اطلاعات مناقصات ومزایدات تاریخ 96.1.31 در سایت

اطلاعات مناقصات ومزایدات تاریخ 96.1.31 در سایت

 1. مزایده کلاسه 950796 کولر ایستاده ... - مرحله اول / مزایده,مزایده کلاسه 950796 کولر ایستاده.... نوبت اول
 2. مناقصه بازگشایی معابر دسترسی پل / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بازگشایی معابر دسترسی پل
 3. مزایده سه دانگ و 847 هزارم یک دانگ مشاع از مغازه / مزایده,مزایده سه دانگ و 847 هزارم یک دانگ مشاع از مغازه
 4. استعلام10 عدد کنتاکتور ماژول اینتورتر درایو / استعلام 10 عدد کنتاکتور ماژول اینتورتر درایو
 5. استعلام2 عدد لاستیک کوپلینگ / استعلام 2 عدد لاستیک کوپلینگ
 6. مناقصه احداث کانال بتنی امیر آباد اراضی / آگهی مناقصه, مناقصه احداث کانال بتنی امیر آباد اراضی
 7. تجدید استعلام مطالعه و نظارت تجهیز و نوسازی اراضی / تجدید استعلام مطالعه و نظارت تجهیز و نوسازی اراضی
 8. استعلام احیاء و مرمت قنات سقانلیق / استعلام, استعلام احیاء و مرمت قنات سقانلیق
 9. مزایده 385.1 هزارم یک دانگ مشاع از زمین / مزایده,مزایده 385.1 هزارم یک دانگ مشاع از زمین
 10. آگهی مزایده کشتارگاه دام 96.01.31 / آگهی مزایده کشتارگاه دام 96.01.31
 11. فراخوان اجرای مرکز بهداشتی ، درمانی، آموزشی روستای بابامان / فراخوان , فراخوان اجرای مرکز بهداشتی ، درمانی، آموزشی روستای بابامان
 12. مزایده فروش تستر -PMD مدل FTB500 و ... نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش تستر -PMD مدل FTB500 و ... نوبت دوم
 13. مزایده پلاک ثبتی بخش نه مشهد تجدید / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش نه مشهد تجدید
 14. مزایده ششدانگ ملک دویست و ده متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک دویست و ده متر
 15. مزایده مقدار 2500 عدد انواع پایه های سیمانی اسقاط خود / آگهی مزایده , مزایده مقدار 2500 عدد انواع پایه های سیمانی اسقاط خود
 16. مزایده فروش 14/5833 درصد از صد در صد یک حلقه چاه اب کشاورزی / آگهی مزایده اموال غیر منقول , مزایده فروش 14/5833 درصد از صد در صد یک حلقه چاه اب کشاورزی
 17. مزایده فروش حق امتیاز یک خط تلفن همراه اول / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش حق امتیاز یک خط تلفن همراه اول
 18. مناقصه امور نقلیه و ترابری- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه امور نقلیه و ترابری- نوبت دوم
 19. مزایده یک قطعه زمین جنگلی مساحت 3237متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین جنگلی مساحت 3237متر نوبت اول
 20. مزایده ششدانگ پلاک 424 فرعی از 92 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 424 فرعی از 92 اصلی
 21. مناقصات عملیات برشکاری ، ماشینکاری و فرزکاری انواع قطعات خود / مناقصات , مناقصات عملیات برشکاری ، ماشینکاری و فرزکاری انواع قطعات خود
 22. مناقصه تعداد 300.000 عدد پیاله آلومینیومی در ابعاد 28x20... / مناقصه , مناقصه تعداد 300.000 عدد پیاله آلومینیومی در ابعاد 28x20 ...
