بدون عنوان

بدون عنوان

 1. مزایده واگذاری یک قطعه زمین مساحت 235مترمربع / مزایده,ممزایده واگذاری یک قطعه زمین مساحت 235مترمربع
 2. اصلاحیه مناقصه عملیات تعمیر و بهسازی معابر سطح / اصلاحیه , مناقصه عملیات تعمیر و بهسازی معابر سطح
 3. مناقصه واگذاری فعالیتهای مشترکین آبفای شهرستان - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه واگذاری فعالیتهای مشترکین آبفای شهرستان - نوبت دوم
 4. استعلام بهای پایه چراغ روشنایی 4 متری و ... / استعلام بها, استعلام بهای پایه چراغ روشنایی 4 متری و ...
 5. استعلام خرید سرور / استعلام, استعلام خرید سرور
 6. استعلام سه عدد قلم نوری / استعلام, استعلام سه عدد قلم نوری
 7. مناقصه پروژه عملیات اجرای فاضلاب فرودگاه - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه پروژه عملیات اجرای فاضلاب فرودگاه - نوبت دوم
 8. مناقصه خرید انواع کابلهای هوایی مهاردار و .... / مناقصه ، مناقصه خرید انواع کابلهای هوایی مهاردار و
 9. استعلام UPS 20 KVA مرکز LTX V5 گنبد کاووس تجدید / استعلام , استعلام UPS 20 KVA مرکز LTX V5 گنبد کاووس تجدید
 10. مناقصه خرید یک میلیون 1.000.000 متر سیم دوبل مهاردار / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه خرید یک میلیون 1.000.000 متر سیم دوبل مهاردار
 11. استعلام خرید FAT 24 CORE 1141101018 ... / استعلام , استعلام خرید FAT 24 CORE 1141101018 ...
 12. تجدید استعلام باتری سیلد 2000 آمپر / استعلام بهاء, تجدید استعلام باتری سیلد 2000 آمپر
 13. تجدید استعلام رکتی فایر / استعلام بهاء, تجدید استعلام رکتی فایر
 14. مناقصه تنظیف، رفت و روب حمل و دفع زباله و نخاله و نگهداری فضای سبز / مناقصه ,مناقصه تنظیف، رفت و روب حمل و دفع زباله و نخاله و نگهداری فضای سبز
 15. تجدید مزایده بازار دام و... نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی , تجدید مزایده بازار دام و... نوبت دوم
 16. مزایده ششدانگ عرصه یک قطعه زمین 27302متر / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه یک قطعه زمین 27302متر
 17. تجدید فراخوان عملیات خرید ، طراحی، اجرا، نصب و بهره برداری پکیج تصفیه فاضلاب نوبت دوم / تجدید فراخوان , تجدید فراخوان عملیات خرید ، طراحی، اجرا، نصب و بهره برداری پکیج تصفیه فاضلاب نوبت دوم
 18. مزایده یک دستگاه بچینگ / مزایده,مزایده یک دستگاه بچینگ
 19. مزایده یک قطعه زمین زراعی بخش دو اردبیل نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی بخش دو اردبیل نوبت اول
 20. مناقصه اجرای شبکه و انشعابات پراکنده در سطح شهرستان بروجن - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه مناقصه اجرای شبکه و انشعابات پراکنده در سطح شهرستان بروجن -نوبت دوم
 21. مزایده دستگاه high - speed automatic loading ang unloading ... نوبت دوم / مزایده, مزایده دستگاه high - speed automatic loading ang unloading ... نوبت دوم
 22. مناقصه خرید و تحویل ماژول سیسکو / مناقصه عمومی, مناقصه خرید و تحویل ماژول سیسکو
 23. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی با قدمت 5 ساله / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی با قدمت 5 ساله
 24. مزایده مقدار ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 89.25متر / مزایده,مزایده مقدار ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 89.25متر
 25. مناقصه امور نگهبانی و خدماتی ( نظافت و پذیرایی ) نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه امور نگهبانی و خدماتی ( نظافت و پذیرایی ) نوبت دوم
 26. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 111.75متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 111.75متر
 27. مناقصه عملیات تولید سنگ شکسته / آگهی مناقصه ,مناقصه عملیات تولید سنگ شکسته
 28. مناقصه انجام عملیات تعمیر، نگهداری و راهبری شبکه جمع آوری فاضلاب / فراخوان , مناقصه انجام عملیات تعمیر، نگهداری و راهبری شبکه جمع آوری فاضلاب
 29. مناقصه عملیات اصلاح 4500 فقره انشعاب آب و اجرای اتصال آبدار ... تجدید- نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه عملیات اصلاح 4500 فقره انشعاب آب و اجرای اتصال آبدار ... تجدید- نوبت دوم
 30. مزایده اجاره بخش دیالیز مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید مصطفی خمینی / آگهی مزایده, مزایده اجاره بخش دیالیز مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید مصطفی خمینی
 31. مناقصه تخلیه , کیسه گیری و بارگیری مقدار 200 هزار تن کود شیمیایی ... / مناقصه عمومی, مناقصه تخلیه , کیسه گیری و بارگیری مقدار 200 هزار تن کود شیمیایی ...
