اطلاعات ثبت شده مناقصات و مزایدات 96.2.11 در سایت

اطلاعات ثبت شده مناقصات و مزایدات 96.2.11 در سایت

 1. مناقصه خدمات نیروی انسانی / آگهی مناقصه، مناقصه خدمات نیروی انسانی
 2. مناقصه عملیات نگهداری , تعمیرات و بهره برداری از شبکه و انشعاب فاضلاب ناحیه 3 / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه عملیات نگهداری , تعمیرات و بهره برداری از شبکه و انشعاب فاضلاب ناحیه 3
 3. مناقصه تامین نیروهای حفاظت فیزیکی / مناقصه , مناقصه تامین نیروهای حفاظت فیزیکی
 4. مناقصه خرید، بارگیری، حمل و باراندازی و تحویل لوله های چدن نشکن (داکتیل) مقاوم با زلزله / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید، بارگیری، حمل و باراندازی و تحویل لوله های چدن نشکن (داکتیل) مقاوم با زلزله
 5. استعلام خرید تجهیزات اکومولاتور / استعلام,استعلام خرید تجهیزات اکومولاتور
 6. استعلام خرید سیم و کابل / استعلام,استعلام خرید سیم و کابل
 7. مناقصه خرید قطعات شستشوی صنعتی / مناقصه , مناقصه خرید قطعات شستشوی صنعتی
 8. مناقصه تامین نیروهای خدماتی - پشتیبانی / مناقصه , مناقصه تامین نیروهای خدماتی - پشتیبانی
 9. فراخوان ساخت و اجرای ساختمان آزمایشگاه و ... تجدید / آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی,فراخوان ساخت و اجرای ساختمان آزمایشگاه- تجدید
 10. مناقصه خرید، بارگیری، حمل و باراندازی و تحویل لوله های چدن نشکن (داکتیل) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید، بارگیری، حمل و باراندازی و تحویل لوله های چدن نشکن (داکتیل)
 11. مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و اجرای ابنیه فنی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و اجرای ابنیه فنی
 12. مناقصه انجام عملیات لوله رانی (میکروتونلینگ )- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه انجام عملیات لوله رانی (میکروتونلینگ )- نوبت دوم
 13. مناقصه انجام عملیات لوله رانی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه انجام عملیات لوله رانی
 14. مزایده ششدانگ اعیانی یکباب خانه 333متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی یکباب خانه 333متر
 15. مناقصه عملیات برداشت محصول غله مزارع / آگهی مناقصه ، مناقصه عملیات برداشت محصول غله مزارع
 16. مناقصه عملیات نگهداری و تعمیرات کلیه تجهیزات برقی و مکانیکی ....نوبت دوم / مناقصه عملیات نگهداری و تعمیرات کلیه تجهیزات برقی و مکانیکی ....نوبت دوم
 17. آگهی ارزیابی کیفی خرید لوله یو پی وی سی (UPVC) - نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی تولیدکنندگان , ارزیابی خرید لوله یو پی وی سی (UPVC) -نوبت دوم
 18. مناقصه انجام امور خدمات نظافتی و سرویس و خدمات پذیرایی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور خدمات نظافتی و سرویس و خدمات پذیرایی - نوبت دوم
 19. مناقصه قرائت و توزیع قبوض مشترکین شهر قم .... - نوبت دوم / مناقصه قرائت و توزیع قبوض مشترکین شهر قم .... - نوبت دوم
 20. مزایده واگذاری اخذ عوارض ورودی انواع خودرو - نوبت دوم / مزایده ،مزایده واگذاری اخذ عوارض ورودی انواع خودرو - نوبت دوم
 21. مناقصه انجام خدمات تهیه و تامین وسایط نقلیه عمومی ....- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام خدمات تهیه و تامین وسایط نقلیه عمومی ....نوبت دوم
 22. مناقصه خرید، تهیه و تحویل 6 دستگاه برج خنک کن / آگهی مناقصه , مناقصه خرید، تهیه و تحویل 6 دستگاه برج خنک کن
 23. مناقصه خرید، تهیه و تحویل 119 دستگاه فن کویل سقفی / آگهی مناقصه , مناقصه خرید، تهیه و تحویل 119 دستگاه فن کویل سقفی
 24. مزایده اجاره یک باب بوفه مواد خوراکی / مزایده، مزایده اجاره یک باب بوفه مواد خوراکی
 25. مناقصه انجام خدمات کارگاه مرکزی و .... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه انجام خدمات کارگاه مرکزی و ....
