اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 96.2.24 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 96.2.24 در سایت

 1. مناقصه خرید و حمل قیر مقدار 5000 تن جهت استفاده در کارخانه / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید و حمل قیر مقدار 5000 تن جهت استفاده در کارخانه
 2. مناقصه حفر چاه - نوبت دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه حفر چاه - نوبت دوم
 3. مناقصه واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه یک نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه عمومی واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه یک نوبت دوم
 4. فراخوان مناقصه یکدستگاه بلدوزر D-7 با اتاق کامل / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه یکدستگاه بلدوزر D-7 با اتاق کامل
 5. فراخوان مناقصه تعمیر اساسی 6 دستگاه پمپ سانداین / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه تعمیر اساسی 6 دستگاه پمپ سانداین
 6. فراخوان خرید 61 قلم ادوات خط هوایی برق / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه ،فراخوان خرید 61 قلم ادوات خط هوایی برق
 7. فراخوان مناقصه انجام عملیات قرائت کنتور و توزیع قبوض آب بها / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه انجام عملیات قرائت کنتور و توزیع قبوض آب بها
 8. فراخوان خصوص جمع آوری گازهای ارسالی به مشعل در واحد بهره برداری میدان منصوری / فراخوان ،فراخوان خصوص جمع آوری گازهای ارسالی به مشعل در واحد بهره برداری میدان منصوری
 9. فراخوان جمع آوری گازهای ارسالی به مشعل در واحد بهره برداری مارون 5 / فراخوان ،فراخوان جمع آوری گازهای ارسالی به مشعل در واحد بهره برداری مارون 5
 10. فراخوان مناقصه عمومی PARTS FOR GROVE BALL VALVE SEPIES B-S CLASS 150 REF و ... / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی PARTS FOR GROVE BALL VALVE SEPIES B-S CLASS 150 REF و ...
 11. مناقصه احداث ساختمان مرکز اسناد پارک / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث ساختمان مرکز اسناد پارک
 12. مناقصه آبدارخانه ها ، تنظیفات ، فضای سبز و باغبانی96.2.24 / آگهی مناقصه, مناقصه آبدارخانه ها ، تنظیفات ، فضای سبز و باغبانی 96.2.24
 13. مناقصه انجام خدمات خودرویی 96.2.24 / مناقصه , فراخوان مناقصه انجام خدمات خودرویی 96.2.24
 14. حراج حضوری تعداد 120 دستگاه خودرو (اوراقی) و مقادیری لوازم مستعمل و ضایعات آهن آلات / آگهی حراج حضوری (نقدی) , حراج حضوری تعداد 120 دستگاه خودرو (اوراقی) و مقادیری لوازم مستعمل و ضایعات آهن آلات
 15. مناقصه جرثقیل سقفی 5 تن سقفی زنجیری / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه جرثقیل سقفی 5 تن سقفی زنجیری
 16. مناقصه PARTS FOR FISHER GOVERNOR / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه PARTS FOR FISHER GOVERNOR
 17. مناقصه یک دستگاه پکیج کامل سیستم میترینگ ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه یک دستگاه پکیج کامل سیستم میترینگ ... نوبت دوم
 18. مزایده ساختمان به متراژ 162مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ساختمان به متراژ 162مترمربع نوبت اول
 19. مناقصه محدود ساخت GASKET / مناقصه محدود ، مناقصه محدود ساخت GASKET
 20. مناقصه خرید P/F JANSENS AIRCRAFT / مناقصه ، مناقصه خرید P/F JANSENS AIRCRAFT
 21. مزایده یک دستگاه دریل رادیال مدل 2M58 - نوبت دوم / مزایده , مزایده یک دستگاه دریل رادیال مدل 2M58 - نوبت دوم
 22. مناقصه خریدP/F MACCHI / مناقصه, مناقصه خریدP/F MACCHI
 23. استعلام انبر جوشکاری / استعلام، استعلام انبر جوشکاری
 24. مناقصه خرید لاستیک بدون نخ / مناقصه, مناقصه خرید لاستیک بدون نخ
 25. مناقصه خرید PANALARM TRANSMITTER / مناقصه, مناقصه خرید PANALARM TRANSMITTER
 26. مناقصه خرید STUD BOLTS / مناقصه , مناقصه خرید STUD BOLTS
 27. استعلام خرید دستگاه جوشکاری / استعلام, استعلام خرید دستگاه جوشکاری
 28. مناقصه 3 قلم انواع شیرآلات صنعتی GATE VALVE / مناقصه, مناقصه 3 قلم انواع شیرآلات صنعتی GATE VALVE
 29. مناقصه اجرای کانال نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای کانال نوبت دوم
 30. مناقصه 3 قلم انواع شیرآلات صنعتی GATE VALVE / مناقصه, مناقصه 3 قلم انواع شیرآلات صنعتی GATE VALVE