 32. مناقصه اجرای پروژه فشارمثبت ساختمان و تهویه مطبوع - نوبت دوم / مناقصه اجرای پروژه فشارمثبت ساختمان و تهویه مطبوع - نوبت دوم
 33. مناقصه نسبت به تهیه انواع رول رسید مشتری دستگاههای خودپرداز و رول pos / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نسبت به تهیه انواع رول رسید مشتری دستگاههای خودپرداز و رول pos
 34. مناقصه عملیات برش و فورج و ماشینکاری تعداد 50.000 عدد قطعه فولادی ... / مناقصه , مناقصه عملیات برش و فورج و ماشینکاری تعداد 50.000 عدد قطعه فولادی ...
 35. آگهی مناقصه عمومی خرید آسفالت ریزدانه- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی خرید آسفالت ریزدانه- نوبت دوم
 36. مناقصه بردهای یدکی سایت های BTS هواوی WLL - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بردهای یدکی سایت های BTS هواوی WLL - نوبت دوم
 37. مناقصه خرید ملزومات مصرفی پزشکی و آزمایشگاهی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید ملزومات مصرفی پزشکی و آزمایشگاهی
 38. مزایده واگذاری به اجاره سلف سرویس و آشپزخانه دانشکده علوم پایه / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری به اجاره سلف سرویس و آشپزخانه دانشکده علوم پایه
 39. مناقصه تامین برخی از مواد اولیه مورد نیاز خود - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه تامین برخی از مواد اولیه مورد نیاز خود - نوبت دوم
 40. مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش ده مشهد / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش ده مشهد
 41. مناقصه انجام امور نگهداری تاسیسات و فضای سبز .... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور نگهداری تاسیسات و فضای سبز ...
 42. مزایده فروش یکدستگاه ماشین لباسشویی دوو 7 کیلویی / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه ماشین لباسشویی دوو 7 کیلویی
 43. مناقصه عمومی انجام امور خدمات عمومی حجمی / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی انجام امور خدمات عمومی حجمی
 44. مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت معابر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت معابر
 45. مناقصه پروژه زیرسازی و جدول / مناقصه , مناقصه پروژه زیرسازی و جدول
 46. مزایده اجاره تعداد 5 واحد از واحدهای تجاری بازارچه میوه و تره و بار نوبت دوم مرحله اول / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره تعداد 5 واحد از واحدهای تجاری بازارچه میوه و تره و بار نوبت دوم مرحله اول
 47. مزایده عمومی کتبی واگذاری اجاره 7 واحد تجاری و ... - نوبت دوم / مزایده عمومی کتبی , مزایده عمومی کتبی واگذاری اجاره 7 واحد تجاری و ... - نوبت دوم
 48. مناقصه انجام خدمات مربوط به نقل و انتقال کالا و پرسنل / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات مربوط به نقل و انتقال کالا و پرسنل
 49. مناقصه عملیات ساخت ساختمان تعاونی / مناقصه , مناقصه عملیات ساخت ساختمان تعاونی
 50. مزایده فروش 1 واحد تجاری کاربری میوه فروشی و یک واحد مهد کودک / مزایده,مزایده فروش 1 واحد تجاری کاربری میوه فروشی و یک واحد مهد کودک
 51. مزایده اپارتمان طبقه همکف عرصه 187متر / مزایده,مزایده اپارتمان طبقه همکف عرصه 187متر
 52. مزایده ملک مشاع پرونده اجرایی شماره 950476 نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مشاع پرونده اجرایی شماره 950476 نوبت دوم
 53. مناقصه عملیات مربوط به بهره برداری از شبکه و تاسیسات آب ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات مربوط به بهره برداری از شبکه و تاسیسات آب ...
