اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.3.30 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.3.30 در سایت

 1. مزایده فروش یکدستگاه خودروی وانت پیکان سفید رنگ / آگهی مزایده, مزایده فروش یکدستگاه خودروی وانت پیکان سفید رنگ
 2. فراخوان مناقصه آسفالت خیابان های ... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه آسفالت خیابان های ...
 3. مزایده فروش اقلام ضایعاتی و ...96.03.30 / آگهی مزایده ,مزایده فروش اقلام ضایعاتی و ...96.03.30
 4. ارزیابی کیفی خدمات ترمیم و نگهداری فضای سبز سایت 3 / ارزیابی کیفی مناقصه گران , ارزیابی کیفی خدمات ترمیم و نگهداری فضای سبز سایت 3
 5. خرید جرثقیل پشت کامیونی 15 تنی / مناقصه, مناقصه خرید جرثقیل پشت کامیونی 15 تنی...
 6. مناقصه انجام خدمات پشتیبانی ستاد مرکزی ... / مناقصه انجام خدمات پشتیبانی ستاد مرکزی ...
 7. تجدید فراخوان کارت های یدکی و بروز رسانی نرم افزاری مراکز تلفن / تجدید آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران, فراخوان کارت های یدکی و بروز رسانی نرم افزاری مراکز تلفن
 8. تجدید فراخوان ارزیابی کیفی خرید سردخانه طرح کانکسی ضد انفجار / تجدید آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, تجدید فراخوان ارزیابی کیفی خرید سردخانه طرح کانکسی ضد انفجار
 9. مزایده واگذاری به اجاره تعدادی از اماکن و غرفه ها - نوبت دوم / فراخوان مزایده عمومی, مزایده واگذاری به اجاره تعدادی از اماکن و غرفه ها - نوبت دوم
 10. تجدید فراخوان خرید کولر اسپلیت ضد انفجار تک سیستم سرد / تجدید آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای, فراخوان خرید کولر اسپلیت ضد انفجار تک سیستم سرد
 11. مناقصه واگذاری حجمی زمانی اداره امور انبارهای نفت / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه واگذاری حجمی زمانی اداره امور انبارهای نفت
 12. مناقصه حجمی زمانی اداره امور سوختگیری هواپیمایی بندرعباس و نواح تابعه / مناقصه , مناقصه حجمی زمانی اداره امور سوختگیری هواپیمایی بندرعباس و نواح تابعه
 13. فراخوان شناسایی پیمانکار واجد صلاحیت در ارتباط با مدیریت و بهره برداری از بنادر و مخازن پتروشیمی / فراخوان , فراخوان شناسایی پیمانکار واجد صلاحیت در ارتباط با مدیریت و بهره برداری از بنادر و مخازن پتروشیمی
 14. تجدید مناقصه انجام خدمات بهره برداری اداره گاز / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه انجام خدمات بهره برداری اداره گاز
 15. مناقصه پروژه گازرسانی به روستاهای ایلوانق و گاودول .... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه گازرسانی به روستاهای ایلوانق و گاودول ....
 16. مناقصه ازسازی و مقاوم سازی و تعمیر و پرو کنتور های دیافراگمی و ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه ازسازی و مقاوم سازی و تعمیر و پرو کنتور های دیافراگمی و ...
 17. مناقصهCONTROL VALVE / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران,مناقصه CONTROL VALVE
 18. مناقصه انجام تعمیرات اساسی توربین / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام تعمیرات اساسی توربین
 19. همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی منابع طبیعی / همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی منابع طبیعی
 20. همایش ملی مدیریت درون سازمانی و برون سازمانی / همایش ملی مدیریت درون سازمانی و برون سازمانی
 21. همایش ملی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه ازاد اسلامی / همایش ملی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه ازاد اسلامی
 22. کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی96.3.30 / کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی96.3.30
 23. مناقصه خرید قطعات یدکی آسانسور / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید قطعات یدکی آسانسور
 24. کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مهندسی برق96.3.30 / کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مهندسی برق96.3.30
 25. همایش بین المللی مدیریت ، اقتصاد و بازاریابی 96.3.30 / همایش بین المللی مدیریت ، اقتصاد و بازاریابی 96.3.30
 26. مزایده سالن ورزشی واقع در اراک... / آگهی مزایده استعلام قیمت، مزایده سالن ورزشی واقع در اراک...