 31. مزایده یک دستگاه تراش آسفالت / آگهی مزایده , مزایده یک دستگاه تراش آسفالت
 32. مناقصه کف فرش پیاده رو و جدول معابر اصلی شهر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه کف فرش پیاده رو و جدول معابر اصلی شهر
 33. مناقصه خرید 704000 کیلوگرم میله گرد نمره 22 آجدار / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عمومی خرید 704000 کیلوگرم میله گرد نمره 22 آجدار
 34. مناقصه عملیات پخش و تسطیح آسفالت در سطح شهر / مناقصه , مناقصه عملیات پخش و تسطیح آسفالت در سطح شهر
 35. مناقصه انجام وظایف پشتیبانی و خدماتی / مناقصه انجام وظایف پشتیبانی و خدماتی
 36. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شش فرعی از 5054 اصلی بخش دو / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شش فرعی از 5054 اصلی بخش دو
 37. مزایده ششدانگ یکباب عمارت مساحت 889.35متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب عمارت مساحت 889.35متر
 38. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 5 فرعی از 5054 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 5 فرعی از 5054 اصلی
 39. مزایده ششدانگ زمین مساحت 20.281متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 20.281متر نوبت اول
 40. مزایده یکباب اپارتمان به مساحت 182.37متر / مزایده,مزایده یکباب اپارتمان به مساحت 182.37متر
 41. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 79.50مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 79.50مترمربع
 42. مزایده ملک به پلاک ثبتی 708 فرعی از 118 اصلی / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی 708 فرعی از 118 اصلی
 43. مزایده بنای کلی بصورت ساختمان شش طبقه / مزایده,مزایده بنای کلی بصورت ساختمان شش طبقه
 44. مناقصه واگذاری مدیریت نگهداشت و راهبری تاسیسات بیمارستان معتمدی / مناقصه , مناقصه واگذاری مدیریت نگهداشت و راهبری تاسیسات بیمارستان معتمدی
 45. مزایده مخزن ایستاده 20 اتنی / مزایده,مزایده مخزن ایستاده 20 اتنی
 46. فراخوان ارزیابی کیفی خرید تعداد 10 عدد رینگ حرارتی ترموکوبل / فراخوان ارزیابی کیفی،فراخوان ارزیابی کیفی خرید تعداد 10 عدد رینگ حرارتی ترموکوبل
 47. تجدید مزایده واگذاری غرفه مسافربری شماره 10 / آگهی مزایده عمومی , تجدید مزایده واگذاری غرفه مسافربری شماره 10
 48. مناقصه انجام امور نگهبانی و حفاظت و حراست فیزیکی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور نگهبانی و حفاظت و حراست فیزیکی
 49. مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات گاز , ابزار دقیق و حفاظت / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات گاز , ابزار دقیق و حفاظت
 50. مناقصه واگذاری امور مربوط به حمل و نقل / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری امور مربوط به حمل و نقل
 51. مزایده منزل مسکونی اموال منقول / مزایده,مزایده منزل مسکونی اموال منقول
 52. مناقصه خرید پکیج تصفیه فاضلاب مورد نیاز / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید پکیج تصفیه فاضلاب مورد نیاز نوبت ا ول
 53. مزایده پلاک ثبتی بصورت مغازه و واحد تجاری / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بصورت مغازه و واحد تجاری
 54. مزایده ششدانگ یکباب خانه با قدمت بنا هفت سال / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه با قدمت بنا هفت سال
 55. فراخوان خدمات مشاوره تامین و توزیع برق شبکه اضطراری- نوبت دوم / فراخوان ارزیابی ، فراخوان خدمات مشاوره تامین و توزیع برق شبکه اضطراری- نوبت دوم
 56. اصلاحیه مزایده یکباب خانه / اصلاحیه مزایده,​مزایده یکباب خانه
 57. مناقصه انجام خدمات مورد نیاز واحدهای تعمیرات عمومی - نوبت دوم / فراخوان مناقصه , انجام خدمات مورد نیاز واحدهای تعمیرات عمومی - نوبت دوم
 58. فراخوان مناقصه عملیات نگهداری و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عملیات نگهداری و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب
 59. مزایده اجاره جایگاه عرضه سوخت CNG / مزایده , مزایده اجاره جایگاه عرضه سوخت CNG نوبت اول
 60. مناقصه اجرای طرح شبکه کابل(مسی و فیبرنوری) در سطح استان / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای طرح شبکه کابل(مسی و فیبرنوری) در سطح استان
