اطلاعات مناقصات وم زایدات ثبت شده تاریخ 96.2.26 در سایت

اطلاعات مناقصات وم زایدات ثبت شده تاریخ 96.2.26 در سایت

 1. فراخوان واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی شرکت - نوبت دوم / فراخوان مناقصه,فراخوان واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی شرکت نوبت اول - نوبت دوم
 2. مناقصه نگهداری و نگهبانی قسمتی از فضای سبز سطح شهر 96.02.26 / آگهی مناقصه, مناقصه نگهداری و نگهبانی قسمتی از فضای سبز سطح شهر نوبت اول 96.02.26
 3. مناقصه تکمیل احداث ساختمان مرکز بهداشت / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث ساختمان مرکز بهداشت
 4. فراخوان مناقصه عمومی مربوط به مطالعات ممیزی جامع انرژی در ساختمان های شرکت / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی مربوط به مطالعات ممیزی جامع انرژی در ساختمان های شرکت
 5. فراخوان تعمیرات فوری خطوط لوله نفت صادراتی .. / فراخوان تعمیرات فوری خطوط لوله نفت صادراتی ..
 6. فراخوان مناقصه مربوط به احداث جاده و محل چاه غرب 074 شمال دیلایی ( پسماند) / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه مربوط به احداث جاده و محل چاه غرب 074 شمال دیلایی ( پسماند)
 7. مناقصه تعمیرات دوره ای توربوژنراتورهای پالایشگاه اول تا چهارم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه تعمیرات دوره ای توربوژنراتورهای پالایشگاه اول تا چهارم
 8. مزایده ملک بخش سه اردبیل / مزایده,مزایده ملک بخش سه اردبیل
 9. مزایده فروش یکدستگاه برج خنک کننده گالوانیزه (چیلر)... / آگهی مزایده اموال غیر منقول , مزایده فروش یکدستگاه برج خنک کننده گالوانیزه (چیلر)...
 10. مزایده ملک قولنامه ای عرصه 68 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک قولنامه ای عرصه 68 متر نوبت اول
 11. مزایده یک قطعه زمین مساحت تقریبی 700متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت تقریبی 700متر نوبت اول
 12. مزایده یک قطعه زمین کاربری باغبانی 1128متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کاربری باغبانی 1128متر
 13. مزایده وانت نیسان خودرو برسیستم زامیاد / مزایده وانت نیسان خودرو برسیستم زامیاد
 14. مزایده یک واحد اپارتمان بخش یک نوبت دوم / مزایده,مزایده یک واحد اپارتمان بخش یک نوبت دوم
 15. مزایده یک راس اسب مادیان / مزایده یک راس اسب مادیان
 16. مزایده یک دستگاه خودرو پراید / مزایده یک دستگاه خودرو پراید
 17. مزایده پلاک به شماره فرعی 943 اصلی 126 نوبت سوم / مزایده,مزایده پلاک به شماره فرعی 943 اصلی 126 نوبت سوم
 18. مزایده سه دانگ از ششدانگ یکباب گاوداری 3440متر / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ یکباب گاوداری 3440متر
 19. مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری 530MVM / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری 530MVM
 20. مزایده پلاک ششدانگ 2760.1 بخش یک اردبیل نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ششدانگ 2760.1 بخش یک اردبیل نوبت اول
 21. مزایده دو قطعه زمین مسکونی تجدید / مزایده,مزایده دو قطعه زمین مسکونی تجدید
 22. مزایده یک قطعه ملک کاربری تجاری اداری 229.60متر / مزایده,مزایده یک قطعه ملک کاربری تجاری اداری 229.60متر
 23. مزایده 1 واحد پرورش شتر مرغ / مزایده,مزایده 1 واحد پرورش شتر مرغ
 24. مزایده ساختمان نیمه ساز زمین به شماره صد و نه / مزایده,مزایده ساختمان نیمه ساز زمین به شماره صد و نه
 25. مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید
 26. مزایده ششدانگ سند بخش سه اردبیل کلاسه 832/94 نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ سند بخش سه اردبیل کلاسه 832/94 نوبت اول
 27. مزایده ششدانگ یکباب منزل 712.87متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل 712.87متر نوبت اول
