اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 96.3.4 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 96.3.4 در سایت

 1. مناقصه انجام خدمات تهیه و تامین 95 دستگاه خودروی سبک 24 ساعته تجدید نوبت دوم / فراخوان تجدید مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات تهیه و تامین 95 دستگاه خودروی سبک 24 ساعته تجدید نوبت دوم
 2. اصلاحیه مناقصه ساخت کارگاه آموزشی و محوطه سازی نیروگاه / اصلاحیه مناقصه , آگهی مناقصه ساخت کارگاه آموزشی و محوطه سازی نیروگاه
 3. مزایده آیتم کابل های مازاد و ضایعاتی / آگهی مزایده,مزایده آیتم کابل های مازاد و ضایعاتی
 4. مناقصه جذب پیمانکار طبخ غذا / مناقصه , مناقصه جذب پیمانکار طبخ غذا
 5. مزایده یک باب استخر / مزایده یک باب استخر
 6. استعلام پروژه رنگ کاری ساختمان / استعلام پروژه رنگ کاری ساختمان
 7. مزایده اجاره محل ساختمان / مزایده اجاره محل ساختمان
 8. استعلام انتخاب واحد مشاور در نظارت بر خریدهای کارفرمایی رودخانه های حوضه مرزی نوبت دوم / آگهی استعلام ارزیابی کیفی , استعلام انتخاب واحد مشاور در نظارت بر خریدهای کارفرمایی رودخانه های حوضه مرزی نوبت دوم
 9. اصلاحیه مزایده بهره برداری از پارکینگ ناصر خسرو / اصلاحیه مزایده عمومی، مزایده بهره برداری از پارکینگ ناصر خسرو
 10. تجدید مناقصه پروژه ممیزی املاک و مستحدثات / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه ممیزی املاک و مستحدثات
 11. مزایده اکسترودر و... / مزایده اکسترودر و...
 12. مناقصه عملیات بارگیری , حمل و تخلیه مقدار 19000 تن انواع نهاده های زراعی تجدید / مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه عملیات بارگیری , حمل و تخلیه مقدار 19000 تن انواع نهاده های زراعی تجدید
 13. مزایده خانه کلنگی مساحت 960متر / مزایده,مزایده خانه کلنگی مساحت 960متر
 14. مزایده یک قطعه زمین کشاورزی زعفران کاری شده 2475متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی زعفران کاری شده 2475متر
 15. مزایده ملک مساحت عرصه 266 متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 266 متر
 16. مزایده ششدانگ منزل به کلاسه 952308 مرحله اول / مزایده,مزایده ششدانگ منزل به کلاسه 952308 مرحله اول
 17. مناقصه خرید مقداری لوله پلی اتیلن 400 مورد نیاز نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه خرید مقداری لوله پلی اتیلن 400 مورد نیاز نوبت دوم
 18. مزایده فروش یکدستگاه نوار لبه چسبان لبه زنی / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه نوار لبه چسبان لبه زنی
 19. مزایده یک قطعه زمین مساحت 96 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 96 متر
 20. مزایده 4.5 دانگ از ششدانگ منزل مسکونی بخش دو / مزایده,مزایده 4.5 دانگ از ششدانگ منزل مسکونی بخش دو
 21. مناقصه احداث مدارس... / آگهی فراخوان عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث مدارس...
