اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.2.31 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.2.31 در سایت

 1. مزایده فروش تعداد 1000 عدد لامپ 105 وات اتحاد / مزایده , مزایده فروش تعداد 1000 عدد لامپ 105 وات اتحاد
 2. مزایده تجهیزات وسایل موتورخانه مجتمع الغدیر / آگهی مزایده، مزایده تجهیزات وسایل موتورخانه مجتمع الغدیر
 3. مزایده واگذاری ظرفیت تبلیغاتی در حاشیه راه های تحت پوشش و ... / آگهی فراخوان, مزایده واگذاری ظرفیت تبلیغاتی در حاشیه راه های تحت پوشش و ...
 4. مناقصه خرید شیر کنترل پمپ / استعلام بهاء , مناقصه خرید شیر کنترل پمپ
 5. مناقصه ساخت TERMINAL RING / مناقصه ساخت TERMINAL RING
 6. مناقصه خرید فیلتر بخارات روغن توربین گازی / مناقصه ، مناقصه خرید فیلتر بخارات روغن توربین گازی
 7. مناقصه P/F NUOVO PIGNONE / آگهی مناقصه , مناقصه P/F NUOVO PIGNONE E
 8. مناقصه خرید UNOVO PIGNONE CENTRIFUGAL / آگهی مناقصه، مناقصه خرید UNOVO PIGNONE CENTRIFUGAL
 9. مناقصه خرید STUD BOLTS / مناقصه , مناقصه خرید STUD BOLTS
 10. مناقصه بهسازی نوع (ب) محور فرعی / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی, مناقصه بهسازی نوع (ب) محور فرعی
 11. مناقصه ELECTRIC THERMOSTATD.A.F / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ELECTRIC THERMOSTATD.A.F
 12. استعلام خرید تاکومتر / استعلام , استعلام خرید تاکومتر
 13. استعلام OIL STRAINER FOR BURTON COMPRESSORS / استعلام , استعلام OIL STRAINER FOR BURTON COMPRESSORS
 14. مناقصه AEG GENERATOR / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه AEG GENERATOR
 15. فراخوان مناقصه خرید خدمات و نگهداری عوارضی قم - تهران / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه خرید خدمات و نگهداری عوارضی قم - تهران
 16. فراخوان مناقصه احداث سد مخزنی خاکی سنگریزه ای- نوبت دوم / مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه احداث سد مخزنی خاکی سنگریزه ای- نوبت دوم
 17. مناقصه تهیه و نصب تجهیزات تلمبه خانه های سایتهای C,B طرح آبرسانی- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و نصب تجهیزات تلمبه خانه های سایتهای C,B طرح آبرسانی- نوبت دوم
 18. مناقصه نگهداری فضای سبز - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری فضای سبز - نوبت دوم
 19. فراخوان مناقصه مربوط به احداث جاده و محل چاه غرب 074 شمال ذیلایی ( پسماند) نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه مربوط به احداث جاده و محل چاه غرب 074 شمال ذیلایی ( پسماند) نوبت دوم
 20. مناقصه استقرار نظام مدیریت انرژی ... نفت و گاز مسجد سلیمان نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه استقرار نظام مدیریت انرژی ... نفت و گاز مسجد سلیمان نوبت دوم
 21. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت چهل و هفت متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت چهل و هفت متر
 22. مزایده یک قطعه زمین شالیزار 2400متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین شالیزار 2400متر
 23. مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی بخش 28 گیلان / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی بخش 28 گیلان
 24. مزایده ملک مساحت 51.26مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت 51.26مترمربع
 25. مزایده تلویزیون / آگهی مزایده ,مزایده تلویزیون
 26. مزایده یک قطعه زمین مساحت 700 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 700 متر
 27. مزایده یک قطعه زمین مساحت 223متر از زمین 1000 متری / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 223متر از زمین 1000 متری
 28. مزایده یک قطعه زمین متراژ 240 مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین متراژ 240 مترمربع
 29. مزایده ششدانگ زمین عرصه 219.1 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین عرصه 219.1 متر
 30. مزایده ملک به مساحت 50 متر / مزایده,مزایده ملک به مساحت 50 متر