 54. مناقصه خط انتقال آب شرب شهر فیروزه از سد مخزنی بار / آگهی ارزیابی کیفی, مناقصه خط انتقال آب شرب شهر فیروزه از سد مخزنی بار
 55. مناقصه مجتمع آبرسانی قدمگاه.... نوبت دوم / مناقصه های عمومی یک مرحله ای , مناقصه مجتمع آبرسانی قدمگاه.... نوبت دوم
 56. مزایده تعداد 3 دستگاه جرثقیل مستعمل و مازاد / آگهی مزایده عمومی , مزایده تعداد 3 دستگاه جرثقیل مستعمل و مازاد
 57. مزایده ملک به پلاک ثبتی 1351 فرعی از 3454 اصلی / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی 1351 فرعی از 3454 اصلی
 58. مزایده سه دانگ از ششدانگ زمین با سند دستدارمی / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ زمین با سند دستدارمی
 59. مزایده ششدانگ ملک مساحت 1040.40متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت 1040.40متر
 60. مزایده ملک مساحت 800 مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت 800 مترمربع
 61. مناقصه اجرای 64425 مترمکعب تهیه و اجرای عملیات مخلوط ریزی / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای 64425 مترمکعب تهیه و اجرای عملیات مخلوط ریزی
 62. مزایده ششدانگ زمین مساحت 2000متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 2000متر
 63. مزایده شش قطعه ملک اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده شش قطعه ملک اموال غیرمنقول
 64. تجدید مزایده واگذاری به اجاره اماکن / آگهی تجدید مزایده, تجدید مزایده واگذاری به اجاره اماکن
 65. مزایده واگذاری اماکن شامل ساختمان تالار خوشبختی و ... / آگهی مزایده, مزایده واگذاری اماکن شامل ساختمان تالار خوشبختی و ...
 66. تجدید مناقصه کارهای باقیمانده پل ولیعصر از پروژه کنارگذر - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه کارهای باقیمانده پل ولیعصر از پروژه کنارگذر - نوبت دوم
 67. مناقصه به روزرسانی و نگهداری از سامانه مکانی ... نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه به روزرسانی و نگهداری از سامانه مکانی ... نوبت دوم
 68. مناقصه تصفیه خانه فاضلاب ... نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه تصفیه خانه فاضلاب ... نوبت دوم
 69. مناقصه اجرای آسفالت بلوار / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای آسفالت بلوار
 70. مناقصه اجرای آسفالت و جدول گذاری بلوار / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای آسفالت و جدول گذاری بلوار
 71. مناقصه ادامه عملیات احداث فرهنگسرای شهر نوبت سوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه ادامه عملیات احداث فرهنگسرای شهر نوبت سوم
 72. مناقصه ارایه سیستم جامع اطلاع رسانی دیداری DIGITAL SIGNAGE / آگهی مناقصه , مناقصه ارایه سیستم جامع اطلاع رسانی دیداری DIGITAL SIGNAGE
 73. مناقصه تهیه، حمل، قیرپاشی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه، حمل، قیرپاشی نوبت دوم
 74. تجدید مزایده واگذاری تبلیغات بدنه اتوبوس نوبت اول / تجدید آگهی مزایده عمومی , تجدید مزایده واگذاری تبلیغات بدنه اتوبوس نوبت اول
 75. مناقصه تعمیر و نگهداری مکانیک کارخانه و ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعمیر و نگهداری مکانیک کارخانه و ...
 76. مزایده ملک با عرصه مساحت 71.40مترمربع / مزایده,مزایده ملک با عرصه مساحت 71.40مترمربع
 77. مزایده واگذاری کلیه امور مربوط به باغ مرکبات شامل حفظ و نگهداری- حراست و برداشت محصول / آگهی مزایده,مزایده واگذاری کلیه امور مربوط به باغ مرکبات شامل حفظ و نگهداری- حراست و برداشت محصول
 78. آگهی فراخوان جذب مشاور / آگهی فراخوان جذب مشاور
 79. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 73.61مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 73.61مترمربع
 80. مزایده محل بوفه دانشجویی / مزایده ,مزایده محل بوفه دانشجویی
 81. مزایده 3 دستگاه مینی بوس بنز به مدل 1379 و 1364 / مزایده , مزایده 3 دستگاه مینی بوس بنز به مدل 1379 و 1364
 82. مناقصه احداث آزمایشگاه مرکزی اردبیل.... / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه احداث آزمایشگاه مرکزی اردبیل....
