اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 96.2.30 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 96.2.30 در سایت

 1. فراخوان مناقصات عمومی خرید امور خدماتی...نوبت دوم / فراخوان مناقصات عمومی،فراخوان مناقصات عمومی خرید امور خدماتی...نوبت دوم
 2. مزایده فروش دستگاه پرس دوکی و ... / مزایده , مزایده فروش دستگاه پرس دوکی و ...
 3. آگهی مناقصه عمومی روکش آسفات در سطح منطقه دو - نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه روکش آسفات در سطح منطقه دو نوبت اول
 4. مناقصه to procure Spare parts Gor Gas Turbine V94.2 / مناقصه، مناقصه to procure Spare parts Gor Gas Turbine V94.2
 5. تجدید مزایده فروش کارخانه / تجدید آگهی مزایده, تجدید مزایده فروش فروش کارخانه
 6. مزایده فروش سرقفلی یک واحد زیرزمین کاربری انبار تجاری / مزایده,مزایده فروش سرقفلی یک واحد زیرزمین کاربری انبار تجاری
 7. مزایده یک قطعه زمین مساحت 500 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 500 متر نوبت دوم
 8. مزایده مجدد یک دستگاه سواری زانتیا مدل 85 / مزایده مجدد, مزایده مجددیک دستگاه سواری زانتیا مدل 85
 9. مزایده ششدانگ یک قطعه زمین عادی 161.29متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین عادی 161.29متر
 10. آگهی دعوت به مشارکت در ساخت / آگهی دعوت به مشارکت در ساخت
 11. مناقصه خرید لوله پلی اتیلن جهت طرح جداسازی شبکه آبیاری فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی تک مرحله ای , مناقصه خرید لوله پلی اتیلن جهت طرح جداسازی شبکه آبیاری فضای سبز
 12. مزایده عمومی واگذاری یک ست کامل led تبلیغاتی نوبت دوم / مزایده, مزایده واگذاری یک ست کامل led تبلیغاتی نوبت دوم
 13. مزایده عمومی واگذاری فضاهای تبلیغاتی حاصل از تامین توپ مسابقات فوتبال / مزایده, مزایده واگذاری فضاهای تبلیغاتی حاصل از تامین توپ مسابقات فوتبال
 14. مناقصه واگذاری امور ایاب ذهاب کارکنان / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری امور ایاب ذهاب کارکنان
 15. مناقصه تامین روانکارهای خود شامل انواع روغن و گریس / آگهی مزایده , مناقصه تامین روانکارهای خود شامل انواع روغن و گریس
 16. مزایده انواع پلاستیک (نایلون) ضایعاتی... / مزایده ، مزایده انواع پلاستیک (نایلون) ضایعاتی...
 17. مزایده دو دانگ و 226.6 هزارم یک دانگ مشاع از سرقفلی / مزایده,مزایده دو دانگ و 226.6 هزارم یک دانگ مشاع از سرقفلی
 18. تجدید مناقصه خرید تعداد 3.800 دستگاه انواع چراغ خیابانی -نوبت دوم / تجدید , مناقصه خرید تعداد 3.800 دستگاه انواع چراغ خیابانی - نوبت دوم
 19. مزایده اپارتمان مساحت 148.73متر / مزایده,مزایده اپارتمان مساحت 148.73متر
 20. مناقصه دو جداره نمودن کلیه پنجره های ساختمان / مناقصه , مناقصه دو جداره نمودن کلیه پنجره های ساختمان
 21. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 12 فرعی از 5054 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 12 فرعی از 5054 اصلی
 22. مناقصه رب گوجه فرنگی / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه رب گوجه فرنگی
 23. مناقصه اجرای عملیات جاده دسترسی به سایت جنوبی گواتر / مناقصه عمومی ,مناقصه اجرای عملیات جاده دسترسی به سایت جنوبی گواتر
 24. تجدید مناقصه تعداد 10.000 دستگاه کنتور آب 1/2 اینچ از نوع مولتی جت - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه تعداد 10.000 دستگاه کنتور آب 1/2 اینچ از نوع مولتی جت - نوبت دوم
 25. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 47.20مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 47.20مترمربع
 26. مناقصه عملیات اجرایی تنظیف و جمع آوری و حمل زباله های شهری / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات اجرایی تنظیف و جمع آوری و حمل زباله های شهری
 27. مناقصه احداث شبکه حدفصل دوراهی- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث شبکه حدفصل دوراهی - نوبت دوم
 28. مناقصه تکمیل سالن ورزشی چنارستان و ... / آگهی مناقصه, مناقصه تکمیل سالن ورزشی چنارستان و ...
