اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 96.4.08 در سایت

اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 96.4.08 در سایت

 1. مزایده ششدانگ زمین مساحت عرصه 981 متر مرحله اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت عرصه 981 متر مرحله اول
 2. فراخوان خرید بال ولو - نوبت دوم / فراخوان, فراخوان خرید بال ولو - نوبت دوم
 3. مناقصه عملیات جدولگذاری و بهسازی و اصلاح جداول / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات جدولگذاری و بهسازی و اصلاح جداول
 4. مناقصه خرید دو دستگاه دمنده / مناقصه خرید دو دستگاه دمنده
 5. مناقصه خرید کمپرسور 24 تن کریر و .... / مناقصه , مناقصه خرید کمپرسور 24 تن کریر و ....
 6. مناقصه خرید ،تهیه و حمل ،نصب و اجرای کانال کشی.... / مناقصه , مناقصه خرید ،تهیه و حمل ،نصب و اجرای کانال کشی...
 7. مناقصه پروژه زیرساخت ها و تاسیسات زیربنایی پرورش ماهی -96.4.8 / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه پروژه زیرساخت ها و تاسیسات زیربنایی پرورش ماهی
 8. مناقصه خرید تجهیزات سخت افزاری و اکتیو شبکه / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید تجهیزات سخت افزاری و اکتیو شبکه
 9. تمدید مناقصه خرید قطعات یدکی آسانسور / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید قطعات یدکی آسانسور - تمدید
 10. مزایده ملک مساحت 139.2متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 139.2متر
 11. مناقصه خدمات ایاب و ذهاب خودروهای سنگین و نیمه سنگین اصلاحیه - نوبت دوم / مناقصه خدمات ایاب و ذهاب خودروهای سنگین و نیمه سنگین اصلاحیه - نوبت دوم
 12. فراخوان واگذاری خدمات اپراتوری و مراقبتی... / آگهی فراخوان جهت برگزاری مناقصات عمویم یک مرحله ای، فراخوان واگذاری خدمات اپراتوری و مراقبتی...
 13. مزایده ششدانگ دو قطعه باغ و فیش حج عمره / مزایده,مزایده ششدانگ دو قطعه باغ و فیش حج عمره
 14. فراخوان ارزیابی کیفی انجام عملیات ساختمانی پست تجدید / تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان ارزیابی کیفی انجام عملیات ساختمانی پست تجدید
 15. مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش بیست و سه یزد / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش بیست و سه یزد
 16. مزایده فروش خودرو L90 / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش خودرو L90
 17. مناقصه تامین نیروی خدماتی و نظافتی .. نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیروی خدماتی و نظافتی ... نوبت دوم
 18. مزایده یکباب منزل مسکونی بخش سیزده مشهد / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی بخش سیزده مشهد
 19. مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 80.67متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 80.67متر
 20. مزایده املاک شامل زمین خانه سرا و عرصه شالیزاری و زمین / مزایده,مزایده املاک شامل زمین خانه سرا و عرصه شالیزاری و زمین
 21. مزایده یک قطعه ملک مساحت 282 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه ملک مساحت 282 متر نوبت دوم
 22. مزایده ششدانگ زمین مساحت سی هزار متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت سی هزار متر
 23. مزایده ملک مساحت 8500 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 8500 متر نوبت اول
 24. مزایده ملک پلاک ثبتی 11662 فرعی از 69 اصلی نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک پلاک ثبتی 11662 فرعی از 69 اصلی نوبت دوم
 25. مزایده دو دستگاه ساختمان و یک قطعه زمین شماره بیست و چهار / مزایده,مزایده دو دستگاه ساختمان و یک قطعه زمین شماره بیست و چهار
 26. مناقصه لکه گیری آسفالت معابر - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه لکه گیری آسفالت معابر - نوبت دوم
 27. مناقصه توسعه شبکه هوایی و زمینی فشار ضعیف - نوبت دوم / مناقصه عمومی ,مناقصه توسعه شبکه هوایی و زمینی فشار ضعیف - نوبت دوم
 28. مزایده ششدانگ پلاک 156 فرعی مساحت 150 متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 156 فرعی مساحت 150 متر
 29. مناقصه SMART FLANGE - نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی، مناقصه SMART FLANGE - نوبت دوم
 30. آگهی مناقصه ماکارونی و ... / آگهی مناقصه عمومی,آگهی مناقصه ماکارونی و ...
