اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.2.21 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.2.21 در سایت

 1. مناقصه اجرای موزائیک فرش در محوطه سازمان -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای موزائیک فرش در محوطه سازمان -نوبت دوم
 2. آگهی فراخوان عمومی شناسایی ارائه خدمات آموزشی / آگهی فراخوان عمومی شناسایی ،آگهی فراخوان عمومی شناسایی ارائه خدمات آموزشی
 3. مزایده میزان 55 هزار متریک تن کنسانتره سنگ آهن 96.2.21 / آگهی مزایده عمومی, مزایده میزان 55 هزار متریک تن کنسانتره سنگ آهن 96.2.21
 4. مناقصه خرید فلنج و مخازن آب خودرو آتش نشانی نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه خرید فلنج و مخازن آب خودرو آتش نشانی نوبت دوم
 5. مناقصه ساخت یک نوع قطعه صنعتی ..... نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه ساخت یک نوع قطعه صنعتی ..... نوبت دوم
 6. فراخوان انجام پروژه به روزرسانی سیستم کنترل واحد میترپرووینگ نوبت دوم / فراخوان , فراخوان انجام پروژه به روزرسانی سیستم کنترل واحد میترپرووینگ نوبت دوم
 7. مناقصه خرید خدمات ماشینکاری کولاس و حامل کولاس نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه خرید خدمات ماشینکاری کولاس و حامل کولاس نوبت دوم
 8. مزایده 59 درصد فروش سهام - نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده 59 درصد فروش سهام - نوبت دوم
 9. مناقصه خرید و توزیع غذای پرسنل / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید و توزیع غذای پرسنل
 10. مناقصه اجرای پروژه طراحی، خرید، ساخت و نصب و راه اندازی تجهیزات سردخانه نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه طراحی، خرید، ساخت و نصب و راه اندازی تجهیزات سردخانه نوبت دوم
 11. فراخوان خدمات مشاوره نظارت بر بهره برداری ، نگهداری ، تعمیرات و شرکت در بازار برق نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی ، فراخوان خدمات مشاوره نظارت بر بهره برداری ، نگهداری ، تعمیرات و شرکت در بازار برق نوبت دوم
 12. مناقصه خرید و نصب برج های خط 400 کیلوولت نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای,مناقصه خرید و نصب برج های خط 400 کیلوولت نوبت دوم
 13. فراخوان تامین نیروی انسانی ، نظافت فضای اداری و ... / فراخوان انتخاب پیمانکار ، فراخوان تامین نیروی انسانی ، نظافت فضای اداری و ...
 14. مناقصه خرید تیوب باندل tube bundle نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه خرید تیوب باندل tube bundle نوبت دوم
 15. مزایده ششدانگ اپارتمان بخش ده مشهد تجدید / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان بخش ده مشهد تجدید
 16. مزایده 14 سهم مشاع از 88 سهم ششدانگ ملک / مزایده,مزایده 14 سهم مشاع از 88 سهم ششدانگ ملک
 17. تجدید مزایده تعداد 18 قلم لوازم منزل کارکرده / تجدید مزایده تعداد 18 قلم لوازم منزل کارکرده
 18. مزایده 73.8 سهم مشاع از 500 سهم مشاع از 1000 سهم مشاع پلاک / مزایده,مزایده 73.8 سهم مشاع از 500 سهم مشاع از 1000 سهم مشاع پلاک
 19. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 204 متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 204 متر
 20. مناقصه امور کارگاه های مکانیکی ، سرویسکاری ، باطریسازی و آپاراتی ماشین آلات / مناقصه امور کارگاه های مکانیکی ، سرویسکاری ، باطریسازی و آپاراتی ماشین آلات
 21. فراخوان مناقصه خرید ، حمل ، تخلیه ، نصب و راه اندازی 13 دستگاه دیزل ژنراتور....نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی , فراخوان مناقصه خرید ، حمل ، تخلیه ، نصب و راه اندازی 13 دستگاه دیزل ژنراتور....نوبت دوم
 22. مزایده واحد تجاری پیش خریداری شده / مزایده,مزایده واحد تجاری پیش خریداری شده
 23. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش نه مشهد تجدید / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش نه مشهد تجدید
 24. مزایده 630.2 هزارم یک دانگ مشاع از سرقفلی مغازه / مزایده,مزایده 630.2 هزارم یک دانگ مشاع از سرقفلی مغازه
 25. مناقصه واگذاری امور خدمات کشاورزی (حجمی) مزرعه ، گاوداری.... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور خدمات کشاورزی (حجمی) مزرعه ، گاوداری....
