اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.3.21 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.3.21 در سایت

 1. مناقصه خرید و طبخ و توزیع غذای آماده / آگهی مناقصه، مناقصه خرید و طبخ و توزیع غذای آماده
 2. مزایده واگذاری مجوز تکمیل و بهره برداری از فضای ناآماده ایستگاه مدنی / آگهی مزایده, مزایده واگذاری مجوز تکمیل و بهره برداری از فضای ناآماده ایستگاه مدنی
 3. مزایده فروش یک دستگاه لایروب کاتر ساکشن با قابلیت واتر جت و متعلقات آن / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه لایروب کاتر ساکشن با قابلیت واتر جت و متعلقات آن
 4. نیرورسانی ، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق ... / نیرورسانی ، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق ...
 5. مناقصه نگهداری کارگاه های مستقر در سطح صنعت / آگهی مناقصه , مناقصه نگهداری کارگاه های مستقر در سطح صنعت
 6. آگهی فراخوان‌ عمومی استفاده از خدمات مهندس مشاور تخصصی / آگهی فراخوان‌ عمومی،آگهی فراخوان‌ عمومی استفاده از خدمات مهندس مشاور تخصصی
 7. استعلام 40 عدد باطری و ... / استعلام, استعلام 40 عدد باطری و ...
 8. استعلام 2200 کیلوگرم ورق ضد سایش و ... / استعلام, استعلام 2200 کیلوگرم ورق ضد سایش و ...
 9. مزایده فروش بخشی از املاک بصورت نقدی بدون متصرف / مزایده,مزایده فروش بخشی از املاک بصورت نقدی بدون متصرف
 10. مزایده مشاهده اقلام ضایعاتی / مزایده, مزایده مشاهده اقلام ضایعاتی
 11. مزایده عمومی جمع آوری پسماندهای خشک سطح منطقه / آگهی مزایده عمومی، مزایده عمومی جمع آوری پسماندهای خشک سطح منطقه
 12. مناقصه P/F "BLOHM+VOSS" MANUAL TONG TYPE "BV-57" / مناقصه P/F "BLOHM+VOSS" MANUAL TONG TYPE "BV-57"
 13. مناقصه احداث سوله انبار تاسیسات تقویت فشار گاز / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه احداث سوله انبار تاسیسات تقویت فشار گاز
 14. فراخوان انجام امور خدماتی و پشتیبانی / فراخوان انجام امور خدماتی و پشتیبانی
 15. فراخوان مناقصه احداث دو دهنه پل / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه احداث دو دهنه پل
 16. فراخوان مناقصه احداث برید عرضی بر روی رودخانه کترا / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه احداث برید عرضی بر روی رودخانه کترا
 17. تجدید مزایده استخر نسیم ...... نوبت ششم / تجدید مزایده , مزایده استخر نسیم ...... نوبت ششم
 18. همایش ملی نگرش علمی و کاربردی به عفاف و حجاب / همایش ملی نگرش علمی و کاربردی به عفاف و حجاب
 19. همایش ملی عمران ، معماری و شهرسازی با رویکرد شهر سبز / همایش ملی عمران ، معماری و شهرسازی با رویکرد شهر سبز
 20. فناوری های نوین سیستم اطلاعات مکانی96.3.21 / فناوری های نوین سیستم اطلاعات مکانی96.3.21
 21. چهارمین کنگره بین المللی فن آوری ، ارتباطات و دانش / چهارمین کنگره بین المللی فن آوری ، ارتباطات و دانش
 22. یازدهمین کنگره پیشگامان پیشرفت / یازدهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
 23. دومین کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری زبان ها 96.3.21 / دومین کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری زبان ها 96.3.21
