اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.3.17 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.3.17 در سایت

 1. مزایده مبل استیل 9 نفره / مزایده مبل استیل 9 نفره
 2. مناقصه خدمات ایاب و ذهاب خودروهای سنگین و نیمه سنگین- نوبت دوم / مناقصه خدمات ایاب و ذهاب خودروهای سنگین و نیمه سنگین- نوبت دوم
 3. مزایده واگذاری بخش تزریقات ، پانسمان و نوار قلب مراکز آموزشی درمانی - نوبت دوم / آگهی مزایده ، آگهی مزایده واگذاری بخش تزریقات ، پانسمان و نوار قلب مراکز آموزشی درمانی - نوبت دوم
 4. آگهی مناقصه عمومی خرید پل و دریچه فلزی سطح منطقه ده... 96.3.17 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید پل و دریچه فلزی سطح منطقه ده...- 96.3.17
 5. فراخوان مشارکت در ساخت پروژه هلال ازگل / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان مشارکت در ساخت پروژه هلال ازگل
 6. استعلام رفع افت ولتاژ روستاهای شهرستان هیرمند / استعلام رفع افت ولتاژ روستاهای شهرستان هیرمند
 7. استعلام بها احداث فیدر جدید / استعلام بها احداث فیدر جدید
 8. استعلام برقرسانی به مسکن مهر گچساران بلوار نفت فاز 18 / استعلام برقرسانی به مسکن مهر گچساران بلوار نفت فاز 18
 9. استعلام تدوین طرح کسب و کار / استعلام ، استعلام تدوین طرح کسب و کار
 10. استعلام فروش حرفه ای / استعلام فروش حرفه ای
 11. استعلام مدیریت محتوای وب سایت های سازمانی / استعلام ، استعلام مدیریت محتوای وب سایت های سازمانی
 12. استعلام تفکر هماهنگ استراتژیک / استعلام تفکر هماهنگ استراتژیک
 13. استعلام اصول و فنون تبلیغات / استعلام ، استعلام اصول و فنون تبلیغات
 14. مناقصه بخشی از امور حمل و نقل / مناقصه بخشی از امور حمل و نقل
 15. مناقصه p/f oILWELL CROWN BLOCK MOUNTED ON LEE C MOORE DERRICK ... / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی, مناقصه p/f oILWELL CROWN BLOCK MOUNTED ON LEE C MOORE DERRICK ...
 16. مناقصه انجام عملیات نگهبانی از اماکن شرکت گاز در سطح استان / مناقصه انجام عملیات نگهبانی از اماکن شرکت گاز در سطح استان
 17. مزایده اجاره ملک دبیرستان مبین از املاک منطقه نوبت دوم / مزایده, اجاره ملک دبیرستان مبین از املاک منطقه نوبت دوم
 18. فراخوان FLARE TIP / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان FLARE TIP
 19. فراخوان مناقصه پروژه اجرای شبکه توزیع و تغذیه و حفره های خالی / آگهی فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه پروژه اجرای شبکه توزیع و تغذیه و حفره های خالی
 20. فراخوان مناقصه پروژه احداث خطوط انشعابات مصارف عمده 96.03.17 / آگهی فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه پروژه احداث خطوط انشعابات مصارف عمده 96.03.17
 21. تجدید فراخوان تعمیر بدنه مخزن C- 96.03.17 / تجدید آگهی فراخوان مناقصه عمومی ,تجدید فراخوان تعمیر بدنه مخزن C 96.03.17
 22. مناقصه خرید پکیچ تصفیه آب روستایی کوهپایه کرمان / مناقصه خرید پکیچ تصفیه آب روستایی کوهپایه کرمان
 23. مناقصه انجام خدمات آبرسانی سیار / مناقصه ، مناقصه انجام خدمات آبرسانی سیار
 24. استعلام سردکن میانی کمپرسور K-250 / استعلام , استعلام سردکن میانی کمپرسور K-250
 25. مناقصه امورات مرتبط با حسابرسی شهرداری 96.03.17 / مناقصه امورات مرتبط با حسابرسی شهرداری 96.03.17
 26. استعلام فیلترهای هایداک / استعلام , استعلام فیلترهای هایداک
 27. استعلام تغذیه کننده گریس / استعلام , استعلام تغذیه کننده گریس
 28. مناقصه خرید 20 مجموعه WHIP STOCK 9 - 5/8 اینچ ... / مناقصه خرید 20 مجموعه WHIP STOCK 9 - 5/8 اینچ ...