 28. مزایده پلاک ششدانگ به شماره فرعی 35 / مزایده,مزایده پلاک ششدانگ به شماره فرعی 35
 29. مزایده سه دانگ پلاک ثبتی زمین مساحت 50 متر / مزایده,مزایده سه دانگ پلاک ثبتی زمین مساحت 50 متر
 30. مزایده ششدانگ زمین مزروعی مرحله دوم / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی مرحله دوم
 31. مزایده یکدستگاه سواری پراید / مزایده یکدستگاه سواری پراید
 32. مزایده یک دستگاه خودرو سواری 530 MVM / مزایده یک دستگاه خودرو سواری 530 MVM
 33. مزایده مقدار 875 متر زمین زراعی نوبت اول / مزایده,مزایده مقدار 875 متر زمین زراعی نوبت اول
 34. مزایده یک دستگاه خودرو وانت زامیاد / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودرو وانت زامیاد
 35. مزایده یک قطعه زمین ساحلی مساحت 1327.18متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین ساحلی مساحت 1327.18متر
 36. مزایده ساختمان مسکونی تجاری بخش یک نهاوند نوبت اول / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی تجاری بخش یک نهاوند نوبت اول
 37. مزایده عمارت مسکونی بخش دو نهاوند نوبت اول / مزایده,مزایده عمارت مسکونی بخش دو نهاوند نوبت اول
 38. مزایده ششدانگ پلاک 1618 فرعی از چهار اصلی نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 1618 فرعی از چهار اصلی نوبت دوم
 39. مزایده واگذاری مهد کودک ساصد... / آگهی مزایده، مزایده واگذاری مهد کودک ساصد...
 40. مناقصه طرح آبرسانی به روستاها نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه طرح آبرسانی به روستاها نوبت دوم
 41. مزایده دستگاه لولر زرد رنگ دو چرخ.... / مزایده, مزایده دستگاه لولر زرد رنگ دو چرخ...
 42. مزایده واگذاری 9 باب مغازه بازارچه شهر / مزایده , مزایده واگذاری 9 باب مغازه بازارچه شهر نوبت اول
 43. مزایده اتصال آکاردئونی دو سر مغزی... / آگهی مزایده، مزایده اتصال آکاردئونی دو سر مغزی...
 44. مناقصه جهت بسته بندی قطعات خودرویی... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه جهت بسته بندی قطعات خودرویی...
 45. فراخوان مناقصه اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی پروژه بیمارستان 64 تختخوابی تامین اجتماعی لنگرود / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی پروژه بیمارستان 64 تختخوابی تامین اجتماعی لنگرود
 46. مزایده عمومی مدیریت اجرایی بازار هفتگی (چهارشنبه بازار) - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی، مزایده عمومی مدیریت اجرایی بازار هفتگی (چهارشنبه بازار) - نوبت دوم
 47. مناقصه راهبری کلیه امور مرتبط با حفظ، حراست و نگهبانی و نگهداری پارک جنگلی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه راهبری کلیه امور مرتبط با حفظ، حراست و نگهبانی و نگهداری پارک جنگلی- نوبت دوم
 48. مناقصه زیرسازی خیابان های سطح شهر -چاپ دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه زیرسازی خیابان های سطح شهر - چاپ دوم
 49. مناقصه پروژه کرایه ماشین آلات - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه پروژه کرایه ماشین آلات - نوبت دوم
 50. مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی 70.85متر / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی 70.85متر
 51. تجدید مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات سنگین راهسازی نوبت دوم / مزایده ، تجدید مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات سنگین راهسازی نوبت دوم
 52. تجدید مزایده اجاره واحدهای تجاری غزل (پارک نصیرآباد) نوبت دوم / مزایده ، تجدید مزایده اجاره واحدهای تجاری غزل (پارک نصیرآباد) نوبت دوم
 53. مزایده سه قطعه زمین نوبت دوم / مزایده,مزایده سه قطعه زمین نوبت دوم
 54. مناقصه کلیه امورات مربوط به خدمات عمومی ساختمان - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه کلیه امورات مربوط به خدمات عمومی ساختمان - نوبت دوم