 24. کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری ادبیات96.3.21 / کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری ادبیات96.3.21
 25. فراخوان خدمات کنترل و بازرسی جوش و خدمات مشاور نظارت عالیه ... - نوبت دوم / فراخوان شناسایی مشاور , فراخوان خدمات کنترل و بازرسی جوش و خدمات مشاور نظارت عالیه ... نوبت دوم
 26. کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین علوم انسانی 96.3.21 / کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین علوم انسانی 96.3.21
 27. نخستین همایش ملی دریا توسعه و منابع آب / نخستین همایش منطقه ای دریا توسعه و منابع آب
 28. استعلام نصب 12 دستگاه پست هوایی / استعلام نصب 12 دستگاه پست هوایی
 29. فراخوان مطالعات پایه و تفصیلی ایمن سازی و ساماندهی کانال - نوبت دوم / فراخوان شناسایی مشاور , فراخوان مطالعات پایه و تفصیلی ایمن سازی و ساماندهی کانال - نوبت دوم
 30. استعلام اصلاح شبکه فرسوده سیمی هوایی کابل خودنگهدار / استعلام اصلاح شبکه فرسوده سیمی هوایی کابل خودنگهدار
 31. مناقصه عملیات نگهداری مرکز آموزش و کلینیک گل و گیاه / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عملیات نگهداری مرکز آموزش و کلینیک گل و گیاه
 32. مناقصه تله متری و کنترل از راه دور ... / مناقصه , مناقصه تله متری و کنترل از راه دور ...
 33. استعلام عملگر الکتریکی / استعلام , استعلام عملگر الکتریکی
 34. استعلام ورق لاستیکی و آببند / استعلام , استعلام ورق لاستیکی و آببند
 35. مزایده اقلام مازاد و ضایعاتی / مزایده، مزایده اقلام مازاد و ضایعاتی
 36. استعلام گلوب والو ، فلاکسیبل لوله حلقه ای / استعلام , استعلام گلوب والو ، فلاکسیبل لوله حلقه ای
 37. استعلام مجرای کنترل جهت دستگاه کلرزنی - اورینگ وایتون / استعلام مجرای کنترل جهت دستگاه کلرزنی - اورینگ وایتون
 38. استعلام اورینگ سیلیکونی / استعلام , استعلام اورینگ سیلیکونی
 39. استعلام 19 ردیف قطعات و لوازم بهداشتی ساختمانی / استعلام 19 ردیف قطعات و لوازم بهداشتی ساختمانی
 40. استعلام ترموکوپل / استعلام ترموکوپل
 41. استعلام هولودرهای تیغه / استعلام هولودرهای تیغه
 42. تجدید مناقصه تأمین خدمات مورد نیاز ستاد / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه تأمین خدمات مورد نیاز ستاد
 43. فراخوان تکمیل کارهای باقیمانده بخش سیویل طرح جامع شبکه مخابراتی مسجدسلیمان / فراخوان تکمیل کارهای باقیمانده بخش سیویل طرح جامع شبکه مخابراتی مسجدسلیمان
 44. مزایده عمومی تعدادی خودرو / مزایده عمومی, مزایده عمومی تعدادی خودرو
 45. فراخوان سرویس ، نگهداری و تعمیرات تجهیزات برقی ده ساختمان / فراخوان , فراخوان سرویس ، نگهداری و تعمیرات تجهیزات برقی ده ساختمان
 46. مناقصه تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروی انسانی
 47. مزایده عمومی 2 باب مغازه / آگهی مزایده عمومی، مزایده عمومی 2 باب مغازه
 48. فراخوان مناقصه جمع آوری 1033 شیر پیاده رو در سطح شهرستان اراک / آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای, فراخوان مناقصه جمع آوری 1033 شیر پیاده رو در سطح شهرستان اراک
 49. فراخوان کاتالیست های واحد بازیافت گوگرد / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان کاتالیست های واحد بازیافت گوگرد
 50. مناقصه تامین، نصب و اجرای سیستم روشنایی اطراف فنس / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه تامین، نصب و اجرای سیستم روشنایی اطراف فنس
