اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.3.13 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.3.13 در سایت

 1. مناقصه خرید 800 عدد باطری سیلد اسید / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 800 عدد باطری سیلد اسید
 2. مزایده یک دستگاه ملک به مساحت عرصه 300متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک دستگاه ملک به مساحت عرصه 300متر نوبت دوم
 3. مناقصه نگهداری فضای سبز مناطق سه گانه / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه نگهداری فضای سبز مناطق سه گانه
 4. مناقصه پیمان مدیریت تامین نیرو در حوزه خدمات شهر و امور خدمات اداری ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پیمان مدیریت تامین نیرو در حوزه خدمات شهر و امور خدمات اداری ... نوبت دوم
 5. فراخوان مناقصه انجام خدمات بازرسی جوش، پرتونگاری صنعتی... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی (ارزیابی ساده) , فراخوان مناقصه انجام خدمات بازرسی جوش، پرتونگاری صنعتی... نوبت دوم
 6. مناقصه انجام عملیات نگهداری و بازسازی شبکه های کابل و هوایی و ... / مناقصه انجام عملیات نگهداری و بازسازی شبکه های کابل و هوایی و ...
 7. مناقصه تراش و روکش مکانیزه منطقه یک... / مناقصه ,مناقصه تراش و روکش مکانیزه منطقه یک...
 8. مناقصه نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه , مناقصه نگهداری فضای سبز
 9. فراخوان جذب سرمایه گذار زمین ملکی - نوبت دوم / آگهی فراخوان جذب سرمایه گذار, فراخوان جذب سرمایه گذار زمین ملکی - نوبت دوم
 10. مناقصه عملیات حفاری 3 حلقه چاه آب شرب / مناقصه, مناقصه عملیات حفاری 3 حلقه چاه آب شرب
 11. فراخوان مناقصه تولید فیلم های آموزشی راهنمای معلمان / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه تولید فیلم های آموزشی راهنمای معلمان
 12. مناقصه حمل و پخش آسفالت با فنیشر و غلتک های مربوطه .... / مناقصه حمل و پخش آسفالت با فنیشر و غلتک های مربوطه ....
 13. اصلاحیه فراخوان تامین مالی ، تهیه لوله و اجرای بخشی از شبکه خطوط اصلی... / اصلاحیه فراخوان ارزیابی کیفی , اصلاحیه فراخوان تامین مالی ، تهیه لوله و اجرای بخشی از شبکه خطوط اصلی...
 14. مزایده تعداد 92 دستگاه خودرو ... / مزایده ، مزایده تعداد 84 دستگاه خودرو ....
 15. تجدید مناقصه پروژه اتصال مستقیم محور .... نوبت دوم / تجدید آگهی فراخوان تجدید فراخوان شرکت در مناقصه عمومی, مناقصه پروژه اتصال مستقیم محور .... تجدید نوبت دوم
 16. مزایده فروش سواری پژو 206 مدل 1382 / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش سواری پژو 206 مدل 1382
 17. مزایده باسکول دیجیتالی / آگهی مزایده , مزایده باسکول دیجیتالی
 18. مزایده فروش دو دستگاه خودرو / آگهی مزایده , مزایده فروش دو دستگاه خودرو
 19. مزایده فروش دو دستگاه تربوژنراتور پایه گازسوز.... / آگهی فروش اموال منقول و غیر منقول , مزایده فروش دو دستگاه تربوژنراتور پایه گازسوز....
 20. فراخوان تهیه و اجرای کلیه عملیات ساختمانی و مکانیکی لاگون های تخلیه لجن..... / آگهی فراخوان , فراخوان تهیه و اجرای کلیه عملیات ساختمانی و مکانیکی لاگون های تخلیه لجن.....
