اطلاعات مناقصات وم زایدات ثبت شده تاریخ 96.2.16 در سایت

اطلاعات مناقصات وم زایدات ثبت شده تاریخ 96.2.16 در سایت

 1. مزایده دو باب مغازه از یک واحد مسکونی بخش 18 نوبت دوم / مزایده,ممزایده دو باب مغازه از یک واحد مسکونی بخش 18 نوبت دوم
 2. مزایده رم هشت گیگ مارک SANDISK ...نوبت دوم / مزایده , مزایده رم هشت گیگ مارک SANDISK ... نوبت دوم
 3. مزایده 33 ردیف تجهیزات و دستگاه های مستهلک مازاد بر نیاز خود / مزایده ,مزایده 33 ردیف تجهیزات و دستگاه های مستهلک مازاد بر نیاز خود
 4. مناقصه خرید و حمل 20000 تن گراویل / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید و حمل 20000 تن گراویل
 5. مزایده حق پارکینگ طرح سیترا / آگهی مزایده, مزایده حق پارکینگ طرح سیترا
 6. مزایده واگذاری پارکینگ طبقاتی و پارکینگ بازار روز / آگهی مزایده, مزایده واگذاری پارکینگ طبقاتی و پارکینگ بازار روز
 7. مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه محدوده H - تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی ,مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه محدوده H - تجدید
 8. مناقصه اجاره زمین خاکی / مناقصه , مناقصه اجاره زمین خاکی
 9. مناقصه جمع آوری ضایعات خاک و نخاله / مناقصه جمع آوری ضایعات خاک و نخاله
 10. استعلام عملیات تکمیلی اتوبان شهید دانش (جدولبندی) نوبت دوم / استعلام ، استعلام عملیات تکمیلی اتوبان شهید دانش (جدولبندی) نوبت دوم
 11. آگهی تجدید استعلام جهت عملیات تعمیرات ساختمانی مسکونی / آگهی تجدید استعلام, تجدید استعلام جهت عملیات تعمیرات ساختمانی مسکونی
 12. مزایده کتبی واگذاری پارک بازی شهید انصاری / آگهی مزایده کتبی، مزایده کتبی واگذاری پارک بازی شهید انصاری
 13. مناقصه اجرای دیوار اطراف زمین خود به طول 3400 متر / مناقصه, مناقصه اجرای دیوار اطراف زمین خود به طول 3400 متر
 14. مناقصه تامین خدمات نشت یابی از تاسیسات و خطوط لوله گاز - تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه تامین خدمات نشت یابی از تاسیسات و خطوط لوله گاز - تجدید
 15. تجد ید ارزیابی کیفی خرید و نصب انواع کولر گازی / تجدید آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان ,تجدید ارزیابی کیفی خرید و نصب انواع کولر گازی تجدید
 16. تجدید ارزیابی کیفی مناقصه گران خرید کندانسور هوایی با فین آلومینیومی / تجدید آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , ارزیابی کیفی مناقصه گران خرید کندانسور هوایی با فین آلومینیومی
 17. مزایده اجاره پارکینگ / مزایده, مزایده اجاره پارکینگ
 18. مزایده واگذاری بوفه خود / مزایده , مزایده واگذاری بوفه خود
 19. مناقصه خرید P/F: "SEITES" GEAR-BOX / مناقصه خرید P/F: "SEITES" GEAR-BOX
 20. مناقصه خرید P/F YAMATAEK / مناقصه, مناقصه خرید P/F YAMATAEK
 21. مزایده خودرو 206- تیپ 5- دنده ای مدل 92 / مزایده , مزایده خودرو 206- تیپ 5- دنده ای مدل 92
 22. مزایده اقلام ضایعاتی و مازاد بر نیاز خود ... / مزایده , مزایده اقلام ضایعاتی و مازاد بر نیاز خود ...
