اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.2.7 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.2.7 در سایت

 1. مناقصه احداث مخزن 1000 مترمکعبی بتن مسلح آب شرب - نوبت دوم / آگهی مناقصه ، مناقصه احداث مخزن 1000 مترمکعبی بتن مسلح آب شرب- نوبت دوم
 2. مناقصه احداث مخزن 3000 مترمکعبی بتن مسلح آب شرب نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه احداث مخزن 3000 مترمکعبی بتن مسلح آب شرب نوبت دوم
 3. مزایده فروش کولر گازی اسپیلت / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش کولر گازی اسپیلت
 4. مناقصه استفاده از بخش خصوصی در سرویسهای صنعتی و کنترل کیفیت / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه استفاده از بخش خصوصی در سرویسهای صنعتی و کنترل کیفیت
 5. مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذا در رستوران انبار نفت / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذا در رستوران انبار نفت
 6. فراخوان انجام عملیات نشت یابی در مسیر خطوط لوله انتقال گاز / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان انجام عملیات نشت یابی در مسیر خطوط لوله انتقال گاز
 7. مناقصه خرید 2 عدد استیل بلت مربوط به دستگاه روتوقرم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید 2 عدد استیل بلت مربوط به دستگاه روتوقرم
 8. مناقصه انجام تعمیرات پیشگیرانه ابزار دقیق و برق / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام تعمیرات پیشگیرانه ابزار دقیق و برق
 9. مناقصه انجام خدمات تهیه و تامین وسایط نقلیه عمومی .... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام خدمات تهیه و تامین وسایط نقلیه عمومی ....
 10. مناقصه انجام خدمات اداری، مخابراتی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام خدمات اداری، مخابراتی
 11. تجدید مناقصه اجرای پست امداد ناحیه بافق / تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه اجرای پست امداد ناحیه بافق
 12. مزایده یک دستگاه دیگ استیل ... / مزایده یک دستگاه دیگ استیل ...
 13. تجدید مناقصه عمومی اجرای پست امداد ناحیه اشکذر / تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه عمومی اجرای پست امداد ناحیه اشکذر
 14. مناقصه انجام خدمات بازرسی و نظارت بر توزیع گاز تجدید / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات بازرسی و نظارت بر توزیع گاز تجدید
 15. مناقصه توسعه و اصلاح شبکه، گازرسانی به صنابع و نصب انشعابات گاز روستاها / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه توسعه و اصلاح شبکه، گازرسانی به صنابع و نصب انشعابات گاز روستاها
 16. مناقصه توسعه شبکه و نصب انشعابات و نصب کنتور و رگلاتور ... / آگهی مناقصه, مناقصه توسعه شبکه و نصب انشعابات و نصب کنتور و رگلاتور ...
 17. مناقصه hotwell logging service equipment / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مجدد مناقصه گران,hotwell logging service equipment
 18. مناقصهP/F VARCO PNEUMATC SSFETU APINNING / آگهی مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی,مناقصه P/F VARCO PNEUMATC SSFETU APINNING
 19. مزایده ششدانگ زمین مساحت 220.60مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 220.60مترمربع
 20. مناقصه اجرای پروژه های مرمت قنوات / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای پروژه های مرمت قنوات
 21. فراخوان تامین 750 دستگاه ماشین آلات راهداری / فراخوان , فراخوان تامین 750 دستگاه ماشین آلات راهداری
 22. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان مغازه به پلاک صفر فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان مغازه به پلاک صفر فرعی
 23. مزایده سواری پژو 206 / مزایده سواری پژو 206
 24. تجدید مزایده تعداد 4 دستگاه خودرو مستعمل و اسقاط قابل شماره گذاری ... / تجدید آگهی مزایده عمومی, مزایده تعداد 4 دستگاه خودرو مستعمل و اسقاط قابل شماره گذاری ...