 21. مزایده فروش یکباب ساختمان مسکونی / آگهی مزایده , مزایده فروش یکباب ساختمان مسکونی
 22. مناقصه عملیات رفع خرابی و بازسازی فیبر نوری استان نوبت دوم / آگهی مناقصه ، مناقصه عملیات رفع خرابی و بازسازی فیبر نوری استان نوبت دوم
 23. ارزیابی کیفی به ایمن سازی و تثبیت محوطه چاه نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، ارزیابی کیفی به ایمن سازی و تثبیت محوطه چاه نوبت دوم
 24. تجدید مناقصه دیوار ساحلی ....نوبت دوم / تجدید مناقصه ، مناقصه تدجدید دیوار ساحلی .... نوبت دوم
 25. مناقصه خرید 35 تن اسید فسفریک..... / آگهی مناقصه , مناقصه خرید 35 تن اسید فسفریک.....
 26. مناقصه انواع دبه و سطل ماست / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه انواع دبه و سطل ماست
 27. مزایده پلاک ثبتی به مساحت 67.18متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به مساحت 67.18متر
 28. آگهی مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب / آگهی مناقصه،آگهی مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب
 29. آگهی مناقصه واگذاری نظافت عمومی و صنعتی و نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه،آگهی مناقصه واگذاری نظافت عمومی و صنعتی و نگهداری فضای سبز
 30. آگهی مناقصه واگذاری بارگیرخانه کارخانه / آگهی مناقصه،آگهی مناقصه واگذاری بارگیرخانه کارخانه
 31. مناقصه اجرای پروژه تامین کالا، ساخت، سند بلاست، رنگ آمیزی... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای پروژه تامین کالا، ساخت، سند بلاست، رنگ آمیزی...- نوبت دوم
 32. مناقصه اجرای کارهای ساختمانی و تاسیسات عمومی- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای کارهای ساختمانی و تاسیسات عمومی- نوبت دوم
 33. تجدید مناقصه پیمایش مسیر و اجرای جاده دسترسی - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی,مناقصه پیمایش مسیر و اجرای جاده دسترسی - نوبت دوم
 34. مزایده واگذاری به اجاره رستوران / مزایده، مزایده واگذاری به اجاره رستوران
 35. مزایده ششدانگ عمارت زیربنای 108.50مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت زیربنای 108.50مترمربع
 36. مزایده فروش سرقفلی واحدهای تجاری نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش سرقفلی واحدهای تجاری نوبت دوم
 37. مزایده فروش 59 واحد مسکونی از مجتمع های درسا / مزایده,مزایده فروش 59 واحد مسکونی از مجتمع های درسا
 38. مزایده یک خط تلفن همراه / مزایده، مزایده یک خط تلفن همراه
 39. مناقصه تعمیر نگهداری و بهسازی معابر شهری.... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعمیر نگهداری و بهسازی معابر شهری....
 40. مزایده تلفن شماره 09122122818 / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده تلفن شماره 09122122818
 41. مناقصه نسبت به اجرای جدول زیرسازی , آسفالت معابر - نوبت دوم / مناقصه نسبت به اجرای جدول زیرسازی , آسفالت معابر - نوبت دوم
 42. اصلاحیه فراخوان ساخت، تجهیز و بهره برداری از مرکز معاینه فنی خودروهای سبک / اصلاحیه ، اصلاحیه فراخوان عمومی ساخت، تجهیز و بهره برداری از مرکز معاینه فنی خودروهای سبک
 43. مزایده 23 شعیر و یکهزار و سیصد و نود و یک هزارم شعیر مشاع از 27 شعیر و سه هفتم شعیر مشاع پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 23 شعیر و یکهزار و سیصد و نود و یک هزارم شعیر مشاع از 27 شعیر و سه هفتم شعیر مشاع پلاک ثبتی
 44. مزایده فروش مقادیری از اجناس مازاد - نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش مقادیری از اجناس مازاد - نوبت دوم
 45. مزایده یک قطعه زمین مساحت عرصه 1992.50متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت عرصه 1992.50متر نوبت دوم
 46. مزایده واگذاری زمین / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری زمین
 47. مناقصه تهیه و اجرای شبکه توزیع آب شرب / آگهی مناقصه, مناقصه تهیه و اجرای شبکه توزیع آب شرب
