اطلاعات ثبت شده مناقصات وم زایدات تاریخ 96.2.10 در سایت

اطلاعات ثبت شده مناقصات وم زایدات تاریخ 96.2.10 در سایت

 1. مناقصه بخشی از فعالیت های مورد نیاز خود از جمله اداری، دفتری، عمومی، حفاظت و نگهداری از تاسیسات / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بخشی از فعالیت های مورد نیاز خود از جمله اداری، دفتری، عمومی، حفاظت و نگهداری از تاسیسات
 2. مزایده یک قطعه زمین مساحت 201.39مترمربع مرحله اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 201.39مترمربع مرحله اول
 3. فراخوان مناقصه PARTS FOR ELLIOTT EBARA GAS COMPRESSORS و ... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه PARTS FOR ELLIOTT EBARA GAS COMPRESSORS و ...
 4. مناقصه خرید macchi / مناقصه ، مناقصه خرید macchi
 5. مناقصه خرید آهک هیدراته / مناقصه , مناقصه خرید آهک هیدراته
 6. مزایده ششدانگ زمین به مساحت سی هزار متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت سی هزار متر
 7. مناقصه چاپ بنر ... / آگهی مناقصه, مناقصه چاپ بنر ...- نوبت دوم
 8. مناقصه انجام امور خدماتی و پشتیبانی انبارها و امور سوختگیری مخازن .... / آگهی مناقصه, مناقصه انجام امور خدماتی و پشتیبانی انبارها و امور سوختگیری مخازن ....
 9. مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه تهیه، نصب و نگهداری علایم اخباری، انتظامی / مناقصه عمومی یک مرحله ای،مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه تهیه، نصب و نگهداری علایم اخباری، انتظامی
 10. مناقصه خرید پکیج تصفیه فاضلاب / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید پکیج تصفیه فاضلاب- نوبت دوم
 11. مناقصه اجرای پروژه ساخت 8 خانه بهداشت روستاهای هرانده ... / مناقصه اجرای پروژه ساخت 8 خانه بهداشت روستاهای هرانده ...
 12. مزایده یکباب ساختمان قطعه چهارده تفکیکی نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب ساختمان قطعه چهارده تفکیکی نوبت اول
 13. مزایده سیلوی ایستاده .... / مزایده, مزایده سیلوی ایستاده ....
 14. تجدید مناقصه ساماندهی و زیرساخت های مجموعه گردشگری... نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه ساماندهی و زیرساخت های مجموعه گردشگری... نوبت دو
 15. مزایده بویلر کوالاب ... / مزایده بویلر کوالاب ...
 16. مناقصه و فراخوان عمومی انجام عملیات اجرایی پارک بانوان / مناقصه و فراخوان عمومی , مناقصه و فراخوان عمومی انجام عملیات اجرایی پارک بانوان
 17. مزایده مقدار 13.5 سهم از دو سهم از هفت سهم و یک ششم سهم مشاع / مزایده,مزایده مقدار 13.5 سهم از دو سهم از هفت سهم و یک ششم سهم مشاع
 18. مزایده فروش ویژه خودروهای درجه 2 / مزایده عمومی , مزایده فروش ویژه خودروهای درجه 2
 19. مناقصه لوله بدون درز ابعاد 98*109 م م (CK60) / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه لوله بدون درز ابعاد 98*109 م م (CK60)
 20. فراخوان خرید تجهیزات اندازه گیری و ابزارآلات کارگاهی نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان خرید تجهیزات اندازه گیری و ابزارآلات کارگاهی نوبت دوم
 21. آگهی مناقصه پروژه تعمیر ، نگهداری و بهینه سازی و اصلاح وضعیت ساختمان / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه پروژه تعمیر ، نگهداری و بهینه سازی و اصلاح وضعیت ساختمان
 22. مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه دویست متر نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه دویست متر نوبت دوم
 23. مزایده ششدانگ زمین مساحت سیصد متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت سیصد متر
 24. فراخوان خرید 85 دستگاه دیوایدر نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی فراخوان مناقصه یک مرحله ای,فراخوان خرید 85 دستگاه دیوایدر نوبت دوم
 25. مزایده دو دست کار مبل سلطنتی ، هشت عدد مبل کاناپه / مزایده , مزایده دو دست کار مبل سلطنتی ، هشت عدد مبل کاناپه
 26. مزایده ششدانگ زمین به کلاسه 950378 اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به کلاسه 950378 اموال غیرمنقول
