اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.2.27 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.2.27 در سایت

 1. مناقصه عملیات برش بتن و کرگیری / مناقصه , مناقصه عملیات برش بتن و کرگیری
 2. مزایده فروش مجتمع خوابگاهی سیزده بهمن 9669.84متر / مزایده,مزایده فروش مجتمع خوابگاهی سیزده بهمن 9669.84متر
 3. مناقصه تاکسی سرویس ایاب و ذهاب اساتید / مناقصه , مناقصه تاکسی سرویس ایاب و ذهاب اساتید
 4. مزایده واگذاری بوفه دانشجویی / آگهی مزایده , مزایده واگذاری بوفه دانشجویی
 5. مزایده اجاره 30 هکتار باغ مزرعه / آگهی مزایده,مزایده اجاره 30 هکتار باغ مزرعه
 6. مزایده محصولات میوه باغ / آگهی مزایده عمومی , مزایده محصولات میوه باغ
 7. مزایده فروش 7 واحد اطاق خالی لیفتراک بار رسانی / آگهی مزایده ,مزایده فروش 7 واحد اطاق خالی لیفتراک بار رسانی
 8. مناقصه P/F NUOVO PIGNONE GAS TURBINE / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه P/F NUOVO PIGNONE GAS TURBINE
 9. مزایده اقلام فلزی ، پلاستیکی و اداری مستعمل / مزایده ، مزایده اقلام فلزی ، پلاستیکی و اداری مستعمل
 10. مناقصه انجام آسفالت معابر نوبت دوم / آگهی مناقصه,مناقصه انجام آسفالت معابر نوبت دوم
 11. فراخوان مناقصه انجام خدمات تنظیفی به متراژ 910.000 مترمربع فضای اداری.... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام خدمات تنظیفی به متراژ 910.000 مترمربع فضای اداری...
 12. فراخوان مناقصه مشاغل پشتیبانی و خدمات عمومی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه مشاغل پشتیبانی و خدمات عمومی
 13. فراخوان مناقصه انجام خدمات اداری ، ماشین نویسی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام خدمات اداری ، ماشین نویسی
 14. فراخوان مناقصه نگهداری 65 هکتار فضای سبز / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه نگهداری 65 هکتار فضای سبز
 15. فراخوان مناقصه تامین اتوبوس و مینی بوس اجاره ای مبله / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تامین اتوبوس و مینی بوس اجاره ای مبله
 16. مزایده فروش 6 ردیف اقلام فرسوده و ضایعاتی 96.02.27 / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش 6 ردیف اقلام فرسوده و ضایعاتی 96.02.27
 17. مناقصه واگذاری انجام بخشی از خدمات امور نگهبانی و حفاظت فیزیکی 96.02.27 / مناقصه, مناقصه واگذاری انجام بخشی از خدمات امور نگهبانی و حفاظت فیزیکی 96.02.27
 18. فراخوان واگذاری فعالیت های تعمیرات و نگهداری ، طراحی و ... نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه های عمومی ، فراخوان واگذاری فعالیت های تعمیرات و نگهداری ، طراحی و ... نوبت دوم
 19. مناقصه خرید 2 دستگاه پانل هیدرولیکی SHUT DOWNS SYSTEM نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید 2 دستگاه پانل هیدرولیکی SHUT DOWNS SYSTEM نوبت دوم
 20. مناقصه تامین راننده های پایه یکم 96.02.27 / مناقصه تامین راننده های پایه یکم نوبت اول 96.02.27
 21. مزایده فروش ضایعات سیم مسی / آگهی فراخوان مزایده عمومی , مزایده فروش ضایعات سیم مسی
 22. فراخوان انجام خدمات مشاوره نظارت کارگاهی و ... نوبت دوم / فراخوان، فراخوان انجام خدمات مشاوره نظارت کارگاهی و ... نوبت دوم