 23. تجدید مناقصه عملیات برون سپاری بخشی از فعالیتهای مرتبط با امور مالی نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه عملیات برون سپاری بخشی از فعالیتهای مرتبط با امور مالی نوبت دوم
 24. تجدید مناقصه عملیات قطع و وصل انشعابات بدهکار.... نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , تجدید مناقصه عملیات قطع و وصل انشعابات بدهکار.... نوبت دوم
 25. تجدید مناقصه ساخت HELICAL COIL & SUPPORT کوره 2H-405 نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه ساخت HELICAL COIL & SUPPORT کوره 2H-405 نوبت دوم
 26. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 72.77مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 72.77مترمربع
 27. ارزیابی کیفی احداث مخزن 5000 متر مکعبی نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , ارزیابی کیفی احداث مخزن 5000 متر مکعبی نوبت دوم
 28. مزایده ششدانگ یک واحد صنعتی عرصه 2000متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد صنعتی عرصه 2000متر
 29. مزایده فروش اقلام مازاد و ضایعاتی نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش اقلام مازاد و ضایعاتی نوبت دوم
 30. مزایده ملک مساحت 659متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 659متر
 31. مزایده ششدانگ زمین مشجر و محصور 17247.60متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشجر و محصور 17247.60متر
 32. مزایده ششدانگ زمین مساحت 203925متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 203925متر
 33. مزایده ششدانگ زمین مساحت 206.93متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 206.93متر نوبت اول
 34. مزایده یک قطعه زمین مساحت 315.88متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 315.88متر
 35. مناقصه خرید پکیج تصفیه فاضلاب نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه خرید پکیج تصفیه فاضلاب نوبت دوم
 36. مزایده پلاک فرعی با عرصه 174 متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک فرعی با عرصه 174 متر نوبت اول
 37. مناقصه احداث شبکه فشار ضعیف هوایی و زمینی نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث شبکه فشار ضعیف هوایی و زمینی نویت دوم
 38. مزایده فروش ماشین آلات صنایع چوب و مبلمان / آگهی مزایده, مزایده فروش ماشین آلات صنایع چوب و مبلمان
 39. مناقصه خرید پرس خودروهای جاروب مکانیزه تجدید / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید پرس خودروهای جاروب مکانیزه تجدید
 40. مناقصه نگهداری درختان / مناقصه, مناقصه نگهداری درختان
 41. مناقصه خرید لوله آبده مانیسمان 6 اینچ (150 میلیمتر) نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان , مناقصه خرید لوله آبده مانیسمان 6 اینچ (150 میلیمتر) نوبت دوم
 42. مزایده سه عدد گوشی همراه / مزایده,مزایده سه عدد گوشی همراه
 43. مزایده یک قطعه زمین مساحت 2072متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 2072متر نوبت اول
 44. مزایده پنج دستگاه میز پرس ، سه دستگاه میز شکم / مزایده,مزایده پنج دستگاه میز پرس ، سه دستگاه میز شکم
 45. مزایده تاکسی ون با رنگ سبز مدل 2007 / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده تاکسی ون با رنگ سبز مدل 2007
 46. مزایده فروش تعداد 54 دستگاه خودرو / آگهی مزایده, مزایده فروش تعداد 54 دستگاه خودرو
 47. مناقصه تهیه و حمل آب فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و حمل آب فضای سبز
 48. مزایده واگذاری ظرفیت تبلیغاتی محورهای مواصلاتی تجدید- نوبت آخر / آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده واگذاری ظرفیت تبلیغاتی محورهای مواصلاتی تجدید- نوبت آخر
 49. مناقصه خرید 10000 دستگاه کنتور تکفاز دیجیتال با کاور ترمینال ... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه خرید 10000 دستگاه کنتور تکفاز دیجیتال با کاور ترمینال ...
 50. مناقصه تهیه و نصب یک دستگاه پل هوایی عابر پیاده / مناقصه, مناقصه تهیه و نصب یک دستگاه پل هوایی عابر پیاده
 51. مناقصه عمومی واگذاری بخشی از امور مربوط به خدمات عمومی کلیه ساخامانهای ادارات مرکزی ... / مناقصه عمومی ، مناقصه عمومی واگذاری بخشی از امور مربوط به خدمات عمومی کلیه ساخامانهای ادارات مرکزی ...
