اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.3.3 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.3.3 در سایت

 1. مزایده فروش کمپرسور و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش کمپرسور و ...
 2. تجدید استعلام اتیکت پلاستیکی .... / استعلام , تجدید استعلام اتیکت پلاستیکی ....
 3. فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکاران جهت واگذاری خدمات نگهداری فضای سبز و نظافت عمومی / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکاران جهت واگذاری خدمات نگهداری فضای سبز و نظافت عمومی
 4. استعلام ​تامین 27 قلم تجهیزات otn استان / استعلام بهاء, استعلام ​تامین 27 قلم تجهیزات otn استان
 5. استعلام خرید 100 نسخه آنتی ویروس / استعلام بهاء، استعلام خرید 100 نسخه آنتی ویروس
 6. استعلام خرید 10 دستگاه لب تاب / استعلام بهاء، استعلام خرید 10 دستگاه لب تاب
 7. استعلام تامین پهنای باند دیتا و VOICE توابع کلاله / استعلام بهاء, استعلام تامین پهنای باند دیتا و VOICE توابع کلاله
 8. مناقصه اجرای عملیات محوطه باغ ایرانی / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای عملیات محوطه باغ ایرانی
 9. استعلام بهاء کود پوسیده / استعلام بهاء کود پوسیده
 10. مزایده یک دستگاه کانکس / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه کانکس
 11. مزایده ششدانگ زمین مساحت دویست متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت دویست متر
 12. مزایده 100 کیسه 50 کیلویی کود گوگردی / آگهی مزایده, مزایده 100 کیسه 50 کیلویی کود گوگردی
 13. مناقصه CABLES&CONNECTORS VIBRATION / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی، مناقصه CABLES&CONNECTORS VIBRATION
 14. مناقصه خدمات عمومی، اداری و پشتیبانی پالایشگاه و اماکن تابعه / آگهی مناقصه, مناقصه خدمات عمومی، اداری و پشتیبانی پالایشگاه و اماکن تابعه
 15. مزایده لوازم یدکی خودرو / مزایده لوازم یدکی خودرو
 16. مناقصه خرید لوله پلی اتیلن آبرسانی HDPE-PE100 / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی, مناقصه خرید لوله پلی اتیلن آبرسانی HDPE-PE100
 17. تجدید استعلام توسعه و احداث برق شهری پراکنده شرف آباد / تجدید آگهی استعلام, تجدید استعلام توسعه و احداث برق شهری پراکنده شرف آباد
 18. تجدید استعلام توسعه و بهبود زیرساخت / تجدید آگهی استعلام, تجدید استعلام توسعه و بهبود زیرساخت
 19. تجدید استعلام توسعه و احداث برق شهری / تجدید آگهی استعلام, تجدید استعلام توسعه و احداث برق شهری
 20. تجدید استعلام توسعه و احداث برق شهری / تجدید آگهی استعلام, تجدید استعلام توسعه و احداث برق شهری
 21. استعلام کاهش پیک بار در بخش دیماندی غیر صنعتی / آگهی استعلام، استعلام کاهش پیک بار در بخش دیماندی غیر صنعتی
 22. مزایده 11 سهم از یک دانگ شن شویی نوبت دوم / مزایده,مزایده 11 سهم از یک دانگ شن شویی نوبت دوم
 23. استعلام به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید / استعلام به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید
 24. استعلام کاهش پیک بار در بخش کشاورزی / آگهی استعلام، استعلام کاهش پیک بار در بخش کشاورزی
 25. استعلام پروژه توسعه و احداث برق روستایی پراکنده اتفاقاتی سررود جنوبی / آگهی استعلام, استعلام پروژه توسعه و احداث برق روستایی پراکنده اتفاقاتی سررود جنوبی
 26. استعلام پروژه توسعه و احداث برق شهری خیابان فردوسی- بیمه خدمات درمانی / آگهی استعلام, استعلام پروژه توسعه و احداث برق شهری خیابان فردوسی- بیمه خدمات درمانی