 29. مناقصه اجرای آسفالت و لکه گیری معابر سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات ترمیم ترانشه و لکه گیری و آسفالت معابر
 30. مناقصه ارائه خدمات انتظامی برای کشتهای ویژه حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ارائه خدمات انتظامی برای کشتهای ویژه حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی
 31. مناقصه خرید آسفالت فاز 1 .... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید آسفالت فاز 1 ....
 32. مناقصه احداث و ترفیع دیوار حائل محور کندوان...نوبت دوم / آگهی مناقصه، مناقصه احداث و ترفیع دیوار حائل محور کندوان...نوبت دوم
 33. مزایده اجاره مراحل اجرایی طرح تفکیک و جداسازی زباله های بازیافتی - نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده اجاره مراحل اجرایی طرح تفکیک و جداسازی زباله های بازیافتی - نوبت دوم
 34. مناقصه حمل انواع خوراک نفتای سبک و سنگین / آگهی مناقصه , مناقصه حمل انواع خوراک نفتای سبک و سنگین
 35. فراخوان مناقصه کانون ارزیابی مدیران شرکت ملی گاز ایران - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه عمومی کانون ارزیابی مدیران شرکت ملی گاز ایران -نوبت دوم
 36. فراخوان خرید لوله، اتصالات و متعلقات تاسیسات هوای فشرده و آبرسانی / فراخوان شناسایی و ارزیابی، فراخوان شناسایی و ارزیابی خرید لوله، اتصالات و متعلقات تاسیسات هوای فشرده و آبرسانی
 37. فراخوان خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور با توان (kvprime power) 600 و متعلقات مربوطه / فراخوان شناسایی و ارزیابی، فراخوان شناسایی و ارزیابی خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور با توان (kvprime power) 600 و متعلقات مربوطه
 38. مناقصه تهیه , تامین , نگهداری و بسته بندی و.... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تهیه , تامین , نگهداری و بسته بندی و....
 39. فراخوان خرید زغالسنگ خام -نوبت دوم / آگهی فراخوان، فراخوان خرید زغالسنگ خام -نوبت دوم
 40. مناقصه واگذاری فعالیتهای پشتیبانی فنی و خدمات جانبی.... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری فعالیتهای پشتیبانی فنی و خدمات جانبی....
 41. مناقصه انواع تخته روسی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انواع تخته روسی
 42. مزایده عمومی یک دستگاه اتومبیل مگان / مزایده عمومی یک دستگاه اتومبیل مگان
 43. مزایده واگذاری یکساله حمل زباله های خشک و قابل دفن مجموعه ... / مزایده واگذاری یکساله حمل زباله های خشک و قابل دفن مجموعه ...
 44. مزایده فروش ملک رستوران پیام تجدید / مزایده,مزایده فروش ملک رستوران پیام تجدید
 45. مناقصه بخشی از عملیات حفاظت و مراقبت واحد حفاظت و مراقبت - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه بخشی از عملیات حفاظت و مراقبت واحد حفاظت و مراقبت - نوبت دوم
 46. مناقصه خرید اقلام مورد نیاز مربوط به تامین روشنایی معابر -نوبت دوم / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید اقلام مورد نیاز مربوط به تامین روشنایی معابر -نوبت دوم
 47. مزایده تعدادی اقلام مستعمل و ضایعاتی / آگهی مزایده عمومی, مزایده تعدادی اقلام مستعمل و ضایعاتی
 48. مناقصه یک دستگاه جرثقیل سقفی 10 تن و ... / آگهی مناقصه , مناقصه یک دستگاه جرثقیل سقفی 10 تن و ...
