اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.3.18 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.3.18 در سایت

 1. مزایده ملک کاربری کشاورزی نوبت اول / مزایده,مزایده ملک کاربری کشاورزی نوبت اول
 2. مناقصه اجرا و نگهداری فضای سبز .... / آگهی مناقصه , مناقصه اجرا و نگهداری فضای سبز .....
 3. مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پژو 405 مدل 1389 / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پژو 405 مدل 1389
 4. استعلام کمپرسور 2/1 / استعلام, استعلام کمپرسور 2/1
 5. استعلام تقطیر کننده (کندانسور آبی) / استعلام, استعلام تقطیر کننده (کندانسور آبی)
 6. استعلام تعمیر رینگ و پیستون و ساخت رینگ مناسب / استعلام تعمیر رینگ و پیستون و ساخت رینگ مناسب
 7. استعلام پوتین ایمنی / استعلام, استعلام پوتین ایمنی
 8. مناقصه نگهداری پارک موضوعی مناسبتی / مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری پارک موضوعی مناسبتی
 9. مناقصه تعمیر و سرویس موتورهای ACفشار قوی و DCشمشی ، و... / مناقصه تعمیر و سرویس موتورهای ACفشار قوی و DCشمشی ، و...
 10. مزایده ملک بخش 5 قزوین نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش 5 قزوین نوبت اول
 11. مناقصه انجام خدمات مشاوره نقشه برداری در کلیه سطوح فولاد مبارکه و فولاد سبا / مناقصه انجام خدمات مشاوره نقشه برداری در کلیه سطوح فولاد مبارکه و فولاد سبا
 12. استعلام خرید باطری 12 ولت 120 آمپر ساعت / استعلام خرید باطری 12 ولت 120 آمپر ساعت
 13. مناقصه خرید انواع تیر بتونِی 15 متری H / مناقصه خرید انواع تیر بتونِی 15 متری H
 14. مناقصه احداث 1992 متر شبکه روشنایی معابر شهرستان بانه ... / مناقصه احداث 1992 متر شبکه روشنایی معابر شهرستان بانه ...
 15. مناقصه خرید deluge valve / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید deluge valve
 16. مناقصه عملیات مهندسی، طراحی، خرید / مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی,مناقصه عملیات مهندسی، طراحی، خرید
 17. مناقصه خرید کابل پروژه شیرین سازی / مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی,مناقصه خرید کابل پروژه شیرین سازی
 18. فراخوان مشارکت شرکت های ممیزی سیستم مدیریت کیفیت در حوزه تجهیزات پزشکی / فراخوان مشارکت شرکت های ممیزی سیستم مدیریت کیفیت در حوزه تجهیزات پزشکی
 19. مناقصه تنظیم اسناد اجاره با متصرفین رقبات موقوفات ... / مناقصه تنظیم اسناد اجاره با متصرفین رقبات موقوفات ...
 20. مناقصه توسعه و اصلاح شبکه های توزیع برق... / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه توسعه و اصلاح شبکه های توزیع برق...