 22. مزایده بازار هفتگی مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده بازار هفتگی مرحله دوم نوبت دوم
 23. اصلاحیه مناقصه اجرای امور خدمات نظافت و تنظیف فضای اداری / اصلاحیه ,مناقصه اجرای امور خدمات نظافت و تنظیف فضای اداری
 24. مناقصه تامین نیروی انسانی / مناقصه ،مناقصه تامین نیروی انسانی
 25. مزایده یکباب منزل مسکونی روستای جابوز / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی روستای جابوز
 26. مزایده ملک عرصه صد و بیست متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک عرصه صد و بیست متر نوبت اول
 27. مزایده یکباب ملک مسکونی 25 مترمربع / مزایده,مزایده یکباب ملک مسکونی 25 مترمربع
 28. مزایده یک دستگاه خودروی سواری سمند الی ایکس مدل 83 / مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی سواری سمند الی ایکس مدل 83 نوبت اول
 29. مناقصه آسفالت راه روستایی برندق - جعفرآباد .... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه آسفالت راه روستایی برندق - جعفرآباد .... نوبت دوم
 30. استعلام ارزیابی ارائه خدمات مشاوه در خصوص بررسی طرح های سرمایه گذاری / استعلام ارزیابی , استعلام ارزیابی ارائه خدمات مشاوه در خصوص بررسی طرح های سرمایه گذاری نوبت اول
 31. تجدید مناقصه عملیات خدمات شهری شامل رفت و روب منطقه یک نوبت اول 96.03.4 / تجد ید آگهی مناقصه عمومی,تجدید مناقصه عملیات خدمات شهری شامل رفت و روب منطقه یک نوبت اول 96.03.4
 32. مزایده فروش پمپ روغن مجهیز به موتور تکفاز موتوژن / مزایده, مزایده فروش پمپ روغن مجهیز به موتور تکفاز موتوژن
 33. تجدید مزایده امور تبلیغاتی سطح شهر نوبت اول 96.03.4 / تجدید آگهی مزایده عمومی ,تجدید مزایده امور تبلیغاتی سطح شهر نوبت اول 96.03.4
 34. مناقصه اصلاح، بهسازی و ایمن سازی معابر اصلی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اصلاح، بهسازی و ایمن سازی معابر اصلی نوبت دوم
 35. مناقصه جدول گذاری نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه جدول گذاری نوبت دوم
 36. مناقصه اجرای کارهای ابنیه کوچک و تاسیساتی با اولویت سایتهای 3 و 4 و 5 - 96.03.4 / فراخوان مناقصه, مناقصه اجرای کارهای ابنیه کوچک و تاسیساتی با اولویت سایتهای 3 و 4 و 5 نوبت اول 96.3.4
 37. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه همکف 67.54متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه همکف 67.54متر
 38. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 108.37 متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 108.37 متر
 39. مزایده زمین با کاربری تجاری مساحت 178.57متر / مزایده,مزایده زمین با کاربری تجاری مساحت 178.57متر
 40. مزایده رینگ موتور هیلمی و... / مزایده رینگ موتور هیلمی و...
 41. مزایده یکباب ساختمان قطعه14 تفکیکی نوبت دوم / مزایده,مزایده یکباب ساختمان قطعه14 تفکیکی نوبت دوم
 42. مزایده ملک به شماره فرعی 17153 از 23 اصلی / مزایده,مزایده ملک به شماره فرعی 17153 از 23 اصلی
 43. مزایده یک دستگاه خودرو پژو 206 مدل 80- یک دستگاه سردخانه / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو پژو 206 مدل 80- یک دستگاه سردخانه نوبت اول
 44. مناقصه پروژه تهیه ، نصب و نگهداری علایم اضطراری راه ها- نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه پروژه تهیه ، نصب و نگهداری علایم اضطراری راه ها- نوبت دوم
 45. مزایده ملک کل بنا 274.90مترمربع / مزایده,مزایده ملک کل بنا 274.90مترمربع
 46. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 79.4متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 79.4متر
 47. مزایده ملک مشاعی پلاک ثبتی 136 فرعی نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مشاعی پلاک ثبتی 136 فرعی نوبت دوم
 48. مزایده پلاک ثبتی 2092 فرعی از 44 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 2092 فرعی از 44 اصلی
 49. مزایده تعداد 1500 عدد فیلتر هوای ری یو... / آگهی مزایده , مزایده تعداد 1500 عدد فیلتر هوای ری یو...
 50. مزایده یکباب کارخانه مساحت عرصه ششدانگ 8040متر / مزایده,مزایده یکباب کارخانه مساحت عرصه ششدانگ 8040متر
 51. مناقصه به منظور واگذاری خدمات بهره برداری شهرستان بهاباد نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه به منظور واگذاری خدمات بهره برداری شهرستان بهاباد نوبت دوم
 52. فراخوان ارزیابی کیفی نرم افزار کاربردی درس حسابداری... نوبت دوم / فراخوان عمومی ارزیابی کیفی، فراخوان ارزیابی کیفی نرم افزار کاربردی درس حسابداری ... نوبت دوم
 53. مزایده یک قطعه زمین صیفی کاری 1000متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین صیفی کاری 1000متر
 54. مزایده یک قطعه زمین مساحت نود متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت نود متر
 55. مزایده ویترین شیشه ای- کولر آبی... / مزایده , مزایده ویترین شیشه ای- کولر آبی...