 23. تجد ید مناقصه انجام خدمات راهبری و نگهداشت امور تاسیسات و ساختمانی تجدید نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه,تجدید مناقصه انجام خدمات راهبری و نگهداشت امور تاسیسات و ساختمانی تجدید نوبت دوم
 24. مناقصه خرید البسه و تجهیزات ورزشی کارکنان / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید البسه و تجهیزات ورزشی کارکنان
 25. فراخوان ارزیابی اجرای تکمیل طرح توسعه بیمارستان / فراخوان ,فراخوان ارزیابی اجرای تکمیل طرح توسعه بیمارستان
 26. مزایده بوفه بیمارستان / آگهی مزایده عمومی , مزایده بوفه بیمارستان
 27. مزایده دستگاه های نجاری دست دوم / مزایده,مزایده دستگاه های نجاری دست دوم
 28. مزایده تعداد 2 پلاک از اراضی حوزه 3 و 9 پلاک اراضی حوزه شش / مزایده,مزایده تعداد 2 پلاک از اراضی حوزه 3 و 9 پلاک اراضی حوزه شش
 29. مزایده تعداد 3 پلاک از اراضی حوزه پنج / مزایده,مزایده تعداد 3 پلاک از اراضی حوزه پنج
 30. مناقصه کلکتور اصلی فاضلاب شهر حبیب آباد نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه کلکتور اصلی فاضلاب شهر حبیب آباد نوبت دوم
 31. اصلاحیه مناقصه تهیه و اجرای خطوط لوله فولادی انتقال آب رفت و برگشت / اصلاحیه مناقصه,مناقصه تهیه و اجرای خطوط لوله فولادی انتقال آب رفت و برگشت
 32. آگهی برگزاری مناقصه عمومی عملیات نظارت کارگاهی نوبت دوم / آگهی برگزاری مناقصه ,مناقصه عملیات نظارت کارگاهی نوبت دوم
 33. مزایده منزل مسکونی فاقد پلاک ثبتی 283متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی فاقد پلاک ثبتی 283متر
 34. مزایده ششدانگ ملک 24 فرعی از 372 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ ملک 24 فرعی از 372 اصلی
 35. مزایده ساختمان مسکونی مساحت 69.50متر نوبت اول / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت 69.50متر نوبت اول
 36. مزایده پلاک ثبتی 839 بخش سه ارومیه نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 839 بخش سه ارومیه نوبت اول
 37. مزایده فروش املاک مازاد بانک ملی ایران شرایط ویژه نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بانک ملی ایران شرایط ویژه نوبت دوم
 38. مزایده اپارتمان مساحت 79.15متر نوبت دوم / مزایده,مزایده اپارتمان مساحت 79.15متر نوبت دوم
 39. مناقصه نسبت به واگذاری خدمات شهری ... - مرحله دوم / مناقصه نسبت به واگذاری خدمات شهری ... - مرحله دوم
 40. مزایده تعداد 30 سهم از یک واحد مجتمع تولیدی نان / مزایده , مزایده تعداد 30 سهم از یک واحد مجتمع تولیدی نان
 41. تجدید فراخوان مناقصه عمومی عملیات نگهداری و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی- نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , تجدید فراخوان مناقصه عمومی عملیات نگهداری و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی- نوبت دوم
 42. مناقصه و ارزیابی کیفی جهت عملیات احداث مخزن 1500 متر مکعبی / مناقصه , مناقصه و ارزیابی کیفی جهت عملیات احداث مخزن 1500 متر مکعبی
 43. مناقصه کلیه امور مربوط به نگهداری فضای سبز - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه کلیه امور مربوط به نگهداری فضای سبز - نوبت دوم
 44. مناقصه عمومی واگذاری امور خدماتی و تنظیف مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی ... / آگهی مناقصه, مناقصه عمومی واگذاری امور خدماتی و تنظیف مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی ...