 21. مزایده یک قطعه باغ انگوری 18 من محلی / مزایده,مزایده یک قطعه باغ انگوری 18 من محلی
 22. ابطال فراخوان مناقصه تعمیر اساسی 6 دستگاه پمپ سانداین / ابطال فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه تعمیر اساسی 6 دستگاه پمپ سانداین
 23. مناقصه تهیه مصالح و اجرای حدود یک کیلومتر خط تغذیه / آگهی برگزاری مناقصه عمومی , مناقصه تهیه مصالح و اجرای حدود یک کیلومتر خط تغذیه
 24. مناقصه اجرای عملیات گازرسانی / آگهی مناقصه ، مناقصه اجرای عملیات گازرسانی
 25. فراخوان مناقصه درب و فرم کامپزیت / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه درب و فرم کامپزیت
 26. فراخوان مناقصه سیستم یونیت / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه سیستم یونیت
 27. مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 136 بی بی حکیمه / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 136 بی بی حکیمه
 28. مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 555.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 555.50متر
 29. مزایده ششدانگ پلاک 188 فرعی مساحت 265متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 188 فرعی مساحت 265متر
 30. مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه دویست متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه دویست متر
 31. مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری زانتیا / آگهی مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری زانتیا
 32. مزایده ملک مشاع بخش 12 یزد نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مشاع بخش 12 یزد نوبت اول
 33. مناقصه واگذاری رفع سد معبر نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری رفع سد معبر نوبت دوم
 34. مزایده دستگاه کولر گازی / مزایده دستگاه کولر گازی
 35. مزایده ششدانگ اعیان با پلاک ثبتی مساحت 237.80متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان با پلاک ثبتی مساحت 237.80متر
 36. مزایده یک دستگاه سواری آردی مدل 80- مرحله دوم / مزایده , مزایده یک دستگاه سواری آردی مدل 80-مرحله دوم
 37. مزایده 3.5 ساعت آب چاه و زمین مرحله دوم / مزایده,مزایده 3.5 ساعت آب چاه و زمین مرحله دوم
 38. مزایده ملک به متراژ هفتاد و دو متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به متراژ هفتاد و دو متر نوبت اول
 39. مزایده پلاک ثبتی بخش دو ثبتی شاهرود نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش دو ثبتی شاهرود نوبت دوم
 40. مزایده یک قطعه زمین حدودا 500متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین حدودا 500متر
 41. مزایده ساختمان مسکونی عرصه 250 متر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی عرصه 250 متر
 42. مزایده یک قطعه زمین کشاورزی زیر کشت نهال 250متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی زیر کشت نهال 250متر
 43. مزایده یک قطعه زمین به مساحت 157 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 157 متر
 44. مناقصه عملیات کنترل جمعیت حیوانات موذی مرحله دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه عملیات کنترل جمعیت حیوانات موذی مرحله دوم
 45. مزایده پلاک ثبت شده شماره سی و یک فرعی / مزایده,مزایده پلاک ثبت شده شماره سی و یک فرعی
 46. مزایده املاک شامل زمین و منزل مسکونی و دو عدد دستگاه نمک کوب / مزایده,مزایده املاک شامل زمین و منزل مسکونی و دو عدد دستگاه نمک کوب
 47. مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 114.23متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 114.23متر
 48. مزایده فروش خودرو پراید تیپ SE131 مرحله دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش خودرو پراید تیپ SE131 مرحله دوم
 49. مزایده یک دستگاه خودروی پژو آردی / مزایده یک دستگاه خودروی پژو آردی
 50. مزایده دو دستگاه آپارتمان مساحت 115.5 و 115.4متر / مزایده,مزایده دو دستگاه آپارتمان مساحت 115.5 و 115.4متر
 51. مزایده یک قطعه زمین مساحت عرصه 360متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت عرصه 360متر
 52. مزایده یک دستگاه رول باز کن ورق فلزی ، یک دستگاه قیچی گیوتین....- نوبت دوم / مزایده,مزایده یک دستگاه رول باز کن ورق فلزی ، یک دستگاه قیچی گیوتین....- نوبت دوم
 53. مزایده یک دستگاه سنگ ابزار تیزکن / مزایده یک دستگاه سنگ ابزار تیزکن
 54. مزایده مجموعه بازی پارک شادی شهر مراغه / آگهی مزایده عمومی , مزایده مجموعه بازی پارک شادی شهر مراغه
 55. تجدید مناقصه عمومی برون سپاری تامین نیروی انسانی - نوبت سوم / آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه عمومی برون سپاری تامین نیروی انسانی - نوبت سوم