 56. مزایده یک قطعه زمین مساحت 1700متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 1700متر
 57. مزایده ششدانگ اپارتمان 85.83متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان 85.83متر
 58. مزایده پلاک های ثبتی باغ میمی نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک های ثبتی باغ میمی نوبت اول
 59. تجدید مزایده وسایل برقی و غیر برقی / آگهی تجدید مزایده , تجدید مزایده وسایل برقی و غیر برقی
 60. مزایده یک دستگاه خودرو وانت پژو 405 نقره ای / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه خودرو وانت پژو 405 نقره ای
 61. مزایده پودر ماشینی / آگهی مزایده, مزایده پودر ماشینی
 62. مزایده میزان 120 متر زمین خالی از اعیان از پلاک ثبتی / مزایده,مزایده میزان 120 متر زمین خالی از اعیان از پلاک ثبتی
 63. مزایده پوسته دیواره بدون دریل شرکتی ...نوبت دوم / مزایده , مزایده پوسته دیواره بدون دریل شرکتی ... نوبت دوم
 64. مزایده زمین باغی و مزروعی نوبت دوم / مزایده,مزایده زمین باغی و مزروعی نوبت دوم
 65. مناقصه خوابگاه دانشجویی... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خوابگاه دانشجویی... نوبت دوم
 66. مزایده فروش هموژنایزر و پاستوریزاتور / آگهی مزایده, مزایده فروش هموژنایزر و پاستوریزاتور
 67. مزایده صندلی مهسا و میز پیچکی و ... / آگهی مزایده, مزایده صندلی مهسا و میز پیچکی و ...
 68. مزایده مایع ظرفشویی یک لیتری جام / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده مایع ظرفشویی یک لیتری جام
 69. مزایده یک دستگاه لیفتراک سیستم تویوتا / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه لیفتراک سیستم تویوتا
 70. مزایده یک دستگاه اکسترودر مواد پلاستیک / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه اکسترودر مواد پلاستیک
 71. مزایده منزل مسکونی عرصه 190 متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 190 متر
 72. مزایده یک دستگاه خودروی سواری هیوندا / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری هیوندا
 73. مزایده منزل مسکونی عرصه 130.5متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 130.5متر
 74. مزایده ملک عرصه هفتاد متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک عرصه هفتاد متر نوبت اول
 75. مزایده عروسک شخصیت پروازی .... / مزایده, مزایده عروسک شخصیت پروازی ....
 76. مزایده اجاره چهار باب جایگاه سوخت CNG نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره چهار باب جایگاه سوخت CNG نوبت دوم
 77. مزایده ملک مساحت 67.5متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 67.5متر نوبت اول
 78. مزایده 1.5 دانگ سرقفلی مغازه از پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 1.5 دانگ سرقفلی مغازه از پلاک ثبتی
 79. مزایده یک دستگاه خودروی سواری ال 90 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری ال 90
 80. مزایده مقدار 50 حلبی 160 کیلویی زیتون سبز .... / مزایده, مزایده مقدار 50 حلبی 160 کیلویی زیتون سبز ....
 81. اصلاحیه مزایده یک دستگاه خودرو تیبا / اصلاحیه مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو تیبا
 82. مزایده تانک پرسس / مزایده , مزایده تانک پرسس
 83. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 81.90متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 81.90متر
 84. مزایده یک قطعه زمین مساحت 110 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 110 متر
 85. مزایده دستگاه میکسر 22 کیلو وات / مزایده , مزایده دستگاه میکسر 22 کیلو وات ... نوبت اول
 86. مزایده ملک بخش یک بهبهان نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک بخش یک بهبهان نوبت دوم
 87. مزایده سهام / مزایده , مزایده سهام
 88. مزایده سه دانگ مشاع از پلاک 144 فرعی از 11 اصلی / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک 144 فرعی از 11 اصلی
 89. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 95.55متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 95.55متر
 90. مزایده دستگاه الکتروموتور .... / مزایده, مزایده دستگاه الکتروموتور ....
