اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.2.4 در سایت

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.2.4 در سایت

 1. دوازدهمین همایش روابط عمومی الکترونیک 96.2.4 / دوازدهمین همایش روابط عمومی الکترونیک 96.2.04
 2. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 59.24مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 59.24مترمربع
 3. مزایده فروش یکباب مغازه مساحت 72.95مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یکباب مغازه مساحت 72.95مترمربع نوبت دوم
 4. تجدید مناقصه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع , خط تغذیه , ... / تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع , خط تغذیه , ...
 5. فراخوان اجرای شبکه گازرسانی / آگهی فراخوان پیمانکار , فراخوان اجرای شبکه گازرسانی
 6. مناقصه خدمات امداد و بهره برداری ، وصول مطالبات ، گازبانی / آگهی مناقصه ارزیابی کیفی , مناقصه خدمات امداد و بهره برداری ، وصول مطالبات ، گازبانی
 7. فراخوان مناقصه پروژه تهیه مصالح و اجرای خط تغذیه / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه پروژه تهیه مصالح و اجرای خط تغذیه
 8. مزایده جایگاه CNG مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده جایگاه CNG مرحله دوم نوبت دوم
 9. فراخوان مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب اداری / فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب اداری
 10. مناقصه خدمات تنظیفات و فضای سبز / آگهی فراخوان مناقصه ,مناقصه خدمات تنظیفات و فضای سبز
 11. فراخوان ارائه خدمات نظارت کارگاهی و عالیه پروژه اصلاح نشست اسپلیپر های / فراخوان ارزیابی و مناقصه,،فراخوان ارائه خدمات نظارت کارگاهی و عالیه پروژه اصلاح نشست اسپلیپر های ... نوبت اول
 12. تجدید مناقصه یک دستگاه COMPLETE TOP SOLID BLOCK / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , تجدید مناقصه یک دستگاه COMPLETE TOP SOLID BLOCK
 13. مناقصه عملیات برش و جمع آوری چمن فضاهای سبز سطح شهر / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات برش و جمع آوری چمن فضاهای سبز سطح شهر
 14. تجدید مناقصه تعمیر و بازسازی و تامین قطعات یدکی 25 دستگاه ایرهویست / تجدید مناقصه تعمیر و بازسازی و تامین قطعات یدکی 25 دستگاه ایرهویست
 15. مناقصه خدمات امداد و بهره برداری ، وصول مطالبات ، گازبانی / آگهی مناقصه ارزیابی کیفی , مناقصه خدمات امداد و بهره برداری ، وصول مطالبات ، گازبانی
 16. فراخوان خرید و نصب پارکت ورزشی / فراخوان ، فراخوان خرید و نصب پارکت ورزشی
 17. مناقصه تعمیرات و نگهداری شبکه و انشعابات گاز / مناقصه ، مناقصه ارزیابی کیفی تعمیرات و نگهداری شبکه و انشعابات گاز
 18. مزایده عمومی لوازم یدکی خودرو / مزایده عمومی , مزایده عمومی لوازم یدکی خودرو