 51. مناقصه خط کشی و علائم گذاری جاده ها / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه خط کشی و علائم گذاری جاده ها
 52. مناقصه خرید AMIN & amin plate heat exchenger / مناقصه, مناقصه خرید AMIN & amin plate heat exchenger
 53. مناقصه عمومی غذا و اتاقداری / مناقصه , مناقصه عمومی غذا و اتاقداری
 54. فراخوان تهیه و تامین و راهبری خودروهای سبک مورد نیاز پالایشگاه / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان تهیه و تامین و راهبری خودروهای سبک مورد نیاز پالایشگاه
 55. مناقصه خرید 1 قلم انواع قطعات شیرآلات صنعتی / مناقصه خرید 1 قلم انواع قطعات شیرآلات صنعتی
 56. مناقصه ساخت قطعات مکانیکال سیل / مناقصه محدود ساخت با اخذ سپرده , مناقصه ساخت قطعات مکانیکال سیل
 57. مناقصه خرید 3 قلم انواع قطعات شیرآلات صنعتی / مناقصه , مناقصه خرید 3 قلم انواع قطعات شیرآلات صنعتی
 58. مناقصه خرید P/F ALSTOM GENERATOR / مناقصه , مناقصه خرید P/F ALSTOM GENERATOR
 59. مزایده عمومی 4 باب مغازه / آگهی مزایده عمومی، مزایده عمومی 2 باب مغازه
 60. مناقصه خرید P/F IMO ROTARY PUMP / مناقصه , مناقصه خرید P/F IMO ROTARY PUMP
 61. مناقصه خرید P/F CONSOLIDATED SAFETY RELIEF VALVE / مناقصه, مناقصه خرید P/F CONSOLIDATED SAFETY RELIEF VALVE
 62. مزایده یک دستگاه خودروی مگان اتوماتیک مدل 89 ... / مزایده، مزایده یک دستگاه خودروی مگان اتوماتیک مدل 89 ...
 63. مزایده واگذاری موقت امتیاز جمع آوری جعبه خالی، سبد پلاستیکی، کارتن / آگهی مزایده , مزایده واگذاری موقت امتیاز جمع آوری جعبه خالی، سبد پلاستیکی، کارتن
 64. فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت / فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت
 65. مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 22000مترمربع / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 22000مترمربع
 66. مناقصه خرید کفپوش گرانولی .... / آگهی مناقصه , مناقصه خرید کفپوش گرانولی ....
 67. مناقصه خرید سنسورهای O2 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید سنسورهای O2
 68. مناقصه دمونتاژ برخی اقلام و دستگاهها / آگهی مناقصه، مناقصه دمونتاژ برخی اقلام و دستگاهها
 69. دعوت به مشارکت در ساخت احداث پروژه مرکز تجاری - اداری / مناقصه, دعوت به مشارکت در ساخت احداث پروژه مرکز تجاری - اداری
 70. مناقصه یک دستگاه چیلر کریر ، سانتریفوژ / مناقصه , مناقصه یک دستگاه چیلر کریر ، سانتریفوژ
 71. مزایده 140 تن ضایعات نایلون .....96.3.21 / آگهی مزایده, مزایده 140 تن ضایعات نایلون ..... 96.3.21
 72. مزایده محصولات فله (ضایعات ) سلولزی / آگهی مزایده, مزایده محصولات فله (ضایعات ) سلولزی
 73. مناقصه خاکبرداری / آگهی مناقصه , مناقصه خاکبرداری
 74. شناسایی پیمانکار تعمیر و نگهداری 22 دستگاه آسانسور / آگهی شناسایی, شناسایی پیمانکار تعمیر و نگهداری 22 دستگاه آسانسور
 75. تجدید مناقصه تعداد 6 دستگاه خودروی اروندی نوبت دوم / تجدید مناقصه ،تجدید تعداد 6 دستگاه خودروی اروندی نوبت دوم
 76. مزایده فروش اتومبیل ام وی ام / مزایده , مزایده فروش اتومبیل ام وی ام
 77. مزایده کانکس... / آگهی مزایده، مزایده کانکس...