 26. مناقصه عملیات ساخت ، بازسازی و تعمیرات میدان میوه و تره بار جلال آل احمد و / مناقصه عمومی,مناقصه عملیات ساخت ، بازسازی و تعمیرات میدان میوه و تره بار جلال آل احمد و
 27. آگهی مزایده عمومی واگذاری بهره برداری از پارکینگ های عمومی، تاکسی سرویس... / آگهی مزایده عمومی، مزایده عمومی واگذاری بهره برداری از پارکینگ های عمومی، تاکسی سرویس...
 28. آگهی شناسایی پیمانکار اکتشاف معدن عمومی و تفصیلی / آگهی شناسایی پیمانکار , آگهی شناسایی پیمانکار اکتشاف معدن عمومی و تفصیلی
 29. فراخوان مناقصه عمومی ساخت لایه های خاکریزی / فراخوان ، فراخوان مناقصه عمومی ساخت لایه های خاکریزی
 30. مزایده ششدانگ زمین زراعی و 2 باب واحد مسکونی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین زراعی و 2 باب واحد مسکونی
 31. مناقصه عملیات آسفالت خیابان های سطح شهر - نوبت سوم / مناقصه ، مناقصه عملیات آسفالت خیابان های سطح شهر - نوبت سوم
 32. مناقصه واگذاری اجرای عملیات پیاده روسازی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری اجرای عملیات پیاده روسازی - نوبت دوم
 33. تجدید مناقصه عمومی آسفالت و لکه گیری در منطقه یک و ... / تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه عمومی آسفالت و لکه گیری در منطقه یک و ...
 34. مزایده نصب و فعالیت موقت وسایل بازی / آگهی مزایده عمومی,مزایده نصب و فعالیت موقت وسایل بازی
 35. مزایده تعداد 800 عدد چراغ سقفی توکار / آگهی مزایده عمومی,مزایده تعداد 800 عدد چراغ سقفی توکار
 36. مزایده بهره برداری از منافع 6 باب از غرف تجاری و خدماتی / آگهی مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از منافع 6 باب از غرف تجاری و خدماتی
 37. مزایده پارچه / مزایده,مزایده پارچه
 38. مزایده یک قطعه باغ سیب 20 من محلی / مزایده,مزایده یک قطعه باغ سیب 20 من محلی
 39. مزایده ششدانگ زمین محصور بخش دو تبریز / مزایده,مزایده ششدانگ زمین محصور بخش دو تبریز
 40. مزایده ششدانگ یکباب خانه قطعه نه تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه قطعه نه تفکیکی
 41. مزایده یکباب خانه به مساحت 299.23متر / مزایده,مزایده یکباب خانه به مساحت 299.23متر
 42. مناقصه انجام خدمات برشکاری ، جوشکاری و آهنگری از نوع ورق های nkk / مناقصه, مناقصه انجام خدمات برشکاری ، جوشکاری و آهنگری از نوع ورق های nkk
 43. مزایده ششدانگ زمین عرصه 183متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین عرصه 183متر
 44. فراخوان انجام امور خدماتی و نظافتی ساختمانهای / فراخوان , فراخوان انجام امور خدماتی و نظافتی ساختمانهای
 45. مزایده واگذاری به اجاره تالار لاله مراغه / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری به اجاره تالار لاله مراغه
 46. مناقصه واگذاری عملیات اجرایی خدمات شهری / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه واگذاری عملیات اجرایی خدمات شهری
 47. مزایده سه قطعه زمین مزروعی نوبت اول / مزایده,مزایده سه قطعه زمین مزروعی نوبت اول
 48. مزایده ششدانگ عرصه و اعیانی ملک بخش 15 تبریز نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیانی ملک بخش 15 تبریز نوبت دوم
 49. مزایده یک دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی 321 فرعی / مزایده,مزایده یک دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی 321 فرعی
 50. مزایده ششدانگ زمین بصورت خانه عرصه 79.20متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بصورت خانه عرصه 79.20متر