 26. فراخوان مناقصه راهبری ، نگهداری و بهره برداری موتورخانه های شهرک ... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه راهبری ، نگهداری و بهره برداری موتورخانه های شهرک ... نوبت دوم
 27. مناقصه مجتمع آبرسانی قدمگاه.... / مناقصه های عمومی یک مرحله ای , مناقصه مجتمع آبرسانی قدمگاه....
 28. مزایده تعداد 2500 عدد انواع پایه های سیمانی اسقاط تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی ، مزایده تعداد 2500 عدد انواع پایه های سیمانی اسقاط تجدید
 29. مناقصه خرید لوازم نوسازی انشعابات آب تجدید نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید لوازم نوسازی انشعابات آب تجدید نوبت دوم
 30. فراخوان اجرای پروژه شبکه فشار متوسط شهرک صنعتی تجدید - نوبت دوم / فراخوان تجدید ارزیابی، فراخوان اجرای پروژه شبکه فشار متوسط شهرک صنعتی تجدید - نوبت دوم
 31. مزایده یک قطعه زمین زراعی 4130متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی 4130متر
 32. مناقصه خرید 102 دستگاه برقگیر 63 کیلو ولت... - نوبت دوم / فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه، ارزیابی کیفی مناقصه خرید خرید 102 دستگاه برقگیر 63 کیلو ولت... -نوبت دوم
 33. مزایده فروش سهام شرکت صنایع مفتولی آذر مرحله دوم / آگهی مزایده اموال غیر منقول , مزایده فروش سهام شرکت صنایع مفتولی آذر مرحله دوم
 34. مزایده فروش سهام مرحله دوم / آگهی مزایده اموال غیر منقول , مزایده فروش سهام مرحله دوم
 35. مزایده اپارتمان مسکونی مساحت 70.1متر / مزایده,مزایده اپارتمان مسکونی مساحت 70.1متر
 36. مزایده ملک توقیفی خانه مسکونی 147.18متر / مزایده,مزایده ملک توقیفی خانه مسکونی 147.18متر
 37. مناقصه خرید آب غیر شرب جهت آبیاری فضای سبز - تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه خرید آب غیر شرب جهت آبیاری فضای سبز - تجدید
 38. مزایده یخ در قالب 25 کیلویی -نوبت دوم / مزایده , مزایده یخ در قالب 25 کیلویی نوبت دوم
 39. مناقصه عمومی تهیه و تامین خرید 2 دستگاه کلیدخانه 24 کیلوولت با قابلیت حمل و نقل / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عمومی تهیه و تامین خرید 2 دستگاه کلیدخانه 24 کیلوولت با قابلیت حمل و نقل
 40. فراخوان طراحی و تولید نماد و سوغات های فرهنگی / آگهی فراخوان, فراخوان طراحی و تولید نماد و سوغات های فرهنگی
 41. مناقصه خدمات رفت و روب فضای سبز / مناقصه, مناقصه خدمات رفت و روب فضای سبز
 42. مزایده واگذاری غرفه های تجاری پارک کودک به صورت اجاره / مزایده, مزایده واگذاری غرفه های تجاری پارک کودک به صورت اجاره
 43. مزایده پلاک ششدانگ سند به شماره فرعی 5552 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ششدانگ سند به شماره فرعی 5552 اصلی
 44. مزایده سه دستگاه خودرو پژو / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده سه دستگاه خودرو پژو