 25. مناقصه واگذاری حجمی سوختگیری هواپیمایی منطقه / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه واگذاری حجمی سوختگیری هواپیمایی منطقه
 26. مزایده عمومی اجاره زمین به مساحت تقریبی 500 متر نوبت دوم / مزایده عمومی اجاره زمین به مساحت تقریبی 500 متر نوبت دوم
 27. مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پژو 206 تیپ 5 / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پژو 206 تیپ 5
 28. مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پژو 206 تیپ 5 / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودروی هیوندای سانتافه مشکی رنگ مدل 2008
 29. مزایده زمین مساحت 3280متر و تجهیزات / مزایده,مزایده زمین مساحت 3280متر و تجهیزات
 30. مزایده فروش فایل چهارکشو، کتابخانه زنبوری... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش فایل چهارکشو، کتابخانه زنبوری...
 31. مزایده دو دانگ مشاع از پلاک ثبتی بخش 5 نوبت دوم / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از پلاک ثبتی بخش 5 نوبت دوم
 32. مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش نه قم نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش نه قم نوبت اول
 33. آگهی مناقصه عملیات تهیه و نصب و راه اندازی یک دستگاه پکیج یونیت کندانسینگ / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه عملیات تهیه و نصب و راه اندازی یک دستگاه پکیج یونیت کندانسینگ نوبت اول
 34. ​فراخوان مناقصه اجرای عملیات حدود ۵۱ کیلومتر شبکه گذاری فولادی و پلی اتیلن 96.02.7 / ​فراخوان مناقصه , ​فراخوان مناقصه اجرای عملیات حدود ۵۱ کیلومتر شبکه گذاری فولادی و پلی اتیلن 96.02.7 نوبت اول
 35. مزایده واگذاری بوفه دانشجویی 96.02.7 / مزایده عمومی, مزایده واگذاری بوفه دانشجویی 96.02.7
 36. آگهی مناقصه عمومی تهیه مواد خام و اولیه ، طبخ ، حمل ، توزیع و ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، آگهی مناقصه عمومی تهیه مواد خام و اولیه ، طبخ ، حمل ، توزیع و ... نوبت دوم
 37. آگهی مزایده عمومی واگذاری بیع قطعی یک دستگاه خودروی سواری سمند ... نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی واگذاری بیع قطعی یک دستگاه خودروی سواری سمند ... نوبت دوم
 38. مزایده ساماندهی تبلیغات محیطی و ارتقاء مبلمان شهری... / مزایده , مزایده ساماندهی تبلیغات محیطی و ارتقاء مبلمان شهری... نوبت اول
 39. مناقصه جدول گذاری معابر سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه جدول گذاری معابر سطح شهر
 40. اصلاحیه احداث تصفیه خانه طرح انتقال آب محور بن- بروجن نوبت دوم / اصلاحیه آگهی مناقصه, مناقصه اصلاحیه احداث تصفیه خانه طرح انتقال آب محور بن- بروجن نوبت دوم
 41. مناقصه واگذاری خدمات مورد انتظار 121 ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه واگذاری خدمات مورد انتظار 121 ... نوبت دوم
 42. آگهی فراخوان عمومی پروژه مجتمع خدماتی / آگهی فراخوان عمومی،آگهی فراخوان عمومی پروژه مجتمع خدماتی
 43. فراخوان عمومی ارزیابی بازسازی و بهسازی موقعیت ها و جاده های دسترسی نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی ، فراخوان عمومی ارزیابی بازسازی و بهسازی موقعیت ها و جاده های دسترسی نوبت دوم
 44. مناقصه خرید یکدستگاه اندازه گیری پلی آروماتیک های نفت گاز - تجدید نوبت دوم / تجدید فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید یکدستگاه اندازه گیری پلی آروماتیک های نفت گاز - تجدید نوبت دوم
 45. اصلاحیه مناقصه احداث پروژه ساختمان ستاد / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه احداث پروژه ساختمان ستاد
 46. مناقصه خرید 2 دستگاه بیل مکانیکی - تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه خرید 2 دستگاه بیل مکانیکی - تجدید نوبت دوم
 47. مناقصه اجرای ادامه فونداسیون های خط انتقال نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای ادامه فونداسیون های خط انتقال نوبت دوم
 48. مزایده فروش اقلام نو ، مستعمل و اسقاط 96.2.7 / مزایده, مزایده فروش اقلام نو ، مستعمل و اسقاط 96.2.7