 78. مناقصه تأمین 3 مجموعه ماشین آلات مورد نیاز مدیریت پسماند حفاری - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی , مناقصه تأمین 3 مجموعه ماشین آلات مورد نیاز مدیریت پسماند حفاری - نوبت دوم
 79. مناقصه انجام خدمات تهیه و طبخ غذای پرسنل - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه انجام خدمات تهیه و طبخ غذای پرسنل - نوبت دوم
 80. مناقصه انجام عملیات آسفالت معابر خاکی ... - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه انجام عملیات آسفالت معابر خاکی ... - نوبت دوم
 81. مناقصه خرید تابلو و تجهیزات ترافیکی توسط منطقه 2 شهرداری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید تابلو و تجهیزات ترافیکی توسط منطقه 2 شهرداری
 82. مزایده سه قطعه زمین تجاری و دو قطعه مسکونی / مزایده,مزایده سه قطعه زمین تجاری و دو قطعه مسکونی
 83. مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی عرصه 100.00متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی عرصه 100.00متر
 84. مزایده فروش یکباب مجتمع آپارتمانی هفت واحدی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یکباب مجتمع آپارتمانی هفت واحدی نوبت دوم
 85. مزایده داغی قطعات خودرو / آگهی مزایده عمومی , مزایده داغی قطعات خودرو
 86. مناقصه نصب انشعابات عادی در امورهای توزیع برق غرب مازندران / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه نصب انشعابات عادی در امورهای توزیع برق غرب مازندران
 87. مزایده فروش اموال اسقاطی / آگهی مزایده عمومی، مزایده فروش اموال اسقاطی
 88. مناقصه عملیات رفت و روب و نظافت معابر از سواره رو ... - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه عملیات رفت و روب و نظافت معابر از سواره رو ... نوبت دوم
 89. تجدید مناقصه عملیات فرآوری و بوجاری مقدار 3760 تن بذور گندم / مناقصه، تجدید مناقصه عملیات فرآوری و بوجاری مقدار 3760 تن بذور گندم
 90. مزایده ملک مساحت 134.65مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت 134.65مترمربع نوبت دوم
 91. مزایده ششدانگ زمین مساحت 210مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 210مترمربع
 92. مزایده ملک به مساحت 499.99متر / مزایده,مزایده ملک به مساحت 499.99متر
 93. مزایده ملک به پلاک ثبتی 1493 فرعی از 223 اصلی / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی 1493 فرعی از 223 اصلی
 94. مزایده ششدانگ اپارتمان مشاعی مساحت 110.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مشاعی مساحت 110.5متر
 95. مزایده ساختمان تجاری اداری مساحت مجموعا 1097متر / مزایده,مزایده ساختمان تجاری اداری مساحت مجموعا 1097متر
 96. مزایده منافع یکباب مغازه خواربارفروشی نوبت دوم / مزایده,مزایده منافع یکباب مغازه خواربارفروشی نوبت دوم
 97. مناقصه حمل و نقل کالاهای اساسی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حمل و نقل کالاهای اساسی - نوبت دوم
 98. مناقصه تامین و بکارگیری تعداد 61 نفر نیروی کارگری ساده چاپ اول / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین و بکارگیری تعداد 61 نفر نیروی کارگری ساده چاپ اول
 99. مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش دو ارومیه نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش دو ارومیه نوبت اول
 100. مزایده یکباب خانه مساحت عرصه 222.3متر / مزایده,مزایده یکباب خانه مساحت عرصه 222.3متر
 101. مزایده انواع سنگ نمای تراورتن / مزایده , مزایده انواع سنگ نمای تراورتن نوبت اول
 102. مزایده ششدانگ خانه مسکونی مساحت 194 متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی مساحت 194 متر