 29. فراخوان انجام عملیات جوشکاری و برشکاری در واحدهای بهره برداری ... / فراخوان, فراخوان انجام عملیات جوشکاری و برشکاری در واحدهای بهره برداری ...
 30. مناقصه خرید 158 دستگاه کولر دو تکه 13000 و 18000 / مناقصه, مناقصه خرید 158 دستگاه کولر دو تکه 13000 و 18000
 31. فراخوان خرید ادوات F&G / فراخوان خرید ادوات F&G
 32. مناقصه کابلکشی و اجرای فیبر نوری - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه کابلکشی و اجرای فیبر نوری - نوبت دوم
 33. فراخوان مناقصه انجام خدمات حراست و نگهبانی در ناحیه سه صنعتی / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام خدمات حراست و نگهبانی در ناحیه سه صنعتی
 34. استعلام ساخت SHAFT SLEEVE / استعلام ساخت SHAFT SLEEVE
 35. مناقصه P/F NUOVO PIGNONE CENTRIFUGAL COMPR / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه P/F NUOVO PIGNONE CENTRIFUGAL COMPR
 36. مزایده اجاره چهارباب واحدهای تجاری خود را جهت خوابار فروشی ... / مزایده , مزایده اجاره چهارباب واحدهای تجاری خود را جهت خوابار فروشی ... نوبت اول
 37. مزایده ششدانگ اپارتمان بخش ده اهواز / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان بخش ده اهواز
 38. مزایده 55000 تن سنگ آهن- نوبت دوم / آگهی مزایده , 55000 تن سنگ آهن- نوبت دوم
 39. مزایده اجاره یک باب پارکینگ / مزایده, مزایده اجاره یک باب پارکینگ
 40. ارزیابی کیفی و مناقصه عملیات اجرایی آبرسانی مجتمع دشت سراوان نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی, ارزیابی کیفی عملیات اجرایی آبرسانی مجتمع دشت سراوان نوبت دوم
 41. مناقصه عملیات اجرایی خط انتقال و شبکه توزیع آب روستاهای کوشات ها نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرایی خط انتقال و شبکه توزیع آب روستاهای کوشات ها نوبت دوم
 42. ارزیابی کیفی و مناقصه عملیات اجرایی خط انتقال، مخزن ذخیره 500 مترمکعبی و... نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی, ارزیابی کیفی و مناقصه عملیات اجرایی خط انتقال، مخزن ذخیره 500 مترمکعبی و... نوبت دوم
 43. ارزیابی کیفی و مناقصه اجرایی خط انتقال، مخازن ذخیره و شبکه آب شرب نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی, ارزیابی کیفی اجرایی خط انتقال، مخازن ذخیره و شبکه آب شرب نوبت دوم
 44. مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 195 متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 195 متر
 45. فراخوان خدمات مشاوره در زمینه تهیه طرح جامع برقرسانی به شهرستانهای اردکان... نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران ، فراخوان خدمات مشاوره در زمینه تهیه طرح جامع برقرسانی به شهرستانهای اردکان... نوبت دوم
 46. مناقصه خرید یکدستگاه SAN STORAGE نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید یکدستگاه SAN STORAGE نوبت دوم
 47. مزایده اجاره یک باب فروشگاه / آگهی مزایده , مزایده اجاره یک باب فروشگاه
 48. مزایده یک فارم مرغ مادر 30 هزار قطعه ای نوبت سوم / آگهی مزایده عمومی ، مزایده یک فارم مرغ مادر 30 هزار قطعه ای نوبت سوم
 49. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ آپارتمان / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ آپارتمان
 50. مزایده فروش دو فقره املاک در استان ایلام / مزایده,مزایده فروش دو فقره املاک در استان ایلام
 51. مزایده ملک به مساحت 4073متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به مساحت 4073متر نوبت اول
 52. مزایده ملک پلاک ثبتی 159 فرعی از 36 اصلی / مزایده,مزایده ملک پلاک ثبتی 159 فرعی از 36 اصلی
 53. مزایده یک دستگاه خودرو سواری دنا / مزایده یک دستگاه خودرو سواری دنا
 54. مزایده ششدانگ یک واحد تجاری مساحت 197.26متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد تجاری مساحت 197.26متر
 55. مزایده ششدانگ مشاعی یک قطعه زمین 658.42متر / مزایده,مزایده ششدانگ مشاعی یک قطعه زمین 658.42متر
 56. مزایده پلاک ثبتی مساحت زمین پس از اصلاحی 31112متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت زمین پس از اصلاحی 31112متر
 57. مزایده اپارتمان به مساحت 116.47متر / مزایده,مزایده اپارتمان به مساحت 116.47متر
 58. مزایده اپارتمان مسکونی مساحت عرصه 239.25متر / مزایده,مزایده اپارتمان مسکونی مساحت عرصه 239.25متر