 27. مناقصه خرید 2 دستگاه چیلر تراکمی هوا خنک / مناقصه خرید 2 دستگاه چیلر تراکمی هوا خنک
 28. استعلام لپ تاپ / استعلام ، استعلام لپ تاپ
 29. استعلام فیلتر مکش کمپرسور / استعلام فیلتر مکش کمپرسور
 30. استعلام گلوب والو ، فلاکسیبل لوله حلقه ای / استعلام , استعلام گلوب والو ، فلاکسیبل لوله حلقه ای
 31. مناقصه لوله کالمن 4 اینچ 5 میلی متری گالوانیزه .... / مناقصه ، مناقصه لوله کالمن 4 اینچ 5 میلی متری گالوانیزه ....
 32. مناقصه خرید دو دستگاه تریلر / آگهی ارزیابی کیفی ,مناقصه خرید دو دستگاه تریلر
 33. مزایده فروش مقادیری از اجناس مستعمل و خارج از رده / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش مقادیری از اجناس مستعمل و خارج از رده
 34. جشنواره جلوه های فرهنگ رضوی در رسانه ها 96.3.30 / جشنواره جلوه های فرهنگ رضوی در رسانه ها 96.3.30
 35. مناقصه خرید بست دار بست بندی / آگهی استعلام بهاء ، مناقصه خرید بست دار بست بندی
 36. مناقصه خرید قطعات جرثقیل کاتو / مناقصه، مناقصه خرید قطعات جرثقیل کاتو
 37. مناقصه ساخت قطعات مکانیکال سیل / مناقصه، مناقصه ساخت قطعات مکانیکال سیل
 38. مناقصه ساخت پمپ و قطعات یدکی (P-26031) / مناقصه، مناقصه ساخت پمپ و قطعات یدکی (P-26031)
 39. مزایده املاک شامل زمین و خانه سرا و باغ / مزایده,مزایده املاک شامل زمین و خانه سرا و باغ
 40. اصلاحیه فراخوان مناقصه آسفالت خیابان ها / اصلاحیه فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه آسفالت خیابان ها
 41. مزایده یک قطعه زمین زراعی خشکه زاری نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی خشکه زاری نوبت اول
 42. مزایده واگذاری تعداد 20 واحد تجاری و هفت قطعه زمین / مزایده,مزایده واگذاری تعداد 20 واحد تجاری و هفت قطعه زمین
 43. فراخوان خدمات گازبانی نوبت دوم / فراخوان آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان خدمات گازبانی نوبت دوم
 44. مناقصه اجرای پخش آسفالت در سطح شهر با استفاده از اکیپ فینیشیری ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پخش آسفالت در سطح شهر با استفاده از اکیپ فینیشیری ... نوبت دوم
 45. تجدید مناقصه انجام خدمات مرتبط با اداره تدارکات و امور کالا نوبت دوم / فراخوان تجدید مناقصه عمومی,مناقصه انجام خدمات مرتبط با اداره تدارکات و امور کالا نوبت دوم
 46. فراخوان مناقصه خرید تجهیزات برق اضطراری / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه خرید تجهیزات برق اضطراری
 47. مناقصه خرید و تحویل مقدار 200 تن کاغذ کپی A4 / فراخوان عمومی مناقصه, مناقصه خرید و تحویل مقدار 200 تن کاغذ کپی A4
 48. مناقصه تهیه مصالح، اجرا و نوسازی تعدادی از ساختمان ها / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تهیه مصالح، اجرا و نوسازی تعدادی از ساختمان ها
 49. مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی به مساحت 97.05متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی به مساحت 97.05متر
 50. مناقصه 10 دستگاه فرستنده 5 کیلووات اف ام - تجدید / آگهی تجدید فراخوان, مناقصه 10 دستگاه فرستنده 5 کیلووات اف ام - تجدید