 83. مزایده ششدانگ یکباب ساختمان 219.40متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب ساختمان 219.40متر
 84. مزایده خانه مسکونی عرصه دویست متر نوبت اول / مزایده,مزایده خانه مسکونی عرصه دویست متر نوبت اول
 85. انواع خامه پشم - فرش دست بافت / مزایده , مزایده انواع خامه پشم - فرش دست بافت نوبت اول
 86. مزایده واگذاری یک قطعه زمین مساحت 1753.33مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده واگذاری یک قطعه زمین مساحت 1753.33مترمربع نوبت دوم
 87. مناقصه لکه گیری و درزگیری پلیمری و اجرای روکش کمربندی ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه لکه گیری و درزگیری پلیمری و اجرای روکش کمربندی ...نوبت اول
 88. فراخوان خرید 20760 متر لوله 16 ، 14 نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان خرید 20760 متر لوله 16 ، 14 نوبت دوم
 89. مناقصه احداث شبکه جمع آوری فاضلاب در نقاط مختلف / آگهی مناقصه , مناقصه احداث شبکه جمع آوری فاضلاب در نقاط مختلف نوبت اول
 90. مناقصه خرید انواع لامپ / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید انواع لامپ
 91. مناقصه سرویس ایاب ذهاب کارکنان خود را در 9 مسیر / مناقصه , مناقصه سرویس ایاب ذهاب کارکنان خود را در 9 مسیر
 92. مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن PE80 / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن PE80
 93. فراخوان مناقصه ساماندهی حاشیه شهرها ...نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه ساماندهی حاشیه شهرها ....نوبت دوم
 94. فراخوان مناقصه ساماندهی حاشیه شهرها (اصلاح روشنایی معابر نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه ساماندهی حاشیه شهرها (اصلاح روشنایی معابر نوبت دوم
 95. مناقصه اصلاح ، بهسازی و ایمن سازی معابر اصلی شهر تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه اصلاح ، بهسازی و ایمن سازی معابر اصلی شهر تجدید نوبت دوم
 96. مزایده امتیاز نیم سهم از اراضی باند فرودگاه نوبت اول / مزایده,مزایده امتیاز نیم سهم از اراضی باند فرودگاه نوبت اول
 97. تجدید مزایده دستگاه میکسر - نوبت دوم / تجدید مزایده دستگاه میکسر - نوبت دوم
 98. مزایده پلاک به مقدار سه دانگ بخش دو اردبیل / مزایده,مزایده پلاک به مقدار سه دانگ بخش دو اردبیل
 99. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک قطعه اول تفکیکی / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک قطعه اول تفکیکی
 100. مزایده ششدانگ خانه مسکونی 220متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی 220متر
 101. مزایده ساختمان کارگاه صنعتی 420متر / مزایده,مزایده ساختمان کارگاه صنعتی 420متر
 102. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 5 تویسرکان / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 5 تویسرکان
 103. مزایده وسایل برقی و غیر برقی / مزایده , مزایده وسایل برقی و غیر برقی
 104. مزایده ملک به کلاسه 950322 اجرایی / مزایده,مزایده ملک به کلاسه 950322 اجرایی
 105. مزایده 144 سهم از 1000 سهم یکباب خانه محوطه / مزایده,مزایده 144 سهم از 1000 سهم یکباب خانه محوطه
 106. مزایده سرقفلی و مالکیت مغازه به مساحت 29.5متر / مزایده,مزایده سرقفلی و مالکیت مغازه به مساحت 29.5متر
 107. مزایده یک دستگاه سواری زانتیا / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه سواری زانتیا
 108. مزایده پلاک ثبتی شماره 1201 فرعی از نه اصلی بخش هفت / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 1201 فرعی از نه اصلی بخش هفت
 109. مزایده یک سهام مشاع از ده سهم ششدانگ زمین بایر / مزایده,مزایده یک سهام مشاع از ده سهم ششدانگ زمین بایر
