اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.3.25 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.3.25 در سایت

 1. مناقصه لکه گیری، روکش و زیرسازی و آسفالت (فاز 1 و 2 شهر پردیس) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه لکه گیری، روکش و زیرسازی و آسفالت (فاز 1 و 2 شهر پردیس)
 2. مزایده منزل مسکونی مساحت 186.76مترمربع / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 186.76مترمربع
 3. مزایده یک دستگاه خودرو وانت پیکان دوگانه سوز / مزایده یک دستگاه خودرو وانت پیکان دوگانه سوز
 4. مناقصه عمومی غذا و اتاقداری - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه عمومی غذا و اتاقداری - نوبت دوم
 5. مزایده شیردوش 4 واحدی - شیر سردکن ... / مزایده شیردوش 4 واحدی - شیر سردکن ...
 6. مزایده ملک بصورت قولنامه ای نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بصورت قولنامه ای نوبت اول
 7. مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی بخش دو شاهرود / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی بخش دو شاهرود
 8. مزایده یک واحد منزل مسکونی عرصه 1527متر / مزایده,مزایده یک واحد منزل مسکونی عرصه 1527متر
 9. مزایده یک واحد منزل مسکونی اعیان150 مترمربع / مزایده,مزایده یک واحد منزل مسکونی اعیان150 مترمربع
 10. فراخوان مناقصه 2 عدد الکتروپمپ نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه 2 عدد الکتروپمپ نوبت دوم
 11. مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 42.57مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 42.57مترمربع
 12. فراخوان جهت پروژه مشارکتی احداث مجموعه ورزشی سرپوشیده جدید ... / فراخوان , فراخوان جهت پروژه مشارکتی احداث مجموعه ورزشی سرپوشیده جدید ...مرحله اول نوبت اول
 13. مناقصه تعویض سیم مسی با کابل خود نگهدار شهری روستایی فاز 11 ابرکوه 96.3.25 / آگهی مناقصه های عمومی، مناقصه تعویض سیم مسی با کابل خود نگهدار شهری روستایی فاز 11 ابرکوه نوبت اول 96.3.25
 14. مناقصه اجرای پروژه کفپوش معابر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه کفپوش معابر نوبت اول
 15. مناقصه عملیات کنترل جمعیت حیوانات موذی - مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه عملیات کنترل جمعیت حیوانات موذی مرحله دوم نوبت دوم
 16. مزایده واحدهای درآمدزدایی - مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده واحدهای درآمدزدایی مرحله دوم نوبت دوم
 17. مناقصه تابلو سردرب ورودی و سالن تعمیرگاه / آگهی مناقصه , مناقصه تابلو سردرب ورودی و سالن تعمیرگاه
 18. مناقصه پیمان لیفتراک کارخانه -96.3.25 / آگهی مناقصه، مناقصه پیمان لیفتراک کارخانه -96.3.25
 19. مناقصه واگذاری نگهداری عرصه فضای سبز ورودی شهر احمد آباد مستوفی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری نگهداری عرصه فضای سبز ورودی شهر احمد آباد مستوفی
 20. فروش کارخانه در قم / آگهی مزایده ,فروش کارخانه در قم
 21. مناقصه پروژه تامین برق / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه تامین برق
 22. مزایده مغازه چلوکبابی / آگهی مزایده ,مزایده مغازه چلوکبابی
 23. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 8.631 اصلی نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 8.631 اصلی نوبت اول
 24. فراخوان شناسایی نگهداری و انتقال سیستم حذف نیترات آب چاه / فراخوان ,فراخوان شناسایی نگهداری و انتقال سیستم حذف نیترات آب چاه
 25. مزایده ملک یک قطعه زمین مسکونی مساحت 140متر / مزایده,مزایده ملک یک قطعه زمین مسکونی مساحت 140متر
 26. مزایده یکباب زمین به مساحت 239.07متر / مزایده,مزایده یکباب زمین به مساحت 239.07متر
 27. مناقصه لوله کشی تخلیه از بارگیری تا مخازن انبار نفت نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه تهیه ، لوله کشی تخلیه از بارگیری تا مخازن انبار نفت نوبت اول نوبت دوم
 28. مزایده دستگاه بسته بندی Hayssen / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده دستگاه بسته بندی Hayssen
 29. مزایده ششدانگ پلاک 2623.1559 بخش دو اهواز / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 2623.1559 بخش دو اهواز
 30. مزایده اجاره یک قطعه زمین جهت نسب یک باب دکه اغذیه فروشی - نوبت دوم / آگهی مزایده، مزایده اجاره یک قطعه زمین جهت نسب یک باب دکه اغذیه فروشی - نوبت دوم
 31. مناقصه فراخوان اجرای عملیات خاکی و ساخت اسکلت بتنی ... نوبت دوم / ​آگهی مناقصه فراخوان نخست, مناقصه فراخوان اجرای عملیات خاکی و ساخت اسکلت بتنی ... نوبت دوم
 32. تجدید مناقصه پروژه بهسازی و روکش آسفالت محورهای دهکلان ....نوبت دوم / تجدید مناقصه پروژه بهسازی و روکش آسفالت محورهای دهکلان ....نوبت دوم
 33. مزایده دستگاه بلوک زنی.... / مزایده, مزایده دستگاه بلوک زنی....