 51. مزایده تعدادی از خودروهای کارکرده و فرسوده / مزایده, مزایده تعدادی از خودروهای کارکرده و فرسوده
 52. مزایده واگذاری عواید حاصل از میادین شهرداری مرحله اول نوبت دوم / اگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری عواید حاصل از میادین شهرداری مرحله اول نوبت دوم
 53. مزایده واگذاری 4 قطعه از املاک / مزایده,مزایده واگذاری 4 قطعه از املاک
 54. مزایده اجاره کمپ قلعه دره سی... مرحله دوم نوبت اول / آگهی مزایده , مزایده اجاره کمپ قلعه دره سی... مرحله دوم نوبت اول
 55. مزایده پلاکهای 1368 فرعی از 1033 فرعی از 38 اصلی / مزایده,مزایده پلاکهای 1368 فرعی از 1033 فرعی از 38 اصلی
 56. مزایده ششدانگ یک واحد مسکونی اعیان 86 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد مسکونی اعیان 86 متر
 57. مزایده فروش ضایعات مخلوط... / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش ضایعات مخلوط...
 58. مناقصه تهیه و پخت و پز غذای بیماران و کارکنان / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه و پخت و پز غذای بیماران و کارکنان
 59. مزایده اجاره یک باب مغازه تجاری نوبت دوم / خلاصه آگهی مزایده , مزایده اجاره یک باب مغازه تجاری نوبت دوم
 60. مزایده ششدانگ اپارتمان بخش نه تبریز / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان بخش نه تبریز
 61. مناقصه عملیات آسفالت / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات آسفالت
 62. مزایده ششدانگ یکباب خانه باغ 2500متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه باغ 2500متر
 63. مزایده خانه مسکونی عرصه 368 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده خانه مسکونی عرصه 368 متر نوبت دوم
 64. مزایده ششدانگ یک قطعه کارخانه پتوبافی بخش4 مراغه / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه کارخانه پتوبافی بخش4 مراغه
 65. مزایده ششدانگ یکباب خانه اعیان هفتصد متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه اعیان هفتصد متر
 66. مناقصه واگذاری خدمات فنی، اداری و عمومی نیروگاههای تبریز و صوفیان - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری خدمات فنی، اداری و عمومی نیروگاههای تبریز و صوفیان - نوبت دوم
 67. مزایده اجاره یک باب مغازه تجاری نوبت اول / خلاصه آگهی مزایده , مزایده اجاره یک باب مغازه تجاری نوبت اول
 68. مناقصه خرید کابل جلی فیلد خاکی 96.2.07 / مناقصه، مناقصه خرید کابل جلی فیلد خاکی 96.2.07
 69. مزایده اموال اسقاطی طبقه یک ، دو ، سه و چهار و پنج موجود در محوطه شبکه - نوبت سوم / مزایده , مزایده اموال اسقاطی طبقه یک ، دو ، سه و چهار و پنج موجود در محوطه شبکه - نوبت سوم
 70. فراخوان MERCOID PRESSURE & DIFF PRESSURE SWITCHES- نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه MERCOID PRESSURE & DIFF PRESSURE SWITCHES- نوبت دوم
 71. مزایده املاک مزروعی و غیر مزروعی با اسناد عادی و حقابه / مزایده,مزایده املاک مزروعی و غیر مزروعی با اسناد عادی و حقابه
 72. مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 162.1متر نوبت دوم / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 162.1متر نوبت دوم
 73. مزایده باغچه مشجر به مساحت 1275متر / مزایده,مزایده باغچه مشجر به مساحت 1275متر
 74. مزایده اداره و بهره برداری تعدادی از اماکن ورزشی / آگهی مزایده, مزایده اداره و بهره برداری تعدادی از اماکن ورزشی
 75. مزایده یکباب مغازه از موقوفه شاه خلیل ا... / مزایده,مزایده یکباب مغازه از موقوفه شاه خلیل ا...