 48. مناقصه لکه گیری، ترمیم و بازسازی آسفالت کوچه ها و معابر...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه لکه گیری، ترمیم و بازسازی آسفالت کوچه ها و معابر...نوبت دوم
 49. مزایده سالن چند منظوره و زمین چمن مصنوعی و طبیعی- نوبت دوم / فراخوان شرکت در مزایده , مزایده سالن چند منظوره و زمین چمن مصنوعی و طبیعی- نوبت دوم
 50. مزایده سواری پژو 405 مدل 1390 / مزایده، مزایده سواری پژو 405 مدل 1390
 51. مزایده سالن چند منظوره کارگران هشتگرد - نوبت دوم / فراخوان شرکت در مزایده , مزایده سالن چند منظوره کارگران هشتگرد - نوبت دوم
 52. مزایده واگذاری بوفه / آگهی مزایده, مزایده واگذاری بوفه
 53. مناقصه سیم آلومینیوم 126 هاینا نوبت دوم / آگهی مناقصه دو مرحله ای , مناقصه سیم آلومینیوم 126 هاینا نوبت دوم
 54. مناقصه طراحی ، خرید تجهیزات و نصب پست 132/20 کیلوولت نوبت دوم / مناقصه طراحی ، خرید تجهیزات و نصب پست 132/20 کیلوولت نوبت دوم
 55. ارزیابی کیفی تهیه لیست کوتاه جهت عملیات نصب تست و راه اندازی پست ها- نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , ارزیابی کیفی تهیه لیست کوتاه جهت عملیات نصب تست و راه اندازی پست ها- نوبت دوم
 56. مزایده بهره برداری از سوئیت های اسکان مسافر / مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از سوئیت های اسکان مسافر
 57. تجدید مناقصه جمع آوری و امحاء زباله و تنظیفات تجدید - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه جمع آوری و امحاء زباله و تنظیفات تجدید - نوبت دوم
 58. مزایده بهره برداری از غرفه های تجاری / مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از غرفه های تجاری
 59. مناقصه کیف سلامت و البسه و منسوجات مورد نیاز بیماران - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه کیف سلامت و البسه و منسوجات مورد نیاز بیماران - نوبت دوم
 60. مزایده پژو 206 SD / مزایده، مزایده پژو 206 SD
 61. مزایده بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی / مزایده , مزایده بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی
 62. فراخوان ارزیابی کیفی توان تامین 36 کیلومتر کابل 63 کیلوولت تونل کابل ... - نوبت وم / فراخوان ارزیابی کیفی توان تامین 36 کیلومتر کابل 63 کیلوولت تونل کابل ... - نوبت دوم
 63. مزایده سواری پژو 206 هاج بک / آگهی مزایده، مزایده سواری پژو 206 هاج بک
 64. مزایده یکباب واحد تجاری به مساحت 17.42متر / مزایده,مزایده یکباب واحد تجاری به مساحت 17.42متر
 65. مزایده یک قطعه زمین مساحت 1300مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 1300مترمربع نوبت اول
 66. مزایده فروش اقلام مازاد از قبیل لوله، اتصالات و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش اقلام مازاد از قبیل لوله، اتصالات و ...
 67. مناقصه ترمیم و نگهداری فضای سبز اداره کل راه آهن / آگهی مناقصه ,مناقصه ترمیم و نگهداری فضای سبز اداره کل راه آهن
 68. استعلام کولر گازی ال جی / استعلام کولر گازی ال جی
 69. استعلام پشتیبانی و تعمیر و تعویض قطعات 3500 دستگاه پایانه ICT / استعلام پشتیبانی و تعمیر و تعویض قطعات 3500 دستگاه پایانه ICT
 70. استعلام تهیه و اجرای نرده استیل / استعلام تهیه و اجرای نرده استیل
 71. استعلام کاغذ A4 تولید داخل / استعلام, استعلام کاغذ A4 تولید داخل
 72. استعلام کابل 4*4 افشان شیلدار / استعلام, استعلام کابل 4*4 افشان شیلدار
 73. استعلام چرخ خیاطی / استعلام, استعلام چرخ خیاطی
 74. استعلام خرید کارت های plc آلکاتل / استعلام, استعلام خرید کارت های plc آلکاتل
 75. مزایده بهره برداری از بخش آزمایشگاه مرکز بهداشت / مزایده,مزایده بهره برداری از بخش آزمایشگاه مرکز بهداشت
 76. استعلام پنیر 30 گرم پگاه / استعلام, استعلام پنیر 30 گرم پگاه
 77. استعلام چاپگر HP LASER JET PRO / استعلام چاپگر HP LASER JET PRO
 78. استعلام پلاک بال مرغی / استعلام, استعلام پلاک بال مرغی
 79. استعلام میز اداری کارمندی .... / استعلام , استعلام میز اداری کارمندی ....
