اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 96.3.11 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 96.3.11 در سایت

 1. مزایده واگذاری فروش یک قطعه زمین مساحت 400 متر / مزایده,مزایده واگذاری فروش یک قطعه زمین مساحت 400 متر
 2. مناقصه انتقال نیرو و برقرسانی شبکه های توزیع از طریق نصب و ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انتقال نیرو و برقرسانی شبکه های توزیع از طریق نصب و ...
 3. مزایده یک دستگاه اپارتمان مسکونی پلاک ثبتی 2833 فرعی / مزایده,مزایده یک دستگاه اپارتمان مسکونی پلاک ثبتی 2833 فرعی
 4. مزایده سه دانگ از خودرو سواری پژو جی ال ایکس / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده سه دانگ از خودرو سواری پژو جی ال ایکس
 5. مناقصه خرید لوله - اتصالات و شیرآلات / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید لوله - اتصالات و شیرآلات
 6. مزایده واگذاری امور تصویربرداری / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری امور تصویربرداری
 7. مناقصه خرید لوله فولادی - تجدید / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه خرید لوله فولادی - تجدید
 8. استعلام بهاء بیمه گروهی مازاد بر درمان (بیمه تکمیلی) پرسنل / آگهی فراخوان عمومی, استعلام بهاء بیمه گروهی مازاد بر درمان (بیمه تکمیلی) پرسنل
 9. مناقصه عملیات تکمیلی مخزن 1000 مترمکعبی و احداث ساختمانهای ... / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه عملیات تکمیلی مخزن 1000 مترمکعبی و احداث ساختمانهای ...
 10. مزایده ششدانگ یک واحد تجاری مساحت 16.70متر / مزایده,دادورز اجرای احکام شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تالش
 11. مناقصه واگذاری حفاظت و نگهداری اراضی دولتی تحت تملک / مناقصه,واگذاری حفاظت و نگهداری اراضی دولتی تحت تملک
 12. مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه 603.60متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه 603.60متر
 13. مزایده پلاک ثبتی مساحت 196.2متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 196.2متر
 14. خلاصه مزایده واگذاری مغازه شماره 10-خلاصه 96.3.10 / خلاصه مزایده , خلاصه مزایده واگذاری مغازه شماره 10-خلاصه 96.3.11
 15. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه دو 318.63متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه دو 318.63متر
 16. مزایده ششدانگ یکباب ساختمان مساحت 263.20متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب ساختمان مساحت 263.20متر
 17. مزایده فروش یک دستگاه نیسان 2400 یخچال دار / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه نیسان 2400 یخچال دار
 18. مناقصه خدمات و پشتیبانی شعبه اراک نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات و پشتیبانی شعبه اراک نوبت دوم
 19. مناقصه خدمات و پشتیبانی شعبه اهواز نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات و پشتیبانی شعبه اهواز نوبت دوم
 20. مناقصه خدمات پشتیبانی شعبه مرند نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات پشتیبانی شعبه مرند نوبت دوم
 21. مناقصه خدمات پشتیبانی شعبه مشهد نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات پشتیبانی شعبه مشهد نوبت دوم
 22. مناقصه خدمات و پشتیبانی شعبه شیراز نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه خدمات و پشتیبانی شعبه شیراز نوبت دوم
 23. مزایده تعداد هفت میلیون سهم / مزایده ، مزایده تعداد هفت میلیون سهم
 24. مناقصه خدمات و پشتیبانی شعبه کرمان نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه خدمات و پشتیبانی شعبه کرمان نوبت دوم
 25. مزایده فروش املاک استان اردبیل / مزایده,مزایده فروش املاک استان اردبیل
 26. مناقصه تعمیر و نگهداری شناورهای بندر امام خمینی (ره) / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تعمیر و نگهداری شناورهای بندر امام خمینی (ره)
 27. مناقصه احداث مدرسه 6 کلاسه مولوی ریگ محله ... - نوبت دوم / آگهی دعوت به مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث مدرسه 6 کلاسه مولوی ریگ محله ... -نوبت دوم
 28. فراخوان خدمات نظارت کارگاهی بر عملیات اجرایی پروژه های گازرسانی .. - نوبت دوم / فراخوان خدمات نظارت کارگاهی بر عملیات اجرایی پروژه های گازرسانی... نوبت دوم
 29. مناقصه اصلاح شبکه آب آشامیدنی شهرهای خوی... / آگهی مناقصه خرید یک مرحله ای فشرده، مناقصه اصلاح شبکه آب آشامیدنی شهرهای خوی...