 31. فراخوان مناقصه خرید 8 قلم الکتروموتور پمپ های آیزوماکس و ....تجدید / فراخوان مناقصه خرید 8 قلم الکتروموتور پمپ های آیزوماکس و ...تجدید
 32. مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر
 33. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت شصت مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت شصت مترمربع
 34. مزایده یک قطعه زمین مساحت 2500متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 2500متر
 35. مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش سیزده اردبیل / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش سیزده اردبیل
 36. مزایده دستگاه بونکر عمودی / آگهی مزایده ,مزایده مزایده دستگاه بونکر عمودی
 37. مزایده یک قطعه زمین مساحت 253مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 253مترمربع نوبت اول
 38. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 408.25متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 408.25متر
 39. مزایده ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مساحت 220.54متر / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مساحت 220.54متر
 40. اصلاحیه مناقصه خرید حمل و پخش آسفالت معابر اصلی شهر / اصلاحیه ,مناقصه خرید حمل و پخش آسفالت معابر اصلی شهر
 41. مزایده فروش ده قطعه زمین هزار متری / مزایده,مزایده فروش ده قطعه زمین هزار متری
 42. مناقصه خرید 55 دستگاه ups / مناقصه , مناقصه خرید 55 دستگاه ups
 43. مناقصه احداث شبکه آبرسانی فضای سبز و آتش نشانی / آگهی دعوت مناقصه عمومی , مناقصه احداث شبکه آبرسانی فضای سبز و آتش نشانی
 44. مزایده یک قطعه زمین و یک دوم چاه آب / مزایده,مزایده یک قطعه زمین و یک دوم چاه آب
 45. مزایده یک قطعه زمین شامل 63 هزار سهم از 80 هزار سهم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین شامل 63 هزار سهم از 80 هزار سهم
 46. مزایده سرویس خواب ، سرویس مبل ، ویترین دو درب ....مرحله دوم / مزایده,مزایده سرویس خواب ، سرویس مبل ، ویترین دو درب ...مرحله دوم
 47. مزایده گاو شیری / مزایده, مزایده گاو شیری
 48. مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 210 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 210 متر
 49. مزایده اجاره یکباب واحد آموزشی / آگهی مزایده , مزایده اجاره یکباب واحد آموزشی
 50. مزایده ششدانگ عمارت به مساحت 280.24 متر / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت به مساحت 280.24 متر
 51. مناقصه نگهداری نهال کاشته شده / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه نگهداری نهال کاشته شده
 52. مناقصه عملیات خط کشی راههای حوزه استحفاظی... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات خط کشی راههای حوزه استحفاظی...
 53. مناقصه چاپ بنرهای مناسبتی و مورد نیاز نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه چاپ بنرهای مناسبتی و مورد نیاز نوبت دوم
 54. مناقصه خرید ، حمل ، تحویل نصب و راه اندازی موضوع تجهیزات / آگهی مناقصه , مناقصه خرید ، حمل ، تحویل نصب و راه اندازی موضوع تجهیزات
 55. مناقصه راه اندازی کارگاه عمران تعدادی دوربین و اقلام نقشه برداری / آگهی مناقصه , مناقصه راه اندازی کارگاه عمران تعدادی دوربین و اقلام نقشه برداری
 56. مزایده بهره برداری از مجموعه استخر نگهداری تاسیسات استخر و موتورخانه / آگهی مزایده , مزایده بهره برداری از مجموعه استخر نگهداری تاسیسات استخر و موتورخانه
 57. مناقصه خریداری انواع لول پلی اتیلن / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خریداری انواع لول پلی اتیلن
 58. مزایده فیزیوتراپی مرکز بهداشت و درمان / آگهی مزایده عمومی ,فیزیوتراپی مرکز بهداشت و درمان
 59. مزایده فروش ضایعات شامل روزنامه باطله، پوشال صحافی / آگهی مزایده, مزایده فروش ضایعات شامل روزنامه باطله، پوشال صحافی
 60. مناقصه خرید تعدادی کامپیوتر / آگهی مناقصه, مناقصه خرید تعدادی کامپیوتر
 61. مناقصه خریداری اقلام کامیپیوتری / آگهی مناقصه ، مناقصه خریداری اقلام کامیپیوتری