 52. مناقصه عمومی برون سپاری دوسالانه امور مربوط خدمات مشتریان / مناقصه عمومی ، مناقصه عمومی برون سپاری دوسالانه امور مربوط خدمات مشتریان
 53. مزایده اقلام ضایعاتی / مزایده , مزایده اقلام ضایعاتی
 54. فراخوان پروژه بهسازی و بازسازی بخشی از جاده کنارگذر خط لوله نفت ...- نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی ,فراخوان پروژه بهسازی و بازسازی بخشی از جاده کنارگذر خط لوله نفت ...- نوبت دوم
 55. مناقصه خرید سن استورج / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید سن استورج
 56. فراخوان تامین یاتاقان های غلتشی BALL BEARING / آگهی فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان تامین یاتاقان های غلتشی BALL BEARING
 57. مناقصه پروژه حفاری چاه شرب آهکی .... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه حفاری چاه شرب آهکی ....
 58. مناقصه ساخت چهل نوع قطعه صنعتی / مناقصه ساخت چهل نوع قطعه صنعتی
 59. فراخوان شناسایی پیمانکار جهت اجرای پروژه ترمیم حوضچه- نوبت دوم / فراخوان شناسایی پیمانکار ،فراخوان شناسایی پیمانکار جهت اجرای پروژه ترمیم حوضچه- نوبت دوم
 60. مزایده فروش خط پرکن روغن صنعتی / مزایده,مزایده فروش خط پرکن روغن صنعتی
 61. مزایده منزل مسکونی عرصه270متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه270متر
 62. مزایده املاک شامل مغازه و زمین نوبت دوم / مزایده,مزایده املاک شامل مغازه و زمین نوبت دوم
 63. فراخوان مناقصه 4 کیلومتر لوله فولادی به قطر 400 میلیمتر / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه 4 کیلومتر لوله فولادی به قطر 400 میلیمتر ... نوبت اول
 64. مناقصه تهیه کل مصالح مورد نیاز اجرای پروژه های عمرانی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه کل مصالح مورد نیاز اجرای پروژه های عمرانی
 65. تجدید مناقصه خرید 182 دستگاه کولر گازی اسپیلت اینورتردار تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید 182 دستگاه کولر گازی اسپیلت اینورتردار تجدید نوبت دوم
 66. مزایده پلاک ثبتی 2/19561 سرقفلی یکباب مغازه نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 2/19561 سرقفلی یکباب مغازه نوبت اول
 67. مزایده 2 باب مغازه 17.50 و 18.05متر / مزایده,مزایده 2 باب مغازه 17.50 و 18.05متر
 68. مزایده واگذاری بخشی از عرصه یک قطعه زمین مسکونی / مزایده,مزایده واگذاری بخشی از عرصه یک قطعه زمین مسکونی
 69. فراخوان مناقصه پروژه احداث شبکه تغذیه و توزیع گاز 17 روستای شهرستان چاراویماق - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه پروژه احداث شبکه تغذیه و توزیع گاز 17 روستای شهرستان چاراویماق - نوبت دوم
 70. مناقصه روکش آسفالت / آگهی فراخوان عمومی مناقصه, مناقصه روکش آسفالت
 71. مزایده یک قطعه زمین مساحت هشتاد متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت هشتاد متر نوبت اول