 55. تجدید مناقصه عملیات خاکبرداری، بیس و آسفالت- مرحله دوم 96.02.26 / تجدید آگهی مناقصه, تجدید مناقصه عملیات خاکبرداری، بیس و آسفالت- مرحله دوم 96.2.26
 56. مناقصه یک دستگاه لوله خم کن افقی هیدرولیکی دیزلی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه یک دستگاه لوله خم کن افقی هیدرولیکی دیزلی نوبت دوم
 57. مناقصه گازرسانی به روستاهای کلم سفلی ... / مناقصه , مناقصه گازرسانی به روستاهای کلم سفلی ... نوبت اول
 58. مزایده یوخاری باغ- اوقاباغی... / مزایده , مزایده یوخاری باغ- اوقاباغی... نوبت اول
 59. مزایده ششدانگ اپارتمان اعیان 66.13مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان اعیان 66.13مترمربع
 60. مناقصه ساخت داخلی تعداد 9134 عدد شیرآلات و قطعات یدکی شیرآلات نوبت دوم / مناقصه, مناقصه ساخت داخلی تعداد 9134 عدد شیرآلات و قطعات یدکی شیرآلات نوبت دوم
 61. مزایده اجاره انبار / آگهی مزایده,مزایده اجاره انبار
 62. مزایده8 دستگاه اتوبوس اویکو / آگهی مزایده,مزایده 8 دستگاه اتوبوس اویکو
 63. مزایده بسته بندی روتاری ... / مزایده بسته بندی روتاری ...
 64. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 23 فرعی بخش یک گرگان / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 23 فرعی بخش یک گرگان
 65. مزایده تعداد 900 جفت کفش زنانه طبی / مزایده تعداد 900 جفت کفش زنانه طبی
 66. مزایده پلاک ثبتی عرصه مساحت شصت متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه مساحت شصت متر
 67. مزایده خط تلفن همراه به شماره 09122001498 / آگهی مزایده, مزایده خط تلفن همراه به شماره 09122001498
 68. مزایده ششدانگ مغازه مساحت 16.92متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه مساحت 16.92متر نوبت اول
 69. فراخوان مناقصه پروژه احداث شبکه توزیع گاز 6 روستا / آگهی فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه پروژه احداث شبکه توزیع گاز 6 روستا
 70. مناقصه تامین دو دستگاه وینچ کشنده جهت کار در پروژه معادن زغال سنگ و تونل خمرود / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تامین دو دستگاه وینچ کشنده جهت کار در پروژه معادن زغال سنگ و تونل خمرود
 71. مزایده یک دستگاه خودروی وانت پیکان / آگهی مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی وانت پیکان
 72. مزایده واگذاری اجاره دکه مرحله دوم - نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده واگذاری اجاره دکه مرحله دوم نوبت دوم
 73. مناقصه مربوط به مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 6 مارون - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه مربوط به مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 6 مارون - نوبت دوم
 74. مزایده واگذاری یک قطعه زمین مساحت 350.82مترمربع / مزایده,مزایده واگذاری یک قطعه زمین مساحت 350.82مترمربع
 75. مناقصه خرید و نصب شبکه کامپیوتری ساختمانهای جدید الاحداث / آگهی مناقصه , مناقصه خرید و نصب شبکه کامپیوتری ساختمانهای جدید الاحداث
 76. مزایده فروش یکدستگاه سواری پژو تیپ 206SD / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه سواری پژو تیپ 206SD
 77. فراخوان خرید هواساز و ایرواشر / آگهی فراخوان, فراخوان خرید هواساز و ایرواشر نوبت اول
 78. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 737.16متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 737.16متر
 79. مناقصه عمومی بهره برداری , نگهداری و رفع حوادث و اتفاقات خطوط انتقال ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عمومی بهره برداری , نگهداری و رفع حوادث و اتفاقات خطوط انتقال ... نوبت دوم
 80. مزایده ملک مساحت 1888.5متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 1888.5متر نوبت اول