 56. مناقصه انجام عملیات اجرایی ابنیه، تاسیسات برقی و مکانیکی / مناقصه , مناقصه انجام عملیات اجرایی ابنیه، تاسیسات برقی و مکانیکی
 57. مناقصه احداث ساختمان خدماتی نوبت دوم / خلاصه آگهی مناقصه, مناقصه احداث ساختمان خدماتی نوبت دوم
 58. مناقصه انواع غلاف آلومینیومی / آگهی مناقصه, مناقصه انواع غلاف آلومینیومی
 59. مناقصه مطالعات طرح جامع برقرسانی شبکه های توزیع نیروی برق - نوبت دوم / مناقصه عمومی , مطالعات طرح جامع برقرسانی شبکه های توزیع نیروی برق -نوبت دوم
 60. مناقصه انجام تعمیرات دو دستگاه Pony Base - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام تعمیرات دو دستگاه Pony Base - نوبت دوم
 61. مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید رنگ سفید / آگهی مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید رنگ سفید
 62. مزایده اجاره مغازه های موجود نوبت دوم / آگهی فراخوان مزایده عمومی , مزایده اجاره مغازه های موجود نوبت دوم
 63. مزایده فروش تعداد 36 دستگاه خودرو و تعداد 27 دستگاه موتور سیکلت / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد 36 دستگاه خودرو و تعداد 27 دستگاه موتور سیکلت
 64. مناقصه انجام خدمات بهداری و اورژانس شرکت نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات بهداری و اورژانس شرکت نوبت دوم
 65. اصلاحیه مناقصه فاز اول پیاده سازی سامانه های پرداخت الکترونیک / اصلاحیه, مناقصه فاز اول پیاده سازی سامانه های پرداخت الکترونیک
 66. مناقصه اجرای ترمیم فرش موزاییک پیادرو / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای ترمیم فرش موزاییک پیادرو
 67. مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری نوبت دوم / مزایده , مزایده فروش یک دستگاده خودرو سواری نوبت دوم
 68. مناقصه اجرای باقیمانده عملیات ساخت اسکلت بتنی ساختمان های اصلی نوبت دوم / ​آگهی مناقصه فراخوان نخست, مناقصه اجرای باقیمانده عملیات ساخت اسکلت بتنی ساختمان های اصلی نوبت دوم
 69. مزایده یک قطعه زمین مساحت عرصه 700متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت عرصه 700متر
 70. مناقصه بارگیری و حمل مخلوط توونان رودخانه ای / مناقصه عمومی ,مناقصه بارگیری و حمل مخلوط توونان رودخانه ای
 71. مزایده سهم الارث دو دوازدهم از سه دانگ یکباب انباری نوبت اول / مزایده,مزایده سهم الارث دو دوازدهم از سه دانگ یکباب انباری نوبت اول
 72. مزایده مازاد اول ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی 732.12متر / مزایده,مزایده مازاد اول ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی 732.12متر
 73. مزایده یک قطعه زمین به مساحت 255.40متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 255.40متر
 74. مزایده دو قطعه زمین 273 و 294متر / مزایده,مزایده دو قطعه زمین 273 و 294متر
 75. مزایده یک دستگاه اپارتمان مسکونی 53.20متر / مزایده,مزایده یک دستگاه اپارتمان مسکونی 53.20متر
 76. فراخوان اپراتوری تلفنخانه ، دپوی بی سیم و دیسچر نوبت دوم / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان اپراتوری تلفنخانه ، دپوی بی سیم و دیسچر نوبت دوم
 77. مناقصه پروژه آبرسانی چین تهلیان / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه آبرسانی چین تهلیان
 78. مناقصه ساخت مدرسه شماره چهار مسکن مهر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ساخت مدرسه شماره چهار مسکن مهر
 79. مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی تجهیزات سامانه ثبت تخلف سرعت - تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی تجهیزات سامانه ثبت تخلف سرعت - تجدید
 80. مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی مساحت 211.2متر / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی مساحت 211.2متر
 81. مزایده ملک به مساحت 263 متر بخش دو / مزایده,مزایده ملک به مساحت 263 متر بخش دو
 82. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 1500متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 1500متر
 83. مزایده یک قطعه باغچه نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه باغچه نوبت اول
 84. مزایده ششدانگ ساختمان گاوداری پلاک 511 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان گاوداری پلاک 511 فرعی
 85. مناقصه تجهیز چاه آب ناحیه صنعتی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تجهیز چاه آب ناحیه صنعتی
 86. مناقصه اجرای پروژه لایروبی و تکمیل دیواره سازی / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای پروژه لایروبی و تکمیل دیواره سازی
 87. مزایده یکباب مغازه تجاری (بدون سرقفلی) .... / خلاصه آگهی مزایده عمومی , مزایده یکباب مغازه تجاری (بدون سرقفلی) ....