 61. مناقصه نظافت و فضای سبز شهر نوبت دوم / مناقصه نظافت و فضای سبز شهر نوبت دوم
 62. تجدید مزایده اجاره یک باب سالن ورزشی ..نوبت دوم / مزایده ، تجدید مزایده اجاره یک باب سالن ورزشی ..نوبت دوم
 63. مناقصه BROACH REBOILER HEATER PARTS / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه BROACH REBOILER HEATER PARTS
 64. مزایده فروش یکدستگاه آهن آلات / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه آهن آلات
 65. مزایده فروش یکباب مغازه تجاری متراژ 101متر / مزایده,مزایده فروش یکباب مغازه تجاری متراژ 101متر
 66. مناقصه کرایه ماشین آلات خدمات شهری جهت عملیات عمرانی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه کرایه ماشین آلات خدمات شهری جهت عملیات عمرانی
 67. تجدید فراخوان مناقصه عملیات نگهداری و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی / تجدید فراخوان مناقصه عمومی , تجدید فراخوان مناقصه عملیات نگهداری و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی
 68. مزایده میکرومتر خارج سنج.... / مزایده ، مزایده میکرومتر خارج سنج....
 69. مزایده تعداد 15 دستگاه وانت نیسان پیکاپ .... / آگهی مزایده , مزایده تعداد 15 دستگاه وانت نیسان پیکاپ ....
 70. مزایده اجاره عرصه ای نمایشگاه و فروشگاه نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره عرصه ای نمایشگاه و فروشگاه نوبت دوم
 71. آگهی مناقصه عمومی پیاده رو سازی در سطح منطقه دو / مناقصه ، مناقصه پیاده رو سازی در سطح منطقه دو نوبت اول
 72. آگهی مناقصه عمومی روکش آسفات در سطح منطقه دو / مناقصه ، مناقصه روکش آسفات در سطح منطقه دو نوبت اول
 73. تجدید مناقصه احداث پل های رودخانه ای / آگهی تجدید مناقصه,تجدید مناقصه احداث پل های رودخانه ای نوبت اول
 74. تجدید مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز بلوارها ، پارکها و سایر فضای سبز / تجدید آگهی مناقصه ,تجدید مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز بلوارها ، پارکها و سایر فضای سبز
 75. مناقصه مقدار 1300 متر لوله GRP به قطر 400 میلیمتر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه مقدار 1300 متر لوله GRP به قطر 400 میلیمتر
 76. مزایده فروش کلیه تجهیزات وسایل موتورخانه مجتمع الغدیر / مزایده فروش کلیه تجهیزات وسایل موتورخانه مجتمع الغدیر
 77. فراخوان مناقصه گازرسانی / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه گازرسانی
 78. مزایده فروش خودرو سواری روآ (پشرو روآ) مدل 87 / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش خودرو سواری روآ (پشرو روآ) مدل 87
 79. مزایده یکباب منزل مسکونی عرصه 991.40متر / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی عرصه 991.40متر
 80. مزایده فروش 17 تن میله گرد از نوع گلستان - نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش 17 تن میله گرد از نوع گلستان - نوبت دوم
 81. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 73.53متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 73.53متر
 82. مزایده عمومی واگذاری حمل متوفی توسط آمبولانس به بخش خصوصی / آگهی مزایده ، مزایده واگذاری حمل متوفی توسط آمبولانس به بخش خصوصی
 83. مزایده سند مالکیت ششدانگ یکباب تجاری 162.09متر / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ یکباب تجاری 162.09متر
 84. مزایده ششدانگ یکباب خانه 75.60مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه 75.60مترمربع
 85. مزایده واگذاری یک قطعه زمین مساحت 1753.33مترمربع / مزایده,مزایده واگذاری یک قطعه زمین مساحت 1753.33مترمربع
 86. مزایده ملک باغ مرکبات مسات 1200متر / مزایده,مزایده ملک باغ مرکبات مسات 1200متر
 87. فراخوان عمومی یک مرحله ای ارزیابی صلاحیت متقاضیان فعالیت در طرحهای احیاء ، بهسازی و نوسازی / فراخوان عمومی , فراخوان عمومی یک مرحله ای ارزیابی صلاحیت متقاضیان فعالیت در طرحهای احیاء ، بهسازی و نوسازی
 88. مناقصه CASING ACCFSSORIES / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه CASING ACCFSSORIES
 89. مناقصه احداث شبکه روشنایی معابر بلوکهای ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث شبکه روشنایی معابر بلوکهای ...
