اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 96.1.30 در سایت

اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 96.1.30 در سایت

 1. مناقصه طراحی و ساخت پردیس فرهنگی و سینمایی حافظ -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه طراحی و ساخت پردیس فرهنگی و سینمایی حافظ - نوبت دوم
 2. مناقصه تهیه مواد اولیه ، طبخ ، بسته بندی و تحویل غذای روزانه کارگاه جنوبی / مناقصه ، مناقصه تهیه مواد اولیه ، طبخ ، بسته بندی و تحویل غذای روزانه کارگاه جنوبی
 3. مناقصه عملیات ساماندهی پارک شقایق ، سیمرغ و آبشار .... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات ساماندهی پارک شقایق ، سیمرغ و آبشار ....
 4. مناقصه ساخت GEMPACK & HOLDDOWN GRID / مناقصه ساخت GEMPACK & HOLDDOWN GRID
 5. استعلام بهاء P/F:FLENDER GRADDENSTADEN / آگهی استعلام بهاء, استعلام بهاء P/F:FLENDER GRADDENSTADEN
 6. استعلام بهاء AEG GENERATOR / آگهی استعلام بهاء, استعلام بهاء AEG GENERATOR
 7. مزایده واگذاری یک باب خانه مسکونی از رقبات موقوفه آمنه زرین / مزایده واگذاری یک باب خانه مسکونی از رقبات موقوفه آمنه زرین
 8. آگهی مناقصه عمومی اجاره تراک میکسر / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی اجاره تراک میکسر
 9. اطلاعیه شناسایی سرمایه گذار احداث زیرساخت شبکه فیبر نوری نوبت دوم / اطلاعیه شناسایی سرمایه گذار احداث زیرساخت شبکه فیبر نوری نوبت دوم
 10. مزایده فروش وسایل اسقاطی و مازاد بر نیاز تجهیزات پزشکی - نوبت دوم / آگهی مزایده ، مزایده فروش وسایل اسقاطی و مازاد بر نیاز تجهیزات پزشکی- نوبت دوم
 11. مزایده پلاک 101 فرعی از 58 اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده پلاک 101 فرعی از 58 اموال غیرمنقول
 12. مناقصه انجام عملیات حفاری مغزه گیری، نمونه برداری و ...نوبت دوم / آگهی مناقصات, مناقصه انجام عملیات حفاری مغزه گیری، نمونه برداری و ...نوبت دوم
 13. دهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی / دهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی
 14. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی طبقه چهار / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی طبقه چهار
 15. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی بخش دو اردبیل / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی بخش دو اردبیل
 16. مزایده فروش لجن تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران -نوبت دوم / مزایده ، مزایده فروش لجن تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران - نوبت دوم
 17. مزایده ششدانگ اپارتمان خدماتی شماره شش تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان خدماتی شماره شش تفکیکی
 18. فراخوان ,عملیات احداث مخازن / فراخوان عمومی , عملیات احداث مخازن
 19. مناقصه لوله پلی پروپیلن / مناقصه عمومی , مناقصه لوله پلی پروپیلن
 20. مناقصه خدمات دستگاه لوله مغزی سیار , پمپ تراک- نوبت دوم / مناقصه , مناقصه خدمات دستگاه لوله مغزی سیار , پمپ تراک- نوبت دوم
 21. مزایده یک دستگاه اتومبیل کیا سراتو / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه اتومبیل کیا سراتو
 22. مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 155.25متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 155.25متر
 23. مناقصه خرید آب شیرین کن - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید آب شیرین کن - نوبت دوم
 24. مزایده فروش تعداد 10 دستگاه نیسان یخچالدار / مزایده, مزایده فروش تعداد 10 دستگاه نیسان یخچالدار
 25. مزایده تعدادی تراک میکسر 96.1.30 / مزایده تعدادی تراک میکسر 96.1.30
 26. مناقصه انجام خدمات حسابداری مناطق تحت پوشش -نوبت دوم / آگهی فروش اسناد مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام خدمات حسابداری مناطق تحت پوشش - نوبت دوم
 27. مزایده تعدادی پمپ ثابت شوئینگ 96.1.30 / مزایده تعدادی پمپ ثابت شوئینگ 96.1.30
 28. مزایده یک دستگاه بچینگ لیپهریک متری / مزایده یک دستگاه بچینگ لیپهریک متری
 29. مزایده فروش ضایعات و آهن آلات مستعمل / مزایده فروش ضایعات و آهن آلات مستعمل
 30. مناقصه پیمان سرویس ایاب و ذهاب کارخانه شمش آباد / آگهی مناقصه , مناقصه پیمان سرویس ایاب و ذهاب کارخانه شمش آباد
 31. مزایده تعدادی خودرو / مزایده , مزایده تعدادی خودرو
 32. مناقصه ایاب و ذهاب دی کلینیک / آگهی مناقصه, مناقصه ایاب و ذهاب دی کلینیک
 33. مناقصه باغی به مساحت 4000 متر جهت پرورش گل گیاه و گلخانه / مناقصه باغی به مساحت 4000 متر جهت پرورش گل گیاه و گلخانه
 34. تجدید مناقصه خرید شامل تهیه ، بارگیری ، حمل ، تخلیه و تحویل 7500 دستگاه کنتور مکانیکی... / تجدید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید شامل تهیه ، بارگیری ، حمل ، تخلیه و تحویل 7500 دستگاه کنتور مکانیکی...