 23. فراخوان خدمات حراست و نگهبانی در ناحیه غیرصنعتی فاز 4 -نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی ,فراخوان خدمات حراست و نگهبانی در ناحیه غیرصنعتی فاز 4 -نوبت دوم
 24. مزایده فروش زمین مساحت 30.000مترمربع کاربری مزروعی / مزایده,مزایده فروش زمین مساحت 30.000مترمربع کاربری مزروعی
 25. مناقصه تصفیه خانه فاضلاب و تعمیر و نگهداری آسانسور / مناقصه , مناقصه تصفیه خانه فاضلاب و تعمیر و نگهداری آسانسور
 26. مزایده فروش انواع ماشین آلات ، تجهیزات و وسائط نقلیه و لاستیک و قطعات ... / مزایده, مزایده فروش انواع ماشین آلات ، تجهیزات و وسائط نقلیه و لاستیک و قطعات ...
 27. مزایده آهن آلات سنگین چیلر... / مزایده، مزایده آهن آلات سنگین چیلر...
 28. مزایده تعدادی از خودروهای سبک و سنگین / مزایده ، مزایده تعدادی از خودروهای سبک و سنگین
 29. مناقصه تکمیل کارهای باقیمانده پیست دوچرخه سواری رشت-96.02.16 / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه تکمیل کارهای باقیمانده پیست دوچرخه سواری رشت- 96.02.16
 30. مزایده احداث و بهره برداری از فضای تبلیغاتی فضای پل عابر پیاده / مزایده , مزایده احداث و بهره برداری از فضای تبلیغاتی فضای پل عابر پیاده
 31. مناقصه ساخت و نصب 1000 عدد انشعاب پلی اتیلن متمرکز و ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه ساخت و نصب 1000 عدد انشعاب پلی اتیلن متمرکز و ...
 32. تجدید مزایده 4 دستگاه خودروی مستعمل - نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی, تجدید مزایده 4 دستگاه خودروی مستعمل - نوبت دوم
 33. مناقصه انجام کارهای خدماتی ...نوبت دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه انجام کارهای خدماتی ...نوبت دوم
 34. مناقصه واگذاری تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری تامین نیروی انسانی
 35. تجدید مناقصه تامین خودرو جهت ایاب و ذهاب ... نوبت دوم / تجدید مناقصه , مناقصه تامین خودرو جهت ایاب و ذهاب ...نوبت دوم
 36. مزایده ششدانگ زمین مساحت 332مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 332مترمربع
 37. مزایده 74 سهم مشاع از300 سهم از 5 دانگ از ششدانگ پلاک / مزایده,مزایده 74 سهم مشاع از300 سهم از 5 دانگ از ششدانگ پلاک
 38. مزایده عرصه مورد توقیف 307.29متر و اعیان شامل ساختمان / مزایده,مزایده عرصه مورد توقیف 307.29متر و اعیان شامل ساختمان
 39. مزایده دو واحد اپارتمان کلاسه 20/950169 نوبت اول / مزایده,مزایده دو واحد اپارتمان کلاسه 20/950169 نوبت اول
 40. مزایده سه دانگ از ششدانگ یک قطعه باغ انگور نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ یک قطعه باغ انگور نوبت اول
 41. تمدید فروش املاک مازاد / تمدید فروش املاک مازاد
 42. مزایده یک قطعه باغ سیب نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه باغ سیب نوبت دوم
 43. مزایده اپارتمان مساحت 27.96متر نوبت اول / مزایده,مزایده اپارتمان مساحت 27.96متر نوبت اول
 44. مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش سیزده سلماس / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش سیزده سلماس
 45. دعوت از پیمانکاران کناف / دعوت از پیمانکاران کناف
 46. مناقصه احداث جوی و جدول دفع آب های سطحی و زیرسازی و آسفالت نوبت دوم / آگهی مناقصه، مناقصه احداث جوی و جدول دفع آب های سطحی و زیرسازی و آسفالت نوبت دوم
 47. اصلاحیه مزایده نصب و بهره برداری از 3 عدد بیلبورد تبلیغاتی / اصلاحیه , اصلاحیه مزایده نصب و بهره برداری از 3 عدد بیلبورد تبلیغاتی
 48. مزایده فروش تعداد 27 قلم از اقلام ضایعاتی / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش تعداد 27 قلم از اقلام ضایعاتی
 49. استعلام ارزیابی کیفی مناقصه تکمیل شبکه و انشعابات خانگی فاضلاب- تجدید / آگهی تجدید استعلام ارزیابی کیفی مناقصه , استعلام ارزیابی کیفی مناقصه تکمیل شبکه و انشعابات خانگی فاضلاب- تجدید