 51. بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی96.3.30 / بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی 96.3.30
 52. فراخوان خرید و تامین (بارگیری، حمل، باراندازی و چیدمان) تجهیزات آبیاری بارانی / فراخوان برگزاری مناقصه عمومی, فراخوان خرید و تامین (بارگیری، حمل، باراندازی و چیدمان) تجهیزات آبیاری بارانی
 53. مناقصه واگذاری امور تهیه٬ طبخ و توزیع غذای کارکنان و بیماران / مناقصه ، مناقصه واگذاری امور تهیه٬ طبخ و توزیع غذای کارکنان و بیماران
 54. مناقصه خرید ادوات و راه اندازی آنها جهت اصلاح و ارتقاء سیستم اعلان حریق / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید ادوات و راه اندازی آنها جهت اصلاح و ارتقاء سیستم اعلان حریق
 55. مزایده انتشارات دانشجویی سایت یک / آگهی مزایده ، آگهی مزایده انتشارات دانشجویی سایت یک
 56. مزایده واگذاری منافع (اجاره) مکان مجموعه پذیرایی / آگهی مزایده, مزایده واگذاری منافع (اجاره) مکان مجموعه پذیرایی
 57. مزایده واگذاری مکان (اجاره ) جهت ارائه خدمات فتوکپی / آگهی مزایده , مزایده واگذاری مکان (اجاره ) جهت ارائه خدمات فتوکپی
 58. مزایده واگذاری منافع (اجاره ) ماهیانه مکان گلخانه / آگهی مزایده , مزایده واگذاری منافع (اجاره ) ماهیانه مکان گلخانه
 59. مزایده دام زنده مزرعه آموزشی تحقیقاتی خضرآباد / آگهی مزایده عمومی ,مزایده دام زنده مزرعه آموزشی تحقیقاتی خضرآباد
 60. مزایده فروش دو فروند شناور نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش دو فروند شناور نوبت دوم
 61. مزایده اموال غیرمنقول شامل 4 سند ششدانگ و ... / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل 4 سند ششدانگ و ...
 62. مناقصه احداث کانال و کانیو بتنی دفع آبهای سطحی / مناقصه احداث کانال و کانیو بتنی دفع آبهای سطحی
 63. تجدید مناقصه عمومی اجرای عملیات آماده سازی معابر شهرک مشاغل شهری / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اجرای عملیات آماده سازی معابر شهرک مشاغل شهری
 64. مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز / آگهی برگزاری مناقصه عمومی ,مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز
 65. مزایده فروش دوازده قطعه پلاک زمین کاربری کارگاهی / مزایده,مزایده فروش دوازده قطعه پلاک زمین کاربری کارگاهی
 66. مناقصه جذب پیمانکار جهت بازاریابی و پشتیبانی دستگاه های کارتخوان / آگهی جذب پیمانکار ,مناقصه جذب پیمانکار جهت بازاریابی و پشتیبانی دستگاه های کارتخوان
 67. مناقصه اجرای عملیات خاکبرداری و آماده سازی زمین جاده 3 و 4 ... نوبت دوم / آگهی مناقصه ، مناقصه اجرای عملیات خاکبرداری و آماده سازی زمین جاده 3 و 4 ...نوبت دوم
 68. مزایده ششدانگ یکباب منزل مسکونی مساحت 62.60مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مسکونی مساحت 62.60مترمربع
 69. مناقصه اجرای عملیات خاکبرداری و آماده سازی زمین نوبت دوم / آگهی مناقصه ، مناقصه اجرای عملیات خاکبرداری و آماده سازی زمین نوبت دوم
 70. آگهی مناقصه نصب درب کرکره ای ژنراتور ..... / آگهی مناقصه ، مناقصه نصب درب کرکره ای ژنراتور .....