 80. استعلام هدست JABRA BIZ 1900 MONO USB / استعلام, استعلام هدست JABRA BIZ 1900 MONO USB
 81. استعلام خرید نبشی گالوانیزه نمره 4 و 5 / استعلام , استعلام خرید نبشی گالوانیزه نمره 4 و 5
 82. استعلام پمپ کف کش 5 اسب استیل سه فاز / استعلام , استعلام پمپ کف کش 5 اسب استیل سه فاز
 83. استعلام صندلی کارمندی / استعلام , استعلام صندلی کارمندی
 84. مزایده فروش سهام / مزایده,مزایده فروش سهام
 85. استعلام لوازم خانه / استعلام , استعلام لوازم خانه
 86. استعلام دستگاه سانترال / استعلام دستگاه سانترال
 87. استعلام اکسیژن ساز مدل SOSHYA / استعلام، استعلام اکسیژن ساز مدل SOSHYA
 88. استعلام دو دستگاه ذخیره ساز و یک اسکنر A3 / استعلام , استعلام دو دستگاه ذخیره ساز و یک اسکنر A3
 89. استعلام یک عدد مسیر یاب... / ستعلام , استعلام یک عدد مسیر یاب...
 90. استعلام صندلی کارمندی و میز عسلی / استعلام , استعلام صندلی کارمندی و میز عسلی
 91. استعلام تعویض پایه های سیمانی / استعلام, استعلام تعویض پایه های سیمانی
 92. استعلام کولر گازی LG 240000 / استعلام , استعلام کولر گازی LG 240000
 93. استعلام کاور بوشینگ / استعلام , استعلام کاور بوشینگ
 94. استعلام رایانه کامل MSI PRO20 E 6 M-T ALL IN ONE / استعلام , استعلام رایانه کامل MSI PRO20 E 6 M-T ALL IN ONE
 95. استعلام تشک مواج ایر داکتور کره یا سوزریک / استعلام تشک مواج ایر داکتور کره یا سوزریک
 96. استعلام کولرهای گازی / استعلام کولرهای گازی
 97. استعلام درب اتوماتیک شیشه ای با اپراتور یونیک / استعلام درب اتوماتیک شیشه ای با اپراتور یونیک
 98. استعلام تلویزیون ال ای دی اسنوا 32 / استعلام تلویزیون ال ای دی اسنوا 32
 99. استعلام اسپیلت 12000 تک الکتریک / استعلام اسپیلت 12000 تک الکتریک
 100. استعلام جاروبرقی نیمه صنعتی / استعلام , استعلام جاروبرقی نیمه صنعتی
 101. استعلام دوربین عکاسی کانن / استعلام، استعلام دوربین عکاسی کانن
 102. استعلام برقرسانی به مسکن مهر دهدشت فاز 5 / استعلام, استعلام برقرسانی به مسکن مهر دهدشت فاز 5
 103. استعلام برقرسانی به مسکن مهر دهدشت فاز 6 / استعلام, استعلام برقرسانی به مسکن مهر دهدشت فاز 6
 104. استعلام برقرسانی به مسکن مهر دهدشت فاز 7 / استعلام, استعلام برقرسانی به مسکن مهر دهدشت فاز 7
 105. مناقصه خرید 2500 ست تجهیزات تخصصی تیم های واکنش سریع و ... - نوبت دوم / فراخوان مناقصات عمومی,مناقصه خرید 2500 ست تجهیزات تخصصی تیم های واکنش سریع و ... -نوبت دوم
 106. استعلام برقرسانی به مسکن مهر دهدشت فاز 8 / استعلام, استعلام برقرسانی به مسکن مهر دهدشت فاز 8
 107. استعلام برقرسانی به مسکن مهر دهدشت فاز 9 / استعلام, استعلام برقرسانی به مسکن مهر دهدشت فاز 9
 108. استعلام برقرسانی به مسکن مهر دهدشت فاز 10 / استعلام, استعلام برقرسانی به مسکن مهر دهدشت فاز 10
 109. استعلام برقرسانی به مسکن مهر / استعلام, استعلام برقرسانی به مسکن مهر
 110. استعلام تعویض پایه های فرسوده خط 132 کیلو ولت ... / استعلام, استعلام تعویض پایه های فرسوده خط 132 کیلو ولت ...