 76. مزایده واگذاری همگی و تمامی ششدانگ ساختمان مسکونی / مزایده,مزایده واگذاری همگی و تمامی ششدانگ ساختمان مسکونی
 77. مزایده اجاره واحدهای مسکونی با موقعیت اداری نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده اجاره واحدهای مسکونی با موقعیت اداری نوبت دوم
 78. مزایده اجاره یک واحد اداری نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده اجاره یک واحد اداری نوبت دوم
 79. مناقصه طراحی، ساخت و نصب پایپ رک مورد نیاز کارخانه خود / مناقصه, مناقصه طراحی، ساخت و نصب پایپ رک مورد نیاز کارخانه خود
 80. مناقصه خریداری تجهیزات و اجرای شبکه فیبرنوری و سیستم مخابراتی جدید - نوبت دوم / مناقصه,مناقصه خریداری تجهیزات و اجرای شبکه فیبرنوری و سیستم مخابراتی جدید - نوبت دوم
 81. مناقصه کلیه امور حسابداری و مالیاتی سال 96 اعضاء تحت پوشش خود / مناقصه, مناقصه کلیه امور حسابداری و مالیاتی سال 96 اعضاء تحت پوشش خود
 82. مزایده قسمتی از ساختمان مدرسه تهذیب و هنرستان / مزایده, مزایده قسمتی از ساختمان مدرسه تهذیب و هنرستان
 83. مزایده ملک به متراژ 173.86مترمربع / مزایده,مزایده ملک به متراژ 173.86مترمربع
 84. مزایده فروش حدود 30 تن ضایعات آهن غیر قابل استفاده خود / مزایده , مزایده فروش حدود 30 تن ضایعات آهن غیر قابل استفاده خود
 85. مناقصه طراحی و پیاده سازی نرم افزار تحت وب / مناقصه, مناقصه طراحی و پیاده سازی نرم افزار تحت وب
 86. مناقصه لوله کشی گاز خانگی پروژه خود / مناقصه, مناقصه لوله کشی گاز خانگی پروژه خود
 87. مناقصه اجرای سقف کناف پروژه خود / مناقصه , مناقصه اجرای سقف کناف پروژه خود
 88. مناقصه اجرای سیمان پاشی و گچ پاشی پروژه خود / مناقصه, مناقصه اجرای سیمان پاشی و گچ پاشی پروژه خود
 89. مزایده فروش سرقفلی دو باب مغازه هر یک سی متر / مزایده,مزایده فروش سرقفلی دو باب مغازه هر یک سی متر
 90. مناقصه جهت ترمیم ستون ها و دال های معیوب / مناقصه,مناقصه جهت ترمیم ستون ها و دال های معیوب
 91. مزایده فروش کامیون 6 تن ایسوزو / مزایده, مزایده فروش کامیون 6 تن ایسوزو
 92. مزایده فروش تعدادی خودرو سواری 96.02.11 / آگهی مزایده , مزایده فروش تعدادی خودرو سواری 96.02.11
 93. مزایده خودرو / مزایده خودرو
 94. مناقصه عملیات سالیانه تهیه مواد اولیه ، طبخ و توزیع حدود 300 پرس غذای / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات سالیانه تهیه مواد اولیه ، طبخ و توزیع حدود 300 پرس غذای
 95. فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکار نصب تاسیسات / فراخوان ، فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکار نصب تاسیسات
 96. مناقصه نگهداری فضای سبز شهری و ... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری فضای سبز شهری و ... نوبت دوم
 97. مزایده ششدانگ زمین مساحت خالص 4900متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت خالص 4900متر
 98. فراخوان انتخاب مشاور تولید ، استقرار ، آموزش و پشتیبانی سامانه مدیریت مشارکت و سرمایه گذاری شهرهای جدید نوبت دوم / فراخوان انتخاب مشاور تولید ، استقرار ، آموزش و پشتیبانی سامانه مدیریت مشارکت و سرمایه گذاری شهرهای جدید نوبت دوم
 99. مناقصه عملیات عایق بندی سلول شماره 4 ... نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عملیات عایق بندی سلول شماره 4 ... نوبت دوم
 100. مناقصه خرید، بارگیری و حمل لوازم انشعاب و متعلقات مربوطه و تحویل در انبار کارفرما- تجدید / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید، بارگیری و حمل لوازم انشعاب و متعلقات مربوطه و تحویل در انبار کارفرما- تجدید