 27. استعلام توسعه و احداث گلزار شهداء - یوسف آباد مختار / استعلام توسعه و احداث گلزار شهداء - یوسف آباد مختار
 28. مناقصه تعمیرات پیشگیرانه , توسعه و اصلاح شبکه به روش خط گرم / مناقصه عمومی , مناقصه تعمیرات پیشگیرانه , توسعه و اصلاح شبکه به روش خط گرم
 29. مزایده منزل مسکونی به مساحت 145.86متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی به مساحت 145.86متر
 30. مزایده یک دستگاه موتورسیکلت هوندا / مزایده,مزایده یک دستگاه موتورسیکلت هوندا
 31. مزایده دو دستگاه چرخ خیاطی راسته دوز / مزایده,مزایده دو دستگاه چرخ خیاطی راسته دوز
 32. مناقصه ترمیم و نگهداری فضای سبز کارخانجات تعمیرات لکوموتیو بافق / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی, مناقصه ترمیم و نگهداری فضای سبز کارخانجات تعمیرات لکوموتیو بافق
 33. مزایده 13 هکتار زمین زراعی نوبت اول / مزایده,مزایده 13 هکتار زمین زراعی نوبت اول
 34. مناقصه تعمیر و نصب گاردریل حوزه استحفاظی ادارات راهداری و حمل و نقل جاده ای / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تعمیر و نصب گاردریل حوزه استحفاظی ادارات راهداری و حمل و نقل جاده ای
 35. مناقصه خدمات نظافتی ، پشتیبانی ، حمل و نقل ، سرایداری .... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات نظافتی ، پشتیبانی ، حمل و نقل ، سرایداری ....
 36. مزایده ملک مساحت زمین 548.05متر / مزایده,مزایده ملک مساحت زمین 548.05متر
 37. مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 196.35متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 196.35متر
 38. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 328.07متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 328.07متر
 39. مزایده تراکتور فرگوسن قرمز رنگ / مزایده, مزایده تراکتور فرگوسن قرمز رنگ
 40. تجدید مناقصه خرید ماسک سوپایدار / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خرید ماسک سوپایدار
 41. ارزیابی کیفی مناقصه عملیات اجرایی خط پمپاژ شبکه توزیع، موتورخانه... / آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه، ارزیابی کیفی و مناقصه عملیات اجرایی خط پمپاژ شبکه توزیع، موتورخانه...
 42. مزایده فروش کامیون تانکر آب نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش کامیون تانکر آب نوبت دوم
 43. مناقصه بیمه مسئولیت مدنی کارفرما - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بیمه مسئولیت مدنی کارفرما -نوبت دوم
 44. مناقصه نظارت بر عملکرد پیمانکاران نصب و اصلاح انشعابات در محدوده مناطق تابعه / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه نظارت بر عملکرد پیمانکاران نصب و اصلاح انشعابات در محدوده مناطق تابعه
 45. مناقصه عمومی نسبت به خرید تعداد 150.000 طاقه کلاه کرکی و .... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ,مناقصه عمومی نسبت به خرید تعداد 150.000 طاقه کلاه کرکی و.... - نوبت دوم
 46. مناقصه عملیات , حمل و تخلیه مقدار 200 هزار تن انواع کود شیمیایی ... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات , حمل و تخلیه مقدار 200 هزار تن انواع کود شیمیایی ... -نوبت دوم
 47. مناقصه نسبت به خرید سموم دفع آفات نباتی ... -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه نسبت به خرید سموم دفع آفات نباتی ... -نوبت دوم
 48. مزایده اقلام ضایعاتی مربوط به خودروهای سبک تولیدی / آگهی مزایده، مزایده اقلام ضایعاتی مربوط به خودروهای سبک تولیدی
 49. مزایده انواع تینر ضایعاتی مخلوط... / آگهی مزایده، مزایده انواع تینر ضایعاتی مخلوط...