 62. مزایده یکدستگاه خودرو پژو سواری 405 GLX... / آگهی مزایده , مزایده یکدستگاه خودرو پژو سواری 405 GLX...
 63. مزایده 3 دستگاه کانکس... / آگهی مزایده , مزایده 3 دستگاه کانکس...
 64. مناقصه خرید تعداد 250 عدد تخت ویژه بیمارستانی 3 شکن چهار موتوره - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید تعداد 250 عدد تخت ویژه بیمارستانی 3 شکن چهار موتوره-نوبت دوم
 65. مناقصه تعمیرات دوره ای توربوژنراتورهای پالایشگاه اول تا چهارم -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه تعمیرات دوره ای توربوژنراتورهای پالایشگاه اول تا چهارم -نوبت دوم
 66. آگهی ارزیابی کیفی پیمانکار احداث خط انتقال آب شرب از سد طالقان به شهرهای استان قزوین / آگهی ارزیابی کیفی پیمانکار،ارزیابی کیفی پیمانکار احداث خط انتقال آب شرب از سد طالقان به شهرهای استان قزوین
 67. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 131.12متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 131.12متر
 68. تجدید فراخوان مناقصه مشاغل خدماتی 505 نفر از پرسنل نوبت دوم / تجدید آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مشاغل خدماتی 505 نفر از پرسنل نوبت دوم
 69. تجدید مناقصه اجرای سیستم تله متری و کنترل از راه دور نوبت دوم / تجدید فراخوان شناسایی پیمانکار , مناقصه اجرای سیستم تله متری و کنترل از راه دور نوبت دوم
 70. مزایده عمومی فروش املاک و مستغلات نوبت دوم / مزایده,مزایده عمومی فروش املاک و مستغلات نوبت دوم
 71. فراخوان ساخت یک ست تیوپ باندل کامل 2E-613 / فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان ساخت یک ست تیوپ باندل کامل 2E-613
 72. مناقصه خرید تجهیزات و تکمیل مجتمع تجاری سینمایی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تجهیزات و تکمیل مجتمع تجاری سینمایی نوبت دوم
 73. فراخوان بسته بندی، بارگیری و ترخیص محصولات مجتمع / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی,فراخوان بسته بندی، بارگیری و ترخیص محصولات مجتمع
 74. تجدید فراخوان پروژه مجتمع خدماتی / تجدید آگهی فراخوان عمومی،فراخوان پروژه مجتمع خدماتی
 75. مزایده خدمات تعمیر و نگهداری کشنده ها و کفی های حمل کانتینر / مزایده خدمات تعمیر و نگهداری کشنده ها و کفی های حمل کانتینر
 76. مزایده فروش بهره گیری از سامانه مزایده الکترونیک دولت / مزایده , مزایده فروش بهره گیری از سامانه مزایده الکترونیک دولت
 77. مناقصه تعداد یک میلیون تخته کیسه خالی یک لایه / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تعداد یک میلیون تخته کیسه خالی یک لایه
 78. مناقصه عملیات حمل و تخلیه مقدار 50 هزار تن انواع کود شیمیایی تجدید / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات حمل و تخلیه مقدار 50 هزار تن انواع کود شیمیایی تجدید
 79. مناقصه تهیه , تامین , نگهداری و بسته بندی و.... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تهیه , تامین , نگهداری و بسته بندی و....نوبت دوم
 80. مزایده ششدانگ اعیانی مغازه مساحت 22.31متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی مغازه مساحت 22.31متر
 81. مناقصه اجرای پروژه تکمیل آسفالت معابر ناحیه صنعتی نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه تکمیل آسفالت معابر ناحیه صنعتی نوبت دوم
 82. مناقصه اجرای پروژه قسمتی از کانالهای جمع آوری آبهای سطحی - نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه قسمتی از کانالهای جمع آوری آبهای سطحی - نوبت دوم
 83. مزایده مقداری کالا , اموال و دوچرخه مستعمل / مزایده مقداری کالا , اموال و دوچرخه مستعمل
 84. مناقصه اجرای پروژه آبرسانی شهرک صنعتی مشهد 5 - نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه آبرسانی شهرک صنعتی مشهد 5 - نوبت دوم
 85. مناقصه عمومی تکمیل و تعریض ، زیرسازی و آسفالت- نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تکمیل و تعریض ، زیرسازی و آسفالت- نوبت دوم
 86. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 144.90 متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 144.90 متر
