اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.3.28 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.3.28 در سایت

 1. مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز
 2. مناقصه اجرای عملیات پیاده روسازی خیابان 17 شهریور فاز 1 - نوبت دوم .... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات پیاده روسازی خیابان 17 شهریور فاز 1 - نوبت دوم ....
 3. مناقصه خرید ماسه شکسته صفر تا 6 میلیمتر رودخانه ای - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید ماسه شکسته صفر تا 6 میلیمتر رودخانه ای - نوبت دوم
 4. مزایده فروش پودر باریت و هماتیت / مزایده , مزایده فروش پودر باریت و هماتیت
 5. مزایده فروش یکباب آپارتمان مسکونی 102.06مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یکباب آپارتمان مسکونی 102.06مترمربع نوبت دوم
 6. استعلام والو سوپاپی چدنی / استعلام , استعلام والو سوپاپی چدنی
 7. استعلام خرید 8000 تن فرومنگنزپرکربن / استعلام خرید 8000 تن فرومنگنزپرکربن
 8. مزایده تراکتور فرگوسن / مزایده, مزایده تراکتور فرگوسن
 9. فراخوان مناقصه پروژه استاندارد سازی و تجهیز ساختمان دیتا سنتر / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه پروژه استاندارد سازی و تجهیز ساختمان دیتا سنتر
 10. مزایده فروش مقداری آهن آلات و مصالح ساختمانی / مزایده,مزایده فروش مقداری آهن آلات و مصالح ساختمانی
 11. مزایده یک قطعه زمین مسکونی با پلاک ثبتی 21.401 / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی با پلاک ثبتی 21.401
 12. مناقصه ارجاع کار خدمات نظافت پذیرایی و دبیرخانه / آگهی مناقصه , مناقصه ارجاع کار خدمات نظافت پذیرایی و دبیرخانه
 13. مناقصه پروژه اجرای جوی و جدول / آگهی مناقصه، مناقصه پروژه اجرای جوی و جدول
 14. مزایده ششدانگ زمین مساحت 371 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 371 متر نوبت اول
 15. مناقصه شبکه گذاری پراکنده شهرستان خرمشهر / مناقصه , مناقصه شبکه گذاری پراکنده شهرستان خرمشهر
 16. مزایده واگذاری به صورت اجاره املاک- نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری به صورت اجاره املاک- نوبت دوم
 17. مزایده فروش املاک مازاد بانک / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بانک
 18. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 166.21متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 166.21متر
 19. مناقصه بهسازی خیابان چاپ دوم / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه بهسازی خیابان چاپ دوم
 20. مزایده اجاره اراضی کشاورزی 104 هکتار / آگهی مزایده ، مزایده اجاره اراضی کشاورزی 104 هکتار
 21. مزایده اجاره اراضی کشاورزی / آگهی مزایده ، مزایده اجاره اراضی کشاورزی
 22. مزایده پلاک ثبتی مساحت 20000متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 20000متر نوبت اول
 23. مزایده زمین کشاورزی و ... / مزایده,مزایده زمین کشاورزی و ...
 24. مناقصه تامین 65 دستگاه وانت دو کابین / آگهی مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی , مناقصه تامین 65 دستگاه وانت دو کابین
 25. مزایده واگذاری امتیاز سرقفلی و امتیاز بهره برداری موقت تعدادی از غرف بازارچه ها / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری امتیاز سرقفلی و امتیاز بهره برداری موقت تعدادی از غرف بازارچه ها
 26. مناقصه سرویس های فنی دستگاههای سرد کننده و خنک کننده / مناقصه عمومی, مناقصه سرویس های فنی دستگاههای سرد کننده و خنک کننده
 27. مزایده فروش یکدستگاه آهن آلات / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه آهن آلات
 28. اصلاحیه واگذاری حفاظت فیزیکی / اصلاحیه مناقصه , واگذاری حفاظت فیزیکی
 29. مناقصه تهیه , ساخت , نصب و راه اندازی تاسیسات مهار ضربه قوچ ... / آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی , مناقصه تهیه , ساخت , نصب و راه اندازی تاسیسات مهار ضربه قوچ ...