 27. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت ده هزار متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت ده هزار متر
 28. مزایده یک دستگاه وانت پیکان تیپ 1600 رنگ سفید / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه وانت پیکان تیپ 1600 رنگ سفید
 29. مزایده ماترک شامل واحد مسکونی و حقابه با ماهیت سهام آب / مزایده,مزایده ماترک شامل واحد مسکونی و حقابه با ماهیت سهام آب
 30. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی به مساحت 177.64متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی به مساحت 177.64متر
 31. مزایده یک دستگاه خودروی سواری سیتروئین / آگهی مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی سواری سیتروئین
 32. مزایده یک دستگاه خودروی سواری ریو ال اس / آگهی مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی سواری ریو ال اس
 33. مزایده یک قطعه زمین تعرفه شده مرحله دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین تعرفه شده مرحله دوم
 34. مزایده صد مترمربع از 300 متر زمین مسکونی / مزایده,مزایده صد مترمربع از 300 متر زمین مسکونی
 35. مزایده فروش یکدستگاه پژو 206 مدل 1389 / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه پژو 206 مدل 1389
 36. مناقصه بکارگیری یکدستگاه بابکت جهت انجام امورات خدمات شهر / آگهی مناقصه ، مناقصه بکارگیری یکدستگاه بابکت جهت انجام امورات خدمات شهر
 37. مزایده سوله نصب شده و... / مزایده سوله نصب شده و...
 38. مزایده فروش املاک کاربری مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری مسکونی نوبت دوم
 39. مناقصه خدمات بهره برداری (امداد ، تعمیرات ، کنتورخوانی و...) / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خدمات بهره برداری (امداد ، تعمیرات ، کنتورخوانی و...)
 40. مزایده یک واحد اپارتمانی و یک دستگاه تاکسی / مزایده,مزایده یک واحد اپارتمانی و یک دستگاه تاکسی
 41. مزایده یک دستگاه وانت وینگل مدل 1393 سفید رنگ / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه وانت وینگل مدل 1393 سفید رنگ
 42. مزایده مازاد اول ششدانگ پلاک ثبتی بصورت مرغداری / مزایده,مزایده مازاد اول ششدانگ پلاک ثبتی بصورت مرغداری
 43. مزایده 1 ممیز 5 دهم مشاع از عرصه و اعیان سند اصلی 120 و 139 فرعی / مزایده,مزایده 1 ممیز 5 دهم مشاع از عرصه و اعیان سند اصلی 120 و 139 فرعی
 44. مزایده ششدانگ زمین مساحت صد و شصت متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت صد و شصت متر
 45. مزایده ششدانگ زمین و واحد مسکونی 203 و 300متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین و واحد مسکونی 203 و 300متر
 46. مزایده ساختمان مسکونی به مساحت 302.88متر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی به مساحت 302.88متر
 47. مزایده یک قطعه زمین مسکونی 137.5متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی 137.5متر
 48. مزایده زمین مشاعی باقی مانده پلاک 126 و شش فرعی / مزایده,مزایده زمین مشاعی باقی مانده پلاک 126 و شش فرعی
 49. مزایده یک قطعه زمین کشاورزی 1.5 هکتار نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی 1.5 هکتار نوبت دوم
 50. مزایده یک دستگاه یخچال ایستاده ، قفسه فلزی / مزایده,مزایده یک دستگاه یخچال ایستاده ، قفسه فلزی
 51. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 99 فرعی از 11 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 99 فرعی از 11 اصلی
 52. مزایده یک قطعه زمین مشاعی 887.15متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مشاعی 887.15متر
 53. مزایده ششدانگ زمین مساحت 644 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 644 متر
 54. مزایده زمین صیفی کاری و بادام کاری / مزایده,مزایده زمین صیفی کاری و بادام کاری
 55. مزایده یک قطعه زمین مزروعی شالیزاری 15.133متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی شالیزاری 15.133متر
 56. مزایده ملک عرصه و اعیان 250 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک عرصه و اعیان 250 متر نوبت اول
 57. مزایده 7 عدد بارکد و تاریخ زن ... / مزایده 7 عدد بارکد و تاریخ زن ...