 35. مناقصه پروژه مسکونی / مناقصه پروژه مسکونی
 36. مزایده فروش 3 دستگاه از ماشین آلات / مزایده,مزایده فروش 3 دستگاه از ماشین آلات
 37. مناقصه اجرای جدول خیابان دکتر شریعتی / مناقصه اجرای جدول خیابان دکتر شریعتی
 38. مزایده ششدانگ عمارت مساحت 14400مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت مساحت 14400مترمربع
 39. مزایده فروش یکدستگاه پراید مدل 86 نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه پراید مدل 86 نوبت دوم
 40. مزایده فروش یکدستگاه کشنده میلگرد / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه کشنده میلگرد
 41. مزایده ششدانگ یکباب خانه مسکونی غیررسمی نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مسکونی غیررسمی نوبت دوم
 42. مزایده نسبت به فروش یک دستگاه خودرو پژو پارس / مزایده نسبت به فروش یک دستگاه خودرو پژو پارس
 43. مزایده اپارتمان مساحت مفید هفتاد متر / مزایده,مزایده اپارتمان مساحت مفید هفتاد متر
 44. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی قطعه یک تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی قطعه یک تفکیکی
 45. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 77.37مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 77.37مترمربع
 46. مزایده پلاک ثبتی عرصه 351.29متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه 351.29متر
 47. مزایده ششدانگ تجمیعی خانه و زمین بخش هفت / مزایده,مزایده ششدانگ تجمیعی خانه و زمین بخش هفت
 48. مناقصه عملیات تولید خرپا و تقویت خرپای صنعتی و بتن ریزی / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات تولید خرپا و تقویت خرپای صنعتی و بتن ریزی
 49. مزایده یک قطعه باغ انگور مساحت 2012متر / مزایده,مزایده یک قطعه باغ انگور مساحت 2012متر
 50. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 252.42متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 252.42متر
 51. مناقصه واگذاری بخشی از عملیات خدمات شهری و فضای سبز نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری بخشی از عملیات خدمات شهری و فضای سبز نوبت دوم
 52. اصلاحیه مزایده ششدانگ اپارتمان / اصلاحیه مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان
 53. مزایده فروش انواع میوه های بهاری و تابستانی / مزایده فروش انواع میوه های بهاری و تابستانی
 54. مناقصه تعداد 4 دستگاه آسانسور شیلدر 15 نفره / مناقصه تعداد 4 دستگاه آسانسور شیلدر 15 نفره
 55. مزایده حدود 20 تن میلگرد / مزایده حدود 20 تن میلگرد
 56. مناقصه عملیات یکپارچه تامین منابع مالی و اجرای شبکه های فرعی جمع آوری و انتقال فاضلاب نوبت سوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه عملیات یکپارچه تامین منابع مالی و اجرای شبکه های فرعی جمع آوری و انتقال فاضلاب نوبت سوم
 57. مزایده یک دستگاه سواری پراید مدل 86 / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه سواری پراید مدل 86
 58. آگهی مناقصه خرید سنگ آهک / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه خرید سنگ آهک
 59. مناقصه تامین تجهیزات و تعمیر و نگهداری دوربین های کنترل سرعت راداری ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین تجهیزات و تعمیر و نگهداری دوربین های کنترل سرعت راداری ...نوبت دوم
 60. مزایده املاک شامل واحد تجاری موقوفه / مزایده,مزایده املاک شامل واحد تجاری موقوفه
 61. مزایده یک دانگ و سه ربع دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل / مزایده,مزایده یک دانگ و سه ربع دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل
 62. مزایده یک رقبه ملک متراژ 28794.57مترمربع / مزایده,مزایده یک رقبه ملک متراژ 28794.57مترمربع
 63. فراخوان مناقصه انجام امور کاشت ، نگهداری فضای سبز / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه انجام امور کاشت ، نگهداری فضای سبز
 64. فراخوان جدول گذاری و.... / فراخوان توان سنجی پیمانکار, فراخوان جدول گذاری و....