 87. مناقصه اجرای ابنیه پروژه های بزرگ ساختمانی / مناقصه اجرای ابنیه پروژه های بزرگ ساختمانی
 88. مناقصه خرید دستگاه دیزل ژنراتور / آگهی مناقصه , مناقصه خرید دستگاه دیزل ژنراتور
 89. مناقصه تعداد 2700 جفت کفش کار / مناقصه , مناقصه تعداد 2700 جفت کفش کار
 90. مزایده محصولات سر درختی آلبالو و زردآلو / مزایده , مزایده محصولات سر درختی آلبالو و زردآلو
 91. مناقصه خرید خدمات نگهداری فضای سبز و نظافت - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید خدمات نگهداری فضای سبز و نظافت - نوبت دوم
 92. فراخوان مناقصه احداث ابنیه فنی در مسیر خطوط لوله 12 اینچ جهرم... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه احداث ابنیه فنی در مسیر خطوط لوله 12 اینچ جهرم...
 93. مناقصه خط تعذیه و شبکه توزیع گاز / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه خط تعذیه و شبکه توزیع گاز
 94. مناقصه عمومی خط انتقال آب برگشت مخزن و ... / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خط انتقال آب برگشت مخزن و ...
 95. مناقصه عمومی خرید تجهیزات شامل میز دو نفره ، صندلی ، کمد بایگانی و ... / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید تجهیزات شامل میز دو نفره ، صندلی ، کمد بایگانی و ...
 96. مناقصه عمومی خرید تجهیزات شامل کامپیوتر با متعلقات ، دستگاه کپی و ... / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید تجهیزات شامل کامپیوتر با متعلقات ، دستگاه کپی و ...
 97. آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عملیات اجرایی خطوط انتقال آب و جاده دسترسی / آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عملیات اجرایی خطوط انتقال آب و جاده دسترسی
 98. مناقصه عملیات اجرایی خط انتقال و شبکه توزیع آب، ساختمان های سرچاهی / آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه, مناقصه عملیات اجرایی خط انتقال و شبکه توزیع آب، ساختمان های سرچاهی
 99. مناقصه عملیات اجرایی خطوط انتقال آب از مخزن تصفیه خانه به مخزن کهنانی / آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه, مناقصه عملیات اجرایی خطوط انتقال آب از مخزن تصفیه خانه به مخزن کهنانی
 100. مناقصه اجرای پروژه راهسازی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه راهسازی
 101. مناقصه خرید خدمات آبدارخانه و نظافت- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید خدمات آبدارخانه و نظافت- نوبت دوم
 102. تجدید مناقصه امور خدماتی و نظافتی و فضای سبز / فراخوان تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه امور خدماتی و نظافتی و فضای سبز
 103. مزایده فروش آجر نسوز ضایعاتی / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش آجر نسوز ضایعاتی
 104. فراخوان شناسایی پیمانکاران EPC / آگهی فراخوان, فراخوان شناسایی پیمانکاران EPC
 105. مناقصه مواد اولیه محصولات تولیدی جدید شامل کمک فرایند فوم... / آگهی خرید مواد اولیه , مناقصه مواد اولیه محصولات تولیدی جدید شامل کمک فرایند فوم...
 106. فراخوان عملیات احداث شبکه آبیاری تحت فشار اراضی هارکله - نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی پیمانکاران,فراخوان عملیات احداث شبکه آبیاری تحت فشار اراضی هارکله - نوبت دوم
 107. مناقصه معرفی پیمانکار احداث چمن فوتبال نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه معرفی پیمانکار احداث چمن فوتبال نوبت دوم
 108. مزایده ملک ساختمان مساحت یصکد و شصت متر / مزایده,مزایده ملک ساختمان مساحت یصکد و شصت متر
 109. مناقصه مشاوره و نظارت فنی ، مالی و ایمنی بر اجرای کلیه پروژه های سرمایه ای... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه مشاوره و نظارت فنی ، مالی و ایمنی بر اجرای کلیه پروژه های سرمایه ای...
 110. مناقصه خریداری لباس گرم سفید زمستانی.... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خریداری لباس گرم سفید زمستانی....
 111. مناقصه خریداری تعداد 200.000 زوج زیره پوتین سربازی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خریداری تعداد 200.000 زوج زیره پوتین سربازی