 30. تجد ید مناقصه اجرای خرید، نصب و راه اندازی دوربین ثبت تخلفات در معابر شهر- تجدید نوبت دوم - مرحله دوم 96.3.28 / آگهی تجدید مناقصه عمومی,تجدید مناقصه اجرای خرید، نصب و راه اندازی دوربین ثبت تخلفات در معابر شهر- تجدید نوبت دوم - مرحله دوم 96.3.28
 31. مناقصه زیرسازی و آسفالت تجدید / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه زیرسازی و آسفالت تجدید
 32. مناقصه اجرای اینترنت وایرلس پهنای باند 96.3.28 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای اینترنت وایرلس پهنای باند 96.3.28
 33. مزایده یک واحد اپارتمان مسکونی مساحت 180 متر / مزایده,مزایده یک واحد اپارتمان مسکونی مساحت 180 متر
 34. مزایده یکباب منزل مسکونی مساحت 308 مترمربع / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی مساحت 308 مترمربع
 35. مزایده واگذاری یک باب واحد تجاری / مزایده,مزایده واگذاری یک باب واحد تجاری
 36. مزایده املاک ثبتی 296 و 295 فرعی از 29 اصلی و ماشین آلات / مزایده,مزایده املاک ثبتی 296 و 295 فرعی از 29 اصلی و ماشین آلات
 37. مناقصه کلیه فعالیت های خدماتی شامل رفت و روب ـ جمع آوری زباله و فضای سبز / آگهی مناقصه ,مناقصه کلیه فعالیت های خدماتی شامل رفت و روب ـ جمع آوری زباله و فضای سبز
 38. مناقصه انتخاب طراح / مناقصه , مناقصه انتخاب طراح
 39. تجدید مزایده اجاره ماهیانه محل ماهیانه رستوران .... بار دوم چاپ دوم / مزایده ، مزایده اجاره ماهیانه محل ماهیانه رستوران .... بار دوم چاپ دوم
 40. آگهی مناقصه عمومی پروژه سنگ فرش پیاده راه و احیای جاده ابریشم / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی پروژه سنگ فرش پیاده راه و احیای جاده ابریشم
 41. آگهی مناقصه واگذاری انجام امور خدمات نیروی انسانی / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه واگذاری انجام امور خدمات نیروی انسانی
 42. مناقصه اداره امور و اجرای حجمی زمانی عملیات جایگاه شرکتی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده,مناقصه اداره امور و اجرای حجمی زمانی عملیات جایگاه شرکتی - نوبت دوم
 43. آگهی ارزیابی جهت مناقصه عمومی حفاری و چیدن ، پوشش و تسطیح و برداشت خاک مازاد / آگهی ارزیابی جهت مناقصه عمومی ،آگهی ارزیابی جهت مناقصه عمومی حفاری و چیدن ، پوشش و تسطیح و برداشت خاک مازاد
 44. مزایده فروش تعداد محدودی خودرو - نوبت دوم / مزایده فروش تعداد محدودی خودرو نوبت دوم
 45. مزایده یک قطعه زمین کشاورزی سطح 5 هکتار / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی سطح 5 هکتار
 46. مزایده اجاره سالن چند منظوره ورزشی / مزایده ، مزایده اجاره سالن چند منظوره ورزشی
 47. استعلام بهاء فروش لوازم اسقاط و مازاد بر نیاز / استعلام , استعلام بهاء فروش لوازم اسقاط و مازاد بر نیاز
 48. مناقصه پروژه احداث و اصلاح و بهینه شبکه شهری- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه پروژه احداث و اصلاح و بهینه شبکه شهری- نوبت دوم
 49. مزایده تعداد 43 دستگاه خودرو سبک و سنگین / مزایده , مزایده تعداد 43 دستگاه خودرو سبک و سنگین
 50. مناقصه آسفالت - قیرپاشی - حمل و پخش (آسفالت ریزی معابر شهری) 96/3/28 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه آسفالت - قیرپاشی - حمل و پخش (آسفالت ریزی معابر شهری) 96/3/28
 51. آگهی مناقصه عمومی طراحی ، تامین و اجراء توسعه سالن رنگ 2 / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی طراحی ، تامین و اجراء توسعه سالن رنگ 2