 45. مناقصه تامین خودرو- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین خودرو- نوبت دوم
 46. مزایده اتومبیل سواری کرایه سیستم تویوتا ilX / مزایده, مزایده اتومبیل سواری کرایه سیستم تویوتا ilX
 47. مناقصه مقداری لوله چدن داکتیو قطر 400 ... - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه مقداری لوله چدن داکتیو قطر 400 ... - نوبت دوم
 48. تجدید مناقصه خرید (تهیه)، بسته بندی ، بارگیری ، حمل و باراندازی لوله فولادی اسپیرال / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه خرید (تهیه)، بسته بندی ، بارگیری ، حمل و باراندازی لوله فولادی اسپیرال
 49. مزایده فروش خودرو وانت نیسان مدل 1361 / آگهی مزایده اموال غیر منقول , مزایده فروش خودرو وانت نیسان مدل 1361
 50. مزایده چهار دستگاه کولر اوجنرال مستعمل / آگهی مزایده، مزایده چهار دستگاه کولر اوجنرال مستعمل
 51. فراخوان اولین جشنواره سراسری شکوه ایستادگی96.2.21 / فراخوان اولین جشنواره سراسری شکوه ایستادگی96.2.21
 52. مناقصه جمع آوری و امحاء زباله و تنظیفات / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه جمع آوری و امحاء زباله و تنظیفات
 53. مزایده پلاک ثبتی 120 فرعی از 72 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 120 فرعی از 72 اصلی
 54. مزایده 6000 سهم مشاع از ششدانگ پلاک 6316 فرعی / مزایده,مزایده 6000 سهم مشاع از ششدانگ پلاک 6316 فرعی
 55. مزایده فروش یکصد هزار تن سرباره / آگهی مزایده فروش اموال منقول , مزایده فروش یکصد هزار تن سرباره
 56. اگهی مزایده واگذاری باس واش تمام اتوماتیک / آگهی مزایده ، مزایده واگذاری باس واش تمام اتوماتیک
 57. مناقصه انجام امور پشتیبانی (نگهبان، خدماتی و راننده) نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور پشتیبانی (نگهبان، خدماتی و راننده) نوبت دوم
 58. مزایده جایگاه توزیع CNG / آگهی مزایده, مزایده جایگاه توزیع CNG
 59. مزایده یک قطعه ملک به مساحت 290متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه ملک به مساحت 290متر نوبت دوم
 60. مزایده سند مالکیت پلاک با عرصه 275 متر / مزایده,مزایده سند مالکیت پلاک با عرصه 275 متر
 61. آگهی مناقصه خرید بوستر پمپهای آتش نشانی ساختمان اداری -نوبت دوم / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه خرید بوستر پمپهای آتش نشانی ساختمان اداری -نوبت دوم
 62. مناقصه اجرای پروژه تهیه مدل مرجع معماری سازمانی / مناقصه اجرای پروژه تهیه مدل مرجع معماری سازمانی
 63. مزایده ملک مشاعی بخش 18 ثبت بهشهر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مشاعی بخش 18 ثبت بهشهر نوبت اول
 64. مناقصه اجاره ماشین آلات / آگهی مناقصه ,مناقصه اجاره ماشین آلات
 65. مزایده یک خط تلفن همراه به شماره 09121858242 / مزایده یک خط تلفن همراه به شماره 09121858242