 50. مزایده فروش تعداد چهار دستگاه خودرو سواری کارکرده- نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده فروش تعداد چهار دستگاه خودرو سواری کارکرده- نوبت دوم
 51. مزایده فروش ویژه واحد تولیدی / آگهی مزایده,مزایده فروش ویژه واحد تولیدی
 52. مزایده واگذاری امتیاز تاکسی بی سیم / آگهی مزایده, مزایده واگذاری امتیاز تاکسی بی سیم
 53. مناقصه اجرای کامل فنداسیون، ستون، اسکلت و سقف یک باب ساختمان / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای کامل فنداسیون، ستون، اسکلت و سقف یک باب ساختمان
 54. مناقصه انجام امور محوطه مربوط به نگهداری از اماکن و تاسیسات , خدمات اداری عملیاتی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور محوطه مربوط به نگهداری از اماکن و تاسیسات , خدمات اداری عملیاتی
 55. مناقصه پروژه اجرای لوله گذاری زهکش 96.2.16 / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه اجرای لوله گذاری زهکش 96.2.16
 56. مناقصه اجرای فاز اول پروژه روکش آسفالت چاپ دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای فاز اول پروژه روکش آسفالت نوبت دوم
 57. مناقصه احداث کتابخانه عمومی نوبت دو م / آگهی مناقصه , مناقصه احداث کتابخانه عمومی نوبت دوم
 58. مزایده املاک شامل 13 قطعه زمین کاربری مسکونی / مزایده,مزایده املاک شامل 13 قطعه زمین کاربری مسکونی
 59. مناقصه تهیه و طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران,مناقصه تهیه و طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان نوبت دوم
 60. مناقصه اجازه برپایی دوازدهمین نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی و توانبخشی / مناقصه اجازه برپایی دوازدهمین نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی و توانبخشی
 61. مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه چهارم تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه چهارم تفکیکی
 62. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 182مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 182مترمربع
 63. آگهی حراج حضوری لوازم مستعمل خانگی، انواع وسایط نقلیه... / آگهی حراج حضوری ، حراج حضوری لوازم مستعمل خانگی، انواع وسایط نقلیه...
 64. مناقصه اجازه برپایی هفتمین نمایشگاه بین المللی صنعت / آگهی مناقصه, مناقصه اجازه برپایی هفتمین نمایشگاه بین المللی صنعت
 65. آگهی مناقصه عمومی اجرای عملیات گسترش نمازخانه / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عمومی اجرای عملیات گسترش نمازخانه
 66. مناقصه اجازه برپایی چهارمین نمایشگاه سرمایه گذاری کشور / آگهی مزایده عمومی , مناقصه اجازه برپایی چهارمین نمایشگاه سرمایه گذاری کشور
 67. فراخوان خرید تجهیزات استانداردسازی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان خرید تجهیزات استانداردسازی
 68. مناقصه اجازه برپایی دهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات راه سازی، معدنی و عمرانی ... / مناقصه , مناقصه اجازه برپایی دهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات راه سازی، معدنی و عمرانی ...
 69. فراخوان مناقصه عمومی بهبود عبور و مرور شهر مشکین دشت / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه عمومی بهبود عبور و مرور شهر مشکین دشت
 70. مناقصه اجرای 5000 متر شبکه جمع اوری و خطوط انتقال فاضلاب شهری / مناقصه , مناقصه اجرای 5000 متر شبکه جمع اوری و خطوط انتقال فاضلاب شهری
 71. مناقصه فعالیت خدماتی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه فعالیت خدماتی
 72. مزایده یکدستگاه وانت مزدا نوبت دوم / مزایده,مزایده یکدستگاه وانت مزدا نوبت دوم
 73. مزایده یک باب مغازه به متراژ حدودا 300 متر / مزایده, مزایده یک باب مغازه به متراژ حدودا 300 متر
 74. مناقصه خریداری 350 متر توری (مش) فسفر برنز / آگهی مناقصه , مناقصه خریداری 350 متر توری (مش) فسفر برنز
 75. مناقصه نظافت محوطه و ساختان ها و امور خدماتی.... / آگهی مناقصه ، مناقصه نظافت محوطه و ساختان ها و امور خدماتی....