 71. مناقصه احداث مسیل / آگهی مناقصه ، مناقصه احداث مسیل
 72. مناقصه عملیات زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر / آگهی مناقصه ، مناقصه عملیات زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر
 73. مناقصه خرید آسفالت معابر منطقه 2 / آگهی مناقصه, مناقصه خرید آسفالت معابر منطقه 2
 74. مناقصه نسبت به اجرای پروژه زیرسازی و آسفالت معابر شهری رزوه / آگهی مناقصه , مناقصه نسبت به اجرای پروژه زیرسازی و آسفالت معابر شهری رزوه
 75. مناقصه اجرای عملیات تکمیل احداث میدان پردیس زرین شهر / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات تکمیل احداث میدان پردیس زرین شهر
 76. مزایده سواری شخصی پراید صبا / مزایده سواری شخصی پراید صبا
 77. مزایده زمین کشاورزی 16.22 صدم سهم مشاع از 56.404 سهم عرصه و اعیانی / مزایده,مزایده زمین کشاورزی 16.22 صدم سهم مشاع از 56.404 سهم عرصه و اعیانی
 78. مزایده تمامت ششدانگ پلاک 406.28204 بخش شانزده / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ پلاک 406.28204 بخش شانزده
 79. مناقصه انجام سیستم هوادهی عمقی و تامین کالا و... / مناقصه ، مناقصه انجام سیستم هوادهی عمقی و تامین کالا و...
 80. مناقصه ساختمان هایی با کاربری اداری / آگهی مناقصه, مناقصه ساختمان هایی با کاربری اداری
 81. مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر سلماس / مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر سلماس
 82. مزایده ملک قولنامه ای و خودرو / مزایده,مزایده ملک قولنامه ای و خودرو
 83. مزایده سرقفلی مغازه به مساحت 21.40متر نوبت اول / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه به مساحت 21.40متر نوبت اول
 84. مزایده سهم الارث یک قطعه باغ مساحت 3590متر / مزایده,مزایده سهم الارث یک قطعه باغ مساحت 3590متر
 85. مزایده یک دستگاه بولدزر کماتسو / مزایده, مزایده یک دستگاه بولدزر کماتسو
 86. مزایده فروش 24 قطعه زمین / مزایده,مزایده فروش 24 قطعه زمین
 87. ارزیابی کیفی تمیز کاری و رنگ آمیزی تاسیسات واحد بهره برداری بی بی حکیمه / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای , ارزیابی کیفی تمیز کاری و رنگ آمیزی تاسیسات واحد بهره برداری بی بی حکیمه
 88. مناقصه خرید کامیون با کاربری باری- تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه خرید کامیون با کاربری باری- تجدید
 89. مزایده رینگ چرخ - دیسک - دیسک صفحه - بوش و پیستون / آگهی مزایده , مزایده رینگ چرخ - دیسک - دیسک صفحه - بوش و پیستون
 90. مزایده بهره برداری از منافع پارکینگ های جنوبی ، جنوب غربی و طبقاتی شمالی نمایشگاه بین المللی / آگهی مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از منافع پارکینگ های جنوبی ، جنوب غربی و طبقاتی شمالی نمایشگاه بین المللی
 91. مناقصه حفر و تجهیز دو حلقه چاه (قسمت چهارم ) - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه حفر و تجهیز دو حلقه چاه (قسمت چهارم ) - نوبت دوم
 92. مناقصه پروژه لکه گیری با آسفالت نواحی...نوبت دوم / آگهی مناقصه های عمومی , مناقصه پروژه لکه گیری با آسفالت نواحی...نوبت دوم
 93. مزایده واگذاری ملک مساحت عرصه و اعیان 456مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده واگذاری ملک مساحت عرصه و اعیان 456مترمربع نوبت دوم
 94. مناقصه اجرای ساختمان خانه محله و محوطه سازی و دیوار محوطه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای ساختمان خانه محله و محوطه سازی و دیوار محوطه