 19. مناقصه عمومی نشت یابی خطوط لوله منطقه 7 عملیات انتقال گاز / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه عمومی نشت یابی خطوط لوله منطقه 7 عملیات انتقال گاز
 20. مزایده پلاک ثبتی بخش 4 ثبت تنکابن / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 4 ثبت تنکابن
 21. مناقصه خرید اقلام مورد نیاز پروژه IPNI / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید اقلام مورد نیاز پروژه IPNI
 22. مزایده یک قطعه زمین مقدار 250 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مقدار 250 متر
 23. تجدید مناقصه عملیات نگهداری و بازسازی شبکه های کابل و هوائی و سیستمهای WLL, PGS, ACCESS / آگهی تجدید مناقصه عمومی,مناقصه عملیات نگهداری و بازسازی شبکه های کابل و هوائی و سیستمهای WLL, PGS, ACCESS
 24. مزایده فروش سیم رانژه / آگهی حراج عمومی,حراج فروش سیم رانژه
 25. استعلام خرید تجهیزات مربوط به پروژه فیبر خانگی / استعلام خرید تجهیزات مربوط به پروژه فیبر خانگی
 26. استعلام خرید سوئیچ / استعلام خرید سوئیچ
 27. استعلام باتری 2 ولت 3000 آمپر اسیدی / استعلام باتری 2 ولت 3000 آمپر اسیدی
 28. مزایده یک دستگاه خودروی سمند / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه خودروی سمند
 29. تجدید مناقصه خرید برس خودروهای جاروب مکانیزه و .... / آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خرید برس خودروهای جاروب مکانیزه و
 30. استعلام عملیات احداث فضای سبز تجدید نوبت دوم / استعلام عملیات احداث فضای سبز تجدید نوبت دوم
 31. فراخوان ارزیابی کیفی تهیه فهرست و کوتاه / فراخوان ، فراخوان ارزیابی کیفی تهیه فهرست و کوتاه
 32. استعلام عملیات کارهای عمرانی متفرقه / آگهی استعلام بها ، استعلام عملیات کارهای عمرانی متفرقه
 33. استعلام عملیات کارهای عمرانی متفرقه نویت دوم / آگهی استعلام بها ، استعلام عملیات کارهای عمرانی متفرقه نوبت دوم
 34. مزایده اقلام ضایعاتی موجود در انبار و مجموعه های تحت پوشش شهرداری / آگهی مزایده , مزایده اقلام ضایعاتی موجود در انبار و مجموعه های تحت پوشش شهرداری
 35. مناقصه عملیات اجرایی اصلاح هندسی معابر سطح شهر / مناقصه عملیات اجرایی اصلاح هندسی معابر سطح شهر
 36. مناقصه عملیات اجرایی جدول گذاری زیر سازی و آسفالت معابر / مناقصه عملیات اجرایی جدول گذاری زیر سازی و آسفالت معابر
 37. مزایده یک دستگاه خودروی وانت نیسان / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی وانت نیسان
 38. استعلام بها اجرای عملیات زیرسازی و اسفالت دستی سطح شهر / خلاصه استعلام بها , استعلام بها اجرای عملیات زیرسازی و اسفالت دستی سطح شهر
 39. مناقصه خرید brazed aluminum platc .fin heat exchanger e=3131 تمدید / آگهی مناقصه ، مناقصه خرید brazed aluminum platc .fin heat exchanger e=3131 تمدید
 40. مناقصه پروژه طراحی تفصیلی , تامین کالا و اجرای کابل فیبرنوری ... / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه پروژه طراحی تفصیلی , تامین کالا و اجرای کابل فیبرنوری ...