 112. مناقصه خرید نصب و راه اندازی تجهیزات ذخیره سازی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید نصب و راه اندازی تجهیزات ذخیره سازی نوبت دوم
 113. مناقصه خرید خدمات سرویس و نگهداری برق و تاسیسات- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید خدمات سرویس و نگهداری برق و تاسیسات- نوبت دوم
 114. مزایده سه دانگ مشاع از اپارتمان قطعه سه تفکیکی / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از اپارتمان قطعه سه تفکیکی
 115. فراخوان مناقصه تکمیل راه روستایی کشیتوئیه شهداد .... / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه تکمیل راه روستایی کشیتوئیه شهداد ....
 116. فراخوان مشاوره احداث کنارگذر کرمان (نظارت عالیه و کارگاهی پروژه احداث کنارگذر جنوبی / فراخوان مشاوره ، فراخوان مشاوره احداث کنارگذر کرمان (نظارت عالیه و کارگاهی پروژه احداث کنارگذر جنوبی...
 117. مزایده ششدانگ زمین مساحت 338 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 338 مترمربع
 118. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه دوم 123.64متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه دوم 123.64متر
 119. مزایده ششدانگ زمین مساحت صد و بیست متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت صد و بیست متر
 120. مناقصه عملیات راهبری شبکه و تصفیه خانه فاضلاب انسانی... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه عملیات راهبری شبکه و تصفیه خانه فاضلاب انسانی...
 121. مناقصه خدمات سرویس و ایاب ذهاب- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خدمات سرویس و ایاب ذهاب- نوبت دوم
 122. آگهی مناقصه و مزایده فروش اقلام بازیافتی و ... - نوبت دوم / آگهی مناقصه و مزایده فروش اقلام بازیافتی و ... - نوبت دوم
 123. آگهی مناقصه و مزایده عملیات دپو و بارگیری حدود 300.000 تن خاک تونان - نوبت دوم / آگهی مناقصه و مزایده عملیات دپو و بارگیری حدود 300.000 تن خاک تونان - نوبت دوم
 124. مناقصه اجرای خط انتقال آبرسانی به روستاهای مجتمع کوشک ... / آگهی مناقصه ، مناقصه اجرای خط انتقال آبرسانی به روستاهای مجتمع کوشک ...
 125. مناقصه تعداد 6 دستگاه دیزل ژنراتور شامل 5 دستگاه / آگهی مناقصه , مناقصه تعداد 6 دستگاه دیزل ژنراتور شامل 5 دستگاه
 126. مزایده هشت قطعه زمین دیم مرحله اول / مزایده,مزایده هشت قطعه زمین دیم مرحله اول
 127. مزایده فروش تعداد 4 پلاک زمین دولتی کاربری تجاری / مزایده,مزایده فروش تعداد 4 پلاک زمین دولتی کاربری تجاری
 128. مناقصه اجرای 8 مورد ایستگاه حفاظت کاتدیک- 96.02.31 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای 8 مورد ایستگاه حفاظت کاتدیک- 96.02.31
 129. مناقصه انعقاد قرارداد تهیه ، نصب و راه اندازی سیستم وب سایت درمان بانک تجارت / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انعقاد قرارداد تهیه ، نصب و راه اندازی سیستم وب سایت درمان بانک تجارت
 130. مزایده فروش وسایل اسقاطی اداری- نوبت دوم / آگهی فراخوان مزایده عمومی,فراخوان فروش وسایل اسقاطی اداری- نوبت دوم
 131. مزایده تمامت ششدانگ عمارت اعیان195.35متر / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ عمارت اعیان195.35متر
 132. مناقصه عمومی نسبت به زیرسازی و آسفالت محله صاایران / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی نسبت به زیرسازی و آسفالت محله صاایران
 133. مناقصه اجرای عملیات ترمیم آسفالت نوار حفاری آب ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات ترمیم آسفالت نوار حفاری آب ...
 134. مناقصه اجرای عملیات نگهداری و تعمیرات سیستمهای گندزدایی گازی ... / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات نگهداری و تعمیرات سیستمهای گندزدایی گازی ...
 135. مزایده یک دستگاه خودروی 206 / مزایده یک دستگاه خودروی 206
 136. مناقصه دستگاه بالابر هیدرولیک / مناقصه عمومی, مناقصه دستگاه بالابر هیدرولیک
 137. مزایده سند مالکیت یکباب خانه مساحت 204 متر / مزایده,مزایده سند مالکیت یکباب خانه مساحت 204 متر