 31. مزایده یک قطعه زمین به مساحت 78600متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 78600متر نوبت دوم
 32. مزایده امتیازتلفن سیار / مزایده امتیازتلفن سیار
 33. مزایده یک دستگاه بتونیر / مزایده یک دستگاه بتونیر
 34. مزایده ملک مساحت دویست متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت دویست متر نوبت اول
 35. مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس / مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس
 36. مزایده ششدانگ عمارت مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت مسکونی نوبت دوم
 37. مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی بخش 4 ملایر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی بخش 4 ملایر نوبت دوم
 38. مزایده یکباب مغازه قهوه خانه مساحت شصت متر / مزایده,مزایده یکباب مغازه قهوه خانه مساحت شصت متر
 39. فراخوان اجاره یک فروند شناور A.H.T.S با آبخور کم - نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان اجاره یک فروند شناور A.H.T.S با آبخور کم - نوبت دوم
 40. مزایده یک قطعه زمین خشکی مساحت 1901متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین خشکی مساحت 1901متر
 41. مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه و باغ توت نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه و باغ توت نوبت دوم
 42. مزایده سه دستگاه کولر گازی پنجره ای ... / مزایده سه دستگاه کولر گازی پنجره ای ...
 43. مزایده ظروف مسی و دو دیگ کوچک ... / مزایده ظروف مسی و دو دیگ کوچک ...
 44. مزایده پلاک ثبتی بخش یک بهبهان نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش یک بهبهان نوبت اول
 45. مزایده ملک بصورت باغ چای و مرکبات مساحت 2800متر / مزایده,مزایده ملک بصورت باغ چای و مرکبات مساحت 2800متر
 46. مزایده ششدانگ سه قطعه زمین مجدد / مزایده,مزایده ششدانگ سه قطعه زمین مجدد
 47. مزایده یک دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی مساحت کل 570متر / مزایده,مزایده یک دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی مساحت کل 570متر
 48. مزایده ملک بخش 5 تبریز نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک بخش 5 تبریز نوبت دوم
 49. مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور / مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور
 50. مناقصه نگهداری تاسیسات ساختمان مرکزی و ساختمان های اقماری / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری تاسیسات ساختمان مرکزی و ساختمان های اقماری
 51. مزایده ششدانگ پلاک بصورت باغ اعیان 72 متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک بصورت باغ اعیان 72 متر
 52. مزایده عمارت مسکونی بخش سه نهاوند نوبت دوم / مزایده,مزایده عمارت مسکونی بخش سه نهاوند نوبت دوم
 53. مزایده یکباب مغازه عرصه مساحت 45 متر / مزایده,مزایده یکباب مغازه عرصه مساحت 45 متر
 54. مزایده یک واحد آپارتمان مساحت 75 متر / مزایده,مزایده یک واحد آپارتمان مساحت 75 متر
 55. مزایده اموال دو قطعه زمین نوبت اول / مزایده,مزایده اموال دو قطعه زمین نوبت اول
 56. مزایده یکباب منزل مسکونی دو طبقه 125.05متر / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی دو طبقه 125.05متر
 57. مناقصه انجام کلیه امور مربوط به حفاظت و نظافت / آگهی مناقصه ,مناقصه انجام کلیه امور مربوط به حفاظت و نظافت
 58. مناقصه خرید میلگرد / آگهی فراخوان مناقصه ,مناقصه خرید میلگرد
 59. مناقصه جدول گذاری معابر شهر - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه جدول گذاری معابر شهر نوبت دوم
 60. آگهی مزایده 1200 تن خربزه / آگهی مزایده ,آگهی مزایده 1200 تن خربزه
 61. جشنواره عکس و فیلم کوتاه 100 ثانیه / جشنواره عکس و فیلم کوتاه 100 ثانیه
 62. مزایده زمینی به ابعاد 5638مترمربع 96.4.8 / مزایده,مزایده زمینی به ابعاد 5638مترمربع 96.4.8
 63. فراخوان اجرای خط اصلی انتقال آب طرح آبرسانی به نوشهر و چالوس / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان اجرای خط اصلی انتقال آب طرح آبرسانی به نوشهر و چالوس
 64. مزایده پوشاک و لباس / مزایده پوشاک و لباس
 65. مناقصه زیرسازی و جدولگذاری ادامه بلوار محور تهراندشت ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه زیرسازی و جدولگذاری ادامه بلوار محور تهراندشت ...