 49. مناقصه خرید تیوب باندل رولر تولید داخل - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید تیوب باندل رولر تولید داخل- نوبت دوم
 50. مناقصه انجام خدمات پشتیبانی اعم از امور خدمات نظافتی و سرویس خدمات پذیرایی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات پشتیبانی اعم از امور خدمات نظافتی و سرویس خدمات پذیرایی
 51. مناقصه واگذاری انجام برخی امور خدماتی و پشتیبانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری انجام برخی امور خدماتی و پشتیبانی
 52. فراخوان خرید ماسه شسته / آگهی فراخوان, فراخوان خرید ماسه شسته
 53. مزایده فروش تعداد 73 دستگاه خودرو (اوراقی- سند دار) و مقادیری اقلام فرسوده / آگهی مزایده, مزایده فروش تعداد 73 دستگاه خودرو (اوراقی- سند دار) و مقادیری اقلام فرسوده
 54. مناقصه خرید انواع پایه بتونی H و پایه فلزی / مناقصه عمومی, مناقصه خرید انواع پایه بتونی H و پایه فلزی
 55. فراخوان پیمانکار تهیه و اجرای آسفالت توپکا - نوبت دوم / آگهی فراخوان پیمانکار , فراخوان پیمانکار تهیه و اجرای آسفالت توپکا - نوبت دوم
 56. اصلاحیه مناقصه خرید کیت / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه خرید کیت
 57. اصلاحیه فراخوان پیمانکار تهیه و اجرای آسفالت توپکا / اصلاحیه, فراخوان پیمانکار تهیه و اجرای آسفالت توپکا
 58. مناقصه خرید پکیج تصفیه فاضلاب / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید پکیج تصفیه فاضلاب
 59. مزایده اپارتمان قطعه اول تفکیکی 100.5متر / مزایده,مزایده اپارتمان قطعه اول تفکیکی 100.5متر
 60. مزایده ملک فاقد سند رسمی کلاسه اجرا 940284 نوبت اول / مزایده,مزایده ملک فاقد سند رسمی کلاسه اجرا 940284 نوبت اول
 61. مزایده یک دستگاه دریل و .... / مزایده, مزایده یک دستگاه دریل و ....
 62. مزایده 83 عدد کارتن هشداردهنده زلزله .... / مزایده, مزایده 83 عدد کارتن هشداردهنده زلزله ....
 63. مزایده یخچال ... / مزایده, مزایده یخچال ...
 64. فراخوان احیاء و مرمت بندسارهای اراضی دیم شهرستان کنارک- نوبت دوم / فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای,فراخوان احیاء و مرمت بندسارهای اراضی دیم شهرستان کنارک- نوبت دوم
 65. مناقصه جمع آوری زباله های سطح روستا -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه جمع آوری زباله های سطح روستا - نوبت دوم
 66. مناقصه تامین خدمات خودروی اداره کل نوبت دوم / آگهی مناقصه ، مناقصه تامین خدمات خودروی اداره کل نوبت دوم
 67. مناقصه بیمه مسئولیت / مناقصه عمومی ,مناقصه بیمه مسئولیت
 68. مزایده ساختمان و زمین 193.43 و 8600متر / مزایده,مزایده ساختمان و زمین 193.43 و 8600متر
 69. مزایده فروش اقلام اسقاط و مازاد پزشکی و غیر پزشکی / آگهی مزایده , مزایده فروش اقلام اسقاط و مازاد پزشکی و غیر پزشکی
 70. مناقصه اجرا و تکمیل عملیات فاز 2 (با مصالح) پروژه مجتمع فرهنگی، قرآنی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرا و تکمیل عملیات فاز 2 (با مصالح) پروژه مجتمع فرهنگی، قرآنی نوبت دوم
 71. مناقصه انجام امور خدمات و نظافت و سرویس دهی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور خدمات و نظافت و سرویس دهی
 72. همایش امداد و نجات مدیریت و مسئولیت 96.02.07 / همایش امداد و نجات مدیریت و مسئولیت 96.2.07
 73. مناقصه عملیات عمرانی سطح شهر شامل جدول گذاری ، دیوار چینی و موزاییک فرش / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات عمرانی سطح شهر شامل جدول گذاری ، دیوار چینی و موزاییک فرش
 74. مناقصه انجام امور راهنمایی موزه های سطح استان نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه انجام امور راهنمایی موزه های سطح استان نوبت دوم
 75. مناقصه حمل مصالح پروژه های عمرانی سال جاری و همچنین ضایعات حاصل / آگهی مناقصه , مناقصه حمل مصالح پروژه های عمرانی سال جاری و همچنین ضایعات حاصل
 76. مناقصه حمل و پخش آسفالت معابر / آگهی مناقصه , مناقصه حمل و پخش آسفالت معابر
 77. مزایده فروش دام / آگهی مزایده,مزایده فروش دام
 78. مزایده تویوتا کمری / مزایده,مزایده تویوتا کمری