 72. مناقصه خدمات عمومی فرودگاه اراک / آگهی مناقصه , مناقصه خدمات عمومی فرودگاه اراک
 73. مزایده یک دستگاه کمپرسی سیستم بنز / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه کمپرسی سیستم بنز
 74. مناقصه واگذاری امور خدماتی - نوبت دوم / مناقصه واگذاری امور خدماتی - نوبت دوم
 75. مزایده ده قطعه زمین با کاربری مسکونی / مزایده,مزایده ده قطعه زمین با کاربری مسکونی
 76. مناقصه ODDRILL PPE,AS BELOW SPEC:1 ½" TOOL JOINT - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه ODDRILL PPE,AS BELOW SPEC:1 ½" TOOL JOINT نوبت دوم
 77. مزایده اجاره 20 باب مغازه / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره 20 باب مغازه
 78. مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز و تاسیسات / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز و تاسیسات
 79. مناقصه خرید 5 دستگاه سیم تریلی- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 5 دستگاه سیم تریلی- نوبت دوم
 80. مناقصه تامین سرویس رفاهی تغذیه کارکنان نوبت دوم / مناقصه , مناقصه تامین سرویس رفاهی تغذیه کارکنان نوبت دوم
 81. فراخوان مناقصه انجام امداد حوادث ، تعمیرات تاسیسات آبرسانی تجدید / تجدید آگهی فراخوان ارزیابی , فراخوان مناقصه انجام امداد حوادث ، تعمیرات تاسیسات آبرسانی تجدید
 82. مزایده واگذاری یکدستگاه جایگاه CNG تجدید / تجدید آگهی مزایده کتبی , مزایده واگذاری یکدستگاه جایگاه CNG تجدید
 83. مزایده ششدانگ اپارتمان بخش نه مشهد / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان بخش نه مشهد
 84. اصلاحیه مزایده تمامی ششدانگ اعیان مسکونی / اصلاحیه مزایده,مزایده تمامت ششدانگ اعیان مسکونی
 85. مزایده تانکر اب و ...نوبت دوم / مزایده,مزایده تانکر اب و ...نوبت دوم
 86. مزایده ششدانگ زمین مساحت دویست و هفتاد متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت دویست و هفتاد متر
 87. مناقصه پروژه گازرسانی به روستاهای فرج اله قدیر و ....- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه گازرسانی به روستاهای فرج اله قدیر و ....- نوبت دوم
 88. مزایده ششدانگ زمین مساحت سیصد و ده متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت سیصد و ده متر
 89. مزایده ششدانگ یکباب خانه به شماره پلاک ثبتی یک فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه به شماره پلاک ثبتی یک فرعی
 90. مزایده ششدانگ اپارتمان 84.21متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان 84.21متر
 91. مناقصه تهیه و نصب و راه اندازی چیلر تراکمی اسکرو 200 تن نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه و نصب و راه اندازی چیلر تراکمی اسکرو 200 تن نوبت دوم
 92. آگهی مناقصه انجام حجم خدمات عمومی نوبت دوم / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه انجام حجم خدمات عمومی -نوبت دوم
 93. مزایده تعداد 402 حلقه DVD ... / مزایده تعداد 402 حلقه DVD ...