 65. فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار - تجدید / فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار - تجدید
 66. مزایده فروش یک دستگاه خودرو / مزایده ، مزایده فروش یک دستگاه خودرو
 67. اصلاحیه مناقصه عملیات خرید و اجرای تجهیزات روشنایی / اصلاحیه، مناقصه عملیات خرید و اجرای تجهیزات روشنایی
 68. مزایده تعداد قطعات یدکی کامیون / مزایده ,مزایده تعداد قطعات یدکی کامیون
 69. مناقصه انجام امور خدماتی و نظافتی / آگهی مناقصه , مناقصه انجام امور خدماتی و نظافتی
 70. مناقصه عمومی پروژه ساختمان اداری / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عمومی پروژه ساختمان اداری
 71. مناقصه نگهداری فضای سبز شهری و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری فضای سبز شهری و ...
 72. مناقصه اجرای پروژه گابیون چینی زیردست کارتینگ حاجی آباد - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پروژه گابیون چینی زیردست کارتینگ حاجی آباد نوبت دوم
 73. مناقصه یک دستگاه سینوس آندوسکوپ FULL HD / مناقصه , مناقصه یک دستگاه سینوس آندوسکوپ FULL HD
 74. مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز پادگان محمد رسول ا... ص... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز پادگان محمد رسول ا... ص...
 75. آگهی مناقصه عمومی واگذاری نگهداری فضای سبز و تاسیسات / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی واگذاری نگهداری فضای سبز و تاسیسات
 76. مناقصه تعمیر نگهداری و بهسازی معابر سطح ناحیه یک / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعمیر نگهداری و بهسازی معابر سطح ناحیه یک
 77. مناقصه دوخت تعداد 150.000 دست لباس استتار کویری / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه دوخت تعداد 150.000 دست لباس استتار کویری
 78. مزایده ششدانگ زمین عرصه 596494.32متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین عرصه 596494.32متر
 79. فراخوان پروژه پایش و ارزیابی عملکرد HSE ...مجدد / فراخوان , فراخوان پروژه پایش و ارزیابی عملکرد HSE ...مجدد
 80. مناقصه نگهداری خط انتقال و آبیاری رفیوژ میانی بزرگراه شهید مدرس تجدید / آگهی مناقصه , مناقصه نگهداری خط انتقال و آبیاری رفیوژ میانی بزرگراه شهید مدرس تجدید
 81. آگهی مناقصه عمومی حمل دریایی قطعات منفصله خودرو / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی حمل دریایی قطعات منفصله خودرو
 82. مزایده فروش املاک تملیکی نقد و اقساط / مزایده,مزایده فروش املاک تملیکی نقد و اقساط
 83. مناقصه احداث یک واحد گلخانه صنعتی سبزی و صیفی ...96.01.30 / مناقصه احداث یک واحد گلخانه صنعتی سبزی و صیفی ... 96.01.30
 84. مزایده ششدانگ ملک عرصه چهل متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک عرصه چهل متر
 85. مزایده اپارتمان مساحت هشتاد و هفت متر / مزایده,مزایده اپارتمان مساحت هشتاد و هفت متر
 86. تجدید مناقصه حفظ و نگهداری و تکمیل مجموعه حیات وحش نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه, مناقصه حفظ و نگهداری و تکمیل مجموعه حیات وحش نوبت دوم
 87. مزایده فرش 12 متری دو تخته / آگهی مزایده مال منقول,مزایده فرش 12 متری دو تخته
 88. مزایده یک واحد اپارتمان مساحت 73.66متر / مزایده,مزایده یک واحد اپارتمان مساحت 73.66متر
 89. مزایده یک دستگاه اتومبیل سمند / آگهی مزایده اموال منقول,یک دستگاه اتومبیل سمند
 90. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 172.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 172.5متر
 91. مزایده دو عدد پرینتر سامسونگ و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده دو عدد پرینتر سامسونگ و ...