 66. مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 / مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 405
 67. مناقصه اجرای پروژه های قطع و وصل و وصول مطالبات اشتراکهای برق / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پروژه های قطع و وصل و وصول مطالبات اشتراکهای برق
 68. اصلاحیه مناقصه بهسازی و زیرسازی و آسفالت معابر / اصلاحیه مناقصه ، مناقصه بهسازی و زیرسازی و آسفالت معابر
 69. مزایده دو قطعه زمین جهت نصب و بهره برداری کیوسک - مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی ,مزایده مزایده دو قطعه زمین جهت نصب و بهره برداری کیوسک - مرحله دوم نوبت دوم
 70. مناقصه خرید و پخش آسفالت / آگهی مناقصه، مناقصه خرید و پخش آسفالت
 71. مناقصه بهسازی و زیرسازی و آسفالت معابر / مناقصه ، مناقصه بهسازی و زیرسازی و آسفالت معابر
 72. آگهی مناقصه تجهیزات و اجرای تاسیسات برقی و روشنایی / آگهی مناقصه،آگهی مناقصه یک مرحله ای تجهیزات و اجرای تاسیسات برقی و روشنایی
 73. مزایده واگذاری به صورت اجاره پارکینگ نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی ,مزایده واگذاری به صورت اجاره پارکینگ نوبت دوم
 74. مزایده سرقفلی ملکیت تجاری کلاسه شماره 960071 نوبت اول / مزایده,مزایده سرقفلی ملکیت تجاری کلاسه شماره 960071 نوبت اول
 75. مزایده ساختمان یک طبقه بخش نه ابادان نوبت اول / مزایده,مزایده ساختمان یک طبقه بخش نه ابادان نوبت اول
 76. مزایده بنای تجاری یک طبقه ای 26.25متر / مزایده,ممزایده بنای تجاری یک طبقه ای 26.25متر
 77. مناقصه خرید آسفالت جهت لکه گیری معابر سطح شهر... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید آسفالت جهت لکه گیری معابر سطح شهر... نوبت دوم
 78. خلاصه مزایده اجاره زمین مزروعی / خلاصه مزایده اجاره زمین مزروعی
 79. مزایده اجاره پارکینگ- نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی,مزایده اجاره پارکینگ- نوبت دوم
 80. مزایده ساماندهی و کنترل ترافیک از طریق پارکبان - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی,مزایده ساماندهی و کنترل ترافیک از طریق پارکبان - نوبت دوم
 81. فراخوان PART FOR RECYCLE &RESIDUE COMPRESSOR نوبت دوم / آگهی فراخوان , فراخوان PART FOR RECYCLE &RESIDUE COMPRESSOR نوبت دوم
 82. اصلاحیه مناقصه واگذاری بخشهای خدماتی - نقلیه و موتوری - تاسیسات و فضای سبز / اصلاحیه, مناقصه واگذاری بخشهای خدماتی - نقلیه و موتوری - تاسیسات و فضای سبز
 83. مناقصه عمومی مناقصه عمومی جهت اجرای عملیات قیرپاشی و روکش آسفالت در سطح شهر / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی جهت اجرای عملیات قیرپاشی و روکش آسفالت در سطح شهر
 84. مناقصه نسبت به اجاره لودر و کامیون ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نسبت به اجاره لودر و کامیون ...