 52. مزایده یک قطعه زمین مساحت 700 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 700 متر
 53. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به شماره 16388 فرعی از 69 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به شماره 16388 فرعی از 69 اصلی
 54. مزایده مخزن تک جداره استیل / مزایده , مزایده مخزن تک جداره استیل
 55. مزایده ششدانگ زمین قولنامه ای مساحت 450 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین قولنامه ای مساحت 450 متر
 56. مزایده آهن آلات ضایعاتی - مقدار 800 متر کابل / مزایده,مزایده آهن آلات ضایعاتی - مقدار 800 متر کابل آهن آلات ضایعاتی - مقدار 800 متر کابل
 57. مزایده یک قطعه زمین به مساحت 120 مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 120 مترمربع
 58. اصلاحیه مناقصه واگذاری خدمات نظافت و باربری / آگهی مناقصه یک مرحله ای, اصلاحیه مناقصه واگذاری خدمات نظافت و باربری
 59. مناقصه تامین کادر بهداری / آگهی مناقصه, مناقصه تامین کادر بهداری
 60. ​فراخوان ارزیابی کیفی خدمات نگهداری و پشتیبانی تجهیزات رایانه ای / ​فراخوان ارزیابی کیفی , ​فراخوان ارزیابی کیفی خدمات نگهداری و پشتیبانی تجهیزات رایانه ای
 61. مناقصه واگذاری احداث زیرگذر رسول اکرم ص تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری احداث زیرگذر رسول اکرم ص تجدید
 62. مزایده دو قطعه پلاک ثبتی 8507.27 و 8488.95متر / مزایده,مزایده دو قطعه پلاک ثبتی 8507.27 و 8488.95متر
 63. مزایده یک دستگاه تانکر / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه تانکر
 64. مزایده ششدانگ یکباب پلاک شماره 782 فرعی مساحت 135.55متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب پلاک شماره 782 فرعی مساحت 135.55متر
 65. مزایده جایگاه CNG - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی,مزایده جایگاه CNG -نوبت دوم
 66. مزایده واگذاری حفظ و نگهداری کلیه ابنیه فنی، ساختمان و تاسسات و خدمات میدان میوه و تره بار - مرحله دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری حفظ و نگهداری کلیه ابنیه فنی، ساختمان و تاسسات و خدمات میدان میوه و تره بار - مرحله دوم
 67. مزایده فروش 7 قطعه زمین نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش 7 قطعه زمین نوبت دوم
 68. مزایده فروش دو دستگاه آسانسور / مزایده,مزایده فروش دو دستگاه آسانسور
 69. مزایده اجاره رستوران گردان و کافی شاپ در دو طبقه / آگهی مزایده، مزایده اجاره رستوران گردان و کافی شاپ در دو طبقه
 70. مزایده ششدانگ یکباب منزل بخش هفت چناران / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل بخش هفت چناران
 71. مزایده ملک با عرصه هفتصد متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک با عرصه هفتصد متر نوبت اول
 72. مزایده فروش یک واحد تجاری از مجتمع ناشران نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یک واحد تجاری از مجتمع ناشران نوبت دوم
 73. فراخوان PRESSURE GAUGE نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان PRESSURE GAUGE نوبت دوم
 74. مناقصه DENSIMETER TRANSMITTER AND SENSOR و ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی , مناقصه DENSIMETER TRANSMITTER AND SENSOR و ... نوبت دوم
 75. مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 329 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 329 مترمربع
 76. مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 1005/5 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 1005/5 مترمربع
