متر خط لوله 16 اهواز ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پیمان تعویض 7500 متر خط لوله 16 اهواز ... نوبت اول
 169. مناقصه انجام امور خدمات شهری / آگهی مناقصه ,مناقصه انجام امور خدمات شهری
 170. مزایده یک دستگاه بیل چرخ زنجیری / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه بیل چرخ زنجیری
 171. مناقصه مدیریت راهبری، بهره برداری، نگهداری و تعمیرات تصفیه خانه فاضلاب / آگهی مناقصه یک مرحله ای فشرده,مناقصه مدیریت راهبری، بهره برداری، نگهداری و تعمیرات تصفیه خانه فاضلاب
 172. مزایده انجام تبلیغات بروی بدنه اتوبوس های ملکی / آگهی مزایده کتبی,مزایده انجام تبلیغات بروی بدنه اتوبوس های ملکی
 173. سومین کنفرانس بین المللی انقلاب چهارم صنعتی / سومین کنفرانس بین المللی انقلاب چهارم صنعتی
 174. مناقصه ساماندهی سه راهی مالخلیفه (قرح) نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ساماندهی سه راهی مالخلیفه (قرح) نوبت دوم
 175. مناقصه انجام عملیات استخراج ، سایزبندی ... سنگ آهک نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه انجام عملیات استخراج ، سایزبندی ... سنگ آهک نوبت دوم
 176. مناقصه تهیه مصالح و اجرای روشنایی نقطه ای نوبت د وم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه مصالح و اجرای روشنایی نقطه ای نوبت دوم
 177. فراخوان مناقصه نگهداری و ترمیم فضای سبز نوبت دوم / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی , فراخوان مناقصه نگهداری و ترمیم فضای سبز نوبت دوم
 178. مزایده اجاره یک قطعه زمین / مزایده,مزایده اجاره یک قطعه زمین
 179. مزایده املاک شامل واحد تجاری / مزایده,مزایده املاک شامل واحد تجاری
 180. مزایده پلاک ثبتی شماره 521 فرعی از یک اصلی نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 521 فرعی از یک اصلی نوبت اول
 181. مزایده ششدانگ پلاک کاربری زمین مشجر و پسته کاری نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک کاربری زمین مشجر و پسته کاری نوبت اول
 182. مزایده پلاک ثبتی شماره 20191 فرعی از یک اصلی و زمین مسکونی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 20191 فرعی از یک اصلی و زمین مسکونی
 183. مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 220.53متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 220.53متر
 184. مزایده ششدانگ ساختمان پلاک 1261 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان پلاک 1261 فرعی
 185. فراخوان مناقصه انجام خدمات مشاوره حقوقی 96.4.11 / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه انجام خدمات مشاوره حقوقی 96.4.11
 186. مزایده ملک به شماره سند 65619 قریه ینگیجه / مزایده,مزایده ملک به شماره سند 65619 قریه ینگیجه
 187. مناقصه خودروهای استیجاری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خودروهای استیجاری
 188. مناقصه خرید 6 دستگاه هیدرولیک کوپلینگ لانگستروم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه خرید 6 دستگاه هیدرولیک کوپلینگ لانگستروم
 189. استعلام تعمیر دو دستگاه چیلر 120 تن / استعلام, استعلام تعمیر دو دستگاه چیلر 120 تن
 190. استعلام تجهیز شعبه خیابان کوهسنگی مشهد به باجه ویژه نابینایان / استعلام، استعلام تجهیز شعبه خیابان کوهسنگی مشهد به باجه ویژه نابینایان
 191. استعلام دیفیوزر دیسکی هوادهی حوضچه آب و فاضلاب / استعلام، استعلام دیفیوزر دیسکی هوادهی حوضچه آب و فاضلاب
 192. استعلام مادر برد 96.4.11 / استعلام, استعلام مادر برد 96.4.11
 193. استعلام کوکب و غیره / استعلام کوکب و غیره
 194. استعلام خرید تجه

نویسنده مطلب: نوری نوری

نوری نوری

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...