 34. مزایده یک قطعه زمین به مساحت 45 مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 45 مترمربع
 35. مزایده تابلوی بهینه سازی سیستم گرمایش.... / مزایده, مزایده تابلوی بهینه سازی سیستم گرمایش....
 36. مناقصه عمومی اجرای عملیات خاکی و کانال هدایت سیلاب در ناحیه کارگاهی ...نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اجرای عملیات خاکی و کانال هدایت سیلاب در ناحیه کارگاهی ...نوبت دوم
 37. مزایده یک دانگ و 35.2 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ آپارتمان / مزایده,مزایده یک دانگ و 35.2 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ آپارتمان
 38. مناقصه عمومی خرید تجهیزات شبکه - نوبت دوم / مناقصه عمومی خرید تجهیزات شبکه - نوبت دوم
 39. مزایده ملک به مساحت نود متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک به مساحت نود متر نوبت دوم
 40. مزایده فروش یکدستگاه قپان یک تنی و ... / مزایده, مزایده فروش یکدستگاه قپان یک تنی و ...
 41. فراخوان مناقصه خرید 34 قلم انواع یراق آلات شبکه های توزیع نیروی برق - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید 34 قلم انواع یراق آلات شبکه های توزیع نیروی برق نوبت دوم
 42. مناقصه خرید مقره های کامپوزیتی خط 132 / آگهی مناقصه, مناقصه خرید مقره های کامپوزیتی خط 132
 43. فراخوان خرید لوزام یدکی مورد نیاز نیروگاه - نوبت دوم / فراخوان , فراخوان خرید لوزام یدکی مورد نیاز نیروگاه - نوبت دوم
 44. فراخوان مناقصه عملیات اجرایی احداث ، تکمیل و بازسازی برخی از تلمبه خانه ها نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه عملیات اجرایی احداث ، تکمیل و بازسازی برخی از تلمبه خانه ها نوبت دوم
 45. مناقصه خرید لیبل، بروشور، برچسب کارتن و برچسب یونولیت نوبت دوم / مناقصه , مناقصه خرید لیبل، بروشور، برچسب کارتن و برچسب یونولیت نوبت دوم
 46. مناقصه خرید ده دستگاه فریزر 86- درجه سانتی گراد خود نوبت دوم / مناقصه , مناقصه خرید ده دستگاه فریزر 86- درجه سانتی گراد خود نوبت دوم
 47. مناقصه کیف 2- لباس بیمار 3- لیوان- 4- قاشق و چنگال / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه کیف 2- لباس بیمار 3- لیوان- 4- قاشق و چنگال
 48. فراخوان ارزیابی مناقصه خرید ، حمل ، نصب ، تست و راه اندازی سیستم سرمایشی / فراخوان ارزیابی و مناقصه , فراخوان ارزیابی مناقصه خرید ، حمل ، نصب ، تست و راه اندازی سیستم سرمایشی
 49. مزایده خودرو پژو 405 / مزایده,​مزایده خودرو پژو 405
 50. مناقصه عملیات اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب نوبت دوم / فراخوان مناقصه ,مناقصه عملیات اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب نوبت دوم
 51. مزایده فروش یکباب مغازه تجاری به مساحت 12.8مترمربع / مزایده,مزایده فروش یکباب مغازه تجاری به مساحت 12.8مترمربع
 52. مزایده یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی 15229 فرعی / مزایده,مزایده یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی 15229 فرعی
 53. مزایده راهبری - تعمیر و نگهداری و بهره برداری از 4 جایگاه سوخت / آگهی مزایده عمومی , مزایده راهبری - تعمیر و نگهداری و بهره برداری از 4 جایگاه سوخت
 54. مناقصه واگذاری حجمی - زمانی اداره امور انبار نفت شهید بهفر نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری حجمی - زمانی اداره امور انبار نفت شهید بهفر نوبت دوم
 55. مزایده املاک شامل پلاک ثبتی-شالیزار و مغازه و یک دستگاه کامیون / مزایده,مزایده املاک شامل پلاک ثبتی-شالیزار و مغازه و یک دستگاه کامیون
 56. مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس
 57. مناقصه تهیه و اجرای لوله گذاری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه و اجرای لوله گذاری