 66. فراخوان سوم احداث دبستان 6 کلاسه 12 فروردین نوبت دوم / فراخوان , فراخوان سوم احداث دبستان 6 کلاسه 12 فروردین نوبت دوم
 67. مزایده یک دستگاه خودروی پراید مدل 85 به رنگ نقره / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی پراید مدل 85 به رنگ نقره
 68. مزایده یک دستگاه آب سردکن نیکار ، سه عدد میزکار / مزایده,مزایده یک دستگاه آب سردکن نیکار ، سه عدد میزکار
 69. مناقصه احداث پل های رودخانه ای تجدید / آگهی مناقصه , مناقصه احداث پل های رودخانه ای تجدید
 70. مناقصه واگذاری سیستم مکانیزه یکپارچه مشترکین جهت پردازش و محاسبات اطلاعات صورتحساب های مشترکین - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری سیستم مکانیزه یکپارچه مشترکین جهت پردازش و محاسبات اطلاعات صورتحساب های مشترکین - نوبت د وم
 71. آگهی فراخوان مناقصه پروژه تعمیرات منطقه سه نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه،آگهی فراخوان مناقصه پروژه تعمیرات منطقه سه نوبت دوم
 72. فراخوان مناقصه پروژه عملیات آبیاری، مراقبت و نگهداری پارک جنگلی ثامن الائمه / فراخوان مناقصه , مناقصه پروژه عملیات آبیاری، مراقبت و نگهداری پارک جنگلی ثامن الائمه
 73. مزایده قطعات مازاد برنیاز تولید کمک فنر / مزایده ، قطعات مازاد برنیاز تولید کمک فنر
 74. مزایده کلیه ماشین آلات و تجهیزات تولیدی کارخانه یخسازی 96.4.8 / مزایده کلیه ماشین آلات و تجهیزات تولیدی کارخانه یخسازی 96.4.8
 75. تمدید مناقصه خرید 8 دستگاه جرثقیل زنجیری بادی / آگهی مناقصه عمومی ، تمدید مناقصه خرید 8 دستگاه جرثقیل زنجیری بادی
 76. آگهی مناقصه گازرسانی به روستاهای تابعه کاشمر - نوبت دوم / آگهی مناقصه , آگهی مناقصه گازرسانی به روستاهای تابعه کاشمر - نوبت دوم
 77. مناقصه تامین بخشی از خدمات ترابری شرکت / آگهی مناقصه, مناقصه تامین بخشی از خدمات ترابری شرکت
 78. مناقصه خرید قطعات بیسیم SEPURA نوبت دوم / مناقصه , مناقصه خرید قطعات بیسیم SEPURA نوبت دوم
 79. مناقصه نظارت بر خدمات مهندسی، بهره برداری، مشترکین و ... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران, مناقصه نظارت بر خدمات مهندسی، بهره برداری، مشترکین و ...
