اطلاعات مناقصات وم زایدات ثبت شده تاریخ 96.2.12 در سایت

اطلاعات مناقصات وم زایدات ثبت شده تاریخ 96.2.12 در سایت

 1. مزایده دستگاه قفس شور تمام اتوماتیک... / مزایده، مزایده دستگاه قفس شور تمام اتوماتیک...
 2. مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 40000متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 40000متر
 3. تجدید مناقصه خدمات بهره برداری و امداد ، وصول مطالبات ، تعویض کنتور و رفع نشتی / تجدید مناقصه ، خدمات بهره برداری و امداد ، وصول مطالبات ، تعویض کنتور و رفع نشتی
 4. مناقصه توسعه و اصلاح شبکه و گازرسانی به صنایع و .... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه توسعه و اصلاح شبکه و گازرسانی به صنایع و ....
 5. مناقصه خدمات فنی عملیات / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه خدمات فنی عملیات
 6. فراخوان تعداد 600 شاخه لوله / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان تعداد 600 شاخه لوله
 7. فراخوان خرید صبحانه , نهار و شام پرسنل سازمان / فراخوان ارزیابی و مناقصه,فراخوان خرید صبحانه , نهار و شام پرسنل سازمان
 8. مناقصه اجرای خط تغذیه فولادی و شبکه توزیع فولادی و ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای خط تغذیه فولادی و شبکه توزیع فولادی و ...
 9. مناقصه خدمات بهره برداری و امداد ، وصول مطالبات ، گازبانی / مناقصه , مناقصه خدمات بهره برداری و امداد ، وصول مطالبات ، گازبانی
 10. فراخوان مزایده اجاره ماهیانه یک دستگاه آپارتمان / فراخوان مزایده ، مزایده اجاره ماهیانه یک دستگاه آپارتمان
 11. مناقصهp/f farr 5-1/2 tang& cilncher / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی,مناقصهp/f farr 5-1/2 tang& cilncher
 12. تجدید مناقصه خدمات تامین نیروی انسانی / تجدید مناقصه,تجدید ارزیابی کیفی خدمات تامین نیروی انسانی
 13. مزایده واگذاری تعدادی از واحدهای تجاری مسکونی ویلایی آپارتمانی / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی از واحدهای تجاری مسکونی ویلایی آپارتمانی
 14. اولین کنفرانس حسابداری - مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی / اولین کنفرانس حسابداری - مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی
 15. دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران / دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
 16. کنفرانس بین المللی زلزله / کنفرانس بین المللی زلزله
 17. دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری / دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
 18. استعلام فرآیند مرمت و بازسازی مراکز ادارات ترویج کشاورزی شهرستان ها / استعلام , استعلام فرآیند مرمت و بازسازی مراکز ادارات ترویج کشاورزی شهرستان ها
 19. استعلام احیاء و مرمت قنوات کبیر پیمان و عمومی آق کهریز / استعلام, استعلام احیاء و مرمت قنوات کبیر پیمان و عمومی آق کهریز
 20. استعلام سرویس و نگهداری یازده دستگاه آسانسور / استعلام سرویس و نگهداری یازده دستگاه آسانسور
 21. فراخوان مناقصه خرید انواع فیوز تیغه ای / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید انواع فیوز تیغه ای
 22. مزایده دو و نیم دانگ مشاع از پلاک ثبتی 200متر / مزایده,مزایده دو و نیم دانگ مشاع از پلاک ثبتی 200متر
 23. مزایده یک قطعه زمین مساحت 5600متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 5600متر
 24. مناقصه عملیات اجرایی احداث کانال انتقال آب / آگهی ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه , مناقصه عملیات اجرایی احداث کانال انتقال آب
 25. مناقصه تهیه , نصب , راه اندازی و آموزش 4 عدد پکیچ ... - نوبت دوم / مناقصه تهیه , نصب , راه اندازی و آموزش 4 عدد پکیچ ...نوبت دوم