 94. مزایده ششدانگ ملک مسکونی تجاری سیصد متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مسکونی تجاری سیصد متر
 95. مزایده ششدانگ سه باب خانه اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده ششدانگ سه باب خانه اموال غیرمنقول
 96. مزایده یک قطعه زمین به مساحت صد متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت صد متر نوبت اول
 97. اصلاحیه مزایده پارکبان / اصلاحیه آگهی مزایده, مزایده پارکبان
 98. آگهی فراخوان بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری / آگهی فراخوان،آگهی فراخوان بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری
 99. مزایده فروش شیرهای سماوری جوشی 2، 4 و 6 اینچ کلاس 150 تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده فروش شیرهای سماوری جوشی 2، 4 و 6 اینچ کلاس 150 تجدید نوبت دوم
 100. مزایده واگذاری به صورت استیجاری زمین زراعی به مساحت 60665 مترمربع / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری به صورت استیجاری زمین زراعی به مساحت 60665 مترمربع
 101. مزایده یک قطعه زمین مسکونی 189متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی 189متر نوبت دوم
 102. مزایده سه دانگ مشاع از زمین 111.47متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از زمین 111.47متر
 103. مزایده یکباب اپارتمان مساحت 58.28متر / مزایده,مزایده یکباب اپارتمان مساحت 58.28متر
 104. مزایده ششدانگ اپارتمان 129.79متر طبقه اول / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان 129.79متر طبقه اول
 105. مزایده ششدانگ ملکیت و سرقفلی مغازه 15.81متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملکیت و سرقفلی مغازه 15.81متر
 106. مزایده ششدانگ اپارتمان 253.42متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان 253.42متر
 107. مزایده ششدانگ اپارتمان 186متر و 45 دسی متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان 186متر و 45 دسی متر
 108. مزایده ملک به مساحت 270.20متر / مزایده,مزایده ملک به مساحت 270.20متر
 109. مزایده منزل مسکونی کلاسه 950079 الف م نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی کلاسه 950079 الف م نوبت اول
 110. مزایده ملک 494.25 متر زمین از کل 763.05متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک 494.25 متر زمین از کل 763.05متر نوبت اول
 111. مزایده یک و نیم دانگ مشاع از زمین 985متر / مزایده,مزایده یک و نیم دانگ مشاع از زمین 985متر
 112. مزایده فروش پلاک ثبتی 471106 به مساحت 334/40 مترمربع و اعیانی مسکونی و تعداد 42 قلم اثاث البیت شامل نردبام 5 متری.... 96.1.31 / آگهی مزایده , مزایده فروش پلاک ثبتی 471106 به مساحت 334/40 مترمربع و اعیانی مسکونی و تعداد 42 قلم اثاث البیت شامل نردبام 5 متری....96.1.31
 113. مزایده یک قطعه زمین بصورت مشاعی 5608متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بصورت مشاعی 5608متر
 114. مزایده 1.5 دانگ از ششدانگ از پلاک ثبتی 156.4338 نوبت اول / مزایده,مزایده 1.5 دانگ از ششدانگ از پلاک ثبتی 156.4338 نوبت اول
 115. مناقصه اجرای سیستم اعلام و اطفاء حریق- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه اجرای سیستم اعلام و اطفاء حریق- نوبت دوم
 116. مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405 / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405
 117. فراخوان مناقصه خرید 15 دستگاه خودرو تویوتا هایلوکس- مرحله دوم نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه خرید 15 دستگاه خودرو تویوتا هایلوکس- مرحله دوم نوبت دوم
 118. مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید
 119. مزایده خودروی سواری پژو پارس / آگهی مزایده ,مزایده خودروی سواری پژو پارس
 120. مزایده ملک زمین به مساحت 243مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ملک زمین به مساحت 243مترمربع نوبت اول