 77. مزایده یک قطعه ملک به مساحت حدود 5000 متر مربع کلاسه 940571 / مزایده,مزایده یک قطعه ملک به مساحت حدود 5000 متر مربع کلاسه 940571
 78. مزایده فروش دو دستگاه پمپ آب / آگهی مزایده , مزایده فروش دو دستگاه پمپ آب
 79. مناقصه حفر یک حلقه چاه دستگاهی به روش دورانی / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه حفر یک حلقه چاه دستگاهی به روش دورانی
 80. مناقصه تهیه نصب و راه اندازی 4 دستگاه آسانسور (نفربر و برانکاردبر) / مناقصه , مناقصه تهیه نصب و راه اندازی 4 دستگاه آسانسور (نفربر و برانکاردبر)
 81. مناقصه ساخت انواع پوش از جنس زاماک / آگهی مناقصه, مناقصه ساخت انواع پوش از جنس زاماک
 82. فراخوان خرید و نصب و راه اندازی انواع ترانسفورماتور توزیع-96.03.28 / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان خرید و نصب و راه اندازی انواع ترانسفورماتور توزیع-96.03.28
 83. مزایده فروش پالت آهنی، میز کار اداری و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش پالت آهنی، میز کار اداری و ...
 84. مزایده یک دستگاه فلاکپرم ذرت 5 ردیفه / آگهی مزایده مال منقول, مزایده یک دستگاه فلاکپرم ذرت 5 ردیفه
 85. مزایده یک دستگاه موتور سیکلت هوندا 125 / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه موتور سیکلت هوندا 125
 86. مزایده سند مالکیت مشاع 350 سهم از 4200 سهم پلاک 431 فرعی / مزایده,مزایده سند مالکیت مشاع 350 سهم از 4200 سهم پلاک 431 فرعی
 87. مزایده قطعه زمینی به مساحت 1075.3متر نوبت اول / مزایده,مزایده قطعه زمینی به مساحت 1075.3متر نوبت اول
 88. مزایده فروش بخاری گازی / مزایده, مزایده فروش بخاری گازی
 89. مزایده فروش پارچه / مزایده, مزایده فروش پارچه
 90. مزایده مقدار100 متر از سیصد متر زمین مسکونی / مزایده,مزایده مقدار100 متر از سیصد متر زمین مسکونی
 91. مزایده ششدانگ پلاک قطعه اول تفکیکی بخش یک اردبیل / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک قطعه اول تفکیکی بخش یک اردبیل
 92. مناقصه انجام امور پشتیبانی و خدمات تنظیف 96.3.28 / آگهی مناقصه, مناقصه انجام امور پشتیبانی و خدمات تنظیف 96.3.28
 93. مزایده پلاک ثبتی 50908 فرعی از 508 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 50908 فرعی از 508 اصلی
 94. مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 153.07متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 153.07متر نوبت اول
 95. مزایده دو قطعه زمین و یک قطعه خانه سرا / مزایده,مزایده دو قطعه زمین و یک قطعه خانه سرا
 96. مناقصه خدمات قرائت و توزیع قبوض و اخطاریه مشترکین / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خدمات قرائت و توزیع قبوض و اخطاریه مشترکین
 97. فراخوان انجام عملیات اجرای 10 کیلومتر اصلاح شبکه آب سبزوار / فراخوان , فراخوان انجام عملیات اجرای 10 کیلومتر اصلاح شبکه آب سبزوار
 98. مزایده دو دستگاه اتوبوس بنز 355 مدل 81 / آگهی مزایده دو دستگاه اتوبوس بنز 355 مدل 81
 99. مناقصه خرید مواد ، طبخ صبحانه ، ناهار ، شام بیماران ، همراهان بیماران و پرسنل شاغل 996.3.28 / مناقصه , مناقصه خرید مواد ، طبخ صبحانه ، ناهار ، شام بیماران ، همراهان بیماران و پرسنل شاغل 96.3.28
 100. مناقصه واگذاری عملیات نصب انشعابات پای پستی عادی و دیماندی ثانویه مشترکین.. / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه واگذاری عملیات نصب انشعابات پای پستی عادی و دیماندی ثانویه مشترکین...