 50. مناقصه انتخاب پیمانکار امور خدمات نظافتی، پشتیبانی... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار امور خدمات نظافتی، پشتیبانی...
 51. مناقصه حمل محصولات تولیدی سیمان و کلینکر صادراتی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حمل محصولات تولیدی سیمان و کلینکر صادراتی
 52. فراخوان شناسایی پروژه ارزیابی خدمات و سنجش مسافرین / فراخوان شناسایی پروژه ارزیابی خدمات و سنجش مسافرین
 53. مناقصه خرید رایانه و تجهیزات مرتبط و سرور و تجهیزات ذخیره سازی / مناقصه , مناقصه خرید رایانه و تجهیزات مرتبط و سرور و تجهیزات ذخیره سازی نوبت اول
 54. مناقصه عمومی عملیات اجرایی مخزن و شیرخانه 2000 متر - نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی عملیات اجرایی مخزن و شیرخانه 2000 متر - نوبت دوم
 55. واگذاری اجرای کلاس های آموزشی هنر... / مزایده , مزایده واگذاری اجرای کلاس های آموزشی هنر... نوبت اول
 56. مزایده اجاره دو ساله تعدادی از واحدهای مجتمع تجاری اداری نگین / مزایده , مزایده اجاره دو ساله تعدادی از واحدهای مجتمع تجاری اداری نگین نوبت اول
 57. فراخوان خرید و نصب تجهیزات و لوازم ترافیکی / فراخوان , فراخوان خرید و نصب تجهیزات و لوازم ترافیکی نوبت اول
 58. عملیات بارگیری , حمل و تخلیه مقدار 30.000 تن انواع نهاده های زراعی- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, عملیات بارگیری , حمل و تخلیه مقدار 30.000 تن انواع نهاده های زراعی - نوبت دوم
 59. مزایده غرفه های آزاد و مشارکتی / مزایده, مزایده غرفه های آزاد و مشارکتی
 60. مزایده واگذاری به اجاره محل سالن بسته بندی گوشت قرمز و آلایش خوراکی دام-چاپ دوم / مزایده, مزایده واگذاری به اجاره محل سالن بسته بندی گوشت قرمز و آلایش خوراکی دام- نوبت اول چاپ دوم
 61. مناقصه روزانه تا 300.000 لیتر نفت کوره و نفت گاز / مناقصه , مناقصه روزانه تا 300.000 لیتر نفت کوره و نفت گاز
 62. مزایده سرقفلی مغازه در خصوص پرونده اجرایی 930129 غیرمنقول / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه در خصوص پرونده اجرایی 930129 غیرمنقول
 63. فراخوان مناقصه پروژه احداث کتابخانه - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه پروژه احداث کتابخانه - نوبت دوم
 64. مزایده جوش الکتراسونیک مدل 2600ME ... / مزایده , مزایده جوش الکتراسونیک مدل 2600ME... نوبت اول
 65. مزایده یک دستگاه خودروی وانت پیکان مدل 86 / مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی وانت پیکان مدل 86 نوبت اول
 66. مناقصه خرید هشت دستگاه کودپاش / آگهی مناقصه,مناقصه خرید هشت دستگاه کودپاش
 67. مزایده خودروی سواری ام وی ام تیپ اچ 315 مدل 92 / مزایده , مزایده خودروی سواری ام وی ام تیپ اچ 315 مدل 92
 68. مزایده 91.49 سهم مشاع از 272.72 سهم مشاع از پلاک / مزایده,مزایده 91.49 سهم مشاع از 272.72 سهم مشاع از پلاک
 69. مناقصه تامین نیروی انسانی - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی - نوبت دوم
 70. مناقصه خدمات شهری و بهره برداری و نگهداری تاسیسات شهر.. نوبت دوم / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه خدمات شهری و بهره برداری و نگهداری تاسیسات شهر.. نوبت دوم
 71. مناقصه کلیه امور مربوط به جمع آوری و حمل زباله تنظیف و لایروبی جوی... نوبت دوم / مناقصه , مناقصه کلیه امور مربوط به جمع آوری و حمل زباله تنظیف و لایروبی جوی... نوبت دوم