 111. استعلام نانو دراپ / استعلام, استعلام نانو دراپ
 112. استعلام میز و صندلی و لوازم اداری / استعلام, استعلام میز و صندلی و لوازم اداری
 113. استعلام تهیه زمین شوی / استعلام, استعلام تهیه زمین شوی
 114. استعلام انکوباتور co2 / استعلام, استعلام انکوباتور co2
 115. استعلام سانتریفیوژ / استعلام, استعلام سانتریفیوژ
 116. مناقصه بازنگری و تدوین بسته های ارایه خدمت در کشور... / دعوت به همکاری, مناقصه بازنگری و تدوین بسته های ارایه خدمت در کشور...
 117. استعلام کابل تخت / استعلام, استعلام کابل تخت
 118. استعلام شیکر انکوباتور / استعلام, استعلام شیکر انکوباتور
 119. استعلام فریزر-86 / استعلام, استعلام فریزر-86
 120. استعلام برقرسانی به مسکن مهر گچساران بلوار بعثت / استعلام برقرسانی به مسکن مهر گچساران بلوار بعثت
 121. استعلام برقرسانی به مسکن مهر گچساران بلوار بعثت فاز هفت / استعلام برقرسانی به مسکن مهر گچساران بلوار بعثت فاز هفت
 122. استعلام برقرسانی به مسکن مهر گچساران بلوار بعثت فاز هشت / استعلام برقرسانی به مسکن مهر گچساران بلوار بعثت فاز هشت
 123. استعلام برقرسانی به مسکن مهر گچساران بلوار بعثت فاز نه / استعلام برقرسانی به مسکن مهر گچساران بلوار بعثت فاز نه
 124. استعلام برقرسانی به مسکن مهر گچساران بلوار بعثت فاز ده / استعلام برقرسانی به مسکن مهر گچساران بلوار بعثت فاز ده
 125. استعلام برقرسانی به مسکن مهر گچساران بلوار نفت فاز 11 / استعلام, استعلام برقرسانی به مسکن مهر گچساران بلوار نفت فاز 11
 126. استعلام برقرسانی به مسکن مهر گچساران بلوار نفت فاز 12 / استعلام, استعلام برقرسانی به مسکن مهر گچساران بلوار نفت فاز 12
 127. فراخوان خدمات دو دستگاه لوله مغزی سیار همراه - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان خدمات دو دستگاه لوله مغزی سیار همراه - نوبت دوم
 128. استعلام برقرسانی به مسکن مهر گچساران بلوار نفت فاز 13 / استعلام, استعلام برقرسانی به مسکن مهر گچساران بلوار نفت فاز 13
 129. استعلام برقرسانی به مسکن مهر گچساران بلوار نفت فاز 14 / استعلام, استعلام برق رسانی به مسکن مهر گچساران بلوار نفت فاز 14
 130. استعلام برقرسانی به مسکن مهر گچساران بلوار نفت فاز 15 / استعلام, استعلام برقرسانی به مسکن مهر گچساران بلوار نفت فاز 15
 131. استعلام برقرسانی به مسکن مهر گچساران بلوار نفت فاز 16 / استعلام, استعلام برقرسانی به مسکن مهر گچساران بلوار نفت فاز 16
 132. استعلام برقرسانی به مسکن مهر گچساران / استعلام, استعلام برقرسانی به مسکن مهر گچساران
 133. استعلام موکت کبریتی / استعلام, استعلام موکت کبریتی
 134. استعلام هود و سینک / استعلام, استعلام هود و سینک
 135. استعلام رنگ / استعلام , استعلام رنگ
 136. استعلام فعالیت های پشتیبانی حمل و نقل / استعلام , استعلام فعالیت های پشتیبانی حمل و نقل
 137. استعلام اجرای محوطه سازی / استعلام , استعلام اجرای محوطه سازی
 138. مناقصه حمل اموات برون شهری و حمل به محله سازمان مدیریت آرامستان شهرداری یزد / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه حمل اموات برون شهری و حمل به محله سازمان مدیریت آرامستان شهرداری یزد
 139. استعلام لوله تجهیزات آتش نشانی جنس پلی اتیلنی و ... / استعلام, استعلام لوله تجهیزات آتش نشانی جنس پلی اتیلنی و ...