 91. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 105 متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 105 متر
 92. مزایده زمین شالیزاری 300متر / مزایده,مزایده زمین شالیزاری 300متر
 93. مزایده منزل مسکونی مغازه بدون مجوز نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی مغازه بدون مجوز نوبت دوم
 94. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 47 متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 47 متر
 95. مزایده سهام / آگهی مزایده, مزایده سهام
 96. مزایده یکدستگاه خودروی هیوندای نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده یکدستگاه خودروی هیوندای نوبت دوم
 97. مناقصه عملیات جوشکاری و برشکاری ، فیت آپ ، رنگ / مناقصه , مناقصه عملیات جوشکاری و برشکاری ، فیت آپ ، رنگ
 98. مزایده یکباب مغازه به مساحت 40 متر / مزایده,مزایده یکباب مغازه به مساحت 40 متر
 99. مزایده واگذاری یک قطعه زمین کاربری تاسیسات سی ان جی / مزایده,مزایده واگذاری یک قطعه زمین کاربری تاسیسات سی ان جی
 100. مناقصه انجام خدمات اداری، فنی، مهندسی، مالی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه انجام خدمات اداری، فنی، مهندسی، مالی نوبت دوم
 101. مزایده دو عدد دستگاه تراش شیشه / مزایده دو عدد دستگاه تراش شیشه
 102. مناقصه احداث دیوار سنگی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث دیوار سنگی
 103. مزایده یک دستگاه تاورکرین مستعمل / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه تاورکرین مستعمل
 104. مزایده ملک با قدمت بیش از 40 سال / مزایده,مزایده ملک با قدمت بیش از 40 سال
 105. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش سه تهران / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش سه تهران
 106. مناقصه خدمات بیمه ای شامل بیمه مسئولیت مدنی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات بیمه ای شامل بیمه مسئولیت مدنی
 107. فراخوان عمومی بکارگیری خودروهای استیجاری با راننده96.3.4 / آگهی فراخوان عمومی، فراخوان عمومی بکارگیری خودروهای استیجاری با راننده 96.3.4
 108. آگهی فراخوان عملیات اجرایی روکش آسفالت نازک پلیمری اتوبان قزوین -نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی ، آگهی فراخوان عملیات اجرایی روکش آسفالت نازک پلیمری اتوبان قزوین - نوبت دوم
 109. مناقصه اجرای عملیات دیوارکشی معابر سطح شهر- مرحله دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای عملیات دیوارکشی معابر سطح شهر- مرحله دوم
 110. مناقصه اجرای عملیات بتن ریزی معابر سطح شهر- مرحله دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای عملیات بتن ریزی معابر سطح شهر- مرحله دوم
 111. مناقصه اجرای عملیات جدول گذاری و اصلاحات ترافیکی- مرحله دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای عملیات جدول گذاری و اصلاحات ترافیکی- مرحله دوم
 112. مناقصه اجرای عملیات پیاده روسازی معابر سطح شهر- مرحله دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای عملیات پیاده روسازی معابر سطح شهر- مرحله دوم
 113. مزایده واگذاری شبکه تاکسی بیسیم 133 / مزایده , مزایده واگذاری شبکه تاکسی بیسیم 133
 114. مزایده یک دستگاه کامیون کمپرسی بنز / مزایده,مزایده یک دستگاه کامیون کمپرسی بنز
 115. مناقصه لباسکار مخصوص جهت کار با دستگاه واترجت - نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان, مناقصه لباسکار مخصوص جهت کار با دستگاه واترجت - نوبت دوم
 116. مزایده قطعه زمین احداثی مرغداری بدون سند مالکیت / مزایده,مزایده قطعه زمین احداثی مرغداری بدون سند مالکیت
 117. اصلاحیه مناقصه خرید انواع کابل هوایی مهاردار و ژله فیلد خاکی / اصلاحیه مناقصه ,مناقصه خرید انواع کابل هوایی مهاردار و ژله فیلد خاکی
 118. مناقصه عملیات اجرایی خط انتقال و شبکه توزیع آب ساختمان سرچاهی و مخزن روستای مولتان / آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه، مناقصه عملیات اجرایی خط انتقال و شبکه توزیع آب ساختمان سرچاهی و مخزن روستای مولتان
 119. مناقصه زمین مرجع نمودن نقشه های ثبتی واحدهای ثبتی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه زمین مرجع نمودن نقشه های ثبتی واحدهای ثبتی نوبت دوم