 76. آگهی فراخوان نخست ارزیابی کیفی تامین کننده واگن حمل و نقل ریلی درون شهری ... - نوبت دوم / فراخوان , آگهی فراخوان نخست ارزیابی کیفی تامین کننده واگن حمل و نقل ریلی درون شهری ... نوبت دوم
 77. مناقصه خرید ، بارگیری و حمل دیزل ژنراتور....نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید ، بارگیری و حمل دیزل ژنراتور....نوبت دوم
 78. مزایده ششدانگ اپارتمان بخش سه 138.53متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان بخش سه 138.53متر
 79. مناقصه خرید و حمل و بارگیری ترانسفورماتور کم تلفات / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید و حمل و بارگیری ترانسفورماتور کم تلفات
 80. فراخوان تامین مصالح و اجرا ابنیه ، تاسیسات برقی و .... / فراخوان ، فراخوان تامین مصالح و اجرا ابنیه ، تاسیسات برقی و ....
 81. مناقصه خرید تعداد 82.000 جفت دستکش چسبان کاموایی و ... / مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد 82.000 جفت دستکش چسبان کاموایی و ...
 82. فراخوان طراحی LAYOUT و.... نوبت دوم / فراخوان ، فراخوان طراحی LAYOUT و.... نوبت دوم
 83. فراخوان تامین اقلام حفاظت فردی / فراخوان , فراخوان تامین اقلام حفاظت فردی
 84. مناقصه تکمیل شبکه توزیع تعاونی های باقیمانده مسکن مهر- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل شبکه توزیع تعاونی های باقیمانده مسکن مهر- نوبت دوم
 85. مناقصه خرید و حمل و بارگیری تجهیزات الکتریکی تاسیسات سرچاهی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید و حمل و بارگیری تجهیزات الکتریکی تاسیسات سرچاهی - نوبت دوم
 86. مناقصه تعمیرات روزمره تجهیزات پالایشگاهی و تاسیسات جانبی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعمیرات روزمره تجهیزات پالایشگاهی و تاسیسات جانبی
 87. مناقصه طراحی , ساخت , حمل , تحویل شش دستگاه جرثقیل 63 تن .... / آگهی ارزیابی کیفی ,مناقصه طراحی , ساخت , حمل , تحویل شش دستگاه جرثقیل 63 تن ....
 88. تجدید مناقصه امور پشتیبانی و خدماتی / تجدید مناقصه عمومی, مناقصه امور پشتیبانی و خدماتی
 89. مناقصه واگذاری خدمات نیروی انسانی مورد نیاز- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری خدمات نیروی انسانی مورد نیاز- نوبت دوم
 90. مناقصه تهیه مواد غذایی و پخت حدودا 10000 پرس غذا - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه مواد غذایی و پخت حدودا 10000 پرس غذا - نوبت دوم
 91. فراخوان خرید 30 قلم دتکتور و لوازم یدکی .. / فراخوان خرید 30 قلم دتکتور و لوازم یدکی ..
 92. فراخوان مناقصه خرید یک قلم هایدرانت آتش نشانی...- نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید یک قلم هایدرانت آتش نشانی...- نوبت دوم
 93. آگهی فراخوان عمومی یک دستگاه بیل مکانیکی ... / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه آگهی فراخوان عمومی یک دستگاه بیل مکانیکی ...
 94. مناقصه نگهداری , تعمیرات , سرویس و راهبری تاسیسات مکانیکی و... / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه نگهداری , تعمیرات , سرویس و راهبری تاسیسات مکانیکی و...
 95. آگهی مناقصه وصول مطالبات آب بها ... / آگهی مناقصه وصول مطالبات آب بها ...