 101. مناقصه خرید و حمل و بارگیری لوله آبده فولادی ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید و حمل و بارگیری لوله آبده فولادی ...
 102. مناقصه تامین COD آنالایزر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین COD آنالایزر
 103. مناقصه خرید، بارگیری و حمل لوله چدن داکتیل و واشر تایتون لاستیکی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید، بارگیری و حمل لوله چدن داکتیل و واشر تایتون لاستیکی
 104. مناقصه اجرای خط انتقال اصلی 350 میلیمتری و جمع آوری چاهها به مخزن ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای خط انتقال اصلی 350 میلیمتری و جمع آوری چاهها به مخزن ...
 105. مناقصه تامین بخشی از نیروی انسانی - نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین بخشی از نیروی انسانی - نوبت دوم
 106. مناقصه خدمات عمومی (نظافتی و آبدارخانه) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات عمومی (نظافتی و آبدارخانه)
 107. فراخوان ارزیابی کیفی طرح احداث تاسیسات نمک زدایی / فراخوان ارزیابی کیفی،فراخوان ارزیابی کیفی طرح احداث تاسیسات نمک زدایی
 108. آگهی فراخوان شناسایی در خصوص سیستم جامع ، متمرکز و یکپارچه مالی تجدید / آگهی فراخوان شناسایی،آگهی فراخوان شناسایی در خصوص سیستم جامع ، متمرکز و یکپارچه مالی تجدید
 109. اصلاحیه مزایده ششدانگ یکباب خانه قطعه سوم تفکیکی / اصلاحیه مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه قطعه سوم تفکیکی
 110. مناقصه مقدار 152800 متر لوله پلی اتیلن - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه مقدار 152800 متر لوله پلی اتیلن - نوبت دوم
 111. مزایده یک قطعه زمین زراعه خشکه زاری 7000متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعه خشکه زاری 7000متر
 112. مزایده یک دستگاه اپارتمان مساحت 137.01متر / مزایده,مزایده یک دستگاه اپارتمان مساحت 137.01متر
 113. مزایده 26 متر مشاع از 1346 متر ششدانگ زمین / مزایده,مزایده 26 متر مشاع از 1346 متر ششدانگ زمین
 114. فراخوان طرح احداث تاسیسات نمک زدایی غرب جزیره قشم / فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان طرح احداث تاسیسات نمک زدایی غرب جزیره قشم
 115. مزایده اموال شامل سه دهنه مغازه تجاری مرحله دوم / مزایده,مزایده اموال شامل سه دهنه مغازه تجاری مرحله دوم
 116. فراخوان احداث جاده و محل چاه غرب 23 جنوب لالی / فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان احداث جاده و محل چاه غرب 23 جنوب لالی
 117. مزایده یک قطعه زمین دستارمی مساحت 585.6متر مرحله دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین دستارمی مساحت 585.6متر مرحله دوم
 118. مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس
 119. مزایده ساختمان مسکونی شماره پرونده اجرایی 950230 نوبت دوم / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی شماره پرونده اجرایی 950230 نوبت دوم
 120. مناقصه ممیزی نوسازی املاک سطح شهر / مناقصه , مناقصه ممیزی نوسازی املاک سطح شهر نوبت اول
 121. مناقصه تعمیر انواع ترانسفورماتور / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تعمیر انواع ترانسفورماتور
 122. مزایده یک دستگاه تاکسی پراید مدل 89 / مزایده , مزایده یک دستگاه تاکسی پراید مدل 89
 123. فراخوان مناقصه خرید 7536 تن لوله های فولادی / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه خرید 7536 تن لوله های فولادی خرید 7536 تن لوله های فولادی ... نوبت اول
 124. مناقصه مقاوم سازی شکبه و اجرای حفرات خالی به طول 10500 / مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه مقاوم سازی شکبه و اجرای حفرات خالی به طول 10500 ...