 138. مزایده یکباب منزل مساحت 202 متر / مزایده,مزایده یکباب منزل مساحت 202 متر
 139. مناقصه احداث شبکه آبرسانی فضای سبز و آتش نشانی و آب شرب / آگهی دعوت مناقصه عمومی , مناقصه احداث شبکه آبرسانی فضای سبز و آتش نشانی و آب شرب
 140. مزایده ملک ساختمان مساحت یصکد و شصت متر / مزایده,مزایده ملک ساختمان مساحت یصکد و شصت متر
 141. مزایده یک دستگاه سواری سمند / مزایده یک دستگاه سواری سمند
 142. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 125.18متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 125.18متر
 143. مزایده فروش انواع کابل های اسقاط و خارج از رده / آگهی حراج عمومی , مزایده فروش انواع کابل های اسقاط و خارج از رده
 144. مناقصه ساخت 145 متر نوار نقاله / آگهی مناقصه , مناقصه ساخت 145 متر نوار نقاله
 145. مناقصه عمومی زیرسازی و آسفالت شهرک مهدیه - نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی زیرسازی و آسفالت شهرک مهدیه - نوبت دوم
 146. مناقصه عملیات اجرایی احداث پل آبرو بلوار امام رضا مسیر رفت به مصلی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرایی احداث پل آبرو بلوار امام رضا مسیر رفت به مصلی
 147. تجدید مزایده فروش 576 ردیف قطعات یدکی / تجدید مزایده , مزایده فروش 576 ردیف قطعات یدکی
 148. مناقصه اجرای عملیات ساختمانی نوبت سوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات ساختمانی- نوبت سوم
 149. مزایده اجاره مغازه محصولات فرهنگی جنب بانک ملی.....نوبت دوم / مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده اجاره مغازه محصولات فرهنگی جنب بانک ملی.....نوبت دوم
 150. مزایده ششدانگ زمین مساحت دویست متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت دویست متر نوبت اول
 151. مزایده کامیون کشنده / آگهی مزایده ,مزایده کامیون کشنده
 152. مناقصه پروژه اجرای فرش موزاییکی پیاده روهای سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه اجرای فرش موزاییکی پیاده روهای سطح شهر
 153. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 11.50مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 11.50مترمربع
 154. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه اول 77.51متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه اول 77.51متر
 155. آگهی مناقصه عمومی طبخ و توزیع سه وعد غذایی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی طبخ و توزیع سه وعد غذایی نوبت دوم
 156. مناقصه خدمات ایاب و ذهاب خودروهای سبک نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خدمات ایاب و ذهاب خودروهای سبک نوبت دوم
 157. مناقصه خرید پمپ های تزریق واحد G.R.U و ... / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه خرید پمپ های تزریق واحد G.R.U و ...
 158. مزایده پلاک ثبتی قطعه هفتم تفکیکی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی قطعه هفتم تفکیکی
 159. مزایده اتومبیل سواری بی ام و / آگهی مزایده ,مزایده اتومبیل سواری بی ام و
 160. مزایده ملک مساحت صد متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت صد متر نوبت اول
 161. مناقصه جذب سرمایه گذار جهت طرح کافه رستوران مشکات در شهر رشت تجدید / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه جذب سرمایه گذار جهت طرح کافه رستوران مشکات در شهر رشت تجدید
 162. فراخوان بوته کاری و آبیاری- نوبت دوم / فراخوان آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان بوته کاری و آبیاری- نوبت دوم
 163. مناقصه CAMESA LOGGING CABLE نوبت دوم / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی , مناقصه CAMESA LOGGING CABLE نوبت دوم
 164. مزایده منزل مسکونی به متراژ 266.07متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی به متراژ 266.07متر
 165. مناقصه آبرسانی مجتمع آشوربای / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه آبرسانی مجتمع آشوربای
 166. مناقصه ایاب و ذهاب دی کلینیک96.2.31 / آگهی مناقصه, مناقصه ایاب و ذهاب دی کلینیک96.2.31