 26. مزایده یک باب خانه پلاک 1376 فرعی کلاسه 105.63 / مزایده,مزایده یک باب خانه پلاک 1376 فرعی کلاسه 105.63
 27. فراخوان خرید لوازم انشعاب آب / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی, فراخوان خرید لوازم انشعاب آب
 28. مناقصه خرید قطعات یدکی مورد نیاز توربین های گازی V94.2 نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید قطعات یدکی مورد نیاز توربین های گازی V94.2 ... نوبت دوم
 29. تجدید مناقصه خدمات آتش نشانی و خدمات ایمنی نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات آتش نشانی و خدمات ایمنی نوبت دوم
 30. فراخوان شناسایی سرمایه گذار به منظور تجهیز بیمارستان / فراخوان ، فراخوان شناسایی سرمایه گذار به منظور تجهیز بیمارستان
 31. مزایده یک واحد اپارتمان مساحت شصت و شش متر / مزایده,مزایده یک واحد اپارتمان مساحت شصت و شش متر
 32. مزایده سه دانگ مشاع از اپارتمان طبقه سه 93متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از اپارتمان طبقه سه 93متر
 33. مزایـده عمومی بهره برداری از یکباب سالن ورزشی چند منظوره واقع در شمالغرب ... / مزایـده عمومی , مزایـده عمومی بهره برداری از یکباب سالن ورزشی چند منظوره واقع در شمالغرب ...
 34. مزایده یک قطعه زمین مساحت صد و هشت متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت صد و هشت متر نوبت اول
 35. مزایده غرفه شماره 183 جمعه بازار مساحت نه متر / مزایده,مزایده غرفه شماره 183 جمعه بازار مساحت نه متر
 36. مزایده دستگاه گریدر کوماتسو / مزایده,مزایده دستگاه گریدر کوماتسو
 37. مزایده یک دستگاه خودرو پراید سفید مدل 82 / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو پراید سفید مدل 82
 38. مزایده یک قطعه زمین به مساحت 182.7متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 182.7متر
 39. مناقصه خرید , حمل و بارگیری , تخلیه لوله های شبکه آبیاری ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید , حمل و بارگیری , تخلیه لوله های شبکه آبیاری ... نوبت دوم
 40. تجدید مناقصه عملیات اجرایی احداث ساختمان نگهبانی و جداره سازی ساختمان ... نوبت دوم مرحله سوم / تجدید مناقصه عملیات اجرایی احداث ساختمان نگهبانی و جداره سازی ساختمان ...نوبت دوم مرحله سوم
 41. مزایده فروش شلوار دو روی بچه گانه و ...نوبت دوم 96.02.12 / آگهی مزایده, مزایده فروش شلوار دو روی بچه گانه و ...نوبت دوم 96.02.12
 42. مزایده فروش یک دستگاه قالی بافی نوبت دوم / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه قالی بافی نوبت دوم
 43. مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش سی و شش کرمان / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش سی و شش کرمان
 44. فراخوان شناسایی سرمایه گذار به منظور تجهیز مراکز تیپ 1 سرطان کشور / آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار, فراخوان شناسایی سرمایه گذار به منظور تجهیز مراکز تیپ 1 سرطان کشور
 45. ابطال مزایده واگذاری انجام امور تبلیغاتی، تجاری و فرهنگی- نوبت دوم / ابطال ,مزایده واگذاری انجام امور تبلیغاتی، تجاری و فرهنگی- نوبت دوم
 46. مزایده فرش کناره نقشه کف ساده چله ابریشم ... / مزایده, مزایده فرش کناره نقشه کف ساده چله ابریشم ...
 47. فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات تامین نیرو -نوبت دوم / فراخوان , فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات تامین نیرو - نوبت دوم
 48. آگهی فراخوان مناقصات عمومی بهره برداری و نگهداری از اداره مرکزی و مشترکین و امور مالی ... / آگهی فراخوان مناقصات، فراخوان مناقصات عمومی بهره برداری و نگهداری از اداره مرکزی و مشترکین و امور مالی ...