 125. مزایده تلفن همراه به شماره 09125019246 / مزایده , مزایده تلفن همراه به شماره 09125019246
 126. مزایده خودروی سواری پژو 206 آریان مدل 89 / مزایده , مزایده خودروی سواری پژو 206 آریان مدل 89
 127. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 83.11مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 83.11مترمربع
 128. تجدید دوم مناقصه نگهداری , تعمیرات حوادث خطوط انتقال , شبکه توزیع ....نوبت دوم / ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی , تجدید دوم مناقصه نگهداری , تعمیرات حوادث خطوط انتقال , شبکه توزیع ....نوبت دوم
 129. مناقصه مدیریت امور انبار / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه مدیریت امور انبار
 130. مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 137 متر مرحله اول / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 137 متر مرحله اول
 131. مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذای کارکنان / فراخوان مناقصه, مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذای کارکنان
 132. مناقصه خرید 60.000 دستگاه کنتور دیجیتال تکفاز / مناقصه , مناقصه خرید 60.000 دستگاه کنتور دیجیتال تکفاز
 133. مناقصه تامین بلت نوار نقاله مجتمع کنسانتره و گندله سازی ... / آگهی مناقصه , مناقصه تامین بلت نوار نقاله مجتمع کنسانتره و گندله سازی ...
 134. استعلام دوربین مداربسته آی پی / استعلام دوربین مداربسته آی پی
 135. مزایده ملک واقع در خیابان شریعتی کلاسه 940011/ج / مزایده,مزایده ملک واقع در خیابان شریعتی کلاسه 940011/ج
 136. مناقصه خدمات پشتیبانی خودرویی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات پشتیبانی خودرویی
 137. مناقصه اجرای جدول گذاری به صورت (نهری، کانیو، تک جدول) - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای جدول گذاری به صورت (نهری، کانیو، تک جدول) نوبت دوم
 138. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 10613.714 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 10613.714 اصلی
 139. تجدیدمناقصه اجاره ماشین آلات از قبیل فینیشر، غلطک آهنی ، غلطک لاستیکی ... / تجدید مناقصه , مناقصه اجاره ماشین آلات از قبیل فینیشر، غلطک آهنی ، غلطک لاستیکی ... نوبت اول
 140. مناقصه تامین خودرو / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین خودرو
 141. آگهی فراخوان عمومی مقدار 23400 متر لوله اتیلن آبرسانی 90 و 20100 متر ... / آگهی فراخوان عمومی,فراخوان مناقصه عمومی مقدار 23400 متر لوله اتیلن آبرسانی 90 و 20100 متر ...