 72. مزایده 5 باب مغازه با کاربری تجاری نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده 5 باب مغازه با کاربری تجاری نوبت دوم
 73. مناقصه پروژه تعمیر خوابگاه / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه تعمیر خوابگاه
 74. فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی انجام خدمات سرویس و نگهداری تعمیرات کلی و جزئی دستگاه های خنک کننده سبک و سنگین دفاتر و تأسیسات نوبت اول / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی انجام خدمات سرویس و نگهداری تعمیرات کلی و جزئی دستگاه های خنک کننده سبک و سنگین دفاتر و تأسیسات
 75. مزایده فروش یک دستگاه کامیون کشنده هوو / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه کامیون کشنده هوو
 76. فراخوان مناقصه پروژه احداث ایستگاه تقلیل فشار / فراخوان مناقصه ، پروژه احداث ایستگاه تقلیل فشار
 77. مزایده بهره برداری موقت از محل نصب 3 عدد بیلبورد تبلیغاتی نوبت سوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری موقت از محل نصب 3 عدد بیلبورد تبلیغاتی نوبت سوم
 78. مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 35 بی بی حکیمه نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 35 بی بی حکیمه نوبت دوم
 79. مناقصه عملیات بهسازی پارک کوی مهرشهر - نوبت ندوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات بهسازی پارک کوی مهرشهر
 80. مزایده اجازه بهره برداری از یک باب کانکس های چوبی - نوبت چهارم / مزایده عمومی , مزایده اجازه بهره برداری از یک باب کانکس های چوبی - نوبت چهارم
 81. مزایده نصب و بهره برداری از بیلبوردهای تبلیغاتی (گروه 8) - نوبت سوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده نصب و بهره برداری از بیلبوردهای تبلیغاتی (گروه 8) - نوبت سوم
 82. آگهی فراخوان مناقصه عمومی تعمیر و سرویس و نگهداری سیستمهای برقی اماکن - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی تعمیر و سرویس و نگهداری سیستمهای برقی اماکن - نوبت دوم
 83. فراخوان مناقصه انجام خدمات فضای سبز و تنظیفات سازمان 97-96 - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه انجام خدمات فضای سبز و تنظیفات سازمان 97-96 - نوبت دوم
 84. مناقصه عمومی بخش نگهبانی و انتظامات / مناقصه, مناقصه عمومی بخش نگهبانی و انتظامات
 85. مناقصه انتخاب پیمانکار برای انجام عملیات اکتشاف و استخراج / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه انتخاب پیمانکار برای انجام عملیات اکتشاف و استخراج
 86. مناقصه خرید لوازم برقی و روشنائی جهت پل غیر همسطح - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید لوازم برقی و روشنائی جهت پل غیر همسطح - نوبت دوم
 87. مناقصه تامین نیروی انسانی واحدهای خدماتی- مرحله دوم چاپ نوبت دوم / مناقصه تامین نیروی انسانی واحدهای خدماتی -مرحله دوم چاپ نوبت دوم
 88. مزایده واگذاری یک باب مغازه تعمیر و فروش موبایل نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری یک باب مغازه تعمیر و فروش موبایل نوبت دوم
 89. مزایده واگذاری (اجاره) فضایی در منطقه نیوساید نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری (اجاره) فضایی در منطقه نیوساید نوبت دوم
 90. فراخوان انجام عملیات کارگری واحدها و ارائه خدمات تنظیفاتی و آبدارخانه ای دفاتر و ... / فراخوان , فراخوان انجام عملیات کارگری واحدها و ارائه خدمات تنظیفاتی و آبدارخانه ای دفاتر و ...