 90. فراخوان خرید تعداد 76 قلم انواع البسه ورزشی / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه ،فراخوان خرید تعداد 76 قلم انواع البسه ورزشی
 91. مزایده منزل مسکونی عرصه ششصد متر نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه ششصد متر نوبت دوم
 92. مزایده ملک مساحت هشتاد و پنج متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت هشتاد و پنج متر نوبت دوم
 93. مزایده ملک سه باب مغازه تجاری 44 متر و ملک 27.157متر / مزایده,مزایده ملک سه باب مغازه تجاری 44 متر و ملک 27.157متر
 94. مزایده ملک پلاک ثبتی 1353متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک پلاک ثبتی 1353متر نوبت دوم
 95. مناقصه پروژه زیرسازی ، جدولگذاری روستا / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه زیرسازی ، جدولگذاری روستا
 96. مناقصه پروژه جدولگذاری و پیاده روسازی روستا تجدید / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه پروژه جدولگذاری و پیاده روسازی روستا تجدید
 97. مناقصه انجام وظایف نگهبانی و گشت سپند / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام وظایف نگهبانی و گشت سپند
 98. مناقصه پروژه زیرسازی ، جدولگذاری و آسفالت روستا / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه زیرسازی ، جدولگذاری و آسفالت روستا
 99. مناقصه پروژه دیوار ساحلی روستا تجدید / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه پروژه دیوار ساحلی روستا تجدید
 100. مزایده واگذاری اجاره جایگاههای سی ان جی مرحله اول نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی کتبی , مزایده واگذاری اجاره جایگاههای سی ان جی مرحله اول نوبت دوم
 101. فراخوان مناقصه گازرسانی به روستاهای جعفرآباد ، طرخواران ، صیدآباد - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای, فراخوان مناقصه گازرسانی به روستاهای جعفرآباد ، طرخواران ، صیدآباد - نوبت دوم
 102. مزایده فروش تعداد 294 دستگاه خودپرداز / آگهی مزایده، مزایده فروش تعداد 294 دستگاه خودپرداز
 103. مناقصه فاز جدید اجرای پروژه انجام سیستم آرشیو الکترونیکی پرونده ها نوبت دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه فاز جدید اجرای پروژه انجام سیستم آرشیو الکترونیکی پرونده ها نوبت دوم
 104. مناقصه ایاب و ذهاب کارکنان و مدیران سازمان / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ایاب و ذهاب کارکنان و مدیران سازمان
 105. مناقصه عمومی زیرسازی و آسفالت محله صاایران / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی زیرسازی و آسفالت محله صاایران
 106. مزایده واگذای 8 باب غرفه تجاری / آگهی مزایده، مزایده واگذای 8 باب غرفه تجاری
 107. مناقصه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبرسانی روستاها تجدید / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبرسانی روستاها تجدید
 108. مناقصه واگذاری عملیات نگهداری فضای سبز شهری / مناقصه , مناقصه واگذاری عملیات نگهداری فضای سبز شهری نوبت اول
 109. مزایده فروش تعداد 349 عدد تسمه تایم پرایدی نوبت دوم / مزایده فروش تعداد 349 عدد تسمه تایم پرایدی نوبت دوم
 110. مناقصه واگذاری حجمی اداره امور نفت شهید زین الدین قم و...نوبت دوم / آگهی مناقصات عمومی , مناقصه واگذاری حجمی اداره امور نفت شهید زین الدین قم و...نوبت دوم
 111. مناقصه انواع خدمات ایاب و ذهاب مامورتی / مناقصه , مناقصه انواع خدمات ایاب و ذهاب مامورتی
 112. مناقصه تامین نیروی انسانی جهت ارائه خدمات پشتیبانی ، نگهداری ، تعمیرات ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیروی انسانی جهت ارائه خدمات پشتیبانی ، نگهداری ، تعمیرات ...