 58. مزایده یک دستگاه سواری پراید به رنگ سفید روغنی / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه سواری پراید به رنگ سفید روغنی
 59. مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر خانه بخش هفت گیلان / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر خانه بخش هفت گیلان
 60. مزایده حق بهره برداری از یک باب سالن چند منظوره ورزشی / آگهی مزایده عمومی، مزایده حق بهره برداری از یک باب سالن چند منظوره ورزشی
 61. مزایده ملک بصورت دو قطعه زمین بخش هشت گیلان / مزایده,مزایده ملک بصورت دو قطعه زمین بخش هشت گیلان
 62. مزایده یک دستگاه منزل مسکونی و اتومبیل / مزایده,مزایده یک دستگاه منزل مسکونی و اتومبیل
 63. مزایده یک دستگاه خودرو زانتیا مدل 86 / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو زانتیا مدل 86
 64. مزایده فرش / مزایده,مزایده فرش
 65. مزایده یک قطعه زمین پسته کاری 1.17 هکتار / مزایده,مزایده یک قطعه زمین پسته کاری 1.17 هکتار
 66. مزایده منزل مسکونی مساحت 169 متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 169 متر
 67. مزایده یک قطعه زمین کشاورزی دویست متر مرحله اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی دویست متر مرحله اول
 68. مزایده یکباب دامداری عرصه 550متر / مزایده,مزایده یکباب دامداری عرصه 550متر
 69. مزایده ملک مساحت 163.50متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت 163.50متر نوبت دوم
 70. مزایده وانت دو کابین کاپرا به رنگ سفید / مزایده,مزایده وانت دو کابین کاپرا به رنگ سفید
 71. مزایده خرید و اجرای تجهیزات و تاسیسات الکتریکی و موتورخانه مجموعه آبی بانوان / آگهی مزایده عمومی، مزایده خرید و اجرای تجهیزات و تاسیسات الکتریکی و موتورخانه مجموعه آبی بانوان
 72. مزایده ششدانگ زمین باغ چای 701 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین باغ چای 701 متر
 73. مزایده ششدانگ کارخانه چای سازی مساحت 2720متر / مزایده,مزایده ششدانگ کارخانه چای سازی مساحت 2720متر
 74. مزایده یک قطعه زمین 500 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین 500 متر
 75. مزایده زمینی صیفی کاری پشته مساحت 1450متر / مزایده,مزایده زمینی صیفی کاری پشته مساحت 1450متر
 76. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 24 گیلان / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 24 گیلان
 77. مزایده ششدانگ زمین صیفی کاری 1402متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین صیفی کاری 1402متر
 78. مزایده قطعه زمینی به مساحت 4892متر نوبت اول / مزایده,مزایده قطعه زمینی به مساحت 4892متر نوبت اول
 79. مزایده فروش دو دستگاه پله برقی اسقاطی.... / آگهی مزایده عمومی ، مزایده فروش دو دستگاه پله برقی اسقاطی....
 80. مزایده فروش باک موتور سیکلت 3 عدد..... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش باک موتور سیکلت 3 عدد....