 92. مزایده یک دستگاه کپی شارپ و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه کپی شارپ و ...
 93. مزایده ملک باعرصه 3.682.73مترمربع / مزایده,مزایده ملک باعرصه 3.682.73مترمربع
 94. مزایده یک دستگاه موتور سیکلت آپاچی / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه موتور سیکلت آپاچی
 95. مناقصه عمومی خرید لوله چدن نشکن (داکتیل) تایتونی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عمومی خرید لوله چدن نشکن (داکتیل) تایتونی نوبت دوم
 96. مزایده فروش دستگاه کپی سامسونگ و ... / آگهی مزایده مال منقول, مزایده فروش دستگاه کپی سامسونگ و ...
 97. آگهی تجدید مزایده عمومی فروش سیم مسی اسقاط نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی فروش سیم مسی اسقاط تجدید نوبت دوم
 98. مزایده تعداد 50 مورد انواع اجناس و کالاهای اسقاطی خود / مزایده , مزایده تعداد 50 مورد انواع اجناس و کالاهای اسقاطی خود نوبت اول
 99. اجرای فرش موزاییک و تعویض جداول معابر شهری خارگ 96.01.30 / اجرای فرش موزاییک و تعویض جداول معابر شهری خارگ 96.01.30 نوبت اول
 100. مزایده یک دستگاه پرکن شش نازله تا حجم 4 لیتری / مزایده , مزایده یک دستگاه پرکن شش نازله تا حجم 4 لیتری
 101. مزایده اجاره 120 متر مربع از پارک 96.01.30 / آگهی تجدید مزایده , مزایده اجاره 120 متر مربع از پارک 96.01.30
 102. مزایده 50 درصد سهم از کل سهام شرکت / مزایده , مزایده 50 درصد سهم از کل سهام شرکت
 103. مناقصه خرید تضمینی آب آشامیدنی گندزدایی به روش الکترولیز نمک طعام 96.01.30 / فراخوان عمومی , فراخوان خرید تضمینی آب آشامیدنی گندزدایی به روش الکترولیز نمک طعام 96.01.30 نوبت اول
 104. مزایده ششدانگ زمین مساحت چهل و دو متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت چهل و دو متر
 105. فراخوان مناقصه عمومی ترمیم آسفالت نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان ترمیم آسفالت نوبت دوم
 106. مزایده یکباب ساختمان قولنامه ای دارای یک دهنه مغازه و سه طبقه بنای مسکونی / مزایده,مزایده یکباب ساختمان قولنامه ای دارای یک دهنه مغازه و سه طبقه بنای مسکونی
 107. فراخوان مناقصه پروژه عملیات حفاری گمانه ها , نمونه برداری ....نوبت دوم / فراخوان ، فراخوان مناقصه پروژه عملیات حفاری گمانه ها , نمونه برداری ....نوبت دوم
 108. مزایده پلاک ثبتی 290 فرعی از 3740 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 290 فرعی از 3740 اصلی
 109. مزایده PFEIL چهار دستگاه پرچ با فیدر اتوماتیک / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده PFEIL چهار دستگاه پرچ با فیدر اتوماتیک
 110. مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی قطعه 237 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی قطعه 237 تفکیکی
 111. مزایده ششدانگ زمین مساحت 208 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 208 متر نوبت دوم
 112. مزایده بنای احداثی شامل مغازه مساحت چهل متر / مزایده,مزایده بنای احداثی شامل مغازه مساحت چهل متر
 113. تجدید فراخوان تامین تجهیزات شبکه های محلی نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای,تجدید فراخوان تامین تجهیزات شبکه های محلی نوبت دوم
 114. آگهی واگذاری و تحویل معدن دفن زباله نوبت دوم / مزایده, آگهی واگذاری و تحویل معدن دفن زباله نوبت دوم