 110. مزایده یک قطعه زمین مساحت 2000متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 2000متر
 111. مناقصه خرید لامپ های ویدئو پروژکتور مورد نیاز خود / مناقصه , مناقصه خرید لامپ های ویدئو پروژکتور مورد نیاز خود
 112. مزایده دستگاه بچینگ بتن ساز / آگهی مزایده ,مزایده دستگاه بچینگ بتن ساز
 113. مزایده یخچال - قالی - میز ناهارخوری / آگهی مزایده ,مزایده یخچال - قالی - میز ناهارخوری
 114. مزایده ده سهم مشاع از 54 سهم از ششدانگ ملک / مزایده,مزایده ده سهم مشاع از 54 سهم از ششدانگ ملک
 115. مزایده چرخ گوشت / آگهی مزایده ,مزایده چرخ گوشت
 116. مزایده یک دستگاه یخچال فریزر / مزایده, مزایده یک دستگاه یخچال فریزر
 117. مزایده سینک ظرفشویی- نوبت دوم / مزایده سینک ظرفشویی- نوبت دوم
 118. مزایده سواری پیکان مدل 1380 / آگهی مزایده و فروش اموال منقول, مزایده سواری پیکان مدل 1380
 119. مزایده ساختمان مسکونی مساحت 285متر نوبت اول / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت 285متر نوبت اول
 120. مزایده ساختمان مسکونی 143.8متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی 143.8متر نوبت دوم
 121. مزایده فروش یکدستگاه کولر اسپیلت مارک اجنرال / آگهی مزایده اموال غیر منقول, مزایده فروش یکدستگاه کولر اسپیلت مارک اجنرال
 122. مزایده فروش دام / آگهی مزایده , مزایده فروش دام
 123. مزایده فروش 4 دستگاه آپارتمان بصورت نقد / مزایده,مزایده فروش 4 دستگاه آپارتمان بصورت نقد
 124. مزایده ملک مسکونی 318متر / مزایده,مزایده ملک مسکونی 318متر
 125. استعلام یخچال فریزر دو در بدون برفک نوفراست 1880 / استعلام , استعلام یخچال فریزر دو در بدون برفک نوفراست 1880
 126. استعلام درب و پنجره / استعلام , استعلام درب و پنجره
 127. استعلام نصب و راه اندازی 4 دستگاه کلید 11 کیلو ولت و سیستم کنترل از راه دور پست / استعلام , استعلام نصب و راه اندازی 4 دستگاه کلید 11 کیلو ولت و سیستم کنترل از راه دور پست
 128. استعلام خرید بی سیم خودرویی / استعلام , استعلام خرید بی سیم خودرویی
 129. استعلام کولر گازی اینورتر سرد و گرم / استعلام کولر گازی اینورتر سرد و گرم
 130. استعلام دو دستگاه سرور اچ پی / استعلام دو دستگاه سرور اچ پی
 131. استعلام پنکه سانی / استعلام پنکه سانی
 132. استعلام صندلی گردان / استعلام, استعلام صندلی گردان
 133. استعلام فن کوییل 600 راست ال جی / استعلام فن کوییل 600 راست ال جی
 134. استعلام کارتن بسته بندی / استعلام کارتن بسته بندی
 135. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش چهار یزد / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش چهار یزد
 136. استعلام پهنای باند اینترنت متقارن دو طرفه / استعلام پهنای باند اینترنت متقارن دو طرفه
 137. استعلام سوییچ / استعلام سوییچ
 138. استعلام راه اندازی و نصب سیستم اطفاء حریق / استعلام راه اندازی و نصب سیستم اطفاء حریق
 139. استعلام دستمال کاغذی شکوه / استعلام,استعلام دستمال کاغذی شکوه
 140. استعلام زانو 45 درجه .... / استعلام, استعلام زانو 45 درجه
 141. استعلام کارتن بسته بندی / استعلام ، استعلام کارتن بسته بندی
 142. استعلام تهیه و اجرای سقف کناف تایل / استعلام, استعلام تهیه و اجرای سقف کناف تایل
 143. استعلام ویدیو پروژکتور مدل SONY VPL- DX127 / استعلام,استعلام ویدیو پروژکتور مدل SONY VPL- DX127
 144. مزایده امتیاز خط سیم کارت تلفن همراه / آگهی مزایده, مزایده امتیاز خط سیم کارت تلفن همراه
 145. استعلام برنامه نویسی ، مشاوره و فعالیت های مربوط به رایانه / استعلام,استعلام برنامه نویسی ، مشاوره و فعالیت های مربوط به رایانه
 146. استعلام چمن زن وایکینگ مدل MB650T 6 / استعلام,استعلام چمن زن وایکینگ مدل MB650T 6