 30. مناقصه انجام بخشی از عملیات خاکی پروژه آزاد راه اراک - خرم آباد / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام بخشی از عملیات خاکی پروژه آزاد راه اراک - خرم آباد
 31. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی اعیان 52 متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی اعیان 52 متر
 32. مزایده فروش زمین و ساختمان مساحت 5000 و 205 متر / مزایده,مزایده فروش زمین و ساختمان مساحت 5000 و 205 متر
 33. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بصورت زمین 134.8متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بصورت زمین 134.8متر
 34. مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405 تیپ tus / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405 تیپ tus
 35. مزایده یک دستگاه خودرو ویژه 405 تیپ TUS مدل 1391 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو ویژه 405 تیپ TUS مدل 1391
 36. مزایده سرقفلی یکباب مغازه عرصه 5.3متر / مزایده,مزایده سرقفلی یکباب مغازه عرصه 5.3متر
 37. مزایده یک دستگاه خودروی سواری جیلی اتومات سفید رنگ مدل 2013 نوبت دوم / مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی سواری جیلی اتومات سفید رنگ مدل 2013 نوبت دوم
 38. مزایده سرویس مروارید ... / مزایده,مزایده سرویس مروارید ...
 39. تجدید مناقصه تعریض محور آبسرد.... / آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه تعریض محور آبسرد....
 40. مزایده ششدانگ مزروعی دیمی اراضی دشت سربیشه / مزایده,مزایده ششدانگ مزروعی دیمی اراضی دشت سربیشه
 41. مزایده یک دستگاه تراش مجهز به الکتروموتورهای زیمنس / مزایده , مزایده یک دستگاه تراش مجهز به الکتروموتورهای زیمنس
 42. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به مساحت 101.24متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به مساحت 101.24متر
 43. مزایده شمش فولادی 15*15 سانتی متر به طول حدود سه متر / مزایده , مزایده شمش فولادی 15*15 سانتی متر به طول حدود سه متر نوبت اول
 44. مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 206 تیپ 405-GLX1800 مدل 87 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 206 تیپ 405-GLX1800 مدل 87
 45. مزایده ششدانگ به پلاک ثبتی باقی مانده 1130.1 مساحت169متر / مزایده,مزایده ششدانگ به پلاک ثبتی باقی مانده 1130.1 مساحت169متر
 46. مزایده دو دستگاه چرخ خیاطی راسته دوز / مزایده دو دستگاه چرخ خیاطی راسته دوز
 47. مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید هاچ بک به رنگ سفید / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید هاچ بک به رنگ سفید
 48. مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 186 متر مرحله اول / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 186 متر مرحله اول
 49. مزایده زمین مشاعی باقی مانده پلاک ثبتی 125 و 126 فرعی / مزایده,مزایده زمین مشاعی باقی مانده پلاک ثبتی 125 و 126 فرعی
 50. مناقصه HIBON COMPRESSOR COMPLETE ....نوبت دوم / مناقصه , مناقصه HIBON COMPRESSOR COMPLETE ....نوبت دوم
 51. مزایده فروش یک دانگ اتومبیل بی ام وایکس 3 / آگهی مزایده, مزایده فروش یک دانگ اتومبیل بی ام وایکس 3
 52. مزایده یک دستگاه فرز CMC میکرون / مزایده , مزایده یک دستگاه فرز CMC میکرون
 53. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 137.83متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 137.83متر
 54. مزایده یک دستگاه لودر کار کرده چرخ لاستیکی / مزایده, مزایده یک دستگاه لودر کار کرده چرخ لاستیکی
 55. مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 350متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 350متر
 56. مناقصه خرید مقداری لوله فولادی 400- 300 نوبت دوم -چاپ دوم / آگهی مناقصه ، مناقصه خرید مقداری لوله فولادی 400- 300 نوبت دوم چاپ دوم
 57. مزایده ششدانگ منزل مسکونی به مساحت 154مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی به مساحت 154مترمربع