 59. مزایده اپارتمان به مساحت 89.18مترمربع / مزایده,مزایده اپارتمان به مساحت 89.18مترمربع
 60. مزایده تلفن همراه / آگهی مزایده، مزایده تلفن همراه
 61. فراخوان مناقصه خرید ماشین آبیاری دوار (سنتر پیوت) نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید ماشین آبیاری دوار (سنتر پیوت) نوبت دوم
 62. مزایده ملک مشاعی به شماره پلاک ثبتی 40.352 نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مشاعی به شماره پلاک ثبتی 40.352 نوبت اول
 63. مزایده ششدانگ زمین مساحت 138 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 138 متر
 64. مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس
 65. مزایده فروش تعدادی اقلام هتلی نوبت دوم / مزایده فروش تعدادی اقلام هتلی نوبت دوم
 66. مناقصه زیرسازی و آسفالت کوچه ها و معابر فرعی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه زیرسازی و آسفالت کوچه ها و معابر فرعی - نوبت دوم
 67. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 804 فرعی از 26 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 804 فرعی از 26 اصلی
 68. مزایده یکباب حیاط به پلاک ثبتی 2770 اصلی / مزایده,مزایده یکباب حیاط به پلاک ثبتی 2770 اصلی
 69. مزایده مقدار 340 سهم / آگهی مزایده، مزایده مقدار 340 سهم
 70. مزایده فروش انواع کاشی نوبت دوم / آگهی فروش اموال منقول , مزایده فروش انواع کاشی نوبت دوم
 71. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 150 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 150 متر
 72. مناقصه واگذاری عملیات نگهداری و احداث فضای سبز / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری عملیات نگهداری و احداث فضای سبز
 73. مناقصه خدمات عمومی محدوده قره برون / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خدمات عمومی محدوده قره برون
 74. مزایده فروش ملک و ماشین آلات و تاسیاست شرکت لوله و پروفیل ارومیه / آگهی مزایده اموال غیر منقول, مزایده فروش ملک و ماشین آلات و تاسیاست شرکت لوله و پروفیل ارومیه
 75. مناقصه نگهداری و پشتیبانی MDF های مراکز تلفن شهری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری و پشتیبانی MDF های مراکز تلفن شهری
 76. فراخوان انجام خدمات تنظیفی به متراژ 35.665- نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان انجام خدمات تنظیفی به متراژ 35.665- نوبت دوم
 77. مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 72.20متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 72.20متر
 78. مناقصه حمل اموات برون شهری و حمل به محله سازمان مدیریت آرامستان شهرداری یزد- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه حمل اموات برون شهری و حمل به محله سازمان مدیریت آرامستان شهرداری یزد- نوبت دوم
 79. مزایده ششدانگ سواری پراید سایپا / مزایده,مزایده ششدانگ سواری پراید سایپا
 80. مزایده ششدانگ قطعه دوم و سوم تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ قطعه دوم و سوم تفکیکی
 81. مزایده سهم الارث احتمالی از پلاکهای ثبتی / مزایده,مزایده سهم الارث احتمالی از پلاکهای ثبتی
 82. مزایده انواع سنگ میکا / مزایده , مزایده انواع سنگ میکا
 83. مزایده یک دستگاه کیس - یک دستگاه فاکس- / مزایده , مزایده یک دستگاه کیس - یک دستگاه فاکس- نوبت اول
 84. مزایده یک دستگاه خودرو سواری لیفان ایکس 60 مدل 93 / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو سواری لیفان ایکس 60 مدل 93
 85. مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل سواری پژو 206 / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل سواری پژو 206
 86. مزایده یک واحد کارگاه احداثی با قدمت 17 سال / مزایده,مزایده یک واحد کارگاه احداثی با قدمت 17 سال
 87. مزایده 13.66 حبه از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه / مزایده,مزایده 13.66 حبه از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه
 88. مناقصه عملیات جمع آوری زباله و نظافت و رفت و روب معابر سطح شهر / مناقصه عمومی , مناقصه عملیات جمع آوری زباله و نظافت و رفت و روب معابر سطح شهر
 89. مزایده کلیه ماشین آلات دیزلی و موتورآلات مخصوص ریلی و جوشکاری و برقی و لوازم اداری و ... / مزایده , مزایده کلیه ماشین آلات دیزلی و موتورآلات مخصوص ریلی و جوشکاری و برقی و لوازم اداری و ...