 49. مزایده کامیون کشنده ولوو F12 ... / آگهی مزایده , مزایده کامیون کشنده ولوو F12 ...
 50. مناقصه مواد اولیه / مناقصه ، مناقصه مواد اولیه
 51. مزایده دو دستگاه اپارتمان و ساختمان 96.2.30 / مزایده,مزایده دو دستگاه اپارتمان و ساختمان 96.2.30
 52. مزایده فروش زمینی به مساحت عرصه 43212.5مترمربع / مزایده,مزایده فروش زمینی به مساحت عرصه 43212.5مترمربع
 53. مناقصه خدمات بیمه ای / آگهی مناقصه , مناقصه خدمات بیمه ای
 54. مناقصه عملیات اجرایی پروژه پارک بانوان مرحله دوم / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات اجرایی پروژه پارک بانوان مرحله دوم
 55. مزایده یک رشته سیم کارت تلفن همراه با شماره 09125782983 / مزایده,مزایده یک رشته سیم کارت تلفن همراه با شماره 09125782983
 56. فراخوان تعمیرات اساسی اسکله بندر شیلاتی / آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای , فراخوان تعمیرات اساسی اسکله بندر شیلاتی
 57. مناقصه ارزیابی کیفی جهت تامین مواد شیمیایی نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی دو مرحله ای , مناقصه ارزیابی کیفی جهت تامین مواد شیمیایی نوبت دوم
 58. مناقصه پیاده رو سازی در سطح منطقه دو نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه پیاده رو سازی در سطح منطقه دو نوبت دوم
 59. مزایده فروش انواع لوستر / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش انواع لوستر
 60. مناقصه پروژه های آبرسانی / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه پروژه های آبرسانی
 61. مزایده بزرگ املاک مازاد سیستم بانکی کشور96.2.30 / مزایده,مزایده بزرگ املاک مازاد سیستم بانکی کشور96.2.30
 62. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 11 ثبت بابل / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 11 ثبت بابل
 63. مناقصه فعالیت های خدماتی مراکز آموزشی رفاهی و ورزشی- نوبت دوم / مناقصه , شرکت در مناقصه فعالیت های خدماتی مراکز آموزشی رفاهی و ورزشی- نوبت دوم
 64. فراخوان مناقصه انجام خدمات حمل و نقل- نوبت دوم / تجدید فراخوان , فراخوان مناقصه انجام خدمات حمل و نقل- نوبت دوم
 65. مناقصه خرید یونیت کامل پمپ گلایکول- نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه خرید یونیت کامل پمپ گلایکول- نوبت دوم
 66. مناقصه خرید یکدستگاه جرثقیل 60 تنی / آگهی مناقصه , مناقصه خرید یکدستگاه جرثقیل 60 تنی
 67. مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات گاز , ابزار دقیق و حفاظت / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات گاز , ابزار دقیق و حفاظت
 68. مزایده ملک به پلاک ثبتی 580 تفکیکی 133.40متر / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی 580 تفکیکی 133.40متر
 69. مزایده دو و نیم دانگ مشاع از زمین 46.35متر / مزایده,مزایده دو و نیم دانگ مشاع از زمین 46.35متر
 70. مزایده ملک به مساحت 127.48متر / مزایده,مزایده ملک به مساحت 127.48متر
 71. مزایده سواری پژو 206 / مزایده سواری پژو 206
 72. مزایده دو عدد دستگاه جرثقیل / مزایده دو عدد دستگاه جرثقیل
 73. مزایده خودرو پارس مدل 1387 / مزایده خودرو پارس مدل 1387
 74. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه دوم 81.70متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه دوم 81.70متر
 75. مزایده پلاک ثبتی 2114 اصلی بخش شش / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 2114 اصلی بخش شش
 76. فراخوان مناقصه اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی پروژه بیمارستان 64 تختخوابی تامین اجتماعی لنگرود نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی پروژه بیمارستان 64 تختخوابی تامین اجتماعی لنگرود نوبت دوم
 77. مناقصه تامین نیروی انسانی -نوبت دوم / آگهی مناقصات عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین نیروی انسانی - نوبت دوم
 78. فراخوان مناقصه اجرای خط لوله EYE WASH / فراخوان مناقصه، مناقصه اجرای خط لوله EYE WASH
 79. مناقصه عمومی اجرای عملیات آسفالت نقاط پراکنده / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه عمومی اجرای عملیات آسفالت نقاط پراکنده
 80. مزایده انواع صنایع صنعتی... / آگهی مزایده, مزایده انواع صنایع صنعتی...