 91. مناقصه اسکلت فلزی و پوشش سقف سوله نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اسکلت فلزی و پوشش سقف سوله نوبت دوم
 92. فراخوان مناقصه پروژه انجام خدمات اداری و حراست نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه پروژه انجام خدمات اداری و حراست نوبت دوم
 93. مناقصه عملیات تامین آب خام فضای سبز / مناقصه عمومی , مناقصه عملیات تامین آب خام فضای سبز
 94. فراخوان پروژه مرمت و بهسازی ساختمانها، زیرساختهای تأسیسات / فراخوان ,فراخوان پروژه مرمت و بهسازی ساختمانها، زیرساختهای تأسیسات
 95. مناقصه selection of Engineering Contractor for Feasibility study of Iran Namak Lake for production of DBM and all Evaporties cab be extracted economically / مناقصه, مناقصه selection of Engineering Contractor for Feasibility study of Iran Namak Lake for production of DBM and all Evaporties cab be extracted economically
 96. مزایده فروش شش دانگ یک باب کارگاه و ماشین آلات و ... / مزایده , مزایده فروش شش دانگ یک باب کارگاه و ماشین آلات و ...
 97. مزایده ششدانگ سرقفلی مغازه مساحت 60.49متر / مزایده,مزایده ششدانگ سرقفلی مغازه مساحت 60.49متر
 98. مزایده سه دانگ مشاع از یکباب خانه بخش یک ارومیه / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از یکباب خانه بخش یک ارومیه
 99. مزایده مقدار 103 سهم از 945 سهم ششدانگ یکباب خانه / مزایده,مزایده مقدار 103 سهم از 945 سهم ششدانگ یکباب خانه
 100. مزایده اجاره منافع حاصل از بهره برداری از پلهای عابر پیاده و بیلبوردهای تبلیغاتی مرحله اول نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره منافع حاصل از بهره برداری از پلهای عابر پیاده و بیلبوردهای تبلیغاتی -مرحله اول -نوبت دوم
 101. فراخوان انجام پروژه های آبرسانی و ... / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران ، فراخوان انجام پروژه های آبرسانی و ...
 102. مزایده دکه شماره 2 / آگهی مزایده,مزایده دکه شماره 2
 103. مزایده واگذاری فروش قسمتی از املاک / مزایده,مزایده واگذاری فروش قسمتی از املاک
 104. مناقصه خرید تهیه ، نصب و اجرای سیستم پایش آنلاین دود خروجی از بویلر - نوبت دوم / فراخوان اعلام آمادگی مناقصه گران, مناقصه خرید تهیه ، نصب و اجرای سیستم پایش آنلاین دود خروجی از بویلر نوبت دوم
 105. مناقصه اجرای پروژه توسعه و اصلاح معابر شهر / آگهی مناقصه,مناقصه اجرای پروژه توسعه و اصلاح معابر شهر
 106. مناقصه واگذاری امور حمل و نقل و ایاب و ذهاب پرسنل و کارکنان ستاد / آگهی مناقصه یک مرحله ای,مناقصه واگذاری امور حمل و نقل و ایاب و ذهاب پرسنل و کارکنان ستاد
 107. تجدید مناقصه خدمات امداد شهر دوگنبدان روستاهای تابعه شهرستان گچساران ... / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه خدمات امداد شهر دوگنبدان روستاهای تابعه شهرستان گچساران ...