 41. مناقصه انجام خدمات نگهداری فضای سبز / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات نگهداری فضای سبز
 42. مزایده یک قطعه زمین مساحت 27040متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 27040متر نوبت اول
 43. فراخوان ارزیابی کیفی تولیدکنندگان و تامین کنندگان مواد شیمیایی / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان فراخوان ارزیابی کیفی تولیدکنندگان و تامین کنندگان مواد شیمیایی نوبت دوم
 44. مناقصه حفاری دو حلقه چاه عمیق آب آشامیدنی / مناقصه, مناقصه حفاری دو حلقه چاه عمیق آب آشامیدنی
 45. اجرای توسعه شبکه فاضلاب در سطح شهر قم / مناقصه، مناقصه اجرای توسعه شبکه فاضلاب در سطح شهر قم
 46. استعلام خرید مواد نسوز / استعلام , استعلام خرید مواد نسوز
 47. استعلام انواع شیلنگ / اگهی استعلام , استعلام انواع شیلنگ
 48. استعلام نبشی و ناودانی و تیرآهن / استعلام ,استعلام نبشی و ناودانی و تیرآهن
 49. مزایده فروش14 واحد ملک اداری انبار زمین و سردخانه نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش14 واحد ملک اداری انبار زمین و سردخانه نوبت دوم
 50. استعلام لوله فولادی بدون درز / استعلام, استعلام لوله فولادی بدون درز
 51. استعلام کاغذپرفراژکارکنان / استعلام کاغذپرفراژکارکنان
 52. استعلام اقلام چینی باشگاه فجر / استعلام اقلام چینی باشگاه فجر
 53. استعلام سوئیچ سطح مخصوص مخزن افقی ذخیره مواد نفتی / استعلام سوئیچ سطح مخصوص مخزن افقی ذخیره مواد نفتی
 54. مزایده فروش 150 هزار تن سنگ آهن دانه بندی ریز دانه و درشت دانه کم عیار و متوسط عیار / آگهی مزایده , مزایده فروش 150 هزار تن سنگ آهن دانه بندی ریز دانه و درشت دانه کم عیار و متوسط عیار
 55. مزایده سنگ آهن دانه بندی / آگهی مزایده ,مزایده سنگ آهن دانه بندی
 56. مزایده فروش ماده معدنی نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش ماده معدنی نوبت دوم
 57. فراخوان تجهیزات اندازه گیری و ابزار آلات کارگاهی / فراخوان , فراخوان تجهیزات اندازه گیری و ابزار آلات کارگاهی
 58. فراخوان ارزیابی ادوات حفاظت تنفسی / فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان ارزیابی ادوات حفاظت تنفسی
 59. مناقصه پروژه طراحی تفصیلی , تامین کالا و اجرای کابل فیبرنوری ... / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه پروژه طراحی تفصیلی , تامین کالا و اجرای کابل فیبرنوری ...
 60. مناقصه خرید ابزار مخصوص باز و بسته کردن کمپرسور / مناقصه, مناقصه خرید ابزار مخصوص باز و بسته کردن کمپرسور
 61. مناقصه ساخت قطعات پمپ / مناقصه , مناقصه ساخت قطعات پمپ
 62. فراخوان خدمات مشاور فنی، ممیزی و نظارت کیفی / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مشاوران, فراخوان خدمات مشاور فنی، ممیزی و نظارت کیفی
 63. مناقصه تصدی و مدیریت خدمات حمل و نقل و جابجایی کالا - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تصدی و مدیریت خدمات حمل و نقل و جابجایی کالا - نوبت دوم
 64. فراخوان خرید 12 دستگاه الکتروپمپ توربینی / آگهی فراخوان, فراخوان خرید 12 دستگاه الکتروپمپ توربینی
 65. مناقصه خدمات حفاظتی ساختمان های ستاد ...96.02.04 / آگهی مناقصه, مناقصه خدمات حفاظتی ساختمان های ستاد ...96.02.04
 66. مناقصه اجرای اسکلت و سقف سوله ورزشی / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای اسکلت و سقف سوله ورزشی
 67. مناقصه خرید 2 دستگاه بیل مکانیکی - تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه خرید 2 دستگاه بیل مکانیکی - تجدید
 68. آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران استقرار دائمی یک فروند بالگرد با قابلیت امداد و نجات - نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران استقرار دائمی یک فروند بالگرد با قابلیت امداد و نجات -نوبت دوم