 58. مزایده فروش قطعه زمین ملکی محصور نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش قطعه زمین ملکی محصور نوبت دوم
 59. مناقصه مقدار 2220 متر لوله GRP به قطر 300 و 400 میلیمتر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه مقدار 2220 متر لوله GRP به قطر 300 و 400 میلیمتر
 60. مناقصه زیرسازی سطح شهر تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه زیرسازی سطح شهر تجدید
 61. مناقصه مقدار 4608 متر لوله GRP به قطر 1000 میلیمتر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه مقدار 4608 متر لوله GRP به قطر 1000 میلیمتر
 62. مزایده اجاره شهربازی پارک آزادگان / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره شهربازی پارک آزادگان
 63. مناقصه خرید خط با رنگ سرد ترافیکی کلر و کائوچو تجدید نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید خط با رنگ سرد ترافیکی کلر و کائوچو تجدید نوبت دوم
 64. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 242.84متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 242.84متر
 65. فراخوان کاتالیست های واحد بازیافت گوگرد - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان کاتالیست های واحد بازیافت گوگرد - نوبت دوم
 66. فراخوان انجام خدمات دفتری ، منشی گری و ماشین نویسی / فراخوان , فراخوان انجام خدمات دفتری ، منشی گری و ماشین نویسی
 67. مزایده واگذاری به اجاره تعدادی از مجتمع های فرهنگی و هنری / فراخوان عمومی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره تعدادی از مجتمع های فرهنگی و هنری
 68. مزایده واگذاری اجاره تمامی طبقه منهای یک مجتمع تجاری / آگهی مزایده , مزایده واگذاری اجاره تمامی طبقه منهای یک مجتمع تجاری
 69. مناقصه مدیریت و نظارت عملکرد نیروهای خدماتی / فراخوان مناقصه ,مناقصه مدیریت و نظارت عملکرد نیروهای خدماتی
 70. مزایده زمین به مساحت دویست مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده زمین به مساحت دویست مترمربع نوبت اول
 71. مزایده زمین زراعی بخش سه اردبیل نوبت دوم / مزایده,مزایده زمین زراعی بخش سه اردبیل نوبت دوم
 72. تجدید فراخوان اجرای سیستم تله متری و کنترل از راه دور تاسیسات / تجدید آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان اجرای سیستم تله متری و کنترل از راه دور تاسیسات
 73. مزایده یخچال فریزر ساید بای ساید... / آگهی مزایده، مزایده یخچال فریزر ساید بای ساید...
 74. مزایده سنگ نمای تراولتن - نوبت دوم / آگهی مزایده، مزایده سنگ نمای تراولتن - نوبت دوم
 75. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی مساحت 91.15متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی مساحت 91.15متر نوبت اول
 76. مزایده پلاک ثبتی به مساحت شصت و سه متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به مساحت شصت و سه متر
 77. مزایده اراضی کشاورزی و باغ بخش سه سبزوار / مزایده,مزایده اراضی کشاورزی و باغ بخش سه سبزوار
 78. مزایده یک دستگاه تسمه کش برقی نیمه اتوماتیک / مزایده,مزایده یک دستگاه تسمه کش برقی نیمه اتوماتیک
 79. مزایده جایگاه CNG / آگهی مزایده, مزایده جایگاه CNG
 80. تجدید مزایده مغازه شماره 0153 / آگهی مزایده عمومی, تجدید مزایده مغازه شماره 0153
 81. مناقصه خرید سرور، سوئیچ، مسیریاب، ذخیره ساز و اسکنر نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید سرور، سوئیچ، مسیریاب، ذخیره ساز و اسکنر نوبت دوم
 82. مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه هفتاد متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه هفتاد متر
 83. مناقصه خرید قطعات پمپ فلوسرو 96.3.24 / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه, مناقصه خرید قطعات پمپ فلوسرو 96.3.25
 84. مزایده مخزن ثابت نگهداری گاز مایع ... / مزایده, مزایده مخزن ثابت نگهداری گاز مایع ...