 147. استعلام درب برقی شیشه ای 160*200 / استعلام,استعلام درب برقی شیشه ای 160*200
 148. استعلام اسکن دفاتر املاک / استعلام, استعلام اسکن دفاتر املاک
 149. استعلام دستمال حوله ای دو قلو پاپیا بزرگ / استعلام, استعلام دستمال حوله ای دو قلو پاپیا بزرگ
 150. استعلام کولر گازی اوجنرال / استعلام،استعلام کولر گازی اوجنرال
 151. استعلام بیسکوییت ساقه طلایی سبوسدار / استعلام , استعلام بیسکوییت ساقه طلایی سبوسدار
 152. تجدید مناقصه استفاده از خدمات بخش خصوصی در سرویس های صنعتی و کنترل کیفیت / تجدید مناقصه استفاده از خدمات بخش خصوصی در سرویس های صنعتی و کنترل کیفیت
 153. مزایده یک دستگاه اتومبیل پژو 5TU206 / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه اتومبیل پژو 5TU206
 154. فراخوان بکار گیری ۱۲ نفر نیروی انتظامی شاغل / فراخوان، فراخوان بکار گیری ۱۲ نفر نیروی انتظامی شاغل
 155. فراخوان خدمات مرحله سوم عملیات سرویس و راهبری تعمیرونگهداری / فراخوان،فراخوان خدمات مرحله سوم عملیات سرویس و راهبری تعمیرونگهداری
 156. فراخوان پروژه اجرای سرویس و راهبری تعمیر و نگهداری برقیpm&em / فراخوان،فراخوان پروژه اجرای سرویس و راهبری تعمیر و نگهداری برقیpm&em
 157. آگهی مناقصه خدمات عملیات اطفا حریق در ایستگاههای اداره ایمنی / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه خدمات عملیات اطفا حریق در ایستگاههای اداره ایمنی
 158. مناقصه انجام خدمات مشاوره ای مرحله دوم طراحی سوله / مناقصه انجام خدمات مشاوره ای مرحله دوم طراحی سوله
 159. مناقصه احداث شبانه روزی متوسطه / مناقصه , مناقصه احداث شبانه روزی متوسطه
 160. مناقصه احداث مدرسه شبانه روزی / آگهی مناقصه ,احداث مدرسه شبانه روزی
 161. مناقصه احداث مدرسه مهرستان / مناقصه ,مناقصه احداث مدرسه مهرستان
 162. فراخوان عملیات حفاری ژئوتکنیک ، نمونه برداری و آزمایشهای / فراخوان عملیات حفاری ژئوتکنیک ، نمونه برداری و آزمایشهای
 163. مزایده تلفن همراه / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول, مزایده تلفن همراه
 164. مناقصه تعمیر نگهداری و بهره برداری سیستم های توزین دینامیک / مناقصه تعمیر نگهداری و بهره برداری سیستم های توزین دینامیک
 165. استعلام برق رسانی / استعلام برق رسانی
 166. استعلام خرید سوییچ / استعلام خرید سوییچ
 167. استعلام خرید اسکنر / استعلام خرید اسکنر
 168. استعلام دستگاه رایانه همراه / استعلام, استعلام دستگاه رایانه همراه
 169. استعلام لیوان یک بار مصرف / استعلام ,استعلام لیوان یک بار مصرف
 170. استعلام جاروبرقی صنعتی / استعلام, استعلام جاروبرقی صنعتی
 171. استعلام برق رسانی / استعلام , استعلام برق رسانی
 172. استعلام کولر گازی دیواری و ایستاده مهر / استعلام, استعلام کولر گازی دیواری و ایستاده مهر
 173. استعلام محصولات الکترونیکی / استعلام محصولات الکترونیکی
 174. مزایده ملک قولنامه ای عرصه 92 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک قولنامه ای عرصه 92 متر نوبت اول
 175. استعلام لوله مسی LWC / استعلام استعلام لوله مسی LWC
 176. استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق / استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق
 177. استعلام رنگ آمیزی دیوار و سقف / استعلام , استعلام رنگ آمیزی دیوار و سقف
 178. استعلام تعمیرات اساسی محوطه آموزشگاه شهید حاجی نودشه پاوه / استعلام تعمیرات اساسی محوطه آموزشگاه شهید حاجی نودشه پاوه
 179. استعلام دیوار کشی پیش ساخته بطول 283 متر / استعلام دیوار کشی پیش ساخته بطول 283 متر
 180. استعلام کالاهای کامپیوتری / استعلام , استعلام کالاهای کامپیوتری
 181. استعلام کولر گازی اسپیلت دیواری سرمایشی گرمایشی ... / استعلام , استعلام کولر گازی اسپیلت دیواری سرمایشی گرمایشی ...