 101. مزایده ششدانگ زمین به مساحت 400.22مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 400.22مترمربع
 102. مزایده سه فقره ملک بازداشتی نوبت اول / مزایده,مزایده سه فقره ملک بازداشتی نوبت اول
 103. مزایده واگذاری دو باب مغازه جهت خدمات تعمیرگاهی....نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری دو باب مغازه جهت خدمات تعمیرگاهی....نوبت دوم
 104. فراخوان عملیات تکمیلی پروژه آبرسانی به روستاهای لاورده و لاورگل / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی و فروش اسناد , فراخوان عملیات تکمیلی پروژه آبرسانی به روستاهای لاورده و لاورگل
 105. مناقصه نگهداری شبکه آب منطقه 4 تبریز / مناقصه نگهداری شبکه آب منطقه 4 تبریز
 106. مناقصه تهیه مصالح و حفاری چاه روتاری و ... / مناقصه ، مناقصه تهیه مصالح و حفاری چاه روتاری و ...
 107. فراخوان نسبت به اسکان و پذیرایی بازنشستگان و مستمری بگیران نوبت دوم / فراخوان ، فراخوان نسبت به اسکان و پذیرایی بازنشستگان و مستمری بگیران نوبت دوم
 108. مناقصه عمومی انجام امور کپی و تکثیر / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه عمومی انجام امور کپی و تکثیر
 109. فراخوان تامین گونه های گیاهی / فراخوان, فراخوان تامین گونه های گیاهی
 110. فراخوان احداث مجتمع تجاری و خدماتی افلاک نما / فراخوان , فراخوان احداث مجتمع تجاری و خدماتی افلاک نما
 111. مزایده 6000 سهم مشاع از ششدانگ پلاک 6316 فرعی نوبت دوم / مزایده,مزایده 6000 سهم مشاع از ششدانگ پلاک 6316 فرعی نوبت دوم
 112. مزایده ششدانگ یکباب زمین به مساحت 247.17متر / مزایده,ممزایده ششدانگ یکباب زمین به مساحت 247.17متر
 113. مناقصه خرید و اجرای پروژه آسفالت ریزی معابر سطح شهر / آگهی مناقصه, مناقصه خرید و اجرای پروژه آسفالت ریزی معابر سطح شهر
 114. مزایده اجاره و فروش چهار باب غرفه و یک قطعه زمین / مزایده , مزایده اجاره و فروش چهار باب غرفه و یک قطعه زمین
 115. مناقصه خرید , نصب و راه اندازی یک دستگاه ایکس ری کامیونی - کانتینری موبایلی نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه خرید , نصب و راه اندازی یک دستگاه ایکس ری کامیونی - کانتینری موبایلی نوبت دوم
 116. تجدید آگهی فراخوان عملیات اجرایی روکش آسفالت نازک پلیمری اتوبان قزوین -96.3.28 / تجدید آگهی فراخوان عمومی ، تجدید آگهی فراخوان عملیات اجرایی روکش آسفالت نازک پلیمری اتوبان قزوین - نوبت اول
 117. فراخوان راه اندازی نهاد توسعه محله / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان راه اندازی نهاد توسعه محله
 118. مزایده فروش تعداد 38 رقبه املاک تملیکی / مزایده,مزایده فروش تعداد 38 رقبه املاک تملیکی
 119. مزایده فروش تجهیزات تعمیرگاهی و خودرویی / آگهی مزایده , مزایده فروش تجهیزات تعمیرگاهی و خودرویی
 120. مزایده یک دستگاه خودرو سمند ایکس V مدل 1390 / مزایده سمند مدل 1390