 45. مناقصه عمومی اجرای امور خدماتی ساختمان اداری شرکت و شهرک های صنعتی - اصلاحیه / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اجرای امور خدماتی ساختمان اداری شرکت و شهرک های صنعتی - اصلاحیه
 46. مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت عرصه 517.32 متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت عرصه 517.32 متر
 47. مزایده واگذاری به اجاره استخرهای سرپوشیده / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره استخرهای سرپوشیده
 48. مزایده عمومی تجدید واگذاری یک باب فروشگاه مسکن مهر - 96.02.27 / آگهی مزایده عمومی تجدید, مزایده عمومی تجدید واگذاری یک باب فروشگاه مسکن مهر 96.02.27
 49. مناقصه خرید انواع کابلهای هوایی مهاردار و .... - نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه خرید انواع کابلهای هوایی مهاردار و... - نوبت دوم
 50. تجدید مزایده اجاره مجتمع رفاهی نوبت اول -نوبت دوم / تجدید آگهی مزایده , تجدید مزایده اجاره مجتمع رفاهی نوبت دوم
 51. مناقصه خدمات نشت یابی و بازرسی از ایستگاههای تقلیل فشار ... -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خدمات نشت یابی و بازرسی از ایستگاههای تقلیل فشار ... -نوبت دوم
 52. مناقصه ساخت و نصب 300 عدد علمک پراکنده و ... -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه ساخت و نصب 300 عدد علمک پراکنده و ... -نوبت دوم
 53. فراخوان اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب- نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران,فراخوان اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب- نوبت دوم
 54. اصلاحیه فراخوان واگذاری پارکینگ ، فضاهای تبلیغاتی ، رستوران و کافی شاپ فرودگاه / اصلاحیه, فراخوان واگذاری پارکینگ ، فضاهای تبلیغاتی ، رستوران و کافی شاپ فرودگاه
 55. مزایده واگذاری اجرای پروژه دهکده تفریحی و توریستی زمین ساحلی / آگهی مزایده, مزایده واگذاری اجرای پروژه دهکده تفریحی و توریستی زمین ساحلی
 56. مناقصه انجام خدمات امور مالی / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی, مناقصه انجام خدمات امور مالی
 57. مناقصه عمومی احداث ساختمان یگان حفاظت / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عمومی احداث ساختمان یگان حفاظت
 58. مناقصه خرید انواع مفصل حرارتی و روکش - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه خرید انواع مفصل حرارتی و روکش - نوبت دوم
 59. مناقصه خرید یک میلیون متر سیم دوبل مهاردار - نوبت دوم / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه خرید یک میلیون متر سیم دوبل مهاردار - نوبت دوم
 60. مزایده یک دستگاه شیر دوش صنعتی... / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه شیر دوش صنعتی...
 61. مزایده ملک به مساحت عرصه 176.3مترمربع / مزایده,مزایده ملک به مساحت عرصه 176.3مترمربع
 62. مزایده یک باب مغازه / خلاصه آگهی مزایده ,مزایده یک باب مغازه
 63. مزایده یک واحد تجاری با اعیان چهل متر تجدید / مزایده,مزایده یک واحد تجاری با اعیان چهل متر تجدید
 64. مزایده فروش مالکیت تعدادی از املاک در سطح شهر نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش مالکیت تعدادی از املاک در سطح شهر نوبت دوم
 65. مناقصه پروژه جدول گذاری و روکش آسفالت معابر شهر / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه جدول گذاری و روکش آسفالت معابر شهر
 66. مزایده تعداد حدودی 150 دستگاه یخچال ایستاده ویترینی / مزایده ، مزایده تعداد حدودی 150 دستگاه یخچال ایستاده ویترینی
 67. مناقصه اجرای آسفالت ریزی ترانشه ها و آسفالت- نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای آسفالت ریزی ترانشه ها و آسفالت- نوبت دوم
 68. مناقصه بازگشایی معابر دسترسی پل تجدید - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بازگشایی معابر دسترسی پل تجدید - نوبت دوم
 69. فراخوان سرمایه گذاری مشارکتی جهت احداث مجتمع مسکونی تجدید / تجدید آگهی فراخوان عمومی , فراخوان سرمایه گذاری مشارکتی جهت احداث مجتمع مسکونی تجدید
 70. مناقصه انجام امور مربوط به خرید هارد EMC- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عمومی انجام امور مربوط به خرید هارد EMC- نوبت دوم
 71. مناقصه امور اجرایی زیباسازی سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه امور اجرایی زیباسازی سطح شهر
 72. مزایده گاز 4 شعله ... / مزایده,مزایده گاز 4 شعله
 73. مناقصه حمل نصب و راه اندازی یک ایستگاه تی بی اس .... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه حمل نصب و راه اندازی یک ایستگاه تی بی اس ....