 85. مزایده فروش 8 قطعه زمین.3 واحد تجاری.1 واحد خدماتی / مزایده,مزایده فروش 8 قطعه زمین.3 واحد تجاری.1 واحد خدماتی
 86. تجدید مزایده اجاره زمینی به مساحت تقریبی 300 متر مربع در پارک ایمان / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده اجاره زمینی به مساحت تقریبی 300 متر مربع در پارک ایمان
 87. مناقصه اجرای لکه گیری آسفالت معابر شهر پرند / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای لکه گیری آسفالت معابر شهر پرند
 88. مزایده فروش سهام / مزایده فروش سهام
 89. مزایده واحدهای مسکونی دو واحده در پروژه 26 واحدی مسکن مهر / مزایده,مزایده واحدهای مسکونی دو واحده در پروژه 26 واحدی مسکن مهر
 90. مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پژو تیپ پارس / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پژو تیپ پارس
 91. مزایده مشارکت در سرمایه گذاری معدن شهرداری تجدید / آگهی تجدید مزایده , مزایده مشارکت در سرمایه گذاری معدن شهرداری تجدید
 92. مزایده بال پاراگلایدر ، صندلی پارگلایدر / مزایده, مزایده بال پاراگلایدر ، صندلی پارگلایدر
 93. مزایده ششدانگ یکباب واحد تجاری به پلاک 57028 نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب واحد تجاری به پلاک 57028 نوبت اول
 94. مزایده ملک در پرونده کلاسه 952665 شعبه اول نوبت اول / مزایده,مزایده ملک در پرونده کلاسه 952665 شعبه اول نوبت اول
 95. مزایده یک عدد دستگاه بینایی سنجی / مزایده یک عدد دستگاه بینایی سنجی
 96. مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی شماره 96.10 / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی شماره 96.10
 97. مناقصه پاکسازی ؛ نظافت و رفت و روب ، حمل و جمع آوری زباله - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه پاکسازی ؛ نظافت و رفت و روب ، حمل و جمع آوری زباله -نوبت دوم
 98. مزایده یک دستگاه سمند بژ / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه سمند بژ
 99. فراخوان ارزیابی کیفی انجام عملیات تکمیلی نصب ، تست و راه اندازی طرح دائم پست - نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی،فراخوان ارزیابی کیفی انجام عملیات تکمیلی نصب ، تست و راه اندازی طرح دائم پست - نوبت دوم
 100. مزایده فروش یکدستگاه پژو کرایه تیپ 405 جی ال ایکس مدل 1386 - مرحله دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه پژو کرایه تیپ 405 جی ال ایکس مدل 1386- مرحله دوم
 101. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی قطعه 5 بخش دو / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی قطعه 5 بخش دو
 102. مناقصه عملیات اجرای سیستم آبیاری قطره ای باغات / مناقصه , مناقصه عملیات اجرای سیستم آبیاری قطره ای باغات
 103. مناقصه عمومی اجرای موزاییک فرش فاز 1 و 2 و آسفالت معابر شهرک وحیدیه - مرحله دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اجرای موزاییک فرش فاز 1 و 2 و آسفالت معابر شهرک وحیدیه -مرحله دوم
 104. مناقصه خرید دستگاه اکسیژن ساز / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید دستگاه اکسیژن ساز
 105. فراخوان پیمانکار جهت اجرای شبکه گازرسانی به روستاهای ... نوبت دوم / آگهی فراخوان پیمانکار ، فراخوان پیمانکار جهت اجرای شبکه گازرسانی به روستاهای ... نوبت دوم
 106. فراخوان مناقصه چهار عدد کنترل ولو بخار شیرین سازی / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه چهار عدد کنترل ولو بخار شیرین سازی
 107. مزایده فروش پمپ وکیوم 15 کیلووات.... / آگهی مزایده , مزایده فروش پمپ وکیوم 15 کیلووات....
 108. اصلاحیه مناقصه عملیات احداث میدان معلم / اصلاحیه مناقصه , مناقصه عملیات احداث میدان معلم
 109. فراخوان مناقصه تامین نیروی پشتیبانی / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه تامین نیروی پشتیبانی
 110. فراخوان مناقصه 39 قلم از قطعات سیستم اندازه گیری نفتا- نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه 39 قلم از قطعات سیستم اندازه گیری نفتا - نوبت دوم
 111. مناقصه خریداری و تامین NRC Flare Tip- نوبت دوم / آگهی ارزیابی تولید کنندگان و تامین کنندگان, مناقصه خریداری و تامین NRC Flare Tip- نوبت دوم
 112. مزایده بهره برداری از جایگاه های CNG / آگهی مزایده, مزایده بهره برداری از جایگاه های CNG
 113. مزایده ملک ساختمانی 4 طبقه / مزایده,مزایده ملک ساختمانی 4 طبقه
 114. تمدید مناقصه خریداری لوله - اتصالات و شیرآلات / تمدید , مناقصه خریداری لوله - اتصالات و شیرآلات
 115. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 220متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 220متر
 116. مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 590.26متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 590.26متر
 117. مزایده ششدانگ ملک مساحت 135 متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت 135 متر
 118. مزایده تعداد دو عدد چرخ خیاطی / مزایده تعداد دو عدد چرخ خیاطی
 119. مزایده ششدانگ ملک مشاعی مساحت 104.70متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مشاعی مساحت 104.70متر
 120. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 3499 اصلی بخش یک / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 3499 اصلی بخش یک
 121. حراج حضوری تعداد 50 دستگاه انواع خودروی سواری با وضعیت اوراقی و ... / آگهی حراج حضوری, حراج حضوری تعداد 50 دستگاه انواع خودروی سواری با وضعیت اوراقی و ...