 81. مناقصه اجرای عملیات خط انتقال و شبکه توزیع آبرسانی به شهرک خاوران / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات خط انتقال و شبکه توزیع آبرسانی به شهرک خاوران
 82. آگهی مناقصه عمومی اجرا تکمیل ساختمان شهرداری / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه عمومی اجرا تکمیل ساختمان شهرداری
 83. مناقصه واگذاری خدمات و امور مربوط به نگهداری فضای سبز نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری خدمات و امور مربوط به نگهداری فضای سبز نوبت دوم
 84. مناقصه اجرای عملیات آسفالت و لکه گیری معابر / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات آسفالت و لکه گیری معابر
 85. مزایده یک باب منزل مسکونی ، یک دستگاه اتومبیل وانت پیکان / مزایده,مزایده یک باب منزل مسکونی ، یک دستگاه اتومبیل وانت پیکان
 86. مزایده 4 دانگ از ششدانگ زمین 387.50متر / مزایده,مزایده 4 دانگ از ششدانگ زمین 387.50متر
 87. مزایده فروش 4 عدد سینک ظرفشویی دو لنگه / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش 4 عدد سینک ظرفشویی دو لنگه
 88. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 250.20متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 250.20متر
 89. مزایده فروش یکدستگاه باسکول نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه باسکول نوبت دوم
 90. مزایده مغازه نوبت دوم / مزایده,مزایده مغازه نوبت دوم
 91. فراخوان تامین منابع مالی پروژه های راهسازی / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان تامین منابع مالی پروژه های راهسازی
 92. مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه سوم 53.60متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه سوم 53.60متر
 93. آگهی مناقصه عمومی الیاف شیشه ای Text 1200... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عمومی الیاف شیشه ای Text 1200... - نوبت دوم
 94. مزایده یک قطعه زمین مساحت 430.13متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 430.13متر
 95. مناقصه استفاده از بخش خصوصی در سرویسهای صنعتی و کنترل کیفیت - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه استفاده از بخش خصوصی در سرویسهای صنعتی و کنترل کیفیت - نوبت دوم
 96. فراخوان سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه .... / فراخوان, فراخوان سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه ....
 97. فراخوان انجام امور خدماتی و نظافتی ساختمانهای نوبت دوم / فراخوان , فراخوان انجام امور خدماتی و نظافتی ساختمانهای نوبت دوم
 98. مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 138.78متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 138.78متر
 99. مزایده ششدانگ اپارتمان به میزان 43.80متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به میزان 43.80متر
 100. تجدید مناقصه تعمیر و بازسازی و تامین قطعات یدکی 25 دستگاه ایرهویست نوبت دوم / تجدید مناقصه تعمیر و بازسازی و تامین قطعات یدکی 25 دستگاه ایرهویست نوبت دوم
 101. مناقصه عمومی تهیه چراغ خیابانی LED و ... / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تهیه چراغ خیابانی LED و ...
 102. مناقصه خرید ، بارگیری و حمل لوله و اتصالات جی آر پی / مناقصه , مناقصه خرید ، بارگیری و حمل لوله و اتصالات جی آر پی
 103. چهارمین جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی96.2.10 / چهارمین جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی96.2.10
 104. فراخوان ارزیابی صلاحیت مناقصه گران دستگاه مرکزی وزارت نفت - 96.2.10 / فراخوان , فراخوان ارزیابی صلاحیت مناقصه گران دستگاه مرکزی وزارت نفت - 96.2.10
 105. مناقصه فاز دوم عملیات اجرایی پارک مجاور خیابان شهید اشرفی اصفهانی / مناقصه ، مناقصه فاز دوم عملیات اجرایی پارک مجاور خیابان شهید اشرفی اصفهانی
 106. اصلاحیه مزایده واگذاری به صورت اجاره / اصلاحیه , مزایده واگذاری به صورت اجاره
 107. فراخوان سامانه مشارکتی تبلیغات شهری .... / فراخوان , فراخوان سامانه مشارکتی تبلیغات شهری ....