 58. مزایده فروش تعدادی از املاک تحت اختیار خود / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک تحت اختیار خود
 59. مزایده یک قطعه زمین مساحت صد متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت صد متر
 60. مناقصه خرید لوله پلی اتیلن تحت فشار ... نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه خرید لوله پلی اتیلن تحت فشار ... نوبت دوم
 61. مناقصه خرید دستگاه خشک کن دوار / آگهی مناقصه, مناقصه خرید دستگاه خشک کن دوار
 62. مزایده فروش ششدانگ عرصه و اعیان ملک 135.50متر / مزایده,مزایده فروش ششدانگ عرصه و اعیان ملک 135.50متر
 63. مزایده پلاک ثبتی مساحت 66.84متر نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 66.84متر نوبت دوم
 64. مزایده یک قطعه زمین مساحت 1200متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 1200متر
 65. مزایده ششدانگ پلاک 533 فرعی از 1179 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 533 فرعی از 1179 اصلی
 66. مناقصه جدولگذاری خیابان 45 متری شوراسنتر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه جدولگذاری خیابان 45 متری شوراسنتر
 67. مناقصه مقداری لوله کاروگیت کوپلر سرخود ...نوبت دوم نوبت دوم / مناقصه , مناقصه مقداری لوله کاروگیت کوپلر سرخود ...نوبت دوم نوبت دوم
 68. مزایده پلاک ثبتی مساحت 66.84متر نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 66.84متر نوبت دوم
 69. مزایده فروش 5 واحد آپارتمان نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش 5 واحد آپارتمان نوبت دوم
 70. مزایده فروش سرقفلی واحدهای تجاری جدیدالاحداث ماهی فروشان نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش سرقفلی واحدهای تجاری جدیدالاحداث ماهی فروشان نوبت دوم
 71. مناقصه انجام عملیات تعمیرات و بهینه سازی ساختمان پست / آگهی مناقصه، مناقصه انجام عملیات تعمیرات و بهینه سازی ساختمان پست
 72. مناقصه عمومی کمپرسور سیار هوا CFM600 / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی کمپرسور سیار هوا CFM600
 73. مزایده اجاره یک باب کیوسک- نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره یک باب کیوسک- نوبت دوم
 74. آگهی مزایده فروش کامیون ایسوزو- نوبت دوم / مزایده عمومی,مزایده فروش کامیون ایسوزو- نوبت دوم
 75. فراخوان مناقصه عملیات تعمیرات 46 نقطه از خط لوله 56 اینچ - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عملیات تعمیرات 46 نقطه از خط لوله 56 اینچ - نوبت دوم
 76. تجدید مناقصه جمع آوری و امحاء زباله و تنظیفات / تجدید مناقصه عمومی,مناقصه جمع آوری و امحاء زباله و تنظیفات
 77. مزایده ششدانگ زمین مسکونی 295.74متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مسکونی 295.74متر
 78. مزایده فروش اقلام منقول مازاد بر نیاز / آگهی مزایده , مزایده فروش اقلام منقول مازاد بر نیاز
 79. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 1136متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 1136متر
 80. مزایده یکباب مغازه مساحت 45 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یکباب مغازه مساحت 45 متر نوبت دوم
 81. فراخوان توسعه خدمات بارهوایی کارگو / فراخوان , فراخوان توسعه خدمات بارهوایی کارگو
 82. مناقصه خرید یک دستگاه غلتک نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید یک دستگاه غلتک نوبت دوم
 83. مزایده پلاک ثبتی 78 فرعی از 234 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 78 فرعی از 234 اصلی
 84. مزایده پلاک ثبتی بخش ده ثبتی گنبدکاووس نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش ده ثبتی گنبدکاووس نوبت اول
 85. مزایده پلاک ثبتی شماره 1321 فرعی از یک اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 1321 فرعی از یک اصلی
 86. مزایده یک تخته فرش دستبافت / مزایده,مزایده یک تخته فرش دستبافت
 87. اصلاحیه مناقصه خرید یک دستگاه غلتک / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه خرید یک دستگاه غلتک
 88. مزایده شیرآلات گرم و سرد و مخلوط .... / مزایده, مزایده شیرآلات گرم و سرد و مخلوط ....