 81. مناقصه خرید اقلام از قبیل انواع کارتن، دبه و ... / مناقصه عمومی، مناقصه خرید اقلام از قبیل انواع کارتن، دبه و ...
 82. آگهی مناقصه عمومی واگذاری بازرسی رده بندی و قانونی شناورها / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی واگذاری بازرسی رده بندی و قانونی شناورها
 83. مزایده انواع ماشین آلات، دستگاه ها و اقلام مستعمل و مازاد بلااستفاده / آگهی مزایده عمومی، مزایده عمومی انواع ماشین آلات، دستگاه ها و اقلام مستعمل و مازاد بلااستفاده
 84. تمدید مناقصات عملیات ایمنی، کنترل ترافیک، امداد و انسداد تونل شهدای غزه... / آگهی تمدید مناقصات عمومی،تمدید مناقصات عملیات ایمنی، کنترل ترافیک، امداد و انسداد تونل شهدای غزه...
 85. مناقصه تهیه و اجرای سوله انبار ملزومات در پتروشیمی مارون - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه و اجرای سوله انبار ملزومات در پتروشیمی مارون - نوبت دوم
 86. مزایده ششدانگ یکباب خانه ویلایی مساحت 250متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه ویلایی مساحت 250متر
 87. مناقصه واگذاری عملیات اجرایی بلوک E پروژه تجاری نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری عملیات اجرایی بلوک E پروژه تجاری نوبت دوم
 88. تجدید فراخوان اجرای عملیات بازدید ، آزمون ، سرویس ،تعمیر و نگهداری - نوبت دوم / تجدید آگهی فراخوان عمومی،تجدید آگهی فراخوان عمومی اجرای عملیات بازدید ، آزمون ، سرویس ،تعمیر و نگهداری تجدید نوبت دوم
 89. مناقصه خرید چیلر -UPS -ژنراتور / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید چیلر -UPS -ژنراتور
 90. تجدید مناقصه عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه مقدار 40 هزار تن انواع نهاده های زراعی- نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه مقدار 40 هزار تن انواع نهاده های زراعی- نوبت دوم
 91. استعلام الکتروموتور 45/5 کیلووات / استعلام، استعلام الکتروموتور 45/5 کیلووات
 92. مزایده فروش ضایعات ذوبی و ... / مزایده , مزایده فروش ضایعات ذوبی و ...
 93. استعلام 25 دستگاه سیستم قطع خودکار گاز حساس به امواج زلزله / استعلام, استعلام 25 دستگاه سیستم قطع خودکار گاز حساس به امواج زلزله
 94. استعلام رگلاتور گاز / استعلام، استعلام رگلاتور گاز
 95. مناقصه انجام خدمات آزمایشگاهی مستقر و انجام خدمات آزمایشگاه و... / مناقصه انجام خدمات آزمایشگاهی مستقر و انجام خدمات آزمایشگاه و...