 115. فراخوان مناقصه احداث ساختمان امور فرهنگی / آگهی فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه احداث ساختمان امور فرهنگی
 116. مزایده پلاک به مساحت 90.48 متر / مزایده,مزایده پلاک به مساحت 90.48 متر
 117. مزایده ملک به مساحت صد و سی متر / مزایده,مزایده ملک به مساحت صد و سی متر
 118. مزایده کالاهای مازاد / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده کالاهای مازاد
 119. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی با بنای هشتاد متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی با بنای هشتاد متر
 120. اصلاحیه مناقصه جهت استخراج از معدن و احداث و راه اندازی کارخانه فرآوری / اصلاحیه مناقصه جهت استخراج از معدن و احداث و راه اندازی کارخانه فرآوری
 121. تجدید مناقصه سه دستگاه بانورکس OPG / تجدید آگهی عمومی ارزیابی کیفی, تجدید مناقصه سه دستگاه پانورکس OPG
 122. مزایده عرصه و اعیان ملک عرصه 166متر / مزایده,مزایده عرصه و اعیان ملک عرصه 166متر
 123. استعلام ریبون مشکی مخصوص dcp36 / استعلام ریبون مشکی مخصوص dcp36
 124. استعلام صابون حشره کش پالیزین / استعلام, استعلام صابون حشره کش پالیزین
 125. استعلام پارچه فلمنت کجرا / استعلام, استعلام پارچه فلمنت کجرا
 126. استعلام صابون حشره کش سیترال / استعلام, استعلام صابون حشره کش سیترال
 127. استعلام اجرای کفپوش اپوکسی / استعلام, استعلام اجرای کفپوش اپوکسی
 128. استعلام الکترود 6013 آما قطر 3.25 طول 35 سانتی متر / استعلام, استعلام الکترود 6013 آما قطر 3.25 طول 35 سانتی متر
 129. مزایده اجاره بستر صید و سیادی سد شهداء / مزایده, مزایده اجاره بستر صید و سیادی سد شهداء
 130. فراخوان خرید لوله پلی اتیلن SDR۱۱ / فراخوان , فراخوان خرید لوله پلی اتیلن SDR۱۱
 131. فراخوان خرید لوله پلی اتیلن SDR 13.6 / فراخوان , فراخوان خرید لوله پلی اتیلن SDR 13.6
 132. ​فراخوان مناقصه سرویس دهی و انجام ماموریتهای اداری کارکنان با خودرو های سواری به تعداد ۱۵ دستگاه / ​فراخوان مناقصه , ​فراخوان مناقصه سرویس دهی و انجام ماموریتهای اداری کارکنان با خودرو های سواری به تعداد ۱۵ دستگاه
 133. مناقصه خرید البسه مرکز بهداشت / مناقصه خرید البسه مرکز بهداشت
 134. مناقصه تهیه ٬ طبخ و توزیع غذای مجتمع و ستاد شرکت دخانیات ایران (تهران) / مناقصه تهیه ٬ طبخ و توزیع غذای مجتمع و ستاد شرکت دخانیات ایران (تهران)
 135. مناقصه تهیه و حمل آب فضای سبز محوطه سعادت آباد / مناقصه تهیه و حمل آب فضای سبز محوطه سعادت آباد
 136. مناقصه انجام خدمات کنتور خوانی - مدت یکسال شمسی / مناقصه انجام خدمات کنتور خوانی - مدت یکسال شمسی
 137. مناقصه اجرای عملیات حدود ۱۱ کیلومتر شبکه گذاری فولادی ... / مناقصه اجرای عملیات حدود ۱۱ کیلومتر شبکه گذاری فولادی ...
 138. مناقصه تهیه و طبخ و سرو یک وعده غذا جهت کارکنان .. / مناقصه تهیه و طبخ و سرو یک وعده غذا جهت کارکنان ..
 139. ​فراخوان ارزیابی کیفی قرائت کنتور - پردازش - چاپ- توزیع قبض و وصول مطالبات و... / ​فراخوان ارزیابی کیفی , ​فراخوان ارزیابی کیفی قرائت کنتور - پردازش - چاپ- توزیع قبض و وصول مطالبات و...
 140. فراخوان ارزیابی کیفی نگهداری , تعمیر و بهره برداری از تاسیسات تصفیه خانه آب شهیدنظری به همراه چاهها و... / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی نگهداری , تعمیر و بهره برداری از تاسیسات تصفیه خانه آب شهیدنظری به همراه چاهها و...