 89. آگهی مناقصه تعداد دو دستگاه کمپرسور هوا CFM900 - نوبت دوم / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه تعداد دو دستگاه کمپرسور هوا CFM900 -نوبت دوم
 90. مزایده قطعه زمین باغی مشجر / مزایده,مزایده قطعه زمین باغی مشجر
 91. مناقصه روکش آسفالت معابر اصلی شهر پردیس... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه روکش آسفالت معابر اصلی شهر پردیس... نوبت دوم
 92. فراخوان اجرای خطوط فاضلابرو پراکنده در سطح بوشهر .... نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه, فراخوان اجرای خطوط فاضلابرو پراکنده در سطح بوشهر .... نوبت دوم
 93. مناقصه خرید 8.000 عدد قطعه مقوایی نوبت دوم / مناقصه، مناقصه خرید 8.000 عدد قطعه مقوایی نوبت دوم
 94. مناقصه خرید 200.000 عدد قوطی پلاستیکی نوبت دوم / مناقصه، مناقصه خرید 200.000 عدد قوطی پلاستیکی نوبت دوم
 95. مناقصه خرید 100.000 عدد قوطی پلاستیکی از جنس پلی اتیلن نوبت دوم / مناقصه، مناقصه خرید 100.000 عدد قوطی پلاستیکی از جنس پلی اتیلن نوبت دوم
 96. مزایده منبع آب هوایی نصب شده / مزایده منبع آب هوایی نصب شده
 97. مزایده منزل مسکونی عرصه 128.05مترمربع / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 128.05مترمربع
 98. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شامل باغ انگور نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شامل باغ انگور نوبت اول
 99. مزایده یک قطعه زمین مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی نوبت دوم
 100. مناقصه تامین و اجاره 16 دستگاه گریدر / آگهی مناقصه,مناقصه تامین و اجاره 16 دستگاه گریدر
 101. مزایده اجاره یک باب سالن ورزشی به مساحت 506 متر / مزایده , مزایده اجاره یک باب سالن ورزشی به مساحت 506 متر
 102. مناقصه خرید پهنای باند اینترنت (155mbp)- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید پهنای باند اینترنت (155mbp)- نوبت دوم
 103. مزایده اپارتمان مساحت 58.14مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده اپارتمان مساحت 58.14مترمربع نوبت اول
 104. مزایده واگذاری موقت مدیریت و اداره مجموعه تاکسی بی سیم / مزایده,مزایده واگذاری موقت مدیریت و اداره مجموعه تاکسی بی سیم
 105. مزایده تلفن همراه 09124157843 / مزایده,مزایده تلفن همراه 09124157843
 106. مزایده اجاره قسمتی از فضای موجود در پارک دانشجو / آگهی مزایده عمومی ,مزایده اجاره قسمتی از فضای موجود در پارک دانشجو
 107. مناقصه تعمیرات اساسی واحد بهره برداری- نوبت دوم / اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تعمیرات اساسی واحد بهره برداری- نوبت دوم
 108. مزایده یک دستگاه اتومبیل پراید مدل 1383 رنگ مشکی / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه اتومبیل پراید مدل 1383 رنگ مشکی
 109. مزایده فروش یک خط تلفن همراه به شماره 09122367330 / آگهی مزایده, مزایده فروش یک خط تلفن همراه به شماره 09122367330
 110. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی مساحت 146.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی مساحت 146.50متر
 111. مناقصه واگذاری کلیه امور مربوط به لوله کشی گاز 60 پوندی / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری کلیه امور مربوط به لوله کشی گاز 60 پوندی
 112. مزایده حق امتیاز آموزشگاه رانندگی دلیجان / آگهی مزایده, مزایده حق امتیاز آموزشگاه رانندگی دلیجان
 113. مزایده واگذاری به اجاره 5 باب واحد تجاری و 11 باب واحد اداری و ... / آگهی مزایده , مزایده واگذاری به اجاره 5 باب واحد تجاری و 11 باب واحد اداری و ...