 69. مزایده اتومبیل پژو پارس / مزایده,مزایده اتومبیل پژو پارس
 70. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 93.85متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 93.85متر
 71. مزایده چند قطعه زمین اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده چند قطعه زمین اموال غیرمنقول
 72. مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت عرصه هشتاد متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت عرصه هشتاد متر
 73. مزایده فروش مغازه تجاری عرصه 36.62متر / مزایده,مزایده فروش مغازه تجاری عرصه 36.62متر
 74. مزایده واگذاری به اجاره یک واحد غرفه / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری به اجاره یک واحد غرفه
 75. مزایده شصت و پنج صدم یک دانگ مشاع از ملک مسکونی / مزایده,مزایده شصت و پنج صدم یک دانگ مشاع از ملک مسکونی
 76. همایش معرفی توانمندی های صنعت ساختمان / همایش معرفی توانمندی های صنعت ساختمان
 77. مزایده واگذاری اجاره بوفه / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده واگذاری اجاره بوفه
 78. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 92.99مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 92.99مترمربع
 79. مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه 5 تقکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه 5 تقکیکی
 80. تمدید مناقصه اجرای عملیات احداث دیوار سنگی (مالون) / آگهی مناقصه, تمدید مناقصه اجرای عملیات احداث دیوار سنگی (مالون)
 81. مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده B تجدید نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده B تجدید - نوبت دوم
 82. مناقصه اجرای پروژه بهبود عبور و مرور شهری / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه اجرای پروژه بهبود عبور و مرور شهری
 83. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 98.62مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 98.62مترمربع
 84. مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 256.71متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 256.71متر
 85. مزایده پلاک ثبتی مساحت 156 متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 156 متر
 86. مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی اعیان 178.41متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی اعیان 178.41متر
 87. مزایده ساختمان مسکونی اعیان 290متر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی اعیان 290متر
 88. مزایده اپارتمان به مساحت نود مترمربع / مزایده,مزایده اپارتمان به مساحت نود مترمربع
 89. مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 405
 90. مزایده چرم اشبالت گاوی مشکی / مزایده, مزایده چرم اشبالت گاوی مشکی
 91. مناقصه تهیه مصالح و ساخت و نصب یک دستگاه جرثقیل سقفی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه مصالح و ساخت و نصب یک دستگاه جرثقیل سقفی نوبت دوم
 92. مزایده ملک با عرصه 169.98متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک با عرصه 169.98متر نوبت اول
 93. مزایده ملک با عرصه 282.7متر / مزایده,مزایده ملک با عرصه 282.7متر
 94. مزایده یک دستگاه اتومبیل 206 -96.2.4 / مزایده , مزایده یک دستگاه اتومبیل 206 - 96.2.4
 95. مزایده ششدانگ ملک با عرصه 235 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ ملک با عرصه 235 متر نوبت اول
 96. مزایده یک قطعه زمین زراعی 800 متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی 800 متر نوبت اول
 97. مزایده درب سقف- درب عقب چپ پراید / مزایده , مزایده درب سقف- درب عقب چپ پراید نوبت اول