 140. استعلام تایر کامیون 18 لایه / استعلام , استعلام تایر کامیون 18 لایه
 141. استعلام جلد کارت عابر بانک دو کارتی پرسی با طلق کامپیوتری / استعلام , استعلام جلد کارت عابر بانک دو کارتی پرسی با طلق کامپیوتری
 142. استعلام خرید سطل زباله گالوانیزه 660 لیتری با ضخامت ورق 2 میلیمتری / استعلام , استعلام خرید سطل زباله گالوانیزه 660 لیتری با ضخامت ورق 2 میلیمتری
 143. استعلام طرح اجرایی کردن مطالعات آمایش / استعلام طرح اجرایی کردن مطالعات آمایش
 144. استعلام تعداد 12 عدد بیلبورد تبلیغاتی / استعلام، استعلام تعداد 12 عدد بیلبورد تبلیغاتی
 145. استعلام کارت الکترونیکی بانکی معمولی / استعلام، استعلام کارت الکترونیکی بانکی معمولی
 146. استعلام خرید تجهیزات شبکه / استعلام , استعلام خرید تجهیزات شبکه
 147. استعلام انجام تست امنیت دو مرحله ای / استعلام , استعلام انجام تست امنیت دو مرحله ای
 148. مزایده نوبت اول ششدانگ یک باب مغازه / مزایده نوبت اول ششدانگ یک باب مغازه
 149. استعلام مودم / استعلام , استعلام مودم
 150. استعلام لکه گیری با آسفالت گرم / استعلام , استعلام لکه گیری با آسفالت گرم
 151. استعلام تلفن بیسیم با برد بالا / استعلام تلفن بیسیم با برد بالا
 152. استعلام بوته کنی و علف زنی / استعلام بوته کنی و علف زنی
 153. استعلام تلویزیون 60 اینچ / استعلام تلویزیون 60 اینچ
 154. استعلام دریچه منهول ضد سرقت چدنی / استعلام دریچه منهول ضد سرقت چدنی
 155. استعلام بخاری گازی ... / استعلام، استعلام بخاری گازی ...
 156. استعلام عملیات ساختمانی پست 63/20 کیلوولت ناجی آباد / استعلام, استعلام عملیات ساختمانی پست 63/20 کیلوولت ناجی آباد
 157. مناقصه واگذاری آشپزخانه بیمارستان فارابی / مناقصه , مناقصه واگذاری آشپزخانه بیمارستان فارابی
 158. استعلام فریزر-30 / استعلام, استعلام فریزر-30
 159. استعلام ویلچر / استعلام، استعلام ویلچر
 160. استعلام تجهیزات اداری / استعلام، استعلام تجهیزات اداری
 161. استعلام بن ماری / استعلام, استعلام بن ماری
 162. استعلام اولتراسونیک / استعلام، استعلام اولتراسونیک
 163. استعلام هیبریدایزر / استعلام, استعلام هیبریدایزر
 164. استعلام real time / استعلام, استعلام real time
 165. استعلام کپسول اکسیژن ده لیتری با برگ استاندارد ایران / استعلام, استعلام کپسول اکسیژن ده لیتری با برگ استاندارد ایران
 166. استعلام لوازم آزمایشگاه / استعلام, استعلام لوازم آزمایشگاه
 167. مناقصه واگذاری کلیه امور مربوط به تامین نیروهای انسانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری کلیه امور مربوط به تامین نیروهای انسانی
 168. استعلام لب تاپ / استعلام, استعلام لب تاپ
 169. استعلام یک دستگاه اسکنر دسته ای avision av620c2 ... / استعلام, استعلام یک دستگاه اسکنر دسته ای avision av620c2 ...