 49. مناقصه تاسیسات آبرسانی روستاهای استان خوزستان - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه تاسیسات آبرسانی روستاهای استان خوزستان -نوبت دوم
 50. مناقصه بهسازی گلزار شهدای گمنام / دعوتنامه آگهی مناقصه, مناقصه بهسازی گلزار شهدای گمنام
 51. مناقصه انجام خدمات کارشناس و آزمایشگر زمین شناسی بر روی دکل های حفاری نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات کارشناس و آزمایشگر زمین شناسی بر روی دکل های حفاری نوبت دوم
 52. مزایده ماشین آلات سبک و سنگین- نوبت دوم چاپ دوم / مزایده و مزایده ماشین آلات سبک و سنگین نوبت دوم چاپ دوم
 53. مزایده نصب و بهره برداری از بیلبوردهای تبلیغاتی (گروه 7) نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده نصب و بهره برداری از بیلبوردهای تبلیغاتی (گروه 7) نوبت دوم
 54. فراخوان مناقصه انجام خدمات تنظیفات ساختمانهای دو و چهار طبقه - نوبت دوم / فراخوان, فراخوان مناقصه انجام خدمات تنظیفات ساختمانهای دو و چهار طبقه - نوبت دوم
 55. فراخوان ارزیابی کیفی جهت واگذاری خرید 500 مگاوار بانک خازنی و ملحقات / آگهی فراخوان ارزیابی , فراخوان ارزیابی کیفی جهت واگذاری خرید 500 مگاوار بانک خازنی و ملحقات
 56. مزایده فروش تعداد چهار دستگاه خودرو سواری کارکرده / آگهی مزایده, مزایده فروش تعداد چهار دستگاه خودرو سواری کارکرده
 57. فراخوان مناقصه ابتیاع بیمه نامه خطرات اصلی آتش سوزی / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه ابتیاع بیمه نامه خطرات اصلی آتش سوزی
 58. مناقصه خرید اسکلت فلزی و پوشش سقف سوله / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه خرید اسکلت فلزی و پوشش سقف سوله
 59. مناقصه نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه نگهداری فضای سبز
 60. مناقصه واگذاری اجرای عملیات جمع آوری و دفع زباله مکانیزه محدوده جنوب حوزه خدماتی منطقه دو / مناقصه واگذاری اجرای عملیات جمع آوری و دفع زباله مکانیزه محدوده جنوب حوزه خدماتی منطقه دو
 61. مزایده نصب و بهره برداری از بیلبوردهای تبلیغاتی (گروه 6) نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده نصب و بهره برداری از بیلبوردهای تبلیغاتی (گروه 6) نوبت دوم
 62. مناقصه عمومی اجرای خط انتقال / آگهی مناقصه ، مناقصه عمومی اجرای خط انتقال
 63. مزایده فروش یک دستگاه سواری دوو اسپیرا / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه سواری دوو اسپیرا
 64. مزایده 42 سهم از 100 سهم ساختمان 5033.08متر / مزایده,مزایده 42 سهم از 100 سهم ساختمان 5033.08متر
 65. اصلاحیه مزایده یک دستگاه کانتینر و یک دستگاه کانکس / اصلاحیه مزایده , مزایده یک دستگاه کانتینر و یک دستگاه کانکس
 66. مزایده 5 دستگاه خودرو / آگهی مزایده عمومی , مزایده 5 دستگاه خودرو
 67. مناقصه احداث و تکمیل سالن های ورزشی و ... نوبت دوم / آگهی دعوت به ارزیابی فراخوان مناقصه, مناقصه احداث و تکمیل سالن های ورزشی و ...نوبت دوم
 68. مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی / آگهی مناقصه ,مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی
 69. فراخوان مناقصه اصلاح سیستم گرمایشی مدارس گالیکش و ... / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه اصلاح سیستم گرمایشی مدارس گالیکش و ...