 182. استعلام تعمیرات اساسی آموزشگاه های رضوان , کهریز ... / استعلام تعمیرات اساسی آموزشگاه های رضوان , کهریز ...
 183. مزایده ملک با عرصه 496متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک با عرصه 496متر نوبت دوم
 184. مزایده ملک مساحت زمین 272متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت زمین 272متر نوبت اول
 185. مزایده یکدستگاه چیلر آبی 12 متری / آگهی مزایده, مزایده یکدستگاه چیلر آبی 12 متری
 186. مزایده اپارتمان و ساختمان 79 و 250متر / مزایده,مزایده اپارتمان و ساختمان 79 و 250متر
 187. مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری پراید / آگهی مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری پراید
 188. مزایده ششدانگ زمین مزروعی بخش چهار / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی بخش چهار
 189. مزایده اسب / آگهی مزایده ,مزایده اسب
 190. مزایده 4 دانگ مشاع از پلاک ثبتی بخش شش یزد / مزایده,مزایده 4 دانگ مشاع از پلاک ثبتی بخش شش یزد
 191. مزایده ملک مسکونی عرصه 206.62متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مسکونی عرصه 206.62متر نوبت اول
 192. مزایده امتیاز خط سیم کارت تلفن همراه / آگهی مزایده, مزایده امتیاز خط سیم کارت تلفن همراه
 193. مزایده یک دستگاه خودرو تیبا- نوبت دوم / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو تیبا- نوبت دوم
 194. مزایده دستگاه خودروی سواری پراید / آگهی مزایده ,مزایده دستگاه خودروی سواری پراید
 195. مزایده فروش 50000 کیلوگرم انواع سیم مسی اسقاط نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش 50000 کیلوگرم انواع سیم مسی اسقاط نوبت دوم
 196. مناقصه خرید علائم و تجهیزات ترافیکی... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید علائم و تجهیزات ترافیکی...
 197. مزایده تعداد محدودی تخت بیمارستان / مزایده تعداد محدودی تخت بیمارستان
 198. مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از املاک تجدید / تجدید آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از املاک تجدید
 199. مناقصه خرید و پخش آسفالت در ضلع جنوبی سطح شهر مرحله دوم نوبت اول / آگهی مناقصه ، مناقصه خرید و پخش آسفالت در ضلع جنوبی سطح شهر مرحله دوم نوبت اول
 200. مناقصه اجرای پروژه جدول گذاری سطح شهر مرحله دوم نوبت اول / آگهی مناقصه ، مناقصه اجرای پروژه جدول گذاری سطح شهر مرحله دوم نوبت اول
 201. مناقصه خرید و پخش آسفالت مرحله دوم نوبت اول / آگهی مناقصه، مناقصه خرید و پخش آسفالت مرحله دوم نوبت اول
 202. استعلام عملیات کانالسازی و حوضچه گذاری / آگهی استعلام بهاء, استعلام بهاء عملیات کانالسازی و حوضچه گذاری
 203. مزایده مخزن تک جداره استیل / مزایده , مزایده مخزن تک جداره استیل نوبت اول
 204. مزایده پلاک ثبتی مساحت 114 متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 114 متر
 205. مناقصه اجرای نمای کامپوزیت پروژه خود / مناقصه , مناقصه اجرای نمای کامپوزیت پروژه خود
 206. مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید سفید رنگ / آگهی فروش اموال منقول, مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید سفید رنگ
 207. مناقصه ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی شهر و ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی شهر و ... نوت دوم
 208. تجدید مزایده واگذاری بهره برداری از مجموعه آبی دلفین / تجدید آگهی مزایده ، مزایده واگذاری بهره برداری از مجموعه آبی دلفین
 209. مزایده یک قطعه زمین مساحت 2190.75متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 2190.75متر
 210. مزایده سه دانگ قطعه زمین مساحت 3000متر / مزایده,مزایده سه دانگ قطعه زمین مساحت 3000متر
 211. مزایده ششدانگ یکباب

نویسنده مطلب: نوری نوری

نوری نوری

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...