 121. مناقصه ارائه خدمات جهت اجاره 55 دستگاه خودرو نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ارائه خدمات جهت اجاره 55 دستگاه خودرو نوبت دوم
 122. مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی تعداد 18 دستگاه ups نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی تعداد 18 دستگاه ups نوبت دوم
 123. فراخوان مناقصه تامین خدمات عمومی حراست تجدید نوبت دوم / فراخوان تجدید مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تامین خدمات عمومی حراست تجدید نوبت دوم
 124. مناقصه احداث رمپ های ورود و خروج تونل / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه احداث رمپ های ورود و خروج تونل
 125. مناقصه عملیات محوطه سازی پیرسرا .... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات محوطه سازی پیرسرا .... نوبت دوم
 126. مزایده ارایه خدمات مجموعه سلف سرویس دانشگاه / مزایده,مزایده ارایه خدمات مجموعه سلف سرویس دانشگاه
 127. مزایده ششدانگ یکباب منزل به مساحت 327.85 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل به مساحت 327.85 مترمربع
 128. مزایده ششدانگ یکباب خانه اعیان 132متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه اعیان 132متر
 129. مناقصه اجرای جدول گذاری و آسفالت کوچه - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای جدول گذاری و آسفالت کوچه - نوبت دوم
 130. مزایده جمع آوری پسماندهای خشک ...96.3.28 / مزایده, مزایده جمع آوری پسماندهای خشک ... نوبت اول 96.3.28
 131. فراخوان احداث و بهره برداری بازار روز / فراخوان , فراخوان احداث و بهره برداری بازار روز
 132. استعلام خرما / استعلام، استعلام خرما
 133. استعلام تهیه طرح بهره برداری باریجه / استعلام, استعلام تهیه طرح بهره برداری باریجه
 134. استعلام درب خزانه / استعلام, استعلام درب خزانه
 135. استعلام کسب و کار / استعلام, استعلام کسب و کار
 136. استعلام سایر فعالیت های مددکاری اجتماعی بدون تحلیل محل اقامت / استعلام, استعلام سایر فعالیت های مددکاری اجتماعی بدون تحلیل محل اقامت
 137. استعلام مطالعه بافت روستای ورده / استعلام, استعلام مطالعه بافت روستای ورده
 138. استعلام کیس با مشخصان به شرح پیوست / استعلام کیس با مشخصان به شرح پیوست
 139. استعلام قیمت: عملیات احداث کانال انتقال آب پاسنگ(بازه دوم) / استعلام قیمت: عملیات احداث کانال انتقال آب پاسنگ(بازه دوم)
 140. فراخوان احداث بخشی از شبکه آب و فاضلاب / فراخوان شرکت , فراخوان احداث بخشی از شبکه آب و فاضلاب
 141. فراخوان عملیات احداث کانال بتنی و خط انتقال آببندان ولاغوز(بازه۱) / فراخوان عملیات احداث کانال بتنی و خط انتقال آببندان ولاغوز(بازه۱)
 142. فراخوان حمل و نصب ایستگاه ترکیبی ۱۰۰۰ متر مکعب٬ ... / فراخوان حمل و نصب ایستگاه ترکیبی ۱۰۰۰ متر مکعب٬ ...