 70. مزایده فروش زمین کشاورزی / مزایده,مزایده فروش زمین کشاورزی
 71. مناقصه خدمات عمومی و تخصصی واحد آزمایشگاه ... / مناقصه , مناقصه خدمات عمومی و تخصصی واحد آزمایشگاه ...
 72. مناقصه انجام کارهای خدماتی ... / آگهی مناقصه ,مناقصه انجام کارهای خدماتی ...
 73. آگهی فراخوان تعمیر و نگهداری ابنیه، اماکن، محوطه و اسکله های بندر امیرآباد / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران,فراخوان تعمیر و نگهداری ابنیه، اماکن، محوطه و اسکله های بندر امیرآباد
 74. مزایده قطعه زمینی به مساحت 146.52متر / مزایده,مزایده قطعه زمینی به مساحت 146.52متر
 75. مزایده یک قطعه زمین مساحت 721.67متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 721.67متر نوبت دوم
 76. مزایده میز صبحانه خوری - نوبت دوم / مزایده,مزایده میز صبحانه خوری - نوبت دوم
 77. مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 12 سلماس / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 12 سلماس
 78. مناقصه پشتیبانی دستگاه های خودپرداز / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه پشتیبانی دستگاه های خودپرداز
 79. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی قطعه 49 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی قطعه 49 تفکیکی
 80. مزایده سه دانگ مشاع مغازه قولنامه ای 156.5متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع مغازه قولنامه ای 156.5متر
 81. مناقصه عملیات توسعه و احداث و روشنایی معابر نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات توسعه و احداث و روشنایی معابر نوبت دوم
 82. مناقصه انجام خدمات تامین متصدیان ایستگاههای آب و هواشناسی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات تامین متصدیان ایستگاههای آب و هواشناسی نوبت دوم
 83. مزایده ملک مشاع از پلاک ثبتی 1458 فرعی از 162 اصلی / مزایده,مزایده ملک مشاع از پلاک ثبتی 1458 فرعی از 162 اصلی
 84. مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ زمین 1787.50متر / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ زمین 1787.50متر
 85. مناقصه گازرسانی به باقیمانده دهستان حیدریه / آگهی مناقصه, مناقصه گازرسانی به باقیمانده دهستان حیدریه
 86. مزایده فروش املاک مسکونی شهر کهک / مزایده,مزایده فروش املاک مسکونی شهر کهک
 87. مناقصه واگذاری کار نیروهای خدماتی ستاد شرکت / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری کار نیروهای خدماتی ستاد شرکت
 88. مزایده عرشه پل های عابر سمنان / آگهی مزایده,مزایده عرشه پل های عابر سمنان
 89. مناقصه عمومی نگهداری شبکه سایتهای ارتباطات سیار در سطح استان / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی نگهداری شبکه سایتهای ارتباطات سیار در سطح استان
 90. مناقصه عمومی مربوط به انجام خدمات ناظرین ، بازبین ، پیشخدمتی و ... / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی مربوط به انجام خدمات ناظرین ، بازبین ، پیشخدمتی و ...
 91. مناقصه احداث کمپ اسکان و ... / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه احداث کمپ اسکان و ...
 92. مناقصه انجام امور بیمه تکمیلی درمان کارکنان دانشگاه / مناقصه , مناقصه انجام امور بیمه تکمیلی درمان کارکنان دانشگاه
 93. مزایده یخچال شش درب تمام استیل و ... / مزایده , مزایده یخچال شش درب تمام استیل و ...