 96. مناقصه خرید اقلام موردنیاز آشپزخانه / آگهی مناقصه , مناقصه خرید اقلام موردنیاز آشپزخانه
 97. مزایده یک دستگاه خودروی سمند / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سمند
 98. مناقصه انجام تعمیرات اساسی توربین - نوبت دوم / اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه انجام تعمیرات اساسی توربین - نوبت دوم
 99. تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح و بازسازی سیستم حفاظت کاتدیک - نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح و بازسازی سیستم حفاظت کاتدیک - نوبت دوم
 100. تجدید ارزیابی کیفی پیمانکاران مناقصه عمومی تامین خودروهای سواری استیجاری- نوبت دوم / تجدید ارزیابی کیفی , تجدید ارزیابی کیفی پیمانکاران مناقصه عمومی تامین خودروهای سواری استیجاری- نوبت دوم
 101. فراخوان مناقصه خرید LOW-DOSAGE HYDRATE INHIBITOR(LDHI نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای ، فراخوان مناقصه خرید LOW-DOSAGE HYDRATE INHIBITOR(LDHI نوبت دوم
 102. مناقصه تکمیل ساختمان نمازخانه و قرائت خانه نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل ساختمان نمازخانه و قرائت خانه نوبت دوم
 103. مزایده بزرگ املاک مازاد سیستم بانکی کشور / مزایده,مزایده بزرگ املاک مازاد سیستم بانکی کشور
 104. مزایده اقلام ضایعات و مازاد بر نیاز / مزایده ، مزایده اقلام ضایعات و مازاد بر نیاز
 105. فراخوان خدمات تدوین طرح جامع توسعه شبکه های توزیع نیروی برق - نوبت دوم / ارزیابی کیفی ، فراخوان خدمات تدوین طرح جامع توسعه شبکه های توزیع نیروی برق - نوبت دوم
 106. فراخوان انجام خدمات فنی و مهندسی و اداری ؛ مالی و پشتیبانی - نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی , فراخوان انجام خدمات فنی و مهندسی و اداری ؛ مالی و پشتیبانی -نوبت دوم
 107. مزایده ملک طبقه اول یکباب خانه 276متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک طبقه اول یکباب خانه 276متر نوبت اول
 108. فراخوان اجرای امور خدمات و نظافت - نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی , فراخوان اجرای امور خدمات و نظافت - نوبت دوم
 109. فراخوان انجام فعالیتهای انبارداری و راهبری لیفتراکها - نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی , فراخوان انجام فعالیتهای انبارداری و راهبری لیفتراکها - نوبت دوم
 110. فراخوان انجام فعالیتهای مرتبط با امور اداری و تحریرات... نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی , فراخوان انجام فعالیتهای مرتبط با امور اداری و تحریرات...نوبت دوم
 111. مزایده مکانی جهت فروش مواد آشامیدنی و خوراکی - نوبت دوم / مزایده مکانی جهت فروش مواد آشامیدنی و خوراکی - نوبت دوم
 112. مناقصه عمومی خدمات تنظیفات دبیرخانه ، خدمات اداری - مالی .... / فراخوان ، مناقصه عمومی خدمات تنظیفات دبیرخانه ، خدمات اداری - مالی ....
 113. مناقصه انجام امور خدمات نظافتی و سرویس دهی آبدارخانه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور خدمات نظافتی و سرویس دهی آبدارخانه
 114. مناقصه فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی / آگهی مناقصه , مناقصه فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی
 115. مناقصه تجهیز ساختمان جدیدالاحداث شعبه نیاوران - نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه تجهیز ساختمان جدیدالاحداث شعبه نیاوران -نوبت دوم
 116. فراخوان مناقصه تجهیزات هیدرولیکی امداد و نجات - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تجهیزات هیدرولیکی امداد و نجات - نوبت دوم
 117. مزایده یک دستگاه موتور ژنراتور گازوئیلی / مزایده,مزایده یک دستگاه موتور ژنراتور گازوئیلی
 118. مناقصه جدول گذاری معابر سطح شهر - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه جدول گذاری معابر سطح شهر - نوبت دوم
 119. مناقصه انجام تعمیرات ماشین های دوار / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه انجام تعمیرات ماشین های دوار
 120. فراخوان ارزیابی کیفی احداث ادامه انتقال آب (از مقبره درویش تا سه راهی نچی)... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی، فراخوان احداث ادامه انتقال آب (از مقبره درویش تا سه راهی نچی)...