 80. مزایده هشت قطعه زمین دیم مرحله دوم / مزایده,مزایده هشت قطعه زمین دیم مرحله دوم
 81. مزایده پلاک ثبتی شش فرعی از 842 اصلی نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شش فرعی از 842 اصلی نوبت دوم
 82. تجدید مناقصه ترمیم نوار حفاری گاز نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی ,تجدید مناقصه ترمیم نوار حفاری گاز نوبت دوم
 83. فراخوان بازسازی و تجهیز ایستگاه پمپاژ نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان بازسازی و تجهیز ایستگاه پمپاژ نوبت دوم
 84. مزایده اجاره تعداد یکباب مغازه تجدید / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره تعداد یکباب مغازه تجدید
 85. مزایده سهام به تعداد 95834 اموال منقول / مزایده,مزایده سهام به تعداد 95834 اموال منقول
 86. مزایده فروش خودروی پراید مدل 1394 / آگهی فروش , مزایده فروش خودروی پراید مدل 1394
 87. مزایده خط تلفن همراه / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده خط تلفن همراه
 88. فراخوان مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 30 بی بی حکیمه / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 30 بی بی حکیمه
 89. مناقصه اجرای عملیات سازه کتابخانه / دعوتنامه شرکت در مناقصه, مناقصه اجرای عملیات سازه کتابخانه
 90. استعلام کنتور خانگی.... / استعلام کنتور خانگی....
 91. استعلام یک عدد کیس کامپیوتر با متعلقات / استعلام یک عدد کیس کامپیوتر با متعلقات
 92. استعلام لوله و شیریک طرفه / استعلام , استعلام لوله و شیریک طرفه
 93. استعلام سیستم اعلام و اطفا حریق / استعلام , استعلام سیستم اعلام و اطفاء حریق
 94. مزایده خودرو سواری پراید به رنگ سفید / مزایده,مزایده خودرو سواری پراید به رنگ سفید
 95. استعلام مولتی متر FLUCK 289 FVF / استعلام, استعلام مولتی متر FLUCK 289 FVF
 96. استعلام سختی گیر 90000 گرین اتوماتیک فایبر گلاس با مخزن نمک ورزین / استعلام, استعلام سختی گیر 90000 گرین اتوماتیک فایبر گلاس با مخزن نمک ورزین
 97. استعلام تیرآهن و تسمه و ناودانی / استعلام تیرآهن و تسمه و ناودانی
 98. استعلام تلویزیون و میز تلویزیون / استعلام, استعلام تلویزیون و میز تلویزیون
 99. استعلام کپی شارپ 6020 / استعلام , استعلام کپی شارپ 6020
 100. استعلام کامپیوتر - لپ تاپ -دوربین / استعلام , استعلام کامپیوتر - لپ تاپ -دوربین
 101. استعلام کنترلر CCN چیلر carrier / استعلام، استعلام کنترلر CCN چیلر carrier
 102. استعلام دوربین مداربسته CCTV / استعلام , استعلام دوربین مداربسته CCTV
 103. استعلام ساخت سوله / استعلام ,استعلام ساخت سوله
 104. فراخوان واگذاری مجوز احداث مرکز معاینه فنی خودرو / آگهی فراخوان,فراخوان واگذاری مجوز احداث مرکز معاینه فنی خودرو
 105. استعلام حفر چاه عمیق / استعلام, استعلام حفر چاه عمیق
 106. استعلام حفر چاه عمیق / استعلام , استعلام حفر چاه عمیق
 107. استعلام تهیه و اجرای نصب منصوبات و تجهیز ایستگاه پمپاژ / استعلام , استعلام تهیه و اجرای نصب منصوبات و تجهیز ایستگاه پمپاژ
 108. استعلام ارائه خدمات مشاوره خانواده به مدد جویان تحت حمایت / استعلام, استعلام ارائه خدمات مشاوره خانواده به مدد جویان تحت حمایت
 109. استعلام تجهیزات مربوط به نور و صوت / استعلام , استعلام تجهیزات مربوط به نور و صوت
 110. استعلام دو عدد آسانسور / استعلام , استعلام دو عدد آسانسور
 111. استعلام آسانسورهای مورد نیاز در کتابخانه عمومی آشخانه / استعلام , استعلام آسانسورهای مورد نیاز در کتابخانه عمومی آشخانه
 112. استعلام آسانسور مورد نیاز در کتابخانه عمومی اسفراین / استعلام , استعلام آسانسور مورد نیاز در کتابخانه عمومی اسفراین
 113. استعلام مکمل غذای سگ و کنسرو لوبیا و ... / استعلام , استعلام مکمل غذای سگ و کنسرو لوبیا و ...