 81. مزایده اپارتمان طبقه همکف مساحت 60 متر / مزایده,مزایده اپارتمان طبقه همکف مساحت 60 متر
 82. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه سه 89.99متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه سه 89.99متر
 83. اصلاحیه مناقصه خرید باتری / اصلاحیه مناقصه خرید باتری
 84. مناقصه P/F "BLOHM+VOSS" MANUAL TONG TYPE "BV-57" نوبت دوم / مناقصه P/F "BLOHM+VOSS" MANUAL TONG TYPE "BV-57" نوبت دوم
 85. مناقصه خرید و اجرای آسفالت ریزی / آگهی مناقصه, مناقصه خرید و اجرای آسفالت ریزی
 86. مزایده تعداد 125 عدد شلوار لی ترکیه / مزایده,مزایده تعداد 125 عدد شلوار لی ترکیه
 87. مناقصه بارگیری و حمل قیر با استفاده از تانکرهای دوجداره نوبت دوم / آگهی مناقصه یک مرحله ای,مناقصه بارگیری و حمل قیر با استفاده از تانکرهای دوجداره نوبت دوم
 88. مناقصه احداث کانال رودخانه سیاه آب نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه احداث کانال رودخانه سیاه آب نوبت دوم
 89. مناقصه تامین خدمات نگهداری و تعمیرات تجهیزات تله متری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه تامین خدمات نگهداری و تعمیرات تجهیزات تله متری
 90. مناقصه اجرای عملیات حدود 19.5 کیلومتر گسترش شبکه گذاری فولادی و پلی اتیلن / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات حدود 19.5 کیلومتر گسترش شبکه گذاری فولادی و پلی اتیلن
 91. فراخوان خرید حمل نصب، تست و راه اندازی شبکه آب و ... / آگهی فراخوان, فراخوان خرید حمل نصب، تست و راه اندازی شبکه آب و ...
 92. مناقصه سند بلاست و رنگ آمیزی تجهیزات توربین کامیون کش و ریلی شرکت / مناقصه , مناقصه سند بلاست و رنگ آمیزی تجهیزات توربین کامیون کش و ریلی نوبت اول
 93. مناقصه P/F "BLOHM+VOSS" MANUAL TONG TYPE "BV-80" نوبت دوم / مناقصه P/F "BLOHM+VOSS" MANUAL TONG TYPE "BV-80" نوبت دوم
 94. مزایده یک دستگاه خودرو کامیون کشنده بنر مدل 76 / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو کامیون کشنده بنر مدل 76 مرحله دوم
 95. مزایده یک دستگاه خودرو پراید صبا مدل 88 / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو پراید صبا مدل 88 مرحله اول
 96. مزایده سرقفلی ششدانگ مغازه دو دهنه و انباری پشت آن / مزایده,مزایده سرقفلی ششدانگ مغازه دو دهنه و انباری پشت آن
 97. مناقصه تعمیرات و تاسیسات خوابگاه های / آگهی مناقصه , مناقصه تعمیرات و تاسیسات خوابگاه های
 98. مناقصه تهیه و اجرای مرمت و آسفالت معابر / مناقصه ، مناقصه تهیه و اجرای مرمت و آسفالت معابر
 99. مناقصه اجرای لکه گیری و درزگیری و ترمیم آسفالت و ... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای لکه گیری و درزگیری و ترمیم آسفالت و ... - نوبت دوم
 100. مزایده ششدانگ زمین مساحت 189.80متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 189.80متر نوبت دوم
 101. مزایده ششدانگ زمین مساحت 250مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 250مترمربع
 102. مزایده ششدانگ زمین مساحت 275متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 275متر نوبت اول
 103. مناقصه CASING ACCFSSORIES تکرار / آگهی مناقصه , مناقصه CASING ACCFSSORIES تکرار
 104. مزایده خودرو سواری سایپا 132 / مزایده,مزایده خودرو سواری سایپا 132
 105. مزایده یک دستگاه خودرو بنز کلاسیک / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو بنز کلاسیک
 106. مزایده تعداد 2000 هزار قطعه زه / مزایده,مزایده تعداد 2000 هزار قطعه زه
 107. مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پراید 141 / مزایده,مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پراید 141
 108. تجدید فراخوان مناقصه عمومی جدولگذاری بلوار دکتر حسابی ... / فراخوان تجدید مناقصه عمومی، تجدید فراخوان مناقصه عمومی جدولگذاری بلوار دکتر حسابی ...