 85. فراخوان FLARE TIP نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان FLARE TIP نوبت دوم
 86. مزایده ششدانگ یک قطعه باغ 2416.50متر مرحله اول / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه باغ 2416.50متر مرحله اول
 87. مناقصه رادیاتور آلومینیومی دایکاست / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه رادیاتور آلومینیومی دایکاست
 88. مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید به رنگ نقره ای / مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید به رنگ نقره ای
 89. مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 جی ال اکس / مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 جی ال اکس
 90. مزایده یک دستگاه جاروبرقی ، یک دستگاه تلویزیون / مزایده , مزایده یک دستگاه جاروبرقی ، یک دستگاه تلویزیون
 91. مزایده مقدار تجهیزات اداری و منزل / مزایده , مزایده مقدار تجهیزات اداری و منزل
 92. مناقصه واگذاری خدمات رفت و روب و نگهداری فضای سبز نوبت سوم / آگهی مناقصه,مناقصه واگذاری خدمات رفت و روب و نگهداری فضای سبز -نوبت سوم
 93. مزایده فروش سه دانگ از یک دستگاه کوره آجرپزی / آگهی مزایده اموال غیر منقول, مزایده فروش سه دانگ از یک دستگاه کوره آجرپزی
 94. مناقصه آسفالت معابر و پیاده روهای سطح شهر پردیس / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه آسفالت معابر و پیاده روهای سطح شهر پردیس
 95. مناقصه تهیه، ساخت و نصب 1200 فقره انشعاب پلی اتیلن- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه تهیه، ساخت و نصب 1200 فقره انشعاب پلی اتیلن - نوبت دوم
 96. مزایده املاک به پلاکهای ثبتی 46 و 67 فرعی / مزایده,مزایده املاک به پلاکهای ثبتی 46 و 67 فرعی
 97. مناقصه تعریض راه روستایی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تعریض راه روستایی
 98. مناقصه اجرای ابنیه فنی (دیوار و کانال) و ....نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای ابنیه فنی (دیوار و کانال) و ....نوبت دوم
 99. مزایده یکدستگاه خودروی سواری سمند مشکی / آگهی مزایده, مزایده یکدستگاه خودروی سواری سمند مشکی
 100. مناقصه اصلاح شبکه جمع آوری فاضلاب و ... / آگهی برگزاری مناقصه عمومی, مناقصه اصلاح شبکه جمع آوری فاضلاب و ...
 101. مناقصه تصدی و مدیریت خدمات حمل و نقل و جابجایی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تصدی و مدیریت خدمات حمل و نقل و جابجایی
 102. مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی تجهیزات سامانه ثبت تخلف سرعت - تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی تجهیزات سامانه ثبت تخلف سرعت - تجدید نوبت دوم
 103. تجدید مزایده واگذاری غرفه / آگهی مزایده عمومی , تجدید مزایده واگذاری غرفه
 104. مزایده خودرو پراید / مزایده,مزایده خودرو پراید
 105. مزایده تعدادی از بیلبوردها و پل های عابر پیاده سطح شهر / مزایده, مزایده تعدادی از بیلبوردها و پل های عابر پیاده سطح شهر
 106. مناقصه خدمات عمومی به صورت حجمی / مناقصه , مناقصه خدمات عمومی به صورت حجمی
 107. مزایده واگذاری بخشی از زمین مرحله اول نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری بخشی از زمین مرحله اول نوبت دوم
 108. اصلاحیه مناقصه کشتاردام سبک و سنگین کشتارگاه صنعتی جونقان 96.3.25 / اصلاحیه مناقصه عمومی , اصلاحیه مناقصه کشتاردام سبک و سنگین کشتارگاه صنعتی جونقان نوبت اول 96.3.25
 109. مناقصه کشتاردام سبک و سنگین کشتارگاه صنعتی جونقان نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه کشتاردام سبک و سنگین کشتارگاه صنعتی جونقان نوبت دوم