 121. مزایده منزل مسکونی پرونده کلاسه 940230 تجدید / مزایده,مزایده منزل مسکونی پرونده کلاسه 940230 تجدید
 122. مناقصه گازرسانی به روستاهای سرخس ... / مناقصه , مناقصه گازرسانی به روستاهای سرخس ... نوبت اول
 123. مناقصه خرید 2 دستگاه چیلر جهت پروژه بیمارستان ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 2 دستگاه چیلر جهت پروژه بیمارستان ... نوبت اول
 124. تجدید مزایده اجاره یکساله کارخانه آسفالت و سنگ شکن / تجدید مزایده ,تجدید مزایده اجاره یکساله کارخانه آسفالت و سنگ شکن تجدید مزایده نوبت اول
 125. مزایده یک دستگاه سواری تاکسی پژو تیپ روا مدل 89 / مزایده , مزایده یک دستگاه سواری تاکسی پژو تیپ روا مدل 89
 126. مناقصه شناسایی و پیمایش انشعابات غیر مجاز آب و فاضلاب / آگهی مناقصه , مناقصه شناسایی و پیمایش انشعابات غیر مجاز آب و فاضلاب نوبت اول
 127. مناقصه اجرای عملیات کابل کشی تونل- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای عملیات کابل کشی تونل - نوبت دوم
 128. مزایده ملک شماره 2281 اصلی / مزایده,مزایده ملک شماره 2281 اصلی
 129. مناقصه استجاره 48 دستگاه انواع خودرو 96.02.16 / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه استجاره 48 دستگاه انواع خودرو 96.02.16 نوبت اول
 130. استعلام رله ولتاژی mapro305 / استعلام ، استعلام رله ولتاژی mapro305
 131. استعلام دیگ هشت من / استعلام , استعلام دیگ هشت من
 132. استعلام کفگیر چکشی / استعلام , استعلام کفگیر چکشی
 133. استعلام دیگ ده من / استعلام , استعلام دیگ ده من
 134. استعلام 40 تن برنج دانه بلند هندی 1121 با حداقل 2 ماه تاریخ ماندگاری / استعلام , استعلام 40 تن برنج دانه بلند هندی 1121 با حداقل 2 ماه تاریخ ماندگاری
 135. استعلام مانیتور سامسونک و ال جی / استعلام,استعلام مانیتور سامسونک و ال جی
 136. استعلام پاورسرور، رم، هارد و... / استعلام, استعلام پاورسرور، رم، هارد و...
 137. استعلام آبکش کوچک / استعلام,استعلام آبکش کوچک
 138. استعلام لیسنس نرم افزار مدل SQL SERVER 2016 با نصب نرم افزار بر روی سرور / استعلام, استعلام لیسنس نرم افزار مدل SQL SERVER 2016 با نصب نرم افزار بر روی سرور
 139. مزایده ملک مشاع در زمینی به مساحت 130.5متر / مزایده,مزایده ملک مشاع در زمینی به مساحت 130.5متر
 140. استعلام ترمه 4 تکه نفیس / استعلام, استعلام ترمه 4 تکه نفیس
 141. استعلام آبکش بزرگ / استعلام,استعلام آبکش بزرگ
 142. استعلام آبکش متوسط / استعلام,استعلام آبکش متوسط
 143. استعلام کاغذ a4 jkcopier 8 gr / استعلام , استعلام کاغذ a4 jkcopier 8 gr
 144. استعلام لوازم تاسیسات موتورخانه / استعلام , استعلام لوازم تاسیسات موتورخانه
 145. استعلام خرید کابل / استعلام بهاء, استعلام خرید کابل
 146. استعلام خرید داکت اسپلیت / استعلام بهاء, استعلام خرید داکت اسپلیت
 147. استعلام خرید پکیچ و حوله خشک کن / استعلام بهاء, استعلام خرید پکیچ و حوله خشک کن
 148. مزایده اپارتمان به پلاک ثبتی 72/11837 بخش یازده / مزایده,مزایده اپارتمان به پلاک ثبتی 72/11837 بخش یازده
 149. استعلام چراغ کف خواب و چراغ هشدار دهنده / استعلام چراغ کف خواب و چراغ هشدار دهنده
 150. استعلام دژنکتور / استعلام دژنکتور
 151. استعلام پمپ METSO / استعلام پمپ METSO
 152. آگهی فراخوان پیمانکار تکمیل ازبیلت مناطق فاقد کروکی ... / آگهی فراخوان پیمانکار، فراخوان پیمانکار تکمیل ازبیلت مناطق فاقد کروکی ...