 88. مزایده یک قطعه زمین محصور و مشجر 197.7متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین محصور و مشجر 197.7متر
 89. مزایده پلاک 558 و 559 و 560 فرعی / مزایده,مزایده پلاک 558 و 559 و 560 فرعی
 90. مزایده یکباب مغازه به مساحت 50 متر / مزایده,مزایده یکباب مغازه به مساحت 50 متر
 91. مناقصه زیرسازی و احداث ابنیه فنی راه روستایی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه زیرسازی و احداث ابنیه فنی راه روستایی نوبت دوم
 92. مزایده پلاک ثبتی 66 فرعی از 2346 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 66 فرعی از 2346 اصلی
 93. مزایده اپارتمان به مساحت 47.19متر / مزایده,مزایده اپارتمان به مساحت 47.19متر
 94. مزایده ملک مشاع به پلاک ثبتی 2371.104 بخش ده / مزایده,مزایده ملک مشاع به پلاک ثبتی 2371.104 بخش ده
 95. مزایده پلاک ثبتی دو فرعی از 28 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی دو فرعی از 28 اصلی
 96. مزایده ششدانگ دو واحد اپارتمان نیمه کاره / مزایده,مزایده ششدانگ دو واحد اپارتمان نیمه کاره
 97. مناقصه خرید، طراحی، اجرا، نصب و راه اندازی سیستم اعلام و اطفاء حریق نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه خرید، طراحی، اجرا، نصب و راه اندازی سیستم اعلام و اطفاء حریق نوبت دوم
 98. مزایده تعداد 218 عدد انواع شلوار زنانه کشی.... / مزایده, مزایده تعداد 218 عدد انواع شلوار زنانه کشی....
 99. مزایده واگذاری به اجاره معادن زغالسنگ کک شو / مزایده, مزایده واگذاری به اجاره معادن زغالسنگ کک شو
 100. تجدید مزایده اجاره جایگاه تک منظوره CNG / آگهی مزایده, تجدید مزایده اجاره جایگاه تک منظوره CNG
 101. مناقصه تعمیرات گاردریل محورهای پردیس، شمیرانات.... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تعمیرات گاردریل محورهای پردیس، شمیرانات....
 102. مناقصه تامین نیروی انسانی - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی- نوبت دوم
 103. اصلاحیه مزایده واگذاری محوطه پارکینگ / اصلاحیه , مزایده واگذاری محوطه پارکینگ
 104. اصلاحیه فراخوان ترمیم و نگهداری فضای سبز / اصلاحیه ,فراخوان ترمیم و نگهداری فضای سبز
 105. فراخوان درزگیری و لکه گیری محور اراک- نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان درزگیری و لکه گیری محور اراک- نوبت دوم
 106. مزایده واگذاری غرف / مزایده عمومی, مزایده واگذاری غرف
 107. مناقصه احداث و بازسازی ابنیه فنی- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث و بازسازی ابنیه فنی- نوبت دوم
 108. تجدید مناقصه تامین خودرو- چاپ دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین خودرو- چاپ دوم
 109. مزایده فروش دارائیهای شرکت شامل پنج پروانه بهره برداری معادن زغالسنگ / مزایده, مزایده فروش دارائیهای شرکت شامل پنج پروانه بهره برداری معادن زغالسنگ
 110. مزایده فروش تعداد 27 پلاک زمین دولتی کاربری تجاری / مزایده,مزایده فروش تعداد 27 پلاک زمین دولتی کاربری تجاری
 111. مناقصه 21000 متر شبکه پلی اتیلن پراکنده نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه 21000 متر شبکه پلی اتیلن پراکنده نوبت دوم
 112. اصلاحیه فراخوان 5 قلم تجهیزات کنترل فشار سرچاهی / اصلاحیه, فراخوان 5 قلم تجهیزات کنترل فشار سرچاهی
 113. مزایده دو باب مغازه اموال منقول و غیرمنقول / مزایده,مزایده دو باب مغازه اموال منقول و غیرمنقول
 114. فراخوان بیمه گروهی مازاد بر درمان (بیمه تکمیلی) پرسنل نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی, استعلام بهاء بیمه گروهی مازاد بر درمان (بیمه تکمیلی) پرسنل نوبت دوم
 115. تجدید مناقصه تکمیل ساختمان راهدارخانه قائمشهر نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه ، تجدید مناقصه تکمیل ساختمان راهدارخانه قائمشهر نوبت دوم
 116. مزایده ششدانگ زمین به مساحت 595.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 595.50متر
 117. مزایده فروش یک دستگاه خودرو زانتیا / آگهی مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودرو زانتیا
 118. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 53.77متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 53.77متر
 119. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به شماره 5258 فرعی از 69 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به شماره 5258 فرعی از 69 اصلی
 120. مزایده فروش یک واحد دستگاه قیچی آهن بر و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش یک واحد دستگاه قیچی آهن بر و ...