 108. مناقصه تهیه و تامین وسایط نقلیه سبک با راننده / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه تهیه و تامین وسایط نقلیه سبک با راننده
 109. آگهی مزایده واگذاری غرفه با کاربری خدمات کامپیوتری ....نوبت دوم / آگهی مزایده ،آگهی مزایده واگذاری غرفه با کاربری خدمات کامپیوتری ...نوبت دوم
 110. مزایده ضایعات آهن / آگهی مزایده , مزایده ضایعات آهن
 111. مناقصه سرویس و نگهداری آسانسور / مناقصه, مناقصه سرویس و نگهداری آسانسور
 112. مناقصه تامین خودروی سبک جهت امور حمل و نقل شهری و برون شهری / مناقصه, مناقصه تامین خودروی سبک جهت امور حمل و نقل شهری و برون شهری
 113. مناقصه انجام سرویس ایاب ذهاب کارکنان / آگهی مناقصه , مناقصه انجام سرویس ایاب ذهاب کارکنان
 114. مزایده یکدستگاه خودرو سمند / آگهی مزایده, مزایده یکدستگاه خودرو سمند
 115. مناقصه ارائه خدمات هتلینگ / آگهی مناقصه ,مناقصه ارائه خدمات هتلینگ
 116. مناقصه لیفتراک / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه لیفتراک
 117. مناقصه سرویس و نگهداری مرکز مخابرات / مناقصه, مناقصه سرویس و نگهداری مرکز مخابرات
 118. فراخوان مشارکت در خصوص اجرای پروژه تجاری -هایپر / فراخوان مشارکت , فراخوان مشارکت در خصوص اجرای پروژه تجاری -هایپر
 119. مناقصه تامین مواد اولیه از جمله پلی اتیلن 2230 بروج امارات و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین مواد اولیه از جمله پلی اتیلن 2230 بروج امارات و ...
 120. فراخوان جهت ارائه, راهبری و پشتیبامی سامانه تحت وب آموزش الکترونیک ...نوبت دوم / فراخوان جهت ارائه, راهبری و پشتیبامی سامانه تحت وب آموزش الکترونیک ...نوبت دوم
 121. مزایده ملک مشاع منزل مسکونی بخش سه سبزوار / مزایده,مزایده ملک مشاع منزل مسکونی بخش سه سبزوار
 122. مزایده کنتور اسقاطی ، آهن آلات ، لوله های بتنی و آزبستی ، اتصالات پلی اتیلنی نوبت دوم / آگهی مزایده ,مزایده کنتور اسقاطی ، آهن آلات ، لوله های بتنی و آزبستی ، اتصالات پلی اتیلنی نوبت دوم
 123. آگهی فراخوان عملیات اجرایی روکش آسفالت نازک پلیمری اتوبان قزوین / آگهی فراخوان عمومی ، آگهی فراخوان عملیات اجرایی روکش آسفالت نازک پلیمری اتوبان قزوین
 124. مزایده اجاره پایانه های بندری نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی مزایده,فراخوان اجاره پایانه های بندری نوبت دوم
 125. آگهی مناقصه ساخت کارگاه آموزشی و محوطه سازی نیروگاه / مناقصه , آگهی مناقصه ساخت کارگاه آموزشی و محوطه سازی نیروگاه
 126. مناقصه پروژه تکمیل نواقص گازرسانی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه تکمیل نواقص گازرسانی نوبت دوم
 127. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 131 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 131 متر
 128. مزایده زمین مساحت عرصه 500.000مترمربع / مزایده,مزایده زمین مساحت عرصه 500.000مترمربع
 129. مناقصه اجرای عملیات احداث زیرگذر عابر پیاده تجدید / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات احداث زیرگذر عابر پیاده تجدید
 130. مناقصه احداث ابنیه فنی ؛ آبرو کشاورزی و تسطیح مسیر خط لوله... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث ابنیه فنی ؛ آبرو کشاورزی و تسطیح مسیر خط لوله... نوبت دوم
 131. فراخوان مناقصه خرید قطعات یدکی 10 ساله سیستم های مخابراتی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید قطعات یدکی 10 ساله سیستم های مخابراتی
 132. مزایده محصول باغ زردآلوی / مزایده محصول باغ زردآلوی
 133. مناقصه حمل و پخش آسفالت مکانیکی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حمل و پخش آسفالت مکانیکی
 134. مناقصه خوابگاه دانشجویی... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خوابگاه دانشجویی...