 120. مزایده ملک مشاع عرصه 106 متر / مزایده,مزایده ملک مشاع عرصه 106 متر
 121. مزایده پلاک 1095 باقیمانده بخش یک اهواز / مزایده,مزایده پلاک 1095 باقیمانده بخش یک اهواز
 122. مزایده قطعات شماره 2059 الی 2064 مساحت 24410متر / مزایده,مزایده قطعات شماره 2059 الی 2064 مساحت 24410متر
 123. مزایده کت مردانه 59 عدد ، پیراهن مردانه / آگهی مزایده ,مزایده کت مردانه 59 عدد ، پیراهن مردانه
 124. مناقصه خرید لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه خرید لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی ... نوبت دوم
 125. مناقصه مدیریت راهبری ، بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات تصفیه خانه / مناقصه ، مناقصه مدیریت راهبری ، بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات تصفیه خانه
 126. مزایده ششدانگ زمین مساحت 624متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 624متر
 127. تجدید مناقصه تامین تجهیزات و ادوات -نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه تامین تجهیزات و ادوات - نوبت دوم
 128. مزایده ششدانگ زمین مساحت 108 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 108 متر
 129. مناقصه روسازی و آسفالت خیابانهای شهرک صنعتی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه روسازی و آسفالت خیابانهای شهرک صنعتی نوبت دوم
 130. مناقصه دستگاه واتر جت ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید دستگاه واتر جت....نوبت دوم
 131. مزایده ششدانگ یکباب مغازه مساحت 36.79متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب مغازه مساحت 36.79متر
 132. مزایده یک قطعه باغ کیوی مساحت 600متر / مزایده,مزایده یک قطعه باغ کیوی مساحت 600متر
 133. مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه 275متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه 275متر
 134. مناقصه واگذاری بهره برداری از کارخانجات تولید کنسانتره سنگ آهن / مناقصه, مناقصه واگذاری بهره برداری از کارخانجات تولید کنسانتره سنگ آهن
 135. فراخوان سرمایه گذاری و مشارکت تکمیل عملیات، اجرای دکوراسیون و ... / فراخوان, فراخوان سرمایه گذاری و مشارکت تکمیل عملیات، اجرای دکوراسیون و ...
 136. فراخوان مناقصه تعمیرات اساسی 3 ساله کمپرسورهای N.P - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه تعمیرات اساسی 3 ساله کمپرسورهای N.P - نوبت دوم
 137. مزایده واگذاری امور تامین، نصب و نگهداری دستگیره های حفاظت مسافرین / آگهی مزایده, مزایده واگذاری امور تامین، نصب و نگهداری دستگیره های حفاظت مسافرین
 138. مناقصه روکش آسفالت معابر اصلی شهر پردیس... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه روکش آسفالت معابر اصلی شهر پردیس...
 139. فراخوان خرید ، بارگیری ، حمل و باراندازی باقیمانده تجهیزات الکترونیکی و مکانیکی - نوبت دوم / فراخوان ,فراخوان خرید ، بارگیری ، حمل و باراندازی باقیمانده تجهیزات الکترونیکی و مکانیکی ... نوبت دوم
 140. مزایده سواری سمند / مزایده, مزایده سواری سمند
 141. تجدید فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 20 کیلومتر خط تغذیه - نوبت دوم / تجدید فراخوان , فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 20 کیلومتر خط تغذیه نوبت دوم
 142. مناقصه اجرای روشنایی نقطه ای تقاطع ها، پارکینگ ها و ... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای روشنایی نقطه ای تقاطع ها ،پارکینگ ها و ... - نوبت دوم
 143. مزایده فروش محصولات باغ میوه / آگهی دعوت به مزایده، مزایده فروش محصولات باغ میوه
 144. فراخوان ایجاد آبیاری قطره ای فضای سبز شرکت حدودا 20 هکتار -نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان ایجاد آبیاری قطره ای فضای سبز شرکت حدودا 20 هکتار نوبت دوم
 145. مناقصه گازرسانی به متقاضیان صنعتی و مجتمع های مسکونی -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه گازرسانی به متقاضیان صنعتی و مجتمع های مسکونی - نوبت دوم
 146. مزایده یکباب اپارتمان به مساحت نود و چهار متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یکباب اپارتمان به مساحت نود و چهار متر نوبت دوم
 147. مزایده ششدانگ یکباب خانه و دو باب دکان متصل بخش سه / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه و دو باب دکان متصل بخش سه