 114. مناقصه بکارگیری تعداد 60 نفر نیروی شرکتی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بکارگیری تعداد 60 نفر نیروی شرکتی
 115. استعلام تکمیل آسفالت بلوار امام رضا دوربرگردانهای جوشقان قالی / استعلام, استعلام تکمیل آسفالت بلوار امام رضا دوربرگردانهای جوشقان قالی
 116. استعلام اجرای روکش آسفالت جاده روستای هفتومان / استعلام, استعلام اجرای روکش آسفالت جاده روستای هفتومان
 117. استعلام اجرای زیرسازی و آسفالت کمربندی / استعلام, استعلام اجرای زیرسازی و آسفالت کمربندی
 118. استعلام اجرای زیرسازی و آسفالت جاده داخلی روستای کمجان / استعلام, استعلام اجرای زیرسازی و آسفالت جاده داخلی روستای کمجان
 119. استعلام نقشه برداری ، پرونده خوانی و شناسایی / استعلام, استعلام نقشه برداری ، پرونده خوانی و شناسایی
 120. استعلام نقشه برداری ، پرونده خوانی و شناسایی تداخلات / استعلام , استعلام نقشه برداری ، پرونده خوانی و شناسایی تداخلات
 121. استعلام نقشه برداری ، پرونده خوانی و شناسایی تداخلات / استعلام , استعلام نقشه برداری ، پرونده خوانی و شناسایی تداخلات
 122. استعلام نقشه برداری، پرونده خوانی و شناسایی تداخلات در پلاک ها / استعلام , استعلام نقشه برداری، پرونده خوانی و شناسایی تداخلات در پلاک ها
 123. استعلام نقشه برداری، پرونده خوانی و شناسایی تداخلات در پلاک ها / استعلام , استعلام نقشه برداری، پرونده خوانی و شناسایی تداخلات در پلاک ها
 124. استعلام انجام خدمات مشاوره مرحله سوم نظارت کارگاهی / استعلام , استعلام انجام خدمات مشاوره مرحله سوم نظارت کارگاهی
 125. مناقصه واگذاری تکمیل مصلای شهرستان الیگودرز / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری تکمیل مصلای شهرستان الیگودرز
 126. استعلام انجام خدمات مشاوره مرحله سوم نظارت کارگاهی / استعلام , استعلام انجام خدمات مشاوره مرحله سوم نظارت کارگاهی
 127. استعلام انجام خدمات مشاوره مرحله دوم طراحی شبکه آبیاری / استعلام , استعلام انجام خدمات مشاوره مرحله دوم طراحی شبکه آبیاری
 128. استعلام تعمیر و تجهیز یک دستگاه کمرشکت گلد هاور / استعلام, استعلام تعمیر و تجهیز یک دستگاه کمرشکت گلد هاور
 129. استعلام دوربین مداربسته به همراه تجهیزات / استعلام، استعلام دوربین مداربسته به همراه تجهیزات
 130. استعلام میلگرد آجدار فولادی ترمکس... / استعلام , استعلام میلگرد آجدار فولادی ترمکس...