 74. مناقصه تعدادی کنتور الکترومغناطیس و ارتفاع سنج خازنی / آگهی مناقصه , مناقصه تعدادی کنتور الکترومغناطیس و ارتفاع سنج خازنی
 75. مزایده ملک مساحت 170.4مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت 170.4مترمربع نوبت دوم
 76. مزایده بهره برداری از پارکهای ... / آگهی مزایده , مزایده بهره برداری از پارکهای ...
 77. دعوت از پیمانکاران جهت اجرا و بهره برداری در 1100 هکتار / دعوت از پیمانکاران جهت اجرا و بهره برداری در 1100 هکتار
 78. مناقصه طراحی جامع مرکز آموزش تخصصی امدادی شهرستان بیستون.... / آگهی مناقصه, مناقصه طراحی جامع مرکز آموزش تخصصی امدادی شهرستان بیستون....
 79. مزایده یک دستگاه خودرو پژو آردی / آگهی مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو پژو آردی
 80. مزایده 71.25 صدم دقیقه آب کشاورزی و باغ / مزایده,مزایده 71.25 صدم دقیقه آب کشاورزی و باغ
 81. مناقصه بازسازی جدول کانیو و جوی های معابر ... 96.02.27 / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عمومی بازسازی جدول کانیو و جوی های معابر ... 96.02.27
 82. فراخوان شناسایی تولید کنندگان تامین گوشت قرمز، گوشت سفید و ... نوبت دوم / آگهی فراخوان, فراخوان شناسایی تولید کنندگان تامین گوشت قرمز، گوشت سفید و ... نوبت دوم
 83. فراخوان مناقصه انجام امور ایاب و ذهاب پرسنل بیمارستان / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه انجام امور ایاب و ذهاب پرسنل بیمارستان
 84. مناقصه خرید یک دستگاه چیلر 450 تن تبرید از نوع هوا خنک / آگهی مناقصه ، مناقصه خرید یک دستگاه چیلر 450 تن تبرید از نوع هوا خنک
 85. فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران اجرای پروژه خطوط فاضلابرو ... نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران , فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران اجرای پروژه خطوط فاضلابرو .. نوبت دوم
 86. مزایده اپارتمان به مساحت 87.25مترمربع / مزایده,مزایده اپارتمان به مساحت 87.25مترمربع
 87. فراخوان خرید و اجرای نمای شیشه ای محیط آسانسور / فراخوان , فراخوان خرید و اجرای نمای شیشه ای محیط آسانسور
 88. مزایده پلاک صد و هفت فرعی از یک اصلی بخش هفت / مزایده,مزایده پلاک صد و هفت فرعی از یک اصلی بخش هفت
 89. مزایده ششدانگ دو قطعه پلاک ثبتی / مزایده,مزایده ششدانگ دو قطعه پلاک ثبتی
 90. فراخوان خرید لوله های فولادی / فراخوان ، فراخوان خرید لوله های فولادی
 91. مناقصه خرید کود میکروبی فسفاته گرانوله- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه خرید کود میکروبی فسفاته گرانوله- نوبت دوم
 92. مناقصه تعداد 150.000 جلد قران / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تعداد 150.000 جلد قران
 93. آگهی ارزیابی کیفی زمینه بهره برداری تهیه و تامین پره های ثابت و متحرک توربین- نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی،آگهی ارزیابی کیفی زمینه بهره برداری تهیه و تامین پره های ثابت و متحرک توربین- نوبت دوم
 94. مناقصه تکمیل عملیات اجرایی شبکه آبیاری و زهکشی / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل عملیات اجرایی شبکه آبیاری و زهکشی
 95. مناقصه انجام امور خدمات پشتیبانی شامل ارائه خدمات آزمایشگاهی، مزرعه ای و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور خدمات پشتیبانی شامل ارائه خدمات آزمایشگاهی، مزرعه ای و ...