 167. مزایده مایکروفر ، میز تلویزیون ، تعدادی آچار / مزایده,مزایده مایکروفر ، میز تلویزیون ، تعدادی آچار
 168. مزایده ملک دارای پلاک ثبتی 78.21 / مزایده,مزایده ملک دارای پلاک ثبتی 78.21
 169. مزایده ملک به شماره 87 فرعی از سی و یک اصلی / مزایده,مزایده ملک به شماره 87 فرعی از سی و یک اصلی
 170. مزایده تعداد 7500 عدد سبد میوه / مزایده تعداد 7500 عدد سبد میوه
 171. مزایده منزل مسکونی بخش یک فردوس نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی بخش یک فردوس نوبت اول
 172. مزایده یک دست مبل استیل نوبت دوم / مزایده یک دست مبل استیل نوبت دوم
 173. مزایده یک دستگاه خودروی سواری سمند / مزایده یک دستگاه خودروی سواری سمند
 174. مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید / مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید
 175. مزایده یک دستگاه دوربین عکاسی و فیلمبرداری.... / مزایده, مزایده یک دستگاه دوربین عکاسی و فیلمبرداری....
 176. مزایده یک دستگاه کوره سه تنی / مزایده یک دستگاه کوره سه تنی
 177. مزایده فروش زمین مساحت 43212.5مترمربع / مزایده,مزایده فروش زمین مساحت 43212.5مترمربع
 178. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی مساحت 78.13متر / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی مساحت 78.13متر
 179. مزایده دو دستگاه یخچال ویترینی / مزایده دو دستگاه یخچال ویترینی
 180. مزایده ششدانگ زمین و اپارتمان / مزایده,مزایده ششدانگ زمین و اپارتمان
 181. مزایده یک قطعه زمین خالی مساحت 820.84متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین خالی مساحت 820.84متر
 182. مزایده طرح مشارکت در ساخت مجتمع تجاری نوبت دوم / مزایده,مزایده طرح مشارکت در ساخت مجتمع تجاری نوبت دوم
 183. مناقصه اجرای عملیات تطویل سایبان چاله تخلیه سیلوهای فلزی / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات تطویل سایبان چاله تخلیه سیلوهای فلزی
 184. مناقصه ماشینکاری لوله - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه ماشینکاری لوله - نوبت دوم
 185. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 117.42متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 117.42متر
 186. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 169.75متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 169.75متر
 187. مزایده یک دستگاه سواری پراید / مزایده , مزایده یک دستگاه سواری پراید
 188. مزایده یک دستگاه هواساز ساراول / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه هواساز ساراول
 189. مزایده صندلی چرخدار ، اسپیلت تراست و ... / مزایده , مزایده صندلی چرخدار ، اسپیلت تراست و ...
 190. مزایده خودرو زامیاد آبی روغنی - نوبت دوم / مزایده,مزایده خودرو زامیاد آبی روغنی - نوبت دوم
 191. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت کلی 140 متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت کلی 140 متر
 192. مناقصه پاسخگوئی خدمات مرکز تماس / مناقصه , مناقصه پاسخگوئی خدمات مرکز تماس
 193. مزایده ششدانگ ساختمان تجاری متراژ 1017.85مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان تجاری متراژ 1017.85مترمربع
 194. فراخوان مناقصه بهسازی راه اصلی محور بافت - حاجی آباد / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه بهسازی راه اصلی محور بافت - حاجی آباد
 195. فراخوان مناقصه تکمیل محور بندر - پای سیب و روکش آسفالت و ... / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه تکمیل محور بندر - پای سیب و روکش آسفالت و ...
 196. مزایده یک قطعه زمین مساحت 120.17متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 120.17متر
 197. مزایده دستگاه خودروی ایسوزو / مزایده,مزایده دستگاه خودروی ایسوزو
 198. مزایده اپارتمان مساحت 117 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده اپارتمان مساحت 117 متر نوبت دوم
 199. مزایده مقداری از ضایعات ورقهای ذوبی پرس شده / آگهی مزایده، مزایده مقداری از ضایعات ور