 79. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی در زمین 105 متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی در زمین 105 متر
 80. مزایدهیک دستگاه سواری پژو پارس / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری پژو پارس
 81. مزایده ملک مساحت صد و بیست متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت صد و بیست متر نوبت دوم
 82. مزایده فروش بخشی از محصولات و ضایعات و مواد اولیه / مزایده اموال , مزایده فروش بخشی از محصولات و ضایعات و مواد اولیه
 83. فراخوان پروژه انجام خدمات امداد مناطق 8 و 9 و 10 گازرسانی نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان پروژه انجام خدمات امداد مناطق 8 و 9 و 10 گازرسانی نوبت دوم
 84. مزایده اپارتمان با زیربنای نود متر / مزایده,مزایده اپارتمان با زیربنای نود متر
 85. مناقصه تعمیرات اساسی پلهای ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تعمیرات اساسی پلهای ... نوبت دوم
 86. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه مساحت 320متر / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه مساحت 320متر
 87. مزایده ملک با عرصه 2146.5مترمربع / مزایده,مزایده ملک با عرصه 2146.5مترمربع
 88. مزایده پلاک ثبتی عرصه 184.5متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه 184.5متر
 89. فراخوان مناقصه نظارت بر فعالیت های توزیع برق / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه نظارت بر فعالیت های توزیع برق
 90. مزایده خانه مسکونی مساحت 134.80متر نوبت اول / مزایده,مزایده خانه مسکونی مساحت 134.80متر نوبت اول
 91. مناقصه عملیات جدول گذاری معابر سطح شهرداری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات جدول گذاری معابر سطح شهرداری
 92. مزایده یک قطعه زمین به متراژ 915متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به متراژ 915متر نوبت اول
 93. مزایده یک دستگاه خودروی پژو پارس رنگ خاکستری / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی پژو پارس رنگ خاکستری
 94. مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس ای ال ایکس / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس ای ال ایکس
 95. مزایده یک واحد کارخانه سنگ بری- 96.02.07 / مزایده,مزایده یک واحد کارخانه سنگ بری- 96.02.07
 96. مزایده ششدانگ پلاک مساحت 313.95متر قطعه یک تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک مساحت 313.95متر قطعه یک تفکیکی
 97. مزایده ششدانگ یکباب واحد تجاری 114.46متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب واحد تجاری 114.46متر
 98. مزایده یک دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی بخش ده تهران / مزایده,مزایده یک دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی بخش ده تهران
 99. مزایده پلاک ثبتی عرصه 12.59مترمربع / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه 12.59مترمربع
 100. مزایده اتومبیل سواری پژو پارس رنگ سفید روغنی / آگهی مزایده مال منقول, مزایده اتومبیل سواری پژو پارس رنگ سفید روغنی
 101. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان کاربری تجاری مسکونی165.70متر / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان کاربری تجاری مسکونی165.70متر
 102. فراخوان ارزیابی ادوات حفاظتی تنفسی - نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان ارزیابی ادوات حفاظتی تنفسی - نوبت دوم
 103. مزایده تخت فرش 12 متری و 17 متری / مزایده,مزایده تخت فرش 12 متری و 17 متری
 104. فراخوان مناقصه LIGHTING FITTING FLAMEPROOF - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه LIGHTING FITTING FLAMEPROOF - نوبت دوم
 105. هفتمین همایش بین المللی علوم شناختی / هفتمین همایش بین المللی علوم شناختی
 106. اصلاحیه فراخوان عملیات اجرایی تکمیل خط اصلی آب رسانی- نوبت دوم / اصلاحیه ,فراخوان عملیات اجرایی تکمیل خط اصلی آب رسانی - نوبت دوم
 107. مناقصه احداث فرهنگسرا ... / آگهی مناقصه, مناقصه احداث فرهنگسرا ...