 122. مزایده پلاک ثبتی بخش بیست و هفت گیلان 228.53متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش بیست و هفت گیلان 228.53متر
 123. مزایده پلاک ثبتی مساحت 168.21مترمربع / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 168.21مترمربع
 124. لغو مناقصه ارائه خدمات حفظ و نگهداری از کشتارگاه نیمه صنعتی / لغو مناقصه, مناقصه ارائه خدمات حفظ و نگهداری از کشتارگاه نیمه صنعتی
 125. فراخوان مناقصه پروژه تعمیرات اساسی مهمانسرای 90 خواجه- نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه پروژه تعمیرات اساسی مهمانسرای 90 خواجه- نوبت دوم
 126. تجدید مناقصه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع , خط تغذیه - نوبت دوم / تجدید مناقصه , مناقصه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع , خط تغذیه - نوبت دوم
 127. ارزیابی کیفی برگزاری مناقصه طراحی ، تفضیلی ، خرید ، ساخت ، حمل ، انبارداری / آگهی ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه ,ارزیابی کیفی برگزاری مناقصه طراحی ، تفضیلی ، خرید ، ساخت ، حمل ، انبارداری
 128. فراخوان راهبری و کاربری خودروهای استیجاری نقلیه / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی , فراخوان راهبری و کاربری خودروهای استیجاری نقلیه
 129. تجدید مناقصه نسبت به خرید 25200 قطعه شیرآلات برنزی نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه، تجدید مناقصه نسبت به خرید 25200 قطعه شیرآلات برنزی نوبت دوم
 130. فراخوان مناقصه گازرسانی به روستاهای جعفرآباد ، طرخواران ، صیدآباد / آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای, فراخوان مناقصه گازرسانی به روستاهای جعفرآباد ، طرخواران ، صیدآباد
 131. مناقصه خرید پوزیشتر / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه, مناقصه خرید پوزیشتر
 132. مزایده یک قطعه زمین به مساحت 294.76مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 294.76مترمربع نوبت دوم
 133. فراخوان مناقصه P/F BOOSTER PUMP...نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه P/F BOOSTER PUMP...نوبت دوم
 134. مزایده و فروش 29 ردیف لوازم یدکی / آگهی مزایده, مزایده و فروش 29 ردیف لوازم یدکی
 135. مزایده و فروش 33 قلم لوازم یدکی / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده و فروش 33 قلم لوازم یدکی
 136. مزایده منزل مسکونی عرصه 201.96متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 201.96متر
 137. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی زمین بایر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی زمین بایر نوبت اول
 138. مزایده هود آشپزخانه و ... / آگهی مزایده و فروش اموال منقول, مزایده هود آشپزخانه و ...