 142. آگهی تجدید مناقصه احداث پل روستا / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه احداث پل روستا
 143. مناقصه خرید تجهیزات شبکه / مناقصه , مناقصه خرید تجهیزات شبکه
 144. مزایده خودروی سواری پراید جی تی ایکس نوک مدادی / آگهی مزایده, مزایده خودروی سواری پراید جی تی ایکس نوک مدادی
 145. مزایده ملک مشاعی سه باب مغازه تجاری نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مشاعی سه باب مغازه تجاری نوبت اول
 146. آگهی مزایده قالب فلزی و آرماتور و آرماتورهای مونتاژ ... / آگهی مزایده, مزایده قالب فلزی و آرماتور و آرماتورهای مونتاژ ...
 147. مناقصه ارائه خدمات ایاب و ذهاب کارکنان / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه ارائه خدمات ایاب و ذهاب کارکنان
 148. مزایده پلاک ثبتی به مساحت 219.13متر بخش یازده / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به مساحت 219.13متر بخش یازده
 149. مزایده تعدادی مغازه تجاری نوبت اول / مزایده,مزایده تعدادی مغازه تجاری نوبت اول
 150. فراخوان تخریب و احداث مجدد مدرسه شهدای ... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان تخریب و احداث مجدد مدرسه شهدای... نوبت دوم
 151. مزایده فروش دستگاه پرس شولر 400 تنی ... / آگهی مزایده , مزایده فروش دستگاه پرس شولر 400 تنی ...
 152. مزایده مقدار حدود 1500 تن یونجه تر چین اول / آگهی مزایده عمومی , مزایده مقدار حدود 1500 تن یونجه تر چین اول
 153. مزایده تمامت ششدانگ مفروزی دو قطعه پلاک 801-799 فرعی / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ مفروزی دو قطعه پلاک 801-799 فرعی
 154. مزایده زمین با عرصه به مساحت 158 متر نوبت اول / مزایده,مزایده زمین با عرصه به مساحت 158 متر نوبت اول
 155. مناقصه امور بیمه تکمیلی و درمان / مناقصه, مناقصه امور بیمه تکمیلی و درمان
 156. مناقصه اجرای امور خدمات نظافت و تنظیف فضای اداری.... نوبت دوم / مناقصه,مناقصه اجرای امور خدمات نظافت و تنظیف فضای اداری ..... - نوبت دوم
 157. فراخوان ارزیابی کیفی تهیه فهرست و کوتاه نوبت دوم / فراخوان ، فراخوان ارزیابی کیفی تهیه فهرست و کوتاه نوبت دوم
 158. مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر
 159. مزایده یک پنجم مشاع از ششدانگ زمین 74.50متر / مزایده,مزایده یک پنجم مشاع از ششدانگ زمین 74.50متر
 160. تجدید مناقصه خرید و نصب رگولاتور / تجدید آگهی برگزاری مناقصه عمومی,مناقصه خرید و نصب رگولاتور
 161. فراخوان خط تغذیه و توزیع و ساخت و نصب یک عدد ایستگاه تقلیل فشار تی بی اس نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان خط تغذیه و توزیع و ساخت و نصب یک عدد ایستگاه تقلیل فشار تی بی اس نوبت دوم
 162. مناقصه عملیات برش و جمع آوری چمن فضاهای سبز سطح شهر-نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات برش و جمع آوری چمن فضاهای سبز سطح شهر- نوبت دوم
 163. مزایده فروش ملک رستوران پیام / مزایده,مزایده فروش ملک رستوران پیام
 164. تجدید فراخوان تکمیل عملیات باقی مانده راه انزلی- رضوانشهر / آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران,تجدید فراخوان تکمیل عملیات باقی مانده راه انزلی- رضوانشهر
 165. مزایده ششدانگ باغ به مساحت 1820متر مرحله اول / مزایده,مزایده ششدانگ باغ به مساحت 1820متر مرحله اول
 166. مناقصه پروژه طراحی تفصیلی , تامین کالا و اجرای کابل فیبرنوری ... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه پروژه طراحی تفصیلی , تامین کالا و اجرای کابل فیبرنوری ... نوبت دوم
 167. فراخوان شناسایی مشاور در زمینه طراحی ، نظارت و مقاوم سازی سازه های کابلی / فراخوان عمومی , فراخوان شناسایی مشاور در زمینه طراحی ، نظارت و مقاوم سازی سازه های کابلی
 168. فراخوان مناقصه انجام بررسی و کنترل خوردگی واحدهای عملیاتی ...نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه انجام بررسی و کنترل خوردگی واحدهای عملیاتی ...نوبت دوم
 169. ارزیابی کیفی توسعه شبکه جمع آوری فاضلاب .. / آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران , ارزیابی کیفی توسعه شبکه جمع آوری فاضلاب ..