 98. مزایده دستگاه کانکس ... / مزایده , مزایده دستگاه کانکس ... نوبت اول
 99. مزایده ماشین تزریق 250 تن / مزایده , مزایده ماشین تزریق 250 تن نوبت اول
 100. مزایده پلاک ثبتی مساحت 250 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 250 متر نوبت دوم
 101. مزایده سنگ زنی - سنگ سنباده ..... نوبت دوم 96.02.4 / مزایده سنگ زنی - سنگ سنباده ..... نوبت دوم 96.02.4
 102. فراخوان مناقصه پروژه تعمیرات تکمیلی خط لوله 36 اینچ نفت کمکی مارون نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه پروژه تعمیرات تکمیلی خط لوله 36 اینچ نفت کمکی مارون نوبت دوم
 103. مزایده یکباب عمارت 319متر / مزایده,مزایده یکباب عمارت 319متر
 104. فراخوان مناقصه انتخاب مشاور جهت پروژه دیتا سنتر امام علی (ع) / آگهی فراخوان , فراخوان مناقصه انتخاب مشاور جهت پروژه دیتا سنتر امام علی (ع) نوبت اول
 105. آگهی مناقصه جهت عملیات ساخت و احداث باغ ایرانی و پروژه سرزمین حیوانات / آگهی مناقصه، آگهی مناقصه جهت عملیات ساخت و احداث باغ ایرانی و پروژه سرزمین حیوانات
 106. مناقصه انجام خدمات حفاظت فیزیکی در 2 فصل / آگهی فروش اسناد مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه مناقصه انجام خدمات حفاظت فیزیکی در 2 فصل
 107. مناقصه خدمات نقلیه مرکز اراک / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خدمات نقلیه مرکز اراک
 108. ارزیابی کیفی مشاوران آلاینده بنزن و تولوئن و تعیین منابع انتشار - نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مشاوران, ارزیابی کیفی مشاوران آلاینده بنزن و تولوئن و تعیین منابع انتشار - نوب دوم
 109. مناقصه تهیه مواد اولیه ، طبخ ، بسته بندی و تحویل غذای روزانه کارگاه جنوبی - نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه تهیه مواد اولیه ، طبخ ، بسته بندی و تحویل غذای روزانه کارگاه جنوبی - نوبت دوم
 110. مناقصه عمومی یک میلیون اسید نمای باتری / مناقصه عمومی، مناقصه عمومی یک میلیون اسید نمای باتری
 111. مزایده اجاره محل بوفه دانشجویی / مزایده اجاره محل بوفه دانشجویی
 112. مزایده اجاره ساختمان نرگس / آگهی مزایده عمومی,مزایده اجاره ساختمان نرگس
 113. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی مساحت 134.6مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی مساحت 134.6مترمربع
 114. مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه دوم تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه دوم تفکیکی
 115. مزایده ششدانگ یکباب خانه و دو باب دکان ساخته شده در زمین / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه و دو باب دکان ساخته شده در زمین
 116. مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 120.23متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 120.23متر
 117. مناقصه تولید سنگ آهن پیش فرآوری و دانه بندی و عیارسازی سنگ آهن / مناقصه، مناقصه تولید سنگ آهن پیش فرآوری و دانه بندی و عیارسازی سنگ آهن
 118. مزایده یک دستگاه کمباین با قطعات نصب شده / مزایده,مزایده یک دستگاه کمباین با قطعات نصب شده
 119. مناقصه نگهداری و احداث فضای سبز منطقه سه تجدید / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری و احداث فضای سبز منطقه سه تجدید
 120. مزایده ملک خانه مسکونی متراژ صد و چهار متر / مزایده,مزایده ملک خانه مسکونی متراژ صد و چهار متر
 121. مناقصه ارائه خدمات بهره برداری از پست های انتقال و فوق توزیع شرکت / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه ارائه خدمات بهره برداری از پست های انتقال و فوق توزیع شرکت
 122. مناقصه احداث پست 63/20 کیلو ولت ملایر یک / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه احداث پست 63/20 کیلو ولت ملایر یک