 96. مزایده 1-3363 کارتن ده هزارتایی رابر استاپر / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده 1-3363 کارتن ده هزارتایی رابر استاپر
 97. مناقصه عملیات اجرایی تهیه، حمل ، نصب و راه اندازی تجهیزات هیدرومکانیکال / مناقصه عملیات اجرایی تهیه، حمل ، نصب و راه اندازی تجهیزات هیدرومکانیکال
 98. اصلاحیه آگهی مناقصه خرید مقداری لوله فولادی / اصلاحیه مناقصه، مناقصه خرید مقداری لوله فولادی
 99. مناقصه خرید، نصب و راه اندازی سرورها و سویچهای CISCO / مناقصه عمومی, مناقصه خرید، نصب و راه اندازی سرورها و سویچهای CISCO
 100. مناقصه تکمیل مجموعه مسکونی / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه تکمیل مجموعه مسکونی
 101. مناقصه امور خدماتی , نظافتی و باغبانی ساختمان های خود- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه امور خدماتی , نظافتی و باغبانی ساختمان های خود- نوبت دوم
 102. مناقصه خرید CHANNEL PLATE ALFALAVAL HIGH &LOW نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید CHANNEL PLATE ALFALAVAL HIGH &LOW نوبت دوم
 103. مناقصه انجام خدمات عمومی (خدمات اداری و دفتری / انبارداری انبارها / خدمات طرحها) نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی, مناقصه انجام خدمات عمومی (خدمات اداری و دفتری / انبارداری انبارها / خدمات طرحها) نوبت دوم
 104. خلاصه مزایده فروش پروانه قطع تبدیلی نوبت دوم / خلاصه آگهی مزایده, خلاصه مزایده فروش پروانه قطع تبدیلی نوبت دوم
 105. مزایده ششدانگ زمین مساحت114مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت114مترمربع
 106. مناقصه یکصد عدد بلبرینگ شفت دار / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه یکصد عدد بلبرینگ شفت دار
 107. مناقصه مقسم شن دستگاه شن پاش / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه مقسم شن دستگاه شن پاش
 108. مناقصه انتقال نیرو و برق رسانی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انتقال نیرو و برق رسانی
 109. مناقصه استخراج، دپو سازی، بارگیری و حمل / آگهی مناقصه، مناقصه استخراج، دپو سازی، بارگیری و حمل
 110. فراخوان خرید زغالسنگ خام / آگهی فراخوان، فراخوان خرید زغالسنگ خام
 111. مزایده فروش 4 ست کامل قالب تونلی دست دوم / مزایده فروش 4 ست کامل قالب تونلی دست دوم
 112. فراخوان مناقصه کانون ارزیابی مدیران شرکت ملی گاز ایران / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه عمومی کانون ارزیابی مدیران شرکت ملی گاز ایران
 113. مزایده کامیون بنز 1921 / آگهی مزایده، مزایده کامیون بنز 1921
 114. مناقصه خرید کنتور التراسونیک - نوبت دوم / مناقصه, مناقصه خرید کنتور التراسونیک - نوبت دوم
 115. تجدید مناقصه روشنایی بلوار الغدیر، مطهری شرقی، نیایش و شهید جمور / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه روشنایی بلوار الغدیر، مطهری شرقی، نیایش و شهید جمور
 116. مزایده ششدانگ زمین مساحت 205.2متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 205.2متر
 117. مزایده فروش لنت خودروی سواری ال 90 / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش لنت خودروی سواری ال 90
 118. فراخوان جهت تهیه سیستم یکپارچه اداری و مالی / فراخوان جهت تهیه سیستم یکپارچه اداری و مالی
 119. فراخوان خرید 4 دستگاه آسانسور نوبت دوم / آگهی فراخوان, فراخوان خرید 4 دستگاه آسانسور نوبت دوم
 120. مزایده واگذاری عرصه یک قطعه زمین مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده واگذاری عرصه یک قطعه زمین مسکونی نوبت دوم
 121. مناقصه اجرای 64425 مترمکعب تهیه و اجرای عملیات مخلوط ریزی -نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای 64425 مترمکعب تهیه و اجرای عملیات مخلوط ریزی -نوبت دوم
 122. تمدید مناقصه تامین خدمات مورد نیاز سیستم شهرسازی / تمدید مناقصه, مناقصه تامین خدمات مورد نیاز سیستم شهرسازی
 123. استعلام صفحه قفسه بندی فلزی سه خم و ... / استعلام , استعلام صفحه قفسه بندی فلزی سه خم و ...