 139. مزایده اپارتمان مسکونی مساحت 53.20متر / مزایده,مزایده اپارتمان مسکونی مساحت 53.20متر
 140. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 55 فرعی نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 55 فرعی نوبت دوم
 141. مزایده سه پلاک ثبتی مرحله اول / مزایده,مزایده سه پلاک ثبتی مرحله اول
 142. مزایده ششدانگ یکباب خانه ساخته شده در زمین 430.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه ساخته شده در زمین 430.50متر
 143. فراخوان ارسال درخواست برای اطلاعات RFI برای طراحی، پیاده سازی و استقرار وب سات- نوبت دوم / فراخوان, فراخوان ارسال درخواست برای اطلاعات RFI برای طراحی، پیاده سازی و استقرار وب سایت- نوبت دوم
 144. مزایده فروش دستگاه بسته بندی بیسکویت / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش دستگاه بسته بندی بیسکویت
 145. مزایده پلاک دارای ساختمان قدیمی در یک طبقه زیربنای صد متر / مزایده,مزایده پلاک دارای ساختمان قدیمی در یک طبقه زیربنای صد متر
 146. مزایده منزل مسکونی به پلاک 1532 فرعی از هفت اصلی / مزایده,مزایده منزل مسکونی به پلاک 1532 فرعی از هفت اصلی
 147. مزایده ششدانگ یکباب منزل 129.62متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل 129.62متر نوبت دوم
 148. مزایده فروش یکدستگاه موتورسیکلت مرحله دوم / آگهی مزایده اموال غیر منقول , مزایده فروش یکدستگاه موتورسیکلت مرحله دوم
 149. مزایده یک قطعه زمین مساحت 78600متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 78600متر
 150. مزایده ملک مساحت دویست متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت دویست متر نوبت اول
 151. مزایده یک قطعه زمین صیفی کاری دویست متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین صیفی کاری دویست متر
 152. مزایده ششدانگ اپارتمان 94.52متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان 94.52متر
 153. مزایده فروش یکدستگاه لیفتراک / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه لیفتراک
 154. فراخوان خدمات کارگاهی جهت تعمیر اساسی- نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی , فراخوان خدمات کارگاهی جهت تعمیر اساسی- نوبت دوم
 155. مزایده پلاک ثبتی بخش 24 گیلان / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 24 گیلان
 156. مزایده یک قطعه زمین مساحت سیصد و ده متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت سیصد و ده متر
 157. تجدید مناقصه کلیه امور مربوط به خدمات شهری ... / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه کلیه امور مربوط به خدمات شهری ...
 158. مزایده پلاک بصورت مغازه مساحت دوازده متر / مزایده,مزایده پلاک بصورت مغازه مساحت دوازده متر
 159. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 80.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 80.50متر
 160. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی سه طبقه / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی سه طبقه
 161. مزایده یک دستگاه چرخ خیاطی راسته دوز / مزایده یک دستگاه چرخ خیاطی راسته دوز
 162. مزایده مغازه تجاری بخش هفت 60.34متر / مزایده,مزایده مغازه تجاری بخش هفت 60.34متر
 163. مزایده یک قطعه زمین کشاورزی 17000متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی 17000متر
 164. مزایده فروش یکدستگاه بلوکه زنی 5 قالب 3 فاز کارکرده ، تانکر 8000 لیتری به همراه پمپ / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه بلوکه زنی 5 قالب 3 فاز کارکرده ، تانکر 8000 لیتری به همراه پمپ
 165. مزایده 4 دانگ مشاع از پلاک 3404 فرعی نوبت اول / مزایده,مزایده 4 دانگ مشاع از پلاک 3404 فرعی نوبت اول
 166. مزایده زمین مساحت اعیانی 295 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده زمین مساحت اعیانی 295 متر نوبت دوم