 170. استعلام سیم / استعلام, استعلام سیم
 171. استعلام کامپیوتر رومیزی ست کامل / استعلام, استعلام کامپیوتر رومیزی ست کامل
 172. استعلام تعدادی تلفکس و پرینتر و اسکنر / استعلام, استعلام تعدادی تلفکس و پرینتر و اسکنر
 173. استعلام تعمیرات مدارس / استعلام, استعلام تعمیرات مدارس
 174. استعلام ورق - طلق - میلگرد / استعلام , استعلام ورق - طلق - میلگرد
 175. استعلام میلگرد چدنی... / استعلام , استعلام میلگرد چدنی...
 176. استعلام پمپ، دیافراگم، هوزینگ و ... / استعلام, استعلام پمپ، دیافراگم، هوزینگ و ...
 177. استعلام بوش و بلبرینگ.... / استعلام , استعلام بوش و بلبرینگ....
 178. مناقصه واگذاری خدمات مربوط به سرویس، نگهداری و پایداری چراغ های روشنایی معابر نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای, مناقصه واگذاری خدمات مربوط به سرویس، نگهداری و پایداری چراغ های روشنایی معابر نوبت دوم
 179. استعلام pferd سوهان صافکاری ... / استعلام pferd سوهان صافکاری ...
 180. مناقصه بهسازی و تعمیرات شبکه آبیاری رودشت جنوبی... / مناقصه، مناقصه بهسازی و تعمیرات شبکه آبیاری رودشت جنوبی...
 181. استعلام حمل آسفالت از کارخانه آسفالت کلات به معابر سطح شهر / استعلام ، استعلام حمل آسفالت از کارخانه آسفالت کلات به معابر سطح شهر
 182. مزایده اجاره و بهره برداری از جایگاه CNG - تجدید نوبت دوم / تجدید آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره و بهره برداری از جایگاه CNG -تجدید نوبت دوم
 183. استعلام لاستیک با تیوپ و نوار 120*24 / استعلام , استعلام لاستیک با تیوپ و نوار 120*24
 184. استعلام تیر بتونی 12*800 ,... / فرم استعلام بهاء , استعلام تیر بتونی 12*800 ,...
 185. استعلام دنده گیربکس هیدرولیک لکوموتیو / فرم استعلام بهاء , استعلام دنده گیربکس هیدرولیک لکوموتیو
 186. استعلام ذغال جاروبک متال گرافیت / فرم استعلام بهاء , استعلام ذغال جاروبک متال گرافیت
 187. فراخوان عمومی مشاوره و ارائه خدمات حقوقی - تملکی / فراخوان عمومی ،فراخوان عمومی مشاوره و ارائه خدمات حقوقی - تملکی
 188. فراخوان حفظ و نگهداری ، ایجاد فضای سبز و تنظیف / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان حفظ و نگهداری ، ایجاد فضای سبز و تنظیف
 189. مزایده ششدانگ اعیان اپارتمان مساحت 145.38متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان اپارتمان مساحت 145.38متر
 190. مناقصه خرید دیزل مربوط به پمپ آب آتشنشانی / اگهی فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه خرید دیزل مربوط به پمپ آب آتشنشانی
 191. مناقصه خرید کمپرسور هوا / مناقصه, مناقصه خرید کمپرسور هوا
 192. مناقصه خرید AIR DRYING PACKING / مناقصه, مناقصه خرید AIR DRYING PACKING
 193. مناقصه یک دستگاه توتال سولفور / مناقصه, مناقصه یک دستگاه توتال سولفور
 194. مناقصه یک دستگاه ERASPEC-SPECTRAL FUEL / مناقصه , مناقصه یک دستگاه ERASPEC-SPECTRAL FUEL
 195. مناقصه یک دستگاه الکتروموتور / مناقصه یک دستگاه الکتروموتور
 196. مناقصه خرید قطعات کمپرسور 1600 -96.03.13 / مناقصه خرید قطعات کمپرسور 1600- 96.03.13