نویسنده مطلب: نوری نوری

نوری نوری

پاسخ دهید

6 نظر

How do you grow?  ۱۳۹۶/۰۴/۳۰ - ۰۱:۲۳:۱۹

We're a group of volunteers and opening a new scheme in our community. Your site offered us with valuable information to work on. You've done a formidable job and our whole community will be grateful to you.

What is distraction osteogenesis?  ۱۳۹۶/۰۴/۳۰ - ۱۸:۲۹:۴۹

Hey there! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing several weeks of hard work due to no backup. Do you have any methods to protect against hackers?

How can you get taller in a week?  ۱۳۹۶/۰۴/۳۰ - ۲۰:۳۸:۰۷

It's really a great and useful piece of info. I am satisfied that you just shared this helpful info with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

Can you increase your height by stretching?  ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ - ۰۱:۰۵:۳۸

Way cool! Some very valid points! I appreciate you writing this write-up and also the rest of the site is also really good.

What do you do for a sore Achilles tendon?  ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ - ۰۱:۲۹:۲۶

If you are going for best contents like me, only pay a quick visit this web page all the time for the reason that it offers feature contents, thanks

How do you treat Achilles tendonitis?  ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ - ۲۲:۰۴:۱۱

Howdy this is kinda of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I'm starting a blog soon but have no coding expertise so I wanted to get advice from someone with experience. Any help would be enormously appreciated!