 90. تجدید مناقصه عمومی اجرای عملیات احداث شبکه توزیع آب / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه عمومی اجرای عملیات احداث شبکه توزیع آب
 91. فراخوان مناقصه انجام خدمات تنظیفی به متراژ 17/440 متر مربع - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام خدمات تنظیفی به متراژ 17/440 متر مربع - نوبت دوم
 92. مزایده مکان - چاپ دوم / آگهی مزایده , مزایده مکان - چاپ دوم
 93. مزایده اجاره پارکینگ عمومی ماشین آلات سنگین ... - چاپ دوم / آگهی مزایده , مزایده اجاره پارکینگ عمومی ماشین آلات سنگین ... چاپ دوم
 94. مزایده فروش یک دستگاه مینی لودر / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش یک دستگاه مینی لودر
 95. استعلام عملیات ساخت و نصب گیشه و دکوراسیون از جنس mdf 96.03.17 / استعلام , استعلام عملیات ساخت و نصب گیشه و دکوراسیون از جنس mdf - 96.03.17
 96. مزایده فروش تعداد 8 قطعه زمین کاربری تجاری نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش تعداد 8 قطعه زمین کاربری تجاری نوبت دوم
 97. مناقصه توسعه سایبان ارباب رجوع و .... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه توسعه سایبان ارباب رجوع و .... نوبت دوم
 98. مزایده واگذاری بهره بردرای از مجموعه ورزشی استخر / مزایده واگذاری بهره بردرای از مجموعه ورزشی استخر
 99. مزایده پژو پارس / مزایده , مزایده پژو پارس
 100. مناقصه نسبت به خرید ورق فولادی ... / آگهی مناقصه, مناقصه نسبت به خرید ورق فولادی ...
 101. مزایده یک دستگاه خودرو سواری / مزایده یک دستگاه خودرو سواری
 102. مزایده یک واحد اپارتمان مسکونی بخش نه ثبت فلاورجان / مزایده,مزایده یک واحد اپارتمان مسکونی بخش نه ثبت فلاورجان
 103. مناقصه آگهی اجرای عملیات زیرسازی اراضی کارگاهی و آسفالت خیابان ورودی اراضی موصوف / مناقصه , مناقصه واگذاری پروژه اجرای عملیات زیرسازی اراضی کارگاهی و آسفالت خیابان ورودی اراضی موصوف نوبت اول -چاپ اول
 104. مزایده فروش حدود 10 راس گاو حذفی / مزایده فروش حدود 10 راس گاو حذفی
 105. مزایده واگذاری رستوران و کترینگ نگارستان / مزایده واگذاری رستوران و کترینگ نگارستان
 106. مزایده واگذاری بهره برداری از مجموعه ورزشی استخر سرپوشیده موسسه ایثار اصفهان / مزایده واگذاری بهره برداری از مجموعه ورزشی استخر سرپوشیده موسسه ایثار اصفهان
 107. مزایده منزل مسکونی یک طبقه / مزایده,مزایده منزل مسکونی یک طبقه
 108. مزایده فروش یک دستگاه پرس موزائیک زنی اتوماتیک / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه پرس موزائیک زنی اتوماتیک
 109. فراخوان مناقصه حفاظت فیزیکی و ...نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه حفاظت فیزیکی و ...نوبت دوم
 110. آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران بهسازی و تعمیرات شبکه آبیاری رودشت شمالی / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران، آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران بهسازی و تعمیرات شبکه آبیاری رودشت شمالی
 111. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک مساحت 202.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک مساحت 202.5متر
 112. آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران بهسازی و تعمیرات شبکه آبیاری / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران، آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران بهسازی و تعمیرات شبکه آبیاری
 113. مناقصه احداث ایستگاه پمپاژ فاضلاب جی شیر - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث ایستگاه پمپاژ فاضلاب جی شیر - نوبت دوم
 114. مزایده واگذاری دو پلاک زمین کاربری مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده واگذاری دو پلاک زمین کاربری مسکونی نوبت دوم
 115. تجدید مناقصه اجرای عملیات تکمیل ساختمان نگارخانه / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات تکمیل ساختمان نگارخانه