 110. مناقصه اجرای عملیات آسفالت معابر سطح شهر با دستگاه فینیشر نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات آسفالت معابر سطح شهر با دستگاه فینیشر نوبت دوم
 111. مزایده کوره رنگ پودری... مرحله دوم / مزایده , مزایده کوره رنگ پودری... مرحله دوم
 112. مزایده مقدار 0.29 سهم از 1.5 سهم از مزرعه و قنات حسن آباد / مزایده,مزایده مقدار 0.29 سهم از 1.5 سهم از مزرعه و قنات حسن آباد
 113. مزایده خودرو سواری آوپل کورسا مدل 1994 / مزایده , مزایده خودرو سواری آوپل کورسا مدل 1994
 114. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی مساحت مفید 119.97متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی مساحت مفید 119.97متر
 115. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه چهارم 123.56متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه چهارم 123.56متر
 116. مزایده مکان تحت پوشش با عنوان واحد رادیولوژی و سونوگرافی تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده مکان تحت پوشش با عنوان واحد رادیولوژی و سونوگرافی تجدید نوبت دوم
 117. مزایده یکباب مغازه و دو واحد مسکونی بخش سه تهران / مزایده,مزایده یکباب مغازه و دو واحد مسکونی بخش سه تهران
 118. مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 61.87متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 61.87متر
 119. مزایده پلاک ثبتی بخش دو تهران نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش دو تهران نوبت اول
 120. مزایده ملک به مساحت عرصه 282.60متر / مزایده,مزایده ملک به مساحت عرصه 282.60متر
 121. مزایده 69 سهم مشاع از 4120 سهم مشاع عرصه 69 متر / مزایده,مزایده 69 سهم مشاع از 4120 سهم مشاع عرصه 69 متر
 122. مزایده فروش سواری پراید / آگهی مزایده, مزایده فروش سواری پراید
 123. مزایده ملک عرصه به مساحت صد و سی و هشت متر / مزایده,مزایده ملک عرصه به مساحت صد و سی و هشت متر
 124. مناقصه مقدار 1325 عدد دریچه چدنی آدمرو فاضلاب / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه مقدار 1325 عدد دریچه چدنی آدمرو فاضلاب
 125. مناقصه مقدار 77016 متر لوله دوجداره کاروگیت به قطرهای 200 و .... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه مقدار 77016 متر لوله دوجداره کاروگیت به قطرهای 200 و ....
 126. تجدید مناقصه 2 عدد MASONEILAN PRESSURE CONTROL VALVE - نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , تجدید مناقصه 2 عدد MASONEILAN PRESSURE CONTROL VALVE نوبت دوم
 127. اصلاحیه مزایده بهره برداری زباله خشک مرکز دفن عمارت ، ایستگاه های بازیافت و سطح شهر / اصلاحیه مزایده , مزایده بهره برداری زباله خشک مرکز دفن عمارت ، ایستگاه های بازیافت و سطح شهر
 128. مزایده واگذاری یکباب غرفه به منظور آماده سازی و راه اندازی فعالیت ... / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده واگذاری یکباب غرفه به منظور آماده سازی و راه اندازی فعالیت ...
 129. تجدید مزایده ساخت و نصب دو دستگاه پل عابر پیاده .... / آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای , تجدید مزایده ساخت و نصب دو دستگاه پل عابر پیاده ....
 130. مزایده یکباب مغازه به مساحت نود و دو متر / مزایده,مزایده یکباب مغازه به مساحت نود و دو متر
 131. مزایده فروش یکدستگاه ترانس جوش برقی 300A .... / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول , مزایده فروش یکدستگاه ترانس جوش برقی 300A ....