 109. مناقصه انجام امور حفاظتی و امنیتی ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور حفاظتی و امنیتی ...
 110. مزایده ششدانگ واحد مسکونی مساحت 86.90متر / مزایده,مزایده ششدانگ واحد مسکونی مساحت 86.90متر
 111. مزایده دیزل ژنراتور / مزایده دیزل ژنراتور
 112. مناقصه عملیات خرید , نصب و راه اندازی دوربین مداربسته / مناقصه عملیات خرید , نصب و راه اندازی دوربین مداربسته
 113. فراخوان واگذاری حجمی خدمات حمل وجابجایی کارکنان و پرسنل کارفرما- نوبت دوم / فراخوان واگذاری حجمی خدمات حمل وجابجایی کارکنان و پرسنل کارفرما
 114. استعلام چراغ سقفی .... / استعلام ، چراغ سقفی ...
 115. استعلام UTM / استعلام , استعلام UTM
 116. استعلام ساک گلاسه بزرگ در ابعاد 34 در 25 / استعلام , استعلام ساک گلاسه بزرگ در ابعاد 34 در 25
 117. استعلام چاپگر شناسنامه / استعلام , استعلام چاپگر شناسنامه
 118. استعلام چاپگر لیزری مدل M401D / استعلام چاپگر لیزری مدل M401D
 119. استعلام Rack 42HP+ C3850+power / استعلام Rack 42HP+ C3850+power
 120. استعلام خرید سوئیچ / استعلام, استعلام خرید سوئیچ
 121. استعلام ماکارانی 700 گرم / استعلام , استعلام ماکارانی 700 گرم
 122. استعلام راکت بدمینتون درجه یک / استعلام , استعلام راکت بدمینتون درجه یک
 123. مناقصه اجرای عملیات فرش کف و جدولگذاری .... - نوبت دوم / مناقصه ،مناقصه اجرای عملیات فرش کف و جدولگذاری .... نوبت دوم
 124. استعلام ساک گلاسه کوچک / استعلام , استعلام ساک گلاسه کوچک
 125. استعلام اجرای سنگ تیشه ای / استعلام , استعلام اجرای سنگ تیشه ای
 126. استعلام خرید سوئیچ / استعلام , استعلام خرید سوئیچ
 127. استعلام یخچال پارس 10 فوت / استعلام یخچال پارس 10 فوت
 128. استعلام خرید باتری و شارژر / استعلام خرید باتری و شارژر
 129. استعلام طناب ورزشی / استعلام طناب ورزشی
 130. استعلام فن خانگی فلزی / استعلام فن خانگی فلزی
 131. استعلام حبوبات / استعلام حبوبات
 132. استعلام کفپوش PVC / استعلام, استعلام کفپوش PVC
 133. استعلام لوازم الکتریکی / استعلام , استعلام لوازم الکتریکی
 134. استعلام کاغذ ژورنال کاغذی 4800 رول .... / استعلام ، کاغذ ژورنال کاغذی 4800 رول ...