 95. مناقصه انجام پروژه کفپوش - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام پروژه کفپوش - نوبت دوم
 96. مزایده یک دستگاه خودرو / مزایده اموال منقول ,مزایده یک دستگاه خودرو
 97. مزایده یک دستگاه دیگ بخار و ... / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه دیگ بخار
 98. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 334 فرعی بخش دوازده / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 334 فرعی بخش دوازده
 99. مزایده ششدانگ اپارتمان پلاک 211 فرعی قطعه 4 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان پلاک 211 فرعی قطعه 4 تفکیکی
 100. مزایده ششدانگ یکباب پلاک 5 فرعی بخش یک بروجرد / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب پلاک 5 فرعی بخش یک بروجرد
 101. مزایده تلفن همراه / آگهی مزایده ,مزایده تلفن همراه
 102. تجدید مزایده مقدار 7500 تن ملاس تولیدی کارخانه قند- نوبت دوم / تجدید مزایده , تجدید مزایده مقدار 7500 تن ملاس تولیدی کارخانه قند- نوبت دوم
 103. مزایده اعیانی یک قطعه زمین مسکونی 144.33متر نوبت اول / مزایده,مزایده اعیانی یک قطعه زمین مسکونی 144.33متر نوبت اول
 104. فراخوان پروژه مرمت و بهسازی ساختمانها .... / آگهی فراخوان پیمانکاران , فراخوان پروژه مرمت و بهسازی ساختمانها ....
 105. ارزیابی کیفی بهینه سازی سیستمهای سرمایشی و گرمایشی ایستگاههای شاهرود ...تجدید / آگهی تجدید دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی , ارزیابی کیفی بهینه سازی سیستمهای سرمایشی و گرمایشی ایستگاههای شاهرود ... تجدید
 106. ارزیابی کیفی انجام عملیات بازسازی خط معدن آلومینای جاجرم ...تجدید / آگهی تجدید دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی نخست , ارزیابی کیفی انجام عملیات بازسازی خط معدن آلومینای جاجرم ...تجدید
 107. مناقصه احداث کمربندی اسلامشهر ... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه احداث کمربندی اسلامشهر ...
 108. مناقصه اجرای عملیات خاکبرداری و آماده سازی زمین / آگهی مناقصه ، مناقصه اجرای عملیات خاکبرداری و آماده سازی زمین
 109. مزایده یکباب منزل مسکونی مساحت 17.470متر / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی مساحت 17.470متر
 110. اصلاحیه مناقصه زیرسازی و احداث ابنیه فنی راه روستایی / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه زیرسازی و احداث ابنیه فنی راه روستایی
 111. مناقصه خرید کامیون کمپرسی تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه خرید کامیون کمپرسی تجدید
 112. مناقصه نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری فضای سبز
 113. مناقصه احداث پاسگاه / آگهی مناقصه ، مناقصه احداث پاسگاه
 114. مزایده فروش یک قطعه نهر متروکه با کاربری ورزشی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یک قطعه نهر متروکه با کاربری ورزشی نوبت دوم
 115. مناقصه احداث قبور و محوطه سازی / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه احداث قبور و محوطه سازی
 116. آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی اجرای خط انتقال آب سد باغان / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی، آگهی فراخوان اجرای خط انتقال آب سد باغان
 117. مزایده فروش تعداد 12 دستگاه از منازل سازمانی / مزایده,مزایده فروش تعداد 12 دستگاه از منازل سازمانی