 116. مناقصه اصلاح هندسی معابر و پیاده روهای سطح منطقه / آگهی مناقصه، مناقصه اصلاح هندسی معابر و پیاده روهای سطح منطقه
 117. مزایده واگذاری املاک و مستغلات شامل واحد تجاری آپارتمان و زمین / مزایده,مزایده واگذاری املاک و مستغلات شامل واحد تجاری آپارتمان و زمین
 118. مزایده فروش تعداد 3 دستگاه خودروی سواری (تاکسی) نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد 3 دستگاه خودروی سواری (تاکسی) نوبت دوم
 119. مزایده فروش زمین مسکونی و تجاری / مزایده,مزایده فروش زمین مسکونی و تجاری
 120. فراخوان عمومی انتخاب سرمایه گذار - نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی ، فراخوان عمومی انتخاب سرمایه گذار - نوبت دوم
 121. مناقصه عملیات خرید و حمل و پخش آسفالت نوبت دوم چاپ دوم / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات خرید و حمل و پخش آسفالت نوبت دوم چاپ دوم
 122. مناقصه تهیه ، حمل ، نصب، راه اندازی سامانه حذف کدورت آب سطحی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه ، حمل ، نصب، راه اندازی سامانه حذف کدورت آب سطحی ... نوبت دوم
 123. مناقصه انجام بخشی از خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه انجام بخشی از خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی - نوبت دوم
 124. مناقصه عملیات مستمر جمع آوری و حمل و دفن زباله و ... چاپ دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه عملیات مستمر جمع آوری و حمل و دفن زباله و ... چاپ دوم
 125. مناقصه اجرای عملیات احداث شبکه برق فاز اول- تجدید / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات احداث شبکه برق فاز اول- تجدید
 126. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان به شماره 404 فرعی از 65 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان به شماره 404 فرعی از 65 اصلی
 127. مناقصه عملیات کفسازی گذرهای تاریخی- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات کفسازی گذرهای تاریخی- نوبت دوم
 128. مناقصه مجدد قطعات یدکی شیرهای توپی KTM - نوبت دوم / آگهی مجدد ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه قطعات یدکی شیرهای توپی KTM- نوبت دوم
 129. تجدید فراخوان احداث مسیر دسترسی به سایت مسکن مهر / تجدید فراخوان مناقصه عمومی ,فراخوان احداث مسیر دسترسی به سایت مسکن مهر
 130. مزایده قسمتی از اثاثیه مستهلک و مازاد - نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده قسمتی از اثاثیه مستهلک و مازاد-نوبت دوم
 131. فراخوان خرید یکدستگاه SNG1+1 مرکز بوشهر / آگهی فراخوان , فراخوان خرید یکدستگاه SNG1+1 مرکز بوشهر
 132. فراخوان واگذاری پارکینگ / فراخوان واگذاری پارکینگ
 133. مزایده فروش تعداد نه قطعه زمین کاربری تجاری مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش تعداد نه قطعه زمین کاربری تجاری مسکونی نوبت دوم
 134. مزایده فروش یک دستگاه پژو ROA / مزایده فروش یک دستگاه پژو ROA
 135. مزایده فروش املاک مازاد بانک سپه / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بانک سپه
 136. فراخوان تامین تجهیزات تصویر مرکز گیلان / آگهی فراخوان , فراخوان تامین تجهیزات تصویر مرکز گیلان
 137. مزایده یک قطعه باغ کیوی 5500متر / مزایده,مزایده یک قطعه باغ کیوی 5500متر
 138. مزایده یک دستگاه تراکتور کشاورزی ... نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده یک دستگاه تراکتور کشاورزی ...
 139. فراخوان مناقصه خرید 7536 تن لوله های فولادی نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه خرید 7536 تن لوله های فولادی نوبت دوم
 140. تجدید مناقصه اجرای طرح آبیاری تحت فاز فضای سبز و ... / تجدید آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه اجرای طرح آبیاری تحت فاز فضای سبز و ...