 114. فراخوان مناقصه بهسازی محور زرند- کوهبنان / فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه بهسازی محور زرند- کوهبنان
 115. مناقصه ​تکمیل و توسعه راه های روستایی / فراخوان مناقصه, مناقصه ​تکمیل و توسعه راه های روستایی
 116. مزایده اجاره املاک در شهرستان صغاد - نی ریز - نورآباد / مزایده , مزایده اجاره املاک در شهرستان صغاد - نی ریز - نورآباد
 117. اصلاحیه مزایده فروش واحدهای سازمانی / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش واحدهای سازمانی
 118. مزایده ششدانگ دو دستگاه اپارتمان 148.89 و 137.21متر / مزایده,مزایده ششدانگ دو دستگاه اپارتمان 148.89 و 137.21متر
 119. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت عرصه 127.65متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت عرصه 127.65متر
 120. فراخوان ایاب و ذهاب مامورین سیروحرکت 96.03.11 / فراخوان , فراخوان ایاب و ذهاب مامورین سیروحرکت 96.03.11
 121. مناقصه قطعات یدکی سیستم اعلان حریق نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه قطعات یدکی سیستم اعلان حریق نوبت دوم
 122. فراخوان تهیه مصالح و اجرای اسکلت ساختمان اداری نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان تهیه مصالح و اجرای اسکلت ساختمان اداری نوبت دوم
 123. فراخوان هوشمند سازی بازارهای روز - نوبت دوم / آگهی فراخوان , فراخوان هوشمند سازی بازارهای روز - نوبت دوم
 124. مناقصه پروژه گازرسانی به روستاهای میر حسیلو، لنگه بیز...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه گازرسانی به روستاهای میر حسیلو، لنگه بیز...نوبت دوم
 125. مزایده فروش پرس هیدرولیک- پرس ضربه ای و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش پرس هیدرولیک- پرس ضربه ای و ...
 126. مناقصه واگذاری خدمات مربوط به سرویس، نگهداری و پایداری چراغ های روشنایی معابر / آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای, مناقصه واگذاری خدمات مربوط به سرویس، نگهداری و پایداری چراغ های روشنایی معابر
 127. ارزیابی کیفی اصلاح جوش های گود و رفع سفیدک زدگی نوبت دوم / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی، فراخوان عمومی اصلاح جوش های گود و رفع سفیدک زدگی نوبت دوم
 128. تمدید مناقصه تامین غذای مراکز درمانی و بیمارستانی / آگهی تمدید مناقصه عمومی , تمدید مناقصه تامین غذای مراکز درمانی و بیمارستانی
 129. فراخوان بهره برداری، نگهداری و تعمیرات (رفع حوادث) کلیه تجهیزات و تاسیسات نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان بهره برداری، نگهداری و تعمیرات (رفع حوادث) کلیه تجهیزات و تاسیسات نوبت دوم
 130. فراخوان مناقصه خرید یکدستگاه آنالیزر سولفور نیتروژن.... - نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه خرید یکدستگاه آنالیزر سولفور نیتروژن.... - نوبت دوم
 131. مناقصه تعمیرات جزئی و ضروری برق منازل، ادارات و تاسیسات / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه تعمیرات جزئی و ضروری برق منازل، ادارات و تاسیسات
 132. مناقصه خرید دستگاه بورینگ افقی با کلیه امکانات - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه خرید دستگاه بورینگ افقی با کلیه امکانات- نوبت دوم
 133. مناقصه اجرای پروژه تامین کالا، ساخت، سند بلاست، رنگ آمیزی... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای پروژه تامین کالا، ساخت، سند بلاست، رنگ آمیزی...
 134. مناقصه اجرای کارهای ساختمانی و تاسیسات عمومی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای کارهای ساختمانی و تاسیسات عمومی
 135. مناقصه خرید تعداد 28530 نسخه لایسنس آنتی ویروس کسپرسکی تجدید - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید تعداد 28530 نسخه لایسنس آنتی ویروس کسپرسکی تجدید - نوبت دوم
 136. مناقصه تامین غذای مصرفی پرسنل - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه تامین غذای مصرفی پرسنل -نوبت دوم
 137. فراخوان شناسایی عاملین فروش توزیع بازاریابی و خدمات محصولات اینترنت نوبت دوم / فراخوان, فراخوان شناسایی عاملین فروش توزیع بازاریابی و خدمات محصولات اینترنت نوبت دوم
 138. مناقصه عملیات اجرای خط انتقال پساب از تصفیه خانه فاضلاب ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرای خط انتقال پساب از تصفیه خانه فاضلاب ...