 108. مناقصه اجاره یکدستگاه لودر جهت جمع آوری و بارگیری ضایعات / مناقصه , مناقصه اجاره یکدستگاه لودر جهت جمع آوری و بارگیری ضایعات
 109. مزایده انواع قالبهای مازاد زانتیا... / مزایده , مزایده انواع قالبهای مازاد زانتیا...
 110. مزایده انواع تخته ضایعاتی... / مزایده , مزایده انواع تخته ضایعاتی...
 111. تجدید مناقصه زیرسازی و آسفالت راه ... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه زیرسازی و آسفالت راه ... - نوبت دوم
 112. ارزیابی کیفی تامین عوامل حفاظت فیزیکی حوزه یک / ارزیابی کیفی تامین عوامل حفاظت فیزیکی حوزه یک
 113. فراخوان مشاور جهت انجام پروژه فیبر نوری / فراخوان مشاور،فراخوان مشاور جهت انجام پروژه فیبر نوری
 114. مناقصه تهیه و طبخ ، بسته بندی ، توزیع ، سرو غذا / مناقصه , مناقصه تهیه و طبخ ، بسته بندی ، توزیع ، سرو غذا
 115. مناقصه خرید اتصالات ، شیرآلات چدنی و لوازم آبرسانی / آگهی فراخوان ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی, مناقصه خرید اتصالات ، شیرآلات چدنی و لوازم آبرسانی
 116. آگهی فراخوان مناقصه احداث و تجهیز ایستگاه پایش تجدید / آگهی فراخوان مناقصه ،آگهی فراخوان مناقصه احداث و تجهیز ایستگاه پایش تجدید
 117. ارزیابی کیفی فراخوان سرویس دهی به پرسنل سیر و حرکت... / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی , ارزیابی کیفی فراخوان سرویس دهی به پرسنل سیر و حرکت...
 118. مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و اجرای ابنیه فنی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و اجرای ابنیه فنی
 119. مزایده واگذاری بوفه / آگهی مزایده , مزایده واگذاری بوفه
 120. مناقصه استاندارد سازی سیستم گرمایشی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه استاندارد سازی سیستم گرمایشی
 121. مناقصه قطعات پر مصرف ماشین آلات تولید / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه قطعات پر مصرف ماشین آلات تولید
 122. مناقصه انجام خدمات جابجایی و تکمیل کارخانجات / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات جابجایی و تکمیل کارخانجات
 123. فراخوان اجرای کلیه عملیات مرتبط با ساخت دیوار بتنی دایک وال DYKE WALL نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان اجرای کلیه عملیات مرتبط با ساخت دیوار بتنی دایک وال DYKE WALL نوبت دوم
 124. مناقصه چیدمان ، صفافی ، اضافه شدن محصول تولیدی بسته بندی از طریق سیستم راهکاران / مناقصه چیدمان ، صفافی ، اضافه شدن محصول تولیدی بسته بندی از طریق سیستم راهکاران
 125. مناقصه خرید خدمات سنگ زنی ، پوشش دهی - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه خرید خدمات سنگ زنی ، پوشش دهی - نوبت دوم
 126. تجدید مناقصه اجرای میدان ورودی شهر 96.2.10 / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه اجرای میدان ورودی شهر 96.2.10
 127. مناقصه احداث 5 دستگاه پست اختصاصی / دعوت به مناقصه عمومی ,مناقصه احداث 5 دستگاه پست اختصاصی
 128. مناقصه احداث حدود 135 کیلومتر خط انتقال نیرو / دعوت به مناقصه عمومی ,مناقصه احداث حدود 135 کیلومتر خط انتقال نیرو
 129. فراخوان عملیات ساخت سازه و اجرای نازک کاری ... نوبت دوم / فراخوان , فراخوان عملیات ساخت سازه و اجرای نازک کاری... نوبت دوم
 130. مناقصه مناقصه حجمی - زمانی امور خدمات عمومی و دفتری ستاد و نواحی تابعه ... / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه مناقصه حجمی - زمانی امور خدمات عمومی و دفتری ستاد و نواحی تابعه ...