 131. استعلام خرید لاینسس / استعلام، استعلام خرید لاینسس
 132. استعلام خودروی پژو 405 دوگانه سوز صفر کیلومتر / استعلام، استعلام خودروی پژو 405 دوگانه سوز صفر کیلومتر
 133. استعلام موتور برق گازسوز / استعلام, استعلام موتور برق گازسوز
 134. استعلام طراحی و اجرای روشنایی / استعلام, استعلام طراحی و اجرای روشنایی
 135. استعلام سرور رایانه مدل ml350 .... / استعلام, استعلام سرور رایانه مدل ml350 ....
 136. تجدید مناقصه خرید، بارگیری و حمل لوله های پلی اتیلن آبرسانی - نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه یک مرحله ای ,مناقصه خرید، بارگیری و حمل لوله های پلی اتیلن آبرسانی - نوبت دوم
 137. استعلام اصلاح و بازسازی چرخ فیروزا ... / استعلام, استعلام اصلاح و بازسازی چرخ فیروزا ...
 138. استعلام کیسه نایلون بسته بندی / استعلام کیسه نایلون بسته بندی
 139. استعلام اقلام kbk1 و ... / استعلام, استعلام اقلام kbk1 و ...
 140. مناقصه پروه نصب گاردریل ... / مناقصه پروه نصب گاردریل ...
 141. مناقصه خرید و نصب و راه اندازی تعداد 128 دستگاه کنتور هوشمند / مناقصه, مناقصه خرید و نصب و راه اندازی تعداد 128 دستگاه کنتور هوشمند
 142. مناقصه خرید (تهیه)، بسته بندی، بارگیری، حمل و باراندازی لوله فولادی بدون پوشش جهت خطوط فرعی انتقال آب / مناقصه , مناقصه خرید (تهیه)، بسته بندی، بارگیری، حمل و باراندازی لوله فولادی بدون پوشش جهت خطوط فرعی انتقال آب
 143. مزایده جهت ساخت , تجهیز و بهره برداری و ارائه خدمات ... / آگهی مناقصه عمومی , مزایده جهت ساخت , تجهیز و بهره برداری و ارائه خدمات ...
 144. استعلام خرید دستگاه واتر جت / استعلام , استعلام خرید دستگاه واتر جت
 145. استعلام پشتیبانی نرم افزار سرور پست الکترونیک / استعلام پشتیبانی نرم افزار سرور پست الکترونیک
 146. استعلام زمین مرجع کردن نقشه های ثبتی از پلاکهای بزرگ ثبتی / استعلام ، استعلام زمین مرجع کردن نقشه های ثبتی از پلاکهای بزرگ ثبتی
 147. استعلام خدمت / استعلام, استعلام خدمت
 148. استعلام قطعات کیس رایانه مدل CA / استعلام، استعلام قطعات کیس رایانه مدل CA
 149. استعلام تجهیزات صوت و نور کانون مساجد / استعلام , استعلام تجهیزات صوت و نور کانون مساجد
 150. استعلام سقف کاذب کناف با روکش PVC و .... / استعلام ، استعلام سقف کاذب کناف با روکش PVC و ....
 151. مناقصه عملیات خرید 4500 متر کف پوش ایمنی گرانولی ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات خرید 4500 متر کف پوش ایمنی گرانولی ...
 152. استعلام اسکن دفاتر املاک / استعلام ، استعلام اسکن دفاتر املاک
 153. استعلام رایانه همراه IN CPU CORE I5 14 2450..... / استعلام , استعلام رایانه همراه IN CPU CORE I5 14 2450.....
 154. استعلام رایانه همراه و ... / استعلام , استعلام رایانه همراه و ...