 135. استعلام چاپگر شناسنامه TALLY 5040 / استعلام , استعلام چاپگر شناسنامه TALLY 5040
 136. استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران / استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران
 137. استعلام رطب درجه یک / استعلام , استعلام رطب درجه یک
 138. استعلام کاغذ چاپگر و رول / استعلام l,استعلام کاغذ چاپگرو رول
 139. استعلام چای / استعلام چای
 140. استعلام کاغذ چاپگر / استعلام l,استعلام کاغذ چاپگر
 141. استعلام چای ایرانی 500 گرمی / استعلام , استعلام چای ایرانی 500 گرمی
 142. استعلام پاکت ملخی درب چسب دار / استعلام , استعلام پاکت ملخی درب چسب دار
 143. استعلام حلوا شکری 50 گرم / استعلام , استعلام حلوا شکری 50 گرم
 144. مناقصه تهیه و تامین تجهیزات و قطعات رایانه ای و شبکه و ارائه خدمات انفورماتیکی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عمومی تهیه و تامین تجهیزات و قطعات رایانه ای و شبکه و ارائه خدمات انفورماتیکی
 145. استعلام رب گوجه فرنگی با بریکس 27 / استعلام , استعلام رب گوجه فرنگی با بریکس 27
 146. استعلام رشته پلویی / استعلام , استعلام رشته پلویی
 147. مناقصه P/F WEB WILSON CASING TONG - نوبت دوم / آگهی , مناقصه P/F WEB WILSON CASING TONG -نوبت دوم
 148. مزایده دستگاه خنک کننده- نوبت دوم / آگهی مزایده ,دستگاه خنک کننده - نوبت دوم
 149. مزایده تعداد 28 جین 336 عدد کراوات... / آگهی مزایده، مزایده تعداد 28 جین 336 عدد کراوات...
 150. مزایده اجاره 120 متر مربع از پارک تجدید - نوبت دوم / تجدید آگهی مزایده , مزایده اجاره 120 متر مربع از پارک تجدید-نوبت دوم
 151. مناقصه پروژه خط تغذیه از سه راهی پاریاب / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه پروژه خط تغذیه از سه راهی پاریاب
 152. اگهی مزایده فروش ماشین آلات کارخانه آرد والسی / آگهی مزایده ، مزایده فروش ماشین آلات کارخانه آرد والسی
 153. فراخوان خدمات نگهداری از تاسیسات / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان خدمات نگهداری از تاسیسات
 154. فراخوان انجام خدمات عمومی / آگهی فراخوان عمومی برای ارزیابی کیفی پیمانکاران,فراخوان انجام خدمات عمومی
 155. شناسایی پیمانکار برشکاری... نوبت دوم / شناسایی پیمانکار برشکاری... نوبت دوم
 156. مزایده تعداد 74760 سهم از 74780 کل سهام / مزایده, مزایده تعداد 74760 سهم از 74780 کل سهام
 157. مناقصه خرید پنکه های سقفی / آگهی مناقصه , مناقصه خرید پنکه های سقفی نوبت اول
 158. مناقصه خدمات نگهداری ، راهبری و تعمیرات سیستم های تاسیساتی فنی .... / مناقصه ,مناقصه خدمات نگهداری ، راهبری و تعمیرات سیستم های تاسیساتی فنی ....