 131. مناقصه عملیات احداث (تهیه و ساخت) گودبرداری، فونداسیون ... / آگهی ارزیابی کیفی جهت شناسایی پیمانکاران ساخت, مناقصه عملیات احداث (تهیه و ساخت) گودبرداری، فونداسیون ...
 132. مناقصه عملیات تهیه و حمل آب مصرفی مورد نیاز مجتمع تولیدی صفه / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات تهیه و حمل آب مصرفی مورد نیاز مجتمع تولیدی صفه
 133. مناقصه لکه گیری و اجرای درزگیری پلیمری- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه لکه گیری و اجرای درزگیری پلیمری- نوبت دوم
 134. فراخوان امور خدمات و پشتیبانی مراکز پزشکی نوبت دوم / فراخوان- مناقصه , فراخوان امور خدمات و پشتیبانی مراکز پزشکی نوبت دوم
 135. مناقصه نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری فضای سبز
 136. مناقصه تکمیل زیرسازی و آسفالت-تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل زیرسازی و آسفالت-تجدید
 137. مناقصه تامین اقلام مورد نیاز طرح تامین و انتقال آب اراضی- تجدید / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه تامین اقلام مورد نیاز طرح تامین و انتقال آب اراضی- تجدید
 138. مناقصه واگذاری بخشی از خدمات مالی، اداری و خدمات مشترکین / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری بخشی از خدمات مالی، اداری و خدمات مشترکین
 139. اصلاحیه مزایده یک واحد اپارتمان مسکونی / اصلاحیه مزایده,مزایده یک واحد اپارتمان مسکونی
 140. مناقصه اجاره دو دستگاه بلدوزر D7 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجاره دو دستگاه بلدوزر D7
 141. مناقصه عملیات بارگیری , حمل و تخلیه مقدار 19000 تن انواع نهاده های زراعی - نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه عملیات بارگیری , حمل و تخلیه مقدار 19000 تن انواع نهاده های زراعی -نوبت دوم
 142. فراخوان تجهیز و تکمیل سیستم تصفیه و تزریق پساب - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی,فراخوان تجهیز و تکمیل سیستم تصفیه و تزریق پساب - نوبت دوم
 143. مزایده مدیریت راهبری ، بهره برداری ، تعمیر و نگهداری کشتارگاه دامی 96.2.10 / آگهی مزایده , مزایده مدیریت راهبری ، بهره برداری ، تعمیر و نگهداری کشتارگاه دامی 96.2.10
 144. مزایده ششدانگ یکباب واحد تجاری مساحت 144.58متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب واحد تجاری مساحت 144.58متر
 145. مزایده یک دستگاه خودروی وانت نیسان / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی وانت نیسان
 146. مناقصه عمومیانجام بخشی از خدمات نقلیه / مناقصه عمومی، مناقصه عمومی انجام بخشی از خدمات نقلیه
 147. مناقصه خدمات حفاظت و نگهداری از اراضی حوزه استحفاظی - نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه خدمات حفاظت و نگهداری از اراضی حوزه استحفاظی - نوبت دوم
 148. آگهی دعوت به مشارکت در ساخت پروژه / آگهی دعوت به مشارکت در ساخت پروژه
 149. مزایده فروش املاک و مستغلات / مزایده,مزایده فروش املاک و مستغلات
 150. مناقصه جدولگذاری، زیرسازی و آسفالت معابر / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه جدولگذاری، زیرسازی و آسفالت معابر
 151. مناقصه عملیات اجرایی احداث زیرگذر خیابان امیریه نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرایی احداث زیرگذر خیابان امیریه نوبت دوم
 152. مناقصه تامین و سرویس غذای روزانه کارکنان خود / مناقصه مناقصه تامین و سرویس غذای روزانه کارکنان خود