 124. استعلام حفر چاه عمیق / استعلام , استعلام حفر چاه عمیق
 125. استعلام لوبیا سفید دست چین اعلاء / استعلام لوبیا سفید دست چین اعلاء
 126. استعلام دستگاه مرکزی ضبط تصاویر 32 کانال / استعلام دستگاه مرکزی ضبط تصاویر 32 کانال
 127. فراخوان تامین نیروی انسانی / فراخوان تامین نیروی انسانی
 128. فراخوان تهیه مصالح ولوله گذاری / استعلام, استعلام تهیه مصالح ولوله گذاری
 129. مناقصه تهیه مصالح و احداث مخزن / مناقصه تهیه مصالح و احداث مخزن
 130. مناقصه تهیه مصالح و اجرای لوله گذاری شبکه توزیع آب در روستای کرجان / آگهی مناقصه، مناقصه تهیه مصالح و اجرای لوله گذاری شبکه توزیع آب در روستای کرجان
 131. مناقصه تهیه مصالح و تجهیز چاه / مناقصه تهیه مصالح و تجهیز چاه
 132. مناقصه تهیه مصالح و لوله گذاری خط انتقال آب / مناقصه تهیه مصالح و لوله گذاری خط انتقال آب
 133. مناقصه مقدار 15000 متر لوله فولادی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه مقدار 15000 متر لوله فولادی
 134. مناقصه تهیه مصالح ولوله گذاری شبکه توزیع آب در روستای آناخاتون / آگهی مناقصه، مناقصه تهیه مصالح ولوله گذاری شبکه توزیع آب در روستای آناخاتون
 135. مناقصه تهیه مصالح و حفاری یک حلقه چاه آب در روستای قلعه جوق شهرستان سراب / آگهی مناقصه اجرای جدول گذاری وآسفالت در روستای
 136. مناقصه آماده سازی معابر محدوده منازل مسکونی / آگهی مناقصه آماده سازی معابر محدوده منازل مسکونی
 137. مناقصه واگذاری عملیات اجرایی بلوک E پروژه تجاری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری عملیات اجرایی بلوک E پروژه تجاری
 138. ​فراخوان ارزیابی کیفی عملیات اجرایی احداث تاسیسات برداشت پساب و مخازن تعادل خط انتقال پساب تصفیه خانه / ​فراخوان ارزیابی کیفی , ​فراخوان ارزیابی کیفی عملیات اجرایی احداث تاسیسات برداشت پساب و مخازن تعادل خط انتقال پساب تصفیه خانه
 139. مناقصه آماده سازی معابر محدوده منازل مسکونی / آگهی مناقصه آماده سازی معابر محدوده منازل مسکونی
 140. آگهی مناقصه خرید عوامل بیولوژیک جهت معاونت تولیدات گیاهی / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه خرید عوامل بیولوژیک جهت معاونت تولیدات گیاهی
 141. آگهی مناقصه احداث فاز اول ساختمان دانشکده علوم انسانی / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه احداث فاز اول ساختمان دانشکده علوم انسانی
 142. مناقصه تعمیرات ضروری راهدارخانه های مستقردرراههای استان آذربایجان شرقی / مناقصه تعمیرات ضروری راهدارخانه های مستقردرراههای استان آذربایجان شرقی
 143. مناقصه احداث مخزن ۱۵۰۰ مترمکعبی شهر قادرآباد / آگهی مناقصه، مناقصه احداث مخزن ۱۵۰۰ مترمکعبی شهر قادرآباد
 144. آگهی مناقصه تکمیل باقی مانده کارهای تصفیه خانه فاضلاب / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه تکمیل باقی مانده کارهای تصفیه خانه فاضلاب
 145. ​فراخوان مناقصه اجرای عملیات حدود ۲۲ کیلومتر لوله گذاری فولادی و پلی اتیلن .... / ​فراخوان مناقصه , ​فراخوان مناقصه اجرای عملیات حدود ۲۲ کیلومتر لوله گذاری فولادی و پلی اتیلن ....