 118. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 661 فرعی مرحله اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 661 فرعی مرحله اول
 119. ارزیابی کیفی تهیه و نصب 10 دستگاه باکس تجدید / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی نخست , ارزیابی کیفی تهیه و نصب 10 دستگاه باکس تجدید
 120. مزایده ششدانگ زمین بصورت کارخانه / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بصورت کارخانه
 121. مزایده خودرو سواری پراید به رنگ سفید / مزایده,مزایده خودرو سواری پراید به رنگ سفید
 122. مزایده فروش 4 واحد آپارتمان مسکونی / مزایده,مزایده فروش 4 واحد آپارتمان مسکونی
 123. مزایده ششدانگ زمین پلاک ثبتی نه فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین پلاک ثبتی نه فرعی
 124. مناقصه خرید کامیون کشنده تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید کامیون کشنده تجدید
 125. فراخوان استعلام خرید سه قلم افزایه های سیال حفاری تجدید / تجدید فراخوان استعلام ارزیابی کیفی , فراخوان استعلام خرید سه قلم افزایه های سیال حفاری تجدید
 126. فراخوان مناقصه احداث ساختمان عملیاتی نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه احداث ساختمان عملیاتی نوبت دوم
 127. فراخوان مناقصه نگهداری ، سرویس ، راهبری و سرپرستی تاسیسات... / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه نگهداری ، سرویس ، راهبری و سرپرستی تاسیسات...
 128. مناقصه تهیه طبخ و توزیع غذا نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه طبخ و توزیع غذا نوبت دوم
 129. مزایده ششدانگ پلاک 3706 بخش سه مساحت 90.92متر / مزایده,ممزایده ششدانگ پلاک 3706 بخش سه مساحت 90.92متر
 130. اصلاحیه مزایده واگذاری عملیات جمع آوری پسماندهای خشک براساس طرح تفکیک / اصلاحیه مزایده عمومی، مزایده واگذاری عملیات جمع آوری پسماندهای خشک براساس طرح تفکیک
 131. مناقصه اجاره دو دستگاه خاور / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه اجاره دو دستگاه خاور
 132. مناقصه احداث پروژه مسجد / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه احداث پروژه مسجد
 133. مزایده انواع ماشین آلات صنعتی و ... / آگهی مزایده ,مزایده انواع ماشین آلات صنعتی و ...
 134. مناقصه احداث فضای سبز بوستان و ... / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه احداث فضای سبز بوستان و ...
 135. مناقصه اجرای عملیات بازرسی فنی واحدهای عملیاتی و ... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی ,مناقصه اجرای عملیات بازرسی فنی واحدهای عملیاتی و ...
 136. ابطال مناقصه امور مربوط به نگهداری جنگل کاری اراضی مجتمع پردازش و دفع آرادکوه / ابطال مناقصه , مناقصه امور مربوط به نگهداری جنگل کاری اراضی مجتمع پردازش ودفع آرادکوه
 137. مزایده قطعه زمینی مساحت تقریبی 148 مترمربع / مزایده,مزایده قطعه زمینی مساحت تقریبی 148 مترمربع
 138. حراج عملیات بهره برداری از رستوران منطقه / حراج عملیات بهره برداری از رستوران منطقه
 139. مناقصه خرید 8 دستگاه جرثقیل زنجیری بادی / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید 8 دستگاه جرثقیل زنجیری بادی
 140. مزایده تعداد 4 دستگاه خودرو سواری و یک دستگاه وانت پیکان / مزایده , مزایده تعداد 4 دستگاه خودرو سواری و یک دستگاه وانت پیکان
 141. مناقصه خرید 57 هزار متر انواع سیم ... / مناقصه , مناقصه خرید 57 هزار متر انواع سیم ...