 94. مزایده یکباب اپارتمان با اعیان 125.24متر / مزایده,مزایده یکباب اپارتمان با اعیان 125.24متر
 95. مزایده سه دانگ و 350 هزارم یک دانگ مشاع از منزل مسکونی / مزایده,مزایده سه دانگ و 350 هزارم یک دانگ مشاع از منزل مسکونی
 96. مزایده 92.3 هزارم یک دانگ مشاع از یکباب منزل / مزایده,مزایده 92.3 هزارم یک دانگ مشاع از یکباب منزل
 97. مزایده یک دانگ و 556.9 هزارم یک دانگ مشاع از اپارتمان / مزایده,مزایده یک دانگ و 556.9 هزارم یک دانگ مشاع از اپارتمان
 98. مزایده تمامت منزل مسکونی عرصه نود متر / مزایده,مزایده تمامت منزل مسکونی عرصه نود متر
 99. فراخوان تعمیرات خط لوله 56 اینچ دوم سراسری با روش اسیلوگذاری / آگهی فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان تعمیرات خط لوله 56 اینچ دوم سراسری با روش اسیلوگذاری
 100. مزایده ملک با عرصه 161مترمربع / مزایده,مزایده ملک با عرصه 161مترمربع
 101. مزایده 44.9 هزارم یک دانگ مشاع از منزل مسکونی / مزایده,مزایده 44.9 هزارم یک دانگ مشاع از منزل مسکونی
 102. مزایده 960.5 هزارم یک دانگ مشاع از ملک تجاری / مزایده,مزایده 960.5 هزارم یک دانگ مشاع از ملک تجاری
 103. مناقصه نصب و انشعاب- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نصب و انشعاب- نوبت دوم
 104. مزایده شلوار گلکی مردانه ... / مزایده , مزایده شلوار گلکی مردانه ...
 105. مزایده ششدانگ واحد تجاری مغازه مساحت 11.60متر / مزایده,مزایده ششدانگ واحد تجاری مغازه مساحت 11.60متر
 106. مزایده واگذاری مکان ورزشی سالن ثامن الائمه و ... -نوبت دوم / آگهی مزایده دو مرحله ای , مزایده واگذاری مکان ورزشی سالن ثامن الائمه و ...نوبت دوم
 107. مزایده خط تلفن همراه / مزایده مزایده خط تلفن همراه
 108. مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه دهم تفکیکی نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه دهم تفکیکی نوبت اول
 109. تجدید مناقصه اصلاح سیستم حفاظت مربوط به باسبار 230 کیلوولت- تجدید نوبت دوم / تجدید آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه اصلاح سیستم حفاظت مربوط به باسبار 230 کیلوولت- تجدید نوبت دوم
 110. مزایده پلاک ثبتی عرصه 1096مترمربع / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه 1096مترمربع
 111. مزایده یک دستگاه خودروی سواری تیبا A رنگ سفید / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری تیبا A رنگ سفید
 112. مزایده خودرو سواری پژو روآ مدل 86 / مزایده,مزایده خودرو سواری پژو روآ مدل 86
 113. فراخوان ارزیابی کیفی احداث قطعه 3 باند دوم محور اشتهارد .... / فراخوان،فراخوان ارزیابی کیفی احداث قطعه 3 باند دوم محور اشتهارد ....
 114. مزایده یک دستگاه تیلر 12 اسب / مزایده,مزایده یک دستگاه تیلر 12 اسب
 115. مزایده پلاک شماره 42 فرعی از سی و دو اصلی نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک شماره 42 فرعی از سی و دو اصلی نوبت اول
 116. مزایده یک دستگاه سواری پیکان به رنگ سفید / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری پیکان به رنگ سفید
 117. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 317.37مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 317.37مترمربع
 118. مزایده اراضی موروثی دیمی آبی چمنزار باغ / مزایده,مزایده اراضی موروثی دیمی آبی چمنزار باغ
 119. آگهی مناقصه عمومی خرید پل و دریچه فلزی سطح منطقه ده... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید پل و دریچه فلزی سطح منطقه ده...