 146. مزایده سهام / آگهی مزایده , مزایده سهام
 147. مزایده ششدانگ ملک مساحت 147.60متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت 147.60متر
 148. مزایده یکباب خانه مساحت هفتاد و هشت متر / مزایده,مزایده یکباب خانه مساحت هفتاد و هشت متر
 149. مزایده خط تلفن همراه / آگهی مزایده, مزایده امتیاز خط سیم کارت تلفن همراه
 150. مناقصه خرید و تحویل کارتریج Imation / مناقصه عمومی, مناقصه خرید و تحویل کارتریج Imation
 151. فراخوان مناقصه انجام خدمات حمل و نقل- تجدید / فراخوان آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه انجام خدمات حمل و نقل- تجدید
 152. مناقصه احداث خانه فرهنگ و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث خانه فرهنگ و ...
 153. مناقصه پیمان نگهبانی از ایستگاه های مخابراتی راهجرد ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه پیمان نگهبانی از ایستگاه های مخابراتی راهجرد ...نوبت دوم
 154. مناقصه احداث مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب - نوبت دوم
 155. مناقصه ایمن سازی ، احداث آبنما ، احداث کانال آبرو بتنی نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه ,مناقصه ایمن سازی ، احداث آبنما ، احداث کانال آبرو بتنی نوبت دوم
 156. مزایده ششدانگ یکباب منزل به مساحت 260.40متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل به مساحت 260.40متر
 157. مزایده ششدانگ اعیانی یکباب خانه 283.70متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی یکباب خانه 283.70متر
 158. فراخوان مناقصه ساخت دو دستگاه مبدل حرارتی از نوع PLATE TYPE واحد CA نوبت دوم / فراخوان مناقصه ساخت دو دستگاه مبدل حرارتی از نوع PLATE TYPE واحد CA نوبت دوم
 159. مناقصه فروالیاژها نوبت دوم / مناقصه , مناقصه فروالیاژها نوبت دوم
 160. مزایده فروش املاک و مستغلات آپارتمان و ویلا نوبت سوم / مزایده,مزایده فروش املاک و مستغلات آپارتمان و ویلا نوبت سوم
 161. مناقصه P/F NUOVO PIGNONE CENTRIFUGAL COMPR / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه P/F NUOVO PIGNONE CENTRIFUGAL COMPR نوبت اول
 162. مناقصه عمومی خرید قطعات یدکی مربوط به شیر توپی مارک ITAG نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید قطعات یدکی مربوط به شیر توپی مارک ITAG نوبت دوم
 163. تجدید مناقصه خدمات حفاظت و نگهداری از اراضی حوزه استحفاظی تجدید نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه,تجدید مناقصه خدمات حفاظت و نگهداری از اراضی حوزه استحفاظی تجدید نوبت دوم
 164. مناقصه خرید انواع ماتریس تنگستن / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید انواع ماتریس تنگستن
 165. فراخوان اوره ضایعاتی 46 درصد ازت موجود در مجتمع / فراخوان عمومی دعوت به مزایده , فراخوان اوره ضایعاتی 46 درصد ازت موجود در مجتمع
 166. مناقصه ضخامت سنجی از لوله های فرآیندی نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه ضخامت سنجی از لوله های فرآیندی نوبت دوم
 167. آگهی مناقصه واگذاری بارگیرخانه کارخانه / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه واگذاری بارگیرخانه کارخانه
 168. مزایده فروش ساختمان اداری مشتمل بر 16 واحد / مزایده,مزایده فروش ساختمان اداری مشتمل بر 16 واحد
 169. مناقصه خرید قطعات ولوهای کمپرسور... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید قطعات ولوهای کمپرسور...