 121. مناقصه اجرای سیستم F & G تاسیسات رشت - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه اجرای سیستم F & G تاسیسات رشت - نوبت دوم
 122. مزایده ساختمان مسکونی مساحت 273.66متر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت 273.66متر
 123. مزایده یک دستگاه موتور سیکلت / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه موتور سیکلت
 124. مزایده واگذاری تعداد 7 قطعه زمین تفکیکی نوبت سوم / مزایده,مزایده واگذاری تعداد 7 قطعه زمین تفکیکی نوبت سوم
 125. مزایده گاو صندوق ... / آگهی مزایده، مزایده گاو صندوق ...
 126. مزایده زمینی به مساحت 500متر / مزایده,مزایده زمینی به مساحت 500متر
 127. مزایده یکباب مغازه به مساحت 15.45مترمربع / مزایده,مزایده یکباب مغازه به مساحت 15.45مترمربع
 128. مناقصه تالار و هتل شهرداری - نوبت نهم / آگهی مناقصه عمومی, آگهی مناقصه تالار و هتل شهرداری- نوبت نهم
 129. مناقصه انجام امور مربوط به خدمات شهری و ... نوبت دوم 96.3.18 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور مربوط به خدمات شهری و ... نوبت دوم 96.3.18
 130. مزایده یک دستگاه اتومبیل پژو ROA / مزایده,مزایده یک دستگاه اتومبیل پژو ROA
 131. مناقصه تهیه و نصب تجهیزات تلمبه خانه های سایتهای C,B طرح آبرسانی-تجدید / تجدید آگهی مناقصه , مناقصه تهیه و نصب تجهیزات تلمبه خانه های سایتهای C,B طرح آبرسانی- تجدید
 132. مزایده ششدانگ زمین بخش دو نیشابور / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش دو نیشابور
 133. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه اول 135.7متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه اول 135.7متر
 134. مناقصه تهیه اقلام و اجرای شبکه توزیع گاز نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه اقلام و اجرای شبکه توزیع گاز نوبت دوم
 135. مناقصه انجام محوطه سازی و دیوارکشی... تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام محوطه سازی و دیوارکشی... تجدید
 136. مزایده یک واحد اپارتمان مساحت 75 متر و 13 سانتی متر / مزایده,مزایده یک واحد اپارتمان مساحت 75 متر و 13 سانتی متر
 137. مزایده اپارتمان به مساحت 94.14مترمربع / مزایده,مزایده اپارتمان به مساحت 94.14مترمربع
 138. مزایده خودروی پژو 405 مشکی / مزایده خودروی پژو 405 مشکی
 139. مزایده تعداد 160 عدد کت / مزایده تعداد 160 عدد کت
 140. مزایده یک خط تلفن همراه / مزایده یک خط تلفن همراه
 141. مزایده یک دستگاه بیل بهکو / مزایده یک دستگاه بیل بهکو
 142. مزایده یک واحد مسکونی مساحت صد و سی هفت متر و 15 دسیمتر / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی مساحت صد و سی هفت متر و 15 دسیمتر
 143. مناقصه عملیات نصب و تعویض کنتورها و رگلاتورهای گاز خانگی- نوبت دوم / مناقصه عملیات نصب و تعویض کنتورها و رگلاتورهای گاز خانگی- نوبت دوم
 144. مزایده خودروی کامیون باری چوبی / مزایده خودروی کامیون باری چوبی
 145. مناقصه خرید ادوات F & G- نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه, مناقصه خرید ادوات F & G- نوبت دوم
 146. مناقصه تهیه چراغ خیابانی LED ... تجدید نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه چراغ خیابانی LED ... تجدید نوبت دوم
 147. مناقصه عمومی شرکتهای خدماتی نوبت دوم / مناقصه عمومی شرکتهای خدماتی نوبت دوم
 148. مزایده یک یخچال ایستاده 6 درب الکترو / مزایده,مزایده یک یخچال ایستاده 6 درب الکترو
 149. فراخوان مناقصه عملیات اجرای ساختمان اداری - حفاظتی منابع طبیعی و آبخیزداری / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه عملیات اجرای ساختمان اداری - حفاظتی منابع طبیعی و آبخیزداری
 150. مزایده 20 من باغ انگوری / مزایده,مزایده 20 من باغ انگوری