 148. مناقصه عملیات اجرایی احداث پل آبرو بلوار امام رضا -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه عملیات اجرایی احداث پل آبرو بلوار امام رضا نوبت دوم
 149. مزایده ششدانگ خانه مسکونی مساحت 125.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی مساحت 125.50متر
 150. مزایده سند مالکیت ششدانگ اپارتمان به مساحت 54.55متر / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ اپارتمان به مساحت 54.55متر
 151. مزایده یکباب مغازه تجاری مساحت 46.04متر / مزایده,مزایده یکباب مغازه تجاری مساحت 46.04متر
 152. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 1096.75متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 1096.75متر
 153. مناقصه عملیات کودبرداری و بهداشت جایگاه های پرورش گاو شیری (مرحله دوم) / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات کودبرداری و بهداشت جایگاه های پرورش گاو شیری (مرحله دوم)
 154. مناقصه خرید تخم مرغ نطفه دار شعبه شیراز 96.03.04 / مناقصه خرید تخم مرغ نطفه دار شعبه شیراز - 96.03.4
 155. مناقصه خرید تخم مرغ نطفه دار شعبه مرند 96.03.04 / مناقصه , مناقصه خرید تخم مرغ نطفه دار شعبه مرند - 96.03.4
 156. تجدید مناقصه تامین آب شرب و ساخت تصفیه خانه اضطراری تجدید نوبت دوم / تجدید اگهی مناقصه ,تجدید مناقصه تامین آب شرب و ساخت تصفیه خانه اضطراری تجدید نوبت دوم
 157. تجدید مناقصه انجام خدمات نیروهای ارکان ثالث دبیرخانه و اطلاعات نوبت دوم / فراخوان تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه انجام خدمات نیروهای ارکان ثالث دبیرخانه و اطلاعات نوبت دوم
 158. تجدید مزایده واگذاری بوفه تجدید نوبت دوم - مرحله دوم / آگهی تجدید مزایده , مزایده واگذاری بوفه تجدید نوبت دوم مرحله دوم
 159. مناقصه خرید انواع کنتور سه فاز / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید انواع کنتور سه فاز
 160. مناقصه خرید 210 دستگاه انواع تابلو کنتور... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی ، مناقصه خرید 210 دستگاه انواع تابلو کنتور... نوبت دوم
 161. مزایده تمامی ششدانگ یکباب خانه 585.30متر / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ یکباب خانه 585.30متر
 162. فراخوان مناقصه عملیات برج بندی و سیم کشی خط انتقال / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه عملیات برج بندی و سیم کشی خط انتقال
 163. مزایده فروش زمین به متراژ 1003 متر / مزایده,مزایده فروش زمین به متراژ 1003 متر
 164. مزایده فروش 5 واحد آپارتمان / مزایده,مزایده فروش 5 واحد آپارتمان
 165. مناقصه ساخت تعدادی از شیرآلات و قطعات یدکی نوبت دوم / مناقصه , مناقصه ساخت تعدادی از شیرآلات و قطعات یدکی نوبت دوم
 166. مزایده حضوری (حراج) فروش فروش یکدستگاه خودروی سمند نوبت دوم / آگهی مزایده حضوری (حراج) , مزایده حضوری (حراج) فروش فروش یکدستگاه خودروی سمند نوبت دوم
 167. مزایده ششدانگ زمین مساحت 1300متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 1300متر
 168. مناقصه وصول مطالبات نوبت دوم / آگهی مناقصه یک مرحله ای, مناقصه وصول مطالبات نوبت دوم
 169. تجدید فراخوان مناقصه اجرای عملیات تعمیر و نگهداری، شستشو و رفع حوادث... نوبت دوم / آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی , تجدید فراخوان مناقصه اجرای عملیات تعمیر و نگهداری، شستشو و رفع حوادث... نوبت دوم
 170. مزایده یک دستگاه سمند ال ایکس / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه سمند ال ایکس
 171. مناقصه عمومی واگذاری دو نوع فعالیتهای خدمتکاری کشاورزی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عمومی واگذاری دو نوع فعالیتهای خدمتکاری کشاورزی
 172. مناقصه اجرای عملیات حدود 22 کیلومتر لوله گذاری فولادی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات حدود 22 کیلومتر لوله گذاری فولادی نوبت دوم
 173. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه اول 86.90متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه اول 86.90متر
 174. مزایده فروش شیرآلات اهرمی مخلوط ، ترانس جوش (اینورتر) ... / آگهی مزایده , مزایده فروش شیرآلات اهرمی مخلوط ، ترانس جوش (اینورتر) ...