 96. مزایده اجاره سالیانه یک باب مغازه / مزایده , مزایده اجاره سالیانه یک باب مغازه
 97. مناقصه تعمیر و نگهداری ساختمان و تاسیسات و برق فشار متوسط / آگهی مناقصه، مناقصه تعمیر و نگهداری ساختمان و تاسیسات و برق فشار متوسط
 98. مناقصه ارائه خدمات حفظ و نگهداری از کشتارگاه نیمه صنعتی - نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه ارائه خدمات حفظ و نگهداری از کشتارگاه نیمه صنعتی- نوبت دوم
 99. مناقصه واگذاری خدمات گروه پرستاری و بهداشتی / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری خدمات گروه پرستاری و بهداشتی
 100. مناقصه تامین،نصب،راه اندازی وآموزش در محل / مناقصه تامین،نصب،راه اندازی وآموزش در محل
 101. استعلام اجرای آموزش / استعلام اجرای آموزش
 102. استعلام پارتیشن آلومینیومی / استعلام پارتیشن آلومینیومی
 103. استعلام مرمت خانه شاکری / استعلام مرمت خانه شاکری
 104. استعلام تعمیرات اساسی پل نهر شیر دل / استعلام , استعلام تعمیرات اساسی پل نهر شیر دل
 105. استعلام کنتور الکترومغناطیس 6 اینچ / استعلام، استعلام کنتور الکترومغناطیس 6 اینچ
 106. استعلام دستگاه مرکزی ضبط تصاویر 32 کانال هایک ویژن و سایر اقلام / استعلام، استعلام دستگاه مرکزی ضبط تصاویر 32 کانال هایک ویژن و سایر اقلام
 107. استعلام پاور بانک همراه با جعبه مقوایی / استعلام , استعلام پاور بانک همراه با جعبه مقوایی
 108. استعلام ماکرفر ایرانی 40 لیتری / استعلام ، استعلام ماکرفر ایرانی 40 لیتری
 109. استعلام چرخ گوشت 32 ایرانی صنعتی / استعلام ، چرخ گوشت 32 ایرانی صنعتی
 110. استعلام تهیه نقشه ، نصب و راه اندازی سیستم دوربین مدار / استعلام , استعلام تهیه نقشه ، نصب و راه اندازی سیستم دوربین مدار
 111. استعلام ست تبلیغاتی خودکار / استعلام , استعلام ست تبلیغاتی خودکار
 112. استعلام هارد سرور / استعلام , استعلام هارد سرور
 113. استعلام آنتی ویروس / استعلام , استعلام آنتی ویروس
 114. استعلام کیس رایانه صنعتی / استعلام , استعلام کیس رایانه صنعتی
 115. اصلاحیه مناقصه روشنایی بلوار / اصلاحیه، مناقصه روشنایی بلوار
 116. استعلام انتشار کتاب، گاهنامه و سایر فعالیت های انتشار / استعلام , استعلام انتشار کتاب، گاهنامه و سایر فعالیت های انتشار
 117. استعلام احداث نگهبانی، انبار، آماده عملیات، پارکینگ... / استعلام , استعلام احداث نگهبانی، انبار، آماده عملیات، پارکینگ...
 118. استعلام خرید اسپیلت 12000 و 18000 / استعلام , استعلام خرید اسپیلت 12000 و 18000
 119. استعلام50 دستگاه کامپیوتر / استعلام 50 دستگاه کامپیوتر
 120. استعلام برد ارتباطی / استعلام برد ارتباطی
 121. استعلام کامپیوتر / استعلام, استعلام کامپیوتر
 122. استعلام دستگاه کپی شارپ .... / استعلام, استعلام دستگاه کپی شارپ ....