 151. مزایده اپارتمان مساحت شصت متر قدمت 15 سال / مزایده,مزایده اپارتمان مساحت شصت متر قدمت 15 سال
 152. مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 83 متر و نود دسیمتر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 83 متر و نود دسیمتر
 153. مزایده ششدانگ پلاک 863 فرعی از بیست اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 863 فرعی از بیست اصلی
 154. مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید / مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید
 155. مزایده ششدانگ یکباب خانه سمت غربی و دو باب مغازه ان 170.33متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه سمت غربی و دو باب مغازه ان 170.33متر
 156. مزایده ششدانگ قطعه زمین احداثی مساحت 120 متر / مزایده,مزایده ششدانگ قطعه زمین احداثی مساحت 120 متر
 157. مزایده یک قطعه زمین مساحت 240 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 240 متر
 158. مزایده مخزن وان شستشوی محصول کشاورزی مرحله دوم / مزایده,مزایده مخزن وان شستشوی محصول کشاورزی مرحله دوم
 159. مزایده املاک شامل زمین مزروعی شالیزاری و باغ مرحله اول / مزایده,مزایده املاک شامل زمین مزروعی شالیزاری و باغ مرحله اول
 160. مناقصه نیرو رسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نیرو رسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق ...
 161. مناقصه طرح قرارداد, فروش وپشتیبانی از طریق مرکز پاسخگویی 2020 .... / مناقصه دومرحله ای , مناقصه طرح قرارداد, فروش وپشتیبانی از طریق مرکز پاسخگویی 2020 ....
 162. فراخوان نگهداری و حفاظت از اراضی دولتی ...- نوبت دوم / فراخوان نگهداری و حفاظت از اراضی دولتی ...- نوبت دوم
 163. مناقصه تجهیزات اداری و آموزشی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تجهیزات اداری و آموزشی
 164. فراخوان مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری
 165. فراخوان مناقصه عملیات اجرایی احداث مخزن هوایی فلزی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه عملیات اجرایی احداث مخزن هوایی فلزی
 166. فراخوان مناقصه عملیات اجرایی احداث مخزن 1000 متر مکعبی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه عملیات اجرایی احداث مخزن 1000 متر مکعبی
 167. مزایده ششدانگ زمین مساحت 284.30متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 284.30متر
 168. مزایده یک قطعه زمین مساحت 1000متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 1000متر
 169. مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 - نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 405- نوبت دوم
 170. تجدید مناقصه کتبی جهت تامین نیروی انسانی به صورت حجمی - چاپ دوم / مناقصه کتبی , تجدید مناقصه کتبی جهت تامین نیروی انسانی به صورت حجمی - چاپ دوم
 171. مناقصه پروژه اجرای سیل کت امولسیونی FOG SEAL - نوبت دوم / مناقصه، مناقصه پروژه اجرای سیل کت امولسیونی FOG SEAL - نوبت دوم
 172. مزایده واگذاری یک باب اتاقک / مزایده , مزایده واگذاری یک باب اتاقک
 173. مناقصه حمل مصالح از مجتمع تولیدی صفه... / آگهی مناقصه، مناقصه حمل مصالح از مجتمع تولیدی صفه...
 174. تجدید فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 15 کیلومتر خط تغذیه - نوبت دوم / تجدید فراخوان آگهی ارزیابی کیفی , تجدید فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 15 کیلومتر خط تغذیه -نوبت دوم
 175. مناقصه عمومی اپراتوری مرکز تلفن و تحویل بی سیم - نوبت دوم / مناقصه عمومی اپراتوری مرکز تلفن و تحویل بی سیم اداره کل راه آهن قم -نوبت دوم
 176. فراخوان مناقصه طرح بازشماری منابع سازمان ملی زمین و مسکن.... / آگهی فراخوان عمومی مناقصه, فراخوان مناقصه طرح بازشماری منابع سازمان ملی زمین و مسکن....