 121. مزایده یک دستگاه خشک کن / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه خشک کن
 122. مزایده یک دستگاه خودروی سواری چری / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری چری
 123. مزایده خودروی وانت پیکان مدل 1390 / آگهی مزایده و فروش اموال منقول, مزایده خودروی وانت پیکان مدل 1390
 124. مزایده ملک عمارت بخش 4 نهاوند / مزایده,مزایده ملک عمارت بخش 4 نهاوند
 125. مزایده 28 سهم مشاع از 320 سهم از 6800 سهم پلاک 17 فرعی / مزایده,مزایده 28 سهم مشاع از 320 سهم از 6800 سهم پلاک 17 فرعی
 126. مزایده ششدانگ خانه مسکونی مساحت 80.08متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی مساحت 80.08متر
 127. مزایده خط تلفن سیار / آگهی مزایده ,مزایده خط تلفن سیار
 128. مزایده زمین مساحت 2549متر مرحله اول / مزایده,مزایده زمین مساحت 2549متر مرحله اول
 129. مزایده یک دستگاه گوشی موبایل کارکرد و مستعمل مدل apple - مرحله دوم / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه گوشی موبایل کارکرد و مستعمل مدل apple - مرحله دوم
 130. مزایده مغازه با عرصه 226 مترمربع / مزایده,مزایده مغازه با عرصه 226 مترمربع
 131. مزایده پلاک ثبتی بخش 4 یزد / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 4 یزد
 132. مزایده یک دستگاه خودروی پژو / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی پژو
 133. مزایده خودرو پراید 141 مدل 1387 / آگهی مزایده و فروش اموال منقول, مزایده خودرو پراید 141 مدل 1387
 134. مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 173مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 173مترمربع
 135. مزایده پلاک ثبتی قطعه دوم افرازی از پلاک 2469 از 169 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی قطعه دوم افرازی از پلاک 2469 از 169 اصلی
 136. مزایده ملک دارای قطعه زمین دویست متری نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک دارای قطعه زمین دویست متری نوبت دوم
 137. مناقصه باطری 2 ولت 420 آمپر ساعت 15 سری کامل 360 سلول / آگهی مناقصه ، مناقصه باطری 2 ولت 420 آمپر ساعت 15 سری کامل 360 سلول
 138. مزایده اپارتمان مساحت شصت و یک متر / مزایده,مزایده اپارتمان مساحت شصت و یک متر
 139. مزایده ملک بخش 5 بجنورد / مزایده,مزایده ملک بخش 5 بجنورد
 140. آگهی مناقصه عمومی عملیات اجرایی سیستم اطفاء حریق نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی عملیات اجرایی سیستم اطفاء حریق نوبت دوم
 141. تجدید مزایده اجاره زمینی به مساحت تقریبی 300 متر مربع در پارک ایمان / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده اجاره زمینی به مساحت تقریبی 300 متر مربع در پارک ایمان
 142. فراخوان شانه سازی محور دلوار نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی مناقصه، فراخوان شانه سازی محور دلوار نوبت دوم
 143. مناقصه رب گوجه / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه رب گوجه
 144. مناقصه جمع آوری زباله های سطح روستا / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه جمع آوری زباله های سطح روستا
 145. مزایده فروش 4 دستگاه ماشین آلات و تعدادی اقلام خود / آگهی مزایده , مزایده فروش 4 دستگاه ماشین آلات و تعدادی اقلام خود نوبت اول
 146. مناقصه توسعه و اصلاح شبکه، گازرسانی به منابع و نصب انشعابات روستاها نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه توسعه و اصلاح شبکه، گازرسانی به منابع و نصب انشعابات روستاها نوبت دوم
 147. مزایده ششدانگ پلاک 1777/8 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 1777/8 اصلی
 148. مزایده پلاک ثبتی عرصه 324.88متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه 324.88متر
 149. مزایده ششدانگ عرصه مسکونی 287.48مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه مسکونی 287.48مترمربع
 150. مناقصات اجرای فونداسیون سوله های راهداری / آگهی مناقصات عمومی یک مرحله ای,مناقصه اجرای فونداسیون سوله های راهداری