 113. مناقصه خرید تجهیزات و تکمیل مجتمع تجاری سینمایی / آهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تجهیزات و تکمیل مجتمع تجاری سینمایی نوبت اول
 114. مزایده تعدادی از املاکت مغازه های طرح سرمایه گذاری ... / مزایده , مزایده تعدادی از املاکت مغازه های طرح سرمایه گذاری ...نوبت اول مرحله دوم
 115. آگهی مناقصه تعداد 5.000.000 عدد قطعه پلاک pvc مورد نیاز / آگهی مناقصه تعداد 5.000.000 عدد قطعه پلاک pvc مورد نیاز
 116. مناقصه خرید مقره های کامپوزیتی خط 400 کیلوولت تکمداره جیرفت - ارگ بم - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای,مناقصه خرید مقره های کامپوزیتی خط 400 کیلوولت تکمداره جیرفت - ارگ بم -نوبت دوم
 117. مناقصه خرید تعداد 500 دستگاه کدورت سنج پرتابل دیجیتال / مناقصه ,مناقصه خرید تعداد 500 دستگاه کدورت سنج پرتابل دیجیتال نوبت اول
 118. مناقصه عملیات ساماندهی تاسیسات برقی و روشنایی محوطه جهانی بیستون / مناقصه , مناقصه عملیات ساماندهی تاسیسات برقی و روشنایی محوطه جهانی بیستون
 119. مناقصه تکمیل کارهای باقیمانده مخازن آب پرند بخش دوم نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل کارهای باقیمانده مخازن آب پرند بخش دوم نوبت دوم
 120. مناقصه تکمیل کارهای باقیمانده مخازن آب پرند نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل کارهای باقیمانده مخازن آب پرند نوبت دوم
 121. مناقصه construction of Gharesoo-Zaringol Irrigation and drainage network - نوبت دوم / مناقصه, مناقصه construction of Gharesoo-Zaringol Irrigation and drainage network -نوبت دوم
 122. مناقصه حمل 3000 تن غلبه تولیدی مزارع خود / آگهی مناقصه ، مناقصه حمل 3000 تن غلبه تولیدی مزارع خود
 123. مناقصه تامین نیروی انسانی در زمینه خدمات عمومی و تخصصی... / آگهی مناقصه, مناقصه تامین نیروی انسانی در زمینه خدمات عمومی و تخصصی...
 124. مزایده فروش جوانه پرواری، گوساله نر سبک... / آگهی مزایده, مزایده فروش جوانه پرواری، گوساله نر سبک...
 125. آگهی مناقصه بین المللی خرید اقلام نسوز آهک - احیاء و گندله سازی / آگهی مناقصه بین المللی،آگهی مناقصه بین المللی خرید اقلام نسوز آهک - احیاء و گندله سازی
 126. آگهی ارزیابی کیفی خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی (کاروگیت ) ... -نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی تولیدکنندگان , آگهی ارزیابی کیفی خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی (کاروگیت ) ... - نوبت دوم
 127. تجدید مناقصه کارهای باقیمانده پل ولیعصر از پروژه کنارگذر / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه کارهای باقیمانده پل ولیعصر از پروژه کنارگذر
 128. مزایده فروش محصول سردرختی باغات / آگهی مزایده , مزایده فروش محصول سردرختی باغات
 129. مناقصه اجرای پروژه کروکی پراکنده اصلاح و توسعه شبکه آب ... / آگهی مناقصات عمومی با ارزیابی کیفی , مناقصه اجرای پروژه کروکی پراکنده اصلاح و توسعه شبکه آب ...