 139. فراخوان مناقصه اجرای فاز اول و دوم خط انتقال پساب تصفیه خانه شهرضا نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه اجرای فاز اول و دوم خط انتقال پساب تصفیه خانه شهرضا نوبت دوم
 140. مناقصه خرید تعدادی UPS و تجهیزات جانبی / مناقصه , مناقصه خرید تعدادی UPS و تجهیزات جانبی
 141. مناقصه عملیات کارهای متفرقه راهداری نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات کارهای متفرقه راهداری نوبت دوم
 142. مزایده یکباب خانه عرصه 240 متر نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب خانه عرصه 240 متر نوبت اول
 143. مزایده سواری پراید / مزایده, مزایده سواری پراید
 144. مناقصه اجرای بخش اول مجموعه ساختمانهای مدیریت بحران- نوبت دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه اجرای بخش اول مجموعه ساختمانهای مدیریت بحران- نوبت دوم
 145. تجدید مناقصه انجام امور مربوط به نگه داری , راهبری , سرویس و تعمیرات سیستم های الکتریکی - نوبت دوم / تجدید مناقصه, مناقصه انجام امور مربوط به نگه داری , راهبری , سرویس و تعمیرات سیستم های الکتریکی- نوبت دوم
 146. مزایده مقدار 1500 کیلوگرم اشپیل / مزایده , مزایده مقدار 1500 کیلوگرم اشپیل
 147. مزایده یک دستگاه اتومبیل پژو 206 مدل 87 / مزایده , مزایده یک دستگاه اتومبیل پژو 206 مدل 87 نوبت اول
 148. مزایده سه قطعه پلاک ثبتی / مزایده,مزایده سه قطعه پلاک ثبتی
 149. مناقصه تامین 7 دستگاه موتور جوش دیزل 500A نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین 7 دستگاه موتور جوش دیزل 500A نوبت دوم
 150. مزایده فروش یکدستگاه کمپرسور و یکدستگاه مخزن هوای فشرده...نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه کمپرسور و یکدستگاه مخزن هوای فشرده...نوبت دوم
 151. مزایده یکباب مغازه یک طبقه مساحت 74 متر / مزایده,مزایده یکباب مغازه یک طبقه مساحت 74 متر
 152. مزایده ششدانگ زمین زراعی بخش 5 بجنورد / مزایده,مزایده ششدانگ زمین زراعی بخش 5 بجنورد
 153. مزایده یک قطعه زمین مساحت 190 متر مرحله دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 190 متر مرحله دوم
 154. مناقصه عمومی نگهداری و حفاظت از اراضی دولتی در شهرهای یزد - اشکذر - میبد - اردکان نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری و حفاظت از اراضی دولتی در شهرهای یزد - اشکذر - میبد - اردکان نوبت دوم
 155. مناقصه خرید قطعات یدکی Inner casing / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید قطعات یدکی Inner casing
 156. فراخوان مناقصه خرید 30 دستگاه UPS نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید 30 دستگاه UPS نوبت دوم
 157. مزایده اجاره پارکینگ عمومی شماره 2 نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره پارکینگ عمومی شماره 2 نوبت دوم
 158. مزایده تمامی ششدانگ اعیانی یکباب خانه مساحت 149.2متر / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ اعیانی یکباب خانه مساحت 149.2متر
 159. مزایده 3.178 دانگ از ششدانگ منزل مسکونی / مزایده,مزایده 3.178 دانگ از ششدانگ منزل مسکونی
 160. مزایده ششدانگ پلاک652.18 بخش دو بوشهر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک652.18 بخش دو بوشهر نوبت اول
 161. مزایده خودرو پراید جی تی ایکس مدل 79 / مزایده , مزایده خودرو پراید جی تی ایکس مدل 79 نوبت اول
 162. مزایده یک تن ضایعات آلومینیوم / مزایده , مزایده یک تن ضایعات آلومینیوم نوبت اول
 163. مزایده یک دستگاه توربو ژنراتور 8100 / مزایده , مزایده یک دستگاه توربو ژنراتور 8100
 164. مزایده مرغداری بیست و هزار قطعه ای و یک دستگاه ترانسفور ماتور ... / مزایده , مزایده مرغداری بیست و هزار قطعه ای و یک دستگاه ترانسفور ماتور ...