 143. دعوتنامه عملیات لایروبی و ساماندهی رودخانه آق سو / دعوتنامه عملیات لایروبی و ساماندهی رودخانه آق سو
 144. دعوتنامه عملیات تثبیت بستر و ساماندهی رودخانه مسیل قره آغاچ / دعوتنامه عملیات تثبیت بستر و ساماندهی رودخانه مسیل قره آغاچ
 145. دعوتنامه عملیات تثبیت بستر و ساماندهی رودخانه زیارت / دعوتنامه عملیات تثبیت بستر و ساماندهی رودخانه زیارت
 146. دعوتنامه عملیات تثبیت بستر و ساماندهی رودخانه / دعوتنامه عملیات تثبیت بستر و ساماندهی رودخانه
 147. دعوتنامه عملیات لایروبی و ساماندهی رودخانه های کبودوال / دعوتنامه عملیات لایروبی و ساماندهی رودخانه های کبودوال
 148. استعلام عملیات تثبیت بستر و ساماندهی مسیل قرقجیق / استعلام عملیات تثبیت بستر و ساماندهی مسیل قرقجیق
 149. استعلام عملیات تثبیت بستر و ساماندهی رودخانه / استعلام عملیات تثبیت بستر و ساماندهی رودخانه
 150. مناقصه نظارت کارگاهی و عالیه زهکشی اراضی اولویت دار استان گلستان / مناقصه نظارت کارگاهی و عالیه زهکشی اراضی اولویت دار استان گلستان
 151. تجدید فراخوان خدمات نگهداری از تاسیسات / تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان خدمات نگهداری از تاسیسات
 152. مناقصه واگذاری امور خدمات پشتیبانی و نظافت مرکز آموزشی / آگهی مناقصه ,مناقصه واگذاری امور خدمات پشتیبانی و نظافت مرکز آموزشی
 153. ارزیابی کیفی خدمات نظافت - نگهداری فضای سبز - تعمییر و نگهداری تاسیسات / ارزیابی کیفی خدمات نظافت - نگهداری فضای سبز - تعمییر و نگهداری تاسیسات
 154. مناقصه خرید تجهیزات دفاتر روستائی / آگهی مناقصه ,خرید تجهیزات دفاتر روستائی
 155. فراخوان آزمایشگاه مستقر مکانیک خاک / فراخوان آزمایشگاه مستقر مکانیک خاک
 156. مناقصه احداث هنرستان / مناقصه ,مناقصه احداث هنرستان
 157. مناقصه تهیه مصالح و احداث مخزن آب بتنی / مناقصه تهیه مصالح و احداث مخزن آب بتنی
 158. مناقصه تهیه مصالح و نیرو رسانی به محل تجهیز چاه / مناقصه تهیه مصالح و نیرو رسانی به محل تجهیز چاه
 159. مناقصه تهیه مصالح و حفاری یک حلقه چاه دستی / مناقصه تهیه مصالح و حفاری یک حلقه چاه دستی
 160. مناقصه خرید سکسیونر هوایی گازی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید سکسیونر هوایی گازی
 161. فراخوان انجام امور خدماتی و پشتیبانی شرکت گاز استان کرمان / فراخوان انجام امور خدماتی و پشتیبانی شرکت گاز استان کرمان
 162. مناقصه گازرسانی به خط تغذیه شهرک صنعتی دماوند۲ / مناقصه گازرسانی به خط تغذیه شهرک صنعتی دماوند۲
 163. فراخوان احداث پل پنبه چوله ساری / فراخوان احداث پل پنبه چوله ساری
 164. استعلام کولر گازی و اسپیلت / استعلام کولر گازی و اسپیلت
 165. استعلام فرز دندانپزشکی / استعلام فرز دندانپزشکی
 166. استعلام برنج ایرانی طارم / استعلام برنج ایرانی طارم
 167. استعلام مطالعه موزه خانه دکتر مصدق / استعلام, استعلام مطالعه موزه خانه دکتر مصدق
 168. فراخوان خدمات گازبانی / فراخوان آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان خدمات گازبانی
 169. استعلام FNVE-3016-S15 فاروس 16 کانال مدل NVR / استعلام, استعلام FNVE-3016-S15 فاروس 16 کانال مدل NVR
 170. استعلام مرغ / استعلام, استعلام مرغ
 171. استعلام خرید رایانه / استعلام , استعلام خرید رایانه
 172. استعلام fortigate 800d firewall / استعلام fortigate 800d firewall
 173. استعلام تهیه طرح منابه پایه و اجتماعی و اقتصادی / استعلام, استعلام تهیه طرح منابه پایه و اجتماعی و اقتصادی
 174. استعلام عسل بدون موم / استعلام,استعلام عسل بدون موم
 175. استعلام پمپ 3 اسب 2 پروانه پنتاکس ایتالیایی تک فاز / استعلام , استعلام پمپ 3 اسب 2 پروانه پنتاکس ایتالیایی تک فاز
 176. استعلام پنیرUFحلب 14 کیلوگرم / استعلام پنیرUFحلب 14 کیلوگرم
 177. استعلام مطالعه کاخ مروارید / استعلام مطالعه کاخ مروارید
 178. استعلام خرما رطب مضافتی بم / استعلام خرما رطب مضافتی بم
 179. مزایده سواری سمند / مزایده , مزایده سواری سمند
 180. استعلام درب اتومات لابل 90 ... / استعلام, استعلام درب اتومات لابل 90 ...