 155. مناقصه انجام عملیات بازسازی کارخانه زغالشویی قدیم / مناقصه انجام عملیات بازسازی کارخانه زغالشویی قدیم
 156. مناقصه خرید (تامین) ادوات الگویی در طرح کشاورزی حفاظتی / مناقصه خرید (تامین) ادوات الگویی در طرح کشاورزی حفاظتی
 157. ارزیابی کیفی انجام امور مربوط به مشاغل عملیاتی سیر و حرکت / ارزیابی کیفی انجام امور مربوط به مشاغل عملیاتی سیر و حرکت
 158. مناقصه انجام خدمات نیروی انسانی اداره مخابرات شرکت نفت وگاز مسجد سلیمان / آگهی مناقصه، مناقصه انجام خدمات نیروی انسانی اداره مخابرات شرکت نفت وگاز مسجد سلیمان
 159. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 251 متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 251 متر
 160. مناقصه خدمات تعمیرگاهی.بازبین دفتری / مناقصه خدمات تعمیرگاهی.بازبین دفتری
 161. مناقصه تامین خودروهای استیجاری / آگهی مناقصه, مناقصه تامین خودروهای استیجاری
 162. مناقصه انجام امور مربوط به صدور مجوزهای مرتبط با ناوگان حمل بار / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه انجام امور مربوط به صدور مجوزهای مرتبط با ناوگان حمل بار
 163. مناقصه حفاری و تجهیز شبکه پایش آبهای زیر زمینی / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , مناقصه حفاری و تجهیز شبکه پایش آبهای زیرزمینی
 164. مناقصه تهیه و تامین وسایط نقلیه سبک با راننده / آگهی ارزیابی کیفی, مناقصه تهیه و تامین وسایط نقلیه سبک با راننده
 165. مناقصه امور خدمات ، فضای سبز ، حمل و نقل مسافر در سطح شهر / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه امور خدمات ، فضای سبز ، حمل و نقل مسافر در سطح شهر
 166. مناقصه احداث راه دسترسی مستقل برای ساختمان اداری / آگهی مناقصه ، مناقصه احداث راه دسترسی مستقل برای ساختمان اداری
 167. مزایده دستگاه های کارواش / مزایده,مزایده دستگاه های کارواش
 168. مزایده یک دستگاه خودروی سواری / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه خودروی سواری
 169. مناقصه اجرای عملیات روکش و لکه گیری آسفالت معابر / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه اجرای عملیات روکش و لکه گیری آسفالت معابر
 170. مناقصه اجرای عملیات روکش و لکه گیری آسفالت معابر / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه اجرای عملیات روکش و لکه گیری آسفالت معابر
 171. مزایده یک دستگاه لباسشویی و ... / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده یک دستگاه لباسشویی و ...
 172. آگهی مناقصه گازرسانی به روستاهای تابعه فریمان / آگهی مناقصه , آگهی مناقصه گازرسانی به روستاهای تابعه فریمان
 173. تجدید مناقصه تهیه و اجرای کامل سیستم تهویه با کولرهای گازی / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه تهیه و اجرای کامل سیستم تهویه با کولرهای گازی
 174. مزایده یک دستگاه مخزن تانکر / مزایده,مزایده یک دستگاه مخزن تانکر
 175. مزایده یک دستگاه خودرو سواری / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده یک دستگاه خودرو سواری
 176. مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 10745.30متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 10745.30متر
 177. مناقصه اجرای سیستم زهکشی آب زیرزمینی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه اجرای سیستم زهکشی آب زیرزمینی
 178. مزایده فروش تعداد 5 قطعه زمین از املاک شهرداری نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش تعداد 5 قطعه زمین از املاک شهرداری نوبت دوم
 179. مزایده سه دانگ زمین مساحت کلی 435 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده سه دانگ زمین مساحت کلی 435 متر نوبت دوم
 180. مزایده ملک مشتمل بر یک دستگاه احداثی زیربنا 120 متر تجدید / مزایده,مزایده ملک مشتمل بر یک دستگاه احداثی زیربنا 120 متر تجدید