 141. فراخوان ارزیابی کیفی طرح احداث شبکه آبیاری تحت فشار نوبت دوم / فراخوان ، فراخوان ارزیابی کیفی طرح احداث شبکه آبیاری تحت فشار نوبت دوم
 142. مزایده اجاره یک باب فروشگاه / آگهی مزایده , مزایده اجاره یک باب فروشگاه
 143. ارزیابی کیفی و مناقصه عملیات اجرایی خطوط انتقال و شبکه توزیع آب شرب روستاهای مجتمع سیاه جنگل نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی, ارزیابی کیفی و مناقصه عملیات اجرایی خطوط انتقال و شبکه توزیع آب شرب روستاهای مجتمع سیاه جنگل نوبت دوم
 144. مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات و آهن آلات / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات و آهن آلات
 145. ارزیابی کیفی و مناقصه عملیات اجرایی شبکه توزیع آب شرب تعدادی از روستاهای مجتمع دشت سوران نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی, ارزیابی کیفی و مناقصه عملیات اجرایی شبکه توزیع آب شرب تعدادی از روستاهای مجتمع دشت سوران نوبت دوم
 146. مناقصه عملیات پشتیبانی و خدمات نیروی انسانی در قالب کارمزدی / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات پشتیبانی و خدمات نیروی انسانی در قالب کارمزدی
 147. مزایده اجاره قسمتی از فضای آموزشگاه مسلم نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده اجاره قسمتی از فضای آموزشگاه مسلم نوبت دوم
 148. مزایده دستگاه نورد گرم پنج غلطک ....تجدید مرحله دوم / مزایده, مزایده دستگاه نورد گرم پنج غلطک ....تجدید مرحله دوم
 149. مزایده پلاک ثبتی 14016 فرعی از یک اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 14016 فرعی از یک اصلی
 150. مزایده چهار راس اسب / مزایده,مزایده چهار راس اسب
 151. فراخوان تامین، حمل، نصب و راه اندازی تجهیزات هیدرومکانیکال و الکترویکال - نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی، فراخوان تامین، حمل، نصب و راه اندازی تجهیزات هیدرومکانیکال و الکترویکال - نوبت دوم
 152. فراخوان مناقصه انجام خدمات تنظیفی ... -نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام خدمات تنظیفی ... -نوبت دوم
 153. مناقصه AIRMOTOR WITH CONVERSIONKIT -نوبت دوم / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی, مناقصه AIRMOTOR WITH CONVERSIONKIT -نوبت دوم
 154. مناقصه احداث فرهنگسرای خادم آباد نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث فرهنگسرای خادم آباد نوبت دوم
 155. مزایده حق سرقفلی یک واحد تجاری مساحت 18 متر / مزایده,مزایده حق سرقفلی یک واحد تجاری مساحت 18 متر
 156. مزایده منزل مسکونی عرصه 150متر مرحله اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 150متر مرحله اول
 157. مزایده یک قطعه باغ بخش 12 نیشابور / مزایده,مزایده یک قطعه باغ بخش 12 نیشابور
 158. مزایده یک قطعه زمین پلاک 16 فرعی پلاک 18 اصلی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین پلاک 16 فرعی پلاک 18 اصلی
 159. مزایده صندلی چرخدار / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده صندلی چرخدار
 160. مناقصه تهیه مواد , طبخ و سرو غذا / آگهی مناقصه، مناقصه تهیه مواد , طبخ و سرو غذا
 161. مناقصه پروژه احداث موقعیت و جاده دسترسی موقعیتهای E034N و E037N آبان و .... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه احداث موقعیت و جاده دسترسی موقعیتهای E034N و E037N آبان و .... نوبت دوم
 162. مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 206 هاج یک ،میزنهارخوری ، فرش ماشینی / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 206 هاج یک ،میزنهارخوری ، فرش ماشینی
 163. اصلاحیه مزایده یک دستگاه اپارتمان مسکونی / اصلاحیه مزایده,مزایده یک دستگاه اپارتمان مسکونی
 164. تجدید فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 107 کیلومتر شبکه توزیع - نوبت دوم / تجدید فراخوان آگهی ارزیابی کیفی,فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 107 کیلومتر شبکه توزیع - نوبت دوم
 165. مناقصه اجرای عملیات خاکی و ساخت اسکلت بتنی ساختمان های اصلی / ​آگهی مناقصه فراخوان نخست, مناقصه اجرای عملیات خاکی و ساخت اسکلت بتنی ساختمان های اصلی
 166. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه هشتاد و چهار متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه هشتاد و چهار متر
 167. مناقصه بارگیری و حمل مواد معدنی کارخانه / آگهی مناقصه , مناقصه بارگیری و حمل مواد معدنی کارخانه
 168. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 182 متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 182 متر
 169. مزایده پلاک ثبتی 2130 اصلی بخش دو قم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 2130 اصلی بخش دو قم
 170. مزایده فروش آهن آلات اسقاطی - نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده فروش آهن آلات اسقاطی - نوبت دوم
 171. مزایده دستگاه نوار نقاله ... / آگهی مزایده، مزایده دستگاه نوار نقاله ...