 167. مزایده 24 هزار لیوان / مزایده 24 هزار لیوان
 168. مزایده خودرو سواری پراید / مزایده خودرو سواری پراید
 169. مناقصه اجرای فاز اول خط انتقال مجتمع سانیج نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه اجرای فاز اول خط انتقال مجتمع سانیج نوبت دوم
 170. مناقصه خرید ، حمل ، نصب و راه اندازی یکدستگاه پکیج تصفیه خانه نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه خرید ، حمل ، نصب و راه اندازی یکدستگاه پکیج تصفیه خانه نوبت دوم
 171. مزایده ملک به پلاک ثبتی 34999 فرعی از 116 اصلی / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی 34999 فرعی از 116 اصلی
 172. مزایده ششدانگ مغازه دو دهنه 43.30متر / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه دو دهنه 43.30متر
 173. مزایده یک قطعه زمین مساحت 40 هزار متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 40 هزار متر
 174. مزایده ششدانگ دو قطعه زمین مزروعی / مزایده,مزایده ششدانگ دو قطعه زمین مزروعی
 175. مزایده تعداد 5 فقره ملک به پلاکهای ثبتی 23674 فرعی / مزایده,مزایده تعداد 5 فقره ملک به پلاکهای ثبتی 23674 فرعی
 176. مزایده فروش 11 رقبه املاک مازاد نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش 11 رقبه املاک مازاد نوبت دوم
 177. مناقصه انجام خدمات چاپخانه و ...- نوبت دوم / مناقصه, مناقصه انجام خدمات چاپخانه و ...- نوبت دوم
 178. فراخوان سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه های شهرداری اصفهان / فراخوان سرمایه گذاری و مشارکت، فراخوان سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه های شهرداری اصفهان
 179. مزایده فروش تعداد 16 قطعه زمین کاربری مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش تعداد 16 قطعه زمین کاربری مسکونی نوبت دوم
 180. مناقصه اخذ سند مالکیت / آگهی مناقصه,مناقصه اخذ سند مالکیت
 181. مناقصه تهیه و نصب تعداد 15 دستگاه MOF / مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه تهیه و نصب تعداد 15 دستگاه MOF
 182. مزایده رنگ و مواد شیمیایی مازاد / آگهی مزایده , مزایده رنگ و مواد شیمیایی مازاد
 183. مناقصه بازسازی سقف انبار / آگهی مناقصه,مناقصه بازسازی سقف انبار
 184. مزایده فروش املاک روستایی مازاد بر نیاز / مزایده,مزایده فروش املاک روستایی مازاد بر نیاز
 185. مزایده سنگ های کوهی آرمو و فیلتر / مزایده سنگ های کوهی آرمو و فیلتر
 186. مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات آب آشامیدنی روستاها / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات آب آشامیدنی روستاها
 187. مزایده فروش چند دستگاه خودروهای مختلف واحدهای کارگاهی.... 96/2/21 / آگهی مزایده ، مزایده فروش چند دستگاه خودروهای مختلف واحدهای کارگاهی.... 96/2/21
 188. مزایده دو دانگ ساختمان بصورت سه نبش نوبت دوم / مزایده,مزایده دو دانگ ساختمان بصورت سه نبش نوبت دوم
 189. مزایده مکان فروش اغذیه و تنقلات در جایگاه cng نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی,مزایده مکان فروش اغذیه و تنقلات در جایگاه cng نوبت دوم
 190. مناقصه خدمات فنی ومهندسی راهبری و نگهداری و بهره برداری تصفیه خانه نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات فنی ومهندسی راهبری و نگهداری و بهره برداری تصفیه خانه نوبت دوم
 191. مناقصه پروژه خدمات بهره برداری و امداد گاز قم (PC) / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه عمومی پروژه خدمات بهره برداری و امداد گاز قم (PC)
 192. مزایده گاراژ شامل محوطه و 5 باب مغازه / مزایده,مزایده گاراژ شامل محوطه و 5 باب مغازه
 193. استعلام دوربین مداربسته / استعلام, استعلام دوربین مداربسته
 194. ارسال توسط: ارسال دیدگاه (0)

  نویسنده مطلب: نوری نوری

  نوری نوری

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...