 159. مناقصه خرید 3 دستگاه چیلر تراکمی / آگهی مناقصه,مناقصه خرید 3 دستگاه چیلر تراکمی
 160. مناقصه انجام عملیات زیرساخت نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه انجام عملیات زیرساخت نوبت دوم
 161. فراخوان مناقصه ساخت دو دستگاه مبدل حرارتی از نوع PLATE TYPE واحد CA / فراخوان مناقصه ساخت دو دستگاه مبدل حرارتی از نوع PLATE TYPE واحد CA نوبت اول
 162. مناقصه خدمات حفاظت و نگهداری از اراضی حوزه استحفاظی تجدید / آگهی مناقصه, مناقصه خدمات حفاظت و نگهداری از اراضی حوزه استحفاظی تجدید
 163. مناقصه انجام پروژه طراحی ، تامین مصالح و تجهیزات ساخت / مناقصه انجام پروژه طراحی ، تامین مصالح و تجهیزات ساخت
 164. مناقصه احداث شش مورد ایستگاه حفاظت کاتدیک / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث شش مورد ایستگاه حفاظت کاتدیک
 165. مناقصه پروژه احداث شبکه توزیع گاز 6 روستای شهرستان اسکو تجدید / آگهی مناقصه, مناقصه پروژه احداث شبکه توزیع گاز 6 روستای شهرستان اسکو تجدید
 166. مناقصه پروژه خدمات امداد گاز شهرها و روستاهای تابعه شهرستان های ماکو / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه خدمات امداد گاز شهرها و روستاهای تابعه شهرستان های ماکو
 167. مناقصه پروژه جابجایی ، عقب کشی و اصلاح انشعابات / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه جابجایی ، عقب کشی و اصلاح انشعابات
 168. مزایده واگذاری 400 متر مربع از فضای بازی پارک - نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده واگذاری 400 متر مربع از فضای بازی پارک - نوبت دوم
 169. مناقصه خرید لوله و اتصالات چدن داکتیل / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید لوله و اتصالات چدن داکتیل
 170. مزایده دو دستگاه کمپرسور برقی / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده دو دستگاه کمپرسور برقی
 171. مزایده یک دستگاه سلفن کشی / مزایده یک دستگاه سلفن کشی
 172. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 68.98متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 68.98متر
 173. مناقصه ساخت 13ردیف قطعات یدکی شیرآلات پالایشگاه... نوبت دوم / مناقصه , مناقصه ساخت 13ردیف قطعات یدکی شیرآلات پالایشگاه... نوبت دوم
 174. مناقصه نسبت به تکمیل پروژه خرید و نصب تجهیزات پایش تصویری در سطح شهر نوبت دوم / مناقصه نسبت به تکمیل پروژه خرید و نصب تجهیزات پایش تصویری در سطح شهر نوبت دوم
 175. مزایده فروش حق امتیاز و اشتراک تلفن همراه / آگهی مزایده , مزایده فروش حق امتیاز و اشتراک تلفن همراه
 176. مناقصه تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی تجدید نوبت دوم
 177. مناقصه خرید اسید سولفوریک 98 درصد به میزان 1000 تن / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید اسید سولفوریک 98 درصد به میزان 1000 تن
 178. مزایده فروش یک لیفتراگ کوماتسو / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یک لیفتراگ کوماتسو
 179. مزایده فروش 11 عدد کاپوت تویوتا مدل 2009 ... نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش 11 عدد کاپوت تویوتا مدل 2009 ... نوبت دوم
 180. فراخوان انجام خدمات مشاوره نظارت کارگاهی و ... / فراخوان، فراخوان انجام خدمات مشاوره نظارت کارگاهی و ...
 181. مزایده پلاک ثبتی بخش 14 قزوین / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 14 قزوین
 182. مزایده ملک مساحت 824 متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 824 متر
 183. اصلاحیه مناقصه انجام امور حمل و نقل و جمع آوری پسماند و خدمات نظافتی / اصلاحیه , مناقصه انجام امور حمل و نقل و جمع آوری پسماند و خدمات نظافتی
 184. مناقصه طبخ و توزیع غذا برای سلف دانشجویی... / آگهی مناقصه , مناقصه طبخ و توزیع غذا برای سلف دانشجویی..