 181. استعلام دمنده اطفا حریق بنزینی .... / استعلام دمنده اطفا حریق بنزینی ....
 182. استعلام تهیه و تدوین طرح های توسعه روستایی ... / استعلام, استعلام تهیه و تدوین طرح های توسعه روستایی ...
 183. استعلام اسکنر / استعلام, استعلام اسکنر
 184. استعلام پنیر لاکتیکی / استعلام پنیر لاکتیکی
 185. استعلام مطالعه و پی گردی کاخ سلیمانیه / استعلام مطالعه و پی گردی کاخ سلیمانیه
 186. استعلام اسپیلت / استعلام اسپیلت
 187. استعلام مطالعه و اجرای سناریوی کاخ سلیمانیه / استعلام مطالعه و اجرای سناریوی کاخ سلیمانیه
 188. استعلام مرغ کامل منجمد آماده طبخ کارتن / استعلام , استعلام مرغ کامل منجمد آماده طبخ کارتن
 189. استعلام خرید رم سرور جهت ارتقا سرورها / استعلام , استعلام خرید رم سرور جهت ارتقا سرورها
 190. مناقصه DOWN HOLE AND WELLHEAD PRESSURE ... - نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی,مناقصه DOWN HOLE AND WELLHEAD PRESSURE ... - نوبت دوم
 191. استعلام انجام امور مربوط به خدمات رسانی بازنشستگان / استعلام ,استعلام انجام امور مربوط به خدمات رسانی بازنشستگان
 192. استعلام خرید دستگاه سرور HP / استعلام, استعلام خرید رم سرور hp
 193. استعلام گوشت برزیلی سردست منجمد گوساله / استعلام , استعلام گوشت برزیلی سردست منجمد گوساله
 194. استعلام مطالعه اکیپ کسب و کار روستاهای محدوده طرح ترسیب / استعلام, استعلام مطالعه اکیپ کسب و کار روستاهای محدوده طرح ترسیب
 195. استعلام لاستیک پیکاب و پژو / استعلام, استعلام لاستیک پیکاب و پژو
 196. استعلام درب اتاق سرور / استعلام , استعلام درب اتاق سرور
 197. استعلام خرید ارتقا قطعات سرور / استعلام , استعلام خرید ارتقا قطعات سرور
 198. استعلام تخریب سنگهای کف / استعلام تخریب سنگهای کف
 199. استعلام پرینتر / استعلام پرینتر
 200. استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو مربوط به کسب و کار ، کارفرمایان و سازمان های حرفه ای / استعلام، استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو مربوط به کسب و کار ، کارفرمایان و سازمان های حرفه ای
 201. مزایده فروش تعداد 7 پلاک مسکونی ثبتی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش تعداد 7 پلاک مسکونی ثبتی نوبت دوم
 202. استعلام ساماندهی موزه کاخ سلیمانیه / استعلام ساماندهی موزه کاخ سلیمانیه
 203. استعلام برنامه فعالیتهای فرهنگی روزانه مربوط به اردوی دانش آموزی / استعلام برنامه فعالیتهای فرهنگی روزانه مربوط به اردوی دانش آموزی
 204. استعلام دستگاه اسکنر A3 / استعلام دستگاه اسکنر A3
 205. استعلام خرید 10 دستگاه رایانه / استعلام خرید 10 دستگاه رایانه
 206. استعلام 15 د

نویسنده مطلب: نوری نوری

نوری نوری

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...