 165. مناقصه انجام امور خدمات عمومی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور خدمات عمومی
 166. مزایده سهم الارث از باقیمانده 542 اصلی بخش یازده / مزایده,مزایده سهم الارث از باقیمانده 542 اصلی بخش یازده
 167. مزایده انواع بشکه پلاستیکی و فلزی ... / مزایده , مزایده انواع بشکه پلاستیکی و فلزی ... نوبت اول
 168. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت دویست متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت دویست متر
 169. مزایده یک دستگاه خودرو دوگانه سوز مدل 87 / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه خودرو دوگانه سوز مدل 87
 170. مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه614.25متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه614.25متر
 171. مناقصه خرید 21272 متر انواع لوله پلی اتیلن / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 21272 متر انواع لوله پلی اتیلن
 172. مناقصه عملیات اجرایی بخش چهارم از خطوط فرعی شبکه توزیع آب / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه عملیات اجرایی بخش چهارم از خطوط فرعی شبکه توزیع آب
 173. مناقصه خرید و اجرای رنگ ترافیکی سرد و گرم - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید و اجرای رنگ ترافیکی سرد و گرم - نوبت دوم
 174. فراخوان مناقصه خرید تابلوهای LVAC , LVDC- نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید تابلوهای LVAC , LVDC- نوبت دوم
 175. مناقصه خرید تجهیزات و لوازم مربوط به دستگاههای پله برقی- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید تجهیزات و لوازم مربوط به دستگاههای پله برقی- نوبت دوم
 176. مناقصه خرید 1 دستگاه جراثقال 20 تن - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید 1 دستگاه جراثقال 20 تن -نوبت دوم
 177. مناقصه خرید 3 دستگاه بوستر پمپ- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 3 دستگاه بوستر پمپ- نوبت دوم
 178. مناقصه ارائه خدمات ایاب و ذهاب و تاکسی سرویس / آگهی ارزیابی مناقصه عمومی, مناقصه ارائه خدمات ایاب و ذهاب و تاکسی سرویس
 179. تجدید مناقصه عملیات خدمات شهری شامل رفت و روب منطقه یک- نوبت دوم / تجد ید آگهی مناقصه عمومی,تجدید مناقصه عملیات خدمات شهری شامل رفت و روب منطقه یک - نوبت دوم
 180. مناقصه فاز اول پیاده سازی سامانه های پرداخت الکترونیک / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه فاز اول پیاده سازی سامانه های پرداخت الکترونیک
 181. تجدید مزایده امور تبلیغاتی سطح شهر- نوبت دوم / تجدید آگهی مزایده عمومی ,تجدید مزایده امور تبلیغاتی سطح شهر - نوبت دوم
 182. مزایده انواع دستگاه جوش ... / مزایده انواع دستگاه جوش ...
 183. مزایده یک هکتار مشاع از ده هکتار از یک دوم 1000 سهم از 36250 سهم از اراضی / مزایده,مزایده یک هکتار مشاع از ده هکتار از یک دوم 1000 سهم از 36250 سهم از اراضی
 184. مزایده پلاک 12 فرعی از 999 اصلی / مزایده,مزایده پلاک 12 فرعی از 999 اصلی
 185. مزایده واگذاری شبکه تاکسی بیسیم 133 نوبت دوم / مزایده , مزایده واگذاری شبکه تاکسی بیسیم 133 نوبت دوم
 186. تجدید مناقصه پروژه های آبرسانی / تجدید آگهی مناقصه عمومی ،تجدید مناقصه پروژه های آبرسانی
 187. مزایده ملک شامل بنگاه بار فروشی مساحت 60متر / مزایده,مزایده ملک شامل بنگاه بار فروشی مساحت 60متر
 188. مناقصه روشنایی معابر شهرکهای صنعتی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه روشنایی معابر شهرکهای صنعتی نوبت دوم
 189. مزایده ششدانگ زمین مساحت چهارصد متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت چهارصد متر
 190. مزایده یک قطعه زمین مساحت سیصد متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت سیصد متر
 191. مزایده ششدانگ زمین خانه سرا 618.16متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین خانه سرا 618.16متر
 192. مناقصه انجام امور مربوط به خدمات شهری و ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور مربوط به خدمات شهری و ... نوبت دوم
 193. مناقصه تامین تعداد 49 دستگاه خودروی سواری نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عمومی تامین تعداد 49 دستگاه خودروی سواری نوبت دوم
 194. ارسال توسط: ارسال دیدگاه (1)

  نویسنده مطلب: نوری نوری

  نوری نوری

پاسخ دهید

1 نظر

Cleta  ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ - ۰۹:۲۲:۰۶

continuously i used to read smaller posts that also clear their motive, and that is also happening with this paragraph which I am reading here.