 142. مزایده اراضی زراعی / مزایده,مزایده اراضی زراعی
 143. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 187.80متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 187.80متر
 144. تجدید مناقصه عمومی تهیه، تامین، طبخ و توزیع غذای نیمروز کارکنان و مهمانان / آگهی فراخوان مناقصه عمومی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه عمومی تهیه، تامین، طبخ و توزیع غذای نیمروز کارکنان و مهمانان
 145. مزایده سرقفلی مغازه مساحت نوزده مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه مساحت نوزده مترمربع نوبت دوم
 146. آگهی مناقصه واگذاری امور پشتیبانی نگهبانی خدماتی و غیره / آگهی مناقصه ,آگهی مناقصه واگذاری امور پشتیبانی نگهبانی خدماتی و غیره
 147. فراخوان تامین منابع مالی، طراحی، احداث، بهره برداری و انتقال مجتمع تجاری، ورزشی ... نوبت دوم / فراخوان تامین منابع مالی، طراحی، احداث، بهره برداری و انتقال مجتمع تجاری، ورزشی ... نوبت دوم
 148. مزایده سه دانگ مشاع از اپارتمان مساحت 155.73متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از اپارتمان مساحت 155.73م
 149. استعلام اجرای تعدادی از پروژه های آبرسانی / آگهی استعلام , استعلام اجرای تعدادی از پروژه های آبرسانی
 150. مناقصه نگهداری از تاسیسات آبرسانی اصلاح تعمیرات رفع شگستگی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری از تاسیسات آبرسانی اصلاح تعمیرات رفع شگستگی
 151. مزایده اتومبیل / آگهی مزایده ,مزایده اتومبیل
 152. فراخوان مناقصه خدمات عمومی واحدهای تابعه / فراخوان مناقصه , فراخوان خدمات عمومی واحدهای تابعه
 153. لغو مناقصه احداث اسکلت تا پایان سقف پژوهشکده / لغو مناقصه احداث اسکلت تا پایان سقف پژوهشکده
 154. فراخوان واگذاری امور دبیرخانه و ماشین نویسی / فراخوان , فراخوان واگذاری امور دبیرخانه و ماشین نویسی
 155. مزایده تزریقات بیمارستان امام جعفر صادق ع / مزایده, مزایده تزریقات بیمارستان امام جعفر صادق ع
 156. آگهی مزایده تلفن همراه / آگهی مزایده ,آگهی مزایده تلفن همراه
 157. مناقصه واگذاری خدمات تنظیف و نگهداری و توسعه فضای سبز و .... / مناقصه واگذاری خدمات تنظیف و نگهداری و توسعه فضای سبز و ....
 158. مناقصه خرید یک دستگاه مینی لودر / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید یک دستگاه مینی لودر
 159. مناقصه خرید یک دستگاه لودر / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید یک دستگاه لودر
 160. مناقصه خرید یک دستگاه جرثقیل / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید یک دستگاه جرثقیل
 161. مناقصه خرید یک دستگاه بیل مکانیکی چرخ لاستیکی / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید یک دستگاه بیل مکانیکی چرخ لاستیکی
 162. مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد کاربری مسکونی / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد کاربری مسکونی
 163. مزایده واگذاری اقلام و ابزارآلات ضایعاتی / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری اقلام و ابزارآلات ضایعاتی
 164. استعلام قیمت عملیات لایروبی و ساماندهی رودخانه زیارت / استعلام قیمت عملیات لایروبی و ساماندهی رودخانه زیارت
 165. مناقصه خرید و حمل لوله های پلی اتیلن شبکه آبیاری و زهکشی سد هرات / مناقصه خرید و حمل لوله های پلی اتیلن شبکه آبیاری و زهکشی سد هرات
 166. استعلام خرید نهاده ها و اجرای توسعه و احداث فضای سبز / استعلام خرید نهاده ها و اجرای توسعه و احداث فضای سبز
 167. استعلام پهنای باند اینترنت یکساله / استعلام پهنای باند اینترنت یکساله
 168. آگهی مناقصه اجرای خطوط تغذیه و توزیع پراکنده گازرسانی به صنایع / آگهی مناقصه،آگهی مناقصه اجرای خطوط تغذیه و توزیع پراکنده گازرسانی به صنایع
 169. استعلام خرید تجهیزات اداری و.. / استعلام خرید تجهیزات اداری و..