 151. مزایده اجاره عرصه و اعیان تجاری و اداری / آگهی مزایده,مزایده اجاره عرصه و اعیان تجاری و اداری
 152. مناقصه خرید و نصب و راه اندازی 22 دستگاه فن سقفی صنعتی / آگهی مناقصه , مناقصه خرید و نصب و راه اندازی 22 دستگاه فن سقفی صنعتی
 153. تجدید مناقصه خرید لوله فولادی به قطر 14 اینچ.... نوبت دوم / تجدید آگهی تجدید ارزیابی کیفی تامین کنندگان , مناقصه خرید لوله فولادی به قطر 14 اینچ.... نوبت دوم
 154. فراخوان مناقصه PERSONAL H2S DETECTOR DRAGER نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه PERSONAL H2S DETECTOR DRAGER نوبت دوم
 155. مزایده اجاره زمین به مساحت 260 متر مربع نوبت دوم / آگهی مزایده ، مزایده اجاره زمین به مساحت 260 متر مربع نوبت دوم
 156. مزایده اجاره زمین جهت استقرار یک دستگاه کانکس / آگهی مزایده ، مزایده اجاره زمین جهت استقرار یک دستگاه کانکس
 157. تجدید مناقصه خرید دستگاه اکچویتر 12 اینچ مجهیز به لاین بریک / فراخوان تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خرید دستگاه اکچویتر 12 اینچ مجهیز به لاین بریک
 158. مزایده عرصه و اعیان ساختمان کلاسه 930302 اجرایی 3 ح نوبت دوم / مزایده,مزایده عرصه و اعیان ساختمان کلاسه 930302 اجرایی 3 ح نوبت دوم
 159. اصلاحیه مزایده اجاره مجموعه هتل بزرگ / اصلاحیه مزایده ,اصلاحیه میازده اجاره مجموعه هتل بزرگ
 160. مناقصه خرید (تهیه)، بسته بندی ، بارگیری ، حمل و باراندازی لوله فولادی اسپیرال / مناقصه, مناقصه خرید (تهیه)، بسته بندی ، بارگیری ، حمل و باراندازی لوله فولادی اسپیرال نوبت اول
 161. مزایده تعدادی پروانه اکتشاف و محدوده اکتشافی / آگهی مزایده, مزایده تعدادی پروانه اکتشاف و محدوده اکتشافی
 162. استعلام گونی / استعلام, استعلام گونی
 163. استعلام کیف مسکن کارت چرمی ... / استعلام , استعلام کیف مسکن کارت چرمی ...
 164. استعلام پمپ کامل جکوزی SWIMMING POOL PUMP / استعلام، استعلام پمپ کامل جکوزی SWIMMING POOL PUMP
 165. فراخوان پروژه مرمت و بهسازی ساختمانها ، زیرساختهای تاسیسات برقی / آگهی فراخوان پیمانکاران , فراخوان پروژه مرمت و بهسازی ساختمانها ، زیرساختهای تاسیسات برقی
 166. استعلام خرید هارد اکسترنال، پرینتر رنگی / استعلام ، استعلام خرید هارد اکسترنال، پرینتر رنگی
 167. استعلام موس - کیبرد و ... / استعلام موس - کیبرد
 168. استعلام مدل kva آنلاین / استعلام مدل kva آنلاین
 169. استعلام کارتریج چاپگر لیزی / استعلام کارتریج چاپگر لیزی
 170. استعلام تهیه کاغذ و چاپ اوراق / استعلام, استعلام تهیه کاغذ و چاپ اوراق
 171. استعلام لوازم التحریر / استعلام, استعلام لوازم التحریر
 172. استعلام تلویزیون هوشمند سامسونگ / استعلام, استعلام تلویزیون هوشمند سامسونگ
 173. مناقصه نگهداری اصلاح و توسعه شبکه آب شهر نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری اصلاح و توسعه شبکه آب شهر نوبت دوم
 174. استعلام کاغذ A5 و A4 مارک سان کپی / استعلام, استعلام کاغذ A5 و A4 مارک سان کپی
 175. استعلام نوار فاکس- کاتریج- پودر دستگاه کپی / استعلام, استعلام نوار فاکس- کاتریج- پودر دستگاه کپی
 176. استعلام خودکار آبی / استعلام, استعلام خودکار آبی
 177. استعلام فن کویل / استعلام, استعلام فن کویل
 178. استعلام یک دستگاه کنترل اینترنت app / استعلام یک دستگاه کنترل اینترنت app
 179. استعلام تجهیزات مالتی مدیا / استعلام تجهیزات مالتی مدیا
 180. استعلام تجهیزات جانبی / استعلام, استعلام تجهیزات جانبی
 181. استعلام دوربین با لنز / استعلام, استعلام دوربین با لنز
 182. مزایده عمومی اجاره زمین به مساحت تقریبی 500 متر مربع جهت برپایی شهر بازی- تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده عمومی اجاره زمین به مساحت تقریبی 500 متر مربع جهت برپایی شهر بازی- تجدید
 183. مناقصه تکمیل طرح فاضلاب روستای محمودی ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تکمیل طرح فاضلاب روستای محمودی ...