 123. فراخوان اجرای ماسه آسفالت و روکش محور ... - / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای و دو مرحله ای,فراخوان اجرای ماسه آسفالت و روکش محور
 124. اصلاحیه مناقصه عملیات ایاب و ذهاب / اصلاحیه , مناقصه عملیات ایاب و ذهاب
 125. مناقصه امور نگهبانی و خدماتی ( نظافت و پذیرایی ) - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه امور نگهبانی و خدماتی ( نظافت و پذیرایی ) - نوبت دوم
 126. مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پژو پارس / مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پژو پارس
 127. مزایده امتیاز خط تلفن همراه / مزایده امتیاز خط تلفن همراه
 128. مزایده یک قطعه زمین با مساحت 126.02 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین با مساحت 126.02 متر نوبت دوم
 129. مزایده طرح رتبه بندی شرکت های تبلیغاتی / آگهی مزایده , مزایده طرح رتبه بندی شرکت های تبلیغاتی
 130. مزایده یک قطعه زمین مزروعی بخش سه نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی بخش سه نوبت دوم
 131. مزایده سه دانگ از قطعه دو از پلاک 11157 نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ از قطعه دو از پلاک 11157 نوبت اول
 132. مزایده واگذاری ورودیه پارک جنگلی / آگهی مزایده, مزایده واگذاری ورودیه پارک جنگلی
 133. مزایده واگذاری بهره برداری پارکینگ / آگهی مزایده , مزایده واگذاری بهره برداری پارکینگ
 134. مزایده ساختمان طبقه همکف مساحت 100.36متر / مزایده,مزایده ساختمان طبقه همکف مساحت 100.36متر
 135. مناقصه خرید میلگرد- ورق- تسمه و چهار پهلوی آلومینیومی / مناقصه عمومی , مناقصه خرید میلگرد- ورق- تسمه و چهار پهلوی آلومینیومی
 136. مزایده تعداد 2 دستگاه خودروی سواری پژو 405 / آگهی مزایده عمومی, مزایده تعداد 2 دستگاه خودروی سواری پژو 405
 137. مزایده ششدانگ یکباب منزل به پلاک ثبتی 80648 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل به پلاک ثبتی 80648 فرعی
 138. مناقصه انجام عملیات تعمیر، نگهداری و بهسازی معابر / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه انجام عملیات تعمیر، نگهداری و بهسازی معابر
 139. مزایده فروش وسایل اسقاطی اداری / آگهی فراخوان مزایده عمومی,فراخوان فروش وسایل اسقاطی اداری
 140. مناقصه ماشینکاری لوله / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه ماشینکاری لوله
 141. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 204.33متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 204.33متر
 142. مزایده املاک شامل ساختمان و مغازه / مزایده,مزایده املاک شامل ساختمان و مغازه
 143. مناقصه احداث پایگاه مسکن مهر / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه احداث پایگاه مسکن مهر
 144. مزایده سرقفلی مغازه مساحت سی و دو متر / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه مساحت سی و دو متر
 145. مزایده فروش تجهیزات و ابزار و اموال و ضایعات فلزی و غیر فلزی / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش تجهیزات و ابزار و اموال و ضایعات فلزی و غیر فلزی
 146. فراخوان عمومی شناسایی واگذاری حق بهره برداری از دو محل / آگهی فراخوان عمومی ، فراخوان عمومی شناسایی واگذاری حق بهره برداری از دو محل
 147. فراخوان عمومی واگذاری حق بهره برداری از محل جهت استقرار فعالیتهای بسته بندی بار / آگهی فراخوان عمومی ، فراخوان عمومی واگذاری حق بهره برداری از محل جهت استقرار فعالیتهای بسته بندی بار
 148. مناقصه تامین کاپشن 3.610 عدد و شلوار 4.330 عدد آبی / مناقصه , مناقصه تامین کاپشن 3.610 عدد و شلوار 4.330 عدد آبی
 149. فراخوان مناقصه ساخت و نصب یکدستگاه مخزن بیست میلیونی نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه ساخت و نصب یکدستگاه مخزن بیست میلیونی نوبت دوم
 150. مزایده فروش ماشین آلات و دستگاههای اسقاط و قطعات یدکی / آگهی مزایده , مزایده فروش ماشین آلات و دستگاههای اسقاط و قطعات یدکی