 141. مناقصه خرید لوله چدن داکتیل 700 و 600 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید لوله چدن داکتیل 700 و 600
 142. استعلام کیف دستی / استعلام, استعلام کیف دستی
 143. مناقصه اجرای سیستم اعلام و اطفاء حریق / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه اجرای سیستم اعلام و اطفاء حریق
 144. استعلام کلاه ایمنی عایق برق / استعلام ، استعلام کلاه ایمنی عایق برق
 145. استعلام نصب آسانسور / استعلام نصب آسانسور
 146. استعلام دستکش عایق برقی / استعلام دستکش عایق برقی
 147. استعلام کاغذ a4 مرغوب مارک Copy max / استعلام, استعلام کاغذ a4 مرغوب مارک Copy max
 148. استعلام سیستم اطفا حریق / استعلام ، استعلام سیستم اطفا حریق
 149. استعلام کولر گازی اسپیلت کانالی / استعلام, استعلام کولر گازی اسپیلت کانالی
 150. استعلام تجهیزات دوربین مداربسته / استعلام , استعلام تجهیزات دوربین مداربسته
 151. تجدید مناقصه خرید، حمل، نصب و پشتیبانی شیرآلات / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه خرید، حمل، نصب و پشتیبانی شیرآلات
 152. استعلام لودسل توزین الکتریک... / استعلام, استعلام لودسل توزین الکتریک...
 153. استعلام لوله پلی اتیلن 315 میلیمتر 16 اتمسفر / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن 315 میلیمتر 16 اتمسفر
 154. استعلام دیوایدر 4 راهه جریان روغن 96.01.30 / استعلام , استعلام دیوایدر 4 راهه جریان روغن 96.01.30
 155. استعلام سنسور مجاورتی سیستم اندازه گیری سرعت بلت اسکیل / استعلام , استعلام سنسور مجاورتی سیستم اندازه گیری سرعت بلت اسکیل
 156. استعلام سنسور فشار 96.01.30 / استعلام, استعلام سنسور فشار 96.01.30
 157. استعلام ترمز مغناطیسی / استعلام ، استعلام ترمز مغناطیسی
 158. استعلام روغن GRAVIS-M320 / استعلام , استعلام روغن GRAVIS-M320
 159. مناقصه خرید پکیج تصفیه فاضلاب / آگهی مناقصه, مناقصه خرید پکیج تصفیه فاضلاب
 160. مزایده فروش شلوار دو روی بچه گانه و ...نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده فروش شلوار دو روی بچه گانه و ...نوبت دوم
 161. مزایده یک قطعه زمین مساحت 315.88 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 315.88 متر
 162. مزایده ششدانگ زمین غیر مشجر 5500متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین غیر مشجر 5500متر
 163. مزایده تمامیت ششدانگ یکباب منزل 503.2متر / مزایده,مزایده تمامیت ششدانگ یکباب منزل 503.2متر
 164. مزایده پلاک ثبتی مساحت 516.30متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 516.30متر
 165. مزایده پلاک ثبتی زمین مزروعی بخش 12 بابلسر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی زمین مزروعی بخش 12 بابلسر
 166. مزایده سند 154 فرعی از دوازده اصلی / مزایده,مزایده سند 154 فرعی از دوازده اصلی
 167. مزایده فروش کفش / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش کفش
 168. مزایده عرصه و اعیان منزل مسکونی عرصه 110متر / مزایده,مزایده عرصه و اعیان منزل مسکونی عرصه 110متر
 169. مزایده ملک مساحت 900 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت 900 متر نوبت دوم
 170. مناقصه خرید P/F TN TECHNOLOGIES / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید P/F TN TECHNOLOGIES
 171. مناقصه انجام امور خدمات نظافتی و سرویس و خدمات پذیرایی- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه انجام امور خدمات نظافتی و سرویس و خدمات پذیرایی - نوبت دوم
 172. مزایده ششدانگ مغازه بخش دو سبزوار نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه بخش دو سبزوار نوبت دوم
 173. مناقصه شخصی سازی 2.000.000 قطعه کارت PVC / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه شخصی سازی 2.000.000 قطعه کارت PVC
 174. مزایده فروش 138 قلم ماتریال های فلزی و ... / مزایده , مزایده فروش 138 قلم ماتریال های فلزی و ...
 175. مناقصه بازسازی اتاقهای عمل مدولار و ... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه بازسازی اتاقهای عمل مدولار و ...