 130. مزایده واگذاری مدیریت روز بازارهای تحت پوشش نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده واگذاری مدیریت روز بازارهای تحت پوشش نوبت دوم
 131. مزایده واگذاری غرفه قایقرانی دریاچه / آگهی مزایده ، مزایده واگذاری غرفه قایقرانی دریاچه
 132. مزایده اجاره غرفه گل فروشی 96.2.24 / آگهی مزایده, مزایده اجاره غرفه گل فروشی 96.2.24
 133. مناقصه خرید 704000 کیلوگرم میله گرد نمره 12 آجدار / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عمومی خرید 704000 کیلوگرم میله گرد نمره 12 آجدار
 134. مزایده ملک مشاع ششدانگ زمین مساحت 58.90متر / مزایده,مزایده ملک مشاع ششدانگ زمین مساحت 58.90متر
 135. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه دوم 44.19متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه دوم 44.19متر
 136. مزایده ششدانگ زمین مساحت صدو سی و دو متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت صدو سی و دو متر
 137. مناقصه عمومی تکمیل و تعریض ، زیرسازی و آسفالت / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تکمیل و تعریض ، زیرسازی و آسفالت
 138. مناقصه اجرای پروژه شبکه روشنایی شهرک صنعتی نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه شبکه روشنایی شهرک صنعتی نوبت دوم
 139. مناقصه اجرای پروژه شبکه روشنایی ناحیه صنعتی کاخک گناباد نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه شبکه روشنایی ناحیه صنعتی کاخک گناباد نوبت دوم
 140. مزایده مقدار 2500 عدد انواع پایه های سیمانی اسقاط خود تجدید / آگهی مزایده , مزایده مقدار 2500 عدد انواع پایه های سیمانی اسقاط خود تجدید
 141. مناقصه پروژه گازرسانی به روستاهای زیرکوه ... نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه پروژه گازرسانی به روستاهای زیرکوه ... نوبت دوم
 142. مناقصه حوزه های مختلف اجرای ابنیه پروژه های بزرگ ساختمانی ..... / مناقصه حوزه های مختلف اجرای ابنیه پروژه های بزرگ ساختمانی .....
 143. اگهی مناقصه جمع آوری دل و جگر گوسفندی ... / اگهی مناقصه ،اگهی مناقصه جمع آوری دل و جگر گوسفندی ...
 144. فراخوان مناقصه خدماتی و نظافتی / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه خدماتی و نظافتی
 145. مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهری شهرک دریا و شهرک سلمان فارسی مهرشهر- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهری شهرک دریا و شهرک سلمان فارسی مهرشهر- نوبت دوم
 146. مزایده فروش 200 هزار تن سنگ آهن دانه بندی ریزدانه و درشت دانه / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش 200 هزار تن سنگ آهن دانه بندی ریزدانه و درشت دانه
 147. فراخوان خرید 4 دستگاه آسانسور / آگهی فراخوان, فراخوان خرید 4 دستگاه آسانسور
 148. مناقصه تامین خدمات نشت یابی از تاسیسات و خطوط لوله گاز - تجدید- نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه تامین خدمات نشت یابی از تاسیسات و خطوط لوله گاز - تجدید- نوبت دوم
 149. مناقصه حفر یک حلقه چاه آب به عمق 130 متر - نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه حفر یک حلقه چاه آب به عمق 130 متر - نوبت دوم
 150. اصلاحیه فراخوان مناقصه خدماتی و نظافتی و فضای سبز / اصلاحیه , فراخوان مناقصه خدماتی و نظافتی و فضای سبز
 151. مناقصه ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی شهر و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی شهر و ...
 152. مزایده پلاک دوازده فرعی مساحت مغازه 23.4متر / مزایده,مزایده پلاک دوازده فرعی مساحت مغازه 23.4متر
 153. مزایده یک دستگاه موتور سیکلت هندا 150 / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه موتور سیکلت هندا 150
 154. مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر نوبت اول
 155. مزایده یک قطعه زمین مساحت 282 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 282 متر
 156. مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت سی صد و سی متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت سی صد و سی متر
 157. مناقصه واگذاری و نگهداری فضای سبز شهر / مناقصه واگذاری و نگهداری فضای سبز شهر
 158. مزایده ملک یک قطعه زمین محصور بصورت 4 دیواری / مزایده,مزایده ملک یک قطعه زمین محصور بصورت 4 دیواری
 159. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 65.75متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 65.75متر
 160. مزایده ششدانگ سه باب خانه بخش 4 و نه آبادان / مزایده,مزایده ششدانگ سه باب خانه بخش 4 و نه آبادان
 161. مزایده سوله 2000 متر مربع / مزایده سوله 2000 متر مربع
 162. مناقصه خرید کابل مورد نیاز شبکه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید کابل مورد نیاز شبکه