 170. استعلام تهیه و نصب نرده / استعلام تهیه و نصب نرده
 171. مناقصه مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی ایجاد منطقه ویژه اقتصادی / مناقصه مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی ایجاد منطقه ویژه اقتصادی
 172. استعلام دستگاه هوشمند کنترل دستگاه حرارتی / استعلام دستگاه هوشمند کنترل دستگاه حرارتی
 173. استعلام لاستیک پیکاب و پژو / استعلام لاستیک پیکاب و پژو
 174. استعلام انجام خدمات فضای سبز / استعلام انجام خدمات فضای سبز
 175. استعلام دستگاه هوشمند کنترل دستگاه حرارت مرکزی / استعلام دستگاه هوشمند کنترل دستگاه حرارت مرکزی
 176. استعلام فعالیت های معماری و مهندسی و مشاوره های فنی مربوط / استعلام فعالیت های معماری و مهندسی و مشاوره های فنی مربوط
 177. استعلام سیستم نوبت دهی بانکی / استعلام ,استعلام سیستم نوبت دهی بانکی
 178. استعلام سیم راد افشان / استعلام استعلام سیم راد افشان
 179. استعلام hp. proliant server / استعلام ,استعلام hp. proliant server
 180. استعلام مصالح / استعلام, استعلام مصالح
 181. استعلام ذخیره ساز شبکه رایانه / استعلام ,استعلام ذخیره ساز شبکه رایانه
 182. مزایده بهره برداری از منابفه پارکینگ های جنوبی , جنوب غربی و طبقاتی شمالی / آگهی مزایده عمومی دو مرحله ای,مزایده بهره برداری از منابفه پارکینگ های جنوبی , جنوب غربی و طبقاتی شمالی
 183. استعلام خرید و تحویل ایرواشر CFM 30000 / استعلام, استعلام خرید و تحویل ایرواشر CFM 30000
 184. استعلام تهیه و حمل 2255 متر طول لوله پلی اتیلن / استعلام, استعلام تهیه و حمل 2255 متر طول لوله پلی اتیلن
 185. استعلام تلویزیون / استعلام, استعلام تلویزیون
 186. استعلام مودم / استعلام, استعلام مودم
 187. استعلام مصالح / استعلام, استعلام مصالح
 188. مناقصه اجرای خطوط تغذیه و توزیع پراکنده گازرسانی به صنایع و مرغداری / مناقصه اجرای خطوط تغذیه و توزیع پراکنده گازرسانی به صنایع و مرغداری
 189. مناقصه مقاوم سازی سیستم ارتینگ / مناقصه مقاوم سازی سیستم ارتینگ
 190. مناقصه 380 انشعاب پلی اتیلن / مناقصه 380 انشعاب پلی اتیلن
 191. مناقصه 500 انشعاب فولادی و پلی اتیلن / مناقصه 500 انشعاب فولادی و پلی اتیلن
 192. فراخوان انجام امور خدماتی و پشتیبانی شرکت گاز - نوبت دوم / فراخوان انجام امور خدماتی و پشتیبانی شرکت گاز استان کرمان - نوبت دوم
 193. مناقصه بهسازی جاده / مناقصه بهسازی جاده
 194. مناقصه احداث انبار و کار گاه ساختمان شرکت گاز شهرستان / مناقصه احداث انبار و کار گاه ساختمان شرکت گاز شهرستان
 195. مناقصه بازسازی و مرمت / مناقصه ,مناقصه بازسازی و مرمت
 196. مناقصه واگذاری امور تعمیر نگهداری و راهبری / آگهی مناقصه ,مناقصه واگذاری امور تعمیر نگهداری و راهبری
 197. مناقصه ساخت مدارس / آگهی مناقصه ,مناقصه ساخت مدارس
 198. مناقصه اجرای ساختمان خانه / مناقصه ا

نویسنده مطلب: نوری نوری

نوری نوری

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...