 153. مناقصه خدمات تعمیر و بازسازی یک دستگاه درام مگنت سپراتور / مناقصه, مناقصه خدمات تعمیر و بازسازی یک دستگاه درام مگنت سپراتور
 154. مناقصه تامین دستگاه H2S Personal Gas Alert و تجهیزات / آگهی فراخوان, مناقصه تامین دستگاه H2S Personal Gas Alert و تجهیزات
 155. مناقصه خرید اقلام KIT نجات برای حوادث الکتریکی / آگهی فراخوان, مناقصه خرید اقلام KIT نجات برای حوادث الکتریکی
 156. مناقصه انجام خدمات چاپخانه و ... / مناقصه, مناقصه انجام خدمات چاپخانه و ...
 157. مناقصه خرید لوله پلی اتیلن ... / آگهی مناقصه یک مرحله ای، آگهی مناقصه خرید لوله پلی اتیلن...
 158. استعلام خرید بتن / استعلام خرید بتن
 159. فراخوان مناقصه خرید لوله و لوازم انشعاب آب / فراخوان مناقصه خرید لوله و لوازم انشعاب آب
 160. مناقصه خرید پایه چراغ و کله چراغ / مناقصه خرید پایه چراغ و کله چراغ
 161. مزایده واگذاری سالن ورزشی البرز / آگهی مزایده، مزایده واگذاری سالن ورزشی البرز
 162. استعلام فیتلر ماسک NORTH 100P / اسعلام، استعلام فیتلر ماسک NORTH 100P
 163. استعلام فیتلر کاسه ای یک بار مصرف / استعلام، استعلام فیتلر کاسه ای یک بار مصرف
 164. استعلام برد مبدل رله Borri ups / استعلام , استعلام برد مبدل رله Borri ups
 165. استعلام برد فیلتر (RF Filter Boards) / استعلام , استعلام برد فیلتر (RF Filter Boards)
 166. استعلام برد تطبیق دهنده / استعلام، استعلام برد تطبیق دهنده
 167. فراخوان بارگیری و تحویل لوله بتنی 2000 میلیمتری / فراخوان عمومی, فراخوان بارگیری و تحویل لوله بتنی 2000 میلیمتری
 168. آگهی فراخوان مناقصه عمومی پوشش سقف جایگاه زباله و عملیات خاکبرداری / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه عمومی پوشش سقف جایگاه زباله و عملیات خاکبرداری
 169. فراخوان خرید مانتوی متحدالشکل بانوان / فراخوان عمومی, فراخوان خرید مانتوی متحدالشکل بانوان
 170. مناقصه آلیاژهای غیرآهنی / آگهی مناقصه, مناقصه آلیاژهای غیرآهنی
 171. استعلامDIAPHRAGM, DIA 96.2.16 / استعلام , استعلام DIAPHRAGM, DIA 96.2.16
 172. استعلام هیدرازین هیدراته / استعلام , استعلام هیدرازین هیدراته
 173. استعلام خرید بوشینگ موتور / استعلام خرید بوشینگ موتور
 174. استعلام DOSING PUMP ,DOSAPRO MILTION ROY .... / استعلام , استعلام DOSING PUMP ,DOSAPRO MILTION ROY ....
 175. استعلام SPECTROPHOTOMETER .... / استعلام SPECTROPHOTOMETER ....