 184. استعلام محصولات الکترونیکی / استعلام , استعلام محصولات الکترونیکی
 185. استعلام لباس خدمه ، آبدارچی ، نگهبان / استعلام , استعلام لباس خدمه ، آبدارچی ، نگهبان
 186. استعلام کاغذ تحریر 90*60-70 گرمی / استعلام , استعلام کاغذ تحریر 90*60-70 گرمی
 187. استعلام کاغذ تحریر 90*60-70 گرمی آپریل / استعلام , استعلام کاغذ تحریر 90*60-70 گرمی آپریل
 188. استعلام مودم MPLS / استعلام , استعلام مودم MPLS
 189. استعلام کاغذ تحریر آپریل / استعلام , استعلام کاغذ تحریر آپریل
 190. مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین مراقبتهای اولیه سلامت مرکز بهداشت خمین / مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین مراقبتهای اولیه سلامت مرکز بهداشت خمین
 191. مناقصه بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه فاضلاب شهر مراغه - نوبت دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه فاضلاب شهر مراغه - نوبت دوم
 192. استعلام کاغذ تحریر آپریل 90*60-70 گرمی / استعلام , استعلام کاغذ تحریر آپریل 90*60-70 گرمی
 193. استعلام تعمیر رایانه و تجهیزات ارتباطی / استعلام ، استعلام تعمیر رایانه و تجهیزات ارتباطی
 194. مزایده یک دستگاه خودرو پیکان وانت / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو پیکان وانت
 195. استعلام خرید اینترنت ADSL / استعلام خرید اینترنت ADSL
 196. استعلام کپی اسناد / استعلام کپی اسناد
 197. تجدید استعلام نگهداری , تعمیرات حوادث خطوط انتقال / استعلام نگهداری , تعمیرات حوادث خطوط انتقال
 198. مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه شصت و هفت متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه شصت و هفت متر
 199. مزایده فروش تعداد 63 دستگاه انواع خودرو سبک ، سنگین ، ‌ماشین آلات راهسازی و موتورسیکلت مستعمل / مزایده, مزایده فروش تعداد 63 دستگاه انواع خودرو سبک ، سنگین ، ‌ماشین آلات راهسازی و موتورسیکلت مستعمل
 200. مزایده فروش اقلام نو ، مستعمل و اسقاط / مزایده, مزایده فروش اقلام نو ، مستعمل و اسقاط
 201. مزایده اقلام مستعمل و اسقاط / مزایده,مزایده اقلام مستعمل و اسقاط
 202. اصلاحیه مناقصه عملیات اجرایی بهره برداری از شبکه و انشعابات فاضلاب / اصلاحیه مناقصه , مناقصه عملیات اجرایی بهره برداری از شبکه و انشعابات فاضلاب
 203. مزایده واگذاری پارک طبیعت شیرآباد نوبت دوم / آگهی واگذاری, مزایده واگذاری پارک طبیعت شیرآباد نوبت دوم
 204. استعلام میکرومتر داخل سنج مدادی / استعلام میکرومتر داخل سنج مدادی
 205. استعلام گیج بلوک MITUTIYO / استعلام گیج بلوک MITUTIYO
 206. استعلام3عدد یو پی اس / استعلام 3عدد یو پی اس
 207. استعلام چاپگر و اسکنر / استعلام چاپگر و اسکنر
 208. استعلام رایانه / استعلام رایانه

نویسنده مطلب: نوری نوری

نوری نوری

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...