 108. مناقصه خرید تجهیزات اندازه گیری و ابزارآلات کارگاهی / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید, مناقصه خرید تجهیزات اندازه گیری و ابزارآلات کارگاهی
 109. مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش شش اهواز / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش شش اهواز
 110. مزایده منزل مسکونی عرصه 250 متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 250 متر
 111. مزایده ششدانگ یکباب خانه قطعه سوم تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه قطعه سوم تفکیکی
 112. آگهی فراخوان آزمایش های ژئوتکنیک و مقاومت مصالح نوبت دوم / آگهی فراخوان , آگهی فراخوان آزمایش های ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
 113. مزایده ششدانگ دو باب اپارتمان بخش دو اردبیل / مزایده,مزایده ششدانگ دو باب اپارتمان بخش دو اردبیل
 114. آگهی مناقصه خدمات و پشتیبانی، نظافتی فضای سبز / آگهی مناقصه، مناقصه عمومی خدمات و پشتیبانی، نظافتی فضای سبز
 115. مناقصه خرید آب غیر شرب جهت آبیاری فضای سبز -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید آب غیر شرب جهت آبیاری فضای سبز -نوبت دوم
 116. اگهی مزایده یک عدد تخت خواب چوبی ، دو تخته فرش ماشینی / اگهی مزایده،اگهی مزایده یک عدد تخت خواب چوبی ، دو تخته فرش ماشینی
 117. مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 1000متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 1000متر
 118. مزایده ششدانگ اپارتمان اعیان 75.85متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان اعیان 75.85متر
 119. مزایده یک قطعه زمین مساحت 1500متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 1500متر نوبت اول
 120. مزایده سهم الارث از پلاک ثبتی مساحت85 متر / مزایده,مزایده سهم الارث از پلاک ثبتی مساحت85 متر
 121. آگهی مناقصه اجرای عملیات تهیه مصالح و احداث مسجد شهرک کارگاهی / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه اجرای عملیات تهیه مصالح و احداث مسجد شهرک کارگاهی
 122. مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 165.05متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 165.05متر
 123. مزایده پلاک 892.8811 با قدمت دوازده سال / مزایده,مزایده پلاک 892.8811 با قدمت دوازده سال
 124. مزایده یک دستگاه وانت نیسان آبی رنگ / مزایده یک دستگاه وانت نیسان آبی رنگ
 125. مزایده سواری پژو پارس / مزایده سواری پژو پارس
 126. مزایده بهره برداری از مستحدثات مجتمع بهتوانی ورزشی غدیر / مزایده , مزایده بهره برداری از مستحدثات مجتمع بهتوانی ورزشی غدیر
 127. مزایده یک دستگاه تانکر شاسی دار و یک دستگاه موتور برقی / مزایده یک دستگاه تانکر شاسی دار و یک دستگاه موتور برقی
 128. مزایده پانزده تن آهن آلات .... / مزایده,مزایده پانزده تن آهن آلات
 129. مزایده سه دانگ مشاع از زمین مساحت 244متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از زمین مساحت 244متر
 130. مزایده یک قطعه زمین متراژ 144 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین متراژ 144 متر
 131. مزایده فروش دو قطعه زمین شماره هشت و نه نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین شماره هشت و نه نوبت دوم
 132. مناقصه نظافت، رفت و روب و جمع آوری زباله / آگهی مناقصه, مناقصه نظافت، رفت و روب و جمع آوری زباله
 133. فراخوان مناقصه خرید 94700 شعله انواع لامپ بخار سدیم نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید 94700 شعله انواع لامپ بخار سدیم نوبت دوم
 134. مزایده بهره برداری از باسکول میدان میوه و تره بار نوبت دوم / آگهی مزایده,مزایده بهره برداری از باسکول میدان میوه و تره بار نوبت دوم
 135. مزایده فروش اقلام فلزی و آهن آلات ضایعاتی / آگهی مزایده , مزایده فروش اقلام فلزی و آهن آلات ضایعاتی
 136. تجدید فراخوان ساختمانی به مساحت تقریبی 200 متر مربع مرحله دوم نوبت دوم / تجدید فراخوان عمومی ، فراخوان ساختمانی به مساحت تقریبی 200 متر مربع نوبت دوم
 137. تجدید مناقصه تهیه، تامین و خرید وسایل ورزشی پارکی مرحله سوم نوبت اول / آگهی تجدید مناقصه عمومی,مناقصه تهیه، تامین و خرید وسایل ورزشی پارکی مرحله سوم نوبت اول