 135. مزایده اجاره ساختمان آموزشی / مزایده , مزایده اجاره ساختمان آموزشی
 136. مزایده یک واحد مرغداری روستای مارنج نوبت اول / مزایده,مزایده یک واحد مرغداری روستای مارنج نوبت اول
 137. مناقصه خریدار مقدار 2000 تن یونجه مرغوب چین اول و دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خریدار مقدار 2000 تن یونجه مرغوب چین اول و دوم
 138. مزایده بهره برداری از پارکینگ مترو / آگهی مزایده عمومی,مزایده بهره برداری از پارکینگ مترو
 139. فراخوان طراحی و پیاده سازی سامانه پرداخت / آگهی فراخوان,فراخوان طراحی و پیاده سازی سامانه پرداخت
 140. مناقصه ماشینکاری تعداد 30.000 عدد قطعه فولادی / آگهی مناقصه,مناقصه ماشینکاری تعداد 30.000 عدد قطعه فولادی
 141. مناقصه تهیه و آماده سازی غذای پرسنل / مناقصه , مناقصه تهیه و آماده سازی غذای پرسنل
 142. مناقصه ملزومات چاپ دفاتر درمانی / مناقصه عمومی,مناقصه ملزومات چاپ دفاتر درمانی
 143. فراخوان ساخت یک ست تیوپ باندل کامل 2E-613 نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان ساخت یک ست تیوپ باندل کامل 2E-613 نوبت دوم
 144. تمدید فراخوان نخست ارزیابی کیفی تامین کننده واگن حمل و نقل ریلی درون شهری ... / فراخوان , تمدید فراخوان نخست ارزیابی کیفی تامین کننده واگن حمل و نقل ریلی درون شهری ...
 145. مناقصه ایمن سازی، مخلوط ریزی، محوطه سازی و شن ریزی ...نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه، مناقصه ایمن سازی، مخلوط ریزی، محوطه سازی و شن ریزی ...نوبت دوم
 146. فراخوان مناقصه خرید کامیون کمپرسی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه خرید کامیون کمپرسی
 147. مناقصه احداث جاده دسترسی ، آماده سازی محل چاه اکتشافی.. نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه احداث جاده دسترسی ، آماده سازی محل چاه اکتشافی.. نوبت دوم
 148. فراخوان مناقصه خرید آداپتور یک لبه و دو لبه تجدید - نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه خرید آداپتور یک لبه و دو لبه تجدید - نوبت دوم
 149. مناقصه P/F NUOVO PIGNONE GAS TURBINE - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه P/F NUOVO PIGNONE GAS TURBINE - نوبت دوم
 150. مناقصه P/F NUOVO PIGNONE CENTRIFUGAL COMPR - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه P/F NUOVO PIGNONE CENTRIFUGAL COMPR نوبت دوم
 151. مناقصه اجرای دیوارکشی و محوطه سازی ایستگاه گاز نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه اجرای دیوارکشی و محوطه سازی ایستگاه گاز نوبت دوم
 152. مناقصه خدمات حمل به وسیله کمپرسی های تک و.... / مناقصه , مناقصه خدمات حمل به وسیله کمپرسی های تک و....