 103. مزایده پلاک ثبتی 2582 فرعی از 118 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 2582 فرعی از 118 اصلی
 104. مزایده ساختمان مسکونی مساحت 341.50متر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت 341.50متر
 105. مزایده 4 قطعه زمین کاربری تجاری مسکونی / مزایده,مزایده 4 قطعه زمین کاربری تجاری مسکونی
 106. مزایده یک دستگاه خودروی سواری روآ مدل 86 نوبت دوم / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری روآ مدل 86 نوبت دوم
 107. مزایده یک دستگاه یخچال اتاقی کامیونت نوبت دوم / آگهی مزایده,مزایده دستگاه یخچال اتاقی کامیونت نوبت دوم
 108. ​فراخوان مناقصه تامین تجهیزات گرمایشی وسرمایشی مدارس 96.3.21 / ​فراخوان مناقصه , ​فراخوان مناقصه تامین تجهیزات گرمایشی وسرمایشی مدارس 96.03.21 نوبت اول
 109. مزایده بلوکه سیمانی / مزایده , مزایده بلوکه سیمانی نوبت اول
 110. آگهی فراخوان ارزیابی بازرسی فنی و تجهیزات نوبت دوم / بازرسی فنی کالا و تجهیزات صنعت آب و فاضلاب نوبت دوم
 111. مزایده فروش املاک استان خراسان جنوبی / مزایده,مزایده فروش املاک استان خراسان جنوبی
 112. مناقصه عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب نوبت دوم
 113. مزایده 5 قطعه زمین کاربری تجاری مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده 5 قطعه زمین کاربری تجاری مسکونی نوبت دوم
 114. مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی جمعا 390متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی جمعا 390متر
 115. مزایده 3.000.000 لیتر نفتگاز D2 / مزایده 3.000.000 لیتر نفتگاز D2
 116. مناقصه تامین و بکارگیری تعداد 61 نفر نیروی کارگری ساده ...نوبت دوم / مناقصه , مناقصه تامین و بکارگیری تعداد 61 نفر نیروی کارگری ساده ... نوبت دوم
 117. مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 184.45متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 184.45متر
 118. مزایده خودرو سواری تویوتا / مزایده,مزایده خودرو سواری تویوتا
 119. مزایده آپارتمان مسکونی به مساحت 100.70متر نوبت اول / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی به مساحت 100.70متر نوبت اول
 120. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 487.2متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 487.2متر
 121. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1858 فرعی از 176 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1858 فرعی از 176 اصلی
 122. فراخوان شناسایی پیمانکار امور تبلیغات - نوبت دوم / فراخوان, فراخوان شناسایی پیمانکار امور تبلیغات - نوبت دوم
 123. مزایده یک دستگاه سواری ال 90 / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه سواری ال 90
 124. مزایده ششدانگ آپارتمان اعیان 75.73متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان اعیان 75.73متر
 125. مزایده تعدادی از کیوسک های جدیدالاحداث / مزایده تعدادی از کیوسک های جدیدالاحداث
 126. مزایده یک دستگاه تراش روسی سه متری / مزایده , مزایده یک دستگاه تراش روسی سه متری
 127. مزایده واگذاری تعداد ده قطعه از املاک مازاد مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده واگذاری تعداد ده قطعه از املاک مازاد مسکونی نوبت دوم
 128. مزایده عمومی کتبی واگذاری اجاره 5 واحد تجاری نوبت دوم / مزایده عمومی کتبی , مزایده عمومی کتبی واگذاری اجاره 5 واحد تجاری نوبت دوم