 151. فراخوان مناقصه خدمات نگهداری از تاسیسات مکانیکی و الکتریکی نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه خدمات نگهداری از تاسیسات مکانیکی و الکتریکی نوبت دوم
 152. فراخوان مناقصه خدمات ایمنی ، بهداشت و محیط زیست نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه خدمات ایمنی ، بهداشت و محیط زیست نوبت دوم
 153. مناقصه ماشینکاری تعداد 30.000 عدد قطعه استیلی با قطر 28 و طول 60 میلمتر خود / مناقصه , مناقصه ماشینکاری تعداد 30.000 عدد قطعه استیلی با قطر 28 و طول 60 میلمتر خود
 154. مناقصه تامین اقلام پسیو لگراند 96.02.30 / آگهی مناقصه, مناقصه تامین اقلام پسیو لگراند 96.02.30
 155. فراخوان خرید سه قلم آجر نسوز کوره / فراخوان ,فراخوان خرید سه قلم آجر نسوز کوره نوبت اول
 156. مزایده تعدادی از املاکت مغازه های طرح سرمایه گذاری ... نوبت دوم مرحله دوم / مزایده , مزایده تعدادی از املاکت مغازه های طرح سرمایه گذاری ...نوبت دوم مرحله دوم
 157. مناقصه خرید 200000 تن کنجاله سویا / مناقصه , مناقصه خرید 200000 تن کنجاله سویا
 158. مزایده بزرگ املاک مازاد با شرایط جدید و استثنایی 96.2.30 / مزایده,مزایده بزرگ املاک مازاد با شرایط جدید و استثنایی 96.2.30
 159. مناقصه پروژه احداث پارکینگ و انبار زیرزمینی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه احداث پارکینگ و انبار زیرزمینی
 160. فراخوان تامین اقلام آپشن خودرو 96.02.30 / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان تامین اقلام آپشن خودرو 96.02.30
 161. مناقصه خرید یونیت کامل پمپ گلایکول نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه خرید یونیت کامل پمپ گلایکول نوبت دوم
 162. مناقصه تهیه مصالح ، خرید ، حمل و نصب اسکلت فلزی پیچ و مهره / آگهی مناقصه , مناقصه تهیه مصالح ، خرید ، حمل و نصب اسکلت فلزی پیچ و مهره
 163. مناقصه وصول مطالبات آب بهاء و تعهدات آب مشترکین بدهکار آب و فاضلاب .... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه وصول مطالبات آب بهاء و تعهدات آب مشترکین بدهکار آب و فاضلاب ....
 164. تجدید آگهی شناسایی پیمانکار , حفاظت نگهداری و خدمات پارکینگ و ساماندهی تاکسیرانی ... نوبت دوم / تجدید آگهی شناسایی پیمانکار ،تجدید گهی شناسایی پیمانکار , حفاظت نگهداری و خدمات پارکینگ و ساماندهی تاکسیرانی ... نوبت دوم
 165. مزایده پلاک ثبتی کاربری انبار متراژ 333مترمربع / مزایده,مزایده پلاک ثبتی کاربری انبار متراژ 333مترمربع
 166. مناقصه واگذاری حفظ ، نگهداری و تعمیرات سرویس های بهداشتی 96.02.30 / مناقصه ، مناقصه واگذاری حفظ ، نگهداری و تعمیرات سرویس های بهداشتی 96.02.30
 167. مناقصه احداث شبکه جمع آوری فاضلاب در شهر بوکان - نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه احداث شبکه جمع آوری فاضلاب در شهر بوکان - نوبت دوم
 168. فراخوان مناقصه خدمات نگهداری، تعمیر و راهبری تاسیسات برق- نوبت دوم / فراخوان ارزیابی و مناقصه, فراخوان مناقصه خدمات نگهداری، تعمیر و راهبری تاسیسات برق- نوبت دوم
 169. مناقصه خرید تعدادی صندلی و میز معماری / آگهی مناقصه, مناقصه خرید تعدادی صندلی و میز معماری
 170. مناقصه خرید تعداد 250 عدد تخت ویژه بیمارستانی 3 شکن چهار موتوره / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید تعداد 250 عدد تخت ویژه بیمارستانی 3 شکن چهار موتوره
 171. مناقصه انجام خدمات پشتیبانی و رفع حوادث شبکه آبرسانی- نوبت دوم / آگهی مناقصه، مناقصه انجام خدمات پشتیبانی و رفع حوادث شبکه آبرسانی- نوبت دوم
 172. مناقصه واگذاری امور حفاظتی و نگهبانی- تجدید- نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه واگذاری امور حفاظتی و نگهبانی- تجدید- نوبت دوم
 173. تجدید مزایده واگذاری واگذاری سالن سونا ... / آگهی تجدید مزایده,مزایده واگذاری واگذاری سالن سونا ...