 138. مزایده یخچال ویترینی / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یخچال ویترینی
 139. مزایده یک دستگاه پاپر / مزایده,مزایده یک دستگاه پاپر
 140. مزایده فروش 27 قطعه زمین / مزایده,مزایده فروش 27 قطعه زمین
 141. اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی پروژه لکه گیری معابر سطح شهر / اصلاحیه مناقصه،آگهی مناقصه عمومی پروژه لکه گیری معابر سطح شهر
 142. مناقصه خرید خدمات ماشینکاری قطعات نفتی- نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه خرید خدمات ماشینکاری قطعات نفتی- نوبت دوم
 143. فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عملیات اجرایی معماری داخلی و تجهیزات سالن اجتماعات دانشکده - نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه , فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عملیات اجرایی معماری داخلی و تجهیزات سالن اجتماعات دانشکده - نوبت دوم
 144. مناقصه تامین نیروی کارگری / مناقصه, مناقصه تامین نیروی کارگری
 145. فراخوان مناقصه یک دستگاه گاز سنج MSA-ALTAIR با متعلقات مربوطه - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه یک دستگاه گاز سنج MSA-ALTAIR با متعلقات مربوطه - نوبت دوم
 146. مناقصه انجام امور مربوط به نگه داری , راهبری , سرویس و تعمیرات سیستم های الکتریکی و ... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور مربوط به نگه داری , راهبری , سرویس و تعمیرات سیستم های الکتریکی و ... نوبت دوم
 147. مزایده فروش خوابگاه امام علی / مزایده,مزایده فروش خوابگاه امام علی
 148. مزایده عمومی ارائه خدمات حفظ و نگهداری از کشتارگاه نیمه صنعتی / آگهی مزایده عمومی, مزایده عمومی ارائه خدمات حفظ و نگهداری از کشتارگاه نیمه صنعتی
 149. مزایده ششدانگ زمین مساحت 1000متر مجدد / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 1000متر مجدد
 150. مزایده فروش یخچال ویترین چهار درب ... / آگهی مزایده , مزایده فروش یخچال ویترین چهار درب ....
 151. مزایده228 عدد بلوک شیشه ای / مزایده,مزایده 228 عدد بلوک شیشه ای
 152. مزایده پلاک ثبتی عرصه دویست متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه دویست متر نوبت اول
 153. مزایده یک دستگاه خودروی پراید به رنگ نقره ای متالیک / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی پراید به رنگ نقره ای متالیک
 154. فراخوان انجام امور ایاب و ذهاب / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه انجام امور ایاب و ذهاب
 155. مزایده مقدار 4 تن برنج ایرانی / مزایده,مزایده مقدار 4 تن برنج ایرانی
 156. مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 75.53متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 75.53متر
 157. مزایده فروش سنگ درپوش مرمریت / مزایده , مزایده فروش سنگ درپوش مرمریت
 158. مزایده منزل مسکونی عرصه کل 127.75متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه کل 127.75متر
 159. مزایده ملک به مساحت 146.67متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به مساحت 146.67متر نوبت اول
 160. مزایده ملک به مساحت 10000متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک به مساحت 10000متر نوبت دوم
 161. مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 405... / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 405...
 162. مزایده 4 قطعه ملک اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده 4 قطعه ملک اموال غیرمنقول
 163. مزایده ملک حیاط مسکونی اعیان صد متر / مزایده,مزایده ملک حیاط مسکونی اعیان صد متر
 164. مزایده فروش یکدستگاه لیفتراک سیستم سند ظرفیت 3 تن / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه لیفتراک سیستم سند ظرفیت 3 تن
 165. مزایده فروش مواد پلی اتیلن سنگین بادی / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش مواد پلی اتیلن سنگین بادی
 166. مزایده ملک بصورت قطعه زمین عرصه 258.30متر / مزایده,مزایده ملک بصورت قطعه زمین عرصه 258.30متر
 167. مزایده منزل مسکونی عرصه 99.40متر نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 99.40متر نوبت دوم
 168. مزایده فروش یک ساعت آب و ... / آگهی مزایده اموال غیر منقول, مزایده فروش یک ساعت آب و ...