 123. مزایده اجاره سطوح تبلیغاتی در قالب شش / مزایده , مزایده اجاره سطوح تبلیغاتی در قالب شش
 124. مزایده اپارتمان کاربری زمین تجاری دو خوابه / مزایده,مزایده اپارتمان کاربری زمین تجاری دو خوابه
 125. مزایده ملک مشاع کلاسه 953904 نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مشاع کلاسه 953904 نوبت اول
 126. فراخوان مناقصه پوشش دهی داخلی مخزن ذخیره تحت فشار نوبت دوم / آگهی فراخوان پیمانکار , فراخوان مناقصه پوشش دهی داخلی مخزن ذخیره تحت فشار نوبت دوم
 127. مناقصه سرویس و نگهداری و راهبری دربهای آشیانه های... تجدید / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه سرویس و نگهداری و راهبری دربهای آشیانه های... تجدید
 128. مناقصه P/F:YANCHENEG SANYI ANNULAR BLOWOUT PREVENTER - نوبت دوم / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی, مناقصه P/F:YANCHENEG SANYI ANNULAR BLOWOUT PREVENTER - نوبت دوم
 129. مزایده یکباب مغازه مساحت 25 متر نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب مغازه مساحت 25 متر نوبت اول
 130. مزایده فروش ضایعات موجود در انبار از قبیل یک دستگاه سرسره آبشار و ... مرحله اول نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش ضایعات موجود در انبار از قبیل یک دستگاه سرسره آبشار و ...مرحله اول نوبت دوم
 131. مزایده فروش زمین ملکی واقع در بلوار راوندی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش زمین ملکی واقع در بلوار راوندی نوبت دوم
 132. مناقصه طبخ و توزیع غذا پرسنل و بیماران تعدادی از واحدهای تابعه / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه طبخ و توزیع غذا پرسنل و بیماران تعدادی از واحدهای تابعه
 133. مزایده یک دستگاه خودرو کشنده هوو سفید / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو کشنده هوو سفید
 134. مزایده یک دستگاه خودرو کشنده / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو کشنده
 135. مناقصه اجرای عملیات رفع حوادث و آبرسانی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات رفع حوادث و آبرسانی نوبت دوم
 136. مناقصه احداث یک باب ساختمان امداد و مهمانسرا نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه احداث یک باب ساختمان امداد و مهمانسرا نوبت دوم
 137. مناقصه اجرای طرح تصفیه خانه فاضلاب گاوداری / مناقصه, مناقصه اجرای طرح تصفیه خانه فاضلاب گاوداری
 138. فراخوان انجام خدمات نگهداشت تاسیسات صنعتی و .... نوبت دوم / آگهی فراخوان پیمانکار ,فراخوان انجام خدمات نگهداشت تاسیسات صنعتی و .... نوبت دوم
 139. مزایده یکباب اپارتمان 89.20مترمربع / مزایده,مزایده یکباب اپارتمان 89.20مترمربع
 140. مناقصه اجرای ادامه فونداسیون های خط انتقال / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای ادامه فونداسیون های خط انتقال
 141. مناقصه احداث دبیرستان 18 کلاسه ... / آگهی مناقصه ,مناقصه احداث دبیرستان 18 کلاسه ...
 142. استعلام برقرسانی تهیه و نصب ترانسفورماتو,شناور,تابلو برق و ... / استعلام ,استعلام برقرسانی تهیه و نصب ترانسفورماتو,شناور,تابلو برق و ...
 143. استعلام روغن نباتی مایع مخصوص سرخ کردنی / استعلام , استعلام روغن نباتی مایع سرخ کردنی
 144. استعلام تجهیزات شبکه (فیبر نوری) / استعلام تجهیزات شبکه (فیبر نوری)
 145. استعلام مشعل ایران رادیاتور دوگانه سوز / استعلام استعلام مشعل ایران رادیاتور دوگانه سوز
 146. استعلام تلفن نمایشگر ایرانی / استعلام,استعلام تلفن نمایشگر ایرانی
 147. استعلام کابل شبکه برند TELEGRTNER - CAT 6-F/UTP- LSXH / استعلام کابل شبکه برند TELEGRTNER - CAT 6-F/UTP- LSXH
 148. استعلام رب گوجه فرنگی / استعلام, استعلام رب گوجه فرنگی