 174. آگهی فراخوان پیمانکار انجام امور خدمات پشتیبانی- نوبت دوم / آگهی فراخوان پیمانکار، فراخوان پیمانکار انجام امور خدمات پشتیبانی- نوبت دوم
 175. مزایده فروش 3 دستگاه مینی بوس بنز / مزایده , مزایده فروش 3 دستگاه مینی بوس بنز
 176. مناقصه تعمیر و نگهداری کلیه وسائط نقلیه و راهبری - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه تعمیر و نگهداری کلیه وسائط نقلیه و راهبری- نوبت دوم
 177. مزایده چوب درختان ناشی از هرس- تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای,مزایده چوب درختان ناشی از هرس - تجدید
 178. مناقصه سندبلاست و رنگ آمیزی تجهیزات توربین کامیون کش و ریلی - نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه سندبلاست و رنگ آمیزی تجهیزات توربین کامیون کش و ریلی - نوبت دوم
 179. مناقصه خدمات ایاب و ذهاب خودروهای سبک / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خدمات ایاب و ذهاب خودروهای سبک
 180. مناقصه تعمیر و نگهداری (جاری) ابنیه، تاسیسات... / آگهی مناقصه، مناقصه تعمیر و نگهداری (جاری) ابنیه، تاسیسات...
 181. مناقصه ترمیم و احداث ابنیه فنی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ترمیم و احداث ابنیه فنی - نوبت دوم
 182. مزایده ارزیابی کیفی پیمانکاران دارای صلاحیت در رشته های ابنیه، راه و ترابری و نیرو نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی جهت مناقصات محدود,فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران دارای صلاحیت در رشته های ابنیه، راه و ترابری و نیرو نوبت دوم
 183. مزایده فروش خودروهای اوراقی قطعات مستعمل خودرو و ... / مزایده , مزایده فروش خودروهای اوراقی قطعات مستعمل خودرو و ...
 184. مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع ، خط تغذیه ، خط انتقال... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع ، خط تغذیه ، خط انتقال... نوبت دوم
 185. مزایده پلاک ثبتی 702 فرعی از 92 اصلی نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 702 فرعی از 92 اصلی نوبت اول
 186. مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع .... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع .... نوبت دوم
 187. مناقصه تعویض کلیه لوله های تاسیسات 7 بلوک / مناقصه, مناقصه تعویض کلیه لوله های تاسیسات 7 بلوک
 188. مزایده 2 سهم از 11 سهم به استثنای 1.8 از واحد مسکونی / مزایده,مزایده 2 سهم از 11 سهم به استثنای 1.8 از واحد مسکونی
 189. مزایده منزل مسکونی دو نبش و اعیان 220 متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی دو نبش و اعیان 220 متر
 190. مزایده یک باب مغازه تجاری با کاربری سبزیجات / آگهی مزایده , مزایده یک باب مغازه تجاری با کاربری سبزیجات
 191. مزایده املاک کاربری مسکونی عرصه 130.49مترمربع / مزایده,مزایده املاک کاربری مسکونی عرصه 130.49مترمربع
 192. فراخوان انجام عملیات بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی / مناقصه ,فراخوان انجام عملیات بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری

نویسنده مطلب: نوری نوری

نوری نوری

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...