 169. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 177.64متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 177.64متر
 170. مزایده ششدانگ واحد مسکونی مساحت 220متر / مزایده,مزایده ششدانگ واحد مسکونی مساحت 220متر
 171. مزایده فروش 67 ردیف قطعات لوازم یدکی / آگهی مزایده, مزایده فروش 67 ردیف قطعات لوازم یدکی
 172. مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 163.68متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 163.68متر نوبت اول
 173. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 76.85مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 76.85مترمربع
 174. مناقصه خرید 20 قلم لوازم مورد نیاز جهت تعمیرات اساسی دو دستگاه مولد استورک / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 20 قلم لوازم مورد نیاز جهت تعمیرات اساسی دو دستگاه مولد استورک
 175. مزایده یک خط موبایل / آگهی مزایده, مزایده یک خط موبایل
 176. تجدید مناقصه تنظیف شهری ناحیه 2 / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه تنظیف شهری ناحیه 2
 177. فراخوان دعوت از تولید کنندگان گل و گیاه (گلهای آپارتمانی و گل اختر) / فراخوان, فراخوان دعوت از تولید کنندگان گل و گیاه (گلهای آپارتمانی و گل اختر)
 178. تجدید مزایده بهره برداری از غرفه های بوستان کوهسنگی 96.02.7 / آگهی تجدید مزایده ،تجدید مزایده بهره برداری از غرفه های بوستان کوهسنگی 96.02.7
 179. مناقصه نگهداری درختان 96.02.7 / مناقصه, مناقصه نگهداری درختان 96.02.7
 180. مناقصه پیمانکار عملیات تخلیه و چیدمان مقدار 12.000 تن یونجه و کاه خشک / مناقصه عمومی , مناقصه پیمانکار عملیات تخلیه و چیدمان مقدار 12.000 تن یونجه و کاه خشک
 181. مناقصه خرید سه دستگاه چیلر / مناقصه عمومی , مناقصه خرید سه دستگاه چیلر
 182. مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 180 متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 180 متر
 183. آگهی ارزیابی کیفی تولیدکنندگان لوله فایبرگلاس GRP نوبت دوم / آگهی ارزیابی تامین کنندگان , ارزیابی کیفی تامین کنندگان لوله فایبرگلاس GRP نوبت دوم
 184. مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات چاپ بلا استفاده خود / مزایده, مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات چاپ بلا استفاده خود
 185. آگهی ارزیابی کیفی تولیدکنندگان لوله چدن داکتیل نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی تولیدکنندگان , ارزیابی کیفی لوله چدن داکتیل نوبت دوم
 186. تجدید مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و لکه گیری و روکش آسفالت 96.02.7 / تجدید آگهی مناقصه, تجدید مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و لکه گیری و روکش آسفالت تجدید 96.02.7
 187. مناقصه پروژه زیرسازی - جدولگذاری بلوارنوبت دوم مرحله اول / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه زیرسازی - جدولگذاری بلوار نوبت دوم مرحله اول
 188. مناقصه واگذاری بخشهای خدماتی - نقلیه و موتوری - تاسیسات و فضای سبز / مناقصه, مناقصه واگذاری بخشهای خدماتی - نقلیه و موتوری - تاسیسات و فضای سبز
 189. مزایده دو قطعه زمین جمعا 400 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده دو قطعه زمین جمعا 400 متر نوبت دوم
 190. مزایده فروش بویلر کوالاب.... / آگهی مزایده , مزایده فروش بویلر کوالاب...
 191. مزایده خودرو کامیون کشنده / مزایده خودرو کامیون کشنده
 192. مزایده ملک منزل مسکونی مساحت عرصه دویست متر / مزایده,مزایده ملک منزل مسکونی مساحت عرصه دویست متر
 193. مناقصه عملیات اجرایی پروژه پارک بانوان / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات اجرایی پروژه پارک بانوان
 194. مزایده ششدانگ زمین صنعتی پلاک 654 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین صنعتی پلاک 654 فرعی
 195. مناقصه تعمیر و نگهداری ماشین آلات - نوب

نویسنده مطلب: نوری نوری

نوری نوری

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...