 175. مناقصه احداث سوله صنعتی نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه احداث سوله صنعتی نوبت دوم
 176. مناقصه نصب و اصلاح انشعاب عادی برق / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه نصب و اصلاح انشعاب عادی برق
 177. مناقصه پروژه گازرسانی به روستاهای کچل آباد و ... نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه پروژه گازرسانی به روستاهای کچل آباد و ... نوبت دوم
 178. مناقصه واگذاری خدمات نظافتی و فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری خدمات نظافتی و فضای سبز
 179. مناقصه عمومی دو مرحله ای تخریب و بازسازی دبستان شهید حضرتی / فراخوان برگزاری مناقصه عمومی, مناقصه عمومی دو مرحله ای تخریب و بازسازی دبستان شهید حضرتی
 180. مزایده یک قطعه زمین به مساحت 1438/87متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 1438/87متر
 181. مزایده منزل مسکونی 12 سال ساخت / مزایده,مزایده منزل مسکونی 12 سال ساخت
 182. مزایده منزل مسکونی ویلایی عرصه 646.43متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی ویلایی عرصه 646.43متر
 183. مزایده کابل های مازاد / مزایده ، مزایده کابل های مازاد
 184. استعلام محیط کشت پیتون واتر / استعلام محیط کشت پیتون واتر
 185. استعلام محیط کشت TSI / استعلام محیط کشت TSI
 186. استعلام محیط کشت مولرکافمن تتراتیونات نووبیوسین براث / استعلام محیط کشت مولرکافمن تتراتیونات نووبیوسین براث
 187. استعلام اوره آگار مرک / استعلام اوره آگار مرک
 188. استعلام پیپت پاستور / استعلام پیپت پاستور
 189. استعلام تامپون 16 لا / استعلام تامپون 16 لا
 190. استعلام امور تاسیساتی / استعلام, استعلام امور تاسیساتی
 191. استعلام پرینتر رنگی 3 عدد /مدل EPSON L 800 / استعلام, استعلام پرینتر رنگی 3 عدد /مدل EPSON L 800
 192. استعلام سایر فعالیت های مخابراتی / استعلام, استعلام سایر فعالیت های مخابراتی
 193. فراخوان خدمات حمل و نقل دریایی، ریلی و جاده ای - نوبت دوم / فراخوان خدمات حمل و نقل دریایی، ریلی و جاده ای - نوبت دوم
 194. استعلام وسایل تنظیف / استعلام , استعلام وسایل تنظیف
 195. استعلام یخچال 13 فوت 4 عدد / استعلام, استعلام یخچال 13 فوت 4 عدد
 196. استعلام خرید قوطی / استعلام, استعلام خرید قوطی
 197. استعلام موتور قایق / استعلام, استعلام موتور قایق
 198. استعلام رایانه و وسایل جانبی / استعلام, استعلام رایانه و وسایل جانبی
 199. استعلام مصالح ساختمانی / استعلام, استعلام مصالح ساختمانی
 200. استعلام انواع کاتریج / استعلام, استعلام انواع کاتریج
 201. استعلام خرید دستگاه حضور و غیاب / استعلام, استعلام خرید دستگاه حضور و غیاب
 202. استعلام 70 عدد ریبون دستگاه صدور آتی کارت QB10 / استعلام ,استعلام 70 عدد ریبون دستگاه صدور آتی کارت QB10
 203. مناقصه خرید دستگاه بورینگ افقی با کلیه امکانات / مناقصه , مناقصه خرید دستگاه بورینگ افقی با کلیه امکانات
 204. استعلام تعمیر صندلی چوبی / استعلام , استعلام تعمیر صندلی چوبی
 205. استعلام نوشت افزار / استعلام, استعلام نوشت افزار
 206. استعلام خرید و نصب دوربین مانیتورینگ و ....

نویسنده مطلب: نوری نوری

نوری نوری

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...