 129. مناقصه عمومی نسبت به اجرای دیوار ساحلی / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی نسبت به اجرای دیوار ساحلی
 130. مناقصه عمومی جدولگذاری معابر / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی جدولگذاری معابر
 131. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 154 متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 154 متر
 132. مزایده واگذاری تعداد 3 قطعه از املاک مازاد بر نیاز - نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده واگذاری تعداد 3 قطعه از املاک مازاد بر نیاز
 133. مزایده یک دستگاه اتومبیل پژو پارس / مزایده یک دستگاه اتومبیل پژو پارس
 134. مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 162.80متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 162.80متر نوبت دوم
 135. مزایده ششدانگ یک قطعه محوطه مساحت عرصه 415.04متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه محوطه مساحت عرصه 415.04متر
 136. مزایده ملک عرصه صد متر / مزایده,مزایده ملک عرصه صد متر
 137. مزایده 2 سهم مشاع از 9 سهم ششدانگ ملک عرصه 141متر / مزایده,مزایده 2 سهم مشاع از 9 سهم ششدانگ ملک عرصه 141متر
 138. مزایده یک دستگاه ماشین مزدا سواری 322 / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه ماشین مزدا سواری 322
 139. مزایده پلاک ثبتی شماره 1742 فرعی از 276 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 1742 فرعی از 276 اصلی
 140. مزایده فروش یخچال فریزر بزرگ قصابی و ...مرحله دوم / مزایده , مزایده فروش یخچال فریزر بزرگ قصابی و ...مرحله دوم
 141. مزایده 355.4 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک / مزایده,مزایده 355.4 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک
 142. فراخوان خط تغذیه ، شبکه توزیع روستاها پلسک ... / آگهی فراخوان ارزیابی ,فراخوان خط تغذیه ، شبکه توزیع روستاها پلسک ... نوبت اول
 143. مزایده مجموعه آپارتمانی عرصه نود و یک متر / مزایده,مزایده مجموعه آپارتمانی عرصه نود و یک متر
 144. مزایده 645 هزارم یک دانگ مشاع از سه دانگ عرصه 187.5متر / مزایده,مزایده 645 هزارم یک دانگ مشاع از سه دانگ عرصه 187.5متر
 145. مزایده یکباب منزل بصورت قولنامه ای عرصه 198.40متر / مزایده,مزایده یکباب منزل بصورت قولنامه ای عرصه 198.40متر
 146. مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 350 مترمربع مرحله اول / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 350 مترمربع مرحله اول
 147. مزایده انواع یخچال ایستاده ... / مزایده, مزایده انواع یخچال ایستاده ... نوبت اول
 148. مناقصه حسابرسی سال مالی 95 / مناقصه, مناقصه حسابرسی سال مالی 95
 149. مناقصه خدمات عمومی ، تاسیسات و فضای سبز / مناقصه , مناقصه خدمات عمومی ، تاسیسات و فضای سبز نوبت اول
 150. تجدید مناقصه پروژه اجرای روکش حفاظتی میکروسرفیسینگ تجدید نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی , تجدید مناقصه پروژه اجرای روکش حفاظتی میکروسرفیسینگ تجدید نوبت دوم
 151. مزایده ششدانگ یکباب خانه ویلایی 64.70متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه ویلایی 64.70متر
 152. مناقصه LILIN DOWNHOLE TOOLS USEABLE COILED .... نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه LILIN DOWNHOLE TOOLS USEABLE COILED .... نوبت دوم
 153. مناقصه انجام حجم خدمات آبدارخانه ها و تنظیفات صنعتی و غیرصنعتی شرکت نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه انجام حجم خدمات آبدارخانه ها و تنظیفات صنعتی و غیرصنعتی نوبت دوم