 153. مناقصه حفظ و نگهداری تاسیسات نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه حفظ و نگهداری تاسیسات نوبت دوم
 154. مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان خود / مناقصه مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان خود
 155. مناقصه طراحی ده هکتار و اجرای یک هکتار سیستم آبیاری مکانیزه فضای سبز / مناقصه, مناقصه طراحی ده هکتار و اجرای یک هکتار سیستم آبیاری مکانیزه فضای سبز
 156. مناقصه تامین لوله پلی اتیلن - نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی تامین کنندگان, مناقصه تامین لوله پلی اتیلن - نوبت دوم
 157. مناقصه تعداد 51500 عدد کفش ترمز برای استفاده ناوگان ریلی / مناقصه , مناقصه تعداد 51500 عدد کفش ترمز برای استفاده ناوگان ریلی
 158. مزایده فروش محصول 149 هکتار باغات آلو ، هلو و شلیل / مزایده , مزایده فروش محصول 149 هکتار باغات آلو ، هلو و شلیل
 159. مزایده ساختمان فروشگاه متراژ 172.10مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده ساختمان فروشگاه متراژ 172.10مترمربع نوبت دوم
 160. مناقصه عمومی تکمیل ساختمان جدید شهرداری / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تکمیل ساختمان جدید شهرداری
 161. مزایده اجاره ساختمان تعاونی مصرف / مزایده , مزایده اجاره ساختمان تعاونی مصرف
 162. مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان / آگهی مناقصه ، مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان
 163. مزایده واگذاری بازارچه / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری بازارچه
 164. مزایده ششدانگ یک واحد تجاری مساحت 14.85مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد تجاری مساحت 14.85مترمربع
 165. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی مساحت 123.64متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی مساحت 123.64متر
 166. مزایده ششدانگ یکباب خانه به پلاک 1789 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه به پلاک 1789 اصلی
 167. مناقصه پیاده روسازی خیابان های سطح شهر / مناقصه , مناقصه پیاده روسازی خیابان های سطح شهر
 168. تجدید مزایده فروش 20 دستگاه از اتوبوس نوبت دوم / آگهی مزایده، مزایده فروش 20 دستگاه اتوبوس نوبت دوم
 169. مزایده فروش 27 قطعه زمین نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش 27 قطعه زمین نوبت دوم
 170. مزایده سه دانگ پلاک ثبتی 804 فرعی از 28 اصلی / مزایده,مزایده سه دانگ پلاک ثبتی 804 فرعی از 28 اصلی
 171. مزایده عمومی فروش ضایعات اموال شهرداری انبار شده / مزایده عمومی , مزایده عمومی فروش ضایعات اموال شهرداری انبار شده
 172. مزایده واگذاری بازار روز هفتگی نصیر شهر / آگهی مزایده عمومی,مزایده واگذاری بازار روز هفتگی نصیر شهر
 173. مناقصه حراست و نگهبانی اماکن تجدید / آگهی مناقصه, مناقصه حراست و نگهبانی اماکن تجدید
 174. آگهی تجدید مناقصه عمومی خرید روغن ترمز DOT3 و DOT4 / آگهی تجدید مناقصه عمومی ،آگهی تجدید مناقصه عمومی خرید روغن ترمز DOT3 و DOT4
 175. مناقصه مقدار 152800 متر لوله پلی اتیلن / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه مقدار 152800 متر لوله پلی اتیلن
 176. مناقصه تامین خدمات حمل و نقل و ترابری / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تامین خدمات حمل و نقل و ترابری
 177. مناقصه تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تامین نیروی انسانی