 132. مناقصه اجاره تعداد 5 دستگاه خودرو (پژو ، پراید ، سمند) نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه اجاره تعداد 5 دستگاه خودرو (پژو ، پراید ، سمند) نوبت دوم
 133. مناقصه عملیات اجرایی تنظیف و جمع آوری و حمل زباله های شهری نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات اجرایی تنظیف و جمع آوری و حمل زباله های شهری نوبت دوم
 134. مزایده ماشین آلات نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده ماشین آلات نوبت دوم
 135. مناقصه اجرای عملیات پیاده روسازی معابر سطح شهر مرحله سوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات پیاده روسازی معابر سطح شهر مرحله سوم
 136. مناقصه اپراتوری ، نگهداری ، تعمیر ، ارتقاء و تجهیز سیستم های تصویر برداری... تجدید / آگهی مناقصه , مناقصه اپراتوری ، نگهداری ، تعمیر ، ارتقاء و تجهیز سیستم های تصویر برداری.... تجدید
 137. مناقصه اجرای عملیات بتن ریزی معابر سطح شهر- مرحله سوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای عملیات بتن ریزی معابر سطح شهر- مرحله سوم
 138. مناقصه اجرای عملیات دیوارکشی معابر سطح شهر- مرحله سوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای عملیات دیوارکشی معابر سطح شهر- مرحله سوم
 139. مناقصه اجرای عملیات جدول گذاری و اصلاحات ترافیکی- مرحله سوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای عملیات جدول گذاری و اصلاحات ترافیکی مرحله سوم
 140. مناقصه اجرای فاز اول میدان قائم آل محمد ص دستمزدی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای فاز اول میدان قائم آل محمد ص دستمزدی
 141. مناقصه اجرای جدول گذاری و ترمیم جداول / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای جدول گذاری و ترمیم جداول
 142. مزایده مجموعه بازی پارک شادی شهر مراغه نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده مجموعه بازی پارک شادی شهر مراغه نوبت دوم
 143. مناقصه اجرای پیاده روسازی و موزائیک فرش / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پیاده روسازی و موزائیک فرش
 144. مناقصه حمل و پخش آسفالت با فنیشر و غلتک های مربوطه ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه حمل و پخش آسفالت با فنیشر و غلتک های مربوطه .... نوبت دوم
 145. مناقصه اصلاح و بازسازی بخشی از شبکه فاضلاب ... نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه اصلاح و بازسازی بخشی از شبکه فاضلاب ... نوبت دوم
 146. مزایده فروش تعداد 83 قطعه زمین با کاربری مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش تعداد 83 قطعه زمین با کاربری مسکونی نوبت دوم
 147. مناقصه خرید اجناس و مصالح نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه خرید اجناس و مصالح نوبت دوم
 148. مناقصه احداث حدودا 225 مترمکعب دیوار حائل / آگهی مناقصه,مناقصه احداث حدودا 225 مترمکعب دیوار حائل
 149. مزایده ششدانگ اعیانی اپارتمان مساحت 121.03متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی اپارتمان مساحت 121.03متر
 150. مزایده خودرو پژو پارس / مزایده,​مزایده خودرو پژو پارس
 151. مناقصه خط انتقال آب ناحیه صنعتی گمیشان.... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خط انتقال آب ناحیه صنعتی گمیشان.... نوبت دوم
 152. مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 81.27مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 81.27مترمربع
 153. مناقصه عمومی کاروان سیار نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی کاروان سیار نوبت دوم
 154. مزایده پلاک به شماره هفتاد و یک فرعی از بیست اصلی / مزایده,مزایده پلاک به شماره هفتاد و یک فرعی از بیست اصلی
 155. مناقصه خرید و نصب تجهیزات دوربین مداربسته / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید و نصب تجهیزات دوربین مداربسته
 156. مناقصه تعمیر نگهداری و بهسازی معابر در سطح ناحیه یک .... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعمیر نگهداری و بهسازی معابر در سطح ناحیه یک ....
 157. استعلام عملیات اضطراری در محدوده زهکشی اراضی اولویت دار / استعلام , استعلام عملیات اضطراری در محدوده زهکشی اراضی اولویت دار