 120. آگهی تجدید مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز و تاسیسات وابسته بزرگراه امام علی (ع)- نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز و تاسیسات وابسته بزرگراه امام علی (ع) - نوبت دوم
 121. مزایده یک قطعه زمین شماره 758 / مزایده,مزایده یک قطعه زمین شماره 758
 122. آگهی مناقصه اداره امور رستوران و تهیه مواد اولیه و پخت غذای پرسنل / آگهی مناقصه، مناقصه اداره امور رستوران و تهیه مواد اولیه و پخت غذای پرسنل
 123. واگذاری اجاره اغذیه فروشی / آگهی مزایده ، آمزایده اجاره اغذیه فروشی
 124. فروش پودر میکرونیزه روی / مزایده، مزایده فروش پودر میکرونیزه روی
 125. مناقصه پارچه تنظیف 100، 70، 40 و 30 گرم / مناقصه، مناقصه پارچه تنظیف 100، 70، 40 و 30 گرم
 126. مناقصه نایلون رولی عرض 1.5 و... / مناقصه، مناقصه نایلون رولی عرض 1.5 و...
 127. مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار ماشین آلات سبک و سنگین / آگهی مناقصه، مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار ماشین آلات سبک و سنگین
 128. آگهی حراج حضوری تعدادی از وسائط نقلیه سبک و سنگین و ... / آگهی حراج حضوری, حراج حضوری فروش تعدادی از وسائط نقلیه سبک و سنگین و ...
 129. مناقصه تعمیر ، بازسازی، نگهداری ، سرویس و راهبری تجهیزات انتقال مسافر / مناقصه ,مناقصه تعمیر ، بازسازی، نگهداری ، سرویس و راهبری تجهیزات انتقال مسافر
 130. مزایده فروش 2 دستگاه چاپ رولند / آگهی مزایده, مزایده فروش 2 دستگاه چاپ رولند
 131. مزایده فروش یکباب واحد تجاری کاربری نانوایی / مزایده,مزایده فروش یکباب واحد تجاری کاربری نانوایی
 132. مزایده فروش پایانه های مستهلک (دستگاه های POS) / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش پایانه های مستهلک (دستگاه های POS)
 133. مناقصه نصب و نگهداری تابلو و ایستگاه اتوبوس و تجهیزات ترافیکی / آگهی مناقصه, مناقصه نصب و نگهداری تابلو و ایستگاه اتوبوس و تجهیزات ترافیکی
 134. فراخوان همکاری شرکت های دانش بنیان ... / فراخوان همکاری شرکت های دانش بنیان ...
 135. مناقصه کلیه امور مربوط به بیمه مربیان درصدی و.... / آگهی مناقصه , مناقصه کلیه امور مربوط به بیمه مربیان درصدی و....
 136. مزایده پیست اسکیت قیطریه / مزایده، مزایده پیست اسکیت قیطریه
 137. مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش سی و یک گیلان / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش سی و یک گیلان
 138. مزایده ششدانگ زمین به مساحت 294.20متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 294.20متر
 139. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه و محوطه نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه و محوطه نوبت دوم
 140. مناقصه انجام عملیات نگهداری و دپوی پسماندهای ریجکت / آگهی مناقصه ,مناقصه انجام عملیات نگهداری و دپوی پسماندهای ریجکت
 141. مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز شرایط نقد / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز شرایط نقد
 142. مناقصه دو مرحله ای پاسخگویی خدمات اطلاعات تلفنی 118 استان - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه دو مرحله ای پاسخگویی خدمات اطلاعات تلفنی 118 استان - نوبت دوم
 143. مناقصه خرید، بارگیری، حمل و باراندازی و تحویل لوله های چدن نشکن (داکتیل) نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید، بارگیری، حمل و باراندازی و تحویل لوله های چدن نشکن (داکتیل) نوبت دوم
 144. مناقصه تعمیر لوله های شبکه توزیع / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه تعمیر لوله های شبکه توزیع
 145. مناقصه خرید، بارگیری، حمل و باراندازی و تحویل لوله های چدن نشکن نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید، بارگیری، حمل و باراندازی و تحویل لوله های چدن نشکن نوبت دوم
 146. تجدید مناقصه تامین تجهیزات تکمیلی شبکه ایران کالا - نوبت دوم / تجدید آگهی فراخوان, مناقصه تامین تجهیزات تکمیلی شبکه ایران کالا - نوبت دوم
 147. مزایده تعداد 72 دستگاه خودرو و تعداد 14 دستگاه موتور سیکلت .. / آگهی مزایده , مزایده تعداد 72 دستگاه خودرو و تعداد 14 دستگاه موتور سیکلت ..