 153. مناقصه ارایه خدمات موتوری و.... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه ارایه خدمات موتوری و.... نوبت دوم
 154. فراخوان پروژه تعمیر و بازسازی تالار الغدیر کتابخانه حضرت آیت ا... خامنه ای / فراخوان پروژه تعمیر و بازسازی تالار الغدیر کتابخانه حضرت آیت ا... خامنه ای
 155. مناقصه مدیریت تدارکات سوخت هوایی- بهره برداری از تاسیسات -نوبت دوم / مناقصه مدیریت تدارکات سوخت هوایی- بهره برداری از تاسیسات نوبت دوم
 156. مناقصه عمومی خرید ، بارگیری ، حمل و باراندازی و تحویل لوله های فولادی - نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی, مناقصه عمومی خرید ، بارگیری ، حمل و باراندازی و تحویل لوله های فولادی نوبت دوم
 157. مناقصه P/F NUOVO PIGNONE CENTRIFUGAL COMPR - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه P/F NUOVO PIGNONE CENTRIFUGAL COMPR - نوبت دوم
 158. فراخوان مجتمع تجاری یک طبقه و پارکینگ یک طبقه / آگهی فراخوان جذب سرمایه گذار, فراخوان مجتمع تجاری یک طبقه و پارکینگ یک طبقه
 159. مناقصه انجام خدمات تهیه و تامین وسایط نقلیه سنگین - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات تهیه و تامین وسایط نقلیه سنگین - نوبت دوم
 160. مناقصه خدمات برداشت محصولات گندم ، جو و کلزا / مناقصه , مناقصه خدمات برداشت محصولات گندم ، جو و کلزا
 161. مناقصه امور حمل و نقل واحدهای تابعه دانشگاه / مناقصه عمومی , مناقصه امور حمل و نقل واحدهای تابعه دانشگاه
 162. مزایده اجاره غرفه ارائه خدمات آمبولانس خود / آگهی مزایده , مزایده اجاره غرفه ارائه خدمات آمبولانس خود
 163. مناقصه تعیین خریدار آهن الات ضایعاتی و اموال اسقاطی در اماکن / مناقصه , مناقصه تعیین خریدار آهن الات ضایعاتی و اموال اسقاطی در اماکن
 164. مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز بزرگراه.... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز بزرگراه ...
 165. مزایده فروش املاک کاربری مسکونی دامداری زراعی / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری مسکونی دامداری زراعی
 166. مناقصه نصب 36 دستگاه کمپرسور TRAIN2.3 / مناقصه , مناقصه نصب 36 دستگاه کمپرسور TRAIN2.3
 167. مناقصه تامین 136 دستگاه دکل خود ایستای تمام نبشی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تامین 136 دستگاه دکل خود ایستای تمام نبشی نوبت دوم
 168. آگهی مزایده واگذاری مجموعه ورزشی / مزایده، آگهی مزایده واگذاری مجموعه ورزشی
 169. مزایده فروش ساختمان اداری مشتمل بر 16 واحد نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش ساختمان اداری مشتمل بر 16 واحد نوبت دوم
 170. مناقصه رب گوجه فرنگی ...- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه رب گوجه فرنگی نوبت دوم
 171. آگهی مزایده فروش آهن آلات / آگهی مزایده عمومی ، آگهی مزایده فروش آهن آلات
 172. استعلام اجرای طرح هادی روستای قوشخانه / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستای قوشخانه
 173. اجرای طرح هادی روستای ورگ از توابع شهرستان شیروان / استعلام اجرای طرح هادی روستای ورگ از توابع شهرستان شیروان
 174. استعلام اجرای طرح هادی روستای ارگ از توابع شهرستان جاجرم / استعلام اجرای طرح هادی روستای ارگ از توابع شهرستان جاجرم
 175. استعلام کپسولهای اطفاء حریق / استعلام ، استعلام کپسولهای اطفاء حریق
 176. استعلام اجرای طرح هادی روستای زوارم / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستای زوارم
 177. استعلام پرچم تشریفات و رومیزی / استعلام، استعلام پرچم تشریفات و رومیزی
 178. استعلام اجرای طرح هادی روستاهای نقدو / استعلام اجرای طرح هادی روستاهای نقدو
 179. استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام, استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان
 180. استعلام اجرای طرح هادی روستاهای دهگاه و طراقی کرد / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستاهای دهگاه و طراقی کرد
 181. استعلام دوغ 250 سی سی... / استعلام ، استعلام دوغ 250 سی سی...
 182. مزایده اجازه بهره برداری (فروش) در بخش های : شیلات و مرغ سبز .... / مزایده , مزایده اجازه بهره برداری (فروش) در بخش های : شیلات و مرغ سبز ...
 183. استعلام تابلو فرش / استعلام, استعلام تابلو فرش
 184. استعلام اجرای طرح هادی روستاهای دربند و سیساب / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی روستاهای دربند و سیساب
 185. ارسال توسط: ارسال دیدگاه (0)

  نویسنده مطلب: نوری نوری

  نوری نوری

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...