 149. استعلام تعداد 1350 بطری 2.7 کیلوگرمی روغن مایع پخت و پز پردیس / استعلام, استعلام تعداد 1350 بطری 2.7 کیلوگرمی روغن مایع پخت و پز پردیس
 150. استعلام تابلو برق 62/5 کیلووات سافت استارتر / استعلام, استعلام تابلو برق 62/5 کیلووات سافت استارتر
 151. استعلام دستگاه اسکرابر خودرویی (زمین شوی صنعتی) / استعلام, استعلام دستگاه اسکرابر خودرویی (زمین شوی صنعتی)
 152. استعلام تابلو برق 55 کیلووات سافت استارتر / استعلام, استعلام تابلو برق 55 کیلووات سافت استارتر
 153. استعلام پنجه انبری ماشین هایدلبرگ برفک / استعلام, استعلام پنجه انبری ماشین هایدلبرگ برفک
 154. استعلام دیتالاگر testo 175t1 / استعلام دیتالاگر testo 175t1
 155. استعلام کولر آبی خانگی / استعلام کولر آبی خانگی
 156. استعلام تابلو برق 38 کیلووات سافت استارتر / استعلام, استعلام تابلو برق 38 کیلووات سافت استارتر
 157. استعلام دیتالاگر testo 147H / استعلام دیتالاگر testo 147H
 158. استعلام حمل قیر 1500 تن قیر / استعلام , استعلام حمل قیر 1500 تن قیر
 159. استعلام کاغذ گرافت 70*100 / استعلام کاغذ گرافت 70*100
 160. استعلام صفحات فلزی / استعلام صفحات فلزی
 161. استعلام سیستم تصفیه آب / استعلام, استعلام سیستم تصفیه آب
 162. مزایده فروش یکباب واحد تجاری و یکباب واحد اداری نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یکباب واحد تجاری و یکباب واحد اداری نوبت دوم
 163. استعلام درب ضد سرقت / استعلام درب ضد سرقت
 164. فراخوان دوخت و دوز لباس کار / فراخوان شناسائی پیمانکاران دوخت و دوز لباس کار
 165. استعلام تجهیزات خاص مکانیکی .. / استعلام تجهیزات خاص مکانیکی ..
 166. فراخوان شناسایی عامل توسعه خوشه ریخته گری شهرک صنعتی عباس آباد / فراخوان شناسایی عامل توسعه خوشه ریخته گری شهرک صنعتی عباس آباد
 167. مزایده یک دستگاه کمپرسور هوای فشرده / مزایده یک دستگاه کمپرسور هوای فشرده
 168. مزایده ۴۰۰۰ تن پی وی سی گرید S-65 / مزایده, مزایده ۴۰۰۰ تن پی وی سی گرید S-65
 169. استعلام موتور گیربکس نوار نقاله های سه چاهون / استعلام , استعلام موتور گیربکس نوار نقاله های سه چاهون
 170. استعلام ​ترمز هیدرولیکی بالمیل / استعلام ، استعلام ​ترمز هیدرولیکی بالمیل
 171. مزایده املاک توقیفی کلاسه 952118 ش 1 ح نوبت اول / مزایده,مزایده املاک توقیفی کلاسه 952118 ش 1 ح نوبت اول
 172. مناقصه احداث جاده دسترسی و محوطه سازی اطراف سیستم تفکیک ضایعات فلزی / آگهی مناقصه, مناقصه احداث جاده دسترسی و محوطه سازی اطراف سیستم تفکیک ضایعات فلزی
 173. استعلام قطعات پمپ RIVA 96.02.4 / استعلام قطعات پمپ RIVA 96.02.4
 174. فراخوان مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری لوله فولادی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری لوله فولادی
 175. استعلام کارت الکترونیکی 96.02.4 / فرم استعلام بها, استعلام کارت الکترونیکی 96.02.4
 176. استعلام بهایI/P POSITIONER / فرم استعلام , استعلام بهایI/P POSITIONER
 177. استعلام بهای INTERCONNECTING CABLE 50FT.... / فرم استعلام , استعلام بهای INTERCONNECTING CABLE 50FT....
 178. مزایده خودروی سواری پژو / مزایده, مزایده خودروی سواری پژو
 179. استعلام bladder with gas valve set olear .... / فرم استعلام بها, استعلام bladder with gas valve set olear ....
 180. استعلام اکچویتر / فرم استعلام بها, استعلام اکچویتر
 181. استعلام diff presure transmitte / فرم استعلام , استعلام diff presure transmitte
 182. استعلام لامپ / فرم استعلام بها, استعلام لامپ
 183. استعلام روغن 32SHELL TURBO T و ... / فرم استعلام بها, استعلام روغن 32SHELL TURBO T و ...
 184. استعلام روغن بهران بردبار 460 و ... / فرم استعلام بها, استعلام روغن بهران بردبار 460 و ...