 176. استعلام الیاف فلزی ساینلنسرهای بویلر ( پشم فلز ) / استعلام الیاف فلزی ساینلنسرهای بویلر ( پشم فلز )
 177. مناقصه احداث ابنیه و ترمیم مسیر خط لوله 22 و 8 اینچ / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه احداث ابنیه و ترمیم مسیر خط لوله 22 و 8 اینچ
 178. استعلام مبدل آب خنک کن کولر 96.2.16 / استعلام, استعلام مبدل آب خنک کن کولر 96.2.16
 179. مناقصه خرید CASTING PATTERN / مناقصه , مناقصه خرید CASTING PATTERN
 180. مناقصه خرید مواد شیمیایی برجهای خنک کننده / مناقصه , مناقصه خرید مواد شیمیایی برجهای خنک کننده
 181. استعلام اقلام مربوط به اکچویتور ... / استعلام ، استعلام اقلام مربوط به اکچویتور ...
 182. استعلام کپسول کالیبراسیون ... / استعلام ، استعلام کپسول کالیبراسیون ...
 183. استعلام کارت الکترونیکی 96.02.16 / فرم استعلام بها, استعلام کارت الکترونیکی 96.02.16
 184. استعلام پلیت استنلس استیل 304 / استعلام ، استعلام پلیت استنلس استیل 304
 185. استعلام COMPACT PACKAGE VISUAL DETECT / استعلام ، استعلام COMPACT PACKAGE VISUAL DETECT
 186. استعلام دیفرانسیل پرژر گیج / استعلام ، استعلام دیفرانسیل پرژر گیج
 187. استعلام electro -mech valae actuator / استعلام ، استعلام electro -mech valae actuator
 188. مناقصه دعوت به مشارکت در ساخت 96.02.16 / آگهی دعوت به مشارکت در ساخت 96.02.16
 189. استعلام بهاء اصلاح شبکه و استانداردسازی انشعابات آب / استعلام بهاء , استعلام بهاء اصلاح شبکه و استانداردسازی انشعابات آب
 190. آگهی فراخوان پیمانکاران پروژه مرمت و بهسازی ساختمان ها ، عوامل پروازی و محوطه سازی فرودگاه شهرکرد / فراخوان پیمانکاران , آگهی فراخوان پیمانکاران پروژه مرمت و بهسازی ساختمان ها ، عوامل پروازی و محوطه سازی فرودگاه شهرکرد
 191. استعلام شیر آب 5 اینچ / استعلام شیر آب 5 اینچ
 192. استعلام شیر فشار شکن دیافراگمی کاربرد آبرسانی / استعلام , استعلام شیر فشار شکن دیافراگمی کاربرد آبرسانی
 193. استعلام یک دستگاه بارکد خوان بی سیم مدل AXIOM PDT8223 / استعلام , استعلام یک دستگاه بارکد خوان بی سیم مدل AXIOM PDT8223
 194. استعلام فعالیت های تهیه غذای مراسم و سایر خدمات غذایی / استعلام , استعلام فعالیت های تهیه غذای مراسم و سایر خدمات غذایی
 195. استعلام کولر آبی 13000 صنعتی جهت سوله ورزشی / استعلام , استعلام کولر آبی 13000 صنعتی جهت سوله ورزشی
 196. استعلام برنامه فعالیت های روزانه ارودهای فرهنگی / استعلام , استعلام برنامه فعالیت های روزانه ارودهای فرهنگی
 197. استعلام کیس رایانه دیجیتال / استعلام , استعلام کیس رایانه دیجیتال
 198. مناقصه نگهداری و ایمن سازی راههای کشور / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری و ایمن سازی راههای کشور
 199. مناقصه خدمات نگهداری و بهره برداری از آسیاب سنگ شکن (هازماگ) و انبار خاک / آگهی مناقصه, مناقصه خدمات نگهداری و بهره برداری از آسیاب سنگ شکن (هازماگ) و انبار خاک
 200. استعلام دستگاه ذخیره ساز NAS / استعلام , استعلام دستگاه ذخیره ساز NAS
 201. استعلام SURFACE PRO4-D / استعلام , استعلام SURFACE PRO4-D
 202. ارسال توسط: ارسال دیدگاه (0)

  نویسنده مطلب: نوری نوری

  نوری نوری

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...