 170. مناقصه تهیه و اجرای سوله انبار ملزومات در پتروشیمی مارون / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه و اجرای سوله انبار ملزومات در پتروشیمی مارون
 171. آگهی دعوت به مشارکت در ساخت / آگهی دعوت به مشارکت در ساخت
 172. مناقصه امور نگهبانی و خدماتی ( نظافت و پذیرایی ) 96.2.27 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه امور نگهبانی و خدماتی ( نظافت و پذیرایی ) 96.2.27
 173. مزایده 124.5 سهم مشاع به شماره ملک 1.28 نوبت اول / مزایده,مزایده 124.5 سهم مشاع به شماره ملک 1.28 نوبت اول
 174. مناقصه خرید انواع کابل هوایی مهاردار و ژله فیلد خاکی / آگهی مناقصه یک مرحله ای,مناقصه خرید انواع کابل هوایی مهاردار و ژله فیلد خاکی
 175. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 197.6متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 197.6متر
 176. مناقصه انجام عملیات تعمیر، نگهداری و راهبری شبکه جمع آوری فاضلاب نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی , مناقصه انجام عملیات تعمیر، نگهداری و راهبری شبکه جمع آوری فاضلاب نوبت دوم
 177. مزایده تعدادی از خودروهای سبک و سنگین / مزایده ، مزایده تعدادی از خودروهای سبک و سنگین
 178. مناقصه پروژه گازرسانی به روستاهای قره آغاج پشته ... نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه پروژه گازرسانی به روستاهای قره آغاج پشته ... نوبت دوم
 179. مناقصه خرید 62 دستگاه ایستگاه کابینتی تقلیل فشار و اندازه گیری نوبت دوم / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید 62 دستگاه ایستگاه کابینتی تقلیل فشار و اندازه گیری نوبت دوم
 180. مزایده ششدانگ دو باب منزل پلاک 154 و 138 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ دو باب منزل پلاک 154 و 138 فرعی
 181. مزایده ریکا - نوبت دوم / مزایده, مزایده ریکا - نوبت دوم
 182. مناقصه خدمات تامین و مدیریت نیروی انسانی / مناقصه خدمات تامین و مدیریت نیروی انسانی
 183. فراخوان مناقصه خرید لوله فولادی / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه خرید لوله فولادی
 184. مزایده رستوران، فست فود و مجموعه فروشگاهی / آگهی مزایده، مزایده رستوران، فست فود و مجموعه فروشگاهی
 185. مناقصه ده دستگاه اتوبوس بنز OSG گازسوز / آگهی مناقصه, مناقصه ده دستگاه اتوبوس بنز OSG گازسوز
 186. مزایده یک واحد اپارتمان طبقه سه 140متر / مزایده,مزایده یک واحد اپارتمان طبقه سه 140متر
 187. مزایده شش سهم از 11 سهم ساختمان مسکونی نوبت اول / مزایده,مزایده شش سهم از 11 سهم ساختمان مسکونی نوبت اول
 188. مزایده یکدستگاه خودرو سمند سفید رنگ / مزایده, مزایده یکدستگاه خودرو سمند سفید رنگ
 189. مزایده ششدانگ زمین مزروعی 34875متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی 34875متر
 190. فرا

نویسنده مطلب: نوری نوری

نوری نوری

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...