 177. فراخوان انتخاب مشاور واجد شرایط برای انجام مطالعات / آگهی فراخوان مشاور، فراخوان انتخاب مشاور واجد شرایط برای انجام مطالعات
 178. فراخوان انجام عملیات اجرایی فاز 2 شبکه جمع آوری فاضلاب / فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی,فراخوان انجام عملیات اجرایی فاز 2 شبکه جمع آوری فاضلاب
 179. مزایده فروش دستگاه پمپ باد و پمپ آب - نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش دستگاه پمپ باد و پمپ آب - نوبت دوم
 180. مناقصه نیرو رسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نیرو رسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق
 181. مزایده آهن آلات سایبان پارکینگ- نوبت دوم / مزایده آهن آلات سایبان پارکینگ- نوبت دوم
 182. مزایده روسری ساتن / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده روسری ساتن
 183. مناقصه تعمیرات اساسی و ساختمانی / مناقصه, مناقصه تعمیرات اساسی و ساختمانی
 184. مناقصه عملیات خاکبرداری مسیر پروژه / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات خاکبرداری مسیر پروژه
 185. مناقصه عملیات سفتکاری از قبیل تکمیل اسکلت فلزی و ... / آگهی فراخوان مناقصه, مناقصه عملیات سفتکاری از قبیل تکمیل اسکلت فلزی و ...
 186. مناقصه واگذاری امور سرویس ایاب و ذهاب پرسنل / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری امور سرویس ایاب و ذهاب پرسنل
 187. مزایده واگذاری تعدادی از املاک مناطق 2 و شانزده / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی از املاک مناطق 2 و شانزده
 188. مزایده فروش یک دستگاه چیلر نو - 96.03.18 / مزایده عمومی, مزایده فروش یک دستگاه چیلر نو - 96.03.18
 189. مناقصه دعوت به مشارکت در ساخت / مناقصه, مناقصه دعوت به مشارکت در ساخت
 190. آگهی فراخوان مناقصه عمومی پوشش سقف جایگاه زباله و عملیات خاکبرداری- تجدید / تجدید آگهی فراخوان مناقصه عمومی, آگهی فراخوان مناقصه عمومی پوشش سقف جایگاه زباله و عملیات خاکبرداری- تجدید
 191. مزایده فروش قطعات بازیافتی انواع خودرو / مزایده, مزایده فروش قطعات بازیافتی انواع خودرو
 192. مزایده یکباب مغازه دو بر مساحت 23 متر / مزایده,مزایده یکباب مغازه دو بر مساحت 23 متر
 193. مزایده واگذاری بخشی از زمین / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری بخشی از زمین
 194. مناقصه لکه گیری کارهای عمرانی .... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه لکه گیری کارهای عمرانی ....
 195. مناقصه خرید، طراحی، اجرا، نصب و راه اندازی سیستم اعلام و اطفاء حریق اتاقهای بایگانی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید، طراحی، اجرا، نصب و راه اندازی سیستم اعلام و اطفاء حریق اتاقهای بایگانی - نوبت دوم
 196. مزایده ملک ششدانگ عرصه و اعیان مساحت 321متر / مزایده,مزایده ملک ششدانگ عرصه و اعیان مساحت 321متر
 197. مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 295.33متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 295.33متر
 198. اصلاحیه مناقصه بهسازی و زیرسازی و آسفالت / اصلاحیه ، مناقصه عمومی بهسازی و زیرسازی و آسفالت
 199. مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 235 مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 235 مترمربع
 200. مناقصه خرید 24090 متر کابل 20 کیلوولت / مناقصه عمومی دومرحله‌ای,مناقصه خرید 24090 متر کابل 20 کیلوولت
 201. مناقصه خرید انواع کیسه قندی و شکری و ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید انواع کیسه قندی و شکری و ...نوبت دوم
 202. مناقصه عملیات دمونتاژ، مونتاژ، تراش، پیش تراش و... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقص

نویسنده مطلب: نوری نوری

نوری نوری

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...