 185. استعلام روغن TOTAL PRESLIA / فرم استعلام بها, استعلام روغن TOTAL PRESLIA
 186. استعلام بهاء AIR CIRCUIT BREAKER / استعلام بهاء , استعلام بهاء AIR CIRCUIT BREAKER
 187. استعلام بهاء DC Transducer model : 3dbfk1011a ... / استعلام بهاء , استعلام بهاء DC Transducer model : 3dbfk1011a ...
 188. مناقصه بازدید محل واگذاری انشعاب برق عادی به متقاضیان برق و.... / آگهی مناقصه های عمومی, مناقصه بازدید محل واگذاری انشعاب برق عادی به متقاضیان برق و....
 189. استعلام سیستم تصفیه آب به روش اسمزمعکوس / استعلام, استعلام سیستم تصفیه آب به روش اسمزمعکوس
 190. استعلام خرید رایانه و تجهیزات جانبی / استعلام ، استعلام خرید رایانه و تجهیزات جانبی
 191. استعلام کابل 4*3 افشان / استعلام, استعلام کابل 4*3 افشان
 192. استعلام کابل زمینی 25*4 آلومینیوم / استعلام, استعلام کابل زمینی 25*4 آلومینیوم
 193. استعلام کانکس موتورخانه 2/3*3/8 طرح جدید / استعلام, استعلام کانکس موتورخانه 2/3*3/8 طرح جدید
 194. استعلام تلویزیون شهری داخل سالن / استعلام , استعلام تلویزیون شهری داخل سالن
 195. استعلام کانکس موتورخانه 2/3*3/8 / استعلام, استعلام کانکس موتورخانه 2/3*3/8
 196. استعلام اسپیلت 36 توچال الکتریک MSD36 و ... / استعلام , استعلام اسپیلت 36 توچال الکتریک MSD36 و ...
 197. استعلام نورد مرکب / استعلام , استعلام نورد مرکب
 198. استعلام خرید لوله پلی اتیلن 90 میلیمتر با PE100 , PN10 به مقدار 20000 متر / استعلام , استعلام خرید لوله پلی اتیلن 90 میلیمتر با PE100 , PN10 به مقدار 20000 متر
 199. استعلام کانکس موتورخانه (پروژه ماهور) / استعلام, استعلام کانکس موتورخانه (پروژه ماهور)
 200. استعلام پلاستیک شیرینگی 45 سانت تک لا / استعلام, استعلام پلاستیک شیرینگی 45 سانت تک لا
 201. استعلام کانکس موتورخانه / استعلام, استعلام کانکس موتورخانه
 202. استعلام دوربین ویدئو کنفرانس / استعلام, استعلام دوربین ویدئو کنفرانس
 203. استعلام الکتروموتور 45 کیلووات / استعلام, استعلام الکتروموتور 45 کیلووات
 204. استعلام مرکب نامریی مایل به سبز / استعلام, استعلام مرکب نامریی مایل به سبز
 205. مزایده واگذاری به اجاره یک باب مغازه و... / آگهی مزایده , مزایده واگذاری به اجاره یک باب مغازه و...
 206. استعلام آژانس مفابری برای اداره جهت تامین 5 دستگاه خودرو / استعلام, استعلام آژانس مفابری برای اداره جهت تامین 5 دستگاه خودرو
 207. استعلام سرور (Server / استعلام , استعلام سرور (Server
 208. استعلام غلطک ماشین ترتیب کوچک / استعلام , استعلام غلطک ماشین ترتیب کوچک
 209. استعلام الکتروپمپ کف کش 7/5 کیلووات / استعلام , استعلام الکتروپمپ کف کش 7/5 کیلووات
 210. استعلام کاغذ کپی مکس آبی 80 A4 گرمی / استعلام , استعلام کاغذ کپی مکس آبی 80 A4 گرمی
 211. استعلام دوربین دیجیتالی سون

نویسنده مطلب: نوری نوری

نوری نوری

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...