 154. مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی مساحت 75.00متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی مساحت 75.00متر
 155. مزایده یک قطعه زمین خانه و محوطه 500متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین خانه و محوطه 500متر
 156. مزایده ملک مشاعی پلاک ثبتی 136 از 1339 اصلی / مزایده,مزایده ملک مشاعی پلاک ثبتی 136 از 1339 اصلی
 157. فراخوان مناقصه خدمات و نگهداری شهرکهای صنعتی فرمهین ... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای, فراخوان مناقصه خدمات و نگهداری شهرکهای صنعتی فرمهین ... نوبت دوم
 158. مناقصه خرید خدمات ساخت تجهیزات / آگهی مناقصه,مناقصه خرید خدمات ساخت تجهیزات
 159. مزایده اجاره ساختمان کافی شاپ / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره ساختمان کافی شاپ
 160. مناقصه عملیات اجرای سقف تیرچه بلوک / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه عملیات اجرای سقف تیرچه بلوک
 161. مناقصه ایاب و ذهاب پرسنل بندر امام نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ایاب و ذهاب پرسنل بندر امام ره نوبت دوم
 162. مناقصه رنگ آمیزی تعداد محدودی از جعبه های چوبی / آگهی مناقصه ,مناقصه رنگ آمیزی تعداد محدودی از جعبه های چوبی
 163. مناقصه خریدتعداد محدودی از جعبه چوبی / آگهی مناقصه ,مناقصه خریدتعداد محدودی از جعبه چوبی
 164. مناقصه خرید دو دستگاه کمپرسور هوا / آگهی مناقصه , مناقصه خرید دو دستگاه کمپرسور هوا
 165. فراخوان مناقصه پروژه برقراری ارتباط رادیویی بین کانکسهای مخابراتی / فراخوان مناقصات , فراخوان مناقصه پروژه برقراری ارتباط رادیویی بین کانکسهای مخابراتی
 166. متمم مناقصه​ انواع ماشین آلات خاص / متمم مناقصه ,مناقصه ​انواع ماشین آلات خاص
 167. شناسایی تامین کننده در زمینه تعمیر و بازسازی پمپ / مناقصه , شناسایی تامین کننده در زمینه تعمیر و بازسازی پمپ
 168. مناقصه خرید 1400 حلقه کابل شبکه / مناقصه عمومی، مناقصه خرید 1400 حلقه کابل شبکه
 169. مزایده فروش اقلام اسقاطی و ضایعاتی / آگهی مزایده , مزایده فروش اقلام اسقاطی و ضایعاتی
 170. مزایده فروش 330 قلم تجهیزات اسقاطی و خارج از رده / آگهی مزایده , مزایده فروش 330 قلم تجهیزات اسقاطی و خارج از رده
 171. کلیدهای موفقیت در هلدینگ / کلیدهای موفقیت در هلدینگ
 172. دعوت به مشارکت در ساخت .... / آگهی دعوت به مشارکت در ساخت , دعوت به مشارکت در ساخت...
 173. مناقصه خرید و تحویل سیستم روباتیک ذخیره سازی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید و تحویل سیستم روباتیک ذخیره سازی نوبت دوم
 174. مزایده ششدانگ یک باب خانه / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب خانه
 175. مزایده ششدانگ ملک مساحت 1040.40متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت 1040.40متر
 176. فراخوان خدمات و نگهداری شهرکهای صنعتی شامل نظافت و مدیریت پسماند .... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ، فراخوان مناقصه خدمات و نگهداری شهرکهای صنعتی شامل نظافت و مدیریت پسماند .... نوبت دوم
 177. مزایده 5 قطعه ملک شامل آپارتمان / مزایده,مزایده 5 قطعه ملک شامل آپارتمان
 178. تجدید مناقصه عملیات اجرایی کابل کشی و نصب تجهیزات مانیتورینگ نوبت دوم / تجدید آگهی عمومی , تجدید مناقصه عملیات اجرایی کابل کشی و نصب تجهیزات مانیتورینگ نوبت دوم
 179. مزایده خودروی سواری وانت زامیاد / مزایده خودروی سواری وانت زامیاد
 180. مزایده ششدانگ قطعه اول تفکیکی به شماره 7424.20 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ قطعه اول تفکیکی به شماره 7424.20 اصلی