 185. مزایده بوفه های دانشجویی / آگهی مزایده , مزایده بوفه های دانشجویی
 186. مناقصه تکمیل عملیات ابنیه ، تاسیسات / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل عملیات ابنیه ، تاسیسات
 187. مناقصه انجام امور حمل و نقل و جمع آوری پسماند و خدمات نظافتی مکانیزه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور حمل و نقل و جمع آوری پسماند و خدمات نظافتی مکانیزه
 188. مناقصه تعمیر و نگهداری و بهسازی معابر.. / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعمیر و نگهداری و بهسازی معابر...
 189. فراخوان پروژه پایش و ارزیابی عملکرد HSE ...مجدد / فراخوان , فراخوان پروژه پایش و ارزیابی عملکرد HSE ...مجدد
 190. مزایده فروش تعداد 2 دستگاه خودروی کامیون بنز / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش تعداد 2 دستگاه خودروی کامیون بنز
 191. مناقصه 10.000 متر کابل افشان 1*150 آبی و قرمز / خلاصه آگهی منـاقصه , مناقصه 10.000 متر کابل افشان 1*150 آبی و قرمز
 192. مناقصه خرید یک دستگاه بنبوری ، غلطک و گیوتین / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید یک دستگاه بنبوری ، غلطک و گیوتین
 193. مزایده واگذاری اجناس اسقاطی نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری اجناس اسقاطی نوبت دوم
 194. فراخوان مناقصات عمومی خرید امور خدماتی... / فراخوان مناقصات عمومی،فراخوان مناقصات عمومی خرید امور خدماتی...
 195. مناقصه انجام عملیات ساخت شعبه جم / آگهی مناقصه,مناقصه انجام عملیات ساخت شعبه جم
 196. مناقصه شستشو و رنگ آمیزی / آگهی مناقصه , مناقصه شستشو و رنگ آمیزی
 197. مناقصه عمومی انجام عملیات تکمیل کتابخانه باباطاهر با زیر بنای تقریبی 960 متر نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عمومی انجام عملیات تکمیل کتابخانه باباطاهر با زیر بنای تقریبی 960 متر نوبت دوم
 198. مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان
 199. آگهی فراخوان عمومی طراحی و نظارت عالیه پروژه خود در شهر صنعتی / آگهی فراخوان عمومی،آگهی فراخوان عمومی طراحی و نظارت عالیه پروژه خود در شهر صنعتی
 200. مناقصه انجام امور خدماتی / آگهی مناقصه , مناقصه انجام امور خدماتی
 201. مزایده اجاره املاک مازاد / مزایده,مزایده اجاره املاک مازاد
 202. آگهی مزایده اداره مشارکتی داروخانه / آگهی مزایده,آگهی مزایده اداره مشارکتی داروخانه
 203. آگهی خرید یک دستگاه اتوبوستر 20 کیلو ولت / آگهی,آگهی خرید یک دستگاه اتوبوستر 20 کیلو ولت
 204. آگهی مزایده واگذاری آزمایشگاه و پاتولوژی / آگهی مزایده,آگهی مزایده واگذاری آزمایشگاه و پاتولوژی
 205. مزایده فروش اقلام ضایعاتی و مازاد / مزایده فروش اقلام ضایعاتی و مازاد
 206. مناقصه اجرای لوله پلی اتیلن و گالوانیزه / مناقصه, مناقصه اجرای لوله پلی اتیلن و گالوانیزه
 207. مناقصه 150 سلول باطری دو ولت / خلاصه آگهی منـاقصه , مناقصه 150 سلول باطری دو ولت
 208. مزایده ششدانگ زمین محصور 236مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین محصور 236مترمربع
 209. مناقصه اجرا و احداث ساختمان آتش نشانی و اداری / مناقصه اجرا و احداث ساختمان آتش نشانی و اداری
 210. فراخوان ارزیابی کیفی بازرسان / فراخوان, فراخوان ارزیابی کیفی بازرسان
 211. ارسال توسط: ارسال دیدگاه (0)

  نویسنده مطلب: نوری نوری

  نوری نوری

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...