 163. مزایده واگذاری به اجاره تبلیغات محیطی - تجدید / آگهی تجدید مزایده کتبی, مزایده واگذاری به اجاره تبلیغات محیطی - تجدید
 164. مزایده فروش دو قطعه تجاری نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش دو قطعه تجاری نوبت دوم
 165. فراخوان اجرای طرح سامانه پارکومتر هوشمند با مشارکت بخش خصوصی / آگهی فراخوان, فراخوان اجرای طرح سامانه پارکومتر هوشمند با مشارکت بخش خصوصی
 166. مزایده فروش 10 دستگاه خودرو مستعمل نوبت دوم / مزایده ، مزایده فروش 10 دستگاه خودرو مستعمل نوبت دوم
 167. مناقصه خرید 452 دستگاه کامپیوتر و تجهیزات مربوطه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 452 دستگاه کامپیوتر و تجهیزات مربوطه
 168. مناقصه انجام عملیات تهیه ، تولید و بارگیری و حمل ، پخش - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات تهیه ، تولید و بارگیری و حمل ، پخش نوبت دوم
 169. مناقصه خرید کفنی زنانه و مردانه و بچگانه همراه با چاپ / مناقصه , مناقصه خرید کفنی زنانه و مردانه و بچگانه همراه با چاپ
 170. فراخوان مناقصه خرید 15 دستگاه خودرو تویوتا هایلوکس- مرحله سوم نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه خرید 15 دستگاه خودرو تویوتا هایلوکس- مرحله سوم نوبت دوم
 171. مزایده ششدانگ ملک مسکونی مساحت سیصد متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مسکونی مساحت سیصد متر
 172. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 67.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 67.5متر
 173. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 103.15متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 103.15متر
 174. مزایده انواع کیف / مزایده انواع کیف
 175. مزایده یکباب منزل عرصه 534مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب منزل عرصه 534مترمربع نوبت اول
 176. مناقصه خرید و نصب و راه اندازی تجهیزات سیستم نظارت تصویری- نوبت دوم / مناقصه , مناقصه خرید و نصب و راه اندازی تجهیزات سیستم نظارت تصویری- نوبت دوم
 177. مزایده ششدانگ پلاک 242 فرعی از 4279 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 242 فرعی از 4279 اصلی
 178. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 532.25متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 532.25متر
 179. مزایده دستگاه شات پلاست ... / مزایده دستگاه شات پلاست ...
 180. مزایده ملک با عرصه هفده متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک با عرصه هفده متر نوبت اول
 181. مزایده انواع دستگاه جوش ... / مزایده انواع دستگاه جوش ...
 182. مزایده یک دستگاه تراش 1/5 متری / مزایده یک دستگاه تراش 1/5 متری
 183. مزایده اپارتمان مسکونی بخش هفت بندرانزلی / مزایده,مزایده اپارتمان مسکونی بخش هفت بندرانزلی
 184. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش سیزده مشهد / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش سیزده مشهد
 185. مزایده تعداد 13 قلم لوازم یدکی / مزایده تعداد 13 قلم لوازم یدکی
 186. مزایده ششدانگ یک قطعه ملک مسکونی مساحت 118.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه ملک مسکونی مساحت 118.5متر
 187. مزایده فروش انواع سیم مسی اسقاط - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده فروش انواع سیم مسی اسقاط - نوبت دوم
 188. مزایده ملک ششدانگ زمین بخش شش گیلان / مزایده,مزایده ملک ششدانگ زمین بخش شش گیلان
 189. مزایده ششدانگ یکباب خانه ومحوطه مساحت 30.215متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه ومحوطه مساحت 30.215متر
 190. مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید / مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید
 191. مزایده ملک به مساحت نود متر / مزایده,مزایده ملک به مساحت نود متر
 192. مزایده یک قطعه زمین خالی مساحت 69.15متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین خالی مساحت 69.15متر نوبت دوم
 193. مزایده یک دستگاه اسپیلت ایستاده / مزایده یک دستگاه اسپیلت ایستاده
 194. مزایده یک تخته فرش دستباف 6 متری نوبن ، یک تابلو فرش 50 رج - نوبت دوم / مزایده یک تخته فرش دستباف 6 متری نوبن ، یک تابلو فرش 50 رج - نوبت دوم
 195. مزا

نویسنده مطلب: نوری نوری

نوری نوری

پاسخ دهید

1 نظر

https://aleaselehar.wordpress.com/  ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ - ۲۰:۱۵:۴۰

Fantastic goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you are just extremely fantastic. I really like what you've acquired here, certainly like what you are saying and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it smart. I cant wait to read far more from you. This is really a tremendous website.