 181. مزایده اپارتمان مساحت مفید 119.97متر / مزایده,مزایده اپارتمان مساحت مفید 119.97متر
 182. مناقصه تعدادی پمپ و الکتروموتور / آگهی مناقصه , مناقصه تعدادی پمپ و الکتروموتور
 183. مناقصه عملیات تکمیلی تقاطع کنار گذر انار با محور انار - شهر بابک / آگهی مناقصه، مناقصه عملیات تکمیلی تقاطع کنار گذر انار با محور انار - شهر بابک
 184. مناقصه خرید دو دستگاه گاز کروماتوگرافی FAST R.G.A با قطعات یدکی و متعلقات - نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان, مناقصه خرید دو دستگاه گاز کروماتوگرافی FAST R.G.A با قطعات یدکی و متعلقات - نوبت دوم
 185. مناقصه انجام خدمات ویدئومتری و شستشو و لایروبی شبکه فاضلاب / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه انجام خدمات ویدئومتری و شستشو و لایروبی شبکه فاضلاب
 186. مناقصه خرید Tube Expander - نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان, مناقصه خرید Tube Expander - نوبت دوم
 187. مناقصه واگذاری امورات بخش فضای سبز به بخش خصوصی نوبت دوم / آگهی مناقصه، مناقصه واگذاری امورات بخش فضای سبز به بخش خصوصی نوبت دوم
 188. مزایده یک دستگاه خودرو سمند / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو سمند
 189. مزایده منزل مسکونی بصورت ویلایی 742متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی بصورت ویلایی 742متر
 190. مزایده یک دستگاه سواری پژو تیپ 206 / مزایده , مزایده یک دستگاه سواری پژو تیپ 206
 191. مزایده تمامی ششدانگ رقبه فوق مشتمل بر باغ محصور عرصه 3700متر / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ رقبه فوق مشتمل بر باغ محصور عرصه 3700متر
 192. مزایده یک دستگاه موتورسیکلت و ... / مزایده , مزایده یک دستگاه موتورسیکلت و ...
 193. مزایده یکدستگاه ساختمان ویلایی با قدمت 20 سال / مزایده,مزایده یکدستگاه ساختمان ویلایی با قدمت 20 سال
 194. اصلاحیه آگهی تجدید مناقصه خرید کنتور هوشمند حجمی الکترومغناطیسی / آگهی مناقصه عمومی, اصلاحیه آگهی تجدید مناقصه خرید کنتور هوشمند حجمی الکترومغناطیسی
 195. مزایده ملک به شماره 210 فرعی از 1061 اصلی / مزایده,مزایده ملک به شماره 210 فرعی از 1061 اصلی
 196. مناقصه واگذاری امورات بخش خدمات شهری به بخش خصوصی نوبت دوم / آگهی مناقصه، مناقصه واگذاری امورات بخش خدمات شهری به بخش خصوصی نوبت دوم
 197. مزایده ملک یک قطعه زمین به مساحت 343.45متر / مزایده,مزایده ملک یک قطعه زمین به مساحت 343.45متر
 198. مزایده یک دستگاه تاکسی نارون سبز فسفری / مزایده,مزایده یک دستگاه تاکسی نارون سبز فسفری
 199. مزایده یک قطعه زمین به مساحت 79872 متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 79872 متر نوبت اول
 200. مزایده سه دانگ مشاع از اپارتمان مساحت 125.03متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از اپارتمان مساحت 125.03متر
 201. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه سه 243.38متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه سه 243.38متر
 202. مزایده واگذاری اجاره محل طبقه همکف ساختمان استاد سرای / آگهی مزایده عمومی,مزایده واگذاری اجاره محل طبقه همکف ساختمان استاد سرای
 203. مزایده بهره برداری از مجموعه استخر نگهداری تاسیسات استخر و موتورخانه مرحله دوم / آگهی مزایده , مزایده بهره برداری از مجموعه استخر نگهداری تاسیسات استخر و موتورخانه مرحله دوم
 204. فراخوان خرید و نصب 420 دستگاه حضور و غیاب / فراخوان ، فراخوان خرید و نص

نویسنده مطلب: نوری نوری

نوری نوری

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...