 172. مناقصه پیمان ( خرید )‌ غذایی کارکنان مراکز عملیاتی قم نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه پیمان ( خرید )‌ غذایی کارکنان مراکز عملیاتی قم نوبت دوم
 173. مناقصه خدمات نظافت امور انتقال نیروی نواحی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات نظافت امور انتقال نیروی نواحی
 174. مزایده فروش 5 قطعه زمین از اراضی تحت تملک شهرداری / مزایده,مزایده فروش 5 قطعه زمین از اراضی تحت تملک شهرداری
 175. مناقصه تهیه مواد اولیه , طبخ و توزیع غذای پرسنل / آگهی مناقصه، مناقصه تهیه مواد اولیه , طبخ و توزیع غذای پرسنل
 176. مناقصه تعمیر و نگه داری و بهره برداری از مرکز کنترل ترافیک سازمان / مناقصه تعمیر و نگه داری و بهره برداری از مرکز کنترل ترافیک سازمان
 177. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 91.84متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 91.84متر
 178. مناقصه انجام امور نگهبانی و حفاظت و حراست فیزیکی... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور نگهبانی و حفاظت و حراست فیزیکی... نوبت اول
 179. مناقصه خرید کنتور تکفاز با محلقات نوبت دوم / آگهی مناقصه، مناقصه خرید کنتور تکفاز با ملحقات نوبت دوم
 180. مناقصه خرید 300000 متر کابل نوبت دوم / آگهی مناقصه، مناقصه خرید 300000 متر کابل نوبت دوم
 181. مناقصه خرید سنگ آهک دانه بندی و کلوخه / مناقصه, مناقصه خرید سنگ آهک دانه بندی و کلوخه
 182. مناقصه تامین و راه اندازی سیستم نرم افزاری مدیریت مکانیزه نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه تامین و راه اندازی سیستم نرم افزاری مدیریت مکانیزه نوبت دوم
 183. مناقصه اجرای عملیات روکش و لکه گیری آسفالت معابر و کوچه های سطح / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات روکش و لکه گیری آسفالت معابر و کوچه های سطح نوبت اول
 184. مناقصه اجرای عملیات محوطه سازی بوستان مسکن مهر / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات محوطه سازی بوستان مسکن مهر نوبت اول
 185. مزایده سه قطعه زمین / مزایده,مزایده سه قطعه زمین
 186. فراخوان نظرات و همکاری / فراخوان، فراخوان نظرات و همکاری
 187. مزایده سرقفلی یک واحد تجاری مساحت 13.06متر / مزایده,مزایده سرقفلی یک واحد تجاری مساحت 13.06متر
 188. استعلام کابل شبکه سه متری 3M Nexans patch cord / استعلام, استعلام کابل شبکه سه متری 3M Nexans patch cord
 189. استعلام دستگاه جوشکاری / استعلام, استعلام دستگاه جوشکاری
 190. استعلام برج خنک کننده فایبرگلاس / استعلام, استعلام برج خنک کننده فایبرگلاس
 191. استعلام باسکول سیار ظرفیت KG5000 / استعلام، استعلام باسکول سیار ظرفیت KG5000
 192. مناقصه عملیات اجرائی خطوط انتقال و شبکه توزیع آب / مناقصه عملیات اجرائی خطوط انتقال و شبکه توزیع آب
 193. استعلام دوربین- لپ تاپ- پرینتر و ... / استعلام, استعلام دوربین- لپ تاپ- پرینتر و ...
 194. مزایده فروش یک دستگاه خودروی پژو 405 / مزایده فروش یک دستگاه خودروی پژو 405
 195. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی قدمت 35 سال / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی قدمت 35 سال
 196. استعلام خرید کانک

نویسنده مطلب: نوری نوری

نوری نوری

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...