 170. مناقصه خرید پارچه لباس فرم کارکنان گمرک تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید پارچه لباس فرم کارکنان گمرک تجدید نوبت دوم
 171. فراخوان مناقصه نگهداری و سرویس سیستم تهویه مطبوع تاسیسات نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه نگهداری و سرویس سیستم تهویه مطبوع تاسیسات نوبت دوم
 172. مزایده اجاره گلخانه - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره گلخانه - نوبت دوم
 173. مناقصه انجام خدمات تامین متصدیان ایستگاههای آب و هواشناسی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات تامین متصدیان ایستگاههای آب و هواشناسی
 174. مناقصه جدولگذاری، زیرسازی و آسفالت معابر نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه جدولگذاری، زیرسازی و آسفالت معابر نوبت دوم
 175. مزایده زمین مسکونی مساحت 1000متر نوبت اول / مزایده,مزایده زمین مسکونی مساحت 1000متر نوبت اول
 176. مزایده املاک شامل زمین مرحله اول / مزایده,مزایده املاک شامل زمین مرحله اول
 177. مزایده ملک دارای پروانه ساختمانی روستایی شماره 458 مرحله اول / مزایده,مزایده ملک دارای پروانه ساختمانی روستایی شماره 458 مرحله اول
 178. مزایده دستگاه کوره خم مستعمل / مزایده , مزایده دستگاه کوره خم مستعمل مرحله دوم
 179. مزایده 100 تن علوفه سیلوشده / مزایده , مزایده 100 تن علوفه سیلوشده مرحله اول
 180. اصلاحیه مزایده ششدانگ یک واحد مسکونی / اصلاحیه مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد مسکونی
 181. مزایده دو قطعه زمین 148 و 150متر / مزایده,مزایده دو قطعه زمین 148 و 150متر
 182. مزایده زمین تجاری 61.78متر مرحله اول / مزایده,مزایده زمین تجاری 61.78متر مرحله اول
 183. مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه تهیه، نصب و نگهداری علایم اخباری، انتظامی- نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای،مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه تهیه، نصب و نگهداری علایم اخباری، انتظامی- نوبت دوم
 184. مناقصه انجام خدمات آبرسانی سیار با تانکر / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام خدمات آبرسانی سیار با تانکر
 185. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت هفتاد و نه متر و سی و شش صدم متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت هفتاد و نه متر و سی و شش صدم متر
 186. مزایده 1500متر مشاع از 7133 متر زمین کشاورزی / مزایده,مزایده 1500متر مشاع از 7133 متر زمین کشاورزی
 187. مزایده سه دانگ سرقفلی مغازه / مزایده,مزایده سه دانگ سرقفلی مغازه
 188. مزایده پنج باب مغازه تجاری و.... / خلاصه مزایده ، مزایده پنج باب مغازه تجاری و....
 189. مزایده پلاک ثبتی 11/10555 بخش ده اهواز / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 11/10555 بخش ده اهواز
 190. مزایده یک واحد ساختمانی مساحت 269.18متر / مزایده,مزایده یک واحد ساختمانی مساحت 269.18متر
 191. مزایده یک واحد ساختمانی مساحت 269.18متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک واحد ساختمانی مساحت 269.18متر نوبت اول
 192. ارسال توسط: ارسال دیدگاه (0)

  نویسنده مطلب: نوری نوری

  نوری نوری

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...