 148. فراخوان انتخاب مشاور برای انجام خدمات مشاور جهت کنترل مکانی از بیلت های تهیه شده ... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی,فراخوان انتخاب مشاور برای انجام خدمات مشاور جهت کنترل مکانی از بیلت های تهیه شده ...
 149. فراخوان انتخاب مشاور برای انجام خدمات مطالعات محیط زیستی - اجتماعی سرریزهای اضطراری .. / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی,فراخوان انتخاب مشاور برای انجام خدمات مطالعات محیط زیستی - اجتماعی سرریزهای اضطراری ..
 150. فراخوان مناقصه عملیات اجرایی باقی مانده خط اصلی شرقی شبکه فاضلاب ملارد .... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه عملیات اجرایی باقی مانده خط اصلی شرقی شبکه فاضلاب ملارد ....
 151. مزایده یک دستگاه پیتزا چهار کاره... / مزایده, مزایده یک دستگاه پیتزا چهار کاره...
 152. فراخوان ساخت و اجرای ساختمان آزمایشگاه و ... تجدید - نوبت دوم / آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی,فراخوان ساخت و اجرای ساختمان آزمایشگاه- تجدید - نوبت دوم
 153. مناقصه امور چاپ و تکثیر اوراق / مناقصه امور چاپ و تکثیر اوراق
 154. مزایده واگذاری امور داروخانه بیمارستان نقوی / مزایده ، مزایده واگذاری امور داروخانه بیمارستان نقوی
 155. مناقصه امور نگهداری و راهبری تاسیسات شبکه بهداشت و درمان نقده نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه امور نگهداری و راهبری تاسیسات شبکه بهداشت و درمان نقده نوبت دوم
 156. فراخوان انتخاب مشاور برای انجام خدمات مشاور سیستم اطلاعات مکانی GIS - نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی,فراخوان انتخاب مشاور برای انجام خدمات مشاور سیستم اطلاعات مکانی GIS -نوبت دوم
 157. استعلام الکتروپمپ کف کش 7/5 کیلووات / استعلام الکتروپمپ کف کش 7/5 کیلووات
 158. استعلام تلویزیون LED / استعلام , استعلم تلویزیون LED
 159. استعلام کپسول گاز فریون 12 / استعلام کپسول گاز فریون 12
 160. مناقصه انجام عملیات لوله رانی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه انجام عملیات لوله رانی -نوبت دوم
 161. استعلام سیم مفتول- نبشی و ... / استعلام, استعلام سیم مفتول- نبشی و ...
 162. استعلام دستگاه کپی پیشرفته کیوسرا مدل 2050 / استعلام دستگاه کپی پیشرفته کیوسرا مدل 2050
 163. استعلام اتانول 96 درصد ایرانی / استعلام اتانول 96 درصد ایرانی
 164. استعلام اتانول 96 درصد آزمایشگاهی / استعلام اتانول 96 درصد آزمایشگاهی
 165. فرم استعلام بها انواع سیم لاکی / فرم استعلام بها , فرم استعلام بها انواع سیم لاکی
 166. استعلام لاستیک با تیوپ و نوار 24*1200 / استعلام بهاء, استعلام لاستیک با تیوپ و نوار 24*1200
 167. استعلام لاستیک با تیوپ و نوار 1200×24 / فرم استعلام بها, استعلام لاستیک با تیوپ و نوار 1200×24
 168. استعلام آهن ورق ضد سایش 96.02.12 / استعلام آهن ورق ضد سایش 96.02.12
 169. استعلام پروژکتور 94 اوت LED 96.02.12 / استعلام , استعلام پروژکتور 94 اوت LED 96.02.12
 170. استعلام بلبرینگ 96.02.12 / استعلام , استعلام بلبرینگ 96.02.12
 171. استعلام ​دستکش کار ضد برش / فرم استعلام بها, استعلام ​دستکش کار ضد برش
 172. استعلام انلو در ولو تجهیز کامل کمپرسور GA75 / فرم استعلام بها, استعلام انلو در ولو تجهیز کامل کمپرسور GA75
 173. استعلام توری سرند ... 96.02.12 / فرم استعلام بهاء, استعلام توری سرند ... 96.02.12
 174. استعلام مش کور خروجی سرند ثانویه... / فرم استعلام بها, استعلام مش کور خروجی سرند ثانویه...