 178. مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت 16600متر نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت 16600متر نوبت دوم
 179. تجدید مناقصه خرید , بارگیری و حمل و باراندازی 17/1 کیلومتر لوله چدن داکتیل نوبت دوم / تجدید آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , تجدید مناقصه خرید , بارگیری و حمل و باراندازی 17/1 کیلومتر لوله چدن داکتیل نوبت دوم
 180. مزایده تعداد 72 دستگاه خودرو و تعداد 14 دستگاه موتورسیکلت / آگهی مزایده,مزایده تعداد 72 دستگاه خودرو و تعداد 14 دستگاه موتورسیکلت
 181. آگهی رهن ساختمان اداری به متراژ 15000 نوبت اول / آگهی رهن ساختمان اداری به متراژ 15000 نوبت اول
 182. مناقصه بهسازی و توسعه اورژانس بیمارستان / آگهی مناقصه ، مناقصه بهسازی و توسعه اورژانس بیمارستان
 183. مناقصه انجام عملیات لوله رانی (میکروتونلینگ ) / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه انجام عملیات لوله رانی (میکروتونلینگ )
 184. مزایده اجاره تبلیغات محیطی شهر جلین / آگهی مزایده کتبی ، مزایده اجاره تبلیغات محیطی شهر جلین
 185. تجدید فراخوان خرید 500 مگاوار بانکهای خازنی- نوبت دوم / آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه دو مرحله ای , تجدید فراخوان خرید 500 مگاوار بانکهای خازنی- نوبت دوم
 186. اصلاحیه فراخوان مناقصه پوشش دهی داخلی مخزن ذخیره تحت فشار / اصلاحیه , فراخوان مناقصه پوشش دهی داخلی مخزن ذخیره تحت فشار
 187. مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش سی و هفت کرمان / مزایده,ممزایده ششدانگ یکباب خانه بخش سی و هفت کرمان
 188. تجدید مناقصه خرید پارچه لباس فرم کارکنان گمرک / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه خرید پارچه لباس فرم کارکنان گمرک
 189. اصلاحیه فراخوان مناقصه خرید دوربین های مداربسته ضد انفجار / اصلاحیه, فراخوان مناقصه خرید دوربین های مداربسته ضد انفجار
 190. آگهی فراخوان نخست ارزیابی کیفی تامین کننده واگن حمل و نقل ریلی درون شهری ... / فراخوان , آگهی فراخوان نخست ارزیابی کیفی تامین کننده واگن حمل و نقل ریلی درون شهری ...
 191. مزایده واگذاری یک باب غرفه و تعدادی آلاچیق / آگهی مزایده ، مزایده واگذاری یک باب غرفه و تعدادی آلاچیق
 192. مناقصه عمومی ریخته گری قطعات 350 کیلوگرمی نیبرال با آلیاژ UNS C95500 به تعداد 12 عدد / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی ریخته گری قطعات 350 کیلوگرمی نیبرال با آلیاژ UNS C95500 به تعداد 12 عدد
 193. تجدید مناقصه تولید و مونتاژ قطعات / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه تولید و مونتاژ قطعات
 194. مناقصه خدمات تعمیر و نگهداری سیستم ها ، تجهیزات و ادوات برق - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، آگهی مناقصه عمومی خدمات تعمیر و نگهداری سیستم ها ، تجهیزات و ادوات برق - نوبت دوم
 195. ارسال توسط: ارسال دیدگاه (1)

  نویسنده مطلب: نوری نوری

  نوری نوری

پاسخ دهید

1 نظر

std testing near me  ۱۳۹۶/۰۴/۰۲ - ۱۷:۱۲:۴۱

core از خود نوشتن در حالی که صدایی دلنشین اصل آیا واقعا حل و فصل بسیار خوب با من پس از برخی از زمان. جایی درون جملات شما موفق به من مؤمن متاسفانه تنها برای بسیار در حالی که کوتاه. من این مشکل خود را با جهش در منطق و یک ممکن است را سادگی به کمک پر کسانی که معافیت. در این رویداد شما که می توانید انجام من می قطعا تا پایان مجذوب.