 176. تجدید مناقصه عملیات برون سپاری بخشی از فعالیتهای مرتبط با امور مالی نوبت اول / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه عملیات برون سپاری بخشی از فعالیتهای مرتبط با امور مالی نوبت اول
 177. تجدید مناقصه عملیات قطع و وصل انشعابات بدهکار.... نوبت اول / تجدید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , تجدید مناقصه عملیات قطع و وصل انشعابات بدهکار.... نوبت اول
 178. فراخوان مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذا / فراخوان مناقصه ،فراخوان مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذا
 179. مزایده یک قطعه زمین مساحت 500 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 500 متر
 180. آگهی شناسایی ارائه خدمات تشخیصی و درمانی / آگهی شناسایی،آگهی شناسایی ارائه خدمات تشخیصی و درمانی
 181. آگهی شناسایی انجام خدمات مورد نیاز در درمانگاه صنعت نفت / آگهی شناسایی،آگهی شناسایی انجام خدمات مورد نیاز در درمانگاه صنعت نفت
 182. مزایده دو قطعه زمین 325 و 247.35متر / مزایده,مزایده دو قطعه زمین 325 و 247.35متر
 183. مناقصه اجرای عملیات نگهداری و تعمیرات سیستم گندزدایی گازی و مایعی و ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات نگهداری و تعمیرات سیستم گندزدایی گازی و مایعی و ... نوبت دوم
 184. مزایده سنگ تراورتن شکلاتی ، سنگ تراورتن لیمویی / مزایده,مزایده سنگ تراورتن شکلاتی ، سنگ تراورتن لیمویی
 185. مناقصه واگذاری امور خودرو سواری ... / آگهی مناقصه/ مزایده عمومی, مناقصه واگذاری امور خودرو سواری ...
 186. مزایده واگذاری مشارکتی فیزیوتراپی و.... / آگهی مناقصه/ مزایده عمومی, مزایده واگذاری مشارکتی فیزیوتراپی و....
 187. مناقصه ساخت 4000 تن انواع سازه استیل استراکچر با مصالح مصرفی .... / مناقصه ، مناقصه ساخت 4000 تن انواع سازه استیل استراکچر با مصالح مصرفی ....
 188. فراخوان مناقصه تکمیل مصلی سمنان / فراخوان ، فراخوان مناقصه تکمیل مصلی سمنان
 189. فراخوان مناقصه خرید و چاپ 22 میلیون جلد دفترچه بیمه سلامت ایران / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید و چاپ 22 میلیون جلد دفترچه بیمه سلامت ایران
 190. مزایده واگذاری سه طرف پل - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری سه طرف پل - نوبت دوم
 191. تجدید مزایده فروش 3 دستگاه ماشین آلات مستعمل / مزایده , تجدید مزایده فروش 3 دستگاه ماشین آلات مستعمل
 192. آگهی مناقصه عمومی تامین مراقبت های اولیه سلامت / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی تامین مراقبت های اولیه سلامت
 193. مناقصه خرید باندل تیوب کولر هوایی نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید باندل تیوب کولر هوایی نوبت دوم
 194. مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی
 195. مزایده ششدانگ زمین به مساحت 1800متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 1800متر
 196. فراخوان عمومی راه اندازی مرکز معاینه فنی خودروهای سبک - نوبت دوم / فراخوان , فراخوان عمومی راه اندازی مرکز معاینه فنی خودروهای سبک - نوبت دوم
 197. اصلاحیه مزایده فروش اتصالات پلی اتیلن / اصلاحیه مزایده , مزایده فروش اتصالات پلی اتیلن
 198. مناقصه اجرای شبکه فاضلاب ناحیه غرب / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای شبکه فاضلاب ناحیه غرب
 199. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 66.65متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 66.65متر
 200. مناقصه احداث یک باب ساختمان امداد و مهمانسرا / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه احداث یک باب ساختمان امداد و مهمانسرا
 201. فراخوان انجام خدمات بازنگری طرح جامع شهر اسلام آباد / آگهی فراخوان عمومی,فراخوان انجام خدمات بازنگری طرح جامع شهر اسلام آباد
 202. مزایده یک دستگاه تزریق فوم / مزایده یک دستگاه تزریق فوم
 203. مزایده اپارتمان به مساحت 147 متر / مزایده,مزایده اپارتمان به مساحت 147 متر
 204. مزایده ملک مساحت 240 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 240 متر نوبت اول
 205. مزایده یک دستگاه خودروی پراید دو گانه سوز / مزایده یک دستگاه خودروی پراید دو گانه سوز
 206. مزایده منزل مسکونی ویلایی عرصه 646.43متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی ویلایی عرصه 646.43متر
 207. ارسال توسط: ارسال دیدگاه (0)

  نویسنده مطلب: نوری نوری

  نوری نوری

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...