 175. استعلام ترمز هیدرولیکی الکتروموتور 113 / استعلام ، استعلام ترمز هیدرولیکی الکتروموتور 113
 176. استعلام ساولون / استعلام, استعلام ساولون
 177. استعلام پلیت 8 سانت استریل یکبار مصرف / استعلام, استعلام پلیت 8 سانت استریل یکبار مصرف
 178. استعلام برنج 1121 هندی در کیسه های 10 کیلوگرمی / استعلام, استعلام برنج 1121 هندی در کیسه های 10 کیلوگرمی
 179. مناقصه خودروهای استیجاری / مناقصه خودروهای استیجاری
 180. مناقصه محدود یک مرحله ای طراحی ساخت و تجهیز لانه / مناقصه محدود یک مرحله ای طراحی ساخت و تجهیز لانه
 181. مناقصه واگذاری طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای / مناقصه واگذاری طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای
 182. مناقصه واگذاری امور نظافتی و خدماتی / مناقصه واگذاری امور نظافتی و خدماتی
 183. مناقصه واگذاری امور نظافتی و خدماتی مراکز درمانی / مناقصه واگذاری امور نظافتی و خدماتی مراکز درمانی
 184. ​فراخوان مناقصه واگذاری امور نظافتی و خدماتی واحدهای اداری و درمانی / ​فراخوان مناقصه , ​فراخوان مناقصه واگذاری امور نظافتی و خدماتی واحدهای اداری و درمانی
 185. ​فراخوان مناقصه واگذاری امور نظافتی و خدماتی واحدهای اداری و درمانی خدابنده٬ سلطانیه و ... / ​فراخوان مناقصه , ​فراخوان مناقصه واگذاری امور نظافتی و خدماتی واحدهای اداری و درمانی خدابنده٬ سلطانیه و ...
 186. دعوتنامه امور ترابری درون شهری و برون شهری / دعوتنامه امور ترابری درون شهری و برون شهری
 187. مناقصه عمومی گل و گیاه فصلی / مناقصه عمومی , مناقصه گل و گیاه فصلی
 188. دعوتنامه خرید غذای آماده مورد نیاز همایشها ، سمینارها و جلسات کارکنان ستاد / دعوتنامه خرید غذای آماده مورد نیاز همایشها ، سمینارها و جلسات کارکنان ستاد
 189. تجدید مناقصه اجرای تعمیر و نگه داری و سرویس حراست سیستم های روشنایی / تجدید مناقصه اجرای تعمیر و نگه داری و سرویس حراست سیستم های روشنایی
 190. مناقصه نگهداری، پرورش، حفاظت و مراقبت از فضای سبز تحت مدیریت شرکت / مناقصه نگهداری، پرورش، حفاظت و مراقبت از فضای سبز تحت مدیریت شرکت
 191. فراخوان عملیات لوله گذاری شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب بخشی از شهرک قدس / فراخوان عملیات لوله گذاری شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب بخشی از شهرک قدس
 192. ارسال توسط: ارسال دیدگاه (0)

  نویسنده مطلب: نوری نوری

  نوری نوری

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...