 197. استعلام بکارگیری 11 نفر نیروی انسانی / استعلام , استعلام بکارگیری 11 نفر نیروی انسانی
 198. مناقصه سه دستگاه وانت نیسان / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه سه دستگاه وانت نیسان
 199. استعلام تهیه و اجرای کارهای ابنیه تاسیسات الکتریکی و مکگانیکی در طبقات ساختمان قائم و اتاقهای رادیولوژی / استعلام, استعلام تهیه و اجرای کارهای ابنیه تاسیسات الکتریکی و مکگانیکی در طبقات ساختمان قائم و اتاقهای رادیولوژی
 200. استعلام تهیه و اجرای کارهای ابنیه تاسیسات الکتریکی و مکانیکی در طبقات / استعلام, استعلام تهیه و اجرای کارهای ابنیه تاسیسات الکتریکی و مکانیکی در طبقات
 201. استعلام کیف خلبانی چرخ دار ... / استعلام کیف خلبانی چرخ دار ...
 202. استعلام قطعات دارای نقشه ابعادی و ... / استعلام , استعلام قطعات دارای نقشه ابعادی و ...
 203. مناقصه طراحی و ساخت بلوکهای گرافیت - نوبت دوم / آگهی مناقصه,مناقصه طراحی و ساخت بلوکهای گرافیت - نوبت دوم
 204. مناقصه مناقصه تامین و ساخت آسانسورهای واحدهای 340 و 321 - نوبت دوم / مناقصه, مناقصه مناقصه تامین و ساخت آسانسورهای واحدهای 340 و 321 - نوبت دوم
 205. آگهی مزایده فروش اموال و لوازم اسقاطی،مستعمل و خارج از رده مرکز بهداشت / آگهی مزایده فروش اموال و لوازم اسقاطی،مستعمل و خارج از رده مرکز بهداشت
 206. آگهی استعلام واگذاری محل بهداشتی درمانی / آگهی استعلام واگذاری محل بهداشتی درمانی
 207. مناقصه کار تعمیر ، نگهداری و راهبری کلیه تاسیسات ساختمانها و اماکن تجدید / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه کار تعمیر ، نگهداری و راهبری کلیه تاسیسات ساختمانها و اماکن تجدید
 208. آگهی استعلام واگذاری خرید خدمات حمل و دفن پسماندهای عفونی مراکز بهداشتی درمانی و بیمارستان / آگهی استعلام واگذاری خرید خدمات حمل و دفن پسماندهای عفونی مراکز بهداشتی درمانی و بیمارستان
 209. آگهی استعلام واگذاری محل درمانگاه شبانه روزی اورژانس / آگهی استعلام واگذاری محل درمانگاه شبانه روزی اورژانس
 210. مزایده فروش اموال و لوازم اسقاطی ، مستعمل و خارج از رده / مزایده , مزایده فروش اموال و لوازم اسقاطی ، مستعمل و خارج از رده
 211. استعلام کولر گازی اسپلیت / استعلام، استعلام کولر گازی اسپلیت
 212. استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام, استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان
 213. استعلام کابل شیل دار بدون زره مفتولی ... / استعلام, استعلام کابل شیل دار بدون زره مفتولی ...
 214. استعلام تجمیع نقشه های حفاظت و کنترل پست ها / استعلام، استعلام تجمیع نقشه های حفاظت و کنترل پست ها
 215. استعلام اجرای شبکه روشنایی شهرک صنعتی بهشهر و کیاسر / استعلام اجرای شبکه روشنایی شهرک صنعتی بهشهر و کیاسر
 216. استعلام سرویس ایاب و ذهاب و نقل و انتقال ... / استعلام, استعلام سرویس ایاب و ذهاب و نقل و انتقال ...
 217. ارسال توسط: ارسال دیدگاه (0)

  نویسنده مطلب: نوری نوری

  نوری نوری

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...