 158. استعلام شناسایی و ارائه راهکارهای اضطراری نجات خلیج گرگان و تالاب میانکاله / استعلام , استعلام شناسایی و ارائه راهکارهای اضطراری نجات خلیج گرگان و تالاب میانکاله
 159. استعلام عملیات دیواره سازی و تثبیت بستر رودخانه اوغان و چهل چای / استعلام , استعلام عملیات دیواره سازی و تثبیت بستر رودخانه اوغان و چهل چای
 160. استعلام عملیات دیواره سازی و تثبیت بستر رودخانه گز شرقی و گز وطنا / استعلام , استعلام عملیات دیواره سازی و تثبیت بستر رودخانه گز شرقی و گز وطنا
 161. استعلام عملیات دیواره سازی و تثبیت بستر رودخانه محمدآباد / استعلام , استعلام عملیات دیواره سازی و تثبیت بستر رودخانه محمدآباد
 162. استعلام عملیات بهسازی و تثبیت بستر کانال 96.3.25 / استعلام , استعلام عملیات بهسازی و تثبیت بستر کانال 96.3.25
 163. استعلام عملیات دیواره سازی و تثبیت بستر رودخانه ساری سو / استعلام، استعلام قیمت عملیات دیواره سازی و تثبیت بستر رودخانه ساری سو
 164. فراخوان مناقصه واگذاری حجمی انجام خدمات مهندسی طراحی پروژه های سرمایه ای...نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه واگذاری حجمی انجام خدمات مهندسی طراحی پروژه های سرمایه ای...نوبت دوم
 165. استعلام عملیات لایروبی و ساماندهی رودخانه مرزی / استعلام، استعلام قیمت عملیات لایروبی و ساماندهی رودخانه مرزی
 166. استعلام قیمت عملیات تثبیت بستر و ساماندهی رودخانه های قره چای و خرمارود / استعلام، استعلام قیمت عملیات تثبیت بستر و ساماندهی رودخانه های قره چای و خرمارود
 167. استعلام قیمت عملیات دیواره سازی و ساماندهی رودخانه النگدره(سجادیه) / استعلام، استعلام قیمت عملیات دیواره سازی و ساماندهی رودخانه النگدره(سجادیه)
 168. استعلام قیمت عملیات دیواره سازی و ساماندهی رودخانه النگدره / استعلام استعلام قیمت عملیات دیواره سازی و ساماندهی رودخانه النگدره
 169. مناقصه واگذاری خدمات سطح یک و دو بیمارستان آیت خاتمی 96.3.25 / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه واگذاری خدمات سطح یک و دو بیمارستان آیت خاتمی 96.3.25
 170. فراخوان واگذاری پروژه پارکینگ طبقاتی / فراخوان واگذاری پروژه پارکینگ طبقاتی
 171. مناقصه خرید وراه اندازی یک دستگاه چیلر تراکمی / مناقصه خرید وراه اندازی یک دستگاه چیلر تراکمی
 172. استعلام باطری یو پی اس / استعلام , استعلام باطری یو پی اس
 173. مناقصه ارائه خدمات مهندسی مشاور جهت مطالعات ارزیابی آسیب پذیری و بهسازی لرزه ای / فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مشاوران, مناقصه ارائه خدمات مهندسی مشاور جهت مطالعات ارزیابی آسیب پذیری و بهسازی لرزه ای
 174. مزایده فروش باغ محصور شده مساحت 3433.73متر 96.3.25 / مزایده,مزایده فروش باغ محصور شده مساحت 3433.73متر 96.3.25
 175. استعلام صندلی رایانه صنعت / استعلام صندلی رایانه صنعت
 176. استعلام خرید کولر 30000 / استعلام خرید کولر 30000
 177. استعلام احداث زمین والیبال ساحلی خور و بیابانک / استعلام ,استعلام احداث زمین والیبال ساحلی خور و بیابانک
 178. استعلام باطری یو پی اس / استعلام , استعلام باطری یو پی اس
 179. استعلام فن مکنده آلومینیومی / استعلام, استعلام فن مکنده آلومینیومی
 180. استعلام ساندویچ پانل / استعلام, استعلام ساندویچ پانل
 181. استعلام درب ضد حریق / استعلام درب ضد حریق
 182. استعلام تعمیر سقف شیروانی / استعلام ، استعلام تعمیر سقف شیروانی
 183. استعلام باطری یو پی اس / استعلام , استعلام باطری یو پی اس
 184. استعلام دستگاه نانوایی لواش / استعلام ، استعلام دستگاه نانوایی لواش
 185. مزایده فروش اقلام نو، مستعمل و اسقاط / آگهی مزایده, مزایده فروش اقلام نو، مستعمل و اسقاط
 186. استعلام پمپ هواده الکتریکی / استعلام , استعلام پمپ هواده الکتریکی
 187. استعلام کیس کامپیوتر / استعلام, استعلام کیس کامپیوتر
 188. استعلام لوازم کارگاه برق / استعلام, استعلام لوازم کارگاه برق
 189. استعلام پمپ الکتریکی لجن کش / استعلام , استعلام پمپ الکتریکی لجن کش
 190. استعلام باطری UPS / استعلام باطری UPS
 191. استعلام کامپیوتر / استعلام, استعلام کامپیوتر
 192. استعلام کارگاه خیاطی پته دوزی / استعلام , استعلام کارگاه خیاطی پته دوزی
 193. استعلام برنج هندی / استعلام برنج هندی
 194. ارسال توسط: ارسال دیدگاه (0)

  نویسنده مطلب: نوری نوری

  نوری نوری

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...