 181. مزایده ششدانگ مشاعی یک قطعه زمین خانه و محوطه 224متر / مزایده,مزایده ششدانگ مشاعی یک قطعه زمین خانه و محوطه 224متر
 182. مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه 200متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه 200متر
 183. مزایده سرقفلی مغازه دو دانگ مشاع از اپارتمان 174.97متر / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه دو دانگ مشاع از اپارتمان 174.97متر
 184. تجدید فراخوان عملیات اجرایی راه روستایی سارون سفلی / تجدید آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان عملیات اجرایی راه روستایی سارون سفلی
 185. مزایده یکباب مغازه تجاری پلاک ثبتی 718 فرعی / مزایده,مزایده یکباب مغازه تجاری پلاک ثبتی 718 فرعی
 186. مناقصه خرید اتو ترانسفورماتور افزاینده / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید اتو ترانسفورماتور افزاینده
 187. مزایده فروش یکدستگاه وانت پیکان مدل 1390 / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش یکدستگاه وانت پیکان مدل 1390
 188. مزایده یک قطعه زمین مساحت 2700متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 2700متر
 189. مزایده ملک مساحت 558.33متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت 558.33متر نوبت دوم
 190. مزایده پلاک ثبتی مساحت صد و بیست متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت صد و بیست متر نوبت اول
 191. مناقصه پروژه گازرسانی نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه پروژه گازرسانی نوبت دوم
 192. مناقصه خرید تجهیزات و نصب و راه اندازی ذخیره ساز / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه خرید تجهیزات و نصب و راه اندازی ذخیره ساز
 193. مناقصه انجام خدمات مشترکین و درآمد امور آب و فاضلاب کلانشهر اراک... / آگهی مناقصه، مناقصه انجام خدمات مشترکین و درآمد امور آب و فاضلاب کلانشهر اراک...
 194. مناقصه واگذاری خدمات نقلیه ، تامین خودرو با راننده مرحله دوم / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه واگذاری خدمات نقلیه ، تامین خودرو با راننده مرحله دوم
 195. مناقصه انجام عملیات پیاده روسازی در محله خادم آباد / مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات پیاده روسازی در محله خادم آباد
 196. مزایده ششدانگ خانه تجاری مسکونی عرصه 93.20متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه تجاری مسکونی عرصه 93.20متر
 197. مزایده ششدانگ ملکیت و سرقفلی دو باب مغازه در زمین مساحت 88 متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملکیت و سرقفلی دو باب مغازه در زمین مساحت 88 متر
 198. مزایده عمارت به مساحت 204.60مترمربع / مزایده,مزایده عمارت به مساحت 204.60مترمربع
 199. دومین جشنواره عکس سلفی / دومین جشنواره عکس سلفی
 200. مناقصه انجام خدمات صدور بیمه نامه شخص ثالث نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه انجام خدمات صدور بیمه نامه شخص ثالث نوبت دوم
 201. مزایده واگذاری مجتمع های فرهنگی و هنری / مزایده واگذاری مجتمع های فرهنگی و هنری
 202. مزایده ششدانگ ملک یک قطعه زمین عرصه 250 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ ملک یک قطعه زمین عرصه 250 متر نوبت دوم
 203. تجدید مناقصه اجرای پروژه نگهداری فضای سبز / مناقصه ,تجدید مناقصه اجرای پروژه نگهداری فضای سبز
 204. مزایده تعداد 1400 عدد تی شرت مردانه... / مزایده, مزایده تعداد 1400 عدد تی شرت مردانه...
 205. مناقصه لکه گیری آسفالت نوارهای حفاری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه لکه گیری آسفالت نوارهای حفاری
 206. مزایده فروش چند قطعه زمین مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش چند قطعه زمین مسکونی نوبت دو

